Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a magyarok által lakott területek koronavírus elleni védelmével kapcsolatos módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9/E. §-a a következő (3)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusz tv.) 1. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó országokban "Magyar igazolvánnyal" vagy "Magyar hozzátartozói igazolvánnyal" (a továbbiakban együtt: magyar igazolvány) rendelkező személy, aki nem szerepel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásban, a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

a) családi és utónév a Státusz tv. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint,

b) életkor,

c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

d) útlevél okmányazonosítója,

e) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),

f) elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.

(4) A (3) bekezdés szerinti személy regisztrációjára

a) az 1. mellékletben kijelölt, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalaiban (a továbbiakban: járási hivatal) vagy kormányablakaiban személyesen, a magyar igazolványa bemutatása és a születési idejének megadása mellett, vagy

b) az oltási regisztrációs felületen elektronikus úton

kerül sor. Az elektronikus úton történt regisztráció során megadott adatokat az elektronikus felület működtetője átadja az 1. mellékletben kijelölt szervnek.

(5) Ha a regisztrációra a (4) bekezdés b) pontja szerint kerül sor,

a) a (3) bekezdés szerinti adatok mellett a magyar igazolvány számát is meg kell adni,

b) a (3) bekezdés szerinti személy az oltóponton a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás beadása előtt köteles bemutatni a nevére kiállított magyar igazolványt, valamint születési idejét megadni.

(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti szerv a magyar igazolványban foglalt adatok ellenőrzése céljából a Státusz tv. 21. § (6) bekezdése szerinti adatokat igényelheti a magyar igazolvány nyilvántartást vezető szervtől.

(7) A (3) bekezdés szerinti személy esetében a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjától eltérően, ha a (3) bekezdés szerinti személy útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a védettségi igazolvány útlevél száma rovata az érintettnek a regisztráció során megadott okmányazonosító számát tartalmazza.

(8) A járási hivatal vagy kormányablak a (3) bekezdésben szereplő adatokat, valamint az érintett születési idejét az EESZT-ben rögzíti, és azokat az EESZT működtetője részére átadja.

(9) Ha az érintett személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, az EESZT működtetője az EESZT-ben az oltottság adatai rögzítésének érdekében a (3) bekezdés szerinti személy számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez a (3) bekezdés szerinti személy (7) bekezdés szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője a (3) bekezdés szerinti személyre vonatkozó technikai azonosítót, valamint a (3) bekezdés szerinti adatokat a NEAK részére átadja.

(10) A NEAK a technikai azonosítót az e rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli, és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.

(11) A (3) bekezdés szerinti személyek vonatkozásában a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 7/A. § (4) és (6)-(9) bekezdése nem alkalmazható.

(12) Ha a (3) bekezdés szerinti személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a Társadalombiztosítási Azonosító Jel helyett a (3) bekezdés szerinti személy technikai azonosítóját adja át.

(13) Ha a (3) bekezdés szerinti személy kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

(14) A (13) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a külképviselet a (3) bekezdés szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli."

2. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"5/A. A gazdasági, illetve üzleti célú, a külföldön felvett koronavírus elleni oltás elismertetése céljából, valamint az egyes magyarok által lakott területek koronavírus elleni védelmével összefüggő utazásra vonatkozó rendelkezések"

4. § Az R2. 5/A. alcíme a következő 9/E-9/G. §-sal egészül ki:

"9/E. § Az a személy, aki a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra regisztrált, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha annak célja a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás felvétele. A belépéskor igazolni kell a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történt regisztráció tényét.

9/F. § Az a személy, aki a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/E. § (4) bekezdés a) pontja szerint Magyarországon regisztrál a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra, Magyarország területére e célból, továbbá a regisztrációt követően a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás felvétele céljából korlátozás nélkül beléphet.

9/G. § A 9/E. és 9/F. § szerinti személy a Magyarország területére történő belépése napján köteles

a) az oltóponton a védőoltás felvétele céljából, vagy

b) a regisztrációt végző hatóság előtt a regisztráció céljából megjelenni,

és legkésőbb a Magyarország területére történő belépését követően 24 órán belül az ország területét elhagyni."

5. § Ez a rendelet 2021. június 16-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelethez

AB
1.Járási hivatalKormányablak
2.Balassagyarmati Járási HivatalBalassagyarmat
3.Cigándi Járási HivatalCigánd
4.Edelényi Járási HivatalEdelény
5.Encsi Járási HivatalEncs
6.Esztergomi Járási HivatalDorog, Esztergom, Nyergesújfalu
7.Fehérgyarmati Járási HivatalFehérgyarmat
8.Gönci Járási HivatalAbaújszántó, Gönc
9.Győri Járási HivatalGyőr
10.Komáromi Járási HivatalBábolna, Komárom
11.Mosonmagyaróvári Járási HivatalMosonmagyaróvár, Jánossomorja
12.Ózdi Járási HivatalÓzd
13.Putnoki Járási HivatalPutnok
14.Salgótarjáni Járási HivatalSalgótarján
15.Sátoraljaújhelyi Járási HivatalSátoraljaújhely
16.Szécsényi Járási HivatalSzécsény
17.Szobi Járási HivatalSzob
18.Vásárosnaményi Járási HivatalVásárosnamény
19.Záhonyi Járási HivatalZáhony

"

Tartalomjegyzék