2021. évi XLVIII. törvény

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról[1]

A XX. századi magyarországi, valamint közép- és kelet-európai történeti, politikai és társadalmi kutatásokkal, ezen belül különösen a kommunizmus és a kelet-közép-európai diktatúrák XX. századi történetének feltárásával és bemutatásával kapcsolatos közfeladatok folyamatos ellátása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) elnevezéssel közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként történő bírósági nyilvántartásba vétele érdekében.

(2) Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele során az állam képviseletében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 22. pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

3. § Az 1. § (3) bekezdése, a 4. §, az 5. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

4. §[2]

5. §[3]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi XLVIII. törvényhez[4]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék