4/2021. (II. 23.) AM rendelet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés g) és i) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és 11. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 1-4. és 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában,

a 6. és 8. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 7. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról

1. § Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

a) 5. számú melléklet 1.2.1.1. pontjában az "az Erdészeti Tudományos Intézet, a Nyugat-Magyarországi Egyetem" szövegrész helyébe az "a Soproni Egyetem" szöveg,

b) 5. számú melléklet 1.2.2.2. pontjában az "az Erdészeti Tudományos Intézet" szövegrész helyébe az "a Soproni Egyetem" szöveg

lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

2. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 5. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az IH a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézet (a továbbiakban: MATE) közreműködését veszi igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet a MATE kizárólagosan végez:"

3. § A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 29. § (3) és (4) bekezdésében az "a NAIK MGI-hez" szövegrész helyébe az "a MATE-hoz" szöveg lép.

3. A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet módosítása

4. § A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét (a továbbiakban: NAIK)" szövegrész helyébe a "Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: MATE)" szöveg,

b) 3. § (1) és (5) bekezdésében az "A NAIK" szövegrész helyébe az "A MATE" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében az "a NAIK" szövegrész helyébe az "a MATE" szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében az "a NAIK-kal" szövegrész helyébe az "a MATE-val" szöveg

lép.

4. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

5. § A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 1. § b) pont 17. alpontjában az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)" szövegrész helyébe az "a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet (a továbbiakban: MATE)" szöveg,

b) 25. § (2) bekezdésében, (4) bekezdésében, 27. §-ában az "a NAIK" szövegrész helyébe az "a MATE" szöveg,

c) 27. §-ában az "a Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Agrárminisztérium" szöveg

lép.

5. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

6. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a) 32. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézete (a továbbiakban: Intézet)" szövegrész helyébe a "Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: MATE)" szöveg,

b) 32. § (5) bekezdésében, 3. melléklet 6., 7. és 9. pontjában az "Az Intézet" szövegrész helyébe az "A MATE" szöveg,

c) 32. § (6) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 5. és 8 pontjában, 1. függelékében az "az Intézet" szövegrész helyébe az "a MATE" szöveg,

d) 33. §-ában, 3. melléklet 5. függelékében az "Az Intézet" szövegrészek helyébe az "A MATE" szöveg,

e) 3. melléklet 3. pontjában az "Intézetnek" szövegrész helyébe a "MATE-nak" szöveg,

f) 3. melléklet 5. függelékében a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet" szövegrész helyébe a "Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem" szöveg,

g) 3. melléklet 5. függelékében az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézete" szövegrész helyébe az "a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem" szöveg

lép.

6. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

7. § A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 11. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szövegrész helyébe az "a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem" szöveg lép.

7. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosítása

8. § A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 1. § 8. pontjában az "a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet" szövegrész helyébe az "az Agrárminisztérium és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem" szöveg lép.

8. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

9. § Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézetet" szövegrész helyébe az "a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet" szöveg lép.

9. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

10. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

a) 39. § (2) bekezdés b) pontjában az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete (a továbbiakban: ERTI)" szövegrész helyébe az "a Soproni Egyetem (a továbbiakban: SOE)" szöveg,

b) 39. § (2) bekezdés c) pontjában, (3) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében az "az ERTI" szövegrész helyébe az "a SOE" szöveg

lép.

10. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék