53/2022. (XII. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (11) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában, 10. § (2) és (5) bekezdésében, 11. § (1)-(3) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

2. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

2. § Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

a) 12. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

3. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet módosítása

3. § Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet [a továbbiakban: 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet] 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a "megyékre" szövegrész helyébe a "vármegyékre" szöveg, a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 5. § (4) bekezdés a) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

a) 5. § (7) bekezdésében a "megyei" szövegrész,

b) 9. § (4) és (9) bekezdésében, 15. §-ában, 17. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei, fővárosi" szövegrész.

4. Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosítása

6. § Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 15. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

5. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet módosítása

7. § Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet 9. §-ában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

6. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet módosítása

8. § A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

7. Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet módosítása

9. § Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 53/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

"2. melléklet a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelethez

1. A vármegyék erdőtűz-veszélyeztetettségi besorolása a következő tényezők figyelembevételével történik:

1.1. az egyes társulások biomassza-dinamikai és tűzökológiai viszonyai,

1.2. az adott településhatárhoz tartozó közepesen és nagymértékben veszélyeztetett terület aránya az összes erdőterülethez képest,

1.3. az adott vármegyében a közepesen és nagymértékben veszélyeztetett terület aránya az összes erdőterülethez képest,

1.4. az elmúlt évek tűzkár-statisztikai adatai,

1.5. a regionális szocio-ökonómiai viszonyok,

1.6. a geológiai, talajtani viszonyok,

1.7. az időjárási viszonyok.

2. Nagymértékben veszélyeztetett vármegyék:

2.1. Bács-Kiskun vármegye,

2.2. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye.

3. Közepes mértékben veszélyeztetett vármegyék:

3.1. Csongrád-Csanád vármegye,

3.2. Heves vármegye,

3.3. Nógrád vármegye,

3.4. Veszprém vármegye,

3.5. Budapest (főváros) és csatoltan - a Pilis és a Budai-hegység fenyvesei, illetve a sűrű beépítés miatt -Budajenő, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csobánka, Nagykovácsi, Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Pomáz, Páty, Solymár, Szentendre, Üröm."

Tartalomjegyzék