10/2023. (IV. 27.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 16/2022. (V. 4.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet módosítása

1. § A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 16/2022. (V. 4.) BM rendelet módosítása

2. § Nem lép hatályba a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 16/2022. (V. 4.) BM rendelet 2. §-a és 2. melléklete.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím 2023. május 11-én lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) BM rendelethez

1. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(6)I.

2. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat B:23 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(23)II.

3. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat B:35 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(35)II.

4. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat B:29 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(29)II.

5. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 8.4. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(12)II.

6. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 8.4. pontjában foglalt táblázat B:23 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(23)II.

7. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 9.3. pontjában foglalt táblázat B:19 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(19)I.

8. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 10.1. pontjában foglalt táblázat B:25 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(25)II.

9. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 10.1. pontjában foglalt táblázat B:65 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(65)II.

10. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 10.2. pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(13)II.

11. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 10.2. pontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(16)II.

12. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 10.2. pontjában foglalt táblázat B:35 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(35)II.

13. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 13.2. pontjában foglalt táblázat B:56 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(56)II.

14. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 14.2. pontjában foglalt táblázat B:33 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(33)I.

15. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 14.3. pontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(16)II.

16. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 14.4. pontjában foglalt táblázat B:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(14)II.

17. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 14.4. pontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(32)I.

18. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 16.2. pontjában foglalt táblázat B:43 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(43)II.

19. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 16.4. pontjában foglalt táblázat B:41 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(41)III.

Tartalomjegyzék