Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

34/2023. (VIII. 24.) BM rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. és az 5. alcím és a 6-14. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 10. számú melléklet szerinti meddőségi kezelések a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. Petesejt leszívásának céljából végzett stimulációért önmagában 0,25000 súlyszám, amennyiben emellett petesejt leszívása is történik, 1,40953 súlyszám, fagyasztott petesejt felhasználásáért, amennyiben további részfolyamat nem történik, 0,25000 súlyszám számolható el."

2. § (1) Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 10. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R1. 14. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

2. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdése.

3. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

4. § Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Reprodukciós eljárásként az 1. számú mellékletben meghatározott egyes beavatkozások végezhetők."

4. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

5. § Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A meddőségi vizsgálatok keretében elvégzett, a komplex vizsgálati kód részét képező egészségügyi eljárások "R = meddőségi komplex vizsgálati kód részét képező eljárás" beavatkozás jelleggel jelentendők.

(8) Meddőségi kivizsgálás céljából elvégzett valamennyi beavatkozás kötelezően jelentendő a finanszírozó felé, függetlenül attól, hogy azt az 1. melléklet 6.5. pontja nevesíti-e."

6. § (1) Az R2. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2. 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

5. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

7. § (1) A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 4. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 5. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(5) Az R3. 17. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BMrendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész "16640-16643" megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"1664056Meddőségi vizsgálat, női96 564
1664156Meddőségi vizsgálat, férfi46 776
1664256Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt85 268
1664356Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, női132 896"

2. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű része a "16710" megjelölésű sorát megelőzően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"1664556Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfi164 116"

3. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész "17523" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"17523Spermaanalízis4 852"

4. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű része a "21320" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"21324Fruktóz meghatározása ejakulátumból5 051"

5. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész a "23320" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"23321Neutrális-alfa-glukozidáz meghatározása ejakulátumból5 051"

6. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész a "24429" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"24434Anti-Müllerian hormon meghatározása3 838"

7. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész a "24891" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"24896PMN elasztáz meghatározása ejakulátumból6 061"

8. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész a "25572" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"2557312Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel6 588"

9. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész a "26693" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"26694Kevert antiglobulin teszt8 838"

10. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész a "28946" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"2894712CFTR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel2S 2SB"

11. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész a "28952" megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"2S9SB12ll. Faktor G20210A mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel4 21S
2S9S412MTHFR A1298C mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel4 416
2S9SS12PAI-1 4G/5G polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai6 S66
módszerrel
2S9S612Y kromoszóma mikrodeléciók kimutatása19 697
2S9SSDNS fragmentáció vizsgálata21 212"

12. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész a "36141" megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"B6142Hysterosalpingo-contrast-sonographia24 eS4
B6144Salina sonohysterogramS 9BS"

13. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész "16644" megjelölésű sora.

2. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet "** Főcsoport: 13", "*13P", "6520" megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 13Női reproduktív rendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
***1BP6SB1In vitro fertilizáció (IVF)B14B2,12000
***1BP6SB2In vitrofertilizáció (IVF) blasztociszta
tenyésztéssel
B14B3,32000

2. Az R1. 3. számú melléklet "** Főcsoport: 13", "*13P", "6570" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és azt követően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 13Női reproduktív rendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
1BP6570InszeminációB14B0,35941
***1BP6580In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott
embrió beültetéssel
B14B1,65000
***1BP6SS1In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott
vagy friss petesejt felhasználással
B14B1,00000

3. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet "** Főcsoport: 13", "*13P", "6530", "** Főcsoport: 13", "*13P", "6540", "** Főcsoport: 13", "*13P","6550", "** Főcsoport: 13", "*13P", "6560" megjelölésű sora.

3. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 13 Főcsoportja a következő 94/h., 94/i., 94/j. és 94/k. ponttal egészül ki:

"94/h.*13P 6531In vitro fertilizáció (IVF)
2137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
8714DUNAMENTI REK Kft.
C030Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest
C149Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft., Tapolca
C247Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest
S833Róbert Károly Meddőségi Centrum Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
94/i.*13P 6532In vitro fertilizáció (IVF) blasztociszta tenyésztéssel
2137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
8714DUNAMENTI REK Kft.
C030Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest
C149Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft., Tapolca
C247Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest
S833Róbert Károly Meddőségi Centrum Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
94/j.*13P 6580In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott embrió beültetéssel
2137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
8714DUNAMENTI REK Kft.
C030Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest
C149Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft., Tapolca
C247Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest
S833Róbert Károly Meddőségi Centrum Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
94/k.*13P 6581In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott vagy friss petesejt felhasználással
2137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
8714DUNAMENTI REK Kft.
C030Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest
C149Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft., Tapolca
C247Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest
S833Róbert Károly Meddőségi Centrum Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ"

2. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 94/c., 94/d., 94/e. és 94/f. pontja.

4. melléklet a 34/2023.(VIII. 24.) BM rendelethez

Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elszámolható HBCs csoportok:ha BNO:és az OENO:)
5. Meddőség6531, 653213. főcsoport bármely
fődiagnózisként
elfogadott betegsége
14703, 92722, 92724, 92725, 92727,
92728, 97723
6570N9700, N9710, N9720,
N9730, N9740, N9780,
N9790
97725, 36158, 17523, 92700, 92701
6580, 658113. főcsoport bármely
fődiagnózisként
elfogadott betegsége
92722, 92723, 92724, 92725, 92726,
92727, 92729, 97728

5. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

Az R1. 14. számú melléklete a következő V. ponttal egészül ki:

"V.

*13P 6531In vitro fertilizáció (IVF)
*13P 6532In vitro fertilizáció (IVF) blasztociszta tenyésztéssel
*13P 6570Inszemináció
*13P 6580In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott embrió beültetéssel
*13P 6581In vitrofertilizáció (IVF) fagyasztott vagy friss petesejt felhasználással

ha a megelőző ellátás vagy az ismételt felvétel a fenti HBCs-k valamelyike."

6. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

Az R2. 1. melléklet 6.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.5. Meddőségi vizsgálatok keretében végezhető eljárások

16640* Meddőségi vizsgálat, női

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11041Vizsgálat
311301Kontrollvizsgálat, konzílium
4HormonvizsgálatokBazális hormon meghatározás
524120Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
624121Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
724171Prolaktin meghatározása
824320Ösztradiol meghatározása
9Midutális fázis
1024350Progeszteron meghatározása
11Egyéb hormonvizsgálatok
122435117-OH progeszteron meghatározása
1324061Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
1424031T3 szabad frakció meghatározása
1524021T4 szabad frakció meghatározása
1624220Kortizol meghatározása testnedvekből
1724396DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása
1824395Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
1924190Androsztendion meghatározása
2024394Szabad tesztoszteron meghatározása
2124398Totál tesztoszteron meghatározása
222439ASexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
23236911-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
2424330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2524434Anti-Müllerian hormon meghatározása
26Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28014Vérkép, automatával IV.
2728210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
2828620Prothrombin meghatározása
2928621Aktivált parciális thromboplasztin idő
30IonokIonok
3121500Nátrium meghatározása szérumban
3221501Kálium meghatározása szérumban
33Májfunkció
3424600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
3524610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
3624640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
3724720Alkalikus foszfatáz meghatározása
3821150Összes bilirubin meghatározása szérumban
3921151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
40Vesefunkció
4121120Karbamid meghatározása szérumban
4221143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
43Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
442627THepatitis-C vírus AT kimutatása
4526261HIV AT kimutatása
462627HRubeola vírus AT kimutatása
4726020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
4826051TPHA vizsgálat
49Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
5036156Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
5136158Folliculometria UH módszerrel
52Átjárhatóság
vizsgálatok
36142Hysterosalpingo-contrast-sonographia
5332710Hysterosalpingographia
5436144Salina sonohysterogram
5516600Hysteroscopia
56Anyagcsere
vizsgálatok
23130Glukóz terhelés
5723310Inzulin meghatározása
5828493Haemoglobin Alc meghatározás (HPLC kivételével)
59Cytológia29602Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat
6022859Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
6113520Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából
6225564HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
63Genetikai vizsgálatok29920Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
6429930Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
65Hüvelyváladék
vizsgálatok
25077Mycoplasmaés egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
6625573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
6725312Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
6825191Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata
rendszerrel
6925069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
70Immunológiai
vizsgálatok
26693Thyreoglobulin AAT meghatározása
712661HThyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása

16641* Meddőségi vizsgálat, férfi

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11041Vizsgálat
311301Kontrollvizsgálat, konzílium
4Általános
laboratóriumi
vizsgálatok
28014Vérkép, automatával IV.
5Ionok
621500Nátrium meghatározása szérumban
721501Kálium meghatározása szérumban
8Májfunkció
924600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
1024610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
1124640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
1224720Alkalikus foszfatáz meghatározása
1321150Összes bilirubin meghatározása szérumban
1421151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
15Vesefunkció
1621120Karbamid meghatározása szérumban
1721143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
1822550Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter
1922552Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve
az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is
20Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28620Prothrombin meghatározása
2128621Aktivált parciális thromboplasztin idő
222863TAntitrombin-III aktivitás meghatározása
2328210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
24Heretumor markerek2662GAFP meghatározása szérumban
2524330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2626629Neuron specifikus enoláz (NSE)
2724500Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása
28Andrológiai
vizsgálatok
17523Spermaanalízis
2913306Spermavizsgálat automatával
30Spermium
funkcionális tesztek
28958DNS fragmentáció vizsgálata
31Mikrobiológiai
vizsgálatok
25077Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
3225069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
3325573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
34Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
3536154Herezacskó UH vizsgálata
3636153Transrectalis UH vizsgálat
37Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
382627THepatitis-C vírus AT kimutatása
3926261HIV AT kimutatása
402627HRubeola vírus AT kimutatása
4126020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
4226051TPHA vizsgálat

16642 * Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtti

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11301Kontrollvizsgálat, konzílium
3HormonvizsgálatokBazális hormon meghatározás
424120Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
524121Luteinizáló Hormon(LH) meghatározása
624171Prolaktin meghatározása
724320Ösztradiol meghatározása
8Midutális fázis
924350Progeszteron meghatározása
10Egyéb hormonvizsgálatok
112435117-OH progeszteron meghatározása
1224061Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
1324031T3 szabad frakció meghatározása
1424021T4 szabad frakció meghatározása
1524220Kortizol meghatározása testnedvekből
1624396DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása
1724395Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
1824190Androsztendion meghatározása
1924394Szabad tesztoszteron meghatározása
2024398Totál tesztoszteron meghatározása
212439ASexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
22236911-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
2324330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2424434Anti-Müllerian hormon meghatározása
25Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28014Vérkép, automatával IV.
2628210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
2728620Prothrombin meghatározása
2828621Aktivált parciális thromboplasztin idő
29IonokIonok
3021500Nátrium meghatározása szérumban
3121501Kálium meghatározása szérumban
32Májfunkció
3324600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
3424610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
3524640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
3624720Alkalikus foszfatáz meghatározása
3721150Összes bilirubin meghatározása szérumban
3821151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
39Vesefunkció
4021120Karbamid meghatározása szérumban
4121143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
42Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
432627THepatitis-C vírus AT kimutatása
4426261HIV AT kimutatása
452627HRubeola vírus AT kimutatása
4626020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
4726051TPHA vizsgálat
48Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
4936156Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
5036158Folliculometria UH módszerrel
51Átjárhatóság
vizsgálatok
36142Hysterosalpingo-contrast-sonographia
5232710Hysterosalpingographia
5336144Salina sonohysterogram
5416600Hysteroscopia
55Anyagcsere
vizsgálatok
23130Glukóz terhelés
5623310Inzulin meghatározása
5728493Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével)
58Cytológia22859Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
5913520Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából
6025564HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
61Hüvelyváladék
vizsgálatok
25077Mycoplasmaés egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
6225573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
6325312Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
6425191Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata
rendszerrel
6525069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
66Immunológiai
vizsgálatok
26693Thyreoglobulin AAT meghatározása
672661HThyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása

16643* Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, női

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11041Vizsgálat
311301Kontrollvizsgálat, konzílium
4HormonvizsgálatokBazális hormon meghatározás
524120Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
624121Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
724171Prolaktin meghatározása
824320Ösztradiol meghatározása
9Midutális fázis
1024350Progeszteron meghatározása
11Egyéb hormonvizsgálatok
122435117-OH progeszteron meghatározása
1324061Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
1424031T3 szabad frakció meghatározása
1524021T4 szabad frakció meghatározása
1624220Kortizol meghatározása testnedvekből
1724396DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása
1824395Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
1924190Androsztendion meghatározása
2024394Szabad tesztoszteron meghatározása
2124398Totál tesztoszteron meghatározása
222439ASexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
23236911-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
2424330HumanChorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2524434Anti-Müllerian hormon meghatározása
26Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28014Vérkép, automatával IV.
2728210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
2828620Prothrombinmeghatározása
2928621Aktivált parciális thromboplasztin idő
30IonokIonok
3121500Nátrium meghatározása szérumban
3221501Kálium meghatározása szérumban
33Májfunkció
3424600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
3524610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
3624640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
3724720Alkalikus foszfatáz meghatározása
3821150Összes bilirubin meghatározása szérumban
3921151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
40Vesefunkció
4121120Karbamid meghatározása szérumban
4221143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
43Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
442627THepatitis-C vírus AT kimutatása
4526261HIV AT kimutatása
462627HRubeola vírus AT kimutatása
4726020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
4826051TPHA vizsgálat
49Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
5036156Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
5136158Folliculometria UH módszerrel
52Átjárhatóság
vizsgálatok
36142Hysterosalpingo-contrast-sonographia
5332710Hysterosalpingographia
5436144Salina sonohysterogram
5516600Hysteroscopia
56Anyagcsere
vizsgálatok
23130Glukóz terhelés
5723310Inzulin meghatározása
5828493HaemoglobinA1c meghatározás (HPLC kivételével)
59Cytológia29602Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat
6022859Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
6113520Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából
6225564HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
63Hüvelyváladék
vizsgálatok
25077Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
6425573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
6525312Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
6625191Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata
rendszerrel
6725069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
68Immunológiai
vizsgálatok
26693Thyreoglobulin AAT meghatározása
692661HThyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása
702669UEgyéb steroid termelő sejt elleni antitest kimutatása
7128695APC rezisztencia funkcionális teszt
7228691Lupus antikoaguláns szűrőteszt
7326652Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása
742661CKettősszálú DNS elleni antitest meghatározása
7526612Kardiolipin AAT meghatározása
762669GBéta2-glikoprotein I elleni antitest meghatározás izotípusonként
772660FSzöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározása,
izotípusonként
782660DEndomizium elleni antitest kimutatása, izotípusonként
7921013Homocisztein meghatározása
802661KSS-A (Ro) elleni antitest meghatározása
812661LSS-B (La) elleni antitest meghatározása
82Genetikai vizsgálatok28953ll. Faktor G20210A mutáció kimutatása molekuláris biológiai
módszerrel
8328941Az FV Leiden mutáció meghatározása molekuláris biológiai
módszerrel
8428942Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai
módszerrel
8528954MTHFR A1298C mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
8629920Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
8729930Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
8828955PAI-1 4G/5G polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai
módszerrel
89Biopsia14710Biopsia endometrii

16645* Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfi

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11041Vizsgálat
311301Kontrollvizsgálat, konzílium
4Általános
laboratóriumi
vizsgálatok
28014Vérkép, automatával IV.
521500Nátrium meghatározása szérumban
621501Kálium meghatározása szérumban
724600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
824610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
924640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
1024720Alkalikus foszfatáz meghatározása
1121150Összes bilirubin meghatározása szérumban
1221151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
1321120Karbamid meghatározása szérumban
1421143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
1522550Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter
1622552Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve
az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is
17Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28620Prothrombin meghatározása
1828621Aktivált parciális thromboplasztin idő
192863TAntitrombin-III aktivitás meghatározása
2028210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
21Heretumor markerek2662GAFP meghatározása szérumban
2224330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2326629Neuron specifikus enoláz (NSE)
2424500Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása
25Andrológiai
vizsgálatok
17523Spermaanalízis
2613306Spermavizsgálat automatával
27Mikrobiológiai
vizsgálatok
25077Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
2825069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
2925573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
30Spermium
funkcionális tesztek
28958DNS fragmentáció vizsgálata
31Ejakulációs
képtelenség esetén
8631ESzámítógép vezérelt idegszál specifikus neuromuscularis
elektrostimuláció
32Andrológiai alap
hormonvizsgálat
24120Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
3324061Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
3424121Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
3524398Totál tesztoszteron meghatározása
3624394Szabad tesztoszteron meghatározása
372439ASexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
3821041Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás,
immunnefelometriás módszerrel
3924320Ösztradiol meghatározása
4026671Inhibin meghatározása
4124434Anti-Müllerian hormon meghatározása
42236911-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
4324171Prolaktin meghatározása
44Genetikai vizsgálatok29920Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
4529930Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
4628956Y kromoszóma mikrodeléciók kimutatása
4728947CFTR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
4828939Fluoreszcencia in situ hibridizáció (FISH) humán betegségekben
49Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
5036153Transrectalis UH vizsgálat
5136154Herezacskó UH vizsgálata
523617MDuplex UH, férfi nemi szervek
53Spermaplazma
biokémiai vizsgálata
Organikus markerek
5421568Cink meghatározása
5521324Fruktóz meghatározása ejakulátumból
5623321Neutrális-alfa-glukozidáz meghatározása ejakulátumból
57Infekciós markerek
5824896PMN elasztáz meghatározása ejakulátumból
59Immunológiai vizsgálatok
6026694Kevert antiglobulin teszt
612660NSpermium elleni antitest kimutatása, izotípusonként
62Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
632627THepatitis-C vírus AT kimutatása
6426261HIV AT kimutatása
652627HRubeola vírus AT kimutatása
6626020Rapid plasmareagin (RPR) vizsgálat
6726051TPHA vizsgálat

"

7. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "16640" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"16640*Meddőségi vizsgálat, nőiX
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
16640"

2. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "16643" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"16643*Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, nőiX
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
16643"

3. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "16710" megjelölésű sorát megelőzően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"16645*Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfiX
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
16645"

4. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "17523" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"17523SpermaanalízisXO
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
O17523"

5. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a "21320" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"21324Fruktóz meghatározása ejakulátumból
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
X21324"

6. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a "23320" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"23321Neutrális-alfa-glukozidáz meghatározása ejakulátumból
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
X23321"

7. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a "24429" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"24434Anti-Müllerian hormon meghatározása
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
X24434"

8. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a "24891" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"24896PMN elasztáz meghatározása ejakulátumból
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
X24434"

9. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a "25572" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"25573*Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
XO25573"

10. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a "26693" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"26694Kevert antiglobulin teszt
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
X26694"

11. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a "28946" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"28947*CFTR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
XO28947"

12. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a "28952" megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"28953*ll. Faktor G20210A mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
28954*MTHFR A1298C mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
28955*PAI-1 4G/5G polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel
28956*Y kromoszóma mikrodeléciók kimutatása
28958DNS fragmentáció vizsgálata
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
XO28953
XO28954
XO28955
XO28956
XO28958"

13. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a "36141" megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
"36142Hysterosalpingo-contrast-sonographiaX
36144Salina sonohysterogramX
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
O36142
O36144"

14. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "16644" megjelölésű sora.

8. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet "16640"-"16643" megjelölésű részei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"16640 * Meddőségi vizsgálat, női

A meddőségi szakambulancián vagy asszisztált reprodukciós centrumban történt regisztrációt követő meddőségi alapvizsgálat új páciensnek, vagy egy olyan páciensnek, aki korábban konzultáción és kivizsgálásban vett részt, azonban ezt követően nem jelentkezett kezelésre, és a tesztjei frissítése indokolt, amely magában foglalja "Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről"szóló szakmai irányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat.

Meddőségi szakambulancia vagy asszisztált reprodukciós centrum szakorvosa járóbetegszakellátási tevékenységi körében rendelheti.

16641 * Meddőségi vizsgálat, férfi

Az asszisztált reprodukciós centrumban, vagy meddőségi szakambulancián történt regisztrációt követő férfi meddőségi vizsgálat új páciensnek, vagy olyan félnek akinek teszt eredményeinek frissítése indokolt, amely magában foglalja "Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről" szóló szakmai irányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat.

Meddőségi szakambulancia vagy asszisztált reprodukciós centrum szakorvosa járóbetegszakellátási tevékenységi körében rendelheti.

16642 * Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt

Bármely ismételt IVF ciklus megkezdése előtt végzett vizsgálat, amely magában foglalja "Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről" szóló szakmai irányelv szerinti vizsgálatokat.

Csak asszisztált reprodukciós centrum szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

16643 * Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, női

Legalább 2-3 jó morfológiájú embrió visszaültetését követően, sikertelen IVF utáni és a habituális vetélők vizsgálata, megfelelő orvosi indikáció alapján, amely magában foglalja "Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről" szóló szakmai irányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat.

Csak asszisztált reprodukciós centrum szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti."

2. Az R2. 3. melléklete a "16710" megjelölésű részét megelőzően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"16645 * Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfi

Az asszisztált reprodukciós centrumban, vagy meddőségi szakambulancián történt regisztrációt követő férfimeddőség részletes kivizsgálása.

Javallata: 2 spermaanalízis során a WHO érvényben lévő referencia értékhatár alatti klasszikus spermaparaméter, legalább 2 alkalommal történt vetélés, ismeretlen eredetű férfimeddőség, több, nőgyógyászati indikáció alapján végzett, sikertelen asszisztált reprodukciós eljárást követően vagy andrológiai indikációjú műtétek után, azoospermia, cryptozoospermia, súlyos oligo-astheno-teratozoospermia, necrozoospermia, globozoospermia, primer ciliaris dyskinesia. Csak asszisztált reprodukciós centrum vagy regionális andrológiai centrum andrológus szakorvosa rendelheti, járóbeteg szakellátási tevékenységi körében."

3. Az R2. 3. melléklet "17523" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"17523 Spermaanalízis

Spermaelemzés, a spermiumok számának, mozgásképességének, egyéb paramétereinek vizsgálata.

Elszámolási lehetőség (maximum): 3 hónapon belül nem ismétlődhet"

4. Az R2. 3. melléklete a "21320" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"21324 Fruktóz meghatározása ejakulátumból

Ejakulátum fruktóz tartalmának meghatározása."

5. Az R2. 3. melléklete a "23320" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"23321 Neutrális-alfa-glukozidáz meghatározása ejakulátumból

Ejakulátum neutrális-alfa-glukozidáz tartalmának meghatározása."

6. Az R2. 3. melléklete a "24429" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"24434 Anti-Müllerian hormon meghatározása

Anti-Müllerian hormon meghatározása immunoassay-vel.

Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 4"

7. Az R2. 3. melléklete a "24891" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"24896 PMN elasztáz meghatározása ejakulátumból

Ejakulátum polymorphonukleáris (PMN) leukocyta elasztáz tartalmának meghatározása."

8. Az R2. 3. melléklete a "25572" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"25573 * Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel

Trichomonas vaginalis kimutatása biológiai mintából molekuláris biológiai módszerrel.

Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 4"

9. Az R2. 3. melléklete a "26693" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"26694 Kevert antiglobulin teszt

Spermiumhoz kötődött spermium elleni antitestek (IgA, IgG) kimutatása ejakulátumból immunológiai módszerrel (MAR teszt)."

10. Az R2. 3. melléklete a "28946" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"28947 * CFTR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel

Cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor (CFTR) gén klinikailag jelentősebb mutációinak kimutatása molekuláris biológiai módszerrel""

11. Az R2. 3. melléklete a "28952" megjelölésű részét követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

"28953 * ll. Faktor G20210A mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel

Prothrombin gén G20210A pontmutációjának kimutatása molekuláris biológiai módszerrel.

28954 * MTHFR A1298C mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel

Metiléntetrahidrofolát reduktáz (MTHFR) enzimet kódoló gén AI298C pontmutációjának kimutatása molekuláris biológiai módszerrel. Csak emelkedett homocisztein szint esetében indokolt a vizsgálat elvégzése.

28955 * PAI-1 4G/5G polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel

1-es típusú plazminogén-aktivátor inhibitor (PAI-1) gén 4G/5G polimorfizmusának meghatározása molekuláris biológiai módszerrel.

28956 * Y kromoszóma mikrodeléciók kimutatása

Y kromoszóma mikrodelécióinak kimutatása molekuláris biológiai módszerrel.

28958 DNS fragmentáció vizsgálata

DNS fragnentáció vizsgálata ejakulátumból áramlási citometriás vagy fluoreszcens mikroszkópos módszerrel.

Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 3"

12. Az R2. 3. melléklete a "36141" megjelölésű részét követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

"36142 Hysterosalpingo-contrast-sonographia

Hüvelyi ultrahanggal ellenőrzött kontrasztanyagos petevezeték átjárhatósági és méhüreg vizsgálat.

Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 2

36144 Salina sonohysterogram

Hüvelyi ultrahanggal ellenőrzött fiziológiás sóoldattal végzett méhüreg vizsgálat.

Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 2"

13. Hatályát veszti az R2. 3. melléklet "16644" megjelölésű része.

9. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

1. Az R2. 4. mellékletében foglalt táblázat 1a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1a.16640* Meddőségi vizsgálat, női
N9700Anovulatióval kapcsolatos infertilitás
N9710Méhkürt eredetű infertilitás
N9720Méheredetű női infertilitás
N9730Méhnyakeredetű infertilitás
N9740A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás
N9780Egyéb eredetű női infertilitás
N9790Női infertilitás, k.m.n.

2. Az R2. 4. mellékletében foglalt táblázat 1d. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1d.16643* Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, női
N9700Anovulatióval kapcsolatos infertilitás
N9710Méhkürt eredetű infertilitás
N9720Méheredetű női infertilitás
N9730Méhnyakeredetű infertilitás
N9740A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás
N9780Egyéb eredetű női infertilitás
N9790Női infertilitás, k.m.n.

3. Az R2. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 1f. ponttal egészül ki:

1f.16645* Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfi
N46H0Férfi meddőség

4. Hatályát veszti az R2. 4. melléklet 1e. pontja.

10. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

1. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/13. Női reproduktív rendszeri betegségek

"

2. Az R3. 1. melléklet I. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Kúraszerű ellátás

"

11. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

1. Az R3. 2. melléklete a "**** 13 6520 Női reproduktív rendszer egyéb műtétei" megjelölésű részt követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

"**** 13 6531 In vitro fertilizáció (IVF)

BETEGSÉGEK "A"

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "B"

97723 Stimuláció petesejtnyerés céljából

BEAVATKOZÁSOK "C"

14703 Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir.

BEAVATKOZÁSOK "D"

92725 Rövid idejű embrió tenyésztés

BEAVATKOZÁSOK "E"

92722 Embryotransfer friss embrióval

BEAVATKOZÁSOK "F"

92727 Embriófagyasztás

BEAVATKOZÁSOK "G"

92728 Petesejtfagyasztás

"A" DIAGN ÉS "B" BEAV ÉS "C" BEAV ÉS ["G" BEAV VAGY ("D" BEAV ÉS ("E" BEAV VAGY "F" BEAV))]

**** 13 6532 In vitro fertilizáció (IVF) blasztociszta tenyésztéssel

BETEGSÉGEK "A"

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "B"

97723 Stimuláció petesejtnyerés céljából

BEAVATKOZÁSOK "C"

14703 Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir.

BEAVATKOZÁSOK "D"

92724 Blasztociszta tenyésztés

BEAVATKOZÁSOK "E"

92722 Embryotransfer friss embrióval

BEAVATKOZÁSOK "F"

92727 Embriófagyasztás

"A" DIAGN ÉS "B" BEAV ÉS "C" BEAV ÉS "D" BEAV ÉS ("E" BEAV VAGY "F" BEAV)"

2. Az R3. 2. melléklet "**** 13 6570 Inszemináció" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"**** 13P 6570 Inszemináció

BETEGSÉGEK

N9700 Anovulatióval kapcsolatos infertilitás

N9710 Méhkürt eredetű infertilitás

N9720 Méheredetű női infertilitás

N9730 Méhnyakeredetű infertilitás

N9740 A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás

N9780 Egyéb eredetű női infertilitás

N9790 Női infertilitás, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

97725 Ovuláció indukció

ÉS BEAVATKOZÁSOK

36158 Folliculometria UH módszerrel

ÉS BEAVATKOZÁSOK

17523 Spermaanalízis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

92700 Inseminatio arteficialis friss spermával

92701 Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával"

3. Az R3. 2. melléklete a 13 6570 Inszemináció" megjelölésű részt követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

" **** 13 6580 In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott embrió beültetéssel

BETEGSÉGEK "A"

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "B"

97728 Stimuláció nem petesejtnyerés céljából

BEAVATKOZÁSOK "C"

92723 Embryotransfer fagyasztott embrióval

**** 13 6581 In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott vagy friss petesejt felhasználással

BETEGSÉGEK "A"

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "B"

97728 Stimuláció nem petesejtnyerés céljából

BEAVATKOZÁSOK "C"

92726 Fagyasztott (saját vagy donor) petesejt felhasználás

92729 Donor (friss) petesejt felhasználás

BEAVATKOZÁSOK "D"

92724 Blasztociszta tenyésztés

92725 Rövid idejű embrió tenyésztés

BEAVATKOZÁSOK "E"

92722 Embryotransfer friss embrióval

BEAVATKOZÁSOK "F"

92727 Embriófagyasztás

"A" DIAGN ÉS "C" BEAV ÉS "D" BEAV ÉS [("B" BEAV ÉS "E" BEAV) VAGY "F" BEAV]"

4. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet "****13 6530", "****13 6540", "****13 6550" és "****13 6560" megjelölésű részei.

12. melléklet a 34/2023.(VIII. 24.) BM rendelethez

1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "13306"-"13412" megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI SZEMPONT)
13306Spermavizsgálat automatával
13410Spermagyűjtés
13412Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás

2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "17523" és "17524" megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI SZEMPONT)
17523Spermaanalízis*
17524Spermium vándorlási teszt ejakulatumban

3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "92722" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és ezt követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI SZEMPONT)
92722Embryotransfer friss embrióval*
92723Embryotransfer fagyasztott embrióval*
92724Blasztociszta tenyésztés*
92725Rövid idejű embrió tenyésztés*
92726Fagyasztott (saját vagy donor) petesejt felhasználás*
92727Embriófagyasztás*
92728Petesejtfagyasztás*
92729Donor (friss) petesejt felhasználás*

4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "97722" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI SZEMPONT)
97722ICSI (Intra cytoplasmaticus spermium injectio /egy)

5. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "97723" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI SZEMPONT)
97723Stimuláció petesejtnyerés céljából*

6. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "97724" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI SZEMPONT)
97724Asszisztált hatching

7. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a "97725" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI SZEMPONT)
97728Stimuláció nem petesejtnyerés céljából*

13. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

Az R3. 5. mellékletében foglalt táblázat az "N9780" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(BNO KÓDJELBNO MEGNEVEZÉS)
N9781Gonadotoxikus daganatellenes kezelés miatt kialakuló női infertilitás.

14. melléklet a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelethez

Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az "N9780" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(BNO-kódBNO-jelBNO-névFőcsoport)
N9781Gonadotoxikus daganatellenes kezelés miatt kialakuló női infertilitás13

Tartalomjegyzék