188/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 21. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A fogvatartott személyek arcképmása, ujj- és tenyérnyomata, valamint DNS-profilja nyilvántartásba vétel céljából történő rögzítésének, levételének, illetve a mintavétel eltérő szabályai

1. § (1) Ha az arcképmás rögzítésének a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Bnytv.) meghatározott feltételei fennállnak, a büntetőeljárás alá vont személy arcképmásának rögzítéséről a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásába történő felvétele érdekében a nyomozó hatóság a fogvatartásban lévő terhelt esetében a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet erre kijelölt tagja útján is gondoskodhat. Ebben az esetben az eljáró nyomozó hatóság a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet rendelkezésére bocsátja az arcképmás kísérő adatlapot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az arcképmást a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet nyolc napon belül küldi meg a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

(3) Ha az ujj- és tenyérnyomatvétel, illetve DNS-mintavétel Bnytv.-ben meghatározott feltételei fennállnak, a büntetőeljárás alá vont személyek

a) ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartásába felvételre kerülő ujj- és tenyérnyomat, illetve

b) DNS-profiljainak nyilvántartásába felvételre kerülő szájnyálkahártya-törlet

felvételéről a nyomozó hatóság a fogvatartásban lévő terhelt esetében a fogvatartást végrehajtó büntetésvégrehajtási intézet erre kijelölt tagja útján is gondoskodhat. Ebben az esetben az eljáró nyomozó hatóság a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet rendelkezésére bocsátja az ujjnyomat-lapot, a tenyérnyomat-lapot, valamint DNS-mintavételi egységcsomagot.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a mintát, valamint a mintavételhez kapcsolódó belső azonosító kódot az ujj- és tenyérnyomatvételt, illetve a DNS-mintavételt végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet nyolc napon belül küldi meg a szakértői nyilvántartó szerv részére.

(5) Ha az ügyészség végzi a nyomozást, az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy ebben az esetben az arcképmás kísérő adatlapot, az ujjnyomat-lapot, a tenyérnyomat-lapot, valamint a DNS-mintavételi egységcsomagot az eljáró ügyészség bocsátja a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet rendelkezésére.

2. A járványügyi intézkedéssel érintett személyek adatainak átadása a büntetőügyben eljáró szervek, valamint a büntetés-végrehajtási intézet és a javítóintézet számára

2. § A rendőrség járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartásából adatot igényelhet

a) a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság a büntetőeljárás lefolytatása céljából, valamint

b) a büntetés-végrehajtási intézet és a javítóintézet a járványügyi védekezés, a hatósági házi karantén, a kijelölt karantén, valamint a járványügyi megfigyelés, zárlat vagy elkülönítés fennállásának ellenőrzése céljából.

3. A minősített adatot kezelő nyilvántartó és a kezelőpont működésének eltérő szabályai

3. § A minősített adatot kezelő szervekhez érkező vagy ott keletkező minősített adatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó nyilvántartó és kezelőpont működtetéséhez egy fő titkos ügykezelő kinevezése, illetve foglalkoztatása is elégséges.

4. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. §[1]

5. §[2]

6. §[3]

7. §[4]

8. §[5]

9. §[6]

10. §[7]

11. §[8]

12. §[9]

13. §[10]

14. §[11]

15. §[12]

16. §[13]

17. §[14]

5. A veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

18. §[15]

19. §[16]

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

21. § A Kormány e rendelet 1-3. §-ának hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére