Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002L0023[1]

A Bizottság 2002/23/EK irányelve (2002. február 26.) a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározására tekintettel a 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

A Bizottság 2002/23/EK irányelve

(2002. február 26.)

a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározására tekintettel a 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a legutóbb a 2001/57/EK irányelvvel [1] módosított, a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2001/57/EK irányelvvel módosított, az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2002/5/EK bizottsági irányelvvel [4] módosított, az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre [5] és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel legutóbb a 2001/103/EK bizottsági irányelvvel [6] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [7] és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1) Az új hatóanyagokat, a flupirszulfuron-metilt, a pimetrozint, az azoxistrobint, illetőleg a krezoxim-metilt a 2001/49/EK [8], a 2001/87/EK [9], a 98/47/EK [10], illetőleg az 1999/1/EK [11] bizottsági irányelv iktatta be a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, gabonafélék esetében gyomirtóként, a gabonafélék, gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, olajos magvak és a komló esetében rovarirtóként, meg nem határozott felhasználású gombaölő szerként, illetőleg gabonafélék, almafélék és szőlők esetében gombaölő szerként.

(2) A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel a hatóanyagok tervezett felhasználására vonatkozó információk értékelésén alapult. Bizonyos tagállamok már benyújtottak egyéb felhasználásokra vonatkozó információkat a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban. A rendelkezésre álló információt megvizsgálták, és az elégséges egyes maximális szermaradványértékek megállapításához.

(3) Amennyiben nem állapítottak meg közösségi maximális szermaradványértéket, illetve ideiglenes maximális értéket, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelően nemzeti ideiglenes maximális szermaradványértéket állapítanak meg, mielőtt ezen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket engedélyeznének.

(4) Az érintett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére tekintettel a vonatkozó műszaki és tudományos értékelést bizottsági felülvizsgálati jelentések formájában véglegesítették. A jelentéseket a kresoxym-metil esetében 1998. október 16-án, a flupyszulfuron-metil esetében 2001. április 27-én, az azoxistrobin esetében 1998. április 22-én és a pymetrozin esetében 2001. július 27-én véglegesítették. A jelentések a megengedhető napi bevitelt (ADI) a kresoxym-metil esetében 0,4 mg/testtömegkilogramm/napban, a flupyszulfuron-metil esetében 0,035 mg/testtömegkilogramm/napban, az azoxistrobin esetében 0,1 mg/testtömegkilogramm/napban és a pymetrozin esetében 0,03 mg/testtömegkilogramm/napban határozták meg. Az érintett hatóanyagokkal kezelt élelmiszeripari termékek fogyasztóinak életük során való expozícióját a Közösségben használt eljárásoknak és gyakorlatnak megfelelően vizsgálták és értékelték, tekintetbe véve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott iránymutatásokat [12], valamint a növényügyi tudományos bizottság erre a módszertanra vonatkozó véleményét [13], és kiszámították, hogy az ezen irányelvben meghatározott maximális szermaradványértékek nem eredményezik ezen ADI-k túllépését.

(5) Az akut tüneteket kiváltó adag megállapítását szükségessé tevő akut mérgező hatást a flupirszulfuron-metil, az azoxistrobin és a krezoxim-metil 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét megelőző értékelés és vita során nem észleltek. A pimetrozin akut referenciadózisát 0,1 mg/testtömegkilogramm/napban határozták meg. A kitettségre vonatkozó értékelés szerint a javasolt maximális szermaradványértékek nem eredményezik a fogyasztók elfogadhatatlan akut kitettségét.

(6) Annak érdekében, hogy a fogyasztókat az olyan, a termékeken vagy azokban található szermaradványokkal szemben megfelelően megvédjék, amelyekre nem adtak ki engedélyt, célszerű az ideiglenes maximális szermaradványértékeket az analitikai meghatározás legalacsonyabb határértékénél megválasztani minden ilyen készítményre, amely a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelvek hatálya alá esik. Ezeknek az ideiglenes maximális szermaradványértékeknek a közösségi szintű megállapítása nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja, valamint VI. melléklete alapján az flupirszulfuron-metilre, a pimetrozinre, az azoxistrobinra és a krezoxim-metilre vonatkozóan ideiglenes maximális szermaradványértékeket állapítsanak meg. Egy négyéves időszak elegendőnek tűnik az érintett hatóanyagok további felhasználásának megállapításához. Az ideiglenes maximális szermaradványértékek ekkortól fogva véglegessé válnak.

(7) A Közösség értesítette a bizottsági irányelv tervezetéről a Kereskedelmi Világszervezetet, és a kapott észrevételeket figyelembe vették az irányelv véglegesítése során. A harmadik országokban használt különleges peszticid/termény kombinációk maximális szermaradványértékeit a Bizottság a benyújtott elfogadható adatok alapján vizsgálhatja.

(8) A Növényügyi Tudományos Bizottság véleményét, különösen, ami a peszticidekkel kezelt élelmiszeripari termékek fogyasztóinak védelmével kapcsolatos tanácsokat és ajánlásokat illeti, figyelembe vették.

(9) Ezen irányelv összhangban van a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. része a következő, a peszticidekre vonatkozó maximális szermaradványértékekkel egészül ki:

Peszticid-szermaradvány | Maximális érték (mg/kg) |

| |

Flupirszulfuron-metil | 0,02, | Gabonafélék |

Pimetrozin | 0,02, | Gabonafélék |

2005. december 1-jétől a flupirszulfuron-metil és a pimetrozin maximális szermaradványértékei megszűnnek ideiglenesnek lenni, és a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében véglegessé válnak.

2. cikk

A 86/363/EGK irányelv II. mellékletének B. része a következő peszticid-szermaradványokkal egészül ki:

Peszticid-szermaradvány | Maximális érték (mg/kg) |

az I. melléklet ex 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt zsíros hús, a húskészítmények, belsőségek és állati zsírok esetében | az I. melléklet 0401, 0402, 040500 és 0406 fejlécű rovataiban felsorolt tej és tejtermékek esetében | Az I. melléklet 040700 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében |

Pymetrozin | 0,01, | 0,01, | 0,01 |

2005. december 1-jétől a pimetrozin maximális szermaradványértékei megszűnnek ideiglenesnek lenni, és a 86/363/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése értelmében véglegessé válnak.

3. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. melléklete a flupirszulfuron-metilnek és a pimetrozinnak az ezen irányelv mellékletében szereplő maximális szermaradványértékeivel egészül ki. Az ezen irányelv mellékletében szereplő, azoxistrobinra vonatkozó maximális peszticidszermaradvány-értékek a 90/642/EGK irányelv II. mellékletében szereplő értékek helyébe lépnek.

4. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. mellékletében szereplő krezoxim-metilre vonatkozó ideiglenes maximális peszticid-szermaradvány értékét az eper esetében 0,2 mg/kg (p)-re kell módosítani. A (p) az ideiglenes maximális szermaradványértéket jelöli.

A krezoxim-metilre vonatkozó ideiglenes maximális szermaradványértékek 2004. október 19-én válnak véglegessé.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. augusztus 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Ezeket az intézkedéseket 2002. szeptember 1-jétől alkalmazzák.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 26-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 208., 2001.8.1., 36. o.

[2] HL L 221., 1986.8.7., 37. o.

[3] HL L 221., 1986.8.7., 43. o.

[4] HL L 34., 2002.2.5., 7. o.

[5] HL L 350., 1990.12.14., 71. o.

[6] HL L 304., 2001.11.21., 14. o.

[7] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[8] HL L 176., 2001.6.29., 61. o.

[9] HL L 276., 2001.10.19., 17. o.

[10] HL L 191., 1998.7.7., 50. o.

[11] HL L 21., 1999.1.28., 21. o.

[12] Iránymutatások a peszticid-szermaradványok élelmiszerrel történő bevitelének előrejelzéséhez (átdolgozott), készítette a GEMS/Food program a Peszticid-maradványok Kódex Bizottságával együttműködésben, kiadta az Egészségügyi Világszervezet, 1997. (WHO/FSF/FOS/97.7)

[13] A növényügyi tudományos bizottság véleménye a 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK bizottsági irányelv mellékleteinek módosítására vonatkozó kérdésekről (a Növényügyi Tudományos Bizottság 1998. július 14-i véleménye). (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozik | Peszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke (mg/kg) |

Flupirszulfuron-metil | Azoxistrobin | Pimetrozin |

1.Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek | 0,02, | | |

i.CITRUSFÉLÉK | | 1 | 0,3 |

Grépfrút | | | |

Citrom | | | |

Zöld citrom | | | |

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket) | | | |

Narancs | | | |

Pomelo | | | |

Egyéb | | | |

ii.CSONTHÉJASOK (héjjal vagy héj nélkül) | | 0,1, | 0,02, |

Mandula | | | |

Brazildió | | | |

Kesudió | | | |

Gesztenye | | | |

Kókusz | | | |

Mogyoró | | | |

Makadámdió | | | |

Pekándió | | | |

Piniamag | | | |

Pisztácia | | | |

Dió | | | |

Egyéb | | | |

iii.ALMAFÉLÉK | | 0,05, | 0,02, |

Alma | | | |

Körte | | | |

Birsalma | | | |

Egyéb | | | |

iv.MAGVASOK | | 0,05, | |

Kajszibarack | | | 0,05 |

Cseresznye | | | |

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) | | | 0,05 |

Szilva | | | |

Egyéb | | | 0,02, |

v.BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK | | | 0,02, |

a)Csemege- és borszőlő | | 2 | |

Csemegeszőlő | | | |

Borszőlő | | | |

b)Eper (termesztett) | | 2 | |

c)Félcserjén termő bogyósok (termesztett) | | 0,05, | |

Fekete szeder | | | |

Hamvas szeder | | | |

Kaliforniai málna | | | |

Málna | | | |

Egyéb | | | |

d)Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett) | | 0,05, | |

Fekete áfonya | | | |

Tőzeg áfonya | | | |

Ribizli (vörös, fekete és fehér) | | | |

Pöszméte | | | |

Egyéb | | | |

e)Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs | | 0,05, | |

vi.EGYÉB | | | 0,02, |

Avokádó | | | |

Banán | | 2 | |

Datolya | | | |

Füge | | | |

Kivi | | | |

Kamkvat | | | |

Licsiszilva | | | |

Mangó | | | |

Olajbogyó | | | |

Golgotavirág | | | |

Ananász | | | |

Gránátalma | | | |

Egyéb | | 0,05, | |

2.Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy száraz zöldségek | 0,02, | | |

i.GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK | | | 0,02, |

Cékla | | | |

Sárgarépa | | 0,2 | |

Gumós zeller | | | |

Torma | | 0,2 | |

Csicsóka | | | |

Paszternák | | 0,2 | |

Petrezselyemgyökér | | 0,2 | |

Retek | | | |

Salátabakszakáll | | 0,2 | |

Édesburgonya | | | |

Karórépa | | | |

Tarlórépa | | | |

Jamszgyökér | | | |

Egyéb | | 0,05, | |

ii.HAGYMAFÉLÉK | | 0,05, | 0,02, |

Fokhagyma | | | |

Vöröshagyma | | | |

Mogyoróhagyma | | | |

Újhagyma | | | |

Egyéb | | | |

iii.TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK

a)Burgonyafélék

Paradicsom | | 2 | 0,5 |

Paprika | | 2 | 1 |

Padlizsán | | 2 | 0,5 |

Egyéb | | 0,05, | 0,02, |

b)Kabakosok - ehető héjúak | | 1 | 0,5 |

Uborka | | | |

Apró uborka | | | |

Cukkíni | | | |

Egyéb | | | |

c)Kabakosok - nem ehető héjúak | | 0,5 | 0,2 |

Sárgadinnye | | | |

Tök | | | |

Görögdinnye | | | |

Egyéb | | | |

d)Csemegekukorica | | 0,05, | 0,02, |

iv.KÁPOSZTAFÉLÉK | | 0,05, | |

a)Virágjukért termesztett káposztafélék | | | 0,02, |

Brokkoli | | | |

Karfiol | | | |

Egyéb | | | |

b)Fejesedő káposztafélék | | | |

Kelbimbó | | | |

Fejes káposzta | | | 0,05 |

Egyéb | | | 0,02, |

c)Leveles káposztafélék | | | 0,02, |

Kínai kel | | | |

Kelkáposzta | | | |

Egyéb | | | |

d)Karalábé | | | 0,02, |

v.LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

a)Salátafélék | | 3 | 1 |

Zsázsa | | | |

Galambbegysaláta | | | |

Fejes saláta | | | |

Endívia | | | |

Egyéb | | | |

b)Spenótfélék | | 0,05, | 0,02, |

Spenót | | | |

Mangold | | | |

Egyéb | | | |

c)Vizitorma | | 0,05, | 0,02, |

d)Cikóriasaláta | | 0,2 | 0,02, |

e)Fűszernövények | | 0,05, | 1 |

Turbolya | | | |

Metélőhagyma | | | |

Petrezselyem | | | |

Zellerlevél | | | |

Egyéb | | | |

vi.HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss) | | | 0,02, |

Bab (hüvelyben) | | 1 | |

Bab (hüvely nélkül) | | | |

Borsó (hüvelyben) | | 0,5 | |

Borsó (hüvely nélkül) | | 0,2 | |

Egyéb | | 0,05, | |

vii.SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss) | | | 0,02, |

Spárga | | | |

Kardonna | | | |

Zeller | | 5 | |

Édeskömény | | | |

Articsóka | | 1 | |

Póréhagyma | | 0,1 | |

Rebarbara | | | |

Egyéb | | 0,05, | |

viii.GOMBA | | 0,05, | 0,02, |

a)Termesztett gomba | | | |

b)Vadon termő gomba | | | |

3.Hüvelyesek | 0,02, | 0,1 | 0,02, |

Bab | | | |

Lencse | | | |

Borsó | | | |

Egyéb | | | |

4.Olajos magvak | 0,05, | 0,05, | |

Lenmag | | | |

Földimogyoró | | | |

Mák | | | |

Szezámmag | | | |

Napraforgómag | | | |

Repcemag | | | |

Szójabab | | | |

Mustármag | | | |

Gyapotmag | | | 0,05 |

Egyéb | | | 0,02, |

5.Burgonya | 0,02, | 0,05, | 0,02, |

Újburgonya | | | |

Áruburgonya | | | |

6.Tea (levél és szár, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből) | 0,05, | 0,1, | 0,1, |

7.Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port | 0,05, | 20 | 5 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0023&locale=hu

Tartalomjegyzék