BH 2010.7.196 Dohánytermék internetes forgalmazása esetén a weboldal nem minősül a dohánytermék eladási helyének. Az itt megjelentetett reklám a dohányáru reklámozásának tilalmába ütközik [1997. évi LVIII. tv. 13. §, 1999. évi XLI. tv. 5. §].

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelősége (elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság) 2008. március 23-án kelt határozatában a felperest dohányáru jogellenes reklámozása miatt 200 000 forint bírsággal sújtotta, egyidejűleg elrendelte a jogsértő állapot megszüntetését, a jogellenes reklám weboldalról történő eltávolítását. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság álláspontja szerint a felperes azzal, hogy a www.pipa.hu weboldalon dohányárut reklámozott megsértette a dohányáru reklámjának tilalmát, mert a weboldal nem eladási hely, így azon a dohányáru reklámozása, annak tilalma alóli kivételnek nem minősül.

A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2008. július 22-én kelt határozatában az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Egyetértett azzal, hogy a www.pipa.hu web­oldalon megjelentetett, pipadohányra vonatkozó információk alkalmasak a dohánytermék népszerűsítésére, ezért azok gazdasági reklámnak minősülnek, ugyanakkor megállapította azt is, hogy a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.) 13. § (4) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti kivételi esetek nem állnak fenn, ezért a felperes dohányáru tiltott reklámozása miatt jogszerűen volt marasztalható.

A felperes keresetében az alperesi határozat megváltoztatását kérte állítva, hogy dohányárut tiltott módon nem reklámozott, figyelemmel arra, hogy dohánytermék internetes értékesítése és ezen belül az áru bemutatása engedélyezett.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. Megállapította, hogy a www.pipa.hu weboldalon közzétett termékismertetés, tájékoztatás gazdasági reklámnak minősült, mert a weboldalon a felperes a dohánytermékeit oly módon népszerűsítette, hogy nemcsak a dohánytermék árát, márkáját, és jellemzőjét tüntette fel, hanem több termék esetében ajánlást is adott a fogyasztók számára. Tekintettel arra, hogy az internetes oldalon történő értékesítés nem azonos a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: Ndtv.) 5. § (5) bekezdése szerinti értékesítési helyen történő forgalomba hozatallal, arra a következtetésre jutott, hogy a Grtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kivételi szabály nem alkalmazható, a felperes megsértette a dohányáru reklámozásának tilalmát.

A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyben a jogerős ítélet "megváltoztatását" és az alperesi határozat elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül helyezését kérte. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság tévesen értelmezte a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (Grtv.) és a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: Ndtv.) rendelkezéseit és jogsértően minősítette a tevékenységét a Grtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja és az Ndtv. 5. § (5) bekezdése alapján. Állította, hogy nem jelentetett meg a weboldalon reklámot, a webáruháza jogszerűen működik, a www.pipa.hu weboldalon, mint értékesítési helyen került sor a termékek bemutatására, amely nem esik a dohányáru reklámozásának tilalma alá. Kifogásolta azt is, hogy a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmét elutasító elsőfokú döntés elleni fellebbezésének elbírálására az ítélet meghozataláig nem került sor, erre vonatkozóan az ítélet megállapítást sem tartalmazott.

Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte. Hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság a Grtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját, és az Ndtv. 5. § (5) bekezdését helytállóan értelmezve megalapozottan utasította el a felperes keresetét.

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem keretei között bírálta el és megállapította, hogy az nem jogszabálysértő a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott okokból.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére