32006D0636[1]

2006/636/EK: A Bizottság határozata ( 2006. szeptember 12. ) a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról (az értesítés a C(2006) 4024. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. szeptember 12.)

a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról

(az értesítés a C(2006) 4024. számú dokumentummal történt)

(2006/636/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 69. cikke (4) bekezdésére,

(1)

A 2006/493/EK tanácsi határozat ( 2 ) megállapította a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összegét, annak éves bontását és a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó minimális összeget.

(2)

A 2007 és 2013 közötti időszakra szóló, az Európai Tanács által 2005 decemberében jóváhagyott pénzügyi terv 40. pontja meghatározta a kohézió támogatására szolgáló alapokból történő átutalások legmagasabb mértékét.

(3)

Az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (4) bekezdésével összhangban a közösségi vidékfejlesztési támogatás keretében nyújtott összegek tagállamonkénti éves bontását a Bizottság által felhasználható, technikai segítségnyújtás céljára szánt források levonása után, a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók részére fenntartott összegek, a múltbeli teljesítmény, illetve az objektív kritériumok alapján megállapított sajátos helyzetek és szükségletek figyelembevételével kell elkészíteni. Az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (3) bekezdése értelmében az említett összegeket évi 2 %-os szinten kell indexálni, míg a szóban forgó cikk (5) bekezése értelmében a tagállamoknak a programozás céljából ezen összegeken felül figyelembe kell venniük a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 3 ) 12. cikkének (2) bekezdésében említett, modulációból származó összegeket is.

(4)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 10. cikkének (2) bekezdése, valamint 143d. és 143e. cikke alapján az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból az EMVA-ba átutalandó teljes összegeket a 2006/410/EK bizottsági határozat ( 5 ) állapította meg a 2007 és 2013 közötti költségvetési évekre vonatkozóan. Ezeket az összegeket a vidékfejlesztési támogatás programozásának céljából, az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott módszer szerint hozzá kell adni a tagállamonkénti éves bontásban szereplő összegekhez. Az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében előírt moduláció eredményeképpen kapott összegek tagállamonkénti éves bontását a 2006/588/EK bizottsági határozat ( 6 ) állapítja meg.

(5)

Az éves bontás nem tartalmazza a Bulgária és Románia számára elkülönítendő összegeket, mivel az ezen országokkal kötött csatlakozási szerződés még nem lépett hatályba. Az ezen országokkal kötött csatlakozási szerződés hatálybalépését követően az éves bontást értelemszerűen módosítani kell a szóban forgó országok számára megállapított összegek felvétele érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás keretében meghatározott kötelezettségvállalási előirányzatoknak az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkében említett, tagállamonkénti éves bontását e határozat melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 2007 és 2013 közötti időszakra szóló közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti bontásban

(folyó árak EUR-ban)
20072008200920102011201220132007–2013 között összesenA konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régióknak juttatott legkisebb összeg (összesen)
Belgium63 991 29963 957 78462 458 08370 637 50973 167 51975 495 48077 776 632487 484 30640 744 223
Bulgária (1)244 055 793337 144 772456 843 751412 748 664398 058 913397 696 922395 699 7812 642 248 596692 192 783
Cseh Köztársaság396 623 321392 638 892409 036 387415 632 774406 640 636412 672 094424 262 2502 857 506 3541 635 417 906
Dánia62 592 57366 344 57167 411 25485 052 76291 231 46798 797 618106 488 551577 918 7960
Németország1 184 995 5641 186 941 7051 202 865 5741 311 256 5531 365 559 2001 398 361 5091 429 714 9509 079 695 0553 174 037 771
Észtország95 608 46295 569 377101 036 594104 667 353104 639 066108 913 401113 302 602723 736 855387 221 654
Írország373 683 516355 014 220346 851 422363 518 252351 698 528352 271 063351 503 5892 494 540 5900
Görögország461 376 206463 470 078482 113 090492 922 509665 568 186669 030 398671 747 9573 906 228 4241 905 697 195
Spanyolország286 654 0921 277 647 3051 320 830 9011 400 090 0471 227 613 0001 255 978 1911 284 264 2638 053 077 7993 178 127 204
Franciaország931 041 833942 359 146947 341 9391 091 752 1551 169 090 1471 223 917 5571 278 994 3327 584 497 109568 263 981
Olaszország1 142 143 4611 135 428 2981 183 870 9211 256 577 2361 403 606 5891 422 949 3821 441 205 9968 985 781 8833 341 091 825
Ciprus26 704 86024 772 84223 949 76223 911 50722 402 71421 783 94721 037 942164 563 5740
Lettország152 867 493147 768 241150 342 483153 226 381148 781 700150 188 774151 198 4321 054 373 504327 682 815
Litvánia260 974 835248 836 020249 948 998253 855 536248 002 433250 278 098253 898 1731 765 794 093679 189 192
Luxemburg14 421 99713 661 41113 255 48713 838 19013 287 28913 281 36813 212 08494 957 8260
Magyarország570 811 818537 525 661527 075 432529 160 494547 603 625563 304 619584 609 7433 860 091 3922 496 094 593
Málta12 434 35911 527 78811 256 59710 964 21210 347 88410 459 19010 663 32577 653 35518 077 067
Hollandia70 536 86972 638 33873 671 33787 111 29390 406 64896 082 449102 750 233593 197 1670
Ausztria628 154 610594 709 669580 732 057586 983 505556 070 574545 968 629532 956 9484 025 575 99231 938 190
Lengyelország1 989 717 8411 932 933 3511 971 439 8171 935 872 8381 860 573 5431 857 244 5191 851 146 24713 398 928 1566 997 976 121
Portugália560 524 173562 491 944584 180 154592 619 895582 642 601586 692 105589 872 1564 059 023 0282 180 735 857
Románia (2)01 146 687 6831 502 691 5301 401 644 6511 357 854 6341 359 146 9971 356 173 2508 124 198 7451 995 991 720
Szlovénia149 549 387139 868 094136 508 049134 100 946124 076 091118 858 866113 031 296915 992 729287 815 759
Szlovákia303 163 265286 531 906282 749 256266 600 239263 028 387275 025 447319 809 5781 996 908 0781 106 011 592
Finnország335 121 543316 143 440308 265 407313 973 134298 490 092294 408 238288 617 0532 155 018 9070
Svédország292 133 703277 225 207270 816 031280 491 463278 775 513277 860 755275 759 2821 953 061 9540
Egyesült Királyság263 996 373645 001 582706 122 271746 326 084748 994 332752 455 626749 224 1524 612 120 420188 337 515
összesen10 873 879 24613 274 839 32513 973 664 58414 335 536 18214 408 211 31114 589 123 24214 788 920 79796 244 174 68731 232 644 963
(1) A 2007., a 2008. és a 2009. év vonatkozásában az EMOGA Garanciarészlegéből származó előirányzatok összege 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR és 337 004 104 EUR.
(2) A 2007., a 2008. és a 2009. év vonatkozásában az EMOGA Garanciarészlegéből származó előirányzatok összege sorrendben 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR és 1 058 369 098 EUR.

( 1 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

( 2 ) HL L 195., 2006.7.15., 22. o.

( 3 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1156/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 208., 2006.7.29., 3. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 163., 2006.6.15., 10. o.

( 6 ) HL L 240., 2006.9.2., 6. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0636 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0636&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006D0636-20100428 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006D0636-20100428&locale=hu

Tartalomjegyzék