Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32006D0588[1]

2006/588/EK: A Bizottság határozata ( 2006. augusztus 29. ) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikke szerinti modulációból eredő, a tagállamok részére a 2006-2012. évre odaítélendő összegek meghatározásáról (az értesítés a C(2006) 3839. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 29.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikke szerinti modulációból eredő, a tagállamok részére a 2006-2012. évre odaítélendő összegek meghatározásáról

(az értesítés a C(2006) 3839. számú dokumentummal történt)

(2006/588/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdése első albekezdésére,

(1)

A 2006/410/EK bizottsági határozat ( 2 ) többek között meghatározta az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében a 2006-2012. közötti évekre előírt, a közvetlen kifizetések csökkentésének alkalmazásából származó összegeket, amelyeket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) rendelkezésére bocsátanak a 2007-2013-as költségvetési időszakra.

(2)

Az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdése meghatározza az említett cikk (1) bekezdése szerinti modulációból eredő összegek felosztásának szempontjait.

(3)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet ( 3 ) 78. cikke az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében megállapított szempontok figyelembevételével meghatározza ezen összegeknek a tagállamok közötti felosztási kulcsát.

(4)

Az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdésének második albekezdése ezenkívül kimondja, hogy valamennyi tagállam megkapja az adott tagállamban a modulációból eredően keletkezett teljes összegek legalább 80 %-át, illetve ugyanezen rendelet 10. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy ez a százalékos arány legalább 90 %-ra emelhető azon tagállamok esetében, amelyek jelentős rozsmennyiséget termeltek a 2000-2002-es időszak során.

(5)

E szempontok alapján helyénvaló az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésében meghatározott modulációból eredő összegeket odaítélni a tagállamoknak a 2006-2012. közötti évekre az említett cikk (2) bekezdésében meghatározott csökkentés figyelembevételével.

(6)

Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének alkalmazásában a 2006-2012. közötti évekre a modulációból eredő összegeket az e határozat mellékletében szereplő táblázatnak megfelelően kell odaítélni a tagállamoknak.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke szerinti modulációból eredő összegek tagállamoknak történő odaítélése a 2006-2012 közötti évekre vonatkozóan

(millió EUR)
Tagállam2006200720082009201020112012
Belgium13,517,518,018,318,218,218,2
Dánia24,831,233,333,433,433,433,4
Németország157,5199,1206,4207,5206,8206,8206,8
Írország26,833,035,135,234,534,534,7
Görögország47,559,664,164,361,361,361,4
Spanyolország163,8206,7222,6223,4217,8218,4218,5
Franciaország212,6267,5270,8271,8270,6270,8271,0
Olaszország103,2130,0144,1144,6140,2140,8140,8
Luxemburg1,01,21,21,21,21,21,2
Hollandia22,027,229,229,428,828,828,8
Ausztria31,440,644,144,343,243,343,3
Portugália37,148,454,054,152,852,852,9
Finnország15,119,020,520,620,220,220,2
Svédország19,724,325,926,025,525,525,5
Egyesült Királyság108,0135,7136,4136,7136,3136,3136,3

( 1 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 953/2006/EK rendelettel (HL L 175., 2006.6.29., 1. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 163., 2006.6.15., 10. o.

( 3 ) HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 659/2006/EK rendelettel (HL L 116., 2006.4.29., 20. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0588 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0588&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006D0588-20081011 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006D0588-20081011&locale=hu

Tartalomjegyzék