Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

62/2018. (V. 02.) OBT határozat

az Országos Bírói Tanács egyes határozatainak és állásfoglalásainak módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

1. Az Országos Bírói Tanács a Juhász Andor-díjról szóló 2/2012. (III. 24.) OBT határozat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: "Az elismerés adományozására irányuló, részletes indokolással ellátott, a kollégiumok és bírói tanácsok véleménynyilvánításának eredményét is tartalmazó javaslatoknak, minden év január 31. napjáig kell az Országos Bírósági Hivatalhoz beérkezni."

2. Az ugyanazon vezetői állást már két alkalommal betöltő bírósági elnök és elnökhelyettes újbóli kinevezéséhez történő előzetes hozzájárulás elbírálásának szempontrendszeréről szóló 8/2012. (III. 24.) OBT határozat első bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép: "A Bszi. 127. § (4) bekezdése alapján az OBT álláspontja szerint, ha a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, az OBT a Bszi. 103. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt előzetes hozzájárulást csak kivételesen adja meg az alábbi feltételek teljesülése esetén:"

3. Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a Kúria elnöke által figyelembe veendő (vizsgálandó és alkalmazandó) elvekről a bírói álláspályázatok elbírálása során a pályázati rangsortól eltérés esetéről szóló 3/2013. (I. 21.) OBT határozat III/3. pontját hatályon kívül helyezi, III/4. pontját III/3.-ra sorszámozza át.

4. Az egyes állami kitüntetésekre javasolt személyek kiválasztásakor, illetve az általa alapított díjak, oklevelek, plakettek, valamint a törvényi felhatalmazás alapján adható kitüntető címek adományozásakor alkalmazott elvekről szóló 13/2013. (II. 12.) OBT határozat 4. pontja helyébe a következő szöveg lép: "A kiválasztáskor az OBT külön értékeli, ha a jelöléshez csatolt javaslat részletesebben ismerteti, konkrétan megjelöli a jelölttel kapcsolatos kollégiumi véleménynyilvánítás eredményét, valamint a pozitívumokat, így különösen, hogy ha:"

5. Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírói Tanács Etikai Kódex-el kapcsolatos feladatköréről szóló 3/2015. (I. 13.) OBT határozatot hatályon kívül helyezi.

6. Az Országos Bírói Tanács az Etikai Kódex alapján meghozandó állásfoglalások eljárási rendjéről szóló, a 127/2016. (XII. 13.) OBT határozattal módosított 11/2015. (II. 15.) OBT határozatot hatályon kívül helyezi.

7. Az Országos Bírói Tanács az 5/2015. (I. 13.) OBT határozatot hatályon kívül helyezi.

8. Az Országos Bírói Tanács az 5/2017. (II. 13.), a 4/2017. (II. 13.), a 3/2017. (II. 13.), a 2/2017. (I. 10.), az 1/2017. (I. 10.), a 6/2016. (XII. 13.), a 4/2016. (IX. 14.), a 3/2016. (IX. 13.), a 2/2016. (VI. 27.), az 1/2016. (III. 8.), valamint az 1/2015. (VII. 7.) számú etikai állásfoglalásokat hatályon kívül helyezi.

dr. Hilbert Edit s. k.,

Országos Bírói Tanács elnöke