32002D0219[1]

2002/219/EC: Commission Decision of 7 March 2002 amending Decision 1999/283/EC laying down the animal health conditions and veterinary certification for imports of fresh meat from certain African countries and in particular as regards Botswana and amending Decision 2000/585/EC laying down the animal health conditions and veterinary certification for imports of wild and farmed game meat and rabbit meat from third countries (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 892)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002.március 7.)

az egyes afrikai országokból behozott friss húsra vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról szóló 1999/283/EK határozat különösen Botswana tekintetében történő módosításáról, valamint a vadhús, a tenyésztettvadhús és a nyúlhús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló 2000/585/EK határozat módosításáról

[az értesítés a C(2002) 892. számú dokumentummal történt]

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/219/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1452/2001/EGK irányelvvel1 módosított, a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelvre2 és különösen annak 14. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 97/79/EK irányelvvel3 módosított, a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1992. június 16-i 92/45/EGK tanácsi irányelvre4 és különösen annak 16. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló 92/118/EGK irányelvre1, és különösen annak 10. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2001/736/EK határozattal2 módosított 1999/283/EK bizottsági határozat3 megállapítja az egyes afrikai országokból behozott friss húsra vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és állatorvosi bizonyítványokat.

(2) A legutóbb a 2001/793/EK határozattal4 módosított 2000/585/EK bizottsági határozat5 megállapítja a vadhús, a tenyésztettvadhús és a nyúlhús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és a szükséges állatorvosi bizonyítványokat.

(3) 2002. február 7-én ragadós száj- és körömfájás járvány kitörését jelentették Botswana 7. számú jóváhagyott EK-körzetéből, és Botswana illetékes állat-egészségügyi hatósága az ország egész területére kiterjedően, azonnali hatállyal felfüggesztette a csontozott friss hús kivitelét az Európai Közösségbe.

(4) Az illetékes állat-egészségügyi hatóság tájékoztatást és garanciákat nyújtott Botswana egyes körzeteinek (10., 11., 12., 13. és 14. sz.) régiókba sorolásával kapcsolatban, ezért azokat engedélyezni lehet a szarvasmarhafélék, juh- és kecskefélék, valamint a tenyésztett és a vadon élő patás állatok csontozott friss húsának a Közösségbe történő behozatalára.

(5) Az 1999/283/EK és a 2000/585/EK határozatot ezért megfelelően módosítani kell, azonban a tagállamok engedélyezhetik a 2002. február 7. előtt levágott szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a tenyésztett és a vadon élő patás állatok csontozott friss húsából álló szállítmányok behozatalát a korábban feljogosított EK-körzetekből.

(6) E határozatot a járványügyi helyzet alakulására figyelemmel kell felülvizsgálni.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/283/EK határozat I. és II. melléklete helyébe e határozat I. és II. melléklete lép.

2. cikk

Az 2000/585/EK határozat I. és II. melléklete helyébe e határozat III. és IV. melléklete lép.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. március 7-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

Egyes afrikai országok területeinek meghatározása állatorvosibizonyítvány-kiállítási célból

Ország A terület kódja Változat A terület földrajzi meghatározása

Botswana BW 01/99 Az ország teljes területe

BW-01 01/99 Az 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12.,13., 14. és 18. sz. állat-egészségügyi járványvédelmi körzet

BW-02 01/2002 A 10., 11., 12., 13. és 14. sz. állat-egészségügyi járványvédelmi körzet

Marokkó MA 01/99 Az ország teljes területe

Madagaszkár MG 01/99 Az ország teljes területe

Namíbia NA 01/99 Az ország teljes területe

NA-01 01/00 A nyugat-namíbiai Palgrave Pointtól a kelet-namíbiai Gamig húzódó szalagkerítés-rendszertől délre fekvő terület

Szváziföld SZ 01/99 Az ország teljes területe

SZ-01 01/01 Az Usutu folyótól északi irányban egészen a dél-afrikai határ Nkalashane-tól nyugatra eső részéig húzódó, "vörös vonal" kerítésrendszertől nyugatra fekvő terület, a 2001. évi 51. számú hivatalos felhívás útján kihirdetett törvényerejű rendeletben a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezés céljából felállított állat-egészségügyi megfigyelési és vakcinázási körzetek kivételével

Dél-Afrika ZA 01/99 Az ország teljes területe

ZA 03/01 A Dél-Afrikai Köztársaság az alábbi területek kivételével:

- a ragadós száj- és körömfájás ellenőrzésére felállított terület Mpumalanga és az északi tartományok állat-egészségügyi régiójában, Natal állat-egészségügyi régiójának Ingwavuma körzetében, valamint a Botswanával határos terület 28° hosszúságtól keletre fekvő része,

és

- Camperdown körzete KwaZuluNatal tartományban

Zimbabwe ZW 01/99 Az ország teljes területe

ZW-01 01/99 Nyugat-Mashonaföld, Kelet-Mashonaföld (Chikomba körzetét is beleértve), Közép-Mashonaföld, Manikaföld (csak Makoni körzete), Közép-Zimbabwe (csak Gweru, Kwekwe, Shurugwi, Chirimanzu és Zvishavane körzete), Masvingo (csak Gutu és Masvingo körzete), Dél-Matabeleföld (csak Insiza, Bullimamangwe, Umzingwamange, Gwanda és Nyugat-Nicholson körzete), valamint Észak-Matabeleföld (csak Bubi és Umgusa körzete) tartomány állat-egészségügyi régiói"

II. MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

A bekérendő állat-egészségügyi bizonyítványok mintái

Friss hús, emberi fogyasztásra Nem emberi fogyasztásra szánt friss hús

Ország Kód Szarvasmarhafélék Sertés Juhfélék/ kecskefélék Egypatások

MC1 SG2 MC1 SG2 MC1 SG2 MC1 SG2

Botswana BW - - - D -

BW-01 A4 a - C4 a D -

BW-02 A5 a C5 a D

Marokkó MA - - - D -

Madagaszkár M G - - - - -

Namíbia NA - - - D -

NA-01 A a - C a D -

Szváziföld SZ - - - D -

SZ-01 A a - - D -

Dél-Afrika ZA - - - D -

ZA-01 A a - C a D -

Zimbabwe ZW - - - - -

ZW-01 A3 a, c - - - -

1 MC: A kitöltendő állat-egészségügyi bizonyítvány mintája: A táblázatban szereplő (A, B, C, D) betű az e határozat III. mellékletében megállapított és az e határozat 2. cikkével összhangban minden egyes termék és származási hely tekintetében kötelező állat-egészségügyi garancia mintájára utal; a gondolatjel ("-") azt jelzi, hogy a friss hús behozatala nem engedélyezett. 2 SG: Kiegészítő garanciák. A táblázatban szereplő betűk (a, b, c, d) az exportáló ország által a IV. mellékletnek megfelelően nyújtandó kiegészítő garanciákra utalnak. A kiegészítő garanciákat a III. mellékletben megállapított mintának megfelelő bizonyítvány V. szakaszába kell az exportáló országnak beiktatnia. 3 A 2001. augusztus 17. előtt levágott állatok húsa hozható be a Közösségbe. 4 A 2002. február 7. előtt levágott állatok húsa hozható be a Közösségbe. 5 A 2002. március 7. után levágott állatok húsa hozható be a Közösségbe."

III. MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

Egyes harmadik országok állat-egészségügyi bizonyítvány céljából felállított területeinek földrajzi helymeghatározása

Ország A terület kódja Változat A terület földrajzi helymeghatározása

Bulgária BG-1 - A 98/371/EK1 bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

BG-2 - A 98/371/EK bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

BG-3 - A 98/371/EK bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

Brazília BR-1 - A 94/984/EK2 bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

Botswana BW-01 - Az 1999/283/EK3 bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

BW-02 1/2002 Az 1999/283/EK bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

Cseh Köztársaság CZ-1 - A 98/371/EK bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

CZ-2 - A 98/371/EK bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

Namíbia NA-01 - Az 1999/283/EK bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

Oroszország RU-1 01/99 Murmanszk régiója (Murmanszkaja oblaszt)

Szváziföld SZ-01 - Az 1999/283/EK bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

Dél-Afrika ZA-01 - Az 1999/283/EK bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

Zimbabwe ZW-01 - Az 1999/283/EK bizottsági határozat I. mellékletének legutóbbi módosításában leírt terület

A II. melléklet első oszlopában szereplő bármely ország A II. melléklet első oszlopában feltüntetett ISO kód Az ország teljes területe

1 HL L 170., 1998.5.29., 16. o. 2 HL L 378., 1994.12.31., 11. o. 3 HL L 110., 1999.4.12., 16. o."

IV. MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

Skipping an unmatched table row A vadhúsra, a tenyésztettvad-húsra és a nyúlhúsra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítása esetén kötelező állat-egészségügyi garanciák

Ország A terület kódja Hasított körmű vadak, a vaddisznó kivételével Vaddisznó Szárnyasvadak Vadon élő egypatások Nyúlfélék (házinyúl és mezei nyúl) Egyéb vadon élő szárazföldi emlősök

Vadon élő Tenyésztett Vadon élő Tenyésztett Vadon élő Tenyésztett Vadon élő Házinyúl

1 MC: a kitöltendő állat-egészségügyi bizonyítvány mintája. a táblázatban szereplő (A, B, C, D) betű az e határozat III. mellékletében megállapított és az e határozat a 2. cikkével összhangban minden egyes termék és származási hely tekintetében alkalmazandó állat-egészségügyi garancia mintájára utal. A gondolatjel ("-") azt jelzi, hogy a friss hús behozatala nem engedélyezett. 2 SC: különleges feltételek. A táblázatban szereplő (1, 2, 3 stb.) szám az exportáló ország által a IV. mellékletnek megfelelően nyújtandó kiegészítő garanciákra utal. A kiegészítő garanciákat a III. mellékletben megállapított mintának megfelelő bizonyítvány V. szakaszába kell az exportáló országnak beiktatnia. Megjegyzés: y A 2002. február 7. előtt levágott állatok húsa hozható be a Közösségbe. x A 2002. március 7. után levágott állatok húsa hozható be a Közösségbe."

1 HL L 198., 2001.7.21., 11. o.

2 HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

3 HL L 24., 1998.1.30., 31. o.

4 HL L 268., 1992.9.14., 35. o.

1) HL L 62., 1993.3.15., 49. o.

2) HL L 290., 1990.11.12., 32. o.

6 HL L 275., 2001.10.18., 32. o.

7 HL L 110., 1999.4.28., 16. o.

8 HL L 297., 2001.11.15., 12. o.

9 HL L 251., 2000.10.6., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0219&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére