32004D0512

2004/512/EK: 2004/512/EK:#A Tanács határozata (2004. június 8.) a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS)

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. június 8.)

a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS)

(2004/512/EK)

1. cikk

1. Létrejön a vízumadatok tagállamok közötti cseréjét kezelő rendszer, a továbbiakban Vízuminformációs Rendszer (VIS), amely az engedéllyel rendelkező nemzeti hatóságok számára lehetővé teszi a vízumadatok bevitelét és frissítését, valamint az adatok elektronikus úton való megtekintését.

2. A Vízuminformációs Rendszer egy centralizált architektúrán alapul, és a következőkből áll:

a) az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 17. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett közös személyazonosítóadat-tár központi infrastruktúrája;

b) egy központi információs rendszer (a továbbiakban: Központi Vízuminformációs Rendszer - CS-VIS);

c) a tagállamok megfelelő illetékes nemzeti hatóságaival kapcsolatot biztosító tagállami interfészek (a továbbiakban: Nemzeti Interfész - NI-VIS);

d) a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra;

e) az EES központi rendszere és a CS-VIS közötti biztonságos kommunikációs csatorna;

f) biztonságos kommunikációs infrastruktúra a VIS központi rendszere, illetve az (EU) 2019/817 rendelet 6. cikkének (1) bekezdése által létrehozott európai keresőportál és az (EU) 2019/817 rendelet. 17. cikkének (1) bekezdése által létrehozott közös személyazonosítóadat-tár központi infrastruktúrája között.

2. cikk

1. A Központi Vízuminformációs Rendszert, a tagállamokban megtalálható Nemzeti Interfészeket, valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúrát a Bizottság fejleszti ki.

2. A nemzeti infrastruktúrákat a tagállamok adaptálják és/vagy fejlesztik ki.

3. cikk

A Központi Vízuminformációs Rendszer, a tagállamokban megtalálható Nemzeti Interfészek, valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni, amennyiben azok a 4. cikkben felsoroltaktól eltérő kérdéseket érintenek.

4. cikk

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére