32017R2226

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/2226 RENDELETE

(2017. november 30.)

a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet létrehozza a határregisztrációs rendszert (EES), amely:

a) rögzíti és tárolja a tagállamok olyan határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésének és kilépésének dátumát, idejét és helyét, ahol az EES-t működtetik;

b) kiszámítja az ilyen harmadik országbeli állampolgárok engedélyezett tartózkodásának időtartamát;

c) a tagállamoknak szóló figyelmeztető jelzéseket hoz létre az engedélyezett tartózkodás időtartamának lejártakor; és

d) rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodás céljából beutazni kívánó harmadik országbeli állampolgárok beléptetése megtagadásának dátumát, idejét és helyét, a beléptetést megtagadó tagállami hatóságot és a beléptetés megtagadásának indokait.

(2) A terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából e rendelet megállapítja azokat a feltételeket is, amelyek alapján a tagállamok kijelölt hatóságai és az Europol lekérdezés céljából az EES-hez hozzáférést kaphatnak.

2. cikk

Hatály

(1) Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) a tagállamok területére rövid távú tartózkodás céljából belépésre jogosult, az (EU) 2016/399 rendelet értelmében határforgalom-ellenőrzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokra az olyan határok átlépésekor, ahol az EES-t működtetik; és

b) a tagállamok területére belépéskor és onnan kilépéskor az olyan harmadik országbeli állampolgárokra:

i. akik uniós polgárnak a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai, vagy olyan harmadik országbeli állampolgár családtagjai, aki az egyrészt az Unió és tagállamai, másrészt az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élvez; és

ii. akik nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK tanácsi rendelet ( 1 ) alapján kiadott tartózkodási engedéllyel.

(2) Ezt a rendeletet az olyan harmadik országbeli állampolgárokra is alkalmazni kell, akiknek a tagállamok területére rövid távú tartózkodás céljából történő beléptetését az (EU) 2016/399 rendelet 14. cikkével összhangban megtagadták.

(3) Ezt a rendelet nem kell alkalmazni:

a) az olyan harmadik országbeli állampolgárokra, akik uniós polgárnak a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai és akik az említett irányelv alapján tartózkodási kártyával rendelkeznek, függetlenül attól hogy az uniós polgárt kísérik vagy hozzá csatlakoznak;

b) az olyan harmadik országbeli állampolgárokra, akik harmadik országbeli állampolgár családtagjai - függetlenül attól, hogy e harmadik országbeli állampolgárt kísérik vagy hozzá csatlakoznak -, feltéve, hogy:

i. ez a harmadik országbeli állampolgár egyrészt az Unió és tagállamai, másrészt az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élvez; és

ii. ezek a harmadik országbeli állampolgárok rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel;

c) az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 16. pontjában említett tartózkodási engedélyek birtokosaira, akik nem tartoznak az e bekezdés a) és b) pontjában említett csoportokba;

d) olyan harmadik országbeli állampolgárokra, akik a 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 2 ) vagy az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 3 ) összhangban mobilitási jogukat gyakorolják;

e) a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok birtokosaira;

f) Andorra, Monaco és San Marino állampolgáraira, valamint a Vatikánvárosi Állam vagy a Szentszék által kiállított útlevél birtokosaira;

g) az (EU) 2016/399 rendelet 6a. cikke (3) bekezdésének g) pontjában említett olyan személyekre vagy olyan kategóriákba tartozó személyekre, akik mentesülnek a határforgalom-ellenőrzés alól, vagy akik a határforgalom-ellenőrzésre vonatkozó különös szabályok által biztosított előnyökkel bírnak;

h) az (EU) 2016/399 rendelet 6a. cikke (3) bekezdésének h), i), j) és k) pontjában említett személyekre vagy személyek kategóriáira.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére