1954. évi 16. törvényerejű rendelet

a vámjog szabályozásáról

I. RÉSZ[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

II. RÉSZ

A vám és a vámkezelés

Vám és vámtarifa

5. §[6]

Nemzetközi szerződések Vám-szabadterület

6. §[7]

Vámáru

7. §[8]

A határ átlépése Vámutak

8. §[9]

Az áru elhelyezése a szállítóeszközben

9. §[10]

A határsáv forgalma

10. §[11]

Árubemutatás Árubejelentés Árutovábbítás

11. §[12]

Árunyilatkozat

12. §[13]

Vámvizsgálat

13. §[14]

Vámkezelés a belföldi forgalom számára

14. §[15]

Az áru eredeti rendeltetésre alkalmatlanná tétele, az áru megsemmisítése

15. §[16]

Kiviteli vámkezelés

16. §[17]

Előjegyzés

17. §[18]

Raktározás

18. §[19]

A vámkezelés igazolása Költségek

19. §[20]

Korlátozások és tilalmak

20. §[21]

III. RÉSZ

Vámfizetés, mentességek

Vámfizetésre kötelezettek Törvényes zálogjog a vámért

21. §[22]

Vámmentesség, vámkedvezmény

22. §[23]

A vám kiszabása és közlése

23. §[24]

A vám esedékessége és fizetése

24. §[25]

A vám helyesbítése

25. §[26]

A vám visszatérítése

26. §[27]

A vám behajtása

27. §[28]

A vám elévülése

28. §[29]

IV. RÉSZ

Büntető rendelkezések

Vámbűntettek

29. §[30]

Vámszabálysértések

30. §[31]

A vámbűntettek és vámszabálysértések büntetése

31. §[32]

Az áru elkobzása

32. § (1)[33]

(2) Az (1) bekezdésben említett árut el lehet kobozni abban az esetben is, ha az ott említett cselekmény értékére tekintettel vámszabálysértésnek minősül.

Eljárás vám- és pénzügyi bűntett, illetőleg szabálysértés együttes fennforgása esetében

33. §[34] Ha a vámbűntett (29. §), illetőleg- a vám-szabálysértés (30. §) pénzügyi bűntettnek illetőleg pénzügyi szabálysértésnek is minősül, a vámjogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

V. RÉSZ

Jogorvoslatok

34. §[35]

VI. RÉSZ

Más állami szervek közreműködése

Vegyes és záró rendelkezések

Államhatalmi és államigazgatási szervek, valamint szállító (fuvarozó) vállalatok közreműködése a vámszolgálatban

35. §[36]

Vegyes és zárórendelkezés

36. §[37]

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1964. évi 20. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1964.08.25.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.01.16.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1962.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1968.10.01.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1968.10.01.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1962.07.01.

[34] Módosította az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1962.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1966.03.01.

Tartalomjegyzék