8/1990. (VII. 17.) KöM rendelet

a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 8. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdése és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:[1]

1. § (1) Védetté nyilvánítom Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Lesenceistvánd 044/c és a Lesencetomaj 021/a-d ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 84,9 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a fokozottan védett lisztes kankalin termőhelyének megóvása, a természeti területen található állomány fennmaradásának biztosítása.

(3)[2] A természetvédelmi terület természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása (a továbbiakban: természetvédelmi kezelés) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

2. § (1) Védetté nyilvánítom Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület megnevezéssel az Erdőbénye 0213-0216, 0217/1-2, 0218-0222, 0223-0234 ingatlannyilvántartási helyrajzi számok alatt levő 195,6 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja az opál-előfordulás védelmének biztosítása és a tájképi értékek megőrzése.

(3) A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelésére a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát jelölöm ki.

3. § (1) Védetté nyilvánítom és az Országos Természetvédelmi Tanács 392/52. OTT számú határozatával kialakított Tihanyi Tájvédelmi Körzethez csatolom a Felsőlápi és a Bozsai öböl - 1. számú mellékletben - felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 432 hektár kiterjedésű területét.

(2) A Tihanyi Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú Külső tó 64 hektár és a Bozsai öböl 131,2 hektár kiterjedésű területét.

(3) A védelem célja a terület értékes növény- és állatvilágának, természetes vegetációjának és jellegzetes tájképi értékeinek megőrzése.

(4)[3] A védett terület természetvédelmi kezelése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §[4]

5. § Ez a rendelet 1990. augusztus hó 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelethez

A Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Aszófő

065/1, 066-071, 074-075, 076/2-4, 077/1-2, 078/1-2, 079-080, 081/3, 6-7, 9-10, 12-13, 082/1-2, 083/3/a-b, 088/2, 089/1/a-d, 090-091, 094, 095/a-h, 096-097.

Balatonfüred

036.

Örvényes

070-073, 074/1-2, 075/3, 076/6-8, 10, 077/1.

Tihany[5]

020, 024/1-31, 024/33-44, 024/46-48, 024/50-61, 024/63-73, 024/77-97, 024/99-113, 024/115-150, 024/152-158, 024/161-169, 024/171-172, 024/175-182, 024/185-235, 024/237-249, 024/251-292, 024/294-308, 024/311-316, 024/318-319, 024/321-326, 024/328-332, 024/334-345, 024/347-354, 024/356-368, 024/370-380, 025-030, 031/1-6, 031/7/a-b, 031/8-13, 031, 14/a-b, 031/15, 031/16/a-b, 032, 033/1-9, 035, 036/a-b, 037-038, 039/1-4, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n

2. számú melléklet a 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelethez

A Tihanyi Tájvédelmi Körzet új fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Aszófő

077/1-2, 079, 080, 081/9.

Örvényes

075/3, 076/7, 10, 077/1.

Tihany[6]

035/1-2, 039/5-6, 039/8, 061/1, 062, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n

Lábjegyzetek:

[1] Az 1982. évi 4. törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996. évi LIII. törvény 1997. január 1-jétől hatályon kívül helyezte.

[2] Módosította a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. § -a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 26. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Megállapította a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.05.

[6] Megállapította a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.09.05.

Tartalomjegyzék