6/1994. (IV. 1.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 40. §-ának (5) bekezdésében és az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 52/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet 40. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A rendelet 9. számú melléklete tartalmazza a fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is elvégezhető műtéti beavatkozásokat.

(2) A rendelet 10. számú melléklete tartalmazza a fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezeléseket.

(3) A rendelet 11. számú melléklete tartalmazza az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárásokat.

(4) A rendelet 12. számú melléklete tartalmazza a fogászati ellátás betegforgalmának a társadalombiztosítási finanszírozás szempontjából szükséges adatait és azok jelentésének ajánlott formáját.

(5) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza a vérkészítmények térítési díját."

2. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 7. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

(5) Az R. e rendelet 5. számú mellékletével megállapított 9. számú melléklettel, 6. számú mellékletével megállapított 10. számú melléklettel, 7. számú mellékletével megállapított 11. számú melléklettel, 8. számú mellékletével megállapított 12. számú melléklettel és 9. számú mellékletével megállapított 13. számú melléklettel egészül ki.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § rendelkezéseit 1994. július 1-jét követően kell alkalmazni.

(2) A rendelet mellékletei a Népjóléti Közlönyben kerülnek közzétételre.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatokról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet 9. §-ának (7) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

"valamint háziorvosi magángyakorlatot folytató orvos, illetve háziorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi vállalkozás."

b) Az R. 8. számú mellékletének a) pontja az alábbiakkal egészül ki:

"4. Májtranszplantáció,

5. Tüdőtranszplantáció,

6. In vitro fertilizációs (IVF) program."

Dr. Surján László s. k.,

népjóléti miniszter

1. számú melléklet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelethez

[1. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez]

Tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszközök és implantátumok jegyzéke

a) Országosan elterjedt műtétek/beavatkozások eszközei és implantátumok:

1. Cruralis és extra anatomicus graft

(gyűrűs PTFE, xenograft)

2. Csípőízületi endoprotézis

(cementezett, cement nélküli, hibrid)

3. Bifemoralis bypass graft

4. Gerincstabilizáló implantatum

5. Halo-rögzítő készlet

6. Oxigenerátor, egyszer használatos eszközökkel

(felnőtt, gyermek)

7. Pacemaker

(normál, kétüregi elektródákkal és resterilizált)

8. a) PTCA katéter (készlettel)

b) PTA katéter (készlettel)

9. Scoliosis implantatumok

10. Szívbillentyűk

11. Térdízületi endoprotézis

(unicondylaris-, bicondylaris felszínpótló, csuklós)

12. Csontdaganatok tumor protézise

13. Valvuloplastica ballonkatétere

14. Perifériés erek vascularis stentjei

15. Vena cava filter

16. Ventriculo-atrialis és ventriculo-peritonealis shunt

b) Országosan nem elterjedt különleges műtétek/beavatkozások eszközei és implantátumok

1. Beültethető gyermekgyógyászati porta katéter

2. Cochlearis implantatum

3. Csuklóízületi endoprotézis

4. Gamma szeg

5. Peritoneo-venosus shunt

6. Tissue expander

7. Transjugularis, intrahepaticus porto-cavalis shunt (TIPS)

2. számú melléklet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelethez

[2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez]

A) A járóbeteg szakellátás tevékenységi kódjai

KÓDPONTTEVÉKENYSÉG
11011100Elsősegély
11012125Elsősegély a rendelőn és/vagy rendelési időn kívül
11041200Vizsgálat
11042250Vizsgálat a rendelőn és/vagy rendelési időn kívül
11048200Vizsgálat hatósági felkérésre
11049200Vizsgálat munkáltatói felkérésre
11051200Vizsgálat foglalkozási alkalmasság ellenőrzésére
11052200Vizsgálat pályaalkalmasság elbírálására
11053200Vizsgálat munkaalkalmasság elbírálására
11099100Kapcsolattartás a beteg környezetével
11200500Félnapos ellátás
11240400Összefoglaló szakorvosi értékelés (zárójelentés)
11301100Kontrollvizsgálat
11302125Kontroll a rendelőn és/vagy rendelési időn kívül
11401100Folyamatos orvosi felügyelet beavatkozás után /15’
1150120Gondozási/követési esemény
11601150Konzílium
11602200Konzílium a rendelőn és/vagy rendelési időn kívül
12000100Szenzórium vizsgálata
12001400Alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata
12010100Reflexvizsgálatok
12020180Inak reflexidejének rögzítése
1202170Reakcióidő mérése
1202280Reakcióidő mérése terhelésre
12030400Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata
12031600Afázia neurológiai vizsgálata
12032400Demencia vizsgálata
12033400Memória és figyelmi funkciók vizsgálata
1204050Fájdalomküszöb meghatározás
12050100Izomerő vizsgálata
120511500Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálat
12052500Actographia
120531000Parkinson-kóros (fluktuáló) beteg monitorizálása
12060300Lumbálpunkció
12061600Cysterna punkció
12063200Tensilon próba
12064200Histamin próba
12065200Amytal próba, arteria carotis
12070450EEG vizsgálat (fotostim., hipervent. próbákkal)
12071320EEG során alkalmazott egyéb próbák (egyenként)
12072300EEG céljára sphenoidalis elektróda beépítés
12073300EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal
12074800EEG telemetriával
120751000EEG monitorizálás (12 órás) kazettára
120761200EEG monitorizálás (12 órás) videomonitorral
120771000EEG térképezés
120781200EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel
120791000EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres
1207A1000EEG split-screen
1207B300EEG, epilepsia műtéte előtt, strip behelyezéssel
12081150Elektromyographia (izmonként)
12082150Idegvezetési sebesség mérés, érző/motor idegenként
12083300Elektromyographia, tűelektróddal
12084500Elektromyographia, tűelektróddal, több izmon
12085250Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat
12086350Elektromyographia ismételt/páros ingerléssel
12087800Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok
12088800Elektromacromyographia
120891000Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel
1208A300Elektroneurographia, tűelektródával
1208B500Elektroneurographia, több idegen tűelektródával
1208C250Elektromyographia palati et laryngis
1208D400Impulzus diagn. spinalis eredetű motoros zavarnál
1208E400Impulzus diagn. plex. brachialis ellátási területén
1208F400Impulzus diagn. n. facialis ellátási területén
1208G400Impulzus diagn. n. ischiadicus ellátási területén
1208H300Elektromyographia tremor diff. dg. min. 2 izomból
1209030Diaphanoscopia cerebri
12091600Vizuális kiváltott válasz
12092600Akusztikus kiváltott válasz
12093600Szomatoszenzoros kiváltott válasz
120941000Kiváltott potenciál térképezés
12096150Rheobasis és chronaxia meghatározás
12098900Látásszabályozás komputervezérelt vizsgálata
12099900Hallásszabályozás komputervezérelt vizsgálata
1209A100Hullámvonal próba
1209B200Welster skála
1209C300Tremometria
1209D100Tenyér kézhát próba
1209E100Pontrakó próba (60”)
12100300Perimetria, kinetikus
12101500Perimetria, komputeres
12102100Kampimetria, Amsler szerint
12103100Kampimetria, Bjerum szerint
12110100Látásélesség vizsgálata
1211145Accomodatio vizsgálata
12112100Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia
1211375Fénytörés szubjektív meghatározása
12115120Leleplező látásvizsgálat
12130160Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata
12140150Nyctometria
12141200Adaptometria
1214250Fényérzés vizsgálata
1215080Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal
12151150Anomaloscopia
12152180Színlátás kvantitatív vizsgálata
12160150Ortoptikai vizsgálat
12162100Polatest vizsgálat
12163100Heterophoria vizsgálata
12164150Kettőskép vizsgálat ernyővel vagy gyertyával
12200160Ophthalmoscopia
12201150Hármastükör vizsgálat
12202300Ophthalmoscopia pásztázó laserrel (SLO)
12203150Centrális fúziós frekvencia vizsgálata
12204160Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel
12205150Fundusvizsgálat, kontaktlencsével
1221075Réslámpa vizsgálat
12221350Fluorescein angiographia
12222350Fluoroangiographia iridis
12223350Fluorometria vestibuli oculi
12224500Angiographia oculi (pásztázó laserrel, SLA)
12230250Nystagmographia myographica
12231100Kancsalsági szög, szemmozgások, pupilla vizsgálata
12232500Elektroretinographia
12233500Elektrooculographia
12240130Szaruhártya-görbület mérése
1224150Szaruhártya-érzékenység vizsgálata
12242400Spekulármikroszkópos vizsgálat
12243250Topographia corneae
12250100Tonometria oculorum
12251300Tonographia oculorum
12252100Ophthalmodynamometria
12253130Ophthalmodynamographia
12260130Gonioscopia
1227025Hertel érték mérése
1228050Könnytermelés mérése
1228150Könnyfilm felszakadási idő
1228250Cornea festődés vizsgálata
12290200Diaphanoscopia sclerae
12291200Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat
12300100Légvezetéses küszöb mérése (szűrőaudiometria is)
12301450Hallásküszöb mérés (lég+csont,mk.o. + maszkolás)
1230280Békésy audiometria
12310300Impedancia audiometria (Tympanometr+stapedius refl.)
12311150Tympanometria, stapedius reflex nélkül
12312150Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül
12313350Többfrek. tympanometr., ETF, tubafunct., spec. imped.
1232040Súgott (társalgó) beszéd vizsgálat
1232150Hangvillavizsgálatok
12322100Hallásvizsgálat reflexpróbákkal audiométer nélkül
12323200Játékaudiometria
12330300Beszédaudiometria
12331170Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI)
12333100Leleplező halláspróbák audiométer nélkül
12334300Leleplező halláspróbák audiométerrel
12335170Szabadhangteres hallásvizsgálat
1233950Irányhallás vizsgálat
12340120Nystagmus kalorikus vizsgálata
12342500Vestibularis elektronystagmographia
123491000Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
12350150Rotációs teszt Bárány székkel
12351250Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia
12354200Optokinetikus nystagmus vizsg., craniocorpographia
12355200Vestibularis Galvan próba
12360100Vestibularis spontán jelek vizsgálata
12370170Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata
12390600Elektrocochleographia
12392250Promontorium tympani teszt
12393800Objektív audiometria, ERA (BERA, CERA, MLR)
1239A600Emissio otoacusticus transiens et distorsio
1240025Otoscopia
12410100Microotoscopia
1242050Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel
1243025Rhinoscopia anterior/posterior
12431100Epipharynx feltárása katéterrel
1244030Diaphanoscopia maxillae
12450300Olphactometria non calibrata
12451450Olphactometria calibrata
12452450Rhinomanometria
12453200Tubamanometria
1247025Laryngoscopia indirecta
12480200Foniátriai alapvizsgálat
12481300Stroboscopia, fiberostroboscopia
12482300Pneumographia oto-rhinologica
12483600Phonetrographia
12485450Voice-profil vizsgálata
12486300Beszédérthetőségi vizsgálat
12487200Beszédvizsgálat, célzott
12490450Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP
1249150Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata)
1251125Pulzusszám elektronikus rögzítése
1251280Arrhythmia, pulzusdeficit elektronikus vizsgálata
12520150Artériás pulzusgörbe kiírása
12530150Artériás plethysmographia
12540200Koszorúsér átáramlás mérés
125501000Phonocardiographia intracardiale
12551100Phonocardiographia
12560200Ballistocardiographia
12570200Apex cardiographia
12571600Szisztolés időközök mechanographiás felvétele
12572600Diasztolés időközök mechanographiás felvétele
1257340Szisztolés időközök (UH, mechanogr.) számítása
12580300Phlebodynamometria
1258120Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede)
12582400Photorheographia
1259075Oszcillometria
12600100EKG
12601160EKG végtag és mellkaselvezetések
12602350EKG surface mapping
12603200EKG vectorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések
12604400EKG telemetriával
12605600EKG Holter monitorizálása
12610300EKG nyelőcső elektróddal
12620500EKG kerékpár terheléssel
12621500EKG futószalag terheléssel
12622350EKG hand-grip terheléssel
12623600EKG katéteres terheléssel
12624600EKG gyógyszeres terheléssel
12625300Kamrai utópotenciál mérése
12626600EKG dipyridamol terheléssel
12627600EKG dobutamin terheléssel
126291000Impedancia EKG vizsgálat
12631600Ergospirometria
12650600EKG His-köteg vizsgálata
12651900EKG His-köteg invazív vizsgálata
12652220EKG tripoláris elektródával, ritmuszavar analízis
12653600EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés
12654600EKG ellenőrzött gyógyszerpróba+tripolar. elektróda
12661200Elektród katéterenkénti kiegészítő pont
12662500Elektrofiziol. mérés ritmus v. vezetési zavar esetén
12663200Elektrofiz.: WPW v. ritmuszavar további kieg. pont
12664800Szív elektromos térképezés kiegészítő pontja
12720200Centrális vénás nyomás mérés
127302000Szívkatéterezés vénás percutan behatolással
127312500Szívkatéterezés vénás feltárásos behatolással
127404000Szívkatéterezés vénás transseptalis behatolással
127502000Szívkatéterezés egyéb art. percutan behatolással
127512000Szívkatéterezés arteria femoralis behatolással
127522000Szívkatéterezés arteria brachialis behatolással
127542500Szívkatéterezés artériás feltárásos behatolással
1276050Oxygén consumptio számítás szívkatéterezés alapján
127804000Szívkatéterezés transthoracalis behatolással
127911500Nagyvérköri véna katéterezése angiographiás kat.
127921500Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése
127931500Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése
127953000Katéter percutan bevezetése arteriába v. vénába
1313A1000Manometria oesophagi
1313B1200Manometria oesophagi polygraphica
1313C1500Manometria oesophagi diurnalis (24 órás)
1313D800pH monitorizálás (24 órás) nyelőcső elektróddal
1313E3500Dysphagometria
1313F800pH monitorizálás gyomorba vezetett érzékelővel
1313G1000Elektromyographia oesophagi et/seu ventriculi
1320010Végbélvizsgálat ujjal
132101200Manometria anorectalis
132111200Manometria anorectalis polygraphica
132123000Neurourodynamometria rectodynamicamque
132131000Neurorectodynamometria
1322020Enterostoma vizsgálata
1323060Gyomorszonda levezetése
1324070Nyombél szondázás
1330070Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata
1332050Hólyagkatéterezés (diagnosztikus)
1332170Hólyagpunkció (diagnosztikus)
13330360Cystometria, folyamatos áramlással
13340120Uroflowmetria
13350600Manometria urethrae
1336020Calibratio meatus urethrae
13380300Myographia vesicae urinariae et perinei
1341060Spermagyűjtés
13411400Spermagyűjtés mesterséges termékenyítés céljából
1351060Hormoncitológia levétele hüvelyből
13520300Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyájából
13530120Postcoitalis kenet levétele
135401000Manometria intrauterina
13590300Amnioscopia
13600200Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata
13620120Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata
13621120Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén
13622250Izomfunkció-vizsgálat a teljes testen
13623150Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben
1370010Bőrhőmérséklet mérés
1380030Testméretek mérése
140101500Intracraniális képlet percutan biopsziája
140112000Intracraniális képlet percutan biopszia UH vez.
140122000Intracraniális képlet percutan biopszia CT vez.
14020150Biopsia nervi periferialis percutanea
14030200Biopsia glandulae thyreoideae percutanea
14031350Biopsia glandulae thyreoideae percutanea UH. vez.
14032350Biopsia glandulae thyreoideae percutanea CT. vez.
14100150Biopsia auris externi percutanea
14110250Biopsia auriculi per otoscopiam
14120150Biopsia palpebrae
14130150Biopsia conjunctivae
14140150Biopsia cutis nasi
14141150Biopsia cutis faciei
14150250Biopsia nasi per rhinoscopiam
14152300Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam
14201150Biopsia laryngis per laryngoscopiam
14202250Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam
14210150Biopsia oris
14220150Biopsia tonsillae
14230250Biopsia pharyngis
14231250Biopsia epipharyngis
14232150Biopsia uvulae
14234150Biopsia gingivae
14235150Biopsia palati oris
142403000Biopsia myo/endocardii transvenosa ventr. dextri
14250200Biopsia medullae ossealis sterni
14251200Biopsia medullae ossealis cristae ossis ilei
14260300Biopsia lymphoglandulae (ABC)
14261450Biopsia lymphoglandulae UH-vezérelt
14262450Biopsia lymphoglandulae CT-vezérelt
14300600Biopsia tracheae per tracheoscopiam
14310600Biopsia pulmonis transthoracalis
143122600Biopsia pulmonis transthoracalis CT vezérelt
14320600Biopsia bronchi per bronchoscopiam
14330600Biopsia pleurae
14340150Biopsia parietis thoracis
14400150Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam
14410150Biopsia ventriculi per endoscopiam
14420150Biopsia duodeni per endoscopiam
144211000Biopsia duodeni per capsulam
144421000Biopsia intestini tenui per capsulam
14500150Biopsia intestini crassi per colonoscopiam
14510150Biopsia sigmae per endoscopiam
14511200Endoszkópos abráziós biopszia
14512500Endoszkópos aspirációs biopszia-citológia
14520150Biopsia recti per rectoscopiam
14530250Biopsia ani et/seu regionis perianalis
14531600Biopsia regionis perianalis/perirectalis UH vez.
14532600Biopsia regionis perianalis/perirectalis CT vez.
14620150Biopsia vesicae urinariae
14630250Biopsia prostatae per rectum seu percutanea
14631800Biopsia prostatae per rectum seu percutanea UH. vez.
14632800Biopsia prostatae percutanea CT. vez.
14640150Biopsia urethrae
14650150Biopsia testis, epididimis seu funiculi spermatici
14660150Biopsia penis
14661150Biopsia penis (tűbiopszia)
14710150Biopsia endometrii
1472050Cervicalis kenetvétel
14730150Cervix biopszia
14740350Cervix körbiopszia
14760150Biopsia vaginae
14770150Biopsia introitus vaginae nonoperativa
14781600Chorion biopsia, transvaginalis UH vezérelt
147821000Chorion biopsia, transabdominalis UH vezérelt
147901200Magzati szerv biopsia UH vezérelt
14791700Magzati vérvétel UH vezérelt
14800150Biopsia labii oris
14810150Biopsia parietis abdominis
14820150Biopsia mammae percutanea
14821300Biopsia mammae percutanea UH vezérelt
14822300Biopsia mammae percutanea CT vezérelt
1482350Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából
14830150Biopsia cutis
14840250Biopsia ossis
14841250Biopsia articulationis
14842150Biopsia musculus et/seu tendinis
14843250Biopsia cartilaginis
14890150Biopsia stomatologica
15000150Biopsia cutis et/seu subcutis peroperativa
15010150Biopsia mammae peroperativa
15020150Biopsia musculi peroperativa
15030250Biopsia ossis peroperativa
15031250Biopsia costae peroperativa
15040250Biopsia articulationis peroperativa
15120150Biopsia nervi periferialis peroperativa
15200150Biopsia palpebrae peroperativa
15210150Biopsia conjunctivae peroperativa
15220150Biopsia structurae lacrimalis peroperativa
15290150Biopsia musculi oculi peroperativa
15291150Biopsia intraorbitalis peroperativa
15310150Külső fül sebészi biopszia
15320150Fül feltárásos biopszia
15370150Orrüreg nyálkahártya biopszia
15380500Orr porcos részeinek feltárásos biopsziája
15400150Biopsia labiorum oris peroperativa
15420150Nyálmirigy feltárásos biopszia
15580250Biopsia ani intraoperativa
15650250Here feltárásos biopszia
15660150Férfi gát feltárásos biopszia
15710150Cervix feltárásos biopszia
15720150Hüvely feltárásos biopszia
15730150Vulva feltárásos biopszia
15740150Női gát műtéti biopszia
15860250Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.
15861300Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels
15870150Biopsia vasorum perif.
16110500Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica
16120300Laryngoscopia directa
16130500Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis
161601500Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia
16170500Rhinoscopia endoscopica
16181600Sinuscopia maxillaris transnasalis
16182600Sinuscopia maxillaris percanina
16183600Sinuscopia sphenoidalis transnasalis
16184600Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis
16185800Sinuscopia frontalis percutanea
16200700Bronchoscopia
1620150Bronchoscopos bronchus öblítés
16210500Tracheoscopia
16300500Oesophagoscopia
163011000Endoszkópos sclerotisatio
163021000Endoszkópos kémiai vérzéscsillapítás
163031500Endoszkópos intubáció
163041200Endoszkópos tumorroncsolás ultrahanggal
163051100Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel
163061500Endoszkópos tumorroncsolás laserrel
16307500Endoszkópos vitalis festés
16309800Endoszkópos thermocoagulatio
1630A800Endoszkópos nyelőcsőtágítás, szondasorozattal
1630C2000Endoszkópos tágítás, pneumatikus ballonnal
1630E1000Oesophagoscopia+vérzéscsillapítás nagyfrekv. kész.
16310800Oesophagoscopia per gastrostomiam
163121000Oesophagoscopia ultrasonographiamque
16320550Oesophagogastroscopia
16330550Gastroscopia
1633D800Gastroscopia ultrasonographiamque
16350650Gastroscopia per gastrostomiam
16360600Duodenoscopia
163611500Papillotomia endoscopica
163622500Papillotomia endoscopica + drain
163632000Papillotomia endoscopica + kőeltávolítás
1636D900Duodenoscopia ulrasonographiamque
16370900Panendoscopia
164001700Intestinoscopia
164101200Colonoscopia
1641D1500Colonoscopia ulrasonographiamque
1641E1500Colonoscopia et colonographia
16420450Sigmoideoscopia
16430200Rectoscopia
16431600Rectosigmoideoscopia ultrasonographiamque
1643D600Rectoscopia ultrasonographiamque
16440150Anoscopia
16500500Ureteroscopia merev eszközzel
16501600Ureteroscopia flexibilis eszközzel
16520400Cystoscopia
16521450Chromocystoscopia
16522450Cystoscopia flexibilis eszközzel
16530900Húgyutak panendoscopiája
16540150Szeparált vizeletgyűjtés
16550300Urethroscopia
16551450Urethrofiberoscopia
16600300Hysteroscopia
16630150Kolposcopia
16631150Vaginoscopia
167001000Angioscopia
16710200Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop)
16800100Endoscopia szájadékon át (kiegészítő pont)
16900700Bronchoscopia tracheostomán át
169401000Laparoscopia
1699050Dermatoscopia
1701040Epicutan allergia próba
1701140Epicutan bakteriológiai próba
1702140Intracutan allergia próba, azonnali reakció
1703040Tuberculin próba, Pirquet
1703140Tuberculin próba, Mantoux
17040100Intradermalis antigén próba, késői reakció
1704180Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkel
1704280Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel
1704380Tetanus bőrpróba
17044200Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval
17060300Nasalis allergia próba allergén provokációval
17071200Légúti allergia provokáció, aspecifikus antigénnel
17072200Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel
17073150Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre
17080200Allergia provokációs próba
17090200Alimentaris allergia teszt
17100200Tüdő volumenek mérése
17101380Bronchospirometria
17110140Légúti áramlás vizsgálata
1711120Nasalis resistentia számítása
1712020Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása
17130350Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz)
1714020Pulmonalis vascularis resistentia számítása
1715020Effectivitas ventillationis et perfusionis calc.
17160100Ventillatio ellenőrzése (CO2-re adott válasz)
17170500Diffúziós kapacitás vizsgálat
17190600Teljes test plethysmographia
17200800Intracardiális nyomások regisztrálása
17201300Szívbillentyű gradiens, area számítás/billentyű
172102000Perctérfogat mérés (katéteres)
17220100Keringési idő mérése
1723020Shunt keringés számítása katéterezéssel
17300100Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában
17310200Perifériás keringés funkcionális vizsgálata
17320160Perifériás keringés terheléses vizsgálata
17350100Hemodinamikai vizsgálat, kiegészítő pont, próbánként
17370100Keringő vérvolumen becslése
1741040Higítási/koncentrálási vesepróbák anyaggyűjtése
1742080Vizeletvétel csecsemőtől és gyermektől
17430150Vizeletgyűjtés csecsemőtől és gyermektől
1744080Clearence vizsgálathoz anyaggyűjtés
17450120Savanyítóképesség vizsgálata
1750040Kerékpár dynamometria
17510100Izomcsoportok maximális erőkifejtésének vizsgálata
17511200Izomműködés vizsgálata, regionális
17600300Alapanyagcsere vizsgálat
1761020Oxygen consumptio számítása
1800040Festék beadása subcutan
18030110Hólyag feltöltése metilénkékkel
18200100Idegentest keresés az agyban magnetométerrel
18310150Ductus nasolacrimalis szondázás
18340150Nyálmirigy kivezetőcsövének szondázása
18430100Hörgőváladék leszívása
18441250Thoracocentesis diagnosticus
18470250Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae
18500250Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus
18510250Punctio et/seu aspiratio ovarii
18511400Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi UH. vez.
18520250Douglas punctio
18521400Douglas punctio UH. vez.
18530200Haspunkció
18531600Haspunkció UH. vez.
18532600Haspunkció CT. vez.
18540200Punctio et/seu aspiratio articulationis
18541200Punctio et/seu aspiratio bursae
18542200Punctio medullae ossealis
18550200Gyomor-bélrendszeri diagnosztikus punkció
18590150Vékonytű aspirációs biopszia
18591200Punctio et/seu aspiratio mammae
18592400Punctio et/seu aspiratio mammae UH. vez.
18701200Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal
1910050Mikrobiol. mintavétel könnyből
1910150Mikrobiol. mintavétel szájüregből
1910850Mikrobiol. mintavétel nyálkahártyáról
1910A50Mikrobiol. mintavétel orrból
1910B50Mikrobiol. mintavétel orrmelléküregből
1910C50Mikrobiol. mintavétel torokból
1910D50Mikrobiol. mintavétel garatból
1910E50Mikrobiol. mintavétel manduláról
1910F50Mikrobiol. mintavétel epipharynxból
1910G50Mikrobiol. mintavétel gégéből
1910H50Mikrobiol. mintavétel tracheából
1910I50Mikrobiol. mintavétel bronchusból
1910K50Mikrobiol. mintavétel középfülből
1910L50Mikrobiol. mintavétel hallójáratból
1911050Mikrobiol. mintavétel bőrfelszínről
1911150Kaparékvétel bőrről vagy köröm környékéről
1912150Mikrobiol. mintavétel köpetből
1913050Széklet mintavétel
1913150Mikrobiol. mintavétel székletből
1913250Mikrobiol. mintavétel gastrointest. folyadékból
1913350Mikrobiol. mintavétel anusból
1913450Mikrobiol. mintavétel epéből
1913570Székletgyűjtés anyagcsere vizsgálatokra
1913630Végbél, végbélnyílás kaparék levétele
1914050Mikrobiol. mintavétel vérből
19141400Mikrobiol. mintavétel haemocultura, aerob
19142400Mikrobiol. mintavétel haemocultura, anaerob
1915150Mikrobiol. mintavétel középsugaras vizeletből
1915250Mikrobiol. mintavétel katéteres vizeletből
1915350Mikrobiol. mintavétel vizeletből
1916050Mikrobiol. mintavétel hüvelyből
1916150Mikrobiol. mintavétel cervix váladékból
1916250Mikrobiol. mintavétel húgycsőből
1917050Mikrobiol. mintavétel műtéti anyagból
1917150Mikrobiol. mintavétel sebváladékból
1917250Mikrobiol. mintavétel punkcióval nyert anyagból
1917350Mikrobiol. mintavétel mellüregből punkcióval
1918050Mikrobiol. mintavétel hasüregből
1919050Mikrobiol. mintavétel liquorból
19200400Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció
19201250Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú
19202400Biográfiai analízis
19203100Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis
19204400Pszichodiagnosztikai elemző explorácio
19205300Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt
19206400Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú
19207300Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt
19208300Exploratív játék
19209700Prekognitiv defectus differenciáldiagnosztika
192111200Neuropszichológiai diagnosztika
19212400Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat
192132000Kognitív folyamatok térképezése
192142400Kognitív térképezés terápia megalapozásához
19215300Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata
19216200Éberségi szint vizsgálata
192171500Viselkedéstérképezés kezelés megalapozásához
1925060Pszichogalvánikus reflex
1929A400Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba
1929B400Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija)
1929C400Afázia neuropszichológiai próba II.
1929D400Kortikális funkció neuropszichiátr. tesztvizsgálat
1929E300Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt
1929F400DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt
1929H400Módosított mini mental state
1929K250Iskolaérettség tesztvizsgálata
1929L300Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal
1929M300Snijders-Domen-féle intelligenciavizsgálat
19301300Mentális funkció vizsgálat Raven szerint
19302400Színes Raven vizsgálat
19303200Mentális funkció vizsgálat OTIS I.
19304200Mentális funkció vizsgálat OTIS II.
19305300Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint
19306400Mentális képesség vizsgálat Bender szerint
19307400Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint
1930A300Memóriateszt 15 szó - 15 kép
1930B300Lurija-féle memóriapróba
1930C400Benton-féle memóriapróba (A+B)
1930D200Pszichiátriai keresztmetszeti status
1930E300Pszichiátriai hosszmetszeti kép
1930F400Pszichodinamikai elemzés
193221000Rorschach projektív próba
193231000Személyiségvizsgálat TAT
19324400Személyiségvizsgálat PFT
19325400Személyiségvizsgálat Zulliger szerint
19326100Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos
19327400Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos
19328400HTP (ház-ember-fa) rajzteszt
19329200Farajz teszt
1932A200Machover-Baltrusch-féle rajzteszt
1932B200Lüscher-teszt
1932C200Színpiramis teszt
1932D200Wartegg-teszt
1932E200Metamorfózis teszt
1932F200Személyiségvizsgálat CAT-féle
1932G200Személyiségvizsgálat PIL-féle
1932H150Duss-féle meseteszt
1932J200Bábteszt
1932K600Világteszt
1932L200Szcenoteszt
1932M350MMPI teszt
1932N300Személyiségvizsgálat CPI teszt
1932P150Személyiségvizsgálat Cattel szerint
1932R300Személyiségvizsgálat FPI teszt
1932S150Thomas-féle meseteszt
19331120Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat
19332100Pieron-féle figyelemvizsgálat
19333100d2 figyelemvizsgálat
19351150Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslő skála
19352100BPRS pszichiátriai állapotbecslő skála
19353100Hamilton-féle depressziós skála
19354100Hamilton-féle szorongás skála
1935560Zung-féle depressziós skála
1935660Beck-féle depressziós skála
19357100Ozsváth-féle önjellemző panaszleltár
19358150Goldberg-féle állapotjelző leltár
19359150Brengelman-féle ENR skála
1935A150Eysenck-féle EPQ skála
1935B150Taylor-féle manifeszt szorongást mérő skála
1935D100Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat
1935E100Spielberg-féle agressziókifejezési skála
1935F100Hogylét lista
1935G150Tulajdonság lista
1935H150Derogatis skála (SCL)
1935K200Énkép - testkép kérdőív
1935L150Juhász-Kopp-Veér-féle neurózis szűrő kérdőív
1935M150James-féle külső-belső kontroll kérdőív
1935N200MMQ kérdőív
1935P200RSK kockázatvállalási kérdőív
1935R200Hall-Williams-féle motivációs kérdőív
1935S150Diszfunkcionális attitűd skála
1935T150Fischer-féle BFQ testkép-tudatossági skála
19381600Intelligenciavizsgálat MAWI szerint
19382200Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint
1938A600Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint
1938B600Intelligenciavizsgálat Binet szerint
19500150Antropometria
19510200Dermatoglyphák elemzése
1952040Bőrredő vastagság mérése
1961080Dokumentáció fényképpel
19690150Dokumentáció video- vagy filmfelvétellel
19700250Rehabilitációs felmérés és értékelés
19920250Klinikai értekezlet, megbeszélés, konferencia
19921300Klinikopatológiai konferencia
1993010Feljegyzés publikálásra
1993130Gondozásba vétel, feljegyzés követésre
21000100Aminosav vagy származékának kimutatása szérumból
21001200Tirozin meghatározása szérumban
2100260Metionin szűrővizsgálat
2100360Leucin szűrővizsgálat
21010200Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben
21011200Fenilalanin meghatározása szérumban
2101260Fenilalanin kimutatása (Guthrie)
2102040Összfehérje meghatározása szérumban
2104040Albumin meghatározása szérumban
21041160Albumin meghatározása immun módszerrel szérumban
21060120Fehérje elfo
21070160Alfa-1 antitripsin meghatározása
2107145C reaktív fehérje (CRP) kimutatása
21072160C reaktív fehérje (CRP) meghatározása
2107340Fructosamin meghatározása
21074100Methemoglobin kimutatása
21075200Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban
21076200Myoglobin meghatározása szérumban
2107830Mallen vizsgálat
21079160Coeruloplazmin meghatározása
21080160Kardiális troponin T meghatározása
21090700Prokollagén III. peptid meghatározása
2110025Maradék nitrogén meghatározása
21110200Ammónia meghatározása plazmában
2112040Karbamid meghatározása szérumban
2113040Húgysav meghatározása
21140200Kreatin meghatározása
2114140Kreatinin meghatározása szérumban
2115040Bilirubin meghatározása szérumban
2115140Bilirubin direkt meghatározása szérumban
2120030Oxigén résznyomás mérése
21201150Vérgáz és sav-bázis egyensúly vizsgálata (Astrup)
21202180Vérgázanalízis, oxigéntartalom mérésével
2122130Alkáli tartalék számítása
2123030CO-tartalom meghatározás (vér)
21240350Oxigén és CO2 meghatározás kilégzett levegőben
21290150H2 kilégzés vizsgálata
212911300Oldószer v. belégzett anyag szérumszintjének megh.
2131040Glukóz meghatározása vérben
21320200Galaktóz meghatározása szérumban
2132160Galaktóz kimutatása vérben (Guthrie)
2132260Galaktóz-1-foszfát kimutatása vérben (Guthrie)
21323200Galaktóz-1-foszfát meghatározása
2133080Glucoproteid meghatározása
21340250Mucopolysaccharid meghatározása szérumban
21390200Fructose meghatározása
21391200Xylose meghatározása
2140060Összlipoid meghatározása
21410250Szabad zsírsav meghatározása
2141140Trigliceridek meghatározása
2142040Koleszterin (összes) meghatározása
2142140Koleszterin HDL meghatározása
2142240Koleszterin LDL meghatározása
2142380Koleszterin LDL2 meghatározása
2142480Koleszterin LDL3 meghatározása
21440120Lipoprotein elfo
21442200Apolipoprotein A I. meghatározása
21443200Apolipoprotein A II. meghatározása
21444200Apolipoprotein B meghatározása
21445200Lp (a) meghatározása
21450250Phospholipid meghatározása
21460120Chylomicron meghatározása
21490250Lipid peroxidok meghatározása
2150040Nátrium meghatározása
2150140Kálium meghatározása
21502120Kálium meghatározása vörösvértestekből
2151040Kálcium meghatározása
21520220Réz meghatározása
2154040Foszfor meghatározása
2155040Klorid meghatározása
21561220Mangán meghatározása
21562250Nikkel meghatározása
21563220Króm meghatározása
21564220Arzén meghatározása
21565220Szelén meghatározása
215661050Alumínium meghatározása
21567200Fluorid meghatározása
21568220Cink meghatározása
21569220Ólom meghatározása
2157040Lithium meghatározása
2157140Magnézium meghatározása
21572220Arany meghatározása
215731050Kadmium meghatározása
215741050Higany meghatározása
215751050Tallium meghatározása
21576220Kobalt meghatározása
21610300Vitamin C meghatározása
216201300Vitamin D meghatározása
2163080Gyógyszer minőségi kimutatása tesztcsíkkal
21631250Digoxin meghatározása
21632350Digitoxin meghatározása
21633300Disopyramid meghatározása
21634300Lidocain meghatározása
21635300Procainamid meghatározása
21636300Kinidin meghatározása
21637300Theophyllin meghatározása
21638300Egyéb antiepilepticumok szérumszintjének meghatározása
21639300Carbamazepin meghatározása
2163A300Ethosuximid meghatározása
2163B300Phenobarbital meghatározása
2163C300Primidon meghatározása
2163D300Phenytoin meghatározása
2163E300Valproinsav meghatározása
2163F300Gentamicin meghatározása
2163G300Tobramycin meghatározása
2163H300Amikacin meghatározása
2163M300Netilmicin meghatározása
2163N300Vancomycin meghatározása
2163P300Chloramphenicol meghatározása
2163Q300Metothrexat meghatározása
21063R300Koffein meghatározása
2163S300Flucytosin meghatározása
2163T300Cyclosporin meghatározása
2163U400Benzodiazepin meghatározása
2163V400Barbiturát mennyiségi meghatározása
21653W300Cephalosporin meghatározása
2163X1400Brómkarbamid meghatározása
2163Y350Hypnoticum (barbiturátot nem tartalmazó) kimutatás
2163Z30Barbiturát minőségi kimutatása
21640350Benzodiazepinek kimutatása
21641350Triciklusos antidepresszáns meghatározása
21642350Analgetikum kimutatása
21643350Phenothiazin kimutatása
21644300Tranquillansok kimutatása
21645350Narkotikumok kimutatása
21646300További gyógyszerek szérumszintjének meghatározása
21650400Etilalkohol meghatározása
21660200Metilalkohol meghatározása
21680200Gázanalízis kilégzett levegőből altatás alatt
21690400LSD meghatározása
21691400THC meghatározása
21692400Morphin és morphinszármazékok meghatározása
21693400Opiát meghatározása
21694400Cannabinoid meghatározása
21695400Amphetamin meghatározása
21696400Szerves foszfát vegyület kimutatása
216971300Benzol (fenol) meghatározása
216981300Toluol (hippursav) meghatározása
216991300Xylol (m-hippursav) meghatározása
2169A1300Triklór-ecetsav meghatározása
2169B400Demeton (Metasystox) meghatározása
2169C1300Perklór-etilén (triklór-etanol) meghatározása
2169D400Gluthetimide meghatározása
2169E400Methaqualon meghatározása
2169F400Dimethoat meghatározása
2169G400Diquat meghatározása
2169H400Paraquat meghatározása
2169K400Phenyl- és methyl-piperidin meghatározása
2169L400Parathion (E605) meghatározása
21710800Epesavak meghatározása
21720150Acetecetsav meghatározása
21721200Laktát meghatározása
21722200Piruvát meghatározása
21723200Ketosavak meghatározása
21790600Neopterin meghatározása
2181090Osmolaritas szérumban
2183190Viszkozitás meghatározása vérben
2183290Viszkozitás meghatározása savóban
2200060Aminosav vagy származékának kimutatása vizeletből
22020100Összfehérje meghatározása vizeletben
2202125Fehérje kimutatása vizeletből
2202260Biotidináz kimutatása vizeletből
22030200Fehérje elektroforézis vizeletben
22031350Fehérje elektroforézis immun fixálással vizeletben
22032400Poliakrilamid gél elfo (SDS-PAGE) vizeletből
22033120Biotidináz meghatározása vizeletben
22034120N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározása vizeletben
2204145Albumin kimutatása vizeletből
22042160Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben
22044200Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben
2205025Haemoglobin kimutatása vizeletből
22051150Haemoglobin meghatározás vizeletben
2205225Myoglobin kimutatása vizeletből
22100100Ammónia meghatározása vizeletben
2211140Kreatinin meghatározása vizeletben
2212025Epefesték kimutatása vizeletből
2212125UBG kimutatása vizeletből
2212225PBG kimutatása vizeletből
2212325Kromogének differenciálása (Watson-Schwartz-próba)
22130250Porphyrin meghatározása vizeletben
22131100Porphyrinek direkt spektrometriája vizeletben
22132250Coproporphyrin meghatározása vizeletben
22133200Uroporphyrin meghatározása vizeletben
22134250Porphobilinogen meghatározása vizeletben
22135250Delta-amino-levulinsav meghatározása vizeletben
2213850Kiegészítő pont rétegkromatográfiás vizsgálatért
2213A200Porphyrin (összes) meghatározása székletben
2213B250Uroporphyrin meghatározása székletben
2213C250Coproporphyrin meghatározása székletben
2213D250Delta-amino-levulinsav meghatározása székletben
2213E250Protoporphyrin meghatározás vvt-ben
2213F250Protoporphyn szabad/Zn-chelat meghatározás vvt.
2215040Karbamid meghatározása vizeletben
2216040Húgysav meghatározása vizeletben
2219025Haemosiderin kimutatása vizeletből
2220025Glukóz kimutatása vizeletből
2220140Glukóz meghatározása vizeletben
22203200Cukrok kromatográfiás vizsgálata vizeletben
2221025Galaktóz kémiai kimutatása vizeletből
2222025Mucopolysaccharid kimutatása vizeletből
2223015Redukáló anyagok kimutatása vizeletből
2229025Dulcit kimutatása vizeletből
22291200Xylose meghatározása vizeletben
2230040Kálcium meghatározása vizeletben
2231040Klorid meghatározása vizeletben
2232040Kálium meghatározása vizeletben
2233040Nátrium meghatározása vizeletben
223401050Vas meghatározása vizeletben
22341250Arzén meghatározása vizeletben
2235040Foszfor meghatározása vizeletben
2235125Nitrit kimutatása vizeletből
2240025Ketontestek kimutatása vizeletből
2240125Aceton kimutatása vizeletből
2240225Acetecetsav kimutatása vizeletből
2240325Fenil-piroszőlősav kimutatása vizeletből
2240425Beta-hidroxi-vajsav kimutatása vizeletből
22405200Fenilketonok kromatográfiás vizsgálata vizeletben
2240625Alfa-ketosavak kimutatása vizeletből
2241020C-vitamin minőségi kimutatása vizeletből
2241125C-vitamin mennyiségi meghatározása vizeletben
2242025Homogentizinsav kimutatása vizeletből
2242160Metilmalonsav kimutatása vizeletből
2242225Melanin kimutatása vizeletből
22440300Gyógyszer kimutatása vizeletből
2250010pH meghatározás vizeletben
22510200Vesekő kémiai analízise
2252090Osmolalitás meghatározása vizeletben
2254040Vizelet üledék vizsgálat
2255025Vizeletvizsgálat, üledék nélkül
2258010Fajsúly megállapítása vizeletben
2258110Percdiurézis kiszámítása
22610250Széklet nitrogéntartalmának meghatározása
22620250Széklet zsírtartalmának meghatározása
2263020Széklet vér kimutatása
22631160Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel
22640150Széklet tripsin-chymotripsin aktivitás
2270125Liquor vértartalmának kimutatása kémiai módszerrel
22741100Liquor összfehérje meghatározása
22742200Liquor elfo
22743160Liquor albumin meghatározása
22744350Liquor elfo immunfixálással
22745160Liquor IgG meghatározása
2274610Liquor/serum albumin és IgG arány számítása
22761250Liquor direkt spektrometria
2278145Liquor sejtszám meghatározása
22830400Endotoxin meghatározása hasvízben
22840100Nátrium meghatározása verejtékben
22841100Klorid meghatározása verejtékben
22850300Spermatogramm
22851250Szabad L-carnitin meghatározása ejaculatumban
22852250Citromsav meghatározása ejaculatumban
22853500Spermium vándorlási teszt ejaculatumban
2285445Cervix nyák minőségi vizsgálata
2285545Postcoitalis kenet vizsgálata
22856300Penetráció teszt
22857120Fehérjeszint meghatározása anyatejben
2285840Amin próba
2285930Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
22860250Bilirubin meghatározás magzatvízben spektometria
22861100Magzatvíz üledék vizsgálata
22862350Lecitin/szfingomielin arány mérése magzatvízben
2286360Meconium BM teszt
2288045Ízületi folyadék minőségi vizsgálata
22881100Ízületi folyadék üledékének vizsgálata
22882160ABH antigén kimutatása nyálban, antigénenként
2288360Lactose szint anyatejben
2288450Epeüledék mikroszkópos vizsgálata
2288540Alfa-amiláz meghatározása testnedvben
22886160IgA meghatározása nyálban
2288740Nátrium meghatározása nyálban
2288840Kálium meghatározása nyálban
23001100Próbareggeli titrálása
23010100Próbareggeli végzése inzulin provokációval
23020100Próbareggeli végzése histamin provokációval
23021100Próbareggeli végzése pentagastrin provokációval
23030200pH szenzoros savelválasztás vizsgálat
23040250Pepsin I-II meghatározása
2305025Acidotest utáni vizelet vizsgálata
2310050Duodenumnedv üledékének vizsgálata
2310160Duodenumnedv tripsin meghatározása
2310260Duodenumnedv chymotripsin meghatározása
2311040Lactose terhelés
2312040D-xylose terhelés
23140800Secretin meghatározása
2315060Disaccharidase aktivitas meghatározása
2319060Széklet emésztettség mikroszkópos vizsgálata
2321020Thymol
23250200Epekő analízis
23310600Inzulin meghatározása
233111300Inzulinszerű növekedési faktor I meghatározása
233121300Inzulinszerű növekedési faktor II meghatározása
23313800C peptid meghatározása
23314600Proinzulin meghatározása
233201000Glucagon meghatározása
23340800Gastrin meghatározása
23350800Cholecystokinin meghatározása
23360100Lundh próba
23390600Tripsin meghatározása
23391200Bikarbonát meghatározása
2340020Aminosav clearence számítása
2341020Kreatinin clearance számítása
23440800Renin aktivitás meghatározása
234411200Atrialis natriuretikus peptid meghatározása
2346040Addis szám meghatározása
236401100Parathormon meghatározása
236411100Parathormon related peptide (PRP) meghatározása
23690110025-OH calciferol meghatározása
2369113001-25 Dihydroxy-calciferol meghatározása
23692600Osteocalcin meghatározása
236931100Calcitonin meghatározása
24000100Jód meghatározása
24010350Tiroxin-kötő globulin (TBG) meghatározása
24011300Thyreoglobulin meghatározása
24020300Tiroxin meghatározása
24021220T4 szabad frakció meghatározása
24022150T4 kötő képesség meghatározása
2402320T4 effektív/normál (ETR/NTR) arány számítása
24030150Trijódtironin (T3) meghatározása
24031220T3 szabad frakció meghatározása
24032150T3 reverse frakció meghatározása
24033150T3 felvétel meghatározása
24040300Szabad-tiroxin index (FTI) meghatározása
24041700Long Acting Thyroid Stimulator meghatározása
24060300Thyreoidea-Stimuláló Hormon (TSH) meghatározása
24061350Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
24062350Thyreotrop Hormon Releasing Faktor meghatározás
24120350Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
24121350Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
24122350Luteinizáló Hormon Releasing Faktor meghatározás
24130600Növekedési hormon meghatározása
241701200Anti-diuretikus-hormon meghatározása
24171350Prolactin meghatározása
241721300Somatomedin A meghatározása
241731300Somatomedin C meghatározása
242001100Adreno-corticotrop hormon meghatározása
24220600Kortizol meghatározása
24221110018-OH kortikoszteron meghatározása
242221100Kortikoszteron meghatározása
24223110018-OH dezoxikortikoszteron meghatározása
24224110011-dezoxikortizol meghatározása
242251100Dezoxi-kortikoszteron meghatározása
242301100Aldoszteron meghatározása szérumban
24310800Adrenalin meghatározása szérumban
24312800Noradrenalin meghatározása szérumban
24313250Dopamin meghatározása
24320600Ösztradiol meghatározása
24321350Ösztriol meghatározása szérumban
24322350Szabad ösztriol meghatározása
24323350Ösztrogének (total) szérumszint meghatározása
24330350Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
24331700Pregnandiol meghatározása
24332350Human placenta laktogen meghatározása szérumban
24350600Progeszteron meghatározása
2435160017-OH progeszteron meghatározása
2435260017-OH pregnenolon meghatározása
24390800Prosztaglandin meghatározása
24391800Prosztaciklin meghatározása
24392800Thromboxan meghatározása
243931100Beta-endorphin meghatározása
24394800Szabad tesztoszteron meghatározása
24395600Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
24396600DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása
24397800Leukotrien meghatározása
24398600Tesztoszteron meghatározása
243996005-HIAA (5-OH-indolecetsav) meghatározása szérumban
2439A700Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
2439B800Dihidrotesztoszteron meghatározás
244101100Szabad 18-OH-Kortikoszteron megh. vizeletben
244111100Szabad 18-OH-Dezoxikortikoszteron megh. vizeletben
24420800Aldoszteron meghatározása vizeletben
24421800Tetrahidro-aldoszteron meghatározása vizeletben
24422800Szabad aldoszteron meghatározása vizeletben
24423800Aldoszteron-18-glukuronid meghatározása vizeletben
24424250Katekolamin meghatározása vizeletben
24425250Metanephrin meghatározása vizeletben
24426250Normetanephrin meghatározása vizeletben
24427250Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben
24428250Homovanililsav meghatározása vizeletben
24429250Adrenalin meghatározása vizeletben
2442A250Noradrenalin meghatározása vizeletben
24430250Összes ösztrogén meghatározása vizeletben
24431350Ösztriol meghatározása vizeletben
2448025017-Ketoszteroid meghatározása
2449125017-OH szteroid meghatározása
244922505-HIAA (5-OH-indolecetsav) meghatározás vizeletben
24493255-HIAA (5-OH-indolecetsav) kimutatása vizeletből
2450050Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása
24501120LDH izoenzimek elektroforézises elválasztása
2450250Tejsav dehidrogenáz isoenzim (aHBDH, LDH) meghatározása
24530200Fruktóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása
24531200Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása
2458140Glutamát dehidrogenáz meghatározása
2458260Galaktóz dehidrogenáz kimutatása vérben
2460040Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
2461040Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
2462040Kreatin-kináz (CK) meghatározása
2464040Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
2468060Gal-1-PUT kimutatása
2470040Alfa-amiláz meghatározása szérumban
24701120Alfa-amiláz izoenzim meghatározása
2470240Alfa-amiláz meghatározása vizeletben
2471040Lipáz meghatározása
2472040Alkalikus foszfatáz (AP) meghatározása
24721120Alkalikus foszfatáz elektroforetikus elválasztása
2473040Savas foszfatáz meghatározása
2473240Prosztata savas foszfatáz meghatározása
2474060Kolineszteráz meghatározása
2474140Pszeudo-kolineszteráz meghatározása
24780250Alfa-glukozidáz meghatározása
24781405-Nukleotidáz meghatározása
2479060Biotidináz kimutatása
24791200Biotidináz meghatározása
24800150Fruktóz-difoszfát-aldoláz meghatározása
24801100Ferrokelatáz aktivitás mérése
2480A2005-amino-levulinsav dehidratáz meghatározása
2480B200Porfobilinogen dezamináz meghatározása
2480C250Uroporfirinogen dekarboxiláz aktivitás mérés
24810150Argino-szukcinát-lizáz meghatározása
24830150Izomeráz meghatározása
248401100Ciklikus-AMP meghatározása
248411100Ciklikus-GMP meghatározása
24890120Arilszulfatáz kimutatása
24891120CK-MB meghatározása
2489240Leucin-arilamidáz meghatározása
2489340Foszfo-hexóz-izomeráz meghatározása
24894160Lizozim meghatározása
24895200Elasztáz meghatározása
248971000Angiotenzin konvertáló enzim meghatározása
2490010pH mérése testnedvekben
24960400Fehérjék elfo elválasztása SDS PAGE
24990200Anyag kivonása biológiai mintából, vizsgálat előtt
25000100Nativ anyag mikroszkópos vizsgálata
25010100Treponema vizsgálata mikroszkóppal (sötét látótér)
2503080Mikroszkópos vizsgálat, tenyésztetlen anyagból
25040100Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Neelsen festéssel
25050300Mycobacterium tenyésztése
25051600Mycobacterium subcultura
250541400Tbc rezisztencia vizsgálat 4 szerrel
25061150Orr-torok szűrő (Strepto, Staphylo, C. dypht.)
25062250Orr-torok betegminta tenyésztése
25063300Köpet, bronchusváladék tenyésztése
25064600Fül-, melléküregváladék tenyésztése
25065400Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob
25066400Epe tenyésztése, csak aerob
25067280Vizelet tenyésztése
25068650Haemocultura aerob tenyésztése
25069400Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
25071300H. pylori tenyésztés szövetmintából
25072250Anaerob baktérium tenyésztése
25075900Punktátum, kórbonc. anyag, genny aerob/anaerob teny.
25076500Epe aerob és anaerob tenyésztése
250771500Mycoplasma tenyésztés
250781700Haemocultura anaerob tenyésztése
25079800Széklettenyésztés (Campylo, Cl. diffic. és más nehéz)
25091250Széklettenyésztés szűrővizsgálatként (fogl.)
25092550Széklettenyésztés vibrio cholerae gyanú miatt
25093300Széklettenyésztés csecsemőtől küldött anyagból
25094340Széklettenyésztés Salmonella környezetből
25095200Széklettenyésztés Shigella, Yersinia környezetből
25096390Széklettenyésztés enteritises betegtől
25098550Salmonella tenyésztése epe-, vizelet- v. vérmintából
25110500Aerob baktérium azonosítása, legalább 10 reakció
25111100Aerob bakt. azonosítás, legalább 4 biokémiai reakció
251201300Anaerob baktérium azonosítása, legalább 5 reakció
2513150Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával
251902000Miktoorganizmus azonosítása nukleinsav analízissel
25211700Salmonella azonosítása tárgylemez agglutinációval
25212280Shigella azonosítása tárgylemez agglutinációval
25213190Yersinia azonosítása tárgylemez agglutinációval
25214210E. coli azonosítása tárgylemez agglutinációval
25215280Campylobact. azonosítása tárgylemez agglutinációval
25216680Szerotipizálás kereskedelmi gyorsteszttel
252171850Escherichia coli szerotipizálás csőagglutinációval
252501200Baktérium toxin kimutatása in vitro
252511200Baktérium toxin kimutatása in vivo
252611200Virulencia vizsgálat in vivo (állatoltással)
25310250Antibiogram, aerob, legalább 10 antibiotikum
25311600Antibiotikum MIC, MBC meghatározás/antibiotikum
25312380Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikum
25320460Antibiogram, anaerob
25390600Antibiot. szint meghatározása, mikrobiológiai módszerrel
25400150Vírus kimutatása fénymikroszkópos vizsgálattal
254101500Vírus vizsgálat elektronmikroszkóppal
25430550Vírus izolálás sejttenyészetben
25450100Vírus izolálás tojásban, továbboltásonként
254605000Vírus izolálás szopós egéren
25470600Vírus izolálás embrió sejten, továbboltással
25500350Vírus azonosítása monoklonális ellenanyagonként
25550500Baktérium fágtipizálása
25560350Vírusantigén készítése betegből származó anyagból
255616000Vírus nukleinsav kimutatás PCR
255905000Vírus azonosítása molekuláris biológiai eljárással
2579160Galaktóz mikrobiológiai kimutatása vizeletből
26000220Treponema komplement kötési reakció KKR
26010100VDRL reakció
26030220Komplement kötési reakció (savó) vírus KKR
26031220Komplement kötési reakció, liquor KKR
260401500Treponema Immobilizációs Teszt TIT
26050250Fluorescens treponema antitest vizsgálat FTA-ABS
26051150TPHA vizsgálat
26190200Természetes ellenanyag szint
26200800Vírus neutralizáció szöveten savókeverékenként
26201400Vírusspec. IgM tisztítás
26202200Aspecifikus inhibítor eltávolítás
262034000Vírus neutralizáció szopósegér családon
26250150Anti-streptokináz titer meghatározása
2625145Anti-streptolizin 0 szűrővizsgálat
26252150Anti-streptolizin 0 titer meghatározása
26253220Streptococcus DNase AT meghatározása
26254220Streptococcus hialuronidáz AT meghatározása
26255220Streptococcus NADase AT meghatározása
26256220Staphylotoxin AT meghatározása
26260300HIV AT azonosítása/antigén
26261250HIV I/II szűrővizsgálat
26262300HHV-7 AT meghatározása
2626355EBV aspecifikus AT meghatározás
26264220Adenovirus AT meghatározása
26265300EBV Epstein-Barr spec. AT meghatározása
26266300Flavivírus AT meghatározása
26267500Hantavírus AT meghatározása
26268300Herpes simplex vírus AT meghatározása
26269300HHV-6 human herpes-vírus AT meghatározása
26270250Vírusspec. AT vizsg./vírus haemagglut. gátlás HAG
26271900Vírusspec. AT (IgG) titrálás immunfluoresc. IF
26272450Vírusspec. AT (IgM) vizsg. immunfluoresc. IF
26274400Vírusspec. AT (IgA) megh. immunofluoresc. IF
26275300Vírusspec. AT (IgG) szűrés ELISA
26276400Vírusspec. AT (IgM) kimutatás vírusonként ELISA
26277350Vírusspec. AT (IgA) kimutatás vírusonként ELISA
26278500Vírusspecifikus AT kimutatása RIA
26279900Vírusspecifikus AT kimutatása
2627A500Herpes gestationis AT kimutatása
2627B500Influenza vírus AT meghatározása
2627C500Morbilli vírus AT meghatározása
2627D500Mumps vírus AT meghatározása
2627E500Parainfluenza vírus, szerotípusonként AT meghatározása
2627F500Parvo vírus AT meghatározása
2627G500Rotavírus AT meghatározása
2627H500Rubeola vírus AT meghatározása
2627K500Lyssa vírus AT meghatározása
2627L500Varicella vírus AT meghatározása
2627M500Respiratorikus syncytialis vírus AT meghatározás
2627N500Cytomegalovírus AT meghatározása
2627P500Hepatitis A vírus AT meghatározása
2627Q500HBs AT meghatározása
2627R500HBc AT meghatározása
2627S500HBe AT meghatározása
2627T500HCV AT meghatározása
2627U500HDV AT meghatározása
2627V500HEV AT meghatározása
262802000Chlamydia AT kimutatása
262812000Mycoplasma AT kimutatása
262821000Borrelia AT meghatározása
26283500Brucella AT meghatározása
262852000Legionella AT meghatározása
26286500Leptospira AT meghatározása/antigén
26289500Salmonella AT meghatározása
2628A500Francisella (tularaemia) AT meghatározása
2628B500Yersinia AT meghatározása
2628D2000Helicobacter AT meghatározása
26300200Növ. v. állati antigén elleni ellenanyag kimutatás
26320350Alfa-fetoprotein meghatározása magzatvízben
26390700Escherichia AG kimutatása liquorban
26391700Neisseria AG kimutatása liquorban
26392700Haemophilus AG kimutatása liquorban
26393700Streptococcus AG kimutatása testnedvben
263942000Chlamydia, Legionella AG kimutatása
26395900Rotavírus AG meghatározása (széklet)
26396300Lyssa vírus AG kimutatása
2639A250HBsAg AG kimutatása
2639B1200HBsAg AG meghatározása
2639D300HDV AG kimutatása
2639E300HBeAg AG kimutatása
2639F300Hepatitis A vírus (HAV) AG kimutatása
2639R5000Recombinant immunoblot assay (RIBA)
26400300Lymphocytotoxicitási vizsgálat
26401750HLA kompatibilitási vizsgálat
26402700HLA-A antigén meghatározása
26403700HLA-B antigén meghatározása
26404700HLA-C antigén meghatározása
26405700HLA-DR antigén meghatározása
264061500HLA izo-antitest specifikálása, összesen
2640711000HLA-A, B, C fenotípus meghatározás
2640818000HLA-A, B, C, DR, DQ fenotípus meghatározás
264099000HLA-DR, DQ fenotípus meghatározás
2640A300TdT pozitív sejtszám meghatározása
2640B500CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként fluoreszcens mikroszkóppal (direkt jelzés)
2640C300CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként fluoreszcens mikroszkóppal (indirekt jelzés)
2640D800CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként áramlási citofluorimetriával (direkt jelzés)
2640E500CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként áramlási citofluorimetriával (indirekt jelzés)
2640F900CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként áramlási citofluorimetriával (kettős jelzés)
2640G1200CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként áramlási citofluorimetriával (3 v. többes jelzés)
26410750Fehérvérsejtek szerotipizálása
2641A300Ig poz. sejtszám meghatározása immunfluoreszcenciával
2641B500Ig poz. sejtszám meghatározása áramlási citofluorimetriával
26420300Lymphocyta transzfer vizsgálata
26430160Haptoglobin meghatározása szérumban
26490750Thrombocyta kompatibilitási vizsgálat
26500220Hideg agglutininek vizsgálata
2650132Kryoprotein kimutatása
26502160Kryoprotein meghatározása
26530160Blokkoló antitest kimutatása
26550160Össz-komplement meghatározása (CH50)
26551160Össz-komplement meghatározása (AH50)
26552160Komplement faktor meghatározása immundiffúzióval
26553350Komplement faktor meghatározása Laurell módszer
26554500Komplement faktor meghatározása nephelometria
265551000C1 inhibítor aktivitás meghatározása
26556300Komplement aktivációs termékek meghatározása, ELISA
26557800Komplement aktivációs termékek meghatározása, RIA
26558300Komplement szint mérés funkcionális tesztekkel
26601200Szövet és szervspecifikus ellenanyag kimutatása
26602350Szövet és szervspecifikus ellenanyag meghatározása
26604200Acetilkolin receptor (AChRA) AAT kimutatása
26606200C4 nephritis faktor kimutatása
26607200Gliadin AAT kimutatása
26608200Hiszton AAT kimutatása
26609500Glomerularis basalmembrán (GBM) AAT kimutatása
2660A200Sm AAT kimutatása
2660B200Kötőszöveti matrix elleni AAT kimutatása
2660C200rRNP és rib-P AAT kimutatása
2660E200RNS polimeráz AAT kimutatása
2660G200Ku/Ki AAT kimutatása
2660K200PCNA AAT kimutatása
2660N450Spermium AAT-k kimutatása
2660P200Jo-1 AAT kimutatása
2660Q200Thrombocyta AAT kimutatása
2660T200KJ AAT kimutatása
2660U200nACHR AAT kimutatása
2660W500TSH receptor AAT (TRAK) kimutatása
2660X200Kardiolipin AAT kimutatása
2660Y160Autoimmun antitest kimutatása
2660Z200Mitokondrium AAT kimutatása
26610300Tumorellenes antitest kimutatása
26612300Kardiolipin/foszfolipid AAT meghatározása
26613200Máj spec. lipoprot. autoantitest kimutatása
26614200Anti-neutrophyl cytoplasma antigen elleni AAT kim.
2661A200Citoszkeleton specifikus AAT kimutatása
2661C200ds-DNS autoantitest (AAT) kimutatása
2661D200Inzulin receptor (IRA) AAT kimutatása
2661E200Extrahálható nukleáris antigén AAT kimutatása
2661G200nRNP AAT kimutatása
2661H200Thyreoidea-peroxidáz AAT (hTPO) kimutatása
2661K200SS-A (Ro) AAT kimutatása
2661L200SS-B (La) AAT kimutatása
2661M200Centromer AAT kimutatása
2661S200HSP 65/70/90 AAT kimutatása
2661T200Vázizom (SMA) antigén AAT kimutatása
2661U200Granulocyta sejtmag antigén AAT kimutatása
2661W200RANA AAT kimutatása
2661X500Thyreoidea-mikroszomális AAT kimutatása
2661Z500T3 AAT kimutatása
26620250Carcino-embrionális antigén (CEA) meghatározása
26621600Szöveti polipeptid antigén (TPA)
26622600Mucin-like cancer antigen (MCA)
26623800CA 15-3
26624800CA 50
26625800CA 125
26626800CA 19-9
26627800CA 72-4
26628600Breast cancer mucin (BCM)
26629800Neuron specifikus enoláz (NSE)
2662A800Beta-2 mikroglobulin meghatározása
2662B800Elszarusodó laphámsejt rák antigén (SCC)
2662C600Prostata specifikus antigén (PSA)
2662D1100Vasoactiv intestinalis polipeptid (VIP)
2662E800Pancreas polipeptid (PP)
2662F800Graviditás-specifikus b1-glikoprotein (GSP)
2662G800AFP meghatározása szérumban (tumormarker)
2662H800További tumor markerek meghatározása
2663045Rheuma faktor kimutatása (Latex aggl.)
26631160Rheuma faktor meghatározása
26632160RF izotípus (IgG) meghatározása
26633160RF izotípus (IgA) meghatározása
26634160RF izotípus (IgM) meghatározása
26640160Rheuma faktor kimutatása, Waaler-Rose teszt
2664145Birka vvt agglutináció vizsgálata
26650200Antinuclearis faktor (ANA ANF) kimutatása
26651200Antinuclearis faktor (anti-DNA)
26652500Antinuclearis faktor mennyiségi meghatározása
26653200DNS AAT kimutatás (agglutináció)
26654200Antinuclearis antitest kimutatása
26655350DNS AAT mennyiségi meghatározása
2666045Terhességi próba immunológiai módszerrel
26670350Alfa-fetoprotein meghatározása szérumban (terhes)
26692500Inzulin AAT (IAT) kimutatása
26693500Thyreoglobulin AAT kimutatása
26696200PM AAT kimutatása
26697200Sc1-70 AAT kimutatása
26698200Simaizom AAT (SMA) kimutatása
2669C200Thrombocyta ellenes antitest kimutatása
2669D200Granulocyta ellenes antitest kimutatása
2669E160Keringő immunkomplex szint meghatározása
26700120Bence-Jones fehérje kimutatása (L-lánc) vizeletben
26710350Nehéz lánc azonosítása
26720160Immunglobulinok azonosítása agar-gél diffúzióval
26721400Paraprotein azonosítása legalább 4 antitesttel
26722800Paraprotein azonosítása legalább 8 antitesttel
26730400Immunglobulinok azonosítása elektroforézissel
26740300Indirekt haemagglutináció gátlás
2678080IgG meghatározása szérumban
26781160IgG meghatározása vizeletben
26782160IgG meghatározása testnedvben
26783350IgG alosztály meghatározása, típusonként
26784500IgG meghatározása, nephelometer
2678780IgA meghatározása szérumban
26788160IgA meghatározása testnedvben
2678980IgM meghatározása szérumban
2678A160IgM meghatározása testnedvben
2678B300IgM osztályba tartozó ellenanyagok izolálása
2678C400IgE meghatározása
2678D300IgD meghatározása
2678E120Allergén specifikus IgE meghatározása allergénenként
2678F120Allergén specifikus IgA meghatározása allergénenként
2678G120Allergén specifikus IgG meghatározása allergénenként
267901500Ig elválasztása és preparálása ultracentr.
26791160Keringő immunkomplex kimutatása
26792350Immunelektroforézis vizsgálat
26793750Immunoblot elválasztó elektroforézis nélkül
26890160Fehérje meghatározása immunkémiai módszerrel
27000225Gomba vizsgálata direkt kenetben
27010300Gomba tenyésztése
27020900Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval
270211300Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval+fermentációval
27022100Candida gyors identifikálás
27023300Penész és dermatofiton gombák azonosítása
2703050Gomba antimyc. érz. meghatározása, szerenként
27090300Candida antitest meghatározása
27091150Candida antigén kimutatása
27092150Aspergillus antigén kimutatása
27093300Aspergillus antitest meghatározása
27094150Cryptococcus antigén kimutatása
27095300Cryptococcus antitest meghatározása
27096150Coccidioides antigén kimutatása
27097300Coccidioides antitest meghatározása
27098350Histoplasma antigén kimutatása
27099300Histoplasma antitest meghatározása
2709A350Blastomyces antigén kimutatása
2709B300Blastomyces antitest meghatározása
2709C300Pneumocystis carinii kimutatása
2709D300Parazita kimutatása festett készítményben
27100150Széklet parazitológiai vizsg. natív preparátumban
2720080Perianalis törlés vizsgálata
27390100Parazita vizsgálata vizeletben
27400300Parazita tenyésztése
274301000Parazita vizsgálata állatoltással
27531300Toxoplasma IgA antitest meghatározása
27590300Toxoplasma IgM antitest meghatározása
27591300Toxoplasma IgG antitest meghatározása
27592300Echinococcus antitest meghatározása
27593150Toxocara antitest meghatározása
27594200Parazita meghatározása váladékban
27595300Egzotikus paraziták antitest meghatározása
27597300Trichinella antitest meghatározása
2800040Csontvelő kenet festése és vas kimutatása
28001160Csontvelő kenet (és vas kimutatás) értékelése
2801032Vörösvértest számlálás
2801140Vérkép, automatával I. (vvt, fvs, Hb, Ht, vvt indexek)
2801250Vérkép, automatával II. (Vkép. I. és thrombocyta)
28013110Vérkép, aut. III. (Vkép. II. és fvs differenciálás)
28014130Vérkép, aut. IV. (Vkép. III. és 5 fvs paraméter)
2802032Thrombocyta számlálás
2804080Retikulocyta számlálás
2806032Vvt átmérő meghatározása
28090120Glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz kimutatása
28091120Piruvát-kináz kimutatása
28092120Stimulált NBT-teszt
28093120Glutation reduktáz kimutatása vvt-ben
28094200NADH-methemoglobin reduktáz meghatározása
28095120Szuperoxid gyök teszt
28096120Heinz-test teszt
28097120Sarlósejt kimutatás
2810030Vvt süllyedés sebesség meghatározása
2811032Haematokrit meghatározása
2812090Vvt ozmotikus rezisztencia meghatározása
2812190Vvt hemolízis meghatározása glukóz
2812290Vvt hemolízis meghatározása szaccharóz
2812390Vvt hemolízis meghatározása glicerin
2812490Vvt hemolízis meghatározása thiourea
2812590Vvt hemolízis meghatározása savi hemolízis
2812690Vvt autohemolízis meghatározása
2819090Vvt deformabilitás meghatározása
28191100Vvt oxigén affinitás meghatározása
28192100Vvt glikolízis sebesség meghatározása
28200200Kompatibilitási vizsgálat
28201200Betegágy melletti kompatibilitási vizsgálat
28202400Kiterjesztett érzékenyített keresztpróba
28210150Laboratóriumi vércsoport meghatározás (ABO, Rh)
28211160Antitestek eluciója
28212160ABO hemagglutinin titrálás, hemagglutininenként
28213120ABO hemolizin meghatározás v. titer
28214120Differenciál és/vagy autoabszorpció
28220200Rh fenotípus meghatározása
28221160Kell rendszer tipizálása antigénenként
28223160Kidd rendszer tipizálása antigénenként
28224160Lewis rendszer tipizálása antigénenként
28225160MNS rendszer tipizálása antigénenként
28226160Lutheran rendszer tipizálása antigénenként
28227160Duffy rendszer tipizálása antigénenként
28228160Egyéb vércsoport antigének kimutatása ag-nként
28229160P1 antigén kimutatás
2822A160A-alcsoport meghatározás
28230100Vércsoport antigének elleni antitestek kimutatása
28231180Ellenanyag szűrés (pLISS)
28232650Ellenanyag azonosítás
2824060Coombs teszt - direkt - minőségi
28241120Coombs teszt - direkt
2824260Coombs teszt - indirekt - minőségi
28243120Coombs teszt - indirekt
28244160Coombs-ferment teszt - kombinált
28245160Coombs teszt monovalens szérummal
28250300Haemagglutinin vizsgálata
28290160Hideg-hemolizin kimutatása
28291160Meleg-hemolizin kimutatása
28292160Bithermikus autoantitestek kimutatása
28293160Komplett meleg-hemolizinek kimutatása
28294160Inkomplett meleg-hemolizinek kimutatása
2830032Vér össz-haemoglobin meghatározás
28320200Hemoglobin (methaemoglobin) meghatározása
28321200Karboxihemoglobin (CO-Hb) meghatározása
2833040Vaskötő kapacitás meghatározása
28340100Haematin kimutatása
28341250Összes porphyrin meghatározása
28342250Coproporphyrin meghatározása
28343250Protoporphyrin meghatározása
28344250Zn-protoporphyrin meghatározása
28345250Uroporphyrinogen dekarboxiláz meghatározása
28346250Delta-amino-levulinsav dehidratase meghatározása
28347250Uroporphyrinogen-I szintetáz meghatározása
28348200Porphyrin extrakciója biológiai anyagból
2835040Vas meghatározása
28352200Transferrin meghatározása
28390250Ferritin meghatározása
28410120Haemoglobin elfo
28411200Haemoglobin kivonása vvt-ből
2843080Hb-F tartalmú vvt-k kimutatása
28490120Glikohemoglobin meghatározása (Hb-A1)
28491120Haemoglobin A2 meghatározása
28493120Haemoglobin A1c meghatározása
28492120Labilis haemoglobin meghatározása
28510200Vörösvértestek életidejének meghatározása
28540600Folsav meghatározása
28550600B12-vitamin meghatározása
28551700Intrinsic faktor meghatározása
28560500Thrombocyta aggregáció és szekréció vizsg./ágens
28561200Thrombocyta aggregatio vizsg./aggr. ágensenként
28562350További thrombocyta funkciós tesztek
28563350Thrombocyta felületi antigén kvantitatív meghatározása
28564350FT3 (thrombocyta faktor) meghatározása
28565750FT4 (thrombocyta faktor) és egyéb thrombocytákból felszabaduló fehérjék meghatározása
28566300Thrombocyta ATP v. ADP mennyiségi meghatározása
285912002, 3-Difoszfo-glicerát meghatározása
28592200ATP meghatározása vvt-ben
28593800Erythropoetin meghatározása
2860080Vérzési idő meghatározása template-tal
2860180Alvadási idő meghatározása
2860280Alvadék lízisének vizsgálata
2860380Fibrin (ogén) degradációs termékek meghatározása
2860580Parakoagulációs tesztek (etanol geláció kiv.)
2861080Thrombin idő meghatározása
28611400Heparin tolerancia próba
2861380Toluidinkék idő
2862080Prothrombin meghatározása
2862180Parciális thromboplastin idő meghatározása
2862280Reziduális prothrombin meghatározása
28630400Reptiláz idő meghatározása
2863A500II alvadási faktor meghatározása
2863B500V alvadási faktor meghatározása
2863C1000VII alvadási faktor meghatározása
2863D1000VIII alvadási faktor C meghatározása
2863E1000VIII alvadási faktor (vWF) meghatározása
2863F1000VIII alvadási faktor meghatározása
2863G500IX alvadási faktor meghatározása
2863H1000X alvadási faktor meghatározása
2863K1000XI alvadási faktor meghatározása
2863L1000XII alvadási faktor meghatározása
2863M300XIII alvadási faktor szemikvantitatív meghatározása
2863N1800XIII alvadási faktor kvantitatív meghatározása
2863P1000Kininogen aktivátor (nagy molekulasúlyú) meghatározása
2863Q1000Prekallikrein meghatározása
2863R1000Protein C meghatározása
2863S1000Protein S meghatározása
289202000Polimeráz láncreakció (primer páronként) - PCR
29000230Szöv. vizsg. a szokásos feldolgozási módszerrel
2900150Morphometria
29010300Szöv. vizsg. különleges (decalc., sorozatmetsz) módsz.
29011120Szövettani vizsgálat fázis-kontraszt mikroszkóppal
29012120Szövettani vizsgálat polarizációs mikroszkóppal
29020360Szövettani vizsgálat hisztokémiai módszerrel
29021500Szövettani vizsg. hisztokémiai módszerrel (bonyolult)
29030250Műtéti gyorsfagyasztás
29040520Szöv. vizsg. műanyag beágyazás esetén
29041150Vírus hisztológia
29050850Szöv. vizsg. immunhisztokémiai reakció alk. esetén
290601500Elektronmikroszkópos szövettani vizsgálat
29070200Kiegészítő pontszám voluminosus anyag esetén
29090800Onkogén expressziója immunhisztokémiával
29091300Fibronektin antigén kimutatása
29301200Szövettani digitalis képanalizátor használata
293042000Őssejt analízis citosztatikum érz. ellenőrzésére
29310500Hormon receptor feltárása műtéti anyagból
29311700Hormon receptor azonosítása (hormononként)
29400220Citológiai vizsg. a szokásos feldolg. módszerekkel
29450530Citológiai vizsg. immuncitokémiai reakcióval
294601000Elektronmikroszkópos citológia
2960065Hormoncitológia
29610110Daganatcitológia
297001710Boncolás teljes belszervi vizsgálattal
297012300Boncolás telj. belvizsg. időigényes/bonyolult eset
29703739Boncolás részleges belszervi vizsgálattal
29710400Tetem központi idegrendszerének neuropath. vizsg.
29711300Ideg v. gerincvelő v. agy mikroszk. vizsg., szervenként
29713500Speciális neuropatológiai hisztokémiai reakciók
29714600Különleges neuropatológiai hisztokémiai reakciók
29715300Fagyasztásos szövettani vizsg. (Folyékony nitrogén)
29790242Boncolás utáni mikroszkópos vizsgálat szervenként
29799250Leoltás kórbonctani anyagból
29900200X-chromosoma meghatározás
29910300Y-chromosoma meghatározás
2863T500Antitrombin-III meghatározása
2863U500Alvadás in vivo aktivációját jelző tesztek
2863V500Alfa-2-antiplazmin meghatározása
2863W700Thrombomodulin meghatározása
28640200Thrombelastographia
2865080Fibrinogén meghatározása
2865180Fibrinolysis vizsgálata (euglobulin lízis idő)
28653300Fibrin monomer meghatározása
28654500Plazminogén meghatározása
286551000Plazminogén aktivátor (tPA, uPA) meghatározása
286561000Plazminogén aktivátor inhibitor meghatározása
28657300Fibrin(ogén) degradációs termékek mennyiségi meghatározása
2865880Heparin mennyiségi meghatározása
28690750Lupus anticoagulans kivizsgálása
2870060T lymphocyta manuális számlálása
28701300T lymphocyta számlálása automatával
2871060B lymphocyta manuális számlálása
28711300B lymphocyta számlálása automatával
28720120LE-sejtek kimutatása
287301500Lymphocyta transformatio vizsgálata
287314500Kevert lymphocyta reakció (MLR) vizsgálata
28740500Lymphocyta rosetta gátlási próba
287902000Lymphocyta subpop. meghatározása monoclon. antitestekkel
287911500Lymphocyta cytotoxicitas vizsgálata
2880032Fehérvérsejt számlálás
2881050Minőségi vérkép festése (elkészítése)
2881150Minőségi vérkép
2882032Eosinophyl sejtek közvetlen számlálása
2882132Basophyl sejtek közvetlen számlálása
28860500Leukocyta migráció gátlás vizsgálata
28870120Citokémiai reakció, GAPA
28871120Citokémiai reakció, Eszteráz
28872120Citokémiai reakció, Peroxidáz
28873120Citokémiai reakció, PAS
28880500Sejtek izolálása sűrűség grádiens centrifugálással
28890600Kemotaxis vizsgálata
28891600Intracelluláris killing vizsgálata
28892200Phagocytosis vizsgálata
28900900Citokin meghatározása, ELISA
28901900Citokin meghatározása, bioassay
299202000Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
299305000Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
29940900Chromosoma binding technika alkalmazása
299501500DNS extractio sejtekből vagy szövetekből
29960300DNS hasítás
299701500DNS in situ hybridisatio
29980300D-dimer vizsgálat
29990500Denzitometriás mennyiségi metszetkiértékelés
29991500DNS cytophotometria
30060150Mellkas szűrővizsgálat (Odelca, Zeiss) PA
30061200Mellkas szűrővizsgálat (Zeiss, Odelca) kétirányú
30260400Radioterápia ellenőrzése verifikációs felvétellel
30261600Radioterápia ellenőrzése kontrasztanyagos verifikációs felvétellel
306101000Besugárzás tervezése, külső, 2D, kézi, egy síkban
306111000Besugárzás tervezése, külső, 2D, komputeres, egy síkban
306215000Dozimetria in vivo, külső besugárzásnál, ellenőrző
306422000Besugárzás tervezése, külső, komputeres, 3D
306442600HDR AL kezelés, emlő
306454000HDR AL frakc. kezelés, intraoperativ katéteren
30670300Testhelyzetrögzítés sugárkezeléshez
30680400Sugárvédő takarások készítése
307001000Brachytherapia tervezése, 2D, kézi, egy síkban
307011000Brachytherapia tervezése, 2D, komputeres, egy síkban
30730500Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál
307502000Komb. sugárkezelés (brachy és teleth.) kézi dózisszámítása
307512000Komb. sugárkezelés (brachy és teleth.) komputeres dózisszámítása, 2D/3D
307623600Brachytherapia tervezése, komputeres, 3D
307641000Dozimetria in vivo brachyterápiánál (ellenőrző)
31010150Mandibula felvétel
31020250Állkapocs ízületi felvétel
31021150Állcsúcs felvétel
31030150Radiographia dentalis extraoralis
31040300Radiographia dentalis panoramica
31050150Radiographia dentalis intraoralis
31060150Teleradiographia dentalis
31100250Koponyafelvétel, AP/PA
31101250Koponyafelvétel, oldalirányú
31102500Koponyafelvétel, kétirányú
31103300Koponyafelvétel Towne szerint
31104300Koponyafelvétel, tangenciális
31110300Basis felvétel
31130250Sella felvétel
31140400Stenvers felvétel
31141400Schüller felvétel
31142400Mayer felvétel
31200200Orrmelléküreg felvétel
31201400Rhese felvétel
31210250Arcus zygomaticus felvétel
31211150Orrcsont felvétel
31212200Arckoponya felvétel
31230200Orbita felvétel
31231400Orbita felvétel, sweet technikával
31300300Trachea légsáv felvétel
31310300Mellkasfelvétel, AP/PA
31311300Mellkasfelvétel, oldalirányú
31312500Mellkasfelvétel, kétirányú
31313800Mellkasfelvétel, AP, helyszíni
31380300Mellkasfelvétel, célzott
31381250Bordafelvétel
31382300Sternum felvétel
31410250Epetáji natív felvétel
31420200Vese és hólyag natív felvétel
31421200Hólyagtáj natív felvétel
31440300Has natív felvétel
31441200Baby-gram
31442100Wangensteen-Rice felvétel
31460200Has célzott felvétel
31500280Dens felvétel
31510250Nyaki gerinc, AP felvétel
31511250Nyaki gerinc, oldalirányú felvétel
31512400Nyaki gerinc, kétirányú
31513400Nyaki gerinc, funkcionális
31515250Nyaki-háti gerinc átmenet, AP felvétel
31516250Nyaki-háti gerinc átmenet, oldalirányú felvétel
31517400Nyaki-háti gerinc átmenet, kétirányú felvétel
31530250Háti gerinc, AP felvétel
31531250Háti gerinc, oldalirányú felvétel
31532400Háti gerinc, kétirányú felvétel
31535250Háti-ágyéki gerinc átmenet, AP felvétel
31536250Háti-ágyéki gerinc átmenet, oldalirányú felvétel
31537400Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel
31540250Lumbalis gerinc, AP felvétel
31541250Lumbalis gerinc, oldalirányú felvétel
31542400Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel
31544250Lumbosacralis gerinc, AP felvétel
31545250Lumbosacralis gerinc, oldalirányú felvétel
31546400Lumbosacralis gerinc, kétirányú felvétel
31550250Sacrum coccygeum, AP felvétel
31551250Sacrum coccygeum, oldalirányú felvétel
31552400Sacrum, kétirányú felvétel
31560300Foramen vertebrarum felvétel
31561500Dittmar felvétel
31600200Clavicula felvétel
31601300Sterno-clavicularis ízületi felvétel
31602200Acromio-clavicularis ízületi felvétel
31603300Scapula felvétel, kivetített
31604200Váll, AP felvétel
31605350Váll, összehasonlító AP felvétel
31606250Váll, axiális felvétel
31607300Váll, transthoracalis felvétel
31608300Váll terheléses felvétel
31650300Medence, AP felvétel
31651300Csípőízület, AP felvétel
31652350Csípőízület, oldalirányú felvétel
31653400Csípőízület, Lauenstein felvétel
31654300Obturator felvétel
31655200Ala felvétel
31656300Medence bemenet felvétel
31657300Medence kimenet felvétel
31710350Humerus, kétirányú felvétel
31720300Könyök, kétirányú felvétel
31730200Olecranon ulnae, axialis felvétel
31731300Alkar, kétirányú felvétel
31740250Csukló, kétirányú felvétel
31741250Csukló, tartott felvétel
31742200Csukló-kéz felvétel
31750350Os naviculare, négyirányú felvétel
31751200Os naviculare felvétel
31760300Kéz, kétirányú felvétel
31761250Kéz, I. ujj, kétirányú felvétel
31762300Kézujjak kétirányú felvétele
31763200Ujj, tartott felvétel
31810350Femur, kétirányú felvétel
31820300Térd, kétirányú felvétel
31821400Térd, tartott felvétel
31822200Patella, axiális felvétel
31823300Alagút betekintő felvétel
31830350Lábszár, kétirányú felvétel
31840350Boka, kétirányú felvétel
31841400Boka, tartott felvétel
31842400Boka, háromirányú felvétel
31850150Sarokcsont, oldalirányú felvétel
31851150Sarokcsont, axialis felvétel
31852150Talocalcanealis betekintő felvétel
31860300Láb, kétirányú felvétel
31861250Láb, I. ujj, kétirányú felvétel
31862250Láb egyéb ujjairól, kétirányú felvétel
31930400Emlőfelvétel, natív, ferde
31931400Emlőfelvétel, natív, cranio-caudalis
31932400Emlőfelvétel, natív, lateralis
31933400Emlőfelvétel, tangenciális
31934400Emlőfelvétel, célzott
31935400Emlőcsonk felvétel
31951400Axillographia, natív felvétel
31952500Axillographia, kontrasztos
32210800Bronchographia
32211800Bronchographia selectiva
32400500Nyelőcső rtg. vizsgálata
32401550Nyelőcső kettős kontrasztos vizsgálata
32410600Gyomor rtg. vizsgálata
32420800Gyomor kettős kontrasztos vizsgálata
32430700Duodenographia hypotonica
32451700Enterographia selectiva
324521200Enterographia selectiva, kettős kontrasztanyaggal
32460800Irrigoscopia
324701000Irrigoscopia kettős kontrasztanyaggal
32471200Colonographia selectiva per colonoscopiam
324801000Gyomor-bél passage követés kontrasztanyaggal
32510900Urographia
325111000Urographia infúziós
325201000Myelographia (punkciót l. I. fejezetben)
32540300Cystographia
32541550Urethrographia mictios
32542800Urethrographia retrograd
32550800Pyelographia retrograd
32551500Pyelographia transrenalis
325801000Funkcionális uroradiológiai vizsgálat
32581400Deferentographia
32582400Cavernosonographia
32623900Cholangiographia epeúti drainen át
326312000PTD Percutan transhepaticus drainage
32640700Cholangiographia i. v.
32641700Cholangio-cholecystographia
32650500Cholecystographia per os
326601500ERCP cholangio-pancreatographia endoscopica
326611100ERP pancreatographia endoscopica
326672000ERCP cholangioscopiamque
32710800Hysterosalpingographia
32770600Vesiculographia
32800400Dacryocystographia
32801400Ductographia nasolacrimalis
32810400Sialographia
32820400Galactographia
32821600Pneumocystographia (emlő)
32860400Fistulographia
32910500Discographia
32921500Arthrographia
330702000Aortographia arcus aortae
330714000Arteriographia direkt punkcióval
330754000Venographia
331103000Coronarographia
331111000Kiegészítő pont coronarographiahoz graftonként
331402000Egy szívüreg v. nagyér angiographia
3314415000Biliáris intervenciók (külső v. belső drainage)
331455000Percutan transhepaticus cholangiographia (PTA)
332002000Folyadékgyülem aspiráció (UH/rtg vezérelt, felületes)
332011000Manometria intravascularis
332204000Folyadékgyülem aspiráció (UH/rtg vezérelt, testüregi)
332606000Drainage -UH vezérelt
332701000Sclerotisatio - kieg. pont drainage esetén
333103000Asztalléptetés kiegészítő pontja
333302000Aspirációs citológia - UH/rtg vezérelt
333406000Szelektív arteriographia - első ág, egy irány
333412000Szelektív arteriographia további ágak, áganként
333507000Szuperszelektív arteriographia - első ág, egy irány
333513000Szuperszelektív arteriogr. - további ágak, áganként
333538000Embolizáció/sclerotisatio - szelektív
3336010000Embolizáció/sclerotisatio - szuperszelektív-1 ág
333615000Embolizáció/sclerotisatio - minden további ág
3340010000Aneurysma elzárás (katéteres módszerrel)
334403000Célzott biopszia (UH/rtg vezérelt, felületes)
334504000Célzott biopszia (UH/rtg vezérelt, testüregi)
335505000Cavographia
335606000Szelektív venographia - első ág, egy irány
335802000Szelektív venographia - további ágak, áganként
336107000Szuperszelektív venographia - első ág, egy irány
336203000Szuperszelektív venographia - további ágak, áganként
336301000Angiogr. minden további irány v. befecskendezés
336508000Port behelyezés kemoterápiához
3366010000Kemoterápia-szuperszelektív+embolizáció/első ág
337205000Kemoterápia-szuperszelektív+embol./további ágak
338006000Lymphographia
338206000Kemoterápia általában
338507000Kemoterápia - szelektív
338608000Kemoterápia - szuperszelektív
3387010000Kemoterápia - haemofiltratio
338809000Kemoterápia - szelektív+embolizáció
339101000Kemoterápia - minden kontroll angiographia
339111000Kontroll angiographia
339708000PTCA
33971500Kiegészítő pont, PTCA, további léziónként
339721000Kiegészítő pont, PTCA során egyéb alkalmazásért
3399015000Thrombolysis angiographica
3399110000Vascularis idegentest eltávolítás
3399210000Percutan atherectomia/embolektomia
34032400Mellkas-átvilágítás
34042400Natív hasátvilágítás
34080600Mellkas és has natív átvilágítás
34200800Koponya tomographiás felvétel
34210800Gerinc tomographiás felvétel
34211800Vállöv tomographiás felvétel
34230800Mellkas tomographiás felvétel
34260600Urológiai tomographiás felvétel
34270800Hasi tomographiás felvétel
34280800Medence és alsó végtag tomographiás felvétel
3440S1000Kiegészítő pont terápiás szimulálásért
34700600Emlő xeroradiographia
35000200Ráharapásos fogászati felvétel
3500A1200Jódtárolás vizsgálata
3500B1200Technécium tárolása a pajzsmirigyben
3501A5000Zsírfelszívódás izotópos vizsgálata
3501B5000Vasfelszívódás izotópos vizsgálata
3501C1100B-12 vitamin felszívódás izotópos vizsgálata
3502A5000Enterális fehérjevesztés izotópos vizsgálata
3503A1300Glomerularis filtráció izotópos mérése
3503B2700Tubularis secretio v. effekt. plasma-flow izotópvizsgálat
3504A3200Radionuklid retenció mérés egésztest számlálóval
3510A2000Nukl. sztetoszkop/radiocirkulogr. first pass vizsg.
3510B2000Nukl. sztet/radiocirculogr. equilibr.+EKG kapu vizsgálat
3511A1500Renographia izotóppal
3512A2800Radiocirculographia, perifériás erek vizsgálatára
3512B2800Thrombus kimutatás szcintigráfiával
351801000Placenta perfúzió izotópos vizsgálata
3520A1800Agyi szcintigráfia
3520B2000Nyálmirigy szcintigráfia
3520C600Pajzsmirigy szcintigráfia
3520D1100Pajzsmirigy szcintigráfia+takarás/túlvezérlés
3520E1100Pajzsmirigy szcintigr. ismételten + suppr. v. stim.
3520F1600Pajzsmirigy szcintigr. mennyiségi adatokkal (tárolás)
3520G3850Mellékpajzsmirigy szcintigráfia
3520H2000Bulbus, orbita izotóp vizsgálata
3521A1800Perfúziós tüdőszcintigráfia
3521B4000Inhalációs tüdőszcintigráfia
3521C5800Perfúziós és inhalációs tüdőszcintigráfia
3521D3400Szívizom perfúzió nyugalmi vizsgálata izotóppal
3521E4900Szívizom perfúzió terheléses vizsgálata izotóppal
3521F3400Szívizom anyagcsere nyugalmi vizsgálata, izotópos
3521G4900Szívizom anyagcsere terheléses vizsgálata, izotópos
3521H2000Vérpool szcintigráfia a szívről vagy nagyerekről
3521I3400Szívizom szcintigráfia nekrózis igazolására
3522A1800Májszcintigráfia
3522B1500Lépszcintigráfia
3522C1500Vese szcintigráfia
3522D6100Mellékvese szcintigráfia
3522E2400Bélvérzés, Meckel divert. lokalizálás izotóppal
3522F2400Kürtszcintigráfia
3523A2250Csontszcintigráfia
3523B2500Áttekintő csontszcintigráfia
3523C2800Teljes test csont szcintigráfia
3523D2250Ízületi szcintigráfia
3523E2900Áttekintő ízületi szcintigráfia
3523F3200Csontvelő (RES) szcintigráfia
3524A2800Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia
3524B2800Trombus kimut. jelz. fibrinogénnel v. trombocitával
3525A7350Gyulladás, tályog kimutatás, lokalizálás, izotóppal
3526A3200Áttekintő szcintigr. tumor, met. keresés céljából
3526C9100Áttekintő immunszcintigráfia tu/met. keresésre
3526D9100Egésztest immunszcintigráfia tu/met. keresésre
3527A1500Pótlék két további időpontban végzett vizsgálatért
3527B3000Pótlék min. 3 további időpontban végzett vizsgálatért
3527C1500Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért
3527D200Pótlék izotópos képek komputeres analíziséért
3530A2000Agyi angioszcintigráfia
3530B2000Liquor keringés izotópvizsgálata
3530C2000Myeloszcintigráfia
3530D2000Liquor csorgás (shunt átjárhatóság) izotópos vizsg.
3530E2400Dinamikus nyálmirigy szcintigráfia
3531A2000Bal/jobb shunt izotópos meghatározása
3531B2950Radioventriculographia first passage+EKG kapuzás
3531C4000Radioventriculographia equilibriumban+EKG kapuzás
3531D5500Terheléses radioventriculogr. equilibr.+EKG kapuzás
3531E4600Dinamikus szívizom anyagcsere vizsgálat izotóppal
3531F6200Dinamikus inhalációs tüdőszcintigráfia
3531G3600Oesophagus passzázs vizsgálata izotóppal
3531H3600Gastro-oesophagiális reflux vizsgálata izotóppal
3531I6700Dinamikus ventilációs tüdőszcintigráfia + reg. cap.
3532A3600Májperfúzió vizsgálata izotóppal
3532B2400Dinamikus hepatobiliáris szcintigráfia
3532C2400Peritoneo-venosus shunt áramlásának vizsgálata
3532D3600Enterogasztrikus reflux vizsgálata izotóppal
3532E24003 fázisú májszcintigráfia
3532F2400Máj FNH igazolás + lokalizálás 3 fázisú vizsgálata
3532G3600Vese angioszcintigráfia
3532H2400Kamera renográfia
3532I4950Kamera renográfia, szeparált clearence meghatározással
3532K4500Vesico-uret. reflux + vesic. retentio izotópos mérés
3532L2400Dinamikus hereszcintigráfia
3532M2400Tumorszelektív angioscintigraphia
3533A22503 fázisú csontszcintigráfia
3533B22503 fázisú ízületszcintigráfia
3534A500Pótlék szekvenciális felvételi technikáért (izotóp)
3534C200Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom)
3540A1500Vörösvértest térfogat izotópos meghatározása
3540B1500Plazma térfogat izotópos meghatározása
3540C5000Vörösvértest élettartam izotópos meghatározása
3540D6500Máj/lép feletti sequestratio mérése
3540E7950Vas kinetika izotópos vizsgálata
3540F5000Thrombocyta élettartam mérése izotóppal
3570A500Csontsűrűség mérése egyfotonos abszorpciometriával
3570B1000Csontsűrűség mérése DP technikával
3570C1000Csontsűrűség mérése DEXA technikával
3580A8300Agyi regionális vérátfolyás SPECT vizsgálat
3580B16600Agyi regionális vérátfolyás terheléses SPECT vizsg.
3580C4300Agyi regionális vértartalom SPECT vizsgálata
3580D12600Agyi regionális vérátfolyás+tartalom SPECT vizsg.
3580E4300Agyi liquortér SPECT vizsgálata
3581A5700Szívizom perfúzió nyugalmi SPECT vizsgálata
3581B9200Szívizom perfúzió terheléses SPECT vizsgálata
3581C5700Szívizom anyagcsere nyugalmi SPECT vizsgálata
3581D7200Szívizom anyagcsere terheléses SPECT vizsgálata
3581E6300Radioventriculogr. equilibriumban + SPECT + EKG kapu
3582A4700Máj SPECT vizsgálat (vértartalom v. kolloid)
3583A2500Csontrendszer SPECT vizsgálat (+3586A n-szer)
3584A2800Nyirokrendszer SPECT vizsgálat (+3585A n-szer)
3585A9100Tumor, recidiva, áttét SPECT (+3586A n-szer)
3586A2300Pótlék SPECT vizsgálatnál metszetenként
3590A3800Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal
36100250Agy UH vizsgálata
36101350Neurosonographia
36110300Nyaki lágyrészek UH vizsgálata
36111300Pajzsmirigy UH vizsgálata
36112200Nyaki erek UH vizsgálata
36113500Szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata
36114350UH-biometria
36116250UH-pachymetria (szaruhártya vastagság)
36117200Nyálmirigy UH vizsgálata
36118200Orrmelléküregek UH vizsgálata
36119300Doppler vizsgálat a nyak erein
36120200Mellkasfal UH vizsgálata
36121300Mellkasi nagyerek UH vizsgálata
36122400Emlők UH vizsgálata
36123200Pleuraűr UH vizsgálata
3612A1000Echocardiographia (M-mód, 2D,)
3612D1000Echocardiographia color Doppler kieg. pontja
3612E1500Echocardiographia trans-oesophagealis kieg. pontja
3612F500Echocardiographia Doppler kieg. pontja
3612F500Echocardiographia folyamatos doppler kieg. pontja
3612G1000Echocardiographia magzati szív
3612H300Echocardiographiás perctérfogat mérés kieg. pontja
3612I200Axilla UH vizsgálat
3612K800Endovascularis UH vizsgálat
3612L2000Koszorúsér átáramlás mérés Doppler katéterrel
36130600Hasi UH vizsgálat (áttekintő, komplex)
36131100Máj UH vizsgálata
36132100Eperendszer UH vizsgálata
36133100Pancreas UH vizsgálata
36134100Lép UH vizsgálata
36135100Vese UH vizsgálata
36136100Mellékvese UH vizsgálata
36137100Hasi nyirokcsomók UH vizsgálata
36138100Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata
36139100Hasi nagyerek UH vizsgálata
3613A400Desinvaginatio colontos UH-vez.
36140300Szülészeti UH vizsgálat-transabdominalis
36141500Szülészeti UH vizsgálat-transvaginalis
36150300Kismedence UH transabdominalis
36151300Perineum UH vizsgálata
36152200Prostata UH vizsgálata
36153550Transrectalis UH vizsgálat
36154100Herezacskó UH vizsgálata
36155100Húgyhólyag UH vizsgálata
36156550Kismedence UH transvaginalis
361571500Intrauterin UH intracavitalis
36158150Folliculometria UH módszerrel
36159300Transzpl. vese UH vizsgálata
36160300Vállízület UH vizsgálata
36161300Csípőízület UH vizsgálata
36162300Térdízület UH vizsgálata
36163300Ízület UH vizsgálata
36164200Végtagi lágyrész UH vizsgálata
3616A100Doppler áramlásvizsgálat a felső végtagon
3616B200Doppler áramlásvizsgálat az alsó végtagon
3616C700Transcraniális Doppler vizsgálat
3616D100Magzati szívhang Doppler vizsgálata
3616E200Lepényi keringés Doppler vizsgálata
3617A800Duplex UH, nyaki erek
3617B800Duplex UH, mellkasi erek, aorta
3617C850Duplex UH, hasi zsigeri erek
3617D800Duplex UH, vese
3617E1000Duplex UH, magzat
3617F800Duplex UH, átültetett szerv
3617J800Orbita color flow Doppler
3617L800Duplex UH, végtagi erek
3617M800Duplex UH, férfi nemi szervek
3617N800Duplex UH, női nemi szervek
3617P800Duplex UH, subclavia
36180200Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal
36201300Thermographia az orbitáról
36210300Emlő telethermographia
36211300Emlő thermographia
36870200Peritoneo-venosus shunt kontrasztanyagos feltöltés
37002600Mozgó, forgó besugárzás kiegészítő pontja
37005300Tangenciális héjbesugárzás kiegészítő pontja
370061500Nagymezős test/testtáj besugárzás kiegészítő pont
370071000Irregularis mező besugárzás kiegészítő pontja
370082500Konformációs besugárzás kiegészítő pontja
37100500Közelbesugárzás Chaoul v. van der Plaats, egymezős
37110160Felületi lágy röntgen terápia 10-60 kV, egymezős
37120160Félmély rtg. ter. 60-150 kV-ig, egymezős
37130300Mély rtg. ter. 150-400 kV-ig, egymezős
37200800Lin. acc. foton 6 MV-ig, egymezős
37210900Lin. acc. foton 7-15 MV-ig, egymezős
372201200Lin. acc. foton 16 MV felett, egymezős
372835000Sztereotaxiás agyi besugárzás egy gócra (foton)
37300900Lin. acc. elektron 5 MeV-ig, egymezős
37310900Lin. acc. elektron 6-10 MeV-ig, egymezős
37320900Lin. acc. elektron 11 MeV felett, egymezős
37330900Betatron elektron 20 MeV-ig, egymezős
37340900Betatron elektron 21 MeV felett, egymezős
37510500Cesium-137 teleterápia, egymezős
37520700Cobalt-60 teleterápia, egymezős
375265000Egésztest telekobalt besugárzás
376303300Kontakt besugárzás szemre, béta applikátorral
376401300Moulage technika gamma sugárforrással
376501300Moulage technika béta sugárforrással
381304150Radionukl. endolymphaticus infúzió
381504150Radionukl. szöveti infiltráció
383073900Rádium tűzdelés, behelyezés bármely testtájon
383174500Interstitialis izotóp kezelés szájüreg, nyelv
383214500Interstitialis izotóp kezelés mellkasfal
383473900Interstitialis izotóp kezelés végtagon
383573900Interstitialis izotóp kezelés nyirokrendszer
385003500Manualis intracav. th. orbita, orrmelléküreg
385153500Manualis intracav. th. epipharynx
385213500Manualis intracav. th. a szájüregben
385404150Manualis intracav. th. uterus + / - vagina
385504150Manualis intracav. th. hólyag
385624150Manualis intracav. th. rectum
386001750HDR AL kezelés, fej
386011750HDR AL kezelés, nyak
386021750HDR AL kezelés, fej-nyak (moulage)
386101750HDR AL kezelés, oesophagus
386211750HDR AL kezelés, bronchus (egyutas)
386222625HDR AL kezelés, bronchus (többutas)
386312075HDR AL kezelés, vagina
386322075HDR AL kezelés, uterus
386333200HDR AL kezelés, uterus+vagina
386342625HDR AL kezelés, parametrium
386413200HDR AL kezelés, prostata
386422625HDR AL kezelés, hólyag
386522625HDR AL kezelés, rectum
38900200Kémiai sugárérzékenyítés
38910300Kiegészítő pont hyperthermiás sugárérzékenyítésért
38920200Radioprotektív szerek alkalmazása
39100300Laser roncsolás bőrelváltozás miatt
391101200Retina és chorioidea elváltozás laser destrukciója
391201200Retina és chorioidea adhaesio képzés laserrel
391211000Laser trabeculoplastica
391221000Laser iridectomia
391231000Laser capsulotomia
39150900Laser roncsolás húgyhólyag elváltozás miatt
39181300Laser roncsolás orr, garat, gége, száj nyálkahártyán
39182300Laser roncsolás fülkagylón, külső fülben
3918A15Laser besugárzás soft-laser, cm2-ként
394033000Insertio endoprothesis bronchialis
394302000ESWL-vesekő
394312500ESWL-korallkő
394322000ESWL-ureterkő
394803500ESWL-epekő
3999950Kiegészítő pont összehasonlító felvételért
40000150CAPD gondozói látogatás
4064050Részvétel csoportos szülészeti felkészítésen
41000100Házasság előtti tanácsadás
42110100Csípőficam szűrés
4212050Phenylketonuria szűrés
42130100Haemoglobinopathia szűrés
42140100Galactosaemia szűrés
42500200Kolposcopos szűrés
4279020Szűrővizsgálati alappont
4279150Szájüregi szűrés
43351100Tetanus allergen profilaxis
4335250Tetanus toxoid profilaxis
4359050Vaccinatio
4371050Profilaxis - antibiotikum
44400100Profilaxis - anti-D
46010300Első trimesteri terhesgondozói vizit
46020300Második trimesteri terhesgondozói vizit
46030300Harmadik trimesteri terhesgondozói vizit
46530150Intrauterin fogamzásgátló eszköz felhelyezése
46600100Genetikai tanácsadás
46700100Csecsemőtáplálási tanácsadás
46800100Gyermekgondozási tanácsadás
47200100Első orvosi vizsgálat gyermek beiskolázása előtt
47250100Gondozó-szülő tanácskozás
47270200Gondozói vizit a lakáson
47271100Gondozói vizit a gondozóban
47272100Gondozói vizit közösségben lévő gondozottnál
47300100Első orvosi vizsgálat általános iskolás gyermeknél
48000300Problémaorientált tanácsadás, gyógypedagógiai
49742250Foglalkozási rizikótényezők értékelése
503701400Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel
503711400Percutan spinalis elektro-(thermo-) radicotomia
504001000Excisio nervi intercostalis
504011000Trigeminus ág exhairesise
504031000Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása
504041000Gasser dúc percutan roncsolása
50405600Nervus accessorius neurotomia
50406600Periferiás neurotomia, idegexcisio
50410600Neurinoma eltávolítása perifériás idegről
504202000Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
504212000Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
504222000Sutura epi et perineuralis nervi
504232500Reanastomosis nervorum
50430800Decompressio et adhesiolysis nervi periferialis
504321650Carpal tunnel felszabadítás
504341500Adhaesiolysis nervi intercostalis
50435800Tunnel syndromák műtétei
50450800Transpositio nervi periferialis
504601500Anastomosis cruciatus nervi periferialis
50520300Injectio in nervus seu ganglion (para) sympathicus
50521500Injectio in ganglion coeliacum
505301000Sutura nervi (para) sympathici
506001500Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio)
506503000Excisio glandulae thyreoideae ectopicae
506601200Exstirpatio cystae colli medialis
506826200Kryoprezervált endokrin szövet autotransplantatio
506831200Autotranszplantált endokrin szövet resectio
50830150Canaliculus lacrimalis kő, idegentest eltávolítás
50831150Dacryocysta kő, idegentest eltávolítás
50832150Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás
50840300Incisio sacci lacrimalis
50841150Membranotomia canaliculi lacrimalis
50900500Chalazion drainage
50901500Hordeolum drainage
50902300Incisio palpebrae
50905300Kantothomia
50911500Excisio cutis palpebrae
50913150Epilatio pilorum pp. cryochir. seu electr.
509403030Plastica palpebrae
509411000Plastica palpebrae sec. Blaskovics
509431000Plastica palpebrae gradualis
509441000Plastica palpebrae arcuara hungarica
509901100Exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque
509911200Szemhéji elváltozások laserkezelése
51100150Idegentest eltávolítás a kötőhártyából incisioval
51120150Excisio laesionis conjunctivae
51200100Abrasio corneae
51220370Pterigium excisio
51230370Excisio laesionis seu fistulae corneae
51310400Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.
513373000Gonioplastica c. laser
514101000Idegentest eltáv. szemlencséből (incisio, mágnes)
51501800Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.
51510800Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem
516017500Orbita drainage
51650100Szemgödri implant. behelyezés
5166050Szemgödri implant. eltávolítás
51800200Külsőfül bemetszése
51810800Külsőfül elváltozás porcot nem érintő kimetszése
51830150Külsőfül varrása
51930300Tympanotomia
52000130Paracentesis tympani
52001700Myringotomia et grommet insertio
5201280Tympanostomiás tubus eltávolítása
52100150Orrvérzés ellátása edzőszerrel
52110100Incisio intranasalis
52121800Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az orrüregből
52122150Kimetszés az orrból vagy az orr bőréből
52160350Repositio fracturae nasi aperta
52201100Punctio sinus maxillaris
52500600Excisio laesionis linguae
52541500Sutura linguae
52580100Frenulotomia lingualis
52590120Incisio linguae
52600600Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése
52710300Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)
527201000Szájpadi elváltozás kimetszése
52760800Resectio uvulae
52800300Garattályog oralis drainage
534161800Mediastinoscopia collaris sec. Carlens
534171800Mediastinoscopia parasternalis sec. Stemmer
534785000Diaphragma pacemaker beültetése
535526000Defectus artef. septi interauric. cordis transvasal.
5376210000Intraaortikus ballonpumpa beültetése
537711000Pacemaker beültetés VVI mód
537721000Pacemaker beültetés AAI mód
537731000Pacemaker beültetés DDD mód
537741000Pacemaker beültetés DVI mód
537751000Pacemaker beültetés VVIR mód
537761000Pacemaker (myocardialis) beültetés
537771000Pacemaker (ideiglenes) beültetés
537781000Pacemaker és defibrillator beültetése
537791000Pacemaker és defibrillator csere
5377A1000Pacemaker csere VVI mód
5377B1000Pacemaker csere AAI mód
5377C1000Pacemaker csere DDD mód
5377D1000Pacemaker csere DVI mód
5377E1000Pacemaker csere VVIR mód
538003000Carotis embolectomia
538013000Subclavia embolectomia
538023000Vertebralis embolectomia
5380I300Arteriectomia a. temporalis
5382P1000A-V fistula megszüntetése
5382R1000A-V fistula képzése (kiv.: Cimino)
53840500Thrombectomia venae
538411500Crossectomia fem.
538424000Stripping v. saphenae magnae
538434000Ligatura vv. perforantes extr. inf.
538441000Varicectomia
538456000Crossectomia+stripp+perf. lig. tág. vénák eltávolítás
538466000Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása
538475000Crossectomia+stripping
538482000Perforans ligatura+tágult vénák eltávolítása
53879300Ligatura arteriae
539206000Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino
539216000Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. Cimino
539226000Anastomosis arterio-venosus extr. infer. sec. Cimino
53930150Ligatura venae
53931400Sutura laesionis traumaticus vasculorum
53932500Érsérülés ellátása folttal
5393A2500Érvarrat a fej-nyak területen
5395310000PTA (áganként)
5395410000Stent implantatio (kieg. pont PTA után)
5395510000Laser angioplastica
5395610000Angioplastica katéteres (Kensey, ROTACS stb.)
5395710000Angioscopia
539599000Intravascularis UH (IVUS)
5395C300Arteriektomia
5399480Peritoneo-venosus shunt átmosás
54010500Lymphadenectomia superficialis
54011300Excisio hygromae
54020250Lymphadenectomia regionalis
54283800Dilatatio cardiae pneumaticus
542852000Oesophagus tamponade Sengstaken-Blakmoor szerint
542862000Oesophagus tamponade Linton szerint
542872000Oesophagus tamponade Minnesota ballonnal
542924000Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica
54490400Polypectomia ventriculi per gastroscopiam
54523200Polypectomia colontos per colonoscopiam
545431000Ductus omphaloentericus vagy residuuma eltávolítás
54820500Proctotomia interna
54821200Polypectomia recti per rectoscopiam
54862300Sutura recti
54864500Ekehorn műtét
548661000Exstirp. fistulae internae recti
54871300Incisio perirectalis
54872500Exstirp. fistulae externae recti
54901400Oncotomia perianalis
54902400Denervatio perianalis
54911300Exstirpatio fistulae ani
54912100Desquamatio fistulae ani
54913300Exstirpatio fistulae ani sec. Hippokrates
54920300Exscisio fissurae ani
54921300Kryo-fissurectomia analis
549301000Haemorrhoidectomia
549311000Haemorrhoidectomia sec. Parks
549321000Haemorrhoidectomia sec. Milligan Morgan
549331000Haemorrhoidectomia sec. Esenhammer
549341000Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck
549351000Haemorrhoidectomia sec. Whithead
54940500Sphyncterotomia ani
549611000Reconstructio ani cum cerclage
549621500Reconstructio et plastica sphyncteris ani
549631000Reconstructio ani inperforati cum incisionem
54991100Thrombectomia analis
54992300Ignipunctio nodi haemorrhoidealis
54994500Excisio mucosae prolabatae ani
54996200Excisio condylomae perianalis
551131500Residualis epekő percutan eltávolítása
55185800Cholelith eltávolítás duodenoscopia során
553001500Hernioplastica inguinofemoralis
553203000Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis
553401300Hernioplastica umbilicalis
553502500Reconstructio parietis abdominis
55400300Incisio parietis abdominis
55420400Excisio parietis abdominis
556001500Ureterorendoszkópos kőeltávolítás
556011700Ureterorendoszkópos kőzúzás - ultrahanggal
556021700Ureterorendoszkópos kőzúzás - hydraulikus
556031700Ureterorendoszkópos kőzúzás - laserrel
557001000Húgyhólyagkő endoszkópos eltávolítása
557011100Húgyhólyagkő endoszkópos zúzása - ultrahanggal
557021100Húgyhólyagkő endoszkópos zúzása - hydraulikus
557031100Húgyhólyagkő endoszkópos zúzása - mechanikus
557341100Transurethralis hólyag divert. szájadék bemetszése
557351300Transurethralis húgyhólyag laserkezelés
55810200Meatotomia urethrae
55820300Húgycső congenitalis billentyű kimetszése
55850200Húgycsőtágítás
55980300Ureterkatéter felvezetés
55981800Ureter strictura tágítása ballonkatéterrel
55982500Zeiss hurkos, Dormia kosaras ureterkő eltávolítás
55983300Ureter strictura katéteres tágítása
55984600Ureter strictura endoszkópos bemetszése
559851200Ureterkatéter - dupla J - felhelyezés
55986200Ureterkatéter - dupla J - eltávolítás
560102000Prostata transurethralis biopszia
56100100Scrotum incisio
56110800Bergmann-féle hydrokele műtét
56111800Winkelmann-féle hydrokele műtét
56112800Hydrokele műtét
56120200Excisio laesionis scrotalis
56130900Scrotum és tunica vaginalis reconstructio
56302700Scrotalis varicokelectomia
56310900Mellékhere cysta kiirtása
56311900Spermatokele resectio
56330900Epididymectomia
56340450Detorquatio testis
56341450Funiculus varrat
56350500Vasotomia
56360500Vasectomia testis
56400250Circumcisio
56401200Frenulotomia penis
56402200Incisio dorsalis preputii
56403200Phimotomia
56404200Meatotomia
56405100Adhaesiolysis preputii penis
56410300Excisio laesionis penis
5643X100Priapismus inde infiltratio penis
56671400Chromopertubatio
56700150Cervix tágítása Hegar szondával
56701200Cervix tágítása laminaria pálcával
56710300Conisatio portionis uteri
56720200Cervix elváltozás kimetszése
56721150Kryoconisatio portionis
56722150Elektroconisatio portionis
56723250Méhpolyp eltávolítás
56812800Septum uteri kiirtás (hysteroscop)
56814800Synecholysis (hysteroscop)
56815800Endometrium resectio (hysteroscop)
56901100Abrasio cervicis
56910150Méhüregi idegentest eltávolítás
56991100Cerclage eltávolítása
57010400Kolpotomia
57011420Kolpotomia és drainage
57020500Excisio cystae vaginalis
57021150Hymen incisio
57022500Excisio polypus vaginalis
57023500Excisio septi vaginalis
57065300Synechiolysis vaginalis
57101300Gát drainálása
57110600Marsupialisatio glandulae Bartholini
57130750Clitorisműtét
57530500Amniocentesis
57582200Másodlagosan gyógyuló episiotomia ellátása
57590200Evacuatio haematomae perinealis s. vulvae
57641150Repositio fr. alveolaris
57802800Sequestrotomia
57900400Percutan tűzés
580111000Capsulotomia articulationis
58020500Ízületi sérülés ellátása
58096400Ízületi áttűzés, időleges
58200500Incisio aponeurosis manus
58201300Kéz lágyrészének feltárása
58202300Incisio digiti
58203400Ínhüvelyi bemetszés
58204400Idegentest eltávolítás kézből
58205300Ujjbegy csonkolás
58221700Ganglion manus exstirpatio
58240600Feszítő ín varrata a kézen
58245100Pull out wire eltávolítás
582641500Szigetlebeny plasztika kézen
58300200Fasciotomia subcutanea
58301400Fasciotomia peroperativa
58302400Musculotomia
58303400Tenotomia
58304200Bursotomia
58305250Idegentest eltávolítás végtagi lágyrészből
583191000Myotenotomia
58321150Ínsérülés ellátása
58323400Lágyrész meszesedés kiirtása
58325800Térdtáji ganglion exstirpatio
58326200Lágyrész tumor exstirp. - intralaesionalis
58327200Lágyrész tumor exstirp. - marginalis
58328500Lágyrész tumor exstirp. - széles
58331400Sesam csont eltávolítás
58340200Bursa olecrani exstirpatio
58341200Bursa praepatellaris exstirpatio
58343200Lábháti ganglion exstirpatio
58344200Bokatáji ganglion exstirpatio
58350200Izomvarrat
58351300Ínvarrat
58352100Fasciavarrat
58353200Szalagvarrat
58400200Amputatio digiti manus
58402700Amputatio digiti manus secondarius
58403300Revisio amputationis digiti manus
58404700Exarticulatio metacarpo-phalangealis
58405300Amputatio digiti post amputationem traumaticam
58410700Amputatio pollicis post amputationem traumaticam
58411700Amputatio pollicis
58412700Amputatio pollicis secundarius
58414700Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis
58501300Másodlagos csonkzárás
58510700Reamputatio kézujjon
58600600Excisio laesionis mammae
586021200Excisio sectoris mammae
586031200Excisio sectorium (2-3) mammae
586911000Excisio gynecomastiae
58692800Excisio mammae ectopicae
58700150Aspiratio mammae therapeuticus
58710300Mastotomia
58721800Excisio mamillae
58722800Plastica mamillae
587501000Plastica mammae
58752900Plastica cutis mammae
58800300Tetoválás, feltöltés
58810500Incisio sinus pilonidalis inflammatus
58820300Incisio et drainage cutis et/seu subcutis
58821300Excochleatio subcutanea
58830100Sebtisztítás
5883150Pörkeltávolítás
58832300Haematoma subcutanea evacuatio
58840200Bőrfüggelék kimetszése
58841350Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése
58842350Hegkimetszés
58844200Bőrelváltozás kimetszése
58845200Bőr alatti elváltozás kimetszése
58850300Bőrelváltozás roncsolása
58851400Bőrelváltozás radikális kimetszése
58880400Bőr kimetszése átültetéshez
58900110Bőrvarrat
58901110Resutura cutis
58902150Primer halasztott varrat
58903300Sutura cutis secundaria
58923400Thiersch lebeny, hámlebeny
58924300Plastica cutis sec. Reverdin
58934500Z-plasztika
58970500Lebeny vagy nyeles lebeny revisio
589861700Ajakkorrekció ajakplasztika után
59000500Ráncplasztika arcon
59020500Hajátültetés
59030250Keratotomia, desquamatio
59040100Bőr kémiai sebészete
59100100Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae
59110100Cauterisatio nasi
59120100Cauterisatio condylomae perianalis
59123100Cauterisatio condylomae vaginalis
59130100Cauterisatio cutis
59200550Elektrocoagulatio intranasalis
59210400Elektrocoagulatio cystoscopica
59220100Elektrocoagulatio cutis
59290100Coagulatio
59330100Ionizációs elektrolízis
59490120Kryosebészeti beavatkozás
59491300Kryoplastica portionis
59541300Epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át
59542300Epekőoldás percután bevezetett katéteren át
59612400Cytostaticus szer fej-nyaki arteriába
59620400Cytostaticus szer intraarteriálisan
59621600Cytostaticus szer az a. hepatica-ba
59623600Cytostaticus szer az aorta zsigeri ágaiba
59624400Cytostaticus szer a végtagi arteriákba
59630400Cytostaticus szer intrapleuralisan
59640400Cytostaticus szer intraperitonealisan
59650400Cytostaticus szer a hólyagba
59660300Cytostaticus szer bőrre vagy nyálkahártyára
59690100Cytostaticus szer adása
596911000Cytostaticus szer i.v. monoterápia
596922000Cytostaticus szer i.v. politerápia
59693800Cytostaticus szer p.os. monoterápia
596941600Cytostaticus szer p.os. politerápia
596952000Cytostaticus szer i.v. és p.os, politerápia
59710200Sclerotizáló injekció az alsó végtag vénáiba
59730200Sclerotizáló injekció aranyérbe
59750200Sclerotizáló injekció a vulva vénás tágulataiba
59760200Sclerotizáló injekció érbe
59761200Sclerotizáló injekció haemangiomába
59770200Sclerotisatio cystae organorum intraabdominales
59771200Sclerotisatio cystae organorum retroperitoneales
59780200Sclerotisatio hydrokele
59810600Sterilisatio (férfi)
59900300Endoszkópos roncsolás
59910300Elváltozás roncsolása
5994020Feladott műtét, műtét előtti szakmai döntés
5994120Feladott műtét a műtét előtt, a nagy kockázat miatt
5994230Feladott műtét a műtét előtt, a beteg kérésére
5994320Feladott műtét a műtét előtt, feltételek hiánya miatt
81010200Idegentest eltávolítás conjunctivából, corneából
81011200Idegentest eltávolítás corneából mágnessel
81020200Idegentest eltávolítás szemhéjból, orbitából
81030200Idegentest eltávolítás külső hallójáratból
81040200Idegentest eltávolítás orrüregből
81050200Idegentest eltávolítás gégéből
81060600Idegentest eltávolítás tracheoscopia során
81070600Idegentest eltávolítás bronchoscopia során
81100200Idegentest eltávolítás szájból, meso v. nasopharynxból
81111200Idegentest eltávolítás oesophagoscopia során
811201100Idegentest eltávolítás gastroscopia során
81130900Idegentest eltávolítás rectoscopia során
811311100Idegentest eltávolítás colonoscopia során
81140600Idegentest eltávolítás cystoscopia során
81141600Idegentest eltávolítás ureter szájadékból endoszkóppal
81150200Idegentest eltávolítás kolposcopia során
8115140Intrauterin eszköz eltávolítása
81160100Idegentest eltávolítás bőrből
81170100Parazita eltávolítása a szövetekből
81180100Idegentest eltávolítása anusból, manuálisan
8119950Drain v. tampon eltávolítása testüregből
8120040Gyomor egyszeri kiürítése
81220400Nyelőcső szűkület tágítása endoszkóppal
81230100Gyomormosás
8127140Beöntés
81272100Székletrög kézi eltávolítása
8127380Beöntés stomába
8130080Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás
81310200Hólyag suprapubicus punkció
8132060Húgyhólyagöblítés
8133060Húgycsőkatéter igazítás, átmosás
8134080Hólyagkatéter (állandó) behelyezése
8135080Hólyagkatéter (állandó) cseréje
81351200Epicystostomiás katéter cseréje
81360500Percutan epicystostomia behelyezése
81410100Ductus lacrimalis katéterezés
81430300Hörgőkatéterezés
81440800Peritonealis katéter behelyezése (Tenchkoff)
81450300Intrauterin katéter felhelyezése
81451100Hiszteroszkópos proximális tuba-kanülálás
8146060Nyálmirigyek kivezetőcsövének szondázása
81500300Cysta, hygroma és abscessus leszívás
81501500Cysta, hygroma és abscessus leszívás, UH-vez.
81502450Pajzsmirigy punkció, UH vez.
8150320Váladék leszívása orrból, fülből
81510450Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése
81520200Szem (csarnok) punkció
81530250Pericardium punkció, leszívás
81531500Pericardium punkció, leszívás, UH vez.
81540300Csontvelő aspiratio
81550400Thoracocentesis therapeuticus
81551600Thoracocentesis therapeuticus, UH vez.
81552150Aspiratio mammae
81553500Aspiratio mammae, UH vez.
81580200Aspiratio hepatis
815811500Aspiratio hepatis UH vez.
815824000Aspiratio hepatis CT vez.
815872000Epehólyag percutan leszívás UH vez.
816002000Vesecysta punkció és leszívás, rtg. vez.
816012000Vesecysta leszívás és sclerotisatio UH vez.
81620350Prosztatapunkció, leszívás
81630150Férfi genitalia folyadékgyülemének leszívása
81640350Aspiratio ovarii
81641400Aspiratio ovarii transabdominalis UH vez.
81642500Aspiratio ovarii transvaginalis UH vez.
81650250Aspiratio uteri
816513500Magzati üregek UH vezérelt leszívása
81660150Ízületi folyadékgyülem leszívása
8167080Aspiratio transcutanea
8167160Aspiratio bursae seu hygromae
816912000Letokolt testüregi folyadék leszívás UH vez.
816922000Letokolt testüregi folyadék leszívás CT vez.
816934000Letokolt testüregi folyadék drainage UH vez.
816944000Letokolt testüregi folyadék drainage CT vez.
81700200Könnytömlő v. vezeték átmosás
8171060Külső hallójárat mosás
81720200Középfül leszívás
81730100Fülkürt átfúvás, tubakatéterezés
81740100Orrmelléküregek átöblítése
81750250Bronchus és trachea öblítés
817901200Mellűri szívó-öblítő drain percutan behelyezése
81800100Epilatio
8181050Szemöldök epilatio
8181150Szemhéj epilatio
81820100Dermabrasio
8183050Forgókefés bőrkoptatás
81840300Tetoválás eltávolítása
81860150Köröm, körömágy eltávolítás
8186150Molluscum eltávolítás (1-3 db.)
81862100Molluscum eltávolítás (4-6 db.)
81863150Molluscum eltávolítás (>6 db.)
81864100Urticaria (fizikai) kiváltása vizsgálatonként
81865100Dithranol kezelés a testfelszín 10%-áig
81866200Dithranol kezelés a testfelszín 10-20%-án
81867250Dithranol kezelés a testfelszín 21-30%-án
81868300Dithranol kezelés a testfelszín 31-40%-án
81880200Járatok szondázása
81881300Intrafocalis injekciós kezelés (min. 10 dermojet)
8190060Sebkötözés, tisztítás
8191060Sebkötözés, tisztítás és pörk, lepedék eltávolítás
8192050Sebkötözés
8192125Kötéscsere
8192360Csíkfelhelyezés
8192560Tamponbehelyezés
8192660Tampon vagy csík csere, lazítás
8192760Ecsetelés
8192830Drain eltávolítása
81930100Fekély kötése
8194150Égés fedése kötéssel 1-10%
8194290Égés fedése kötéssel 10-20%
81962300PMMA lánc behelyezés
82000400Repositio obtecta fracturae ossis nasi
82020300Repositio obtecta fr. humeri
82021300Repositio obtecta fr. scapulae
82030300Repositio obtecta fr. antebrachii
82031300Repositio obtecta fr. in loco tipico radii
82032300Repositio obtecta fr. radii
82034300Repositio obtecta fr. metacarpii
8203580Repositio obtecta fr. phalangi seu phalangorum
82052300Repositio obtecta fr. malleoli
82053300Repositio obtecta fr. metatarsi
82090250Repositio obtecta luxationis
82110150Repositio luxationis temporomandibularis
82120200Hyperextensio articulationis
82151150Kontraktúra nyújtása
82200100Endoszkópos tágítás az endoszkóppal
822011200Endoszkópos tágítás szondasorral (kivéve oesophag.)
82210100Dilatatio duct. frontonasalis
82220100Dilatatio duct. nasolacrimalis
8225150Dilatatio ani sec. Recamier
82252100Dilatatio enterostomae
82258200Enterostoma megnyitása
82260120Dilatatio vesicae urinariae
82270100Dilatatio preputii penis
82271100Repositio paraphimosis
82280100Dilatatio introitus vaginae
82300130Gipsz ékelés (szakaszos nyújtás)
82310750Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel
8241040Repositio herniae
8242040Repositio prolapsus recti
8243040Repositio prolapsus ani
82540100Előesett köldökzsinór visszahelyezés
82560100Invertált uterus manuális repositio
8300045Rögzítés kötéssel
8301040Rögzítés háromszögletű kendővel
8302080Medencefüggesztés hevederrel
8303080Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel
83090210Végtagrögzítés, járógéppel
83100210Gipszrögzítés
83121200Dessault kötés
83130160Rögzítés (gipsz) cseréhez kiegészítés
83131200Gipszcsere
83132100Gipszkötés átpólyázása
83200180Sínezés, kézen
83210180Sínezés, ujjon
83221200Pavlik kengyel kezelés
83230160Sínezés térd
83240200Gipszsín, alkari
83241200Gipszsín, derékszögű
83242200Dollinger gipsz
83243200Alkari gipsz
83244200Derékszögű körkörös gipsz
83246300Plantáris + U gipszsín, rövid
83247360Plantáris + U gipszsín, hosszú
83248300Rövid, körkörös alsóvégtagi gipsz
83249350Hosszú, körkörös alsóvégtagi gipsz
8324A310Járógipsz, rövid
8324B400Járógipsz, hosszú
8324C90Gipsztok
8324D300Cinkenyv tok
8324E120Cinkenyv csizma
8324F360Mohr-kengyeles járógipsz
8324G450PTB-gipsz sarmiento
8324H300Felhasított gipsz
8324K130Körkörös gipszre járósarok felhelyezés
8324L200Gipszsín: dorso-volaris, rövid
8324M250Gipszsín: dorso-volaris, hosszú
8324N250Gipszkötés: Böhler-féle nyolcas
8324R250Plantaris gipszsín, rövid
8324S300Plantaris sín, hosszú
83260500Rögzítés műanyag gipsszel, kiegészítő pont
83294200Redressziós gipszkezelés
83295180Orthesis kezelés
83303180Fixateur dinamizálás
83304180Fixateur eltávolítás
83305150Fixateur igazítás
83340120Fogak dróthurkolása
83350100Fogsínezés, egyéb
83410100Aranyeres csomók gyűrűzése
83411110Aranyér gyűrűzés egyidejű kryokezeléssel
83500100Fogszabályozó ív
8351060Pneumaticus sín
8361050Uterovaginalis pessarium felhelyezése
8371040Gerincfűző rendelés
83800100Gipszkötés eltávolítása
8381050Rögzítő sín eltávolítás
8382050Támasz v. merevítés eltávolítás
8389030Egyéb rögzítő eltávolítása
8401125Tűzőkezelés injekciós tűvel
84020300Kiegyensúlyozott csont-tractio, extensios kezelés
84030300Intermittáló csonthúzatás
84100400Gerinc extensio
84110250Halo extensio
84111250Caliper tongs kezelés
8420050Bőrhúzás tapasszal
84220480Thomas sínes húzás
84230250Gallow húzás
84300300Kiegyensúlyozott függesztés Buck szerint
8460060Extensio megszüntetése
84730480Állkapocs törés extensio
84791150Húzókezelés kézzel vagy készülékkel
84800100Ortopédiai készülék alkalmazása
8481050Ortopédiai készülék eltávolítása
8500190Vérzéscsillapítás tamponálással
8500290Vérzéscsillapítás kötéssel
85011200Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal
85012300Orrvérzés ellátása Bellocq tamponáddal
85013300Orrvérzés csillapítása ballonos tubussal
8501480Orrtampon cseréje, lazítása
8501580Orrtampon eltávolítás (réteges vagy Bellocq)
85020200Rectalis vérzés csillapítása tamponálással
8504180Testfelszíni fekély tisztítása, vérzéscsillapítása
85200200Resuscitatio
85320200Nyálkő eltávolítása
85350100Prosztatamasszázs
8540040Acupunctura kezelési pontonként
8543060Méhnyak vibráció
8543160Extenziós vibrátor, Weyland szerint
85511250Víz alatti torna medencében, medencéből segítve
85512150Víz alatti torna kádban
8551350Víz alatti torna, csoportos
8552050Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül
85521150Víz alatti torna medencében, kívülről segítve
8553040Örvényfürdő
8562040Protézispróba
8563040Protézisfelhelyezés
85640100Orthesispróba
85650100Orthesisfelhelyezés
8566040Protézis, orthesis revíziója
85690200Epithesisek méretvétele, felhelyezése
85691200Szem pótlása protézissel
85692200Fül pótlása protézissel
85693200Orr pótlása protézissel
856942000Arc lágyrész pótlása
856952200Arccsont pótlás
85696500Implantatio prothesis testis
85700400Intraduralis injekció
857011200Epiduralis kanül behelyezés
857021300Epiduralis kanül behelyezés áthúzással
857033000Epidurális kanül és bőr alatti kapu behelyezése
8570420Gyógyszeradagolás katéteren át
8570540Bőr alatti gyógyszertartály feltöltése
85706150Injectio extraduralis in canalis spinalis
85710120Perifériás ideg percutan blokkolása v. roncsolása
85711400Sympathectomia chemica transcutanea
85720120Injectio in bulbus oculi
85721120Injectio in orbitae
85730120Dobüregbe adott injekció
85740150Injectio in tracheae
85750100Injectio in pericardium
8576030Injectio in cor
85770120Nyirokutakba adott injekció
85780120Injectio in medullae ossealis
85790120Infiltratio sec. Lange
85792300Ganglion blokád
85793120Infiltratio paravertebralis
85800150Injectio in ren
85801150Injectio in hepar
85810150Injectio in prostata
8582080Injectio in hydrokele
8583080Injectio in mammae
85840100Injectio in articulatio seu in ligamentum
8585040Injectio in musculus, tendo seu bursa
8586030Injectio in cutis seu subcutis
8586130Injectio in cutis pro hyposensibilisationem
85870100Injectio in corpus cavernosum penis
85889150Injectio intrafocalis
85890100Excochleatio
85891200Injekció az epeutakba, epehólyagba kőoldás céljából
8602080Meleg pakolások
8604180Rövidhullám kezelés
8604280Mikrohullám kezelés
8604380Ultranagyfrekvenciás kezelés
8604480Középfrekvenciás kezelés
8605050Infravörös melegítéssel végzett helyi kezelés-Sollux
8606060Moxibustio
86110200Kryotherapia corporis totalis
8612020Helyi hűtés
8612150Kryotherapia localis
8612280Kryotherapia localis instrumentalis
8620150Laserkezelés alacsony energiával/kezelési pont
86202100Kezelés monochr.polar. fénnyel (Evolite, Bioptron)
8620950Fototerápia
86210100Fototerápia UV fénnyel
86211200PUVA kezelés
8621250Wood fény melletti vizsgálat
86213200Erythema küszöb meghatározása
8621480Foto-patch próba fényallergia meghatározására
86215500Fénydermatosis akciós spektr. megh. monokromátorral
86216150Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 1-10% bőrfelszín
86217300Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 11-20% bőrfelszín
86218400Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 21-30% bőrfelszín
86219500Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 31-40% bőrfelszín
862201200Photocoagulatio retinae (xenon)
86230200UV-roncsolás (felületes elváltozás)
86311100Négyrekeszes galvankezelés
8631250Stabil galvankezelés
8631350Kowarschik galvankezelés
8631450Bourgignon galvankezelés
8631550Bergonnier galvankezelés
86316200Iontophoresis kezelés
86317100Kálcium elektrostasis kezelés
8631850Diadynamic-interferencia kezelés
86319100Szelektív ingeráram kezelés
8631A50Hengergalván kezelés
8631B50Interferátor kezelés
8636C100Galvánkád kezelés
8636D200Rekeszes galvankezelés
86400400Cardioversio külső ingerlő elektródával (resusc.)
864101200Cardioversio belső ingerlő elektródával (resusc.)
8644060Carotis sinus stimulálás ritmuszavarok miatt
864411200AV-átmenet elektromos ablációja, kiegészítő pont
865102000Pacemaker elektróda csere
865311600Pacemaker külső, asynchron
865402200Pacemaker külső, demand, pitvari synchron
86550400Pitvari overdrive vezérlés
86580300Pacemaker funkció műszeres értékelése
86581300Pacemaker transcutan szabályozása
866211500Intravesicalis transurethralis elektroterápia
86630320Vázizom stimulator
86631300Funkc. elektroter. spinalis eredetű motoros tünetre
86632300Funkc. elektroter. plex. brachialis területén
86633300Funkc. elektroter. n. facialis területén
86640300Intrarectalis analis elektroterápia
86641400Intrarectalis analis elektrot., bio-feed-back
8691180Ultrahang kezelés
86912100Víz alatti ultrahang kezelés
8692150Magnetoterápia
87031150Tracheostomás kanül cseréje
87032100Tracheostomás kanül végleges eltávolítása
87500120Párásításos légúti kezelés
87501200Aerosol kezelés
87510120Inhalációs terápia gyógyszerrel v. gyógynövénnyel
87600200Oxigénterápia
87720500Decompressio hyperbaricus gradualis
87820200Légzőtorna tüdőszövődmény megelőzésére
88011600Autotranszfúzió vérvétele
88012200Autotranszfúzió
880502000Vvt transzfúzió
880603000Thrombocytatranszfúzió
881002000Teljes vértranszfúzió
881101200Szérumtranszfúzió
881201200Plazmatranszfúzió
881301000Fagyasztott plazma transzfúzió
881404000AHG transzfúzió
88200100Sectio venae, vérlebocsátás
88210500Véradás vérvétele
88300320Arteria katéterezés vagy kanülálás
88320450Arterio-venosus kanül (Scribner shunt) beültetés
883301200V. umbilicalis vagy portalis kanülálás
88340200Véna kanülálás
88341600Centrális véna katéterezése v. subclavia útján
88342600Centrális véna katéterezése v. jugularis útján
88343600Centrális véna katéterezése sebészi feltárásból
883442000Centrális véna tartós kat. Hickman katéterrel
88400160Intraarterialis injekció
8846060Vérvétel (zárt rendszerű)
8846115Vérvétel ujjbegyből
8846230Vérvétel (hagyományos módszerrel)
885605000Vér extracorporalis besugárzása
8857115000Plasmaferesis manualis
8857215000Plasmaferesis
886005000Peritonealis dialízis
88602200CAPD betanítása
886035000CAPD ambuláns peritoneális dialízis
887002000Perfusio arterialis
88710200Perfusio regionis colli et/seu capitis
88740200Infúzió perifériás vénába
88741300Infúzió centrális vénába
88742300Infúzió a v. umbilicalisba
88750300Véna preparálás
888202000Pacemaker elektróda bevezetés
88860150Értorna érszövődmények megelőzésére
88870200Keringésjavító fizióterápia
88910120Húgycső, húgyhólyag felszíni érzéstelenítése
88911120Fül, szájüreg, garat, légutak felszíni érzéstelenítés
88912120Helyi infiltrációs érzéstelenítés
88914160Csigolya kisízület (1 v. több) érzéstelenítése
8891665Vezetéses érzéstelenítés egy kéz v. lábujjon
88917250Ideg v. ganglion (a basison,) vezetéses érzést.
88918570Trunc. symp. mellkasi szakasz v. ggl. solaris blokád
88919250Retrobulbaris infiltrációs érzéstelenítés
8891A350Truncus sympathicus hasi-lumb. szakasz blokád
8891B350Ganglion stellatum blokád
8891C410Plexus érzéstelenítés
8891D500Plexus érzéstelenítés 2 v. több szomszédos plexuson
8891E600Plexus érzéstelenítés katéterrel
8891F120Plexus érzéstelenítés (katéteres) folytatása
8891G450Cerv./thor. gyök, dúc, symp. ramus commun. érzéstel.
8891H340Lumb. gyök, dúc, symp. ramus communicans érzéstel.
8891K250Regionalis i.v. érzéstelenítés egy végtagon
8891L250Caudalis érzéstelenítés
8891M540Peridural/subarachn. spinalis, érzéstelenítés
8891N630Peridural/subarachn. folyamatos érzéstel. katéterrel
8891P100Peridural/spin. katéter ellenőrzés próba inj-val
8891R120Peridur./spin. katéteres anaesth. fenntartása/inj.
8891S300Regionalis anaesth. orvosi vezetése max. 30'
8891T200Regionalis anaesth. orvosi vezetése / további 30'
88920250Narkózis i.v., i.m., első 15'
88921250Narkózis végbélen át első 15'
88922140Narkózis i.v., i.m., per rectum / további 10'
88923650Narkózis maszkkal első 30'
88924140Narkózis maszkkal minden további 10'
8892750Hűtőfürdő
8892A1200Narkózis endotrachealis intubációval, első 1 óra
8892B280Narkózis endotrach. intubációval, további 15 perc
88930280Narkózis utáni orvosi felügyelet és záróvizsgálat
8897080Varrat és/vagy kapocsszedés
8907140Próbaszopás
89301100Kilégzett gáz analízis
89410200EKG monitorizálás
89411120EKG monitorizálás anaesthesia alatt
89440300Impedancia plethysmographia
89442200Pulzus oxymetria
8946080Vérnyomás non-invazív monitorizálása
89461350Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása
89611100CTG terhesség alatt (NST)
89612100CTG terheléses
89614400Fájásmonitorizálás és számítógépes értékelése/eset
89615300Magzati szívhang otthoni monitorizálása
9100045Ideiglenes kötés felhelyezése
9123080Infúziós pumpás gyógyszeradagolás
9124040Inzulin pumpa beállítása, feltöltése
91241600Gyógyszer beültetés tartós hatás céljából
91242600Esperal beültetés aversios kezeléshez
91300100Terápia betanítása
91301100Injekciózás betanítása
91302100Kezelés ellenőrzésének betanítása
91310100Házi betegápolás oktatása
91500100Diéta betanítás, tanácsadás
91630300Krízisintervenció intoxikált betegnél
9169010Beutalás kórházba
92060100Házi ápolási szakdolgozói vizit
92081200Stoma-terápiás vizit első alkalommal
9208250Stoma-terápiás vizit ismételten
9220050Immunszuppresszív terápia
92231200Immunmoduláció
92232500Immunterápia onkológiai protokoll szerint
922331000Immunterápia daganatellenes kemoterápiával komb.
92234600Immunterápia intravesicalis
922351000Immuno-chemotherapia intravesicalis
92300500Parenterális táplálás naponta
92310700Hyperalimentatio enteralis parenteralisque
92320200Szondatáplálás bélbe naponta
92330200Szondatáplálás gyomorba naponta
927004000Inseminatio arteficialis homolog
927014000Inseminatio arteficialis heterolog
9272210000Embryotransfer
93140600Hallástréning hallókészülékviselők számára
93150200Hallókészülék rendelés
93211200Szemüveg vizsgálat, igazítás, ellenőrzés
93212120Távcső vagy prizmás korrekció
93260120Műszem behelyezés, igazítás
93490150Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel
9349130Gyógyászati segédeszköz próbája
93492300Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése
93493300Gyógyászati segédeszköz betanítása
9349430Gyógyászati segédeszköz felülvizsgálata
93495200Gyógyászati segédeszköz javítása
93600100Incontinentia ellenőrzés
9400060Ortoptikai gyakorlatoztatás
94001150Szemizomtorna
9400260Pleoptikai gyakorlatoztatás
94100500Beszédterápia
94101500Hangterápia
94110500Beszédtréning
94120500Dyslexia tréning
94130500Dysphasia tréning
94140400Nyelőcsőbeszéd tanítása
94141400Beszédtanítás hangprotézissel
94160400Rehabilitáció teljes süketség esetén
94161400Szájról olvasás tanítása teljes süketség esetén
94162400Hallástréning cochlearis implantatum esetén
94163400Nagyothallók beszédtanítása
94170400Nagyothalló tréning
94180400Hangtréning
9420050Rágóizomgyakorlatok
94210300Nyelési defektusok javítását célzó tréning
94280500Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
94282400Palato-pharingealis elektroterápia
94290300Logopédiai gyakorlat
94331150Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna
94400200Járásgyakorlat segédeszköz nélkül
94401150Járásgyakorlat járókerettel
94402150Járásgyakorlat mankóval
94403150Járásgyakorlat bottal
94404150Járásgyakorlat járógéppel
94405150Járáselőkészítő gyakorlatok
94406150Járáskészség fejlesztése
94407150Ügyességfejlesztő gyakorlatok
94408150Manipulációs készség fejlesztése
94409150Koordinációs gyakorlatok
94411150Amputáltak gyógytornája
94501180Funkcionális sérüléskezelés (korai)
94502200Funkcionális kezelés Magnus szerint
94503200Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna
94504150Testtájankénti egyéni gyógytorna
94530200Izomerősítő gyakorlatok
94550160Gyógytorna relaxációs technikával
94590140Testedzés
94601150Passzív kimozgatás egy testtájon
94602150Passzív kimozgatás több végtagon
94603150Szertorna
94610150Gyakorlatok ellenállással szemben
94620160Ízület mozgatása és gyakorlatoztatása
9463050Ízületi mozgások gyakorlása
94631160Izokinetikus gyakorlás készülékkel
94640160Ízület mobilizálás
94650220Gerinc mobilizálás
94651150Scoliosis torna
94652150Scheuermann gyógytorna
94701180Egyéni torna
94702120Csoportos torna
94711200Manuálterápiás kezelés
94712150Masszázs, kézzel
94713150Masszázs, géppel
9472025Légzőtorna
94721150Mellkasi gyógytorna
94730300Cardiovascularis gyógytorna
94740200Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag
94741150Lymphoedema kezelés: harisnya és torna, 1 végtag
94742200Lymphoedema kezelés: masszázs, 1 végtag
94743200Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, több végtag
94744200Lymphoedema kezelés: harisnya és torna, több végtag
94745300Lymphoedema kezelés: masszázs, több végtag
94746300Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel
9475060Terhesség alatti torna
9476060Terhesség utáni torna
9488070Medencefürdő
94881100Kádfürdő
9488280Szénsav fürdő
94883150Súlyfürdő, nyaki függesztéssel
94884150Súlyfürdő, hónalj függesztéssel
94885200Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel
9488960Skót zuhany
9488B90Ritex pakolás
9488C25Fogíny zuhany
9488D90Antiphlogisticus pakolás
9488E90Gyógyszeres fürdő vagy pakolás
9488F70Elektromos fürdő
9488G100Víz alatti vízsugár-masszázs
9488H90Iszappakolás testtájanként
9488K200Iszappakolás az egész testre
9488L90Paraffin pakolás
9529070Foglalkozás terápia
9532080Rehabilitációs képzés
95520200Írásoktatás (Braille, Moon)
96001200Komplex milieu intervenció
96002700Krízisintervenció
96003150Dokumentált neuropszichiátriai tanácsadás telefonon
96004300Readaptációs betegvezetés
96005400Habilitációs tanácsadás
9600670Habilitációs foglalkozás
96007400Első pszichiátriai gondozói találkozás
96008100Pszichiátriai szakgondozói vizit
96009200Pszichiátriai szakápolói intervenció
96010400Pszichiátriai esetprezentáció
96011400Pszichiátriai környezettanulmány
96012100Kieg. pont pszich. bet. rendelőn kívüli ellátásáért
96020200Orvosi/pszich. tanácsadás, rövid (max. 20 perc)
96021300Orvosi/pszich. tanácsadás, középhossz. (20-35 perc)
96022400Orvosi/pszich. tanácsadás, hosszú (35-50 perc)
96023470Alap pszichoterápiás ülés, rövid (30 perc)
96024630Alap pszichoterápiás ülés, középhossz. (30-40 perc)
96025790Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (max. 50 perc)
96026600Pszichoterápiás ülés, rövid (30 perc)
96027800Pszichoterápiás ülés, közép (40 perc)
960281000Pszichoterápiás ülés, hosszú (max. 50 perc)
96029720Szakpszichoterápiás ülés, rövid (max. 30 perc)
96030960Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (40 perc)
960311200Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (50 perc)
9603270Csoportos pszichiátriai foglalkozásterápia
9603390Relaxációs tréning csoportban részvétel
96034150Alap pszichoterápiás csoportban részvétel
96035200Pszichoterápiás csoportban részvétel
96036250Szakpszichoterápiás csoportban részvétel
96212200Averziós kezelés drog addikció esetén
96213200Detoxikáló, abstinealó, abstinentia fenntartó kezelés
964211000Alap pszichoterápia családnak (2-4 fő, max. 50 perc)
964221000Pszichoterápiás ülés családnak (2-4 fő, max. 50 perc)
964231200Szakpszichoterápiás ülés családnak (2-4 fő, max 50')
96431500Neuropszichológiai kognitív tréning
96432500Neuropszichológiai viselkedés tréning
96433400Szenzoros-aktivációs terápia
96434400Szenzoros-aktivációs neuroterápia
97311200Pszichológiai gyermekgondozás - vezetés
97451300Pszichológiai problémaorientált konzílium szülővel
97452300Pszichotherápiás tanácsadás a beteg családtagjának
97530400Funkcionális fejlődésterápia
97540150Funkcionális fejlődésterápiás csop. ülésén részvét.
99910300Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért
99991300Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért
9999250Kiegészítő pont betegfelügyeletért + 15 percenként
99993250Kiegészítő pont 1 éves kor alatt
99994150Kiegészítő pont 1-2 éves kor között
99995100Kiegészítő pont 2-10 éves kor között
9999650Kiegészítő pont 10-14 éves kor között
99997200Kiegészítő pont ambuláns anaesthesiáért

B) Teljesítményarányos finanszírozású fogászati tevékenységek

100530Konzílium rendelőn kívül
101010Szűrés, stomato-onkológiai
101535Látlelet formanyomtatványon
210510Tömés, plasztikus anyaggal 1 felszínen
211020Tömés, plasztikus anyaggal 2 felszínen
211530Tömés, plasztikus anyaggal 3 és több felszínen
212035Korona felépítése, gyökércsap, parapulpális csap stb. alkalmazásával
212520Tömés fényre polimerizálódó anyaggal 1 felszínen
213030Tömés fényre polimerizálódó anyaggal 2 felszínen
213540Tömés fényre polimerizálódó anyaggal 3 és több felszínen
214040Inlay, 1 felszínen
214560Inlay, 2 felszínen
215080Inlay, 3 és több felszínen
21554Alábélelés
21604Indirekt, direkt pulpasapkázás
216510Gyógyszeres kötés, gyökércsatornánként
217020Ideiglenes gyökértömés gyermekeknél
217540Gyökértömés, csatornánként
218040Retrográd gyökértömés, csatornánként
21855Fog fehérítése alkalmanként
21905Ideiglenes tömés
21954Tömés finírozása és polírozás/tömésenként
30055Röntgenfelvétel 1 db periapikális, szárnyas-felvételenként
30103Röntgenfelvétel 2-5 db periapikális, szárnyas-felvételenként
30152Röntgenfelvétel 5-nél több, illetve status-felvételenként
302010Okkluzális röntgenfelvétel-felvételenként
302520Panoráma röntgenfelvétel egy állcsontról (Panoramix)
303030Panoráma röntgenfelvétel két állcsontról (Orthopantomogramm)
303520Csukló vagy kéz röntgen felvétel (fogászati röntgenben)
304020Állkapocsízületi röntgen felvétel (fogászati röntgenben)
304520Állkapocstest vagy állkapocság röntgen felvétel (fogászati röntgenben)
305030Koponya röntgen felvétel (fogászati röntgenben)
305530Röntgen kontrasztanyag befecskendezés/egy területen (fogászati röntgenben)
306030Teleröntgen-felvétel
400530Extrakció preventív feltárásból, frakturált fog eltávolítása
401060Retineált vagy impaktált fog eltávolítása
401550Retineált vagy impaktált fog feltárása (pl. orthodontiai célból)
402050Intraorális nyálkő eltávolítása
402540Radix relicta vagy sequester eltávolítása
403020Kis nyálkahártya műtét
403550Nagy nyálkahártya műtét
404050Arcüreg lebennyel történő zárása
404545Gyökércsúcs- resectio, frontfogakon
405060Gyökércsúcs- resectio, örlőfogakon
405560Cystectomia- resectióval
406030Cystostomia
406580Cystectomia, kiterjedt (több mint 3 fog)
407055Cystostomia, kiterjedt (több mint 3 fog)
407540Vestibulum plasztika
408030Plasztika, alveolus, tuber/oldalanként
408570Plasztika, submucosus vestibulum plasztika
4090200Extrém nagy műtétek
409520Frenulectomia
410030Dissectio, parciális extrakció
410510Mandibula luxatio, manuális repozíció
411020Excisio
411510Beavatkozás vérzékeny betegen
412020Implantátum helyének, típusának meghatározása (imp. vizsgálat)
412540Csontágy preparálása enosseális implantátum számára
413020Enossealis implantátum behelyezése
413525Implantátum szabaddá tétele és secunder részének behelyezése
414020Secunder rész cseréje összetett implantátumnál
414545Az állcsont preparálása subperiostealis implantátumhoz
415030Subperiostealis implantátum behelyezése, kvadránsonként
415545Subperiostealis implantátum eltávolítása, kvadránsonként
416015Enosseális implantátum eltávolítása
500520Professzionális mechanikus fogtisztítás/ülésenként
501020Supragingivalis depurálás polírozással (ülésenként)
501520Subgingivális depurálás polírozás (kvadránsonként)
502010Kürett (foganként)
502510Gingivectomia (foganként)
503025Lebenyes tasakműtét frontfogak területén (foganként)
503530Lebenyes tasakműtét kis- és nagyőrlő fogak területén (foganként)
504050Ínylebeny - nyeles, műtét (kvadránsonként)
504590Szabad ínylebeny átültetése a feszes íny kiszélesítésére
505020Csontpótló anyag behelyezése (foganként)
505515Szájnyálkahártya betegségek kezelése első alkalommal
506010Szájnyálkahártya betegségek további lokális kezelése alkalmanként
60055Helyi fluoridálás, megelőző kezelés kvadrásonként segédeszköz nélkül
601010Helyi fluoridálás, megelőző kezelés kvadránsonként segédeszközzel
601515Barázdazárás, fogfelszínenként
602030Traumásan sérült fog „védőkötése” (pl. védőkorona)
60253Tejfog elcsiszolása, impregnálása
603010Fog repozíció, foganként
603525Fog replantáció, foganként
604012Fogak sínezése, foganként
60458Sín eltávolítás
60505Fogak polírozása (fluoridálása a sín eltávolítása után, foganként)
605540Helyfenntartó szájba helyezése
700520Orthodontiai diagnózis céljából készített modell analízise
70105Orthodontiai diagnózis céljából profil és szembeni fénykép készítése, értékelés
701510Orthodontiai céljából készített fog röntgenfelvétel, vagy OP. röntgenkép értékelése
702040Az arckoponya eltéréseinek értékelése teleröntgen segítségével
702520Csontérettség vizsgálata
703020Írásbeli ajánlat a fogszabályozó kezelés módjára és költségeire
703510Fogazati helyzeti rendellenességek prevencióját szolgáló tevékenység
704045Rossz szokásokról való leszoktatást elősegítő készülék
7045170Az egyik állcsontra lokalizálódott fogazati rendellenesség kezelése (kisfokú eltérés)
7045250Az egyik állcsontra lokalizálódott rendellenesség fogszabályozása (közepes fokú eltérés)
7055400Az egyik állcsontra lokalizálódott rendellenesség fogszabályozása (nagyfokú eltérés)
7060220Állcsontok közötti szabályos harapási forma beállítása (kisfokú eltérés)
7065300Állcsontok közötti szabályos harapási forma beállítása (közepesfokú eltérés)
7070400Állcsontok közötti szabályos harapási forma beállítása (nagyfokú eltérés)
7075100Növekedési szakasz befejezése után az okkluzió pontos beállítása
708030Kivehető fogszabályozó készülékek átadása állcsontonként
708520Bármilyen típusú kivehető készülék aktiválása, adaptálása, tágítása, stb.
709030Fogszabályozó kezelés folyamatának ellenőrzése, aktiválása, rögzített készüléknél
709515Egy bracket felragasztása
71008Egy bracket eltávolítása, fog polírozása, fluoros pakolás
710515Egy gyűrű ragasztása
71105Egy gyűrű eltávolítása, fog polírozása, fluoros pakolás
711530Egy szekciós ív bekötése
712060Egy teljes ív bekötése minden fogcsoporthoz
712540Intra-, extraorális elhorgonyzás beállítása (pl. headgear)
7130200Retineált helyzetben lévő maradó fog (metsző-, szemfog) fokozatos helyrevitele
7135100Diasthema zárása, önálló kezelés
800515Csapos ideiglenes korona készítés
801015Ideiglenes korona, híd készítés (koronánként, tagonként)
801520Fogfelépítés csapos műcsonkkal, későbbi koronákhoz
80205Rögzítés végleges híd behelyezése (koronánként)
802510Rögzítő elem cseréje
803030Teleszkóp szekunder részének ismételt elkészítése
803515Gyökércsap eltávolítás
804060Korona készítés, öncélú vagy kapocstartó vagy támasztó
804580Teleszkóp készítése fogsor rögzítésére, illetve megtámasztására
805070Csapos fogmű készítése fogsor rögzítésére (finommechanikai rögzítő eszközök beépítése)
805535Csapos fogmű készítése gyökér restaurálására (öncélú szóló korona készítéséhez)
806065Korona készítése horgonykoronánként (híd, sín)
806535Csapos fogmű készítése hídhoz, illetve sínhez
807080Speciális fix pótlások készítése horgonykoronánként
807510Hídtagok adaptálása/tagonként
808010Csonkelőkészítés/foganként
808510Lenyomat rögzített pótláshoz (állcsontonként)
809010Rögzített fogmű próbája (horgony, váz, híd stb.)
809580Részleges foghiány pótlása (akrilát alaplemez)
8100120Részleges foghiány pótlása (fémlemezzel)
8105150Teljes fogsor készítés
811040Fogsor alábélelése (direkt vagy indirekt módon)
81158Fogsor javítás lenyomat alapján (törés, kapocstörés, műfogpótlás)
81205Lenyomat kivehető fogpótláshoz, fogszabályozó készítéséhez, analízishez (állcsontonként)
81255Kivehető fogmű próbája (fémlemez, obturátor, próbafogsor stb.)
813010Centrális okkluzió illetve reláció meghatározása, rögzítése
813545Harapásemelő készítése (rágófelszín kialakítás nélkül)
814070Harapásemelő készítése (rágófelszín kialakítással)
814525Harapásemelő funkciójának helyreállítása (pl. alábélelés)
815015Harapásemelő ellenőrzése, szaktanácsadással
815525Harapásemelő becsiszolása, a rágófelszín kiegészítése/ülésenként
816070Fogvédő készítése sportolóknak
8165150Obturátor készítése és behelyezése
8170200Epithesis készítése és behelyezése
8175300Epithesis készítése és behelyezése lágyrészhiány fedésére
818020Funkcionális vizsgálat és analízis
818550Funkcionális analízis artikulátorban
819010Becsiszolás rögzített és/vagy kivehető fogpótlás esetén (max. két alkalommal)
819510Becsiszolás természetes fogazat esetén (max. három alkalommal)
82005Lézerkezelés (soft)

3. számú melléklet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelethez

[3. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez]

A homogén betegségcsoportokhoz (HBCS) rendelt ápolási idők és súlyszámok

HBCS
kód
HBCS MEGNEVEZÉSÁPOLÁSI IDŐSÚLYSZÁM
HATÁRNAPNORMATÍV
ALSÓFELSŐ
01 IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK
001PIntracranialis műtétek A140173.78831
002PIntracranialis műtétek B140152.86233
003PIntracranialis műtétek C140121.81143
004PGerincműtétek A140133.08507
005PGerincműtétek B140152.27460
006PGerincműtétek C140121.64424
007PPerifériás idegműtétek A120111.89109
008PPerifériás idegműtétek B120111.35078
009MA gerinc és a gerincvelő sérülései348131.60422
010MIdegrendszeri daganatok244121.29378
012MAz idegrendszer degeneratív betegségei260141.01670
013MSclerosis multiplex és a degeneratív eredetű kisagyi ataxiák260161.40304
014MHaemorrhagiás agyi érbetegségek363141.22158
015MÁtmeneti ischaemiás agyi keringészavar (TIA)247110.84983
016MIschaemiás agyi érbetegségek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel367141.07070
017MIschaemiás agyi érbetegségek 70 év alatt, vagy kísérőbetegség és szövődmény nélkül251130.95515
018MPerifériás idegrendszeri betegségek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel252141.11542
019MPeriferiás idegrendszeri betegségek 70 év alatt kísérőbetegség és szövődmény nélkül250131.04456
020MIdegrendszeri fertőzések, a vírusmeningitis kivételével354151.54079
021MVírusmeningitis247131.26580
022MHypertensiv encephalopathia245120.90348
023MNem traumás stupor és coma24390.94073
024MEpilepsia és migrén 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel246100.83398
025MEpilepsia és migrén 18-70 éves korban kísérőbetegség és szövődmény nélkül24690.75427
026MEpilepsia és migrén 18 év alatt22670.65052
027MTraumás stupor és coma244130.84068
032MAgyrázkódás 18 év felett23850.50757
033MAgyrázkódás 18 év alatt11240.45471
034MAz idegrendszer egyéb betegségei 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel353131.15847
035MAz idegrendszer egyéb betegségei 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül236101.02837
02 SZEMBETEGSÉGEK
036PRetina műtétek150111.31465
037POrbita műtétek143111.33903
038PPrimer írisz műtétek143101.11831
039PLencse műtétek136101.18550
040PExtraocularis műtétek, az orbita kivételével, 18 év felett12380.71878
041PExtraocularis műtétek, az orbita kivételével, 18 év alatt12330.38891
042PIntraocularis műtétek, kivéve retina, írisz, lencse139141.08422
044MA szem heveny fertőzései23190.86388
045MA szem neurológiai eredetű betegségei238121.02644
047MA szem egyéb betegségei 18 év felett244100.92314
048MA szem egyéb betegségei 18 év alatt13060.74721
03 FÜL-ORR-GÉGE BETEGSÉGEK
049PA fej és nyaki tájék nagyobb műtétei164234.03419
050PSialoadenectomia133110.83449
051PNyálmirigy műtétek a sialoadenectomia kivételével12080.55859
052PNyúlajak és farkastorok műtétei12390.90052
053POrrmelléküregek és a proc. mastoideus műtétei 18 év felett12290.78095
054POrrmelléküregek és a proc. mastoideus műtétei 18 év alatt136111.07214
055PEgyéb fül-, orr- és gége műtétek A12870.66760
056POrrplasztika12470.62223
057PMandula és orrmandula együttes eltávolítása 18 év felett12060.86987
058PMandula és orrmandula együttes eltávolítása 18 év alatt11540.51896
059PMandula vagy orrmandula eltávolítása 18 év felett12060.52070
060PMandula vagy orrmandula eltávolítása 18 év alatt11530.43752
061PTympanoplastica130110.98336
062PDobhártya bemetszése11940.52303
063PEgyéb fül-, orr- és gége műtétek B13670.62157
064MFül, orr, gége rosszindulatú daganatai256150.96264
065MEgyensúlyzavarok230100.79036
066MOrrvérzés22360.56930
067MEpiglottitis21770.61743
068MKözépfül gyulladás és felsőlégúti fertőzés 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel23080.87134
069MKözépfül gyulladás és felsőlégúti fertőzés 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül22970.68597
070MKözépfül gyulladás és felsőlégúti fertőzés 18 év alatt23660.76212
071MLaryngotracheitis11950.52743
072MOrr sérülés és deformitás11750.46223
073MEgyéb fül-, orr-, gégebetegségek 18 év felett23190.74501
074MEgyéb fül-, orr-, gége betegségek 18 év alatt13070.63461
04 LÉGZŐRENDSZERI BETEGSÉGEK
075PNagyobb mellkasi műtétek158163.21090
076PLégzőrendszeri műtétek14592.03783
078MTüdőembólia349172.05022
079MTüdőtuberkulózis, légúti fertőzések és gyulladások 18 év felett3150341.69225
081MTüdőtuberkulózis, légúti fertőzések és gyulladások 18 év alatt2150221.00820
082MLégúti daganatok362171.23553
083MNagyobb mellkasi sérülés 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel24790.80364
084MNagyobb mellkasi sérülés 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23270.57923
085MMellhártyai folyadék 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel360161.27142
086MMellhártyai folyadék 70 év alatt kísérőbetegség és szövődmény nélkül258141.16837
087MTüdőödéma és légzési elégtelenség246121.00728
088MKrónikus obstruktív tüdőbetegség265151.29237
089MTüdőgyulladás és mellhártyagyulladás 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel260151.17814
090MTüdőgyulladás és mellhártyagyulladás 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül241131.13619
091MTüdőgyulladás és mellhártyagyulladás 18 év alatt23690.92974
092MInterstitialis tüdőbetegség 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel260161.74763
093MInterstitialis tüdőbetegség 70 év alatt kísérőbetegség és szövődmény nélkül244121.74763
094MPneumothorax 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel245121.05174
095MPneumothorax 70 év alatt kísérőbetegség és szövődmény nélkül245100.74765
096MBronchitis és asthma 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel260141.24760
097MBronchitis és asthma 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül246121.24493
098MBronchitis és asthma 18 év alatt230100.88578
099MLégúti tünetek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel237100.96453
100MLégúti tünetek 70 év alatt kísérőbetegség és szövődmény nélkül22670.79605
101MEgyéb légzőrendszeri betegségek241121.04496
05 KERINGÉSRENDSZERI BETEGSÉGEK
103PSzívátültetés----
105PSzívbillentyű műtétek, extracorporális keringtetéssel137132.67018
107PCoronaria bypass120112.76325
108PSzívműtétek135113.55461
110PNagy helyreállító érműtétek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel155162.42263
111PNagy helyreállító érműtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül138142.16637
112PEgyéb érműtétek, kivéve a nagy helyreállító érműtéteket154151.78721
113PAmputáció keringési zavarok miatt kivéve a felső végtagot és a lábujjakat172272.84111
114PFelső végtag és ujj amputáció keringési zavarok miatt156211.92693
115PPacemaker beültetés akut myocardiális infarktussal vagy krónikus szívelégtelenséggel13560.96507
116PPacemaker beültetés akut myocardiális infarktus vagy krónikus szívelégtelenség nélkül14651.19074
117PPacemaker visszahelyezés és revízió12850.99714
119PVéna lekötés és lehúzás13280.89282
120PA keringési rendszer egyéb műtétei15392.53409
121MKeringési betegségek akut myocardiális infarktussal és szív-érrendszeri komplikációkkal340162.84259
122MKeringési betegségek akut myocardiális infarktussal, szív-érrendszeri komplikációk nélkül336142.07673
123MHalálhoz vezető akut myocardiális infarktus14461.81250
124MKeringési betegségek, akut myocardiális infarktus kivételével, szívkatéterezéssel és komplex diagnózissal244112.55222
125MKeringési betegségek, akut myocardiális infarktus kivételével240121.43432
126MAkut és szubakut endocarditis557171.58193
127MSzívelégtelenség és sokk250120.97586
128MMélyvénás thrombophlebitis241130.91603
130MPerifériás érbetegségek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel260131.28919
131MPerifériás érbetegségek 70 év alatt kísérőbetegség és szövődmény nélkül252100.83361
132MAtherosclerosis 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel270131.24164
133MAtherosclerosis 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül253110.94700
134MHypertónia241110.95498
135MA szív veleszületett- és billentyű-rendellenességei 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel261131.03608
136MA szív veleszületett- és billentyű-rendellenességei 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül241101.01809
137MA szív veleszületett- és billentyű-rendellenességei 18 év alatt23770.71632
138MSzívritmuszavarok és vezetési zavarok 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel242100.88979
139MSzívritmuszavarok és vezetési zavarok 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23080.85488
140MAngina pectoris229101.21399
141MSzívmegállás és kollapszus 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel23270.62842
142MSzívmegállás és kollapszus 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül22560.48918
143MMellkasi fájdalom23380.75928
144MEgyéb keringési betegségek kísérőbetegséggel, szövődménnyel258121.13444
145MEgyéb keringési betegségek kísérőbetegség és szövődmény nélkül252111.13444
06 EMÉSZTŐRENDSZERI BETEGSÉGEK
146PVégbél reszekció 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel150253.30094
147PVégbél reszekció 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül156213.09142
148PNagyobb vékony- és vastagbél műtétek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel155182.95775
149PNagyobb vékony- és vastagbél műtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül150162.71433
150PHashártya összenövések oldása 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel152132.16621
151PHashártya összenövések oldása 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül137111.46325
152PKisebb vékony- és vastagbél műtétek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel152172.42225
153PKisebb vékony- és vastagbél műtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül143141.68758
154PGyomor, nyelőcső és patkóbél műtétek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel157163.42906
155PGyomor, nyelőcső és patkóbél műtétek 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül146132.11517
156PGyomor, nyelőcső és patkóbél műtétek 18 év alatt148111.76141
157PVégbél műtétek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel14491.14597
158PVégbél műtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12170.83748
159PSérvműtétek a lágyék- és combsérv kivételével, 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel145131.30353
160PSérvműtétek a lágyék- és combsérv kivételével, 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül132101.04330
161PLágyék- és combsérv műtétei 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel12680.96926
162PLágyék- és combsérv műtétei 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12670.81011
163PSérvműtétek 18 év alatt12040.77982
164PAppendectomia komplikált fődiagnózissal 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel138111.71418
165PAppendectomia komplikált fődiagnózissal 70 év alatt kísérőbetegség és szövődmény nélkül12691.36553
166PAppendectomia komplikált fődiagnózis nélkül 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel12381.24232
167PAppendectomia komplikált fődiagnózis nélkül 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12060.93389
168PSzájműtétek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel12990.90851
169PSzájműtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12071.03089
170PEgyéb emésztőrendszeri műtétek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel150141.27493
171PEgyéb emésztőrendszeri műtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül14570.94888
172MAz emésztőrendszer rosszindulatú daganatai 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel348131.52338
173MAz emésztőrendszer rosszindulatú daganatai 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül244101.04635
174MGastrointestinalis vérzés 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel230101.84037
175MGastrointestinalis vérzés 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül22481.32972
176MSzövődményes ulcus pepticum229101.18564
177MNem szövődményes ulcus pepticum 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel237111.16472
178MNem szövődményes ulcus pepticum 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül22981.10207
179MGyulladásos bélbetegségek24690.92733
180MGyomor-bélrendszeri elzáródás 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel23881.04812
181MGyomor-bélrendszeri elzáródás 70 év alatt kísérőbetegség és szövődmény nélkül22160.73496
182MEgyéb emésztőrendszeri betegségek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel A23390.96687
183MEgyéb emésztőrendszeri betegségek 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül A22970.76414
184MEgyéb emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt A11340.48861
185MFog- és szájbetegségek 18 év felett22980.87726
186MFog- és szájbetegségek 18 év alatt22070.89835
187PKomplikált fogeltávolítás és fogpótlás11150.41809
188MEgyéb emésztőrendszeri betegségek 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel B24490.95209
189MEgyéb emésztőrendszeri betegségek 18-70 év kísérőbetegség és szövődmény nélkül B23680.84154
190MEgyéb emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt B12350.72938
07 MÁJ- ÉS HASNYÁLMIRIGY BETEGSÉGEK
191PA hasnyálmirigy és máj nagyobb műtétei156204.70891
192PA hasnyálmirigy és máj kisebb műtétei155163.91084
193PEpeműtétek, epehólyag eltávolítás kivételével, 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel156202.55778
194PEpeműtétek, epehólyag eltávolítás kivételével, 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül148141.91728
195PEpehólyag eltávolítás a d. choledochus feltárásával, 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel138182.33239
196PEpehólyag eltávolítás a d. choledochus feltárásával, 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül133152.05952
197PEpehólyag eltávolítás a d. choledochus feltárása nélkül, 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel125111.45141
198PEpehólyag eltávolítás a d. choledochus feltárása nélkül, 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül11470.96937
199PHepatobiliaris diagnosztikai eljárások rosszindulatú daganat esetén153142.58756
200PHepatobiliaris diagnosztikai eljárások nem rosszindulatú daganat esetén147112.01273
201PHepatobiliaris és pancreas műtétek14692.76916
202MMájcirrhosis és alkoholos májgyulladás359151.14154
203MA máj, epeutak és a hasnyálmirigy rosszindulatú daganatai359141.25137
204MA hasnyálmirigy betegségei, kivéve a rosszindulatú daganatokat243121.13244
205MMájbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis, alkoholos hepatitis247122.15657
207MAz epehólyag és epeutak betegségei 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel255121.12417
208MAz epehólyag és epeutak betegségei 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23580.72644
08 VÁZIZOMRENDSZERI ÉS KÖTŐSZÖVETI BETEGSÉGEK
209PNagyízületi protézisek138203.94209
210PCsípő- és combműtétek kivéve a nagyízületi protézisek, térdműtétek, 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel159161.99690
211PCsípő- és combműtétek, kivéve a nagyízületi protézisek, térdműtétek, 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül159141.70087
212PCsípő- és combműtétek, kivéve a nagyízületi protézisek, térdműtétek, 18 év alatt148101.53862
213PVégtagcsonkolások és csonkrevíziók163202.02355
214PA gerinc egyéb műtétei 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel153151.65432
215PA gerinc egyéb műtétei 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül137111.34231
217PBőrátültetés (kivéve a kezet)148121.04582
218PLábszár- és felkarműtétek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel151141.84561
219PLábszár- és felkarműtétek 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül148111.40612
220PLábszár- és felkarműtétek 18 év alatt12671.01676
221PTérdműtétek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel144121.47641
222PTérdműtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül13281.09399
223PAlkarműtétek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel13391.39749
224PAlkarműtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12261.05335
225PLábműtétek132100.94474
226PLágyrészműtétek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel145101.12212
227PLágyrészműtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12670.79135
228PKézműtétek A11550.54126
229PKézműtétek B12750.80085
230PKimetszések és rögzítő eszközök eltávolítása a csípő- és combcsontból13670.73666
231PKimetszések és rögzítő eszközök eltávolítása, kivéve a csípő- és combcsontból12750.73336
232PArtroszkópia13260.90181
233PEgyéb csont, izom és kötőszöveti műtétek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel150141.96741
234PEgyéb csont, izom és kötőszöveti műtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül14391.17073
235MCombcsonttörések553161.26577
236MMedence és csípőtörések349120.91773
237MA csípő- és a medencecsontok rándulásai és ficamai244110.75291
238MOsteomyelitis452172.00604
239MPatológiás törések, a csont, izom és kötőszövet rosszindulatú daganatai348131.10327
240MKötőszöveti betegségek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel347111.05940
241MKötőszöveti betegségek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül24580.77952
242MArthritisek348161.06303
243MGerincbetegségek260141.04996
244MCsontbetegségek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel240161.19543
245MCsontbetegségek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül250131.11992
246MArthropathiák247141.10101
247MIzom és ízületi egyéb betegségek és tünetek239110.88938
248MTendinitis, myositis és bursitis243100.95406
249MVázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek utókezelése, rehabilitációja260100.80441
250MAz alkar, kéz és láb sérülései 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel24490.79416
251MAz alkar, kéz és láb sérülései 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23070.57311
252MAz alkar, kéz és láb sérülései 18 év alatt11340.62724
253MA felkar, az alsóvégtag sérülései (kivéve láb) 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel346110.89864
254MA felkar, az alsóvégtag sérülései (kivéve láb) 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül24190.84306
255MA felkar, az alsóvégtag sérülései (kivéve láb) 18 év alatt23060.75373
256MA vázizomrendszer és a kötőszövet egyéb betegségei239100.90071
09 EMLŐ- ÉS BŐRBETEGSÉGEK
257PTeljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, 70 év felett vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel142142.58788
258PTeljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül135142.30063
259PSzubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganatok esetén140141.40975
261PEmlőműtétek benignus betegségekben, kivéve a biopsiát és a helyi kimetszést12381.44093
262PEmlő biopsia és helyi kimetszés benignus betegségekben11750.91643
263PBőrátültetés, bőrfekély és cellulitis esetén 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel146202.07483
264PBőrátültetés, bőrfekély és cellulitis esetén, 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül143202.07483
265PBőrátültetés, kivéve bőrfekély és cellulitis esetén kísérőbetegséggel, szövődménnyel142182.07483
266PBőrátültetés, kivéve bőrfekély és cellulitis esetén kísérőbetegség és szövődmény nélkül142142.07483
267PVégbélnyílás körüli és pilonidális műtétek13280.81174
268PBőr- és emlőplasztikai műtétek12050.84561
269PA bőr és emlő egyéb plasztikai műtétei 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel146100.90965
270PA bőr és emlő egyéb plasztikai műtétei 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül13050.73413
271MBőrfekélyek348201.30526
272MSúlyos bőrbetegségek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel347141.05046
273MSúlyos bőrbetegségek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül348120.99942
274MRosszindulatú emlődaganatok 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel349141.22316
275MRosszindulatú emlődaganatok 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül244121.18915
276MAz emlő egyéb betegségei22660.61749
277MCellulitis 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel244131.07178
278MCellulitis 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23080.76441
279MCellulitis 18 év alatt22470.60196
281MBőr- és emlőtrauma 18 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel23660.57869
282MBőr- és emlőtrauma 18 év alatt12040.48870
283MA bőr egyéb betegségei 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel24290.82648
284MA bőr egyéb betegségei 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül24070.71742
10 ENDOCRIN, TÁPLÁLKOZÁSI ÉS ANYAGCSERE BETEGSÉGEK
285PAmputációk endokrin és anyagcsere betegségekben163312.53520
286PMellékvese műtétek127111.67836
289PMellékpajzsmirigyműtétek12071.39423
290PPajzsmirigyműtétek A12370.98119
291PPajzsmirigyműtétek B12091.15152
292PEgyéb endokrin és anyagcsere-betegségek műtétei153132.01913
294MDiabetes mellitus 36 év felett254121.14972
295MDiabetes mellitus 36 év alatt23690.98011
297MTáplálkozási és egyéb anyagcsere-betegségek 18 év felett244100.88774
298MTáplálkozási és egyéb anyagcsere-betegségek 18 év alatt24460.73555
299MVeleszületett anyagcsere-betegségek23690.93269
300MEgyéb endokrin betegségek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel246120.92755
301MEgyéb endokrin betegségek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül24290.82871
11 VESE- ÉS HÚGYIVARSZERVI BETEGSÉGEK
302PVeseátültetés----
303PVese, húgyvezeték és húgyhólyag műtétei rosszindulatú daganatok esetén147202.15331
304PA vese, húgyvezeték és húgyhólyag műtétei jóindulatú betegségekben 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel162191.93335
305PA vese, húgyvezeték és húgyhólyag műtétei jóindulatú betegségekben 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül155131.76846
306PProsztata eltávolítás 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel150201.70885
307PProsztata eltávolítás 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül148181.69869
308PA húgyhólyag egyéb műtétei 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel148181.58911
309PA húgyhólyag egyéb műtétei 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül144110.99334
310PTransurethralis műtétek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel141121.13813
311PTransurethralis műtétek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül13291.09898
312PHúgycsőműtétek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel132101.04985
313PHúgycsőműtétek 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12671.04985
314PHúgycsőműtétek 18 év alatt12790.76222
315PA vese és húgyutak egyéb műtétei148121.77848
316MVeseelégtelenség peritonealis dialízissel246161.54922
317MVeseelégtelenség dialízis nélkül vagy hemodialízissel13091.30507
318MVese és húgyúti rosszindulatú daganatok 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel246121.04549
319MVese és húgyúti rosszindulatú daganatok 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23280.86416
320MVese és húgyúti fertőzések 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel245121.10870
321MVese és húgyúti fertőzések 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23180.84627
322MVese és húgyúti fertőzések 18 év alatt23080.91207
323MHúgyúti kövek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel23290.88658
324MHúgyúti kövek 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12860.75140
325MVese és húgyúti panaszok, tünetek, 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel23380.75930
326MVese és húgyúti panaszok, tünetek 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12150.58189
327MVese és húgyúti panaszok, tünetek 18 év alatt11440.31757
328MHúgycsőszűkületek, 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel233100.90145
329MHúgycsőszűkületek 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12180.84223
330MHúgycsőszűkületek 18 év alatt11740.65238
331MEgyéb vese és húgyúti betegségek 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel244111.01671
332MEgyéb vese és húgyúti betegségek 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23380.79237
333MEgyéb vese és húgyúti betegségek 18 év alatt22870.63940
12 FÉRFI REPRODUKTÍV RENDSZERI BETEGSÉGEK
334PFérfi medencei műtétek kísérőbetegséggel, szövődménnyel140152.53533
335PFérfi medencei műtétek kísérőbetegség és szövődmény nélkül136121.81583
336PTransurethralis prosztata eltávolítás 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel133141.49835
337PTransurethralis prosztata eltávolítás 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül130121.46756
338PA here műtétei rosszindulatú daganatokban132121.00386
339PA here műtétei jóindulatú betegségekben 18 év felett124100.98490
340PA here műtétei jóindulatú betegségekben 18 év alatt11850.62487
341PPenis műtétek12770.92825
342PCircumcisio11630.36998
344PA férfi nemi szervek egyéb műtétei rosszindulatú daganatokban146131.35813
345PA férfi nemi szervek egyéb műtétei jóindulatú betegségekben12260.76118
346MFérfi nemi szervek rosszindulatú daganatai 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel346121.17531
347MFérfi nemi szervek rosszindulatú daganatai 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül22681.10206
348MProstatahyperplasia 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel236100.94279
349MProstatahyperplasia 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül12480.79692
350MA férfi nemi szervek gyulladásai23280.75390
352MA férfi nemi szervek egyéb betegségei12440.59358
13 NŐI REPRODUKTÍV RENDSZERI BETEGSÉGEK
353PA női medencei szervek radikális műtétei és vulvectomia134121.76995
354PNem radikális méheltávolítás 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel130111.98138
355PNem radikális méheltávolítás 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül13481.53831
356PA női nemi szervek helyreállító műtétei12680.83573
357PA méh és függelékeinek műtétei rosszindulatú daganatos betegségekben132141.94131
358PA méh és függelékeinek műtétei nem rosszindulatú betegségekben12671.06486
359PA méhkürt műtétei nem rosszindulatú betegségekben12191.53097
360PA hüvely, méhnyak és szeméremtest műtétei13160.75690
361PNőgyógyászati laparoszkópia és endoszkópia13031.30847
363PTágítás és kürett, konizácio és radioimplantatum rosszindulatú betegségekben12270.83713
364PTágítás és kürett, konizáció nem rosszindulatú betegségekben11720.56365
365PA női nemi szervek egyéb műtétei12851.67680
366MA női nemi szervek rosszindulatú daganatai 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel346111.18008
367MA női nemi szervek rosszindulatú daganatai 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23371.01825
368MA női nemi szervek gyulladásos betegségei22170.75836
369MMenstruációs zavarok, a női nemi szervek egyéb betegségei12140.69801
14 TERHESSÉG, SZÜLÉS, GYERMEKÁGY
370PCsászármetszés kísérőbetegséggel, szövődménnyel145131.47664
371PCsászármetszés kísérőbetegség és szövődmény nélkül142121.43898
372MSzülés komplikációkkal24490.81453
373MSzülés komplikációk nélkül14070.77828
374PSzülés sterilizációval vagy tágítással és kürettel13080.81217
375PSzülés eszközös beavatkozással13180.78434
376MPost partum megbetegedések22680.60017
377PEgyéb terhességi műtétek12870.99121
378MMéhen kívüli terhesség21760.78898
379MFenyegető vetélés23290.59881
380MElektív abortusz11210.26685
381MVetélés, terhességmegszakítás komplikációkkal11720.59755
383MSzövődményes terhességi diagnózisok egyéb betegségekkel22890.65126
384MSzövődményes terhesség23080.63225
15 ÚJSZÜLÖTTEK
385MÁthelyezett vagy meghalt újszülöttek11440.74803
386MExtrém éretlen koraszülött1100294.25803
387MSúlyos állapotú koraszülött163222.52896
388MKoraszülött163141.35119
389MSúlyos állapotú újszülöttek A14081.21826
390MSúlyos állapotú újszülöttek B13071.13619
391MNormális újszülött14560.43454
16 VÉR- ÉS VÉRKÉPZŐ RENDSZERI BETEGSÉGEK
392PLépeltávolítás 18 év felett137134.03961
393PLépeltávolítás 18 év alatt125102.47355
394PA vérképző- és nyirokrendszer egyéb műtétei131101.34719
395MVörösvértest betegségek 18 év felett248121.37407
396MVörösvértest betegségek 18 év alatt23191.10798
397MVéralvadási betegségek24482.45714
398MReticuloendothelialis rendszer betegségei és immunzavarok23591.11221
17 MYELOPROLIFERATIVE BETEGSÉGEK
400PLimfóma vagy leukémiák nagyobb műtétei A151143.31020
401PLimfóma vagy leukémia műtétei B, 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel151221.50813
402PLimfóma vagy leukémia műtétei B, 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül14461.38314
403MLimfóma vagy leukémia 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel349131.35186
404MLimfóma vagy leukémia 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül244101.13631
405MLimfóma vagy leukémia 18 év alatt2100132.09977
406PA vérképző és nyirokrendszer egyéb műtétei daganatos megbetegedésekben kísérőbetegséggel, szövődménnyel155102.62233
407PA vérképző és nyirokrendszer egyéb műtétei daganatos megbetegedésekben kísérőbetegség és szövődmény nélkül135102.47320
409MSugárterápia245181.35220
410MKemoterápia23371.48758
413MEgyéb myeloproliferatív betegségek és egyéb daganatok 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel349121.27095
414MEgyéb myeloproliferatív betegségek és egyéb daganatok 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül24480.93900
18 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK
415PFertőző és parazitás betegségek miatt végzett műtétek15291.40279
416MSzeptikémia348161.89982
418MMűtét és sérülés utáni fertőzések239111.33284
419MIsmeretlen eredetű láz, 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel239121.17859
420MIsmeretlen eredetű láz 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül231100.97530
421MVírusbetegségek 18 év felett245110.83815
422MVírusbetegségek és ismeretlen eredetű láz, 18 év alatt23070.62994
423MEgyéb fertőzések és parazitás betegségek24590.81659
19 MENTÁLIS BETEGSÉGEK
425MReaktív és tartós alkalmazkodási reakciók266160.90783
426MDepresszív szindróma278241.61914
427MSzorongásos betegségek, 18 év felett257160.87317
428MPsychogén reakciók és személyiségzavarok269190.82578
429MOrganikus eredetű pszichoszindrómák248120.80453
430MPszichózisok, tudatzavarok2114291.55588
431MGyermekkori elmezavarok236120.79501
432MPszichés fejlődés zavarai, 18 év alatt23090.79199
20 ALKOHOL- ÉS DROGFÜGGŐSÉG
435MAlkohol és/vagy drog okozta pszichés tünetek, kivéve a gyógyszerfüggőséget22270.65918
436MGyógyszer- és alkoholfüggőség481221.07094
437MAlkohol-drog abusus22070.50759
438MToxikus eredetű pszichoszindrómák254170.75830
21 SÉRÜLÉSEK, MÉRGEZÉSEK
439PBőrátültetés roncsolódás esetén a kéz kivételével145181.75077
440PRoncsolódásos sebek kezelése14580.83521
441PBőrátültetés kézsérülés esetén12670.94170
442PEgyéb műtétek roncsolódások esetén14892.06838
444MTöbbszörös trauma, 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel135133.05089
445MTöbbszörös trauma, 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül131122.38424
446MTöbbszörös trauma, 18 év alatt128101.98636
447MAllergiás reakciók, 18 év felett23170.68157
448MAllergiás reakciók, 18 év alatt12061.18143
449MA gyógyszerek toxikus hatásai, 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel24360.75000
450MA gyógyszerek toxikus hatásai, 18-70 év, kísérőbetegség és szövődmény nélkül22240.50000
451MA gyógyszerek toxikus hatásai, 18 év alatt11420.47425
452MA gyógykezelés szövődményei, 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel24490.90671
453MA gyógykezelés szövődményei, 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül23780.85070
454MEgyes károsodások, mérgezések és toxikus hatások, 70 év felett, vagy kísérőbetegséggel, szövődménnyel23270.73025
455MEgyéb károsodások, mérgezések és toxikus hatások, 70 év alatt, kísérőbetegség és szövődmény nélkül22140.52697
22 ÉGÉSEK
457Kiterjedt égés556177.98588
458PNem kiterjedt égés bőrátültetéssel143203.26601
459PNem kiterjedt égés sebkezeléssel és egyes műtéti eljárásokkal146123.92337
460MNem kiterjedt égés műtéti eljárások nélkül244111.64855
23 JELEK ÉS TÜNETEK
463MJelek és tünetek kísérőbetegséggel24590.83587
464MJelek és tünetek23060.66632
465MRosszindulatú betegségek utókezelése12381.08664
466MUtókezelés, rehabilitáció12480.89083
467MEgyes tényezők, melyek befolyásolják az egészségi állapotot13080.73419
501Kísérő személy (napi súlyszám)0000.02154
9999Nem csoportosítható hibás kódolási adatok0000.00000
ÚJ HOMOGÉN BETEGSÉGCSOPORTOK
520MEgyéb pszichiátriai kórképek, 60 év felett240150.80000
521MGerontopszichiátriai kórképek5114381.90000
522MGyermekkori hangulat- és viselkedészavarok, 18 év alatt5100301.80000
530MProgresszív cerebralis laesio, 1 év alatt360202.27000
531MInfantilis spinalis laesio, 1 év alatt11550.75000
532PTöbbszörös szív- és érműtétek155163.47000
533PKoponya- és agyműtétek többszörös jelentős trauma miatt150214.60000
534PVégtag replantáció, a csipő és femmur műtétei többszörös jelentős trauma miatt150243.20000
535PEgyéb műtétek többszörös jelentős trauma miatt150213.51000

Az ápolási esetek homogén betegségcsoportokba történő besorolása számítógépes eljárással készül. A fekvőbeteg intézetekben működő betegfelvételi programrendszer végzi el az ellátási esetek fő jellemzői alapján.

4. számú melléklet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelethez

[7. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez]

ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről

Térítési kategória

1. Magyar biztosítás alapján végzett ellátás

2. Magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3. Államközi szerződés alapján végzett ellátás

4. Egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása

5. Magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

A beteg neme

1. Férfi

2. Nő

A beteg családi állapota

1. Hajadon v. nőtlen

2. Házas v. élettársa van

3. Elvált v. különélő

4. Özvegy

A felvétel jellege

1. Más kórházból visszahelyezve

2. Más kórházból áthelyezve

3. Intézeten belüli fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységből áthelyezve

4. Háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5. Más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

6. Saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

7. Beutaló nélkül, mentővel

8. Beutaló nélkül

A felvétel típusa

1. Sürgős

2. Nem sürgős

A beteg további sorsa

1. Belső kórházi áthelyezés

2. Más kórházba történő áthelyezés

3. Otthonába bocsátva

4. Meghalt

5. Részszámla

6. Otthonába adaptációs szabadságra bocsátva

7. Önkényesen távozott

8. Szociális otthonba távozott

BNO típusa

1. Ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség

2. Áthelyezést indokló fődiagnózis

3. Ápolást indokló fődiagnózis

4. Szövődmény

5. Kísérő betegség

6. Halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. Kórbonctani alapbetegség

8. A halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. Kórbonctani kísérő betegség

A. Megelőző ok a kórbonctan szerint

B. A halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

E. Sérülések és mérgezések külső okai

V. Az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők

M. Daganatos megbetegedések morphológiai kódja

P. Status post diagnózisok

Műtét jellege (J)

A. Akut műtét

V. Választott időpontban végzett műtét

Operatőr (O)

1. Osztályvezető főorvos

2. Egyéb vezető beosztású orvos

3. Egyéb szakorvos

4. Nem szakorvos

Nosocomiális környezet (N)

A. Aseptikus környezet

B. Fakultatív szeptikus környezet

C. Szeptikus környezet

D. Igen szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. Sebgyógyulás per primam intentionem

2. Nem fertőzött seroma, haematoma

3. Sebgennyesedés

4. Varrat insufficientia

Anaesthesia technikája (A)

A. IVRA

B. Epidurális

H. Helyi

I. Intratrachealis

M. Maszkos

P. Plexus

S. Spinális

V. Vénás

X. Egyéb

N. Intramusculáris

Beavatkozás típusa (T)

1. A kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. A kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás

3. Kísérő betegség miatt végzett beavatkozás

4. Szövődmény miatt végzett beavatkozás

Oldaliság (L)

S. Bal oldali beavatkozás

D. Jobb oldali beavatkozás

U. Mindkét oldalon végzett beavatkozás

Onkológiai adatok

S. Azon diagnózis sorszáma az adatlapon, amelyhez az onkológiai szakmai adatok kapcsolódnak

ÉV. A daganatos megbetegedés felfedezése évének két utolsó számjegye

V. A diagnózist alátámasztó legmagasabb értékű (kódjelű) vizsgálat típusa

1 = csak klinikai vizsgálat

2 = röntgen vagy más képalkotó vizsgálat

3 = endoscopos vizsgálat szövettan nélkül

4 = exploratio szövettan nélkül

5 = speciális cytológiai haematológiai vizsgálat

6 = szövettan áttétből

7 = szövettan primer daganatból

8 = szövettan kórbonctani vizsgálat kapcsán

9 = ismeretlen

K. A daganat kiterjedése, ha ez az első gyógykezelés

1 = in situ

2 = kiindulási szerven belül marad

3 = környező szövetekre, szervekre terjed

4 = regionális nyirokcsomókba áttétet ad

5 = távoli szervbe áttétet ad

6 = nem körülírható (rendszerbetegség)

Kitöltési utasítás az adatlaphoz

1.-2. Kórház neve, azonosítója

Hossza: 5 pozíció

1-4. pozíció:

A kórház azonosító számát tartalmazza.

5. pozíció:

Az egészségügyi munkahelyek kódrendszerében a fekvőbeteg ellátási feladatnak megfelelő jel.

3. Térítési kategória

Hossza: 1 pozíció

1 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás,

2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása,

3 = államközi szerződés alapján végzett ellátás,

4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása,

5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása.

Menekült az a külföldi állampolgár (vagy hontalan személy), akit a Menekültügyi és Migrációs Hivatal helyi szerve menekültként elismer.

A menekültként elismert személyt a lakóhely szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőrkapitányság személyi igazolvánnyal látja el.

A menekültként elismert személyt a menekültként elismert személyek jogállásáról szóló 1989. évi 19. törvényerejű rendelet 1. §-a értelmében a jogszabályok alkalmazása szempontjából - az e §-ban meghatározott 6 kivétellel - magyar állampolgárnak kell tekinteni.

Ideiglenes menedéket élvező (menedékes) az a külföldi állampolgár (vagy hontalan személy), akit a Menekültügyi és Migrációs Hivatal helyi szerve nyilvántartásba vesz és ezt bizonyító igazolvánnyal lát el. Ez az igazolvány a rendőri szervek által kiállított tartózkodási engedéllyel együtt érvényes és a Menekülteket Támogató Alapból történő élelmezési, egészségügyi, közoktatási stb. ellátásra jogosít.

Az ideiglenes menedéket élvező nem kap személyi igazolványt, csak tartózkodási engedélyt.

(Az ideiglenes menedéket élvezőkről jelenleg a Menekülteket Támogató Alapról szóló 1993. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdésének c) pontja, valamint (1) bekezdésének 1. pontja rendelkezik.

4. Biztosítási személyazonosító jel

Hossza: 11 pozíció

Az OEP által kiadott mindenkori érvényes biztosítási személyazonosító jel.

Magyar biztosítással nem rendelkező személy esetén - kivéve a menedékeseket - nem kell kitölteni. Menedékes esetén a Menedékes Igazolvány számát kell a mezőben jobbra igazítva bejegyezni.

5. Törzsszám

Hossza: 2 + 5 pozíció

1-2. pozíció: felvételi év két utolsó számjegye,

3-7. pozíció: folyamatos tárgyévi sorszám jobbra zártan.

6. A beteg neve

7. A beteg állampolgársága

Hossza: 3 pozíció

8. A beteg neme

Hossza: 1 pozíció

1 = férfi,

2 = nő.

9. A beteg születési dátuma

Hossza: 6 pozíció

1-2. pozíció: a születési év utolsó két jegye

3-4. pozíció: hónap,

5-6. pozíció: nap.

10. A beteg családi állapota

Hossza: 1 pozíció

1 = hajadon v. nőtlen,

2 = házas v. élettársi kapcsolata van,

3 = elvált, különélő,

4 = özvegy.

11. A kísért beteg biztosítási személyazonosító jele

Hossza: 11 pozíció

Kitöltése megyegyezik a 4. pontban ismertetett eljárással. Alkalmazására a következő esetekben kerülhet sor.

a) Egészséges anya beteg gyermeke ápolása során kórházi ellátásban részesül. Az anya adatlapján ki kell tölteni a rovatot a beteg gyermek személyazonosító jelével. A beteg gyerek adatlapján ebben az esetben nem kell feltüntetni az anya személyazonosító jelét.

b) Szülés esetén az újszülött adatlapján az anya, az anya adatlapján az újszülött személyazonosító jelét kell a rovatba beírni. Ikerszülés esetén csak az elsőszülött gyermek személyazonosító jelét kell megadni az anya adatlapján.

12. A beteg lakhelye, irányítószáma

Hossza: 4 pozíció

A beteg állandó tatózkodási helyének postai irányítószámát kell beírni. Az állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező beteg esetén a rovatba "0001" kerül.

13. A beküldő munkahely kódja:

Hossza: 9 pozíció

Beutaló nélkül érkezett beteg esetén üresen marad.

14. A felvétel jellege

Hossza: 1 pozíció

1 = más kórházból visszahelyezve,

2 = más kórházból áthelyezve,

3 = intézeten belüli más fekvő szervezeti egységből áthelyezve,

4 = háziorvos, egyéb alapellátó beutalta,

5 = más intézet járóbeteg szakellátó munkahelye beutalta,

6 = intézeten belüli járóbeteg-szakellátó munkahely beutalta,

7 = beutaló nélkül, mentővel,

8 = beutaló nélkül.

15. A felvétel típusa

Hossza: 1 pozíció

1 = sürgős ellátás,

2 = nem sürgős ellátás.

16. A felvétel időpontja:

Az időpont percnyi pontosságú kitöltése csak az akut betegek felvételénél kötelező. Ebben az esetben a beteg tényleges osztályos felvételének pontos idejét kell bejegyezni óra, perc pontossággal. Előjegyzésre felvett betegek esetében a felvétel idejét elegendő óra pontossággal megadni. A felvétel időpontjának meghatározásához az első regisztrálás idejét kell figyelembe venni.

Hossza: 10 pozíció

1-2. pozíció: az év két utolsó számjegye

3-4. pozíció: hónap

5-6. pozíció: nap

7-8. pozíció: óra

9-10. pozíció: perc

17. Az ápoló osztály kódja:

Hossza: 4 pozíció

1-2. pozíció: az osztály szakmai jele

3-4. pozíció: az alábontás opcionális, a szakmán belüli azonosító szám

18. A távozás vagy halál időpontja:

Hossza: 10 pozíció

Az időpont percnyi pontosságú kitöltése csak exitált beteg esetében kötelező. Távozó (áthelyezett) beteg esetén elegendő az időpontot óra pontossággal megadni.

Kitöltése az időpont meghatározásának korábban ismertetett szabályai szerint történik.

19. Az átvevő osztály kódja:

Hossza: 4 pozíció

Belső áthelyezés esetén a 17. sz. mezőnél leírtak szerint töltendő ki.

20. Osztályos orvos kódja:

Hossza: 5 pozíció

Kitöltéskor 5 pozíción jobbra zártan a beteg osztályos orvosának országos azonosítási számát kell megadni. Pl.: 01234

Használata nem kötelező.

21. A beteg további sorsa:

Hossza: 1 pozíció

1 = belső áthelyezés,

2 = más intézetbe áthelyezve,

3 = otthonába bocsátva,

4 = meghalt,

5 = részszámla (a tartós ápolásra szervezett osztályon ellátott esetekre),

6 = otthonába adaptációs szabadságra bocsátva,

7 = önkényesen távozott,

8 = szociális otthonba távozott.

Az "1" belső, kórházi áthelyezést kell akkor is alkalmazni, ha az áthelyezésre ugyanazon fekvőbeteg osztályos ellátási esten belül az osztály részlegei között, vagy ha ugyanazon fekvőbeteg osztályos ellátási eseten belül fiktíven a térítési katgóriák között került sor.

Részszámla akkor készíthető, ha a tartós ápolási osztályon végzett ellátás meghaladja a mindenkori szabályozásnak megfelelő időtartamot. Ilyenkor a beteg további sorsa mezőbe "5" kerül. Ez lehetővé teszi, hogy a hosszú idejű, pl. egy év időtratamot meghaladó ápolás után a kórház a távozás időpontja előtt részteljesítést számolhasson el. Speciális, külön szabályozott esetekben az aktív részlegeken ellátott esetekről is kiállítható részszámla.

A beteg további sorsa mezőbe "8" jelzést kell beírni, ha a beteg áthelyezésre kerül tartós beutalást, vagy átmeneti elhelyezést biztosító intézménybe.

22. Diagnózisok típusa, BNO kódja, megnevezése:

a) A beteg állapotának minősítéséhez a következő típusjelek használhatók:

1 = Ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség,

2 = Áthelyezést indokló diagnózis,

3 = Ápolást indokló fődiagnózis,

4 = Szövődmény,

5 = Kísérő betegség,

6 = A halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot a klinikus szerint,

7 = Kórbonctani alapbetegség (a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot),

8 = A halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot a kórbonctan szerint,

9 = Kórbonctani kísérő betegségek vagy állapotok,

A = Megelőző ok a kórbonctan szerint,

B = A halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint,

E = Sérülések és mérgezések külső okai,

V = Az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők,

M = Patológiai vizsgálatok eredményének morphológiai kódja a SNOMED szerint,

P = Status post diagnózisok.

b) Kitöltési előírások a diagnózisok meghatározásához

- Az "1" és "3" típusú diagnózis kitöltése kötelező, minden esetben csak egy-egy diagnózis kaphat ilyen minősítést, az "1" és "3" típusú diagnózis lehet azonos is.

- "7", "8" típusú diagnózisnak (boncolás esetén kötelező) csak egy-egy diagnózist szabad megadni.

- A "2" áthelyezést indokló diagnózist minden intézményen belüli és más intézménybe történő áthelyezésnél (továbbküldésnél) kötelező meghatározni, minden esetben csak egy diagnózis kaphat ilyen minősítést.

- A "6" és "B" jelű diagnózis exitált betegnél kötelező, minden esetben csak egy-egy diagnózis kaphat ilyen minősítést.

- "E" jelű kód használata erőszakos halál esetén kötelező.

c) Különleges események definiálása

- Szociális ok miatt ellátott betegek esetén a következő kódok használata kötelező:

"1" és "3" típus 7999 Sine diagnose

"V" típus 60-61 "az egészségügyi szolgálatot egyéb körülmények miatt igénybe vevő személyek" fejezet megfelelő tétele

Az egészségügyi állapotot egyébként jellemző diagnózisokat a többi diagnózis típussal kell meghatározni.

- Kísérő hozzátartozó esetén a következő kódok használata kötelező:

"1" és "3" típus 7999 Sine diagnose

"V" típus 650 Beteg személy egészséges kísérője.

- A kórházi ellátást elsősorban specifikus utókezelések miatt igénybe vevő beteg esetén az "1" és "3" típusú diagnózisok mellett a BNO V5100-V5500 V5700-V5800 (BNO 750-759. oldal) megfelelő tételét kötelező használni. Más esetekben, ha pl. ezekre az eljárásokra csak kiegészítő jelleggel került sor, a V5100-V5500, V5700-V5800 tételek nem használhatók. Egyébként a beteg részére végzett beavatkozás WHO kódját mindenkor meg kell adni a beavatkozás részben (pl. haemodialízis), ha az a kiemelt beavatkozások közé tartozik.

- A kórházi ellátást elektív abortusz miatt igénybe vevő személyek esetén a következő kódok használata kötelező:

"3" típus 6350-6359 Törvényes művi abortusz,

"V" típus 6171 Nem kívánt terhesség miatti elektív abortusz

- Részszámlát a számítógépes rendszer megadott időhatár szerint automatikusan készít.

d) Diagnózis kódja

Hossza: 5 pozíció

1-4. pozíció: megfelelő BNO kód balra zártan, vagy "V", "E", "M" jelű kód számrésze

5. pozíció: felhasználása fakultatív, az országos szakmai intézetek ajánlása szerint (kivéve az ötjegyű morphológiai kód esetén

Pl. 5301 - Nyelőcsőgyulladás

23. Beavatkozások

a) A beavatkozás megnevezése

b) A beavatkozást végző osztály kódja

Hossza: 4 pozíció

(az ápoló osztályok kódjegyzéke szerint)

Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha az ápoló és a műtétet végző osztály nem ugyanaz volt, a beteg csak a műtét időtartamára került áthelyezésre a műtétet végző osztályra.

c) A beavatkozás kezdetének időpontja

Hossza: 4 pozíció

1-2. pozíció: hónap

3-4. pozíció: nap

Ugyanazon okból végzett, egynél több (nem műtéti) beavatkozás esetén, ha a mennyiség rovatba egynél nagyobb érték kerül, az első beavatkozás időpontját kell megadni.

d) A beavatkozás jellege (J)

Hossza: 1 pozíció

A = akut beavatkozás,

V = választott időpontban végzett beavatkozás.

e) Operatőr kódja (O)

Hossza: 1 pozíció

Kitöltés: az adott beavatkozást elvégző orvos besorolását kell megadni az alábbi kategóriákban:

1 = osztályvezető főorvos,

2 = egyéb vezető beosztású orvos,

3 = szakorvos,

4 = nem szakorvos.

f) Nosocomiális környezet minősítése (N)

Hossza: 1 pozíció

A fertőzéses szövődmények nosocomiális eredetének elbírálására kiadott módszertani levél alapján kell kitölteni. Beavatkozás alatt értjük a műtétet, továbbá az egyéb invaziv diagnosztikus és therápiás eljárásokat.

Sebfertőzés alatt a seb olyan elváltozása értendő, mely a seb, illetve közvetlen környezetének váladékozásával jár, és a váladék bakteriológiai vizsgálata olyan baktériumot tartalmaz, mely a sebfertőzéssel okozati összefüggésbe hozható.

A = Aseptikus környezetben végzett beavatkozás. Az eljárás során üreges szervet nem nyitnak meg, a műtéti területen fertőzést elősegítő szövet vagy anyag (pl. előző műtét fonala) nincs. Ilyenek pl. az elsődleges sérv- és érműtétek, bizonyos csontműtétek, álló burok mellett vagy közvetlenül burokrepedés után történik a császármetszés, variocokele műtét, stb.

B = Fakultatív szeptikus környezetben végzett beavatkozás. Ilyen esetekben olyan üreges szerv megnyitására kerül sor, melynek bennéke általában nem fertőzött, vagy fertőzöttsége esetén a fertőzés terjedésének veszélye műtét-technikailag nagy valószínűséggel kiküszöbölhető. Ilyen pl. az epehólyag eltávolítás, a jóindulatú betegség miatt végzett gyomor- és vékonybélműtét, a recidiv sérv miatt végzett műtét, méhűri beavatkozások, húgyúti feltárások, stb.

C = Szeptikus környezetben végzett beavatkozás. Ennek során fertőzött tartalmú üreges szervet nyitnak meg. Ilyen pl. a vastagbélműtét, a rosszindulatú daganat miatt végzett nyelőcső-, gyomor- és vékonybél-műtét, a gyulladt féregnyúlvány műtéte, az epehólyag és epecsatornák gyulladása miatt végzett műtét, rosszindulatú collum és endometrium daganat miatt végzett műtét, uretherosigmoideostomia, stb.

D = Igen szeptikus környezetben végzett beavatkozás. Ilyenkor a műtéti beavatkozás általában gennyes folyamat miatt történik. Ide sorolandók a C) pontban említett, szeptikus környezetben végzett beavatkozások abban az esetben, ha mechanikus és/vagy gyógyszeres előkészítésre nem volt mód, és ha a műtét során az átlagosnál nagyobb mennyiségű fertőző anyag jutott a környezetbe. Ide tartoznak pl. a tályogfeltárások, szeptikus szövődmények miatt végzett reoperációk, bélelzáródás miatt bélmegnyitással is járó műtétek, a szövet- vagy szervelhalás miatt végzett sürgős műtétek, gennyes adnextumor miatt végzett műtét, pyonephros miatti veseeltávolítás stb.

g) Sebgyógyulás (S)

Hossza: 1 pozíció

Csak "5" kódszámmal kezdődő, műtétnek minősített beavatkozás esetén kell kitölteni az alábbi terminológia alapján.

1. = elsődleges sebgyógyulás

2. = seroma, haematoma

3. = sebgennyesedés

4. = varrat insufficientia.

h) Anaesthesia technikája (A)

Hossza: 1 pozíció

A = IVRA (i. v. regionalis anaesthesia)

E = Epidurális

H = Helyi

I = Intratrachealis

M = Maszkos

N = Intramuscularis

P = Plexus

S = Spinális

V = Vénás

X = Egyéb

i) Beavatkozás típusa (T)

Hossza: 1 pozíció

1 = A kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett főműtét, ill. beavatkozás,

2 = A kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további műtét, beavatkozás,

3 = Kísérő betegség miatt végzett műtét, ill. beavatkozás,

4 = Szövődmény vagy gyanúja miatti reoperáció, ill. beavatkozás.

j) Beavatkozás kódja

Hossza: 5 pozíció

Kitöltése a WHO ajánlása alapján készített "Egészségügyi beavatkozások kódrendszere" szerint balra zártan történik.

A teljes beavatkozások kódrendszeréből minden műtét, valamint néhány egyéb olyan jelentős diagnosztikai vagy therápiás eljárás került be a bázisadatok körébe, mely az esetcsoport meghatározásához szükséges.

A beavatkozások másik jelentős szakmai szempontból fontos részét (pl.: labor, röntgen, stb.) nem kell jelenteni.

k) Oldaliság jele (L)

Hossza: 1 pozíció

Kitöltése a páros szervek beavatkozásainál szükséges.

S = bal oldali beavatkozás

D = jobb oldali beavatkozás

U = mindkét oldalon végzett beavatkozás

l) A beavatkozás mennyisége az ápolás során (db)

Hossza: 2 pozíció

Értelemszerűen az osztályos ápolás során az adott beavatkozásból végzett esetek számát kell a rovatba beírni a nem "5" számjellel kezdődő egyéb beavatkozások esetén. (Pl. dialízisek száma egy ápolás során.) "5"-tel kezdődő műtétek esetén több darab nem adható meg, mivel külön tételként kell feltüntetni minden esetet.

Nem műtéti beavatkozás esetén a beavatkozás jellege, operatőr kódja, nosocomiális környezet, sebgyógyulás, anaesthesia kódja mezőket nem kell megadni.

24. Onkológiai szakmai adatok

Hossza: 3 * 6 pozíció

Az onkológiai szakmai adatokat a rosszindulatú daganatos betegségekben szenvedők ellátása esetén kell meghatározni. Az adatok alapvetően a betegség felfedezésének körülményeire vonatkoznak.

1-2. pozíció: (S)

Azon diagnózis sorszámának a jele az adatlapon (és a betegségeket tartalmazó részen belül a számítógépes állományban), amelyhez az onkológiai szakmai adatok kapcsolódnak.

3-4. pozíció (ÉV)

A daganatos megbetegedés felfedezése évének két utolsó számjegye. Az elsődleges rosszindulatú daganat diagnózisa felfedezési évének az a naptári év tekintendő, melyben a diagnózist alátámasztó és így a kezelést eldöntő legmagasabb értékű vizsgálatot végezték (leggyakrabban a szövettani anyag vételének ideje).

5. pozíció: (V)

A diagnózist alátámasztó legmagasabb értékű (kódjelű) vizsgálat típusa.

1 = csak klinikai vizsgálat,

2 = rtg. vagy más képalkotó vizsgálat,

3 = endoscopos vizsgálat szövettan nélkül,

4 = exploratio szövettan nélkül,

5 = speciális cytologiai, haematológiai vizsgálat,

6 = szövettan áttétből,

7 = szövettan primer daganatból,

8 = szövettan kórbonctani vizsgálattal,

9 = ismeretlen.

Az "M" kód (lsd. diagnózis típusok) meghatározása esetén ebbe a mezőbe az 5-8 kódok valamelyike kerülhet. A "8" jelzés csak akkor használható, ha a rosszindulatú daganatot csak a boncolásnál igazolták.

6. pozíció: (K) a daganat kiterjedése, ha az első gyógykezelésről van szó

1 = in situ,

2 = kiindulási szerven belül,

3 = környező szövetekre, szervekre terjed,

4 = regionális nyirokcsomóba áttétet ad,

5 = távoli szervbe áttétet ad,

6 = nem körülírható, rendszerbetegség.

Az első kezeléssel egyidőben rendelkezésre álló TNM besorolás esetén a kód értékét a következő módon kell előállítani.

1 = T

2 = T1 vagy T2

3 = T3 vagy T4

4 = N1-től

5 = M1-től

Amennyiben a betegnek több önálló elsődleges rosszindulatú daganata ismert, azokat sorrendben (3 multiplex elsődleges daganatig) kell jelezni. Kétoldali emlődaganat két külön önálló elsődleges rosszindulatú daganatnak tekintendő.

Alapfogalmak

1. Törzsszám

A törzsszám egy beteg egy folyamatos kórházi ellátási esetének azonosítására szolgál. A törzsszám a folyamatos intézményi ellátás időtartama alatt nem változik. A felvétel sorrendjében, folyamatos sorszámozással kell kiadni. Az első két számjegy a felvételi évszám utolsó két számjegye, a következő 5 számjegy egyszerű sorszám. A törzsszám sorszámát évente 1-től újra kell kezdeni. Az év első napján bentfekvő betegek törzsszámát nem szabad átírni.

2. A BNO használata

A BNO IX. verziója bizonyos diagnózisok kódolására kétféle kódot biztosít. Ezekben az esetekben a kétféle minősítés tőr (+) és csillag (*) szimbólummal került megkülönböztetésre. A tőr (+) szimbólummal jelölt kód a betegséget az osztályozásnak azon csoportjába helyezi el, amelyben a diagnózis leírása a BNO hagyományos elvei szerint került meghatározásra.

A csillag (*) jelzéssel ellátott kód az osztályozásnak abban a fejezetében helyezkedik el, amely arra a szervrendszerre vonatkozik, amelyhez a manifesztáció vagy komplikáció kapcsolódik. Ily módon a tbc-s agyhártyagyulladás tőr jelzéssel ellátott kódja az "I. Fertőző és élősdiek okozta betegségek" főcsoportjában, míg a csillag jelzéssel ellátott kódja a "VI. Idegrendszer és érzékszervek megbetegedései" főcsoportban található. A BNO osztályozás alapelve az, hogy a tőr (+) jelű tétel az elsődleges kód, és a csillag (*) kód a másodlagos. Az ADATLAP kitöltésénél minden esetben a tőr (+) jelű tételeket kell használni, ha a betegségnek kétféle kódja is meghatározható.

3. A kórházi ápolás okainak meghatározása

A beteg állapotának pontos definiálásához, a kórházi ápolás okainak kiválasztásához és minősítéséhez a különböző diagnózis típusok használata nyújt lehetőséget. Az ápolási esetet jellemző diagnózisokat az ápolási epizód végén kell meghatározni az összes vizsgálati eredmény birtokában. Ez nem jelenti azt, hogy a beteg állapotát a kórházi ápolás végén fennálló helyzet szerint kell meghatározni, csupán annyit, hogy az ápolás okainak végleges meghatározását (a diagnosztikus vizsgálatok elvégzése után) az elbocsátáskor célszerű megadni.

3.1. A kórházi kezelést indokló fődiagnózis

Kórházi kezelést indokló fődiagnózisként a beteg azon kórisméjét kell kiválasztani, amely az osztályos ellátást szükségessé tette, fő oka volt a betegen végzett vizsgálatoknak és beavatkozásoknak. Ha nem állítottak fel diagnózist, akkor a főtünetet, vagy problémát kell helyette kiválasztani. A választást az orvosnak kell elvégeznie és a főállapotot, vagy problémát az egyéb állapotoktól és problémáktól megkülönböztetnie. Ha több jelentős oka volt a kórházi kezelésnek, azt kell fődiagnózisnak tekinteni, amelyet a legsúlyosabbnak ítéltek.

3.2. Az ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség

Az a betegség kerülhet ebbe a diagnózis kategóriába, amely a kórházi kezelést indokló fődiagnózis alapjául szolgált, kialakulásához közvetlenül hozzájárult. "1" típusjellel minősítve kell kódolni. Az ápolást indokló fődiagnózis és az ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség sok esetben ugyanaz, de eltérés esetén a különbséget definiálni kell. Ez a lehetőség az oki folyamat követését szolgálja.

Például:

1. 1539 Vastagbél rosszindulatú daganata k.m.n

3. 5600 Ileus

3.3. Szövődmények

Szövődményként kell feltüntetni azt a diagnózist, amely az ápolást indokló fő kórismérv, vagy a gyógykezelés következményeként jelentkezett. A szövődményes megbetegedést, állapotot "4" típusjellel minősítve kell kódolni.

3.4. Kísérő megbetegedések

Kísérő betegségként kell feltüntetni azt a megbetegedést, mely az ápolást indokló betegséggel egyidőben, vagy jelen ápolást megelőzően jelentkezett, és az adott ápolás során az ápolást indokló betegség lefolyását befolyásoló tényező, vagy önmagában is kezelést igénylő megbetegedés volt. A kísérő megbetegedést "5" típusjellel kell feltüntetni. Az a betegség vagy állapot, amely nem befolyásolta az adott ápolás során alkalmazott beavatkozásokat, nem adható meg kísérő megbetegedésként. Az ilyen esetekben a "P" status post diagnózis típus nyújt lehetőséget az állapot megjelölésére.

3.5. Áthelyezést indokló diagnózis

Áthelyezést indokló diagnózisként azt a fő okot kell megadni, amely miatt a leginkább szükségessé vált a beteg más ápoló osztályra, vagy kórházba történő áthelyezése.

3.6. "E" és "V" jelű kódok

A beteg állapotának meghatározásához a "V" jelű "Az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők", és az "E" jelű "A sérülések és mérgezések külső okai-nak" kiegészítő osztályozására kialakított BNO kódok is használhatók. Az "E" és "V" jelek ilyen esetekben a diagnózis típusa mezőben jelennek meg. Meghatározott esetekben használatuk kötelező (Pl. erőszakos halál, stb.)

3.7. Status post diagnózisok

Jele kitöltéskor a típuskódban "P" status post diagnózis. A status post diagnózis olyan korábbi betegség, állapot, amely a beteg jelen állapotát, illetve az adott kezelést nem feltétlenül befolyásolja, de szakmai szempontból az ismerete indokolt.

3.8. Morphológiai kódok

Meghatározott megbetegedések esetén, ha a diagnózis felállítása pathológiai vizsgálat alapján történt, kötelező a morphológiai kód használata. A diagnózis típusa mezőbe "M", a morphológiai kód első jele kerül beírásra. Az Országos Onkológiai Intézet részére szolgáltatandó adat.

3.9. Haláloki diagnózisok

Exitált betegek esetén a következő diagnózis típusok megkülönböztetésére van szükség.

- A halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot a klinikus ("6" típusjel) és a kórbonctan szerint ("8" típusjel)

Ezekben a kategóriákban közvetlenül azt a halálhoz vezető okot kell megjelölni, amely az események sorozatában az alapbetegségből kiindulva a halált közvetlenül előidézte.

- Megelőző ok a kórbonctan szerint ("A" típusjel)

Az a betegség vagy állapot, amely közvetlenül előidézte a halált okozó betegséget vagy állapotot.

- A halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot a kórbonctan ("7" típusjel), és a klinikus ("B" típusjel) szerint

A halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot azon alapbetegség, amely a halálhoz vezető események sorozatát elindította.

- Kórbonctani kísérő betegségek vagy állapotok ("9" típusjel)

Minden olyan egyéb fontos betegség vagy állapot, amely kedvezőtlenül befolyásolta a kóros folyamat lezajlását és így hozzájárult a halálhoz, de nincsen összefüggésben a halálhoz vezető betegséggel, vagy állapottal.

A halálokok megjelölésének rendszere megfelel a WHO előírásainak, és a Halott-vizsgálati Bizonyítvány kitöltésének.

Példa:

1.A halált közvetlenül előidézőJobb szívfél elégtelenség
2.betegség vagy állapot ("6", "8")
3.Megelőző ok ("A")Cor pulmonale
4.A halál alapjául szolgáló
5.betegség vagy állapot ("7", "B")Tüdőtágulat
6.Kórbonctani kísérő
7.betegség vagy állapot ("9")Dülmirigy túltengés

File- és rekordszabvány

A GYÓGYINFOK részére a fekvőbeteg ellátás teljesítményéről havonta szolgáltatott adatok tartalma és szerkezete

Azonosító

Filenév:xxxx_ID.yyy(xxx jelenti az adott intézet 4 jegyű azonosító kódját,
yyy pedig egy egyszerű sorszám, amely 001-gyel
kezdődik, és ha több floppy készül, akkor a kiterjesztés
utolsó karaktere 1-ről 2-re, 3-ra stb. változik;
a file hossza 0 byte, csak azonosításra szolgál)

GYÓGYINFOK floppy

Filenév:GYfxxxx.yyy(xxxx jelenti az adott intézet 4 jegyű azonosító kódját,
yyy pedig egy egyszerű sorszám, amely 001-gyel
kezdődik, és ha az állomány több file-ban van, akkor a
kiterjesztés utolsó karaktere 1-ről 2-re, 3-ra stb. változik)
Típus:TEXT(a mezők egymás után elválasztó karakter nélkül
következnek, a rekord végén CR/LF található)
Szerkezet:ld. ezen leírás 2. oldalán

Kísérőjegyzék

A beküldött floppy tartalmazza a kísérőjegyzéket nyomtatható formátumban is. Ennek jellemzői:

Filenév:KULDOLAP.TXT
Típus:TEXT(nem rekordszerkezet, hanem nyomtatható formátum)
Listakép:ld. ezen leírás 4. oldalán!

Beküldési rekordkép a kórházi (osztályos) ápolási esetekről

NévHosszMegnevezés
KORHAZKOD5Az intézmény kódja
TORZSSZÁM7A beteg törzsszáma
SORSZAM2Az ápolási esemény sorszáma
SZEMELYAZ11Biztosítási személyazonosító jel
BETEG_NEME1A beteg neme
SZUL_DATUM6Születési dátuma
ALLAMPOLG3A beteg állampolgársága
CSALADI_ALL1A beteg családi állapota
KIS_SZEM_AZ11A kísérő személy biztosítási
személyazonosító jele
IR_SZAM4A beteg lakhelyének postai iránytószáma
TER_KAT1Térítési kategória
BEUTALO9A beutaló munkahely kódja
FELV_IDO10A felvétel időpontja
OSZTALYKOD4A felvevő osztály kódja
RESZLEGKOD2Osztály összetartozási jel
OSZT_TIPUS1A felvevő osztály típusa
FELV_TIPUS1A felvétel típusa
FELV_JELL1A felvétel jellege
TAV_IDO10A távozás időpontja
TOV_SORS1A beteg további sorsa
ORVOSKOD5Az osztályos orvos kódja(96 byte)
BETEGSEG16*BETEGSEGDiagnózisok(96 byte)
BEAVATKOZ9*BEAVATKOZASEgészségügyi beavatkozások(198 byte)
ONKOLOGIA3* ONKOLOGIAOnkológiai szakmai adatok(18 byte)
FELHASZN30A felhasználók számára fenntartott mezők
REKORD_TIP1A rekord jellege (javító, törlő, normál)
DRG_KOD4A homogén betegségcsoport kódja
TARTALEK28Későbbi felhasználásra fenntartva!(63 byte)
Összesen471
BETEGSÉG
BNO_TIPUS1A diagnózis típusa
BNO_KOD5A diagnózis BNO kódja
BEAVATKOZÁS:
B_OSZTALY4A beavatkozás orvosi munkahelyének kódja
B_HONAP2A beavatkozás elvégzésének hónapja
B_NAP2A beavatkozás elvégzésének napja
B_JELLEG1A beavatkozás jellege
B_OPER1A beavakozást végző operatőr kódja
B_NOSOC1A nosocomiális környezet minősítése
B_SEBGYOGY1A sebgyógyulás minősítése
B_ANAEST1Az anaesthesia módja
B_TIPUS1A beavatkozás típusa
B_KOD5A beavatkozás WHO kódja
B_OLDAL1Oldaliság kódja
B_DB2A beavatkozások száma
ONKOLÓGIA:
O_S2A diagnózis sorszáma az adatlapon
O_EV2A daganat felfedezésének éve
O_V1A diagnózis felállításához alkalmazott
vizsgálat kódja
O_K1A daganat kiterjedése
Készült:<keltezés>
Beküldő intézet:<az intézet neve>, <kódja>
<székhelye>

Kísérőjegyzék a feladott adatlapokról Rekordszám szerint

Oszt.Előző évIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIHibaÖssz.
<kód><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db>
Össz:<db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db>
Az állományt ........... db mágneslemez tartalmazza.
……………………………………
készítette

5. számú melléklet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelethez

[9. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez]

Fekvőbeteg ellátási háttér mellett járóbeteg szakellátásban elvégezhető műtéti beavatkozások

A) Az alábbi betegségek műtétei:

1. alsó végtag primer varicositas,

2. analis sipolyok,

3. aranyérbetegség (belső aranyeres csomók),

4. de Quervain betegség (pattanó ujj),

5. digitus malleus,

6. epicondylitis humeri,

7. fissura ani,

8. glaucoma,

9. hallux valgus,

10. hydrokele,

11. lumbalis discus hernia,

12. pterygium,

13. szövődménymentes inguino-femoralis sérv.

B) Beavatkozások:

1. circumcisio,

2. epididymectomia,

3. epekőoldás (endoszkópos vagy percutan bevezetett katéteres),

4. ESWL-epekő,

5. ESWL-vesekő,

6. könnytömlő exstirpatio,

7. papillotomia (endoszkópos),

8. percutan epicystotomia/nephrostomia,

9. percutan transluminalis angioplastica (PTA),

10. primer és szekunder hemodialízis műtétei,

11. orchydopexia,

12. szemgolyó eltávolítás,

13. oesophagus varix sclerotisatio (fiberoszkópos).

6. számú melléklet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelethez

[10. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez]

Kizárólag fekvőbeteg ellátási háttér mellett a járóbetegellátásban elvégezhető kúraszerű kezelések

BetegségBeavatkozás
1. Daganatos betegségekKombinált daganatgátló kezelés
2. HaemachromatosisDesferal kezelés
3. HyperthyreosisRadiojód kezelés
4. Arteriosclerosis cerebri, vertebrobasilaris insufficiencia, arteriosclerosis obliteransInfúziós kezelés
5. Csontvelő, veseátültetés utánImmunglobulin pótlás

Kúraszerű ellátás kezelőlapja

Térítési kategória

1 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás

2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3 = államközi szerződés alapján végzett ellátás

4 = egyéb, magyar biztosítással vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személy térítésköteles ellátása

5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

A beteg neme

1 = férfi

2 = nő

A felvétel jellege

1 = más kórházból visszautalva

2 = más kórházból áthelyezve

3 = intézeten belüli kórházi osztályról áthelyezve

4 = háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5 = más intézet járóbeteg szakellátó munkahelye beutalta

6 = intézeten belüli járóbeteg szakellátó munkahely beutalta

7 = beutaló nélkül, mentővel

8 = beutaló nélkül

A felvétel típusa

1 = sürgős ellátás

2 = nem sürgős ellátás

Az ellátás típusa

1 = kúraszerű teljes ellátás

2 = kúraszerű teljes ellátás az ellátáshoz kapcsolódó továbbküldési joggal

3 = részleges kúraszerű ellátás a kórházi ellátás befejezéseként

4 = részleges kúraszerű ellátás a kórházi ellátás befejezéseként, továbbküldési joggal

5 = részleges kúraszerű ellátás a kórházi ellátás előtt

6 = részleges kúraszerű ellátás a kórházi ellátás előtt, továbbküldési joggal

A diagnózis típusa

2 = Továbbküldést indokló fődiagnózis

3 = Ellátást indokló fődiagnózis

4 = Szövődmény

5 = Kísérő betegség

A beteg további sorsa

1 = Intézeten belül áthelyezve más járóbeteg szakellátóhoz

2 = Más intézet járóbeteg szakellátásába áthelyezve

3 = A kezelés befejeződött, alapellátásba vissza

4 = Meghalt

5 = Intézeten belül áthelyezve a fekvőbeteg ellátásba

6 = Áthelyezve más intézet fekvőbeteg ellátásába

7 = A kezelés befejeződött, az adott orvosi munkahely visszarendelte

Kitöltési útmutató

Kúraszerű ellátás kezelőlapja

A fekvőbeteg ellátási háttér mellett járóbeteg szakellátásban végzett kúraszerű kezelések teljesítményének elszámolását a Kúraszerű ellátás kezelőlapja adatainak dokumentálásával kell elvégezni. Az adatokat az előírt formában a járóbeteg szakellátás mindenkori rendelkezései alapján kell elszámolásra benyújtani.

Homogén ambuláns szakellátási kezelésnek tekintendők azok az ellátási esetek, amikor

- az adott ambuláns szakellátási tevékenység nyújtására jogosult orvosi munkahely a beteg ellátásának adott orvosi munkahelyen történő elvégzésével, valamint a további, az ellátáshoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások elrendelésének felelősségi jogával felruházva,

- jól meghatározható kezelési időtartamban,

- e mellékletben felsorolt esetekben kúraszerű ellátást végez.

I. A kezelőlap használati módja

A kezelőlapot egy beteg egy kúraszerű ellátási esetéről a beteg ellátásáért felelős orvosi munkahelynek kell kitölteni. Az adatlap tartalmazza az adott kúra alatt, ahhoz kapcsolódóan elvégzett valamennyi szolgáltatás adatát, beleértve a más munkahelyen végzett ellátásokat is.

A nyomtatvány helyett más olyan dokumentáció is alkalmazható, amely tartalmazza a kezelőlap adatait. Az adatok valódiságát aláírásával az ellátásért felelős orvos igazolja.

II. Az adatok kitöltése

1-2. Az ellátásért felelős orvosi munkahely neve, kódja

Hossza: 9 pozíció

Az egészségügyi szolgáltatók ágazati azonosítási rendszerének megfelelő kódszám.

1-4. pozíció: az intézet azonosító száma

5. pozíció: a feladat jele

6-9. pozíció: az orvosi munkahely azonosító száma az intézeten belül.

3. Térítési kategória

Hossza: 1 pozíció

1 = magyar biztosítás terhére végzett ellátás

2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3 = államközi szerződés alapján végzett ellátás

4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező, vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása

5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

Menekült az a külföldi állampolgár (vagy hontalan személy), akit a Menekültügyi és Migrációs Hivatal helyi szerve menekültként elismert.

A menekültként elismert személyt a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőrkapitányság személyi igazolvánnyal látja el.

A menekültként elismert személyt a menekültként elismert személyek jogállásáról szóló 1989. évi 19. törvényerejű rendelet 1. §-a értelmében a jogszabályok alkalmazása szempontjából - az e §-ban meghatározott 6 kivétellel - magyar állampolgárnak kell tekinteni.

Ideiglenes menedéket élvező (menedékes) az a külföldi állampolgár (vagy hontalan) személy, akit a Menekültügyi és Migrációs Hivatal helyi szerve nyilvántartásba vesz és ezt bizonyító igazolvánnyal lát el. Ez az igazolvány a rendőri szervek által kiállított tartózkodási engedéllyel együtt érvényes és a Menekülteket Támogató Alapból történő élelmezési, egészségügyi, közoktatási stb. ellátásra jogosít.

Az ideiglenes menedéket élvező nem kap személyi igazolványt, csak tartózkodási engedélyt.

[Az ideiglenes menedéket élvezőkről jelenleg a Menekülteket Támogató Alapról szóló 1993. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdésének c) pontja, valamint (1) bekezdésének 1. pontja rendelkezik.]

4. Biztosítási személyazonosító jel

Hossza: 11 pozíció

az OEP által kiadott mindenkori érvényes biztosítási személyazonosító jel.

Magyar biztosítással nem rendelkező személy esetén - kivéve a menedékeseket - nem kell kitölteni.

Menedékesek esetén a Menedékes Igazolvány számát kell a mezőbe jobbra igazítva bejegyezni.

5. Az ellátási esemény törzsszáma

A törzsszám egy beteg egy folyamatos kúraszerű ellátási esetének azonosítására szolgál egy az ellátással megbízott orvosi munkahelyen belül.

A törzsszám az egy kúraszerű ellátás időtartama alatt nem változik. A kezelési esetek kezdési időpontja szerinti sorrendben, folyamatos sorszámozással kell kiadni. Az első két számjegy az ellátás évszámának utolsó két számjegye, a következő 5 számjegy egyszerű sorszám. A törzsszám sorszámát orvosi munkahelyenként évente 1-től újra kell kezdeni. Az év első napján folyamatban lévő kezelések törzsszámát nem szabad átírni.

7. Állampolgárság

Hossza: 3 pozíció

8. A beteg neme

Hossza: 1 pozíció

1 = férfi

2 = nő

9. Születési dátum

Hossza: 6 pozíció

1-2. pozíció: a születési év utolsó két jegye

3-4. pozíció: hónap

5-6. pozíció: nap

10. Beutaló

Hossza: 9 pozíció

A beutaló alapján kell kitölteni az egészségügyi szolgáltatók ágazati azonosítási rendszerének megfelelően. Beutaló nélkül érkezett beteg esetén üresen marad.

11. A felvétel jellege

Hossza: 1 pozíció

1 = más kórházból visszautalva

2 = más kórházból áthelyezve

3 = intézeten belüli fekvőbeteg ellátó szervezeti egységből áthelyezve

4 = háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5 = más intézet járóbeteg szakellátó munkahelye beutalta

6 = saját intézet járóbeteg szakellátó munkahelye beutalta

7 = beutaló nélkül, mentővel

8 = beutaló nélkül

12. A felvétel típusa

Hossza: 1 pozíció

1 = sürgős ellátás

2 = nem sürgős ellátás

13-14. Az ellátás kezdete, vége

Hossza: 6 pozíció

1-2. pozíció: az időpont évének utolsó két jegye

3-4. pozíció: hónap

5-6. pozíció: nap

Az ellátás kezdete azon időpont, amikor az orvosszakmai szempontból egy kúrának tekintendő ellátás első eseményére sor kerül. Az ellátás vége időpontjaként ennek megfelelően az egy kúrán belüli utolsó ilyen esemény időpontját kell megadni.

15. Az ellátás típusa

Hossza: 1 pozíció

1 = kúraszerű teljes ellátás

2 = kúraszerű teljes ellátás az ellátáshoz kapcsolódó továbbküldési joggal

3 = részleges kúraszerű ellátás a kórházi ellátás befejezéseként

4 = részleges kúraszerű ellátás a kórházi ellátás befejezéseként, továbbküldési joggal

5 = részleges kúraszerű ellátás a kórházi ellátás előtt

6 = részleges kúraszerű ellátás a kórházi ellátás előtt, továbbküldési joggal

16. Ambuláns ellátási csoport

Hossza: 4 pozíció

17. Diagnózisok

Hossza: 6 pozíció

1. pozíció: a diagnózis típus jele

2-5. pozíció: a megfelelő BNO kód balra zártan

6. pozíció: a diagnózis kódolás általános szabályai szerint a kitöltése fakultatív

A beteg állapotának minősítéséhez a következő típusjelek használhatók:

"3" jelű diagnózis: Az ellátást indokló fődiagnózis

Az ellátást indokló fődiagnózisként a beteg azon betegségét kell kiválasztani, amely a kúraszerű ellátást szükségessé tette, fő oka volt a betegen végzett vizsgálatoknak és beavatkozásoknak. (Ha nem állítottak fel diagnózist, akkor a - kórházi kódolási szabályokkal összhangban - a fő tünetet, vagy problémát kell helyette kiválasztani. A választást az orvosnak kell elvégeznie és a fő állapotot, vagy problémát az egyéb állapotoktól megkülönböztetnie. Több jelentős ok esetén azt kell fődiagnózisként tekinteni, amelyet a legsúlyosabbnak ítéltek.)

"4" jelű diagnózis: Szövődmények

Szövődményként kell feltüntetni azt a diagnózist, amely az ellátást indokló fő kórismérv, vagy a gyógykezelés következményeként jelentkezett.

"5" jelű diagnózis: Kísérő megbetegedések

Kísérő betegségként kell feltüntetni azt a megbetegedést, mely az ellátást indokló betegséggel egyidőben, vagy jelen kúraszerű ellátást megelőzően jelentkezett, és ennek során az ellátást indokló fő betegség lefolyását befolyásoló tényező, vagy önmagában is kezelést igénylő megbetegedés volt. Az a betegség, vagy állapot, amely nem befolyásolta az adott ápolás során alkalmazott beavatkozásokat, nem adható meg kísérő megbetegedésként.

"2" jelű diagnózis: Továbbküldést indokló diagnózis

Továbbküldést indokló diagnózisként azt a fő okot kell megadni, amely miatt a leginkább szükségessé vált a beteg más egészségügyi szolgáltatóhoz történő átutalása az adott orvosi munkahelyen vagy a felügyeletében más helyen az adott kúrához tartozóan végzett ellátást követően.

18. Szolgáltatások

Ebben a részben a kúra időtartamán belül végzett, a hozzá tartozó kezelésekre - szolgáltatásonként, függetlenül a szolgáltatást nyújtó intézettől - a következő adatokat kell bejegyezni:

a) A szolgáltatás megnevezése

b) A szolgáltatást végző orvosi munkahely 9 kódszámos azonosítószáma az egészségügyi szolgáltatók ágazati azonosító kódrendszere szerint

c) A szolgáltatás elvégzésének dátuma (az év utolsó két számjegye, hónap, nap)

d) A szolgáltatás 5 számjelű kódszáma

e) Az adott időpontban a szolgáltatásból elvégzett tevékenységek száma

19. A beteg további sorsa

Hossza: 1 pozíció

1 = Intézeten belül áthelyezve más járóbeteg szakellátóhoz

2 = Más intézet járóbeteg szakellátásába áthelyezve

3 = A kezelés befejeződött, alapellátásba vissza

4 = Meghalt

5 = Intézeten belül áthelyezve a fekvőbeteg ellátásba

6 = Áthelyezve más intézet fekvőbeteg ellátásába

7 = A kezelés befejeződött, az adott orvosi munkahely visszarendelte

20. Továbbküldési orvosi munkahely

Hossza: 9 pozíció

Kitöltését az egészségügyi szolgáltatók ágazati kódrendszere szerint kell elvégezni.

Beküldési rekordkép a "Kúraszerű ellátás kezelőjapjá"-hoz

NévHosszMegnevezés
MUNKAHELY9Az ellátásért felelős orvosi munkahely kódja
TER_ KAT1Térítési kategória
SZEMELYAZ11Biztosítási személyazonosító jel
TORZSSZAM7Törzsszám
ALLAMPOLG3A beteg állampolgársága
NEM1A beteg neme
SZUL_DATUM6Születési dátuma
BEUTALO9A beutaló munkahely kódja
FELV_JELL1A felvétel jellege
FELV_TIPUS1A felvétel típusa
ELL_KEZD6Az ellátás kezdetének dátuma
ELL_VEGE6Az ellátás végének dátuma
ELL_TIPUS1Az ellátás típusa
AECS4Ambuláns ellátási csoport
BETEGSÉG5*BETEGSÉGDiagnózisok
SZOLGALT20*SZOLGALTATASEgészségügyi szolgáltatások
TOV_SORS1A beteg további sorsa
TOV_MHELY9A továbbküldési orvosi munkahely
BETEGSÉG:
BNO_TIPUS1A diagnózis típusa
BNO_KOD5A diagnózis BNO Kódja
SZOLGÁLTATÁS:
SZ_MHELY9A szolgáltatás orvosi munkahelyének kódja
SZ_DATUM6A szolgáltatás elvégzésének dátuma
SZ_KOD5A szolgáltatás kódja
SZ_DB1A szolgáltatások száma

File- és rekordszabvány

A GYÓGYINFOK részére az "Kúraszerű ellátás kezelőlapja" adataiból havonta szolgáltatott adatok tartalma és szerkezete

Azonosító

Filenév:xxxx_ID.yyy(xxxx jelenti az adott intézet 4 jegyű azonosító kódját,
yyy pedig egy egyszerű sorszám, amely 001-gyel
kezdődik, és ha több floppy készül, akkor a kiterjesztés
utolsó karaktere 1-ről 2-re, 3-ra stb. változik;
a file hossza 0 byte, csak azonosításra szolgál)

GYÓGYINFOK floppy

Filenév:ASZxxxx.yyy(xxxx jelenti az adott intézet 4 jegyű azonosító kódját,
yyy pedig egy egyszerű sorszám, amely 001-gyel
kezdődik, és ha az állomány több file-ban van,
akkor a kiterjesztés utolsó karaktere 1-ről 2-re, 3-ra
stb. változik)
Típus:TEXT(a mezők egymás után elválasztó karakter nélkül
következnek, a rekord végén CR/LF található)
Szerkezet:ld. ezen leírás 2. oldalán!

Kísérőjegyzék

A beküldött floppy tartalmazza a kísérőjegyzéket nyomtatható formátumban is. Ennek jellemzői:

Filenév:KULDOLAP.TXT
Típus:TEXT(nem rekordszerkezet, hanem nyomtatható formátum)
Listakép:ld. ezen leírás 3. oldalán!
Készült:<keltezés>
Beküldő intézet:<az intézet neve>, <kódja>
<székhelye>

Kísérőjegyzék a feladott "Kúraszerű ellátás kezelőlapjá"-nak adatairól

Rekordszám szerint

Oszt.Előző évIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIHibaÖssz.
<kód><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db>
Össz:<db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db><db>
Az állományt ........... db mágneslemez tartalmazza.
…………………………………….
készítette

7. számú melléklet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelethez

[11. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez]

Művese kezelések

A) Akut dialízis:

1. akut hemodialízis

2. hemoperfúzió

3. hemoperfúzió-hemodialízis

4. hemofiltráció

B) Krónikus dialízis:

1. krónikus hemodialízis

2. hemodiafiltráció

8. számú melléklet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelethez

[12. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez]

Havi összesítő a fogorvosi rendelés teljesítéséről

Év, hóMűködtető kódjaFogorvosi szolgálat kódjaTeljesítmény
finanszírozása
Orvosi nyilvántartási számaMegjelent betegek száma
Ssz.KezelésiMeny-Térítési kód1+2+3+5
kódnyiség12345öszesen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Térítési kód:1.Magyar biztosítás alapján végzett ellátás
2.Magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása
3.Államközi szerződés alapján végzett ellátás
4.Egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos
rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult
személyek térítésköteles ellátása
..................................
Orvos
................................
Működtető
5.Magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása
6.Fekvőbeteg részére végzett ellátás

9. számú melléklet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelethez

[13. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez]

Az egyes vérkészítmények ráfordítás-arányos térítési díjai

MegnevezésMennyiség egységbenTérítés
Ft-ban
Kivizsgált teljes vér13264
Vörösvértest koncentrátum11142
Mosott vörösvértest koncentrátum12448
Buffy coat mentes vvt. koncentr.11632
Plazma (folyékony, fagyasztott, FFP)13200
Krioprecipitátum 1 egység vérből-1306
Kriófelülúszó11795
Trombocita koncentrátum (random)11142
Fehérvérsejt koncentrátum11142
Buffy coat fehérvérsejt12938
Szűrt, mosott reszuszpendált vvt.15875
Vvt. koncentrátum (-196°C)14080
Vvt. koncentrátum (-30°C)13264
Trombocita koncentrátum (ferezisből)14243

Tartalomjegyzék