13/1999. (II. 1.) Korm. rendelet

a személyi azonosító használatával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. §-ának (1) bekezdése a) és c) pontjaiban, valamint a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény 64. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

I.[1]

II.[2]

III.[3]

IV.

Átmeneti és záró rendelkezések

60. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, a már folyamatban lévő eljárást azonban a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.

(2)[4] A 4. §, a 22. § 1999. szeptember 1-jén, a 62. § 1999. február 1-jén lép hatályba.

61. §[5]

62. §[6] Ahol kormányrendelet, miniszteri rendelet, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatalt, továbbá Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalt vagy Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatalt említ, azon országos illetékességű központi hivatalként Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalt kell érteni.

63. §[7]

1. számú melléklet a 13/1999. (II. 1.) Korm. rendelethez[8]

2. számú melléklet a 13/1999. (II. 1.) Korm. rendelethez[9]

3. számú melléklet a 13/1999. (II. 1.) Korm. rendelethez[10]

4. számú melléklet a 13/1999. (II. 1.) Korm. rendelethez[11]

Lábjegyzetek:

[1] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1248. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1248. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1248. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] A 13/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 60. §-ának 2. bekezdése a 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 49. §-a 2. bekezdése b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[5] A 13/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 61. §-át a 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 49. §-a 2. bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte

[6] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1999/45. száma. Megjelent 1999.05.26.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1248. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1248. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1248. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1248. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] A 13/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 4. számú mellékletét a 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 49. §-a 2. bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte

Tartalomjegyzék