162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról[1]

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. §[2]

2. §[3] A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

3. § A Hivatal jogelődje a Menekültügyi és Migrációs Hivatal.

4. §[4] (1)[5]

(2)[6]

(3)[7] A miniszter a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése szerinti honosítási eljárással és az 5. §-a szerinti visszahonosítási eljárással, a magyar állampolgárság kérelemre történő igazolásával összefüggésben a Hivatal felett gyakorolt, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott hatáskörét a miniszterelnök általános helyettesével együttműködve látja el.

(4)[8] A miniszterelnök általános helyettese a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti honosítási eljárással összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)-h) pontjában meghatározott hatásköröket.

4/A. §[9] (1)[10] A Hivatalt főigazgató vezeti.

(2) Főigazgatói megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

5. §[11] (1) A Hivatal ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt állampolgársági, idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

(1a)[12] A Kormány központi anyakönyvi szervként a Hivatalt jelöli ki.

(2)[13]

(3)[14] A Hivatal központi szervből és a Hivatal területi szerveként a mellékletben meghatározott illetékességi területen működő igazgatóságokból áll.

(4)[15] A Hivatal a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ középirányító szerveként

a) jóváhagyja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ szervezeti és működési szabályzatát,

b) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogát és az egyéb munkáltatói jogköröket,

c) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,

d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,

e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

f) a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

g) kezeli a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)-f) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat.

5/A. §[16]

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[17]

(3)[18]

Orbán Viktor s., k.,

miniszterelnök

Melléklet a 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelethez

[19]
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területi szervei
Területi szervek megnevezése és székhelyeIlletékességi terület
1.Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság
Székhely: Budapest
Budapest Főváros, Pest megye
2.Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Debrecen
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megye
3.Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Szeged
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye
4.Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhely: Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
5.Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Pécs
Baranya, Somogy, Tolna megye
6.Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Székesfehérvár
Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye
7.Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Győr
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 204. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[4] Megállapította a 173/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.09.05.

[6] Hatályon kívül helyezte a 167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatálytalan 2014.07.18.

[7] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 206. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[8] Beiktatta a 151/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[9] Beiktatta a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 112. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[10] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 207. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.09.05.

[11] Megállapította a 278/2004. (X. 12.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.10.20.

[12] Beiktatta a 167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2014.07.18.

[13] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.09.05.

[14] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 205. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[15] Beiktatta a 352/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2015.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 290/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.12.24.

[17] Hatályon kívül helyezte a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatálytalan 2014.07.18.

[19] Módosította a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

Tartalomjegyzék