2005. évi I. törvény

a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

Első fejezet[2]

Második fejezet[3]

Harmadik fejezet

38. §[4]

Negyedik fejezet

A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény módosítása

39. §[5]

Ötödik fejezet[6]

Hatodik fejezet[7]

Záró rendelkezések

42. § (1)[8][9] Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[10]

(3) E törvény alkalmazásában a 6. §, 8. §, 24. § és 28. §-ában meghatározott szabadságra, illetménypótlékra vonatkozó szabályokat 2004. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

(4) E törvény 17. §-ában szabályozott szolgálati nyugdíj összegének megállapítására vonatkozó rendelkezést, azon hivatásos állományúak esetében, akik e törvény hatálybalépésekor már elérték vagy meghaladták a 25 éves szolgálati idejüket, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy e törvény hatálybalépésekor megszerzett szolgálati idejük szerint kell megállapítani a szolgálati nyugdíjuk összegét.

(5) E törvény 18. §-ában szabályozott özvegyi nyugdíjra vonatkozó rendelkezést 2004. november 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

(6)[11] Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a rendészeti szakvizsga rendjét, valamint a rendészetért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a felügyelete alá tartozó képzések, továbbképzések rendjét.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2005. évi I. törvényhez[12]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. február 14-i ülésnapján fogadta el

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 745. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (9) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[4] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi XC. törvény 20. § (4) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXII. törvény 172. § 8. pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[6] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 745. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXVIII. törvény 174. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[8] Módosította a 2007. évi II. törvény 109. § (6) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.01.

[9] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 745. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 745. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 171. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2007.01.01

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 745. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére