2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

3/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (különösen: 14. §)

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet (különösen: 2. §)

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet (különösen: 6. § (4)-(6) bekezdés)

2021. évi CXXX. törvény (különösen: 13. §)

645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet (különösen: 1-3. §)

615/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 2. §, 3. §)

407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (különösen: 5. §)

500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet (különösen: 2. §)

2020. évi CIV. törvény (különösen: 2. §)

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 5. §, 6. §, 7. §, 9. §, 9/B. §, 10. §, 10/A-10/B. §, 11-12. §, 14. §)

450/2020. (X. 5.) Korm. rendelet

419/2020. (IX. 1.) Korm. rendelet

13/2020. (VIII. 31.) KKM rendelet (különösen: 1. §)

33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet (különösen: 1. §)

Közlemény (HÉ 2020/47.) a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról (különösen: sárga országok, piros országok)

Közlemény (HÉ 2020/44.) (különösen: sárga országok, piros országok)

Közlemény (HÉ 2020/41.) (különösen: sárga országok, piros országok)

11/2020. (VII. 13.) KKM rendelet (különösen: 1. §)

Közlemény (HÉ 2020/38.) (különösen: sárga országok, piros országok)

341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (2) bekezdés, 2. §, 4. §, 5. §, 6. §, 7. §, 8. §, 11. §, 12. §, 13., 15. §, 16. §)

2020. évi LVIII. törvény (különösen: 90. §)

291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

9/2020. (VI. 17.) KKM rendelet

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

226/2020. (V. 25.) Korm. rendelet (különösen: 2. §)

Közlemény (HÉ 2020/24.)

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (különösen: 4. §)

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (különösen: 2. §, 4. §, 5. § (1) bekezdés, 7. §)

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 97. §)

Közlemény (HÉ 2020/17.)

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (különösen: 2. §, 5. §, 8. §)

Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában történő közreműködés, valamint az Európai Unió és az azon kívüli országok társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról a következő törvényt alkotja:[2]

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §[3]

2. §[4]

2/A. §[5]

2/B. §[6]

2/C. §[7]

3. §[8]

4. §[9]

5. §[10]

II. Fejezet

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás szabályai[11]

Általános szabályok

6. §[12]

7. §[13]

7/A. §[14]

A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok[15]

8. §[16]

9. §[17]

10. §[18]

11. §[19]

12. §[20]

III. Fejezet

A SZÁZNYOLCVAN NAPON BELÜL KILENCVEN NAPOT MEGHALADÓ TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI[21]

Általános szabályok

13. §[22]

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumok[23]

14. §[24]

15. §[25]

Tartózkodási engedély

16. §[26]

17. §[27]

17/A. §[28]

17/B. §[29]

17/C. §[30]

18. §[31]

18/A. §[32]

18/B. §[33]

18/C. §[34]

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra vonatkozó különös szabályok[35]

19. §[36]

20. §[37]

20/A. §[38]

20/B. §[39]

20/C. §[40]

20/D. §[41]

20/E. §[42]

20/F. §[43]

20/G. §[44]

21. §[45]

21/A. §[46]

22. §[47]

22/A. §[48]

22/B. §[49]

22/C. §[50]

22/D. §[51]

23. §[52]

24. §[53]

25. §[54]

26. §[55]

27. §[56]

27/A. §[57]

28. §[58]

29. §[59]

Az összevont engedély kiadására és meghosszabbítására vonatkozó szabályok[60]

29/A. §[61]

A tartózkodási engedély iránti eljárások jogorvoslati szabályai[62]

29/B. §[63]

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás

30. §[64]

Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló, 1951. június 19-én, Londonban kelt Megállapodás hatálya alá tartozó polgári állomány tagjai és a hozzátartozók beutazása és tartózkodása

31. §[65]

IV. Fejezet

A LETELEPEDÉS

32. §[66]

33. §[67]

Ideiglenes letelepedési engedély

34. §[68]

Nemzeti letelepedési engedély

35. §[69]

35/A. §[70]

35/B. §[71]

35/C. §[72]

36. §[73]

37. §[74]

EK letelepedési engedély

38. §[75]

39. §[76]

V. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ RENDÉSZETI SZABÁLYOK

A beléptetés megtagadása és a visszairányítás

40. §[77]

41. §[78]

41/A. §[79]

Kiutasítás és önkéntes távozás[80]

42. §[81]

Az idegenrendészeti kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom

43. §[82]

44. §[83]

45. §[84]

45/A. §[85]

45/B. §[86]

45/C. §[87]

46. §[88]

47. §[89]

48. §[90]

48/A. §[91]

48/B. §[92]

48/C. §[93]

A bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtása

49. §[94]

A kiutasítás költségeinek viselése

50. §[95]

A visszairányítás és a kiutasítás elrendelésére, illetve végrehajtására vonatkozó tilalom

51. §[96]

52. §[97]

52/A. §[98]

Arcképmás és ujjnyomat rögzítése

53. §[99]

Az őrizet

54. §[100]

55. §[101]

56. §[102]

Idegenrendészeti óvadék[103]

56/A. §[104]

A kifogás

57. §[105]

Az őrizet bírósági meghosszabbítása

58. §[106]

A bírósági eljárás közös szabályai

59. §[107]

Az őrizet végrehajtása

60. §[108]

61. §[109]

61/A. §[110]

A kijelölt helyen való tartózkodás elrendelése

62. §[111]

63. §[112]

64. §[113]

A kitoloncolás

65. §[114]

65/A. §[115]

Külföldre utazási korlátozás[116]

66. §[117]

A harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzése

67. §[118]

A harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzése a Vízuminformációs Rendszerben

67/A. §[119]

A személykörözés elrendelése

68. §[120]

VI. Fejezet

FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

69. §[121]

70. §[122]

71. §[123]

72. §[124]

VII. Fejezet

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A harmadik országbeli állampolgár szálláshelyének bejelentési kötelezettsége

73. §[125]

A születés bejelentése

74. §[126]

Az oktatási intézmények bejelentési kötelezettsége[127]

74/A. §[128]

Gyakornoki program és fogadó szervezet bejelentése[129]

74/B. §[130]

A harmadik országbeli állampolgár személyi okmányaival kapcsolatos bejelentési kötelezettségek és hatósági intézkedések

75. §[131]

Az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége[132]

75/A. §[133]

A Fehér Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége[134]

75/B. §[135]

VIII. Fejezet

A HONTALAN STÁTUSZ MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK ÚTI OKMÁNNYAL ELLÁTÁSA

Hontalanság megállapítására irányuló eljárás

76. §[136]

77. §[137]

78. §[138]

79. §[139]

80. §[140]

81. §[141]

A hontalanság megállapítása feltételei fennállásának felülvizsgálata[142]

81/A. §[143]

A harmadik országbeli állampolgárok úti okmánnyal ellátása

82. §[144]

83. §[145]

84. §[146]

85. §[147]

86. §[148]

IX. Fejezet[149]

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK[150]

1. CÍM[151]

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK[152]

Hatásköri szabályok[153]

86/A. §[154]

Ügyfél[155]

86/B. §[156]

86/C. §[157]

Illetékességi szabályok[158]

86/D. §[159]

A hatáskör és illetékesség vizsgálata[160]

86/E. §[161]

Nyelvhasználat[162]

86/F. §[163]

Megkeresés[164]

86/G. §[165]

A kapcsolattartás általános szabályai[166]

86/H. §[167]

Adatkezelés és betekintés az eljárás irataiba[168]

86/I. §[169]

2. CÍM[170]

A KÉRELEMRE INDULÓ IDEGENRENDÉSZETI ELJÁRÁSOK SZABÁLYAI[171]

Az elsőfokú idegenrendészeti eljárás[172]

A kérelem[173]

86/J. §[174]

Hiánypótlás[175]

86/K. §[176]

A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása[177]

86/L. §[178]

Az eljárás megszüntetése[179]

86/M. §[180]

Az eljárás felfüggesztése[181]

86/N. §[182]

Az ügyintézési határidő és a határidő számítása[183]

86/O. §[184]

86/P. §[185]

Igazolási kérelem[186]

86/Q. §[187]

Az idézés[188]

86/R. §[189]

A tényállás tisztázása és az ügyfél nyilatkozata[190]

87. §[191]

A szakhatósági eljárás általános szabályai[192]

87/A. §[193]

87/B. §[194]

A bizonyítás eszközei[195]

Az irat[196]

87/C. §[197]

A tanú és hatósági tanú[198]

87/D. §[199]

87/E. §[200]

Szakértő és tolmács[201]

87/F. §[202]

Az eljárás akadályozásának következményei és az eljárási bírság[203]

87/G. §[204]

Jegyzőkönyv és feljegyzés[205]

87/H. §[206]

A képviselet szabályai[207]

87/I. §[208]

87/J. §[209]

87/K. §[210]

3. CÍM[211]

AZ IDEGENRENDÉSZETI HATÓSÁG DÖNTÉSEI[212]

Határozat és végzés[213]

87/L. §[214]

87/M. §[215]

A döntés közlése[216]

87/N. §[217] (1)[218]

(2)[219]

(3)[220]

(4)[221]

(5)[222]

(6)[223]

(7)[224]

(8)[225]

(9)[226]

(10)[227]

A kézbesítés szabályai[228]

87/O. §[229]

4. CÍM[230]

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, IGAZOLVÁNY ÉS NYILVÁNTARTÁS[231]

Hatósági bizonyítvány[232]

88. §[233]

Hatósági igazolvány[234]

88/A. §[235]

Hatósági nyilvántartás[236]

88/B. §[237]

5. CÍM[238]

AZ IDEGENRENDÉSZETI HATÓSÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE[239]

Az idegenrendészeti hatóság hatósági ellenőrzésének célja[240]

88/C. §[241]

A helyszíni ellenőrzés[242]

88/D. §[243]

A helyszíni ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok[244]

88/E. §[245]

A helyszíni ellenőrzés megindítása és lefolytatása[246]

88/F. §[247]

Az idegenrendészeti hatóság által alkalmazható intézkedések a hatósági ellenőrzés során[248]

88/G. §[249]

Az idegenrendészeti hatóság jogai és kötelezettségei a hatósági ellenőrzés során[250]

88/H. §[251]

Az ügyfél jogai és kötelezettségei a hatósági ellenőrzés során[252]

88/I. §[253]

Az eljárási cselekmények rögzítése[254]

88/J. §[255]

6. CÍM[256]

HIVATALBÓL INDÍTOTT ELJÁRÁS[257]

88/K. §[258]

7. CÍM[259]

HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK[260]

A zár alá vétel[261]

88/L. §[262]

88/M. §[263]

88/N. §[264]

8. CÍM[265]

JOGORVOSLAT[266]

A jogorvoslat szabályai[267]

88/O. §[268]

88/P. §[269]

Fellebbezés[270]

88/Q. §[271]

A közigazgatási per[272]

88/R. §[273]

9. CÍM[274]

A VÉGREHAJTÁS SZABÁLYAI[275]

89. §[276]

89/A. §[277]

89/B. §[278]

90. §[279]

91. §[280]

10. CÍM[281]

AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉG, AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉG VISELÉSE ÉS ELŐLEGEZÉSE[282]

92. §[283]

11. CÍM[284]

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS[285]

92/A. §[286]

92/B. §[287]

12. CÍM[288]

EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK[289]

92/C. §[290]

X. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK ADATAINAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

93. §[291]

93/A. §[292]

94. §[293]

94/A. §[294]

Idegenrendészeti résznyilvántartások

95. §[295]

96. §[296]

96/A. §[297]

97. §[298]

98. §[299]

99. §[300]

99/A. §[301]

100. §[302]

101. §[303]

102. §[304]

103. §[305]

104. §[306]

105. §[307]

105/A. §[308]

106. §[309]

107. §[310]

108. §[311]

108/A. §[312]

108/B. §[313]

108/C. §[314]

108/D. §[315]

108/E. §[316]

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

109. §[317]

Átmeneti rendelkezések

110. §[318]

110/A. §[319]

110/B. §[320]

110/C. §[321]

Felhatalmazó rendelkezések

111. §[322]

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés[323]

112. §[324]

113. §[325]

114. §[326]

115. §[327]

116. §[328]

117. §[329]

118. §[330]

119. §[331]

Az Európai Unió jogának való megfelelés

120. §[332]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 300. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[11] Módosította a 2013. évi CXCVIII. törvény 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.29.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[15] Az alcímet módosította a 2013. évi CXCVIII. törvény 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.29.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[21] A fejezetcímet módosította a 2013. évi CXCVIII. törvény 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.11.29.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[23] Az alcímet módosította a 2013. évi CXCVIII. törvény 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.11.29.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[35] Az alcímet módosította a 2013. évi CXCVIII. törvény 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.11.29.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[60] Beiktatta a 2013. évi XCIII. törvény 63. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[62] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 36. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[80] Az alcím szövegét megállapította a 2010. évi CXXXV. törvény 128. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.24.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[103] Beiktatta a 2023. évi XXXVIII. törvény 56. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[107] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[108] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[111] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[113] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[114] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[115] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[116] A cím szövegét megállapította a 2012. évi CLXXXI. törvény 60. § (7) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[117] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[118] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[119] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[120] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[121] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[122] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[123] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[125] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[127] Beiktatta a 2010. évi CXXXV. törvény 69. §-a. Hatályos 2010.12.24.

[128] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[129] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CXXXIII. törvény 39. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[132] Beiktatta a 2011. évi CV. törvény 106. § - a. Hatályos 2011.08.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[134] Az alcímet beiktatta a 2021. évi CXX. törvény 48. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[135] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[136] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[137] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[138] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[139] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[140] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[141] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[142] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 49. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[144] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[145] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[146] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[147] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[148] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[149] A Fejezetet megállapította a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[150] Megállapította a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[151] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[152] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[153] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § b) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[155] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[156] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[157] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[158] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[159] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[160] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[161] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § d) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[162] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[163] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § e) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[164] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[165] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § e) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[166] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[167] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § e) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[168] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[169] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § f) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[170] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[171] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[172] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[173] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[174] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § g) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[175] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[176] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § h) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[177] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[178] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § i) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[179] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[180] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § j) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[181] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[182] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[183] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[184] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[185] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[186] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[187] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[188] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[189] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § k) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[190] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[191] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § l) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[192] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[193] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[194] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[195] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[196] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[197] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[198] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[199] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[200] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[201] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[202] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[203] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[204] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[205] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[206] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[207] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[208] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[209] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[210] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[211] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[212] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[213] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[214] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § n) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[215] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § o) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[216] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[217] Beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[218] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § p) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[219] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[220] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[221] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[222] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[223] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[224] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[225] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[226] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[227] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § q) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[228] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[229] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[230] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[231] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[232] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[233] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[234] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[235] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[236] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[237] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[238] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[239] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[240] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[241] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[242] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[243] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[244] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[245] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[246] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[247] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[248] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[249] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[250] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[251] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[252] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[253] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[254] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[255] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[256] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[257] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[258] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[259] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[260] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[261] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[262] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[263] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[264] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[265] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[266] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[267] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[268] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[269] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[270] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[271] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[272] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[273] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[274] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[275] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[276] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[277] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[278] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[279] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[280] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[281] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[282] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[283] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[284] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[285] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[286] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[287] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[288] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[289] A címet beiktatta a 2017. évi CXLIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[290] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[291] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[292] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[293] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[294] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[295] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[296] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[297] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[298] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[299] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[300] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[301] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[302] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[303] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[304] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[305] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[306] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[307] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[308] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[309] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[310] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[311] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[312] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[313] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[314] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[315] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[316] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[317] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[318] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[319] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[320] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[321] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[322] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[323] Az alcímet beiktatta a 2018. évi VI. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[324] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[325] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[326] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[327] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[328] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[329] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[330] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[331] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[332] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 350. § r) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

Tartalomjegyzék