22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. §-ának e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet jelenlegi 6. §-a, melynek rendelkezéseit 2006. január 1-je és e rendelet hatálybalépése között benyújtott hitelkérelmek esetében sem kell alkalmazni, és a már befizetett kezességvállalási díjat vissza kell fizetni.

(2) A 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet - e rendelet 1. §-ával megállapított - 6. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az abban foglalt rendelkezéseket a hatálybalépést követően benyújtott hitelkérelmek esetében kell alkalmazni.

(3) Az R. - e rendelet 2. §-ával megállapított - 1. § (1) bekezdését, az e rendelet 13. §-ával megállapított 32. § (1) bekezdését, az e rendelet 17. §-ával megállapított 38. § (4) bekezdését és az e rendelet 18. §-ával megállapított 43. § (2) bekezdését a hatálybalépést követően elbírált pályázatok alapján igénybe vett támogatásokra kell alkalmazni.

(4) Az R. - e rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított - 5. § (2) bekezdés cb) pontjában, az e rendelet 5. §-ával megállapított 15. § (1) bekezdésében, az e rendelet 6. §-ával megállapított 16. § (1) bekezdésében, az e rendelet 8. §-ával megállapított 20. § (8) bekezdés d) pontjában, az e rendelet 10. §-ával megállapított 25/B. §-ában, valamint az e rendelet 15. §-ával megállapított 32/D. § (1) és (9) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(5) Az R. e rendelet 4. §-ával megállapított - 7. § (2) bekezdésének b) pontjának, az e rendelet 7. §-ával megállapított 19. § (3) bekezdésének, az e rendelet 9. §-ával megállapított 24. § (12) és (16) bekezdésének, az e rendelet 11. §-ával megállapított 28. § első mondatának, az e rendelet 12. §-ával megállapított 29/A. §-ának és az e rendelet 14. §-ával megállapított 32/C. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.