7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 68. §-ának (4) bekezdésében és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) 7. §-ának d), e) pontjában, valamint a 27. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a költségvetési törvény 1. számú mellékletének

a) XVII. Területfejlesztés fejezet 5. cím, 3. Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat alcím

aa) 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-csoportra,

ab) 3. Decentralizált szakmai fejlesztési programok jogcím-csoportra;

b) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet

ba) 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása címre,

bb) 10. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása címre.

A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat régiók közötti felosztása

2. §

(1) Az 1. § a) pontban meghatározott decentralizált területfejlesztési programok, illetve decentralizált szakmai programok régiók közötti felosztását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési törvény 50. §-a (13) bekezdésének e) pontja szerint a XVII. Területfejlesztés fejezet 5. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport, 8. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím feladataira együttesen biztosított 3500,0 millió forint összegű kötelezettségek közül a 2007. évet 2500,0 millió forint, a 2008. évet 1000,0 millió forint terheli. A kötelezettségek a régiók között a 2007. és a 2008. évben a 2006. évivel azonos arányban oszlanak meg.

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzat megyék közötti felosztása

3. §

(1) Az 1. § b) pontjának ba) alpontjában meghatározott előirányzat régiónkénti összegét a költségvetési törvény 21. számú melléklete tartalmazza. Az előirányzat a megyei területfejlesztési tanácsokat és a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. Az előirányzat

a) 63%-ának 30%-a az egy főre jutó bruttó hazai termék megyénkénti mértéke, 70%-a a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lakónépessége alapján, a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan szerint,

b) 37%-a a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 1/A. §-a (3) bekezdésének a) pontjára vonatkozó megosztási szabályok alapján kerül felosztásra.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően felosztott, megyei területfejlesztési tanácsok területi kötöttséggel felhasználható keretét a 2. számú melléklet, az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően felosztott, megyei területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Önkormányzat területi kötöttség nélkül felhasználható keretét a 3. számú melléklet tartalmazza.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzat megyék közötti felosztása

4. §

(1) Az 1. § b) pontjának bb) alpontjában meghatározott előirányzat a területfejlesztés kedvezményezett térségeinekjegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet] foglalt, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége alapján kerül felosztásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felosztott megyei területfejlesztési tanácsi kereteket a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §[1]

6. §[2]

7. §[3]

8. §[4]

9. §[5]

10. §[6]

Záró rendelkezés

11. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő, a területfejlesztés szempontjából átmenetileg kedvezményezett kistérségek 2006. évben is átmenetileg kedvezményezettnek minősülnek.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált területfejlesztési és szakmai programjainak régiók közötti felosztása

Millió Ft

Programok és régiókDél-AlföldDél-DunántúlÉszak-AlföldÉszak-MagyarországKözép-DunántúlKözép-MagyarországNyugat-DunántúlÖsszesen
I. Decentralizált területfejlesztési programok1 388,71 104,02 363,81 708,6598,3728,7507,98 400,0
ebből:
új induló fejlesztésekre496,0394,3844,2610,2213,7260,3181,43 000,0
ebből:
turisztikai célokra:49,639,484,461,021,426,018,1300,0
II. Decentralizált szakmai programok142,2206,7249,6249,61132,9219,0145,51275,0
1. Autópálya-építést segítő közmunkaprogram0,060,090,030,00,00,00,0180,0
2. Nemzeti parkok közmunkaprogram06,09,028,530,06,06,04,5105,0
3. Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása19,221,927,926,419,233,326,1174,0
4. Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével2,45,112,314,10,00,02,136,0
5. Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése13,811,415,910,29,321,38,190,0
Programok és régiókDél-AlföldDél-DunántúlÉszak-AlföldÉszak-MagyarországKözép-DunántúlKözép-MagyarországNyugat-DunántúlÖsszesen
6. Kerékpárutak fejlesztése25,89,315,08,48,48,414,790,0
7. Idegenforgalmi fejlesztések60,090,060,060,090,0150,090,0600,0
8. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése0,00,0528,01 232,00,00,00,01 760,0

2. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása előirányzat területi kötöttséggel felhasználható keretének megyék közötti felosztása

Adatok millió Ft-ban

Megye, régió
Budapest0,0
Pest399,1
Közép-Magyarország399,1
Fejér183,4
Komárom-Esztergom131,2
Veszprém265,0
Közép-Dunántúl579,6
Győr-Moson-Sopron155,9
Vas121,1
Zala140,6
Nyugat-Dunántúl417,6
Baranya378,2
Somogy333,4
Tolna229,5
Dél-Dunántúl941,1
Borsod-Abaúj-Zemplén844,5
Heves272,6
Nógrád337,0
Észak-Magyarország1 454,1
Hajdú-Bihar573,6
Jász-Nagykun-Szolnok481,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg728,6
Észak-Alföld1 783,9
Bács-Kiskun555,4
Békés430,7
Csongrád286,6
Dél-Alföld1272,7
Összesen6 848,1

3. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása előirányzat területi kötöttség nélkül felhasználható keretének megyék és a Budapest Főváros közötti felosztása

Adatok millió Ft-ban

Megye, régió
Budapest275,1
Pest333,9
Közép-Magyarország609,0
Fejér140,3
Komárom-Esztergom86,5
Veszprém170,1
Közép-Dunántúl396,9
Győr-Moson-Sopron155,5
Vas131,0
Zala161,1
Nyugat-Dunántúl447,6
Baranya222,4
Somogy199,3
Tolna127,4
Dél-Dunántúl549,1
Borsod-Abaúj-Zemplén387,8
Heves142,9
Nógrád116,9
Észak-Magyarország647,6
Hajdú-Bihar238,1
Jász-Nagykun-Szolnok192,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg340,3
Észak-Alföld770,5
Bács-Kiskun258,9
Békés182,3
Csongrád160,0
Dél-Alföld601,2
Összesen4021,9

4. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzat megyék közötti felosztása

Adatok millió Ft-ban

[7]
Megye, régió
Budapest0,0
Pest0,0
Közép-Magyarország0,0
Fejér0,0
Komárom-Esztergom0,0
Veszprém0,0
Közép-Dunántúl0,0
Győr-Moson-Sopron0,0
Vas43,5
Zala0,0
Nyugat-Dunántúl43,5
Baranya439,8
Somogy433,5
Tolna252,8
Dél-Dunántúl1 126,1
Borsod-Abaúj-Zemplén1 773,4
Heves448,6
Nógrád691,2
Észak-Magyarország2 913,2
Hajdú-Bihar1288,1
Jász-Nagykun-Szolnok484,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg1 973,7
Észak-Alföld3 746,6
Bács-Kiskun215,0
Békés685,7
Csongrád269,9
Dél-Alföld1 170,6
Összesen9 000,0

Lábjegyzetek:

[1] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 384. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 384. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 384. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 384. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 384. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 384. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2006/7. száma. Megjelent 2006.01.26.

Tartalomjegyzék