226/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság létrehozásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány

az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-a (1) bekezdésének a), c), f) és h) pontjában,

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 5. alpontjában,

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. §-ának (3) bekezdésében,

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének c) és g) pontjaiban,

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. §-a (3) bekezdésének c) pontjában,

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában,

az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. §-ának (6) bekezdésében,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e),f) és g) pontjában,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában,

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. §-a (3) bekezdésének d) pontjában, továbbá

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1)[4]

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

(5)[8] E rendelet 2008. január 2-án hatályát veszti.

5. §

(1)[9]

(2)[10] Az R. 2008. január 1-jén hatályát veszti.

(3)[11]

6. §[12]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.03.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.03.

[8] Módosította a 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2007.12.30.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.02.

[10] Módosította a 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2007.12.30.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.02.