395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének b), d) és t) pontjában, valamint az 1-15. §-ok, a21. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a 18-19. §-ok és a 21. § (2) bekezdésének c) pontja tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

16. §[16]

17. §[17]

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

18. §[18]

19. §[19]

20. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Akinek 2007. január 1-jét követően benyújtott kérelmére az Szt. 50. §-ának (1) bekezdése alapján állapítottak meg közgyógyellátásra való jogosultságot, a jegyző a jogosultság lejártát legalább harminc nappal megelőzően hivatalból megvizsgálja, hogy az Szt. 50. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek változatlanul fennállnak-e. A feltételek fennállása esetén a közgyógyellátásra való jogosultságot - a gyógyszerkeret változatlanul hagyásával - egy évvel meghosszabbítja. A közgyógyellátás meghosszabbításáról rendelkező határozat alapján az illetékes területi egészségbiztosítási pénztár új igazolványt állít ki.

21. §

(1)[20]

(2)[21]

(3)[22]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 395/2007. (XI. 27.) Korm. rendelethez[23]

2. számú melléklet a 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez[24]

3. számú melléklet a 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez[25]

4. számú melléklet a 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez[26]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék