22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet

a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosítása tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) 1. számú mellékletében szereplő, az 1. mellékletben meghatározott közlekedési szakképesítések (rész-szakképesítések, elágazások és ráépülések) szakmai vizsgáinak szervezésére valamennyi régióra kiterjedően a közlekedésért felelős miniszter jogosult.

(2)[2] Az OKJ 1. számú mellékletében szereplő, a 2. mellékletben meghatározott közlekedési szakképesítések (rész-szakképesítések, elágazások és ráépülések) szakmai vizsgáinak szervezésére - a megjelölt régiók szerint, a közlekedésért felelős miniszter mellett - az ott felsorolt intézmények is jogosultak.

(3)[3] Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos 1. számú mellékletének autóbuszvezető (OKJ szám: 31 7001 01), gázautó-szerelő (OKJ szám: 53 5241 01), közlekedési és vízépítési búvár (OKJ szám: 33 5842 06), szállítmányozási ügyintéző (OKJ szám: 52 3439 04), tehergépkocsi-vezető (OKJ szám: 31 7001 02) és útfenntartó szakmunkás (OKJ szám: 33 5832 01) közlekedési szakképesítései szakmai vizsgáinak szervezésére a 3. és 4. mellékletben meghatározott intézmények az ott megjelölt régiók szerint, valamint a közlekedésért felelős miniszter valamennyi régióra kiterjedően jogosult.

2. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos 1. számú melléklete szerinti közlekedési technikus szakképesítések (közlekedésautomatikai technikus - OKJ szám: 53 5423 05, közlekedésgépészeti technikus, közútijármű-gépész - OKJ szám: 53 5441 05, közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész - OKJ szám: 53 5441 06, repülőgép-műszerész technikus - OKJ szám: 53 5441 07, repülőgépész technikus - OKJ szám: 53 5441 08) szakképzései utoljára a 2008/2009. tanévben indíthatók. A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsga letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013-ig van lehetőség."

(2) Az R. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet - (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. augusztus 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a, 3. § (3)-(4) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A szakmai vizsgák szervezésére

a) a 2. mellékletben meghatározott intézmények az e rendelet hatálybalépését követő négy évig,

b) a 3. mellékletben meghatározott intézmények 2009. július 21-éig,

c) a 4. mellékletben meghatározott intézmények 2010. szeptember 1-jéig

jogosultak.

(4) Hatályát veszti az egyes közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 64/2006. (IX. 7.) GKM rendelet.

Dr. Szabó Pál s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez

Szakképesítés (rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés) megnevezéseSzakképesítés OKJ száma
építő- és anyagmozgató gép kezelője31 582 06 0000 00 00
rész-szakképesítés
emelőgépkezelő0100 31 01
energiaátalakító-berendezés kezelője0100 31 02
építési anyagelőkészítő gép kezelője0100 31 03
földmunkagép-kezelő0100 31 04
targoncavezető0100 31 05
útépítőgép-kezelő0100 31 06
elágazás
könnyűgépkezelő0010 31 01
nehézgépkezelő0010 31 02
úszómunkagép-kezelő31 840 01 0000 00 00
autóelektronikai műszerész52 525 01 1000 00 00
rész-szakképesítés
gépjárműriasztó-szerelő0100 52 01
autószerelő51 525 01 1000 00 00
rész-szakképesítés
autóbontó0100 31 01
autókarbantartó és -ápoló0100 31 02
autómosógép-kezelő0100 21 01
ráépülés
autótechnikus0001 54 01
gázautószerelő0001 52 01
gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó31 525 01 0000 00 00
hajózási technikus54 841 01 0000 00 00
rész-szakképesítés
fedélzetmester belvízi hajón0100 31 01
matróz belvízi hajón0100 21 01
matróz-gépkezelő belvízi hajón0100 31 02
haszongépjármű vezető31 841 01 0000 00 00
elágazás
autóbuszvezető0010 31 01
tehergépkocsi-vezető0010 31 02
járműfényező31 525 02 1000 00 00
karosszérialakatos31 525 03 1000 00 00
kishajóépítő, -karbantartó31 543 05 0000 00 00
rész-szakképesítés
kishajó-karbantartó0100 31 01
ráépülés
kishajóépítő és -karbantartó technikus0001 54 01
közlekedésautomatikai műszerész52 523 02 1000 00 00
ráépülés
közlekedésautomatikai technikus0001 54 01
Szakképesítés (rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés) megnevezéseSzakképesítés OKJ száma
közlekedésépítő technikus54 582 02 0000 00 00
elágazás
hídépítő és -fenntartó technikus0010 54 01
útépítő és -fenntartó technikus0010 54 02
vasútépítő és -fenntartó technikus0010 54 03
közlekedésüzemvitel-ellátó52 841 01 0000 00 00
rész-szakképesítés
menetjegyellenőr0100 33 01
menetjegypénztáros0100 52 01
elágazás
közúti közlekedésüzemvitel-ellátó0010 52 01
légi közlekedésüzemvitel-ellátó0010 52 02
szállítmányozási ügyintéző0010 52 03
vízi közlekedésüzemvitel-ellátó0010 52 04
közútkezelő31 582 16 0000 00 00
rész-szakképesítés
útfenntartó0100 21 01
légiutas-kísérő54 841 02 1000 00 00
motor- és kerékpárszerelő33 525 01 0000 00 00
elágazás
kerékpárszerelő0010 33 01
motorkerékpár-szerelő0010 33 02
repülőgépműszerész52 525 02 1000 00 00
repülőgépsárkány-szerelő52 525 03 0000 00 00
repülőgép-szerelő52 525 04 1000 00 00
ráépülés
repülőgéptechnikus0001 54 01
repülőtéri földi kiszolgáló52 841 03 0000 00 00
targonca- és munkagépszerelő31 525 04 0000 00 00
útépítő31 582 18 1000 00 00
rész-szakképesítés
térburkoló0100 21 01
vasúti járműszerelő51 525 02 0000 00 00
rész-szakképesítés
kocsivizsgáló0100 31 01
elágazás
dízelmotoros vasúti jármű szerelője0010 51 01
vasúti villamos jármű szerelője0010 51 02
vasúti vontatott jármű szerelője0010 51 03
ráépülés
vasútijármű-technikus0001 54 01
vasúti pályamunkás31 841 02 1000 00 00
rész-szakképesítés
vonalgondozó0100 21 01
Szakképesítés (rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés) megnevezéseSzakképesítés OKJ száma
vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő33 522 03 0000 00 00
rész-szakképesítés
vasúti vontatásihálózat-szerelő0100 31 01
vasútüzemvitel-ellátó52 841 04 0000 00 00
rész-szakképesítés
hálókocsikalauz0100 52 01
jegyvizsgáló0100 52 02
vasúti raktárnok0100 52 03
vonat fel- és átvevő0100 31 01
elágazás
forgalmi szolgálattevő0010 52 01
vasúti árufuvarozási pénztáros0010 52 02
vasúti személyfuvarozási pénztáros0010 52 03
ráépülés
vasúti árufuvarozási technológus0001 54 01
vasúti forgalmi technológus0001 54 02
vasúti személyfuvarozási technológus0001 54 03
autó- és motorkerékpár-kereskedő52 341 01 0000 00 00
rész-szakképesítés
autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönző0100 33 01

2. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez

1. Közép-Magyarországi Régió: Budapest, Pest megve
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
31 582 06 Építő- és anyagmozgatói gép kezelője0100 31 01 Emelőgép kezelő0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője0100 31 03 Építési Anyagelőkészítői gép kezelője0100 31 04 Földmunkagép kezelő)0100 31 05 Targonca vezető)0100 31 06 Útépítő gép kezelői0010 31 01 Könnyűgép kezelőj0010 31 02 Nehézgépkezelő)31 841 01 Haszongépjármű vezető,0010 31 01 Autóbuszvezető!0010 Tehergépkocsi-vezető31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő)0010 33 01 Kerékpárszerelő0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő0100 33 01 Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzői52 525 01 Autóelektronikai műszerész0100 52 01 Gépjárműrlasztó-szerelő
XXXXXXKONFLIS Gépjárművezető-képző Kft. 2330 Dunaharaszti, Bethlen köz 7750 hrsz.
XXXXXXXXXXXXXXXXXBILIG és TÁRSA Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Bagoly u. 118.
XXXVolán Humán Oktatási és Szolgáltató Zrt.
1108 Budapest, Újhegyi út 14.
XXXXXXOktán Gépjárművezető-képző Kft. 2370 Dabas, Béke u. 2.
XXXXXXXXXÉKKŐ Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
XXXXXXXXXXXXKörút Oktató és Szolgáltató Kft. 1214 Budapest, Kossuth L. u. 117.
XXXXXXTANSPED Oktatási és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest, Szondi u. 44/B/1.
XXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross
Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
XXBudapesti 27. sz. Autósiskola
Szolgáltató Kft.
1205 Budapest, Jókai M. u. 85.
XXXXXXKereskedelmi és Idegen-forgalmi
Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.
XOktáv Továbbképző Kp. Zrt. 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.
XXXXXXXXXEUROKT-AKADEMIA Kft.
2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
XXXXXXXXXOK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.
XXX"VITUKI" Kht.
1095 Budapest, Kvassay J. u.1.
XXXXXXXXXBarhács és Társa Szervezési,
Oktatási és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a
XXNovo-School Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum 1091 Budapest, Üllői út 63.
XXXXXXXXXCsúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
Szakképesítés száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazás száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítésekszáma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
52 523 02 1000 Közlekedésautomatikai műszerész0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus54 582 02 Közlekedésépítő technikus0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó0100 33 01 Menetjegyellenőr0100 52 01 Menetjegypénztáros0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó31 582 16 Közútkezelő0100 21 01 Útfenntartó51 525 01 1000 Autószerelő0100 31 01 Autóbontó0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló0100 21 01 Autómosógép-kezelő0001 54 01 Autótechnikus 0001 52 01 Gázautószerelő31 525 02 1000 Járműfényező31 525 03 Karosszérialakatos
XXXXXXNovo-School Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum 1091 Budapest, Üllői út 63.
XXOktáv Továbbképző Kp. Zrt. 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.
XXSzókratész Külgazdasági Akadémia Okt. és Tanácsadó Kft. 1111 Budapest, Kende u. 2.
XXXXTANSPED Oktatási és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest, Szondi u. 44/B/1.
XXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross
Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
XXDunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.
XXMagyar Közút Kht. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
51 525 02 Vasúti járműszerelő0100 31 01 Kocsivizsgáló0010 51 01 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője0010 51 02 Vasúti vlllamosjármű szerelője0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője0001 54 01 Vasútljármű-technlkus31 841 02 Vasúti pályamunkás0100 21 01 Vonalgondozó33 522 03 0000 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó0100 52 01 Hálókocsikalauz0100 52 02 Jegyvizsgáló0100 52 03 Vasúti raktárnok0100 52 04 Vonat fel- és átvevő0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross
Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
XXXTANSPED Oktatási és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest, Szondi u. 44/B/1.
2. Közép-Dunántúli Régió: Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye
szakképesítés száma és
megnevezése
Rész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője0100 31 01 Emelőgép kezelő0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője0100 31 04 Földmunkagép kezelő0100 31 05 Targonca vezető0100 31 06 Útépítő gép kezelő0010 31 01 Könnyűgép kezelő0010 31 02 Nehézgépkezelő51 525 01 1000 Autószerelő0001 54 01 Autótechnikus0001 52 01 Gázautószerelő31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvltel-ellátó0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő0100 33 01 Autó- és motorkerékpár­eladó, -kölcsönző31 582 16 Közútkezelő0100 21 01 Útfenntartó
XXXXXXXXXEKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
XXXXXXDunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.
XXXXXXKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 2800 Tatabánya, Kós K. u. 17. 8200 Veszprém, Budapesti u. 8.
XXXXXXXXXEUROKT-AKADEMIA Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
XXXXXXXXXOK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.
XXXXXXXXX"VITUKI" Kht.
1095 Budapest, Kvassay J. u. 1.
XXXXXXXXXBarhács és Társa Szervezési,
Oktatási és Szolgáltató Kft.
1089. Budapest, Vajda Péter u. 10/a.
XXXXXXXXXCsúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
XXMagyar Közút Kht. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13
3. Nyugat-Dunántúli Régió: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye;
1 Szakképesítés száma és | megnevezése, Rész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője0100 31 01 Emelőgép kezelő0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője0100 31 04 Földmunkagép kezelő0100 31 05 Targonca vezető0100 31 06 Útépítő gép kezelő0010 31 01 Könnyűgép kezelő0010 31 02 Nehézgépkezelő31 841 01 Haszongépjármű vezető0010 31 01 Autóbuszvezető0010 Tehergépkocsi-vezető31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó33 525 01 Motor- és kerékpár
szerelő
0010 33 01 Kerékpárszerelő0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő0100 33 01 Autó- és motorkerékpár- eladó, -kölcsönző52 525 01 Autóelektronikai műszerész0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő
XXXXXXXVolán Oktató, Szervező és Gépjárművezető-képző Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99/A.
XXXLukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
XXXXXXXXXNedolász Gyula egyéni vállalkozó
NÍVÓ Magániskolája
9121 Győrszemere, Váci u. 4.
XXXXXXXXXINFORG Oktató, tervező, szervező Kft.
9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 3.
XXXXXXXXXEKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
XXXXXXXXXXXXStart Oktatási és Szolgáltató Kft. 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 10/A.
XXXXXXXXXSzombathelyi Regionális Képző Központ
9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 1-3.
XXXXXXXXXXXXHorváth Járművezető-képző Iskola Kft.
9330 Kapuvár, Kossuth L. u. 17.
XXXXXKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 52. 9700 Szombathely, Nagykar u. 1.
XXXXXXXXXEUROKT-AKADEMIA Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
XXXXXXXXXOK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.
XXXXXXXXX"VITUKI" Kht.
1095 Budapest, Kvassay J. u. 1.
XXXXXXXXXBarhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. 1089. Budapest, Vajda Péter u. 10/a.
XXXXXXXXXCsúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
1 Szakképesítés száma és | megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezése
Elágazás száma és megnevezése
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
52 5231000 Közlekedésautomatikai műszerész0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus54 582 02 Közlekedésépítő technikus0010 54 03 Vasútépítő-és fenntartó technikus54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó0100 33 01 Menetjegyellenőr0100 52 01 Menetjegypénztáros0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitelellátó0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó31 582 16 Közútkezelő0100 21 01 Útfenntartó51 525 01 1000 Autószerelő0100 31 01 Autóbontó0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló0100 21 01 Autómosógép-kezelő0001 54 01 Autótechnikus0001 52 01 Gázautószerelő |31 525 02 1000 Járműfényező31 525 03 Karosszérialakatos
XXXXXXXXXXXXVolán Oktató, Szervező és Gépjárművezető-képző Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99/A.
XXXXXXXXLukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
XSzókratész Külgazdasági Akadémia Okt. és Tanácsadó Kft. 1111 Budapest, Kende u. 2.
XXMagyar Közút Kht. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
XXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross
Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
9021 Győr, Révai u. 6.
9700 Szombathely,
Szelestey L. u. 15.
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
51 525 02 Vasúti járműszerelő0100 31 01 Kocsivizsgáló0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője0001 54 01 Vasútijármű-technikus31 841 02 Vasúti pályamunkás0100 21 01 Vonalgondozó33 522 03 0000 Vasúti vontatási­áramellátási rendszerszerelő0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó0100 52 01 Hálókocsikalauz0100 52 02 Jegyvizsgáló0100 52 03 Vasúti raktárnok0100 52 04 Vonat fel- és átvevő0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus
XXXXXXXXXXXXXXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross
Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
9021 Győr, Révai u. 6.
9700 Szombathely,
Szelestey L. u. 15.
4. Dél-Dunántúli Régió: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője0100 31 01 Emelőgép kezelő0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője0100 31 04 Földmunkagép kezelő0100 31 05 Targonca vezető0100 31 06 Útépítő gép kezelő0010 31 01 Könnyűgép kezelő0010 31 02 Nehézgépkezelő31 841 01 Haszongépjármű vezető0010 31 01 Autóbuszvezető0010 Tehergépkocsi-vezető31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő0010 33 01 Kerékpárszerelő0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő0100 33 01 Autó- és motorkerékpár- eladó, -kölcsönző52 525 01 Autóelektronikai műszerész0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő
XXXBaranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft.
7630 Pécs, Hengermalom u. 4.
XXXDidaktika Gépjárművezető-képző Kft. 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 4/A.
XXXXXXXXXEKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
XXXXXXXXXXXTamás Autósiskola Kft. 7400 Kaposvár, Fő u. 45.
XXXXXXXXXXXMeiszterics Autósiskola Kft. 8700 Marcali, Gorkij u. 28.
XXXXXXXXXXXXNémeth Autóközlekedési és Oktatásszervező Kft. 7400 Kaposvár, Anna u. 12.
XXXXXEötvös Lóránd Műszaki
Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Pázmány P.
út 17.
XXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 7623 Pécs, Indóház tér 2. 7200 Dombóvár, Gyenis u. 31.
XXXXXXXXXEUROKT-AKADEMIA Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
XXXXXXXXXOK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.
XXXXXXXXX"VITUKI" Kht.
1095 Budapest, Kvassay J. u. 1.
XXXXXXXXXBarhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. 1089. Budapest, Vajda Péter u. 10/a.
XXXXXXXXXCsúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
XXXXXXKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 7100 Szekszárd, Arany J. u.17. 7401 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A. 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 14.
1 Szakképesítés száma és | megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés szama és megnevezéseElágazás száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseRáépülések száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
52 523 02 Közlekedésautomatikai műszerész0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus54 582 02 Közlekedésépítő technikus0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó0100 33 01 Menetjegyellenőr0100 52 01 Menetjegypénztáros0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel­ellátó0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó31 582 16 Közútkezelő0100 21 01 Útfenntartó51 525 01 1000 Autószerelő0100 31 01 Autóbontó0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló0100 21 01 Autómosógép-kezelő0001 54 01 Autótechnikus0001 52 01 Gázautószerelő31 525 02 1000 Járműfényező31 525 03 Karosszérialakatos
XXMeiszterics Autósiskola Kft. 8700 Marcali, Gorkij u. 28.
XXXXXXXNémeth Autóközlekedési és Oktatásszervező Kft. 7400 Kaposvár, Anna u. 12.
XXXXXXXSzókratész Külgazdasági Akadémia Okt. és Tanácsadó Kft. 1111 Budapest, Kende u. 2.
XXDunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.
XXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 7623 Pécs, Indóház tér 2. 7200 Dombóvár, Gyenis u. 31.
XXMagyar Közút Kht.
1024 Budapest, Fényes Elek
u. 7-13.
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
51 525 02 Vasúti járműszerelő0100 31 01 Kocsivizsgáló0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője0001 54 01 Vasútijármű-technikus31 841 02 Vasúti pályamunkás0100 21 01 Vonalgondozó33 522 03 0000 Vasúti vontatási­áramellátási rendszerszerelő0100 31 01 Vasúti vontatásihálózatszerelő52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó0100 52 01 Hálókocsikalauz0100 52 02 Jegyvizsgáló0100 52 03 Vasúti raktárnok0100 52 04 Vonat fel- és átvevő0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross
Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
9021 Győr, Révai u. 6.
9700 Szombathely,
Szelestey L. u. 15.
5. Észak-Magyarországi Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője0100 31 01 Emelőgép kezelő0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője0100 31 04 Földmunkagép kezelő0100 31 05 Targonca vezető0100 31 06 Útépítő gép kezelő0010 31 01 Könnyűgép kezelő0010 31 02 Nehézgépkezelő31 841 01 Haszongépjármű vezető0010 31 01 Autóbuszvezető0010 Tehergépkocsi-vezető31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő0010 33 01 Kerékpárszerelő0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő0100 33 01 Autó- és motorkerékpár­eladó, -kölcsönző52 525 01 Autóelektronikai műszerész0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő
XXXXXXXXXOktatási Stúdió 90 Szolgáltató és Oktatási Kft.
3539 Miskolc, Csabai kapu 25.
XXXSurányi Endre Szakképző Iskola 3702 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1.
XXXXVolán Humán Oktatási és Szolgáltató Zrt.
1108 Budapest, Újhegyi út 14.
XXBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei KISOSZ.
3525 Miskolc, Régiposta u. 4.
XXXXXXXXXÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
XXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8/B. 3527 Miskolc, Kinizsi u. 1/A.
XXXXXXKereskedelmi és Idegenforgalmi
Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 70.
3300 Eger, Csíky S. u. 32.
2660 Balassagyarmat,
Régi Malom u. 2.
XXXXXXXXXEUROKT-AKADEMIA Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
XXXXXXXXXOK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.
XXXXXXXXXBarhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. 1089. Budapest, Vajda Péter u. 10/a.
XXXXXXXXXCsúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
Szakképesítés száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezése
Elágazás száma és megnevezése
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
52 523 02 Közlekedésautomatikai műszerész0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus54 582 02 Közlekedésépítő technikus0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus54 841 01 Közlekedésüzemvitel­ellátó0100 33 01 Menetjegyellenőr0100 52 01 Menetjegypénztáros0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó31 582 16 Közútkezelő0100 21 01 Útfenntartó51 525 01 1000 Autószerelő0100 31 01 Autóbontó0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló0100 21 01 Autómosógép-kezelő0001 54 01 Autótechnikus0001 52 01 Gázautószerelő31 525 02 1000 Járműfényező31 525 03 Karosszérialakatos
XXXXXSurányi Endre Szakképző Iskola 3702 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1.
XXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8/B. 3527 Miskolc, Kinizsi u. 1/A.
XXMagyar Közút Kht.
1024 Budapest, Fényes Elek
u. 7-13.
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
51 525 02 Vasúti járműszerelő0100 31 01 Kocsivizsgáló0010 51 01 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője0010 51 02 Vasúti vlllamosjármű szerelője0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője0001 54 01 Vasútijármű-technikus31 841 02 Vasúti pályamunkás0100 21 01 Vonalgondozó33 522 03 0000 Vasúti vontatási­áramellátási rendszerszerelő0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó0100 52 01 Hálókocsikalauz0100 52 02 Jegyvizsgáló0100 52 03 Vasúti raktárnok0100 52 04 Vonat fel- és átvevő0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8/B. 3527 Miskolc, Kinizsi u. 1/A.
6. Észak-Alföldi Régió: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője0100 31 01 Emelőgép kezelő0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője0100 31 04 Földmunkagép kezelő0100 31 05 Targonca vezető0100 31 06 Útépítő gép kezelő0010 31 01 Könnyűgép kezelő0010 31 02 Nehézgépkezelő31 841 01 Haszongépjármű vezető0010 31 01 Autóbuszvezető0010 Tehergépkocsi-vezetőGumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő0010 33 01 Kerékpárszerelő0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő0100 33 01 Autó- és motorkerékpár­eladó, -kölcsönző52 525 01 Autóelektronikai műszerész0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő
XXXHBM Autóközlekedési Tanintézet Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi u. 43. fsz. 2.
XXXXXXXXXÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
XXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 4034 Debrecen, Faraktár u. 107.
5000 Szolnok, Körösi u. 1-3.
XXXXXXKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 4026 Debrecen, Péterfia u. 2. 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 5000 Szolnok, Verseghy Park 8.
XXXXXXXXXEUROKT-AKADEMIA Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
XXXXXXXXXOK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.
XXXXXXXXXBarhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a
XXXXXXXXXCsúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
Szakképesítés száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezése
Elágazás száma és megnevezése
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
52 523 02 Közlekedésautomatikai műszerész0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus54 582 02 Közlekedésépítő technikus0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus54 841 01 Közlekedésüzemvitel­ellátó0100 33 01 Menetjegyellenőr0100 52 01 Menetjegypénztáros0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó31 582 16 Közútkezelő0100 21 01 Útfenntartó51 525 01 1000 Autószerelő0100 31 01 Autóbontó0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló0100 21 01 Autómosógép-kezelő0001 54 01 Autótechnikus0001 52 01 Gázautószerelő31 525 02 1000 Járműfényező31 525 03 Karosszérialakatos
XXDunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.
XXMagyar Közút Kht. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
XXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 4034 Debrecen, Faraktár u. 107. 5000 Szolnok, Kőrösiu. 1-3.
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
51 525 02 Vasúti járműszerelő0100 31 01 Kocsivizsgáló0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője0001 54 01 Vasútijármű-technikus31 841 02 Vasúti pályamunkás0100 21 01 Vonalgondozó33 522 03 0000 Vasúti vontatási­áramellátási rendszerszerelő0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó0100 52 01 Hálókocsikalauz0100 52 02 Jegyvizsgáló0100 52 03 Vasúti raktárnok0100 52 04 Vonat fel- és átvevő0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 4034 Debrecen, Faraktár u. 107.
5000 Szolnok, Körösi u. 1-3.
7. Dél-Alföldi Régió: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye.
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma ésmegnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője0100 31 01 Emelőgép kezelő0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője0100 31 04 Földmunkagép kezelő0100 31 05 Targonca vezető0100 31 06 Útépítő gép kezelő0010 31 01 Könnyűgép kezelő0010 31 02 Nehézgépkezelő31 841 01 Haszongépjármű vezető0010 31 01 Autóbuszvezető0010 Tehergépkocsi-vezető31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő0010 33 01 Kerékpárszerelő0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő0100 33 01 Autó- és motorkerékpár­eladó, -kölcsönző52 525 01 Autóelektronikai műszerész0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő
XXXXXXXXXÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
XXXXXXXXXXXXKecskeméti Regionális Képző Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
XXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 6400 Kiskunhalas, Majsai u. 1.
6729 Szeged, Rendező pu.
XXXXXXXXXXXNapfény Autósiskola Szolgáltató Kft. 6727 Szeged, Csongrádi sgt. 67.
XXXXXXKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 6.
6000 Kecskemét, Bibó u. 1. 6720 Szeged, Deák F. u. 22.
XXXXXXXXXEUROKT-AKADEMIA Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBékéscsabai Központi
Szakképző Iskola és
Kollégium
5600 Békéscsaba,
Puskin tér 1.
XXXBékéscsabai Regionális Képző Központ 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.
XXXXXXXXXOK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.
XXXX"VITUKI" Kht. 1095 Budapest, Kvassay J. u. 1.
XXXXXXXXXBarhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a.
XXXXXXXXXCsúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
Szakképesítés száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezése
Elágazás száma és megnevezése
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
52 523 02 Közlekedésautomatikai műszerész0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus54 582 02 Közlekedésépítő technikus0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó0100 33 01 Menetjegyellenőr |0100 52 01 Menetjegypénztáros0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel- ellátó0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel- ellátó31 582 16 Közútkezelő0100 21 01 Útfenntartó51 525 01 1000 Autószerelő0100 31 01 Autóbontó0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló0100 21 01 Autómosógép-kezelő0001 54 01 Autótechnikus0001 52 01 Gázautószerelő31 525 02 1000 Járműfényező31 525 03 Karosszérialakatos
XXDunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.
XXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 6400 Kiskunhalas, Majsai u. 1.
6729 Szeged, Rendező pu.
XXMagyar Közút Kht. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
XXXXXXXXBékéscsabai Központi Szak­képző Iskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
Szakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítés száma és megnevezéseSzakképesítés száma és megnevezéseRész-szakképesítések száma ésmegnevezéseElágazások száma és megnevezéseRáépülések száma és megnevezéseJogosultak neve és címe
51 525 02 Vasúti járműszerelő0100 31 01 Kocsivizsgáló0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője0001 54 01 Vasútijármű-technikus31 841 02 Vasúti pályamunkás0100 21 01 Vonalgondozó33 522 03 0000 Vasúti vontatási­áramellátási rendszerszerelő0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó0100 52 01 Hálókocsikalauz0100 52 02 Jegyvizsgáló0100 52 03 Vasúti raktárnok0100 52 04 Vonat fel- és átvevő0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus
XXXBékéscsabai Központi
Szakképző Iskola és
Kollégium
5600 Békéscsaba,
Puskin tér 1.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMagyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3. 4034 Debrecen, Faraktár u. 107.
5000 Szolnok, Kőrösi u. 1-3.

3. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez

SorszámVizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezéseRégiók31 7001 01 Autóbusz­vezető31 7001 02
Tehergép­kocsivezető
33 5842 06 Közlekedési
és vízépítési búvár
1.PARTNER-T-HAJDÚ Gépjárműveze­tő-képző Kft.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 26.
Észak-Alföldi++
2.Tamás Autósiskola Kft. 7400 Kaposvár, Fő utca 45.Dél-Dunántúli++-
3.CORVIN-KÖZ Oktatási Központ Kft. 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19.Közép-Magyarországi--+
4.Körút Oktató és Szolgáltató Kft.
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 117.
Közép-Magyarországi++-
5.NÉMETH Autóközlekedési-Oktatásszervező és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Anna utca 12.Dél-Dunántúli++
6.V. Sebesség Gépjárművezető-képző Kft. 1045 Budapest, Anonymus utca 7-9.Közép-Magyarországi++-
7.B+T Autós Kft.
7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.
Dél-Dunántúli++-
8.Gömbicz Gyula Magán Autósiskola 3532 Miskolc, Gyula utca 2.Észak-Magyarországi++-
9.Baktay Ervin Gimnázium, Vízügyi Szak­középiskola és Kollégium 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.Közép-Magyarországi+
10.Horváth Járművezető-képző Iskola Kft. 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos utca 17.Nyugat-Dunántúli++-
11.OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgál­tató Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 9.
Közép-Magyarországi++-
Észak-Magyarországi++-
12."Magyar Iparszövetség Oktatási Központ"
Kft.
1139 Budapest, Hajdú utca 18-24.
Közép-Magyarországi++-
Nyugat-Dunántúli++-
Dél-Dunántúli++-
Észak-Magyarországi++-
Észak-Alföldi+--
Dél-Alföldi++-
13.TOPIDO Járművezető-képző, Oktató, Szol­gáltató Kft.
9700 Szombathely, Welther K. utca 17.
Nyugat-Dunántúli++
14.VOLÁN HUMÁN Oktatási és Szolgáltató
Rt.
1108 Budapest, Újhegyi út 14.
Közép-Magyarországi++-
Közép-Dunántúli++-
Nyugat-Dunántúli++-
Dél-Dunántúli++-
Észak-Magyarországi++-
Észak-Alföldi++-
Dél-Alföldi++-
15.VOLÁN Oktató, Szervező és Gépjárműve­zető-képző Kft.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi utca 99/A
Nyugat-Dunántúli++
16."RUTIN" B.-A.-Z. Megyei Gépjárműveze­tő-képző Kft.
3529 Miskolc, Kinizsi P. utca 15.
Észak-Magyarországi++
SorszámVizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezéseRégiók31 7001 01 Autóbusz­vezető31 7001 02
Tehergép­kocsivezető
33 5842 06 Közlekedési
és vízépítési búvár
17.Békés Megyei Defenzív Gépjárműveze­tő-képző Kft.
5600 Békéscsaba, Szemere utca 2/1.
Dél-Alföldi++
18.Békéscsabai Regionális Képző Központ 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.Dél-Alföldi++-
19.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Autóközle­kedési Kft.
5000 Szolnok, Baross út 52.
Észak-Alföldi++

Magyarázat: + megadott vizsgajogosultság.

4. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez

SorszámVizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezéseRégiók53 5241 01Gázautó­szerelő52 3439 04Szállítmányo­zási ügyintéző33 5832 01Útfenntartó szakmunkás
1.Magyar Közút Kht.1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.Közép-Magyarországi--+
Közép-Dunántúli--+
Nyugat-Dunántúli--+
Dél-Dunántúli--+
Észak-Magyarországi--+
Észak-Alföldi--+
Dél-Alföldi--+
2.Tansped Oktatási és Szolgáltató Kft. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő út 52-54.Közép-Magyarországi-+-
3.KOTK Külkereskedelmi Oktatási és To­vábbképző Központ Kft. 1074 Budapest, Szövetség u. 37.Közép-Magyarországi+
4.OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényiu. 35-39.Közép-Magyarországi-+-
Közép-Dunántúli-+-
5.DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősí­tő Rt.2510 Dorog, Bécsi u. 1/AKözép-Magyarországi+--
Közép-Dunántúli++-
Nyugat-Dunántúli+--
Dél-Dunántúli+--
Észak-Magyarországi+--
Észak-Alföldi+--
Dél-Alföldi+--
6.Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola2900 Komárom, Frigyes tér 2-3.Közép-Dunántúli-+-
Nyugat-Dunántúli-+-
7.TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma S. u. 9.Közép-Magyarországi-+-
Észak-Magyarországi-+-
Észak-Alföldi-+-

Magyarázat: + megadott vizsgajogosultság.

5. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[SorszámSzakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adataiA 37/2003. (XII. 27.) OM rende­let szerinti szakképesítés azono­sító száma és megnevezése]
sorszámazonosító számamegnevezése
"19.242.51 525 01 1000 00 00Autószerelő51 5241 02
Autószerelő
Rész-szakképesítés:
51 525 01 0100 31 01Autóbontó
51 525 01 0100 31 02Autókarbantartó és -ápoló
51 525 01 0100 21 01Autómosógép-kezelő
Ráépülés:
51 525 01 0001 54 01Autótechnikus53 5441 05
Közlekedésgépészeti technikus, közútijár­mű-gépész
51 525 01 0001 52 01Gázautószerelő53 5241 01
Gázautó-szerelő"

2. Az R. 4. számú melléklet 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[SorszámSzakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adataiA37/2003. (XII. 27.)OM rende-
let szerinti szakképesítés azono­sító száma és megnevezése]
sorszámazonosító számamegnevezése
"23.246.31 525 02 1000 00 00Járműfényező33 5233 01
Fényező-mázoló"

3. Az R. 4. számú melléklet 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[SorszámSzakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adataiA 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azono­sító száma és megnevezése]
sorszámazonosító számamegnevezése
"27.250.54 582 02 0000 00 00Közlekedésépítő technikus
Elágazások:
54 582 02 0010 54 01Hídépítő és -fenntartó technikus52 5832 01
Közlekedésépítő, hídépítő technikus
54 582 02 0010 54 02Útépítő és -fenntartó technikus52 5832 04
Közlekedésépítő, útépítő technikus
54 582 02 0010 54 03Vasútépítő és -fenntartó technikus52 5832 05
Közlekedésépítő, vasút­építő technikus"

4. Az R. 4. számú melléklet 33-34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[SorszámSzakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adataiA 37/2003. (XII. 27.) OM ren­delet szerinti szakképesítés azo­nosító száma és megnevezése]
sorszámazonosító számamegnevezése
"33.256.52 525 03 0000 00 00Repülőgépsárkány-szerelő51 5241 07
Repülőgép-javító, repü­lőgép sárkányjavító
34.257.52 525 04 1000 00 00Repülőgép-szerelő51 5241 09
Repülőgép-szerelő
Ráépülés:
52 525 04 0001 54 01Repülőgéptechnikus53 5441 08
Repülőgépész techni­kus"

5. Az R. 4. számú melléklet 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[SorszámSzakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adataiA 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azo­nosító száma és megnevezése]
sorszámazonosító számamegnevezése
"38.261.51 525 02 0000 00 00Vasúti járműszerelő-
Rész-szakképesítés
51 525 02 0100 31 01Kocsivizsgáló-
Elágazások:
51 525 02 0010 51 01Dízelmotoros vasúti jármű szerelője51 5241 06
Kötöttpályás motor- és erőátviteli berende­zés-szerelő
51 525 02 0010 51 02Vasúti villamos jármű szerelője51 5241 05
Kötöttpályás járművil­lamossági szerelő
51 525 02 0010 51 03Vasúti vontatott jármű szerelője-
Ráépülés:
51 525 02 0001 54 01Vasútijármű-technikus53 5441 06
Közlekedésgépészeti technikus, vasútgé­pész"

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 53. § a)-b) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[2] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 53. § a) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[3] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 53. § a) pontja. Hatályos 2017.01.03.

Tartalomjegyzék