15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról[1]

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e), h)-j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A 3. melléklet az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását tartalmazza.

(4) A 4. melléklet tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(5) Az 5. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. augusztus 31-én lép hatályba.

(2) A felsőfokú szakképzés szervezésekor az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 6. § (6) bekezdését figyelembe kell venni.

(3)[2] Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos 1. számú melléklete szerinti közlekedési technikus szakképesítések (közlekedésautomatikai technikus - OKJ szám: 53 5423 05, közlekedésgépészeti technikus, közútijárműgépész - OKJ szám: 53 5441 05, közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész - OKJ szám: 53 5441 06, repülőgép-műszerész technikus - OKJ szám: 53 5441 07, repülőgépész technikus - OKJ szám: 53 5441 08) szakképzései utoljára a 2008/2009. tanévben indíthatók. A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsga letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013-ig van lehetőség.

(4)[3]

(5)[4]

Dr. Kákosy Csaba s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2008. évi 55. számának II. kötete CD-n tartalmazza, amelyet az előfizetőknek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

[2] Megállapította a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.08.31.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.