Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] E rendelet hatálya az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervei, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) hivatal] (a továbbiakban együtt: Szolgálat) hatáskörébe tartozó, hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

2. § (1) A Szolgálat közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő mintavételi, laboratóriumi és az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértékét az 1. melléklet határozza meg. Az 1. mellékletben foglalt költségek mértéke magába foglalja a mintavételi, laboratóriumi és egyéb műszeres vizsgálatok végzése során felmerülő összes személyi és dologi költséget is.

(2) A mintavételi, laboratóriumi és egyéb műszeres vizsgálatok körébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértéke minden megkezdett óránként az eljárásban a Szolgálat képviseletében résztvevőnként 3430 Ft/fő/óra azzal, hogy ezen eljárási költség összege nem haladhatja meg eljárásonként a 30 000 Ft-ot.

3. § (1)[2] Az eljárás során jogerős határozattal megállapított eljárási költséget a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal esetén azon, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, amelynek illetékességi területén működő járási (fővárosi kerületi) hivatal az eljárási költséget megállapította, Kincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy postai úton befizetni.

(2)[3]

(3) Megismételt eljárás során az ügyfél kizárólag az ezen eljárás során keletkezett eljárási költségek megfizetésére kötelezhető.

(4)[4] Az eljárási költséget a döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az ügyfélnek megfizetnie.

(5)[5] A befizetett eljárási költségről az eljáró hatóság számlát állít ki, melyet a befizetést követő tizenöt napon belül továbbít az ügyfélnek.

(6) A befolyt eljárási költség a Szolgálat bevételét képezi.

4. § Az eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Szolgálat közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértéke

1. Élelmiszerek meghatározott táplálkozási céloknak való megfelelősége ellenőrzése céljából hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárások során elvégzett egyes vizsgálatok költségei

AB
1Vizsgálat megnevezéseEljárási költség mértéke (Ft)
2Zsírtartalom meghatározása10 600 Ft
3A-vitamin tartalom meghatározása22 100 Ft
4Koleszterin-tartalom meghatározása gázkromatográfiás módszerrel21 600 Ft
5Összes karotin tartalom meghatározása13 600 Ft
6L-Karnitin tartalom meghatározása15 400 Ft
7Q10 tartalom meghatározása4 300 Ft
8Állati és növényi zsírok, olajok sav-számának meghatározása6 600 Ft
9Állati és növényi zsírok, olajok peroxid számának meghatározása8 100 Ft
10Transz-zsírsav tartalom meghatározása15 200 Ft
11Zsírsav összetételének meghatározása11 500 Ft
12Koffein-tartalom meghatározása16 600 Ft
13Rosttartalom meghatározása17 800 Ft
14Összes polifenol-tartalom meghatározása6 800 Ft
15Só-tartalom meghatározása2 500 Ft
16E-vitamin tartalom meghatározása22 100 Ft

2. Az emberi használatra szolgáló felszíni vizekre, a medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények; az ivóvíz és fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek; valamint az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek minőségének ellenőrzése során, továbbá a természetes eredetű, véletlenszerű vagy szándékos vízszennyezés vagy annak gyanúja miatt szükségessé váló, hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárások során elvégzett egyes vizsgálatok költségei

AB
1Vizsgálat megnevezéseEljárási költség mértéke (Ft)
2Mikroszkópos biológiai vizsgálat, MSZ 448-36:198511 600 Ft
3Thamnotox kit teszt, MSZ 20359:200319 600 Ft
4Microcisztin meghatározása HPLC módszerrel, ISO 20179:200531 900 Ft
5Klorofill a, MSZ-ISO 10260:19938 000 Ft
6Asszimilálható szerves szén (AOC) vizsgálat14 700 Ft
7Legionella kimutatás és szerotipizálás - rutin vízmikrobiológia8 400 Ft
8Fotometriás vizsgálatok:
9Mangán1 200 Ft
10Ammónium1 200 Ft
11Nitrit1 200 Ft
12Nitrát1 200 Ft
13Szulfát1 500 Ft
14Vas1 200 Ft
15Alumínium1 400 Ft
16Cianid2 900 Ft
17Fenol-index3 400 Ft
18Fluorid2 000 Ft
19Olaj-index2 600 Ft
20Szulfid2 800 Ft
21Metabórsav1 500 Ft
AB
1Vizsgálat megnevezéseEljárási költség mértéke (Ft)
22Műszeres vizsgálatok:
23pH800 Ft
24Vezető képesség700 Ft
25Zavarosság1 000 Ft
26TOC3 200 Ft
27Nátrium, Kálium2 800 Ft
28Fémek AAS6 000 Ft
29Egyéb vizsgálatok:
30Klorid800 Ft
31Lúgosság700 Ft
32Keménység1 000 Ft
33KOIps1 000 Ft
34Szabad és kötött klór900 Ft
35Klorit2 400 Ft
36Fémek2 300 Ft
37Higany3 000 Ft
38Benzol10 400 Ft
39BTEX13 500 Ft
40Benz(a)pirén+PAH20 700 Ft
41Trihalometán10 400 Ft
42Összes illékony benzol és a halogénezettek26 400 Ft
43Illékony halogénezett16 400 Ft
44Peszticidek36 700 Ft
45TPH22 300 Ft
46PCB22 300 Ft
47EPH12 100 Ft

2. melléklet a 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Szolgálat eljáró közigazgatási szervének előirányzat-felhasználási számla száma

[6]
AB
1A Szolgálat eljáró közigazgatási szerveElőirányzat-felhasználási számla száma
2Országos Tisztifőorvosi Hivatal10032000-00281519-00000000
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 156. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[2] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 80. § a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 80. § b) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[4] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (150) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[5] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (150) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[6] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 284. §-a. Hatályos 2011.01.01.

Tartalomjegyzék