360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § a) és b) pontjában és 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), h), i) és j) pontjában, valamint 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b), c), f), g), k), l), m), r) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 1., 2., 5. és 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 30. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím és a 3. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 37. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § 4. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. alcím tekintetében környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 50. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában és 110. § (7) bekezdés 1., 6., 9. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 55. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 57. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 58. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 59. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 61. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 63. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 64. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 70. és a 71. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 72. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 73. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 2.3. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 74. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 4.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 75. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 76. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 77. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 79. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 80. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 81. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 82. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 83. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 84. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 85. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 86. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 87. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 88. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 89. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 90. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § x) pont xi) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 92. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 93. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 94. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 95. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és a 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 96. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 97. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 98. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazása alapján,

a 99. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 100. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 101. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 102. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 103. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 104. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 105. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 106. alcím tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § b) pontjában,

a 107. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 108. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 109. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 110. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 111. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 112. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 113. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 114. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 115. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 116. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 5. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 117. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 118. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a)-m) és o)-p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 119. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában és g) pont gh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 120. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 121. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 122. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 123. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 124. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 125. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 126. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 127. alcím tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 128. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 129. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 130. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 131. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 132. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 133. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 134. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 135. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 136. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 137. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 138. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 139. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (15) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 140. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 141. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 142. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)-g) és i)-n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 143. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 144. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 145. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 146. alcím, valamint a 33. és 34. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 146. § (4) bekezdés tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 146. § (6) bekezdés tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében -,

a 147. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 148. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 149. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 150. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 151. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 152. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1e) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 153. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 154. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 155. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 156. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (1) bekezdésében, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 157. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kapott felhatalmazás alapján,

a 158. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 159. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-e) pontjában, a pálinkaellenőrző alcím tekintetében a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdésében, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 160. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 161. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 162. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 163. alcím tekintetében fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 164. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 165. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 166. alcím tekintetében védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 167. alcím tekintetében településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 168. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 169. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 170. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 171. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 172. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 173. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés a)-e), h)-k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 174. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 175. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 176. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 177. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 178. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 179. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 180. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 181. alcím tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 182. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 183. alcím tekintetében jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 184. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 185. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 186. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 187. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 188. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 189. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 190. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 191. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 192. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 193. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint 93. § (1a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 194. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 195. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 196. alcím tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 197. alcím tekintetében a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (2) bekezdés b)-f) pontjában,

a 198. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 199. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 4. és 5. pontjában, valamint (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 200. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés b)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 201. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5/B. § (2)-(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A keresetkiegészítéssel kapcsolatos ügyekben országos illetékességgel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal jár el. A keresetkiegészítést a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(2a) A keresetkiegészítés iránti hatósági ügyben eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tekintetében felügyeleti szervként a Magyar Államkincstár központi szerve jár el, és a közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket.

(2b) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal keresetkiegészítéssel kapcsolatos feladatkörének gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a (2) és (2a) bekezdésben meghatározottak kivételével."

(2) Az R1.

a) 5/C. § (2) bekezdésében a "Tatabányai Járási Hivatal" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 5/E. § (9) és (10) bekezdésében a "Tatabányai Járási Hivatalt" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt" szöveg,

c) 5/H. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

d) 5/I. § (2) bekezdésében, 5/L. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

e) 5/K. § (1) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg

lép.

2. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

2. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

3. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban járási hivatal)" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)" szöveg lép.

(2) Az R2. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Hatályát veszti az R2.

a) 4. § (3) bekezdésében a "járási hivatali" és a "járási hivatallal" szövegrész,

b) 3. számú melléklet I 17-26. Ingatlanra bejegyzett jogok és tények pont 13. alpontjában a "fellebbezés és" szövegrész.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 17. § (1) bekezdésében az "első fokon jár el" szövegrész helyébe az "eljáró hatóságok" szöveg,

b) 22. § (4) bekezdésében az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala," szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a kormányablak" szöveg,

c) 25. § (3) bekezdésében az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala," szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a kormányablak" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R3.

a) 10/A. §-ában, 12. § (1) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

b) 11. § e) pontjában a "vagy a járási hivatal" szövegrész,

c) 15/A. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész.

5. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A hadigondozotti ügyekben hadigondozási hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal hadigondozott lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében, illetve a Hdt. 1. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben a hadigondozási hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala."

(2) Az R4.

a) 2. § (2) és (4) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, valamint 15. § (4) bekezdésében az "az elsőfokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

b) 12. § (4) bekezdésében és 14/A. § (3) bekezdésében az "Az elsőfokú" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

c) 14/A. § (2) bekezdésében az "az elsőfokú" szövegrészek helyébe az "a" szöveg,

d) 17. § (2) bekezdés b) pontjában az "az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában" szövegrész helyébe az "a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában" szöveg,

e) 2. mellékletében az "Első- vagy másodfokú" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

f) 4., 5. és 6. mellékletében az "ELSŐFOKÚ" szövegrész helyébe az "A" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R4. 8. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 16. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész.

6. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A keresőképtelenség illetve a keresőképesség elbírálására és igazolására az Ebtv. 45. § (2) bekezdése alapján jogosult:]

"d) az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal),"

(2) Az R5. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A baleseti táppénz folyósítás időtartamának egy éven túli meghosszabbítására javaslatot az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatal tehet."

(3) Az R5. 7. § (5a) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) Az (5) bekezdés szerint kezdeményezett felülvizsgálat elbírálása során nem járhat el ugyanazon kormányhivatal, amely kormányhivatal szakértő főorvosának vagy felülvéleményező főorvosának döntése a felülvizsgálat tárgyát képezi. A felülvizsgálat iránti kérelem áttételéről a kormányhivatal gondoskodik."

(4) Az R5.

a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a "járási hivatallal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 7. § (5) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál" szövegrész helyébe az "az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalnál" szöveg,

e) 8. § (1) és (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz" szövegrész helyébe az "az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz" szöveg,

f) 9. § (1) bekezdésében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "Az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatal" szöveg

lép.

7. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)

a) 3. § (1) bekezdésében az "a telephely" szövegrész helyébe az "a felszámoló útján a telephely" szöveg,

b) 3. § (5) bekezdésében a "nyilatkozó" szövegrész helyébe a "nyilatkozó a felszámoló útján" szöveg

lép.

(2) Az R6. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Hatályát veszti az R6. 16. § (1) bekezdése.

8. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont 1.63. alpontja.

9. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közfürdő fekvése szerint illetékes kormányhivatal a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén évente egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt a közfürdőt tápláló összes vízből külön-külön vízmintát vesz. A vízminták vételére és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra az ivóvízvizsgálatokra előírt szabályok az irányadók."

(2) Az R7.

a) 3. § (2) bekezdésében a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdés c) pontjában a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdés d) pontjában a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

d) 3. § (6) bekezdésében a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) I. Fejezete a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy közjegyzői eljárásban elbírálták, vagy a közjegyző előtt a hagyatéki eljárás folyamatban van."

(2) Az R8. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szülőket tájékoztatni kell arról, hogy a (2) bekezdésben meghatározott megállapodásukat közös megegyezéssel módosíthatják."

(3) Az R8. a 26/C. §-át követően a következő alcím címmel és 26/D. §-sal egészül ki:

"A tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentésével összefüggő gyámhatósági feladatok

26/D. § (1) A gyámhivatal a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentését követően ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat, és meghallgatja a Gyvt. 128. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket.

(2) A gyámhivatal megtiltja a foglalkoztatást, ha az ellentétes a gyermek érdekével.

(3) Ha a gyámhivatal a gyermek foglalkoztatásának kezdő időpontját követően szerez tudomást olyan tényről, amely alapján a foglalkoztatás a gyermek érdekével ellentétes, haladéktalanul felhívja hatósági ellenőrzés lefolytatására a munkaügyi ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező szervet."

(4) Az R8. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás kérdésében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kijelölt gyámhivatal) - ha nem indult a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per - soron kívül jár el."

(5) Az R8. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A települési önkormányzat jegyzője az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén tájékoztatja az anyát arról, hogy

a) a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és

b) a kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére a Gyár. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri."

(6) Az R8. 61/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"61/A. § (1) A gyámhivatal

a) egyedülálló apaként történő örökbefogadás esetén a gyermek számára az örökbefogadást engedélyező határozatban [46. § (1) bekezdés f) pontja],

b) ha az örökbefogadás felbontása révén az örökbefogadás csak az örökbe fogadó anya vonatkozásában szűnik meg,

a gyermek számára képzelt személyt állapít meg anyaként.

(2) A települési önkormányzat jegyzője

a) a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú személy számára és

b) az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára

képzelt személyt állapít meg anyaként."

(7) Az R8. 91/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról szóló, véglegesítő záradékkal ellátott határozatot a véglegessé válást követően közli a családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: családtámogatási feladatkörében eljáró kormányhivatal)."

(8) Az R8. 91/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"91/F. § Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi a család- és gyermekjóléti központnak, hogy az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma az adott nevelési évben elérte az ötöt, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a család- és gyermekjóléti központ

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója, levélben tájékoztatja a családi pótlék jogosultját az adott nevelési évben a huszadik óvodai nevelési napnak vagy az adott tanítási évben az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás igazolatlan elmulasztásának 91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményeiről."

(9) Az R8. 104. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az érdemi határozat elleni jogorvoslati kérelemben a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleményének felülvizsgálatát kérték, a gyámhivatal a keresetlevél kézhezvételét követően a szakmai vélemény felülvizsgálata érdekében megkeresi az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot. A gyámhivatal az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleményét haladéktalanul továbbítja a közigazgatási perben illetékes bíróság részére."

(10) Az R8.

a) 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, 21. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 21. § (4) bekezdésében, 26/C. § (1) és (2) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében, 61. § (3) bekezdésében és 61/B. §-ában a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzője" szöveg,

b) 21. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 61. § (1) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrészek helyébe a "települési önkormányzat jegyzője" szöveg,

c) 26/C. § (1) bekezdésében a "gyámhivatallal" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzőjével" szöveg,

d) 26/C. § (2) bekezdésében a "gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzőjének" szöveg,

e) 60. § (2) és (3) bekezdésében a "gyámhivataltól" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzőjétől" szöveg,

f) 73. § (1) bekezdés h) pontjában a "gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárnak" szöveg,

g) 91/B. § (5) bekezdésében, 91/D. § (6) bekezdésében, 91/J. § (1) bekezdésében és 130/A. § (1b) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

h) 91/C. § (4) bekezdésében, 91/D. § (2) bekezdésében és 130/A. § (1d) bekezdésében a "járási hivatallal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

i) 91/D. § (4) bekezdés c) pontjában és 91/J. § (2) bekezdés b) pontjában a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

j) 91/G. § (2) bekezdés b) pontjában a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

k) 91/G. § (3) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

l) 146. § (5) bekezdésében a "végszámadást elfogadó határozata" szövegrész helyébe a "végelszámolásról hozott döntése" szöveg,

m) 154. § (2) bekezdés a) pontjában a "betétben" szövegrész helyébe az "ügyvédi letétben" szöveg,

n) 164. §-ában az "- a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság útján -" szövegrész helyébe a "- felügyeleti szerv útján -" szöveg

lép.

(11) Hatályát veszti az R8.

a) 5/A. §-a,

b) 21. § (3) bekezdésében a "vagy a gyámhivatal" szövegrész,

c) 26/C. § (1) bekezdésében a "gyámhivatali" szövegrész,

d) 33/A. §-a,

e) 91/B. § (3) bekezdése,

f) 97/A. §-a,

g) 133. § (1) bekezdés b) pontja,

h) 156. § (2) bekezdés c) pontja,

i) 158. § (5) bekezdésében a "határozattal" szövegrész,

j) 172. § (3) bekezdése.

11. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv a kormányhivatal. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki."

(2) Az R9.

a) 2. § (3) bekezdésében az "A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szervként ellátott hatósági ügyeiben a Központ jár el fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és" szövegrész helyébe az "Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv hatósági ügyeiben a Központ jár el" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatalának - nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró - VIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: kijelölt fővárosi kerületi hivatal) országos illetékességgel jár el első fokon" szövegrész helyébe az "A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólagos illetékességgel jár el" szöveg,

c) 59/C. §-ában az "első fokú határozattal szembeni fellebbezési idő lejártáig" szövegrész helyébe a "határozat vele való közlésétől számított 15 napon belül" szöveg,

d) 66. § (3) bekezdésében, 72/B. § (1e) bekezdésében, 72/B. § (1f) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv" szöveg,

e) 73/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "az első fokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R9.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 2. § (2) bekezdése,

c) 2. § (4) bekezdésében az "és a járási hivatal" szövegrész,

d) 3. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

e) 3. § (3) bekezdése,

f) 64. § (1) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

g) 81. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

h) 1. számú melléklete.

12. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 5/A. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R10.

a) 5/A. § (3) bekezdése,

b) 8. § (1) bekezdésében a "VIII. Kerületi Hivatala" szövegrész,

c) 21. § (6) bekezdésében az "a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatallal," szövegrészek.

13. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével az Ebtv. 27. § (1), (2), (5) és (7) bekezdésében, 35. § (5) bekezdésében, 50. §-ában, 62. § (1a) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 68/A. § (4) bekezdésében, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés b) pontjában, 70. § (4) bekezdésében, 72. §-ában, 77. § (3) bekezdésében, 80. § (3)-(5) bekezdésében, valamint 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására."

(2) Az R11. 12/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti formanyomtatványt az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére a kormányhivatal vagy a NEAK bocsátja ki, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya) az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére a kormányhivatal, a kormányablak, valamint a NEAK bocsátja ki."

(3) Az R11. 12/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Tbj. szerint külföldinek minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt - az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon - a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivataltól kéri a TAJ kiadását. A kormányhivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ szám képzését, és az adatátadást követően a képzett TAJ számról, valamint a TAJ számot igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót. A TAJ számot igazoló hatósági igazolványt a foglalkoztatott az ország területén bármely egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál átveheti."

(4) Az R11. 12/A. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A TAJ számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy részére - nem magyar állampolgár esetén a foglalkoztatási szerv, magyar állampolgár esetében pedig a foglalkoztató megkeresésére - az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ képzését, és az adatátadást követően a képzett TAJ számról az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal értesíti az állami foglalkoztatási szervet, illetve a foglalkoztatót. A kormányhivatal az értesítésben a "kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult" szöveggel korlátozza az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot."

(5) Az R11. 31/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról, valamint az Ebtv. 50. § (3) bekezdésében foglalt méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt, kivéve a méltányosságból igényelt pénzbeli ellátás tekintetében a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz."

(6) Az R11.

a) 1. § (7a) bekezdés b) pontjában, 42. § (2) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

b) 1. § (7e) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatalát" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg,

c) 12. § (11) és (12) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

d) 12. § (11) bekezdésében az "a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalával" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalával" szöveg,

e) 12/A. § (1) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (6) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 11. § (10) bekezdésében, 12/A. § (3) bekezdésében, 12/A. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében, 12/A. § (11) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 42. § (2) és (4) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

g) 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 49/E. § (1) bekezdés a) pontjában a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

h) 11. § (12) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 43. § (5) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

i) 49/E. § (1) bekezdés b) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal bármely járási hivatalához" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R11.

a) 1. § (1) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára," szövegrész,

b) 1. § (6) bekezdésében az "és a (7) bekezdés szerinti járási hivatalt" szövegrész,

c) 1. § (7) bekezdése,

d) 1. § (7c) bekezdésében az "és a járási hivatalt együtt" szövegrész,

e) 1. § (7f) és (7g) bekezdése,

f) 1. § (8a) bekezdése,

g) 2. § (2) bekezdés h) pontjában az "első és másodfokon eljáró" szövegrész,

h) 37. § (6) bekezdésében az "első fokon történő" szövegrész.

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 11/E. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az újonnan létrejött bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény - kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat - vezetője az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő véglegessé vált bejegyzését követően, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a javítóintézet vezetője az intézménynek a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését követően, a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján keresztül kezdeményezi az intézmény számára az intézmény hatjegyű köznevelési azonosítójának kiadását, és egyidejűleg megküldi az Oktatási Hivatal számára a bölcsőde, mini bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény - kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat - esetében a szolgáltatói nyilvántartásra történő bejegyzésről szóló véglegessé vált határozatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a javítóintézet esetében az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát és a törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló határozatot.

(2) Az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény - kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat - vezetője a bölcsőde, mini bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény - kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat - szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének véglegessé válását, az új területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet vezetője az intézménynek a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozat kézhezvételét követő öt napon belül, a KIR honlapján keresztül megadja

a) az intézmény fenntartójának hivatalos nevét, székhelyének címét, képviseletére jogosult személy nevét, beosztását, elérhetőségeit,

b) az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény - kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat - ágazati azonosítóját,

c) az új bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet

ca) hivatalos nevét és székhelyének címét,

cb) intézményvezetője nevét, elérhetőségeit,

cc) azon feladatellátási helyének (telephelyének) esetében, ahol legalább 1 fő pedagógus munkakörben való foglalkoztatása történik, a feladatellátási hely (telephely) hivatalos nevét, címét, szolgáltató tevékenység formáját, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségeit, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát, továbbá ágazati azonosítóját, ha az különbözik az intézmény ágazati azonosítójától."

(2) Az R12. 11/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Változásbejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az intézményvezető a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény - kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat - esetén az adatmódosításról szóló, véglegessé vált határozatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet módosított alapító okiratát, illetve a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg postai úton az Oktatási Hivatalnak, ha az a (2) bekezdésben meghatározott adatokban változást eredményez."

15. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 13. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányaüzemi kutatásra, feltárásra, kitermelésre, illetve meddőhányó hasznosítására, az ezekkel egyidőben vagy ezek befejeztével végzett tájrendezésre vonatkozó műszaki üzemi terv szöveges része tartalmazza)

"i) a káros környezeti hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges intézkedéseket;"

(2) Az R13. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Nem kell a műszaki üzemi terv módosítását kérni, ha a haszonanyag kitermelt mennyisége, vagy az értékesített meddő mennyisége a tárgyévre engedélyezett mennyiséget 25%-kal nem haladja meg, és a kitermelés tekintetében az igénybevételre engedélyezett ingatlanon kívül más ingatlan igénybevételére nem kerül sor."

(3) Az R13. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel vagy a tervezett létesítménnyel érintett idegen ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságát a következőkkel igazolhatja

a) az ingatlan tulajdonosával vagy vagyonkezelőjével megkötött, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó megállapodás,

b) az ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata, vagy

c) a jogosultságot megállapító végleges hatósági határozat vagy jogerős bírósági ítélet."

(4) Hatályát veszti az R13.

a) 1. § (1)-(3) és (5) bekezdése,

b) 8. § (6) bekezdésében a "vagy bejelentés alapján végzett felszíni előkutatás adatai" szövegrész,

c) 13. § (2) bekezdése,

d) 13. § (3) bekezdés a) pontja,

e) 13. § (3) bekezdés c) pontjában az "az igénybevételre tervezett külszíni területek tulajdonjogi (használati) helyzetének," szövegrész,

f) 13. § (3) bekezdés e) pontjában az "és a műszaki felügyeleti ellenőrzések rendjét" szövegrész,

g) a 14. § (3) bekezdésében az "- amennyiben a környezetvédelmi, egységes környezethasználati vagy környezetvédelmi működési engedély hatálya ennél nem rövidebb -" szövegrész.

16. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány családtámogatási ügyekben eljáró hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki."

(2) Az R14. 1/B. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Cst. 2. § a) pont aa), ab), ae) és af) alpontja szerinti személy esetében családtámogatási ügyben - kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vagy az ügyet jogszabály családtámogatási kifizetőhely hatáskörébe utalta -a kormányhivatal jár el.

(2) A Cst. 2. § a) pont ac) és ad) alpontja szerinti személy esetében

a) az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a kormányhivatal;

b) az a) pontba nem tartozó családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos, hatósági döntést igénylő eljárásokban

ba) ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a 11. számú mellékletben meghatározott kormányhivatal az ott meghatározott illetékességgel,

bb) egyéb esetben Budapest Főváros Kormányhivatala [a ba) és bb) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: EGT-s kormányhivatal];

c) az a) pontba nem tartozó családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos, hatósági döntést nem igénylő, kizárólag adatcserére vagy adatigazolásra irányuló eljárásban a Központ

jár el.

(3) A Cst. 22. §-a szerinti méltányossági ügyekben a kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes kormányhivatal vezetője jár el."

(3) Az R14. 1/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/C. § (1) A Cst. szerinti, a kormányhivatal, a családtámogatási kifizetőhely hatáskörébe utalt ügyekben, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala által ellátott ügyekben a Központ jár el felügyeleti szervként, továbbá e közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)

2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalok családtámogatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a család- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével."

(4) Az R14. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gyermekgondozást segítő ellátás méltányosságból történő megállapítására, meghosszabbítására irányuló eljárásban a kormányhivatal vezetője jár el."

(5) Az R14. 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kormányhivatal az egy évnél hosszabb időtartamra megállapított gyermekgondozást segítő ellátás jogosultsági feltételeit évente felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a gyermekgondozást segítő ellátás - méltányossági alapon történő megállapításának - jogosultsági feltételei már nem állnak fenn, úgy a kormányhivatal intézkedik az ellátás megszüntetéséről."

(6) Az R14. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a visszafizetésre kötelező határozatot

a) kormányhivatal hozta, a kormányhivatal,

b) családtámogatási kifizetőhely hozta, a Központ

az (5) bekezdés szerinti méltányossági kérelemre induló eljárásban közreműködő hatóságként jár el."

(7) Az R14. 11. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(8) Az R14.

a) 1. § (2a) bekezdésében, 4/C. § (4) bekezdésében, 19. § (9) bekezdés b) pontjában, 23. § (1) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

b) 5. § (6) és (6a) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés a) pontjában, 9. § (1b) és (1h) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 10/A. § (2) és (3) bekezdésében, 12. §-ában, 19. § (8) bekezdésében, 22/A. § (4) bekezdésében, 26. § (2a) bekezdésében, 27/F. § (3) bekezdésében, 27/G. §-ában, 27/H. § (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 7/A. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

d) 10/A. § (3) bekezdésében, 19. § (6) bekezdésében a "járási hivatallal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

e) 11. § (2) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

f) 19. § (7) bekezdésében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

g) 22. § (6) bekezdésében, 22/A. § (3) bekezdésében, a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti az R14.

a) 3. § a) pont ac) alpontja,

b) 5. § (6b) bekezdése,

c) 29. §-ában az " , illetve a járási hivatal" szövegrész,

d) 13. számú melléklete.

17. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a fogyatékossági támogatás iránti eljárásban fogyatékossági támogatási szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki."

(2) Az R15. 3/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kormányhivatal fogyatékossági támogatással kapcsolatos feladatkörének gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével."

(3) Az R15. 4. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2b) A fogyatékossági támogatás iránti ügyben a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal jár el. A Fot. 23. § (2) bekezdésében meghatározott személy esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el."

(4) Az R15.

a) 6. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9/C. § (1) és (2) bekezdésében, 9/D. § (2) bekezdésében, 9/E. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 15. §-ában, 18. §-ában, 19/A. § (3) és (4) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében, 19/A. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R15. 3. számú melléklete.

18. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bejelentést a tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által végzett tevékenység folytatására szolgáló tanácsadó helye szerint illetékes, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) felé kell megtenni."

(2) Az R16. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szolgáltató a tevékenység megszüntetését, továbbá minden olyan változtatást, amely érinti a működést köteles a megszüntetést, illetve a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni a járási hivatalnak."

(3) Az R16. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A járási hivatal a tanácsadó Családvédelmi Szolgálatról nyilvántartást vezet."

(4) Az R16. 7. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A járási hivatal törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, amennyiben

a) a határidő elteltével a 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek nem tesz eleget,

b) a tevékenysége megszüntetését bejelenti,

c) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet hat hónap óta nem gyakorolja."

(5) Az R16.

a) 1. § (2) bekezdésében az "és a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik" szövegrész helyébe a "rendelkezik és a tevékenységet bejelentette" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "Az engedély kiadása iránti kérelmet" szövegrész helyébe az "A bejelentést" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés a) pontjában az "a működési engedély kiadásakor meglévő" szövegrész helyébe az "e jogszabályban meghatározott" szöveg,

d) Melléklet címében az "Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálatra vonatkozó személyi" szövegrész helyébe az "A Családvédelmi Szolgálatra vonatkozó személyi" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R16.

a) 4. §-a,

b) 5. § (1) bekezdésében az " , és a tanácsadó Családvédelmi Szolgálat működési engedélyében szerepel" szövegrész,

c) 6. § (1) bekezdésében a "működési engedélyében foglaltak szerinti" szövegrész,

d) 6. § (2) bekezdés b) pontja,

e) 6. § (3) bekezdése.

19. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 3. § (5) bekezdésében a "járási földhivatalt" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságot" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R17.

a) 2. § (3) bekezdése és

b) Melléklete.

20. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 1. § (4) bekezdés 18. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. kormányhivatal: a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), Pest megye és a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala;"

(2) Az R18. 5/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Ha az igénylő házaspár nem tesz eleget a megelőlegező kölcsönszerződést - (2) bekezdés szerinti - lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, a hitelintézet levélben felszólítja a támogatott személyt, hogy a szerződéskötésnek a felszólítás szerinti 15 napos határidőn belül tegyen eleget. Ennek elmulasztása esetén a szerződés a felszólítást követő 16. napon a támogatott személy nyilatkozattételének elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön. A hitelintézet a felszólítást és a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító - a támogatott személy aláírását nem tartalmazó - szerződést, annak létrejöttét követő legfeljebb 10 napon belül megküldi a támogatott személy és a kormányhivatal részére. A kormányhivatal határozattal megállapítja a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét, majd a határozat véglegessé válását követően megkeresi a támogatott lakás fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) a támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra történő bejegyeztetése iránt. A kormányhivatal az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét megállapító végleges határozat megküldésével egyidejűleg értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet a kormányhivatal értesítésének kézhezvételét követő havi elszámolásában jogosult a megelőlegező kölcsön és az 5/B. § (3) bekezdése szerinti időpontot követően az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséig felmerült, támogatott személyt terhelő kamat és költség összegének igénylésére."

(3) Az R18. 5/A. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2e) Amennyiben az e rendelet 2008. június 30-át megelőzően hatályos 5/A. § (2) bekezdése alapján kötött megelőlegező kölcsönszerződések esetén az igénylő házaspár a vállalt gyermek születését követően a hitelintézet írásbeli felszólítását követő 30 napon belül nem működik együtt a kedvezményt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében, a hitelintézet a felszólító levelét és az ügy iratait másolatban megküldi a kormányhivatalnak. A kormányhivatal határozattal megállapítja a kedvezmény gyermek születésének időpontjában történő igénybevételét és a határozat véglegessé válását követően megkeresi a támogatott lakás fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjognak, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a támogatott lakásra, a 21. § (1) bekezdése szerinti időszakból még hátralévő időtartamra történő bejegyezése iránt. A kormányhivatal a jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom állam javára történő bejegyzéséről a bejegyzést követő 15 napon belül az e bekezdés szerinti végleges határozatának megküldésével egyidejűleg értesíti a hitelintézetet."

(4) Az R18. 18. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Ha az igénylést vagy a gyermekvállalás nem teljesítésének 24. § (5) bekezdése vagy 5/A. § (11) bekezdése szerinti igazolását a hitelintézet elutasítja, az igénylő a közvetlen támogatásra, illetőleg a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján - a kormányhivatal megkeresésére - a hitelintézet 8 napon belül csatolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát."

(5) Az R18. 18. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) A kormányhivatal a támogatottnál a közvetlen támogatás, a kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét, valamint az 5/A. § (8) bekezdése szerinti törlesztési kötelezettség teljesítését hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy az 5/A. § (8) bekezdése szerinti törlesztési kötelezettségét 90 napot meghaladóan és legalább három havi törlesztőrészletet meghaladó mértékben nem teljesíti, akkor határozatban intézkedik a támogatás vagy az 5/A. § (8) bekezdése szerinti tartozás és kamata - igénybevétel napjától számított késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt. Ez esetben a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti kamat."

(6) Az R18. 25. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2b) A kormányhivatal a miniszter által átadott megkeresés alapján, hatósági jogkörben eljárva, határozattal megállapítja a megtérítési kötelezettség teljesítését, majd a határozat véglegessé válását követően megkeresi a támogatott lakás fekvése szerint ingatlanügyi hatóságot az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom megtérítési kötelezettséggel érintett lakásra történő bejegyezése iránt."

(7) Az R18. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja."

(8) Az R18.

a) 1. § (6) bekezdésében, 5/B. § (4) bekezdésében, 9. § (8a) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 20. § (8) bekezdésében, 21. § (3), (3b), (5), (11)-(12) és (14) bekezdésében, 21/A. § (1), (5), (6), (8), (11) bekezdésében, 21/B. § (2) bekezdésében, 24. § (6) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 5/A. § (2b), (2d), (8a), (13a) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 19. § (4) bekezdés

b) pontjában, 21. § (7c) és (14) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

c) 18. § (11) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "Kormányhivataltól" szöveg,

d) 18.§ (16) bekezdésében, 21/A. § (10) bekezdésében, 44. § (2a), (2c) és (4) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

e) 19. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 21. § (4) bekezdés d) alpontjában és (7a) bekezdésében, 44. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

g) 21/A. § (6) bekezdésében a "járási hivatali" szövegrész helyébe a "kormányhivatali" szöveg,

h) 44. § (2) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

i) 44. § (2b) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti az R18. 19. § (2) bekezdés ac) alpontjában, 25. § (2b) bekezdésében a "járási" szövegrész.

21. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

21. § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala" szövegrész helyébe a "talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

22. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz a tevékenység megkezdése előtt 30 nappal kell bejelenteni, ha

a) a bejelentőt a cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel -az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatását tartalmazza,

b) a bejelentő vagy az általa - legalább heti húsz órában munkaviszony keretében - foglalkoztatott legalább egy személy az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezik,

c) a bejelentő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,

d) a bejelentő a rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja,

e) a bejelentő szerepel az állami adóhatóság által vezetett, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban."

(2) Az R19. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő székhelyét más kormányhivatal illetékességi területére helyezi át, ezt a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnál 30 nappal korábban be kell jelenteni. A korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatal a bejelentést a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő irataival együtt átteszi az új székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az új székhely szerint illetékes kormányhivatal akkor veszi nyilvántartásba a kölcsönbeadót, ha az e rendeletben foglalt feltételeket teljesíti. Ha a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételét az új székhely szerint illetékes kormányhivatal elutasítja - e döntés alapján -a kölcsönbeadót a korábbi székhelye szerint illetékes kormányhivatal törli a nyilvántartásból."

(3) Az R19. 4. § (1a) és (2) bekezdésében a "kérelmező" szövegrész helyébe a "bejelentő" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az R19.

a) 1. § (1) bekezdésében az " , a közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési" szövegrész,

b) 9. § (1) bekezdése,

c) 17/A-17/D. §-a,

d) 18. § (1a)-(1g) bekezdése.

23. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A) alpontjában felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket az NNK felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt követelményeknek megfelelően. A bejelentés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza."

(2) Az R20. 8/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 5. számú melléklet I. pont D) alpontjában felsorolt ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiákat az NNK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi. Az ivóvízbiztonsági engedélyezés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését."

(3) Az R20.

a) 4. § (7)-(8), (10)-(11), (13) és (15) bekezdésében a "népegészségügyi szerv" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (12) bekezdésében a "népegészségügyi szervnél" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

c) 8. § (4) és (6) bekezdésében, 8/A. § (2), (4) és (6) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az NNK" szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az NNK" szöveg,

e) 8/A. § (4) bekezdésében, 8/B. § (2) és (5) bekezdésében az "a kormányhivatalnál" szövegrész helyébe az "az NNK-nál" szöveg,

f) 8/C. § (2) bekezdésében az "a kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "az NNK-t" szöveg,

g) 5. számú melléklet II. és III. pontjában az "A kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe az "Az NNK-hoz" szöveg,

h) 5. számú melléklet VI. pontjában az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az NNK" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R20.

a) 5. számú melléklet II. pont 1.5 alpontja,

b) 5. számú melléklet III. pont 1. alpontja.

24. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. § A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében a "hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg lép.

25. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az "első fokon" szövegrész.

26. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) azon megyei ügyintéző szervezete látja el, amelynek illetékességi területén található a családi gazdaság központja."

(2) Az R21. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi gazdaságok nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:)

"b) a gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, illetve rokoni jogviszonya kódja,"

(3) Az R21. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú közhiteles hatósági nyilvántartást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben vezeti."

(4) Az R21. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A NÉBIH a családi gazdaságok nyilvántartásához hozzáférést biztosít a NAK részére."

(5) Az R21.

a) 4. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szövegrészek helyébe a "NÉBIH" szöveg, a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "NAK-tól" szöveg,

b) 4. § (2), (4) és (6) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "NAK" szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "NAK-nál" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R21.

a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a "vagy egyéni vállalkozó igazolvány" szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdés f) pontjában a "vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal" szövegrész.

27. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

27. § A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) A:4 mezőjében a "megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

b) A:12 mezőjében a "fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe a "közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) A:15 mezőjében a "megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe az "erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

d) A:16 mezőjében a "megyei kormányhivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe a "talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

28. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására)

"a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait - az országos tisztifőorvos,"

(jogosult.)

(2) Hatályát veszti az R22. 7. § (2) bekezdés b) pontjában a "betegszállítást," valamint a "mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását" szövegrész.

29. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 11. § (3a) és (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3a) A forgalomba hozatalra kerülő étkezési és ipari mákfajta magjának megfelelő tisztítottságát a kormányhivatal és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal ellenőrzi. Az étkezési céllal forgalmazott mákmagból a kormányhivatal és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal szúrópróbaszerűen mintát vehet, és azt az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet] szerinti határértékeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat céljából megküldi az erre akkreditált hatósági laboratóriumnak.

(3b) A kormányhivatal és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal elrendelheti a forgalomba hozó költségére a mákmag ismételt tisztítását vagy a forgalomból való kivonását, ha a mákmag a természetes eredetű ártalmas anyag tartalma tekintetében nem felel meg a 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti határértékeknek."

(2) Az R23. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A mák és a kender termesztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére a rendőrség és a kormányhivatal, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal jogosult. A NÉBIH a kormányhivatal és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által végzett, a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos adatokat összesíti, és gondoskodik az ipari-, az étkezési és a díszítőmák termesztésével kapcsolatos, a miniszter részére történő adatszolgáltatásról."

(3) Az R23.

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalával (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés j) pontjában, 5. § (1a) bekezdésében, 8. § (2a) és (2b) bekezdésében, valamint 9/B. § (1) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, 7. § (2) és (3) bekezdésében, 8. § (2) és (5) bekezdésében, 9/A. § (1) és (4) bekezdésében, 9/B. § (4) bekezdésében, valamint 10. § (3) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében és 10. § (7) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9/A. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 9/B. § (2), (3) és (6) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 10. § (2) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatallal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R23. 5. § (3) bekezdése.

30. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. § Hatályát veszti a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében és 9. melléklet 1. pont i) alpontjában az "első fokon eljáró" szövegrész.

31. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 2. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"r) ingatlan-nyilvántartási irat: az ingatlan-nyilvántartási határozat ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) által készített kiadmányáról, a végrehajtó által e rendelet rendelkezései szerint készített és záradékkal ellátott másolat;"

(2) Az R24.

a) 46/A. § (4) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 2. mellékletében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg

lép.

32. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 5/B. § (2) bekezdés a) pontjában a "sportegyesület esetében nyilvántartási, egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási vagy egyéni vállalkozói igazolványának" szövegrész helyében a "sportegyesület vagy egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R25. 3. számú mellékletében az "egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, ennek hiányában" szövegrész.

33. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

33. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés b) pontjában az "az elsőfokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg lép.

34. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

34. § A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "megyei kormányhivatal növénytermesztési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "növénytermesztési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés d) pontjában a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg

lép.

35. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni."

(2) Az R26. 3. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

36. Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

36. § Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében a "járási földhivatalnak" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnak" szöveg lép.

37. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a vezetékjoggal érintett műszaki rendszer üzemszerű működése megszűnik, a megszűnést követő 1 éven belül az engedélyes köteles - az érintett tulajdonossal történt eltérő megállapodás hiányában - a távhővezetéket és tartószerkezetét az ingatlanról eltávolítani, és a területet rendezett állapotban a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A távhővezeték elbontása és a vezeték megszüntetése a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz történő bejelentés alapján történik."

(2) Az R27. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(3) Hatályát veszti az R27.

a) 10. § (3) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész,

b) 10. § (3a) bekezdése.

38. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

38. § Hatályát veszti az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész.

39. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából)

"f) területfoglalás: a tevékenység megvalósításához vagy a létesítmény elhelyezéséhez ténylegesen igénybe vett terület."

(2) Az R28. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(3) Az R28. 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(4) Hatályát veszti az R28. 2/A. § (5) bekezdése.

40. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 7/A. § (1) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal:

(A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhető:)

"d) a nyomástartó berendezés javítása."

(2) Az R29. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12/A. § A 13. § szerinti átalakítási engedély alapján átalakított vagy bejelentés alapján javított nyomástartó berendezés használatbavételére a 10-12. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

(3) Az R29. 13. §-a és azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Átalakítási engedélyezési eljárás, javítás bejelentése

13. § (1) A bányafelügyelet engedélye szükséges a nyomástartó berendezés minden olyan átalakításához, amely a 12. § (3) bekezdésében felsoroltakat meghaladja.

(2) Az átalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az átalakítással érintett létesítmény helyét, rendeltetését,

b) az átalakítási tervet készítő tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését,

c) az átalakítás műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését.

(3) A kérelemhez mellékelni kell az átalakítás műszaki leírását és a kapcsolódó rajzdokumentációt.

(4) A kérelem benyújtásakor igazolni kell azt, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel, a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmaztak, továbbá, hogy a tervező a tervezésre jogosultsággal rendelkezik.

(5) Új veszélyességi kategóriába, illetve osztályba történő besorolásra javaslatot csak abban az esetben kell tenni, ha az átalakítást követően megváltozik a nyomástartó berendezés besorolása.

(6) Az átalakítási engedély iránti kérelem elbírálása során a bányafelügyelet meggyőződik arról, hogy

a) a kérelem megfelel-e a (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak, és

b) a tervezett átalakítási munka megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek.

(7) Az átalakítási engedély rendelkező részének - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell:

a) az átalakítással érintett létesítmény

aa) helyét, rendeltetését,

ab) műszaki adatait,

b) az átalakítás műszaki vezetőjének a nevét,

c) az átalakítási tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség előírását,

d) a létesítményre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem kötelező benyújtására vonatkozó felhívást,

e) az átalakítási engedély hatályát.

(8) Az átalakítási engedély a véglegessé válásától számított 1 évig hatályos. Az engedély hatálya egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

(9) A nyomástartó berendezések 12. § (3) bekezdésében felsoroltakat meghaladó javítására vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a javítással érintett létesítmény helyét, rendeltetését,

b) a javítási tervet készítő tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését (ha tervezői jogosultsághoz kötött a javítási terv készítése),

c) a javítás műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését,

d) a javítási tevékenység rövid leírását."

(4) Az R29. 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányafelügyelet feladata:)

"a) e rendelet szerinti létesítés (felállítás), átalakítás, használatbavétel engedélyezése, a javításra vonatkozó bejelentés fogadása vizsgálata,"

(5) Az R29. 7/A. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2a) bekezdésben a "13" szövegrész helyébe a "20" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az R29. 7. § (1) bekezdés c) pontjában a " , javítani" szövegrész.

41. Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha azt előzetesen a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján bejelentette a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Kormányhivatal)."

(2) Az R30. 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormányhivatal a bejelentést tudomásul veszi, ha"

(3) Az R30. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az a kötelezett, amelyet a Kormányhivatal a (6) bekezdés b) pontja alapján törölt a nyilvántartásból, a törlés napjától számított egy évig nem vehető ismételten nyilvántartásba."

(4) Az R30.

a) 3. § (2) bekezdésében az "engedéllyel rendelkezőkről" szövegrész helyébe a "bejelentést tevőkről" szöveg,

b) 3. § (5) bekezdésében az "Az engedély iránti kérelmet" szövegrész helyébe az "A bejelentést" szöveg,

c) 3/A. § (2) bekezdésében az "engedély kiadása iránti kérelem" szövegrész helyébe a "bejelentés" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében az "engedély" szövegrész helyébe a "bejelentés" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében a "közlekedési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg,

f) 7. § (4) bekezdésében az "engedélykötes" szövegrész helyébe az "engedély-, illetve bejelentésköteles" szöveg,

g) 5. mellékletében az "A Kormányhivatal által kiadott" szövegrész helyébe az "Az" szöveg,

h) 6. mellékletében a "forgalmazására jogosító engedély" szövegrész helyébe a "forgalmazása" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R30.

a) 3. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az "a kötelezett engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg" szövegrész,

b) 3/A. § (1) bekezdésében az "engedély iránti" szövegrész,

c) 7/A. §-ában az "engedélyköteles" szövegrész.

42. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 6/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellátja az Szt. szerinti szociális feladatkörében eljáró járási hivatal szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését."

(2) Az R31. 6/A. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Szt.)

"b) 10. § (8) és (9) bekezdésének alkalmazásában kijelölt szerv a családtámogatási feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,"

(3) Az R31. 6/A. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Szt.)

"f) 50/C. § (1) bekezdése, valamint 50/D. §-a alkalmazásában egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, a fővárosban, valamint Pest megye tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt kormányhivatal),"

(4) Az R31.

a) 6/A. § (5) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 15. § (3) bekezdés a) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe a "családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 24. § (2) bekezdésében, valamint 29. § (2) bekezdésében a "Másodfokú hatósági eljárásban" szövegrész helyébe az "A közigazgatási per során" szöveg,

d) 38. § (1) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 46. § (3) bekezdésében a "járási hivatallal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

e) 40. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 40. § (2) és (3) bekezdésében, 44. § (4) és (5) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 49. §-ában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

g) 47. § (1) és (2) bekezdésében a "járási hivatalon" szövegrész helyébe a "kormányhivatalon" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R31.

a) 6/A. § (1) bekezdés c) pontja,

b) 15. § (2a) bekezdése,

c) 21. § (9) bekezdésében az "és a 24. § (4) bekezdése szerinti szakfelügyelő főorvos" szövegrész,

d) 24. § (1), valamint (3)-(5) bekezdése és

e) 29. § (1) és (3) bekezdése.

43. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

43. § Hatályát veszti az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész.

44. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal. A gyámhivatal az e rendeletben meghatározott kivételekkel ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a gyámhatóság hatáskörébe utal.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az e rendeletben meghatározott ügyekben a gyámhatósági feladatokat a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el.

(3) A települési önkormányzat jegyzőjének a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal. A gyámhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben felügyeleti szerv a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a miniszter a felügyeleti szerv."

(2) Az R32. 3. § (1) bekezdése a következő a) és b) ponttal egészül ki:

(A települési önkormányzat jegyzője)

"a) nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,

b) a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét,"

(3) Az R32. 3. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(A települési önkormányzat jegyzője)

"j) hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez,

k) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait,"

(4) Az R32. 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A települési önkormányzat jegyzője az (1) bekezdés a)-b) és j)-k) pontja szerinti ügyekben hozott határozatát megküldi a gyámhivatalnak."

(5) Az R32. 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében)

"a) kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,"

(6) Az R32. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal) az örökbefogadással kapcsolatban

a) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,

b) felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,

c) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, az utánkövetésről, és intézkedik a titkolt terhességből született gyermek iratainak az örökbefogadó szülő részére történő kiadásáról,

d) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,

e) pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt,

f) kérelemre felvilágosítást adhat a Ptk. 4:135. § (1) bekezdése és 4:136. §-a szerinti adatokról."

(7) Az R32. 9. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban)

"j) a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat,"

(8) Az R32. 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal)

"c) másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén megteszi a Gyvt. 17. § (4) és (5) bekezdésében foglalt intézkedéseket,"

(9) Az R32. 23. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) A megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a Magyar Államkincstár központi szerve jár el."

(10) Az R32.

a) 1/A. §-ában a "gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzőjét" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében és 21. § (4) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szegedi Járási Hivatala" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal" szöveg,

d) 22. § (2) bekezdés b) pontjában az "apai elismerő nyilatkozat" szövegrész helyébe a "kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának" szöveg

lép.

(11) Hatályát veszti az R32.

a) 6. § b) pontja, c) pont ca) alpontja és f) pontja,

b) 9. § k) pontja,

c) 11/B. §-a,

d) 19. §-a,

e) 23. § (2) bekezdés a) pontjában az "elsőfokú" szövegrész.

45. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Kormány

a) a sajátos építményfajták,

b) a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyek,

c) a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építmények hatósági ügyeinek,

d) az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OAH r.) meghatározott építésügyi hatósági ügyek, valamint

e) műemlék jókarbantartási ügyek

kivételével az építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésügyi hatóság) jelöli ki."

(2) Az R33. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány a sajátos építményfajták és az OAH r.-ben foglalt kivétellel, az építésfelügyeleti hatósági feladatokra a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki."

(3) Az R33. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság kormánytisztviselői létszámát úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnak a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási feltételekkel rendelkező kormánytisztviselőt kell foglalkoztatnia."

(4) Az R33. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági kormánytisztviselő kizárólag építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el."

(5) Az R33. 4. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4c) Az építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági, valamint a műemlékekkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos építésügyi hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselő építésügyi hatósági, építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik."

(6) Az R33. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez a kormánytisztviselő végzettségét igazoló oklevélből a szakirányú végzettség e rendelet alapján nem állapítható meg, akkor az oklevél szakirányúságáról, egyenértékűségéről a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara által létrehozott bizottság dönt."

(7) Az R33. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építésügyi hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie, azonban az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be."

(8) Az R33. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie, azonban az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be."

(9) Az R33. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági feladatellátás vezetőjének feladatai tekintetében kiadmányozásra kizárólag olyan kormánytisztviselő kaphat jogosultságot, aki legalább három év köztisztviselőként, állami tisztviselőként vagy kormánytisztviselőként építésügyi igazgatási vagy örökségvédelmi igazgatási területen megszerzett gyakorlati idővel rendelkezik."

(10) Az R33. 13. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2020. február 29-ig első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatáskört gyakorló járásszékhely települési önkormányzat jegyzője, a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, valamint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban együtt: járásszékhelyi jegyző) a 2020. február 29. napján folyamatban lévő papíralapú ügyek iratait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban haladéktalanul megküldi, valamint az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben lévő valamennyi ügyet az alkalmazásban csoportosan átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi hatósághoz. Folyamatban lévő ügynek kell tekinteni az érdemi döntéssel le nem zárt, a végre nem hajtott kötelezettséget elrendelő döntést tartalmazó, valamint a hatályos építési vagy bontási engedélyt tartalmazó ügyet.

(4) A 2013. január 1. és 2020. február 29. napja között lezárt iratok őrzéséről a járásszékhelyi jegyző gondoskodik az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló rendelet szerinti egységes irattári terv, valamint az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzata alapján. Az építésügyi hatóság kérésére a lezárt iratokat a járásszékhelyi jegyző köteles három napon belül átadni az építésügyi hatóságnak.

(5) A 2020. február 29-ig az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal valamennyi építésügyi és építésfelügyeleti ügy iratát átadja az építésügyi hatóságnak."

(11) Az R33. 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(12) Az R33.

a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (1)-(4) bekezdésében és 8. § (3) bekezdésében a "köztisztviselő és állami tisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "külön jogszabályban" szövegrész helyébe a "2. mellékletben" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "köztisztviselő vagy az állami tisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő" szöveg,

d) 6. §-ában a "köztisztviselőnek és állami tisztviselőnek" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőnek" szöveg,

e) 7. § (3) bekezdésében a "köztisztviselőnek és az állami tisztviselőnek" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőnek" szöveg,

f) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "köztisztviselője vagy állami tisztviselője" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője" szöveg,

g) 13. § (2) bekezdésében az "A járásszékhely települési önkormányzat jegyzője kérésére a lezárt iratokat a jegyző köteles három napon belül átadni a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének." szövegrész helyébe az "Az építésügyi hatóság kérésére a lezárt iratokat a jegyző köteles három napon belül átadni az építésügyi hatóságnak." szöveg,

h) 4. mellékletében a "köztisztviselő vagy az állami tisztviselő végzettségét igazoló oklevélből a szakirányú kredittartalom, illetve a külön jogszabályban meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint - jogszabály alapján - nem állapítható meg, akkor a köztisztviselőnek vagy az állami tisztviselőnek" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő végzettségét igazoló oklevélből a szakirányú kredittartalom, illetve a 2. mellékletben meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint - jogszabály alapján - nem állapítható meg, akkor a kormánytisztviselőnek" szöveg,

i) 5. mellékletében a "köztisztviselőnek vagy állami tisztviselőnek" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőnek" szöveg

lép.

(13) Hatályát veszti az R33.

a) 3/B. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 4. § (3) bekezdésében a "járásszékhely település jegyzőjére, a fővárosi kerület jegyzőjére, a járási (fővárosi kerületi) hivatal vezetőjére, a" szövegrész,

c) 4. § (4a) és (4b) bekezdése,

d) 5. § (2) és (3) bekezdése,

e) 1. melléklete,

f) 7. melléklete.

46. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.)

a) 17. § (2) bekezdés a) pontjában az "a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi feladatkörében eljáró Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: Érdi Járási Hivatal)" szövegrész helyébe az "a természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)" szöveg,

b) 19. § (3) bekezdésében az "az Érdi Járási Hivatalt" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatalt",

c) 21. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Érdi Járási Hivatal" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatal" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R34. 17. § (2) bekezdés b) pontjában, 21. § b) pontjában a "természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei" szövegrész.

47. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § Hatályát veszti a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész.

48. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

48. § Hatályát veszti a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft." szövegrész.

49. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

49. § Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontjában az "érvényes vállalkozói igazolvánnyal vagy azzal egyenértékű - más tagállam hatósága által kiállított - vállalkozási tevékenység folytatására jogosító engedéllyel, egyéni vállalkozói igazolvány hiányában" szövegrész.

50. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

50. § Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés a) pontjában az "egyéni vállalkozói igazolvánnyal, ennek hiányában az" szövegrész.

51. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

51. § A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (6), (10)-(12) bekezdésében, 3/A. §-ában, 4. § (2), (6), (8) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 2. számú melléklet 9. pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 3. § (7), (9) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 3. § (8) bekezdésében, 4. § (4), (8) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrészek helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

e) 4. § (10) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

f) 3. § (8) bekezdésében a "megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság)" szöveg,

g) 3. § (9) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében az "a megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság" szöveg,

h) 3. § (10) bekezdésében az "a megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósággal" szöveg,

i) 4. § (6) bekezdésében az "a megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságnak" szöveg,

j) 4. § (7) bekezdésében az "a 3. § megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság" szöveg

lép.

52. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R35.) 30. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A VET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:)

"i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül."

(2) Hatályát veszti az R35. 30. § (1) bekezdés g) pontjában az"átmeneti vagy tartós" szövegrész.

53. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

53. § (1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R36.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában a hatósági jogkört a környezetvédelmi feladatkörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal gyakorolja."

(2) Az R36. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek létesítéséhez és megvalósításához kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen. A kapcsolódó szállítás, fuvarozás zajterhelésére tekintettel a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja a meghatározott útvonal előírásának lehetőségét."

(3) Az R36.

a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az elsőfokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "az első fokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R36. 4. § (2) bekezdése.

54. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

54. § (1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"d) hatáskörrel rendelkező hatóság: a Magyar Államkincstár, az 1. mellékletben foglaltak szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, valamint a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,"

(2) Az R37. 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásban a döntéshozatalra a Magyar Államkincstár, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult, az 1. mellékletben foglaltak szerint."

(3) Az R37. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(4) Hatályát veszti az R37. 3. § (2b)-(2c) bekezdése.

55. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

55. § Hatályát veszti a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-ában az "első fokú" szövegrész.

56. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

56. § A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 6. § (3) és 9. § (7) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

57. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

57. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.) 6/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/E. § Ha a 6/C. § vagy a 6/D. § (1) bekezdése szerinti iratok valamelyike az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtásra került, vagy a cégnyilvántartásban nyilvántartott cégre vonatkozó adatokat az ingatlanügyi hatóság a 6/D. § (3) bekezdése alapján korábban már beszerezte, az újabb bejelentés során elegendő - az iktatószámra való hivatkozással - a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg."

(2) Az R38. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a jóváhagyási záradékkal ellátott szerződésben érintett földterület több ingatlanügyi hatóság illetékességi területét érinti, akkor az az ingatlanügyi hatóság, amely a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása során mezőgazdasági igazgatási szervként járt el, a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárásban, a földhasználat nyilvántartásba vételét követően a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésről, a benyújtott nyilatkozatokról és okiratokról készített hiteles másolatot, valamint az eljárás során hozott döntését haladéktalanul megküldi a többi illetékes ingatlanügyi hatóságnak a földhasználat nyilvántartásbavétele céljából. Az iratok megküldésével egyidejűleg az irattovábbítás tényéről az érintett földhasználót is értesíteni kell."

(3) Az R38.

a) 2. § (2) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 17/A. § (6) bekezdés e) pontjában, 17/A. § (8) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

c) 3. §-ában a "járási hivatalonként" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságonként" szöveg,

d) 3. §-ában, 6. § (2) és (4) bekezdésében, 6/D. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 14/A. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. § (2a) és (3) bekezdésében, 17/A. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 1. melléklet III. pontjában, 2. melléklet II. pontjában, 3. melléklet II. pontjában, 4. melléklet II. pontjában, 6. melléklet II. pontjában az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

e) 6/G. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés c) pontjában az "a járási hivatalhoz" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

f) 6/G. § (3) bekezdésében az "a járási hivatalnál" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

g) 7. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

h) 7. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

i) 10. §-ában, 13. § (5) és (6) bekezdésében, 14/A. § (1) bekezdésében, 14/B. § (1) bekezdésében, 15/A. §-ában, 1. melléklet III. pont 1. alpontjában, 2. melléklet II. pont 1. alpontjában, 3. melléklet II. pont 1. alpontjában, 4. melléklet II. pont 1. alpontjában, 6. melléklet II. pont 1. alpontjában az "A járási hivatal" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

j) 13. § (1) és (3) bekezdésében az "a járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

k) 17/A. § (3) bekezdésében az "a járási hivatalban" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

l) 17/A. § (6) bekezdés d) pontjában a "járási hivatalok" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságok" szöveg

lép.

58. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az építésügyi hatósági jogkört a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) gyakorolja."

(2) Az R39.

a) 4. melléklete helyébe a 10. melléklet,

b) 5. melléklete helyébe a 11. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti az R39.

a) 6. § (4) bekezdése,

b) "Elvi építési engedélyezési eljárás" alcíme,

c) 12. § (3) bekezdésében az "elvi építési engedéllyel vagy" szövegrész,

d) 3. számú melléklet 11. pontja.

59. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.)

a) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sorában a "járási hivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

b) 2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a "mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Mérnöki Kamara" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R40. 1. számú melléklet 12. sora.

60. Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

60. § Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Kormány az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelőként az Állami Egészségügyi Ellátó Központot jelöli ki."

61. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) természetes fürdővíz: a felszíni vizek minden olyan eleme, amelyek használatát a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) fürdési célra engedélyezte (a továbbiakban: fürdővíz), és amelyre nem áll fenn a fürdés állandó hatósági tilalma;"

(2) Az R41. 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) fürdési idény:

ea) a kormányhivatal határozatában megállapított, az év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggő időszak, amikor napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőre lehet számítani, vagy

eb) üzemeltetett fürdőhely esetében az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a fürdőhely üzemeltetője által kérelmezett és a kormányhivatal határozatában megállapított időszak;"

(3) Az R41. 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdőzők számának napi átlaga legalább 8 egybefüggő naptári héten várhatóan meghaladja a 100 főt, valamint megvannak a fürdőzés e rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei, a kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden év május 1. napjáig

a) dönt a fürdővíz fürdési célú használatának (a továbbiakban: fürdővíz használat) engedélyezéséről,

b) megjelöli a fürdési idény tartamát,

c) meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételeknek a 7. § (2) bekezdése alapján kialakított ütemtervét,

d) kijelöli a 3. melléklet szerinti védőterületet.

(2) Ha a fürdőzésnek az e rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei hiányoznak, a kormányhivatal elrendeli a fürdőzés tartós tilalmát, amely egy teljes fürdési idény időtartamára érvényes.

(3) Az engedélyezett fürdővízben a fürdővizek minőségének ellenőrzésére szolgáló mintavételi ütemtervet a kormányhivatal akkor is meghatározza, ha a vízminőséggel összefüggésben tartós fürdési tilalmat rendel el."

(4) Az R41. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (5)-(6) bekezdések esetében az előre lefektetett minőségellenőrzési ütemterven kívül vett minták és paraméterek vizsgálatáról a kormányhivatal gondoskodik a költségvetési kerete terhére."

(5) Az R41. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányhivatal a fürdési idény folyamán gondoskodik arról, hogy

a) a fürdővíz jelentős vagy tartós minőségromlására vagy ennek lehetőségére, különösen a fürdőzők egészségi kockázatának növekedésével kapcsolatos bármely rendkívüli helyzetre vonatkozó információ az erről való tudomásszerzést követő 3 órán belül,

b) a 7. § (5) bekezdése szerinti rövid távú szennyezés miatt figyelmen kívül hagyható mintákról szükséges tájékoztatás az erre vonatkozó döntést követő 24 órán belül

az NNK-hoz eljusson."

(6) Az R41. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kormányhivatal

a) a fürdővízhez tartozó partszakasz tulajdonosaival és a területileg illetékes vízvédelmi hatósággal, valamint szükség esetén más szervezetekkel (pl. az Országos Meteorológiai Szolgálattal) történt egyeztetés alapján, a felmerülés esedékessége szerint, intézkedik a rövid távú szennyezések előrejelzésének megszervezése érdekében,

b) gondoskodik a figyelmen kívül hagyott minták pótlásáról,

c) meghozza a fürdővizek jelentős vagy tartós minőségromlásával vagy ennek lehetőségével, különösen a fürdőzők egészségi kockázatának növekedésével kapcsolatos bármely rendkívüli helyzet kezeléséhez szükséges intézkedéseket,

d) biztosítja a rendkívüli helyszíni szemlék, mintavételek és vizsgálatok megszervezését és a kialakult helyzet kezeléséhez szükséges egyéb intézmények és érdekelt szervezetek tájékoztatását és bevonását,

e) kedvező vagy kedvezőtlen vízminőség-vizsgálati adatsor alapján a területileg illetékes vízvédelmi hatósággal történt egyeztetést követően felülvizsgálhatja a 3. mellékletben megállapított védőtávolságokat."

(7) Az R41.

a) 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (3), (4a) és (6) bekezdésében, 9. § (1), (5) és (7) bekezdésében, 10. § (1)-(3), (5) és (8) bekezdésében, 11. § (3) és (7) bekezdésében, 11/A. § (2) és (3) bekezdésében, 14. § (1) és (2b) bekezdésében, 7. melléklet 7. pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében, 14. § (2a) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

c) 5. § (1) és (3) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 11/A. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 10. § (6) bekezdés záró szövegrészében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

e) 5. § (6) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg

lép.

(8) Hatályát veszti az R41.

a) 11. § (1) bekezdésében az "a járási hivatalnak és" szövegrész,

b) 11. § (2) bekezdésében az "a járási hivatal, illetve" szövegrész,

c) 11. § (12) bekezdésében a "járási hivatal adatszolgáltatása alapján a" szövegrész,

d) 11/A. § (4) bekezdése,

e) 11/A. § (5) bekezdésében az "a járási hivatalok és a saját," szövegrész.

62. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

62. § (1) A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A záradékolásra irányuló eljárást a kormányhivatal folytatja le.

(2) Kettős vizsgálatú kisajátítási tervet négy példányban, egyszeri vizsgálatú kisajátítási tervet két példányban kell benyújtani záradékolásra. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a kérelmező ennél több példány záradékolását is kérje. A záradékolás iránti kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás tervezett célját. A záradékolás során ugyanazon hiány vagy hiba esetében hiánypótlásnak legfeljebb kétszer van helye.

(3) Az ügyintézési határidő

a) kettős vizsgálatú kisajátítási terv esetében 20 nap,

b) egyszeri vizsgálatú kisajátítási terv esetében 15 nap."

(2) Az R42.

a) 4. §-ában a "járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 9. § (1) bekezdés a) pontjában, 17. § (3) bekezdés a) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 1. számú melléklet I. pont 3. alpontjában, 1. számú melléklet II. pont 1.1., 1.3., 1.4. és 7.3. alpontjában, 2. számú melléklet 3. pont c) alpontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

e) 8. § (2), (4), (6) és (7) bekezdésében a "záradékoló szerv" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 8. § (5) bekezdésében a "záradékoló szerv" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

g) 1. számú melléklet I. pont 2. alpontjában és II. pont 1.3. alpontjában a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg

lép.

63. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

63. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A befolyt eljárási költségek közül a laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a minta költségeit is tartalmazó mintavételi eljárási költség pedig azon fővárosi és megyei kormányhivatal bevételét képezi, amelyik a mintát vette.

(4) Az eljárási költség befizetését követő harminc napon belül a befolyt eljárási költség fővárosi és megyei kormányhivatalt megillető részét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium átutalja azon fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára, amelyik a mintát vette."

64. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. § A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén]

"a) külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)"

65. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

65. § (1) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R43.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Akinek a tanácsi rendelet A. mellékletében foglalt gerinces állatfaj példánya, a B. mellékletében zéró kvótára vonatkozó megjegyzéssel ellátott gerinces állatfaj példánya vagy a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (a továbbiakban együtt: bejelentés köteles példány) van a birtokában, köteles annak megszerzését, tartását, az ország területére történő behozatalát és az ország területéről történő kivitelét, elidegenítését, elhullását, megsemmisülését, tartási helyének megváltoztatását, megjelölését, újrajelölését, valamint szaporulatát bejelenteni. A bejelentést

a) solymászmadár és egyéb fokozottan védett állatfaj esetén az országos természetvédelmi hatósághoz, vagy

b) az a) pont alá nem eső faj esetén a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatósághoz

kell megtenni."

(2) Az R43.

a) 3. § (4) bekezdésében az "A Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatala" szövegrész helyébe az "Az országos természetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdés a) pontjában az "a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatala" szövegrész helyébe az "az országos természetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

66. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

66. § Hatályát veszti a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet.

67. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

67. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R44.) 56. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:)

"i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül."

(2) Hatályát veszti az R44. 56. § (1) bekezdés g) pontjában, a 9. melléklet B) pont g) alpontjában és a 9. melléklet kitöltési útmutató g) alpontjában az "átmeneti vagy tartós" szövegrész.

68. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

68. § (1) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R45.) 4. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - meg kell jelölni, illetve csatolni kell:]

"j) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatal, továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít."

(2) Az R45. 4/B. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi:)

"a) a népegészségügyi, valamint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának, illetve a növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,"

(3) Az R45. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére e rendeletben előírt feltételek meglétét a jegyző a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ellenőrzi. A jegyzőn kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok működésére, az ott végzett kereskedelmi tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását a népegészségügyi, valamint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörében eljárva a fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbá a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését és a biztonsági tervben foglaltak megfelelőségét a vásár, piac fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv jogosult ellenőrizni."

(4) Hatályát veszti az R45. 9/A. §-ában a "járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész.

69. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

69. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R46.) 1. § (2) bekezdés 23. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

"23. kormányhivatal: a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, Pest megye és a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala,"

(2) Az R46. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha az igénylést a hitelintézet elutasítja, az igénylő a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján - a kormányhivatal megkeresésére -a hitelintézet 8 napon belül csatolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát."

(3) Az R46. 8. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A kormányhivatal a támogatottnál a kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott jogosulatlanul vette igénybe a kamattámogatást, akkor határozatban intézkedik a kamattámogatás - igénybevétel napjától számított késedelmi pótlékkal növelt összegének - visszatérítése iránt. Ez esetben a késedelmi pótlék mértéke a Ptk. szerinti kamat. A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel tényéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja."

(4) Az R46. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja."

(5) Az R46.

a) 1. § (4) bekezdés b) pontjában, 1. § (7) bekezdés c) pontjában, 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 10. § (9a) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 11. § (6) bekezdésében a "járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 7. § (4) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

d) 8. § (8) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól" szöveg,

e) 8. § (12) bekezdésében, 11. § (4a) és (4c) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 11. § (4) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

g) 11. § (4) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

h) 11. § (4b) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

70. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

70. § A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontjában a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró járási hivatalát" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

71. A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

71. § A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát - Pest megye és a főváros vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát -" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt, Pest megye és a főváros vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

72. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

72. § A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hatósági közvetítő a jogorvoslati eljárás, vagy a bíróság által elrendelt új eljárás során - ha azt az ügyfelek egyike sem kifogásolja - ismételten igénybe vehető."

73. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

73. § Hatályát veszti a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet "I. Általános követelmények" pont 2. alpontjában az "első fokú" szövegrész.

74. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

74. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a fővállalkozó kivitelező nem vállalta el az alvállalkozó kivitelezési tevékenysége feletti felelős műszaki vezetői feladatokat, a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének felelőssége

a) a fővállalkozó kivitelező által végzett tényleges építési-szerelési munkák körében az (1)-(4) bekezdésben foglaltakra,

b) az alvállalkozó kivitelező által végzett építési-szerelési munkák körében

ba) a (3) bekezdés l) és m) pontjában foglaltakra,

bb) az alvállalkozó kivitelezővel, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködésre, a velük történő egyeztetések koordinálására, tevékenységük összehangolására, és

bc) az alvállalkozói és szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadására

terjed ki."

75. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R47.) 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi

a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében

aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal);

b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak."

(2) Az R47.

a) 6. § (2b) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatallal" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatallal" szöveg,

c) 27. § (4) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatallal" szövegrész helyébe az "állami adóhatósággal" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R47.

a) 7/A. § (1) bekezdése,

b) 3/a. melléklete.

76. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

76. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 11. melléklete a 12. melléklet szerint,

b) 14. melléklete a 13. melléklet szerint,

c) 15. melléklete a 14. melléklet szerint,

d) 16. melléklete a 15. melléklet szerint

módosul.

77. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

77. § Hatályát veszti a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja.

78. Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R48.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Emlékérem adományozására az életmentés helye szerint illetékes polgármester, megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő (a továbbiakban együtt: javaslattevő) írásban tehet ajánlást a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének (a továbbiakban: kormánymegbízott) az életmentés napjától számított három hónapon belül."

(2) Az R48.

a) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) bekezdés g) pontjában a "polgármesternél" szövegrész helyébe a "javaslattevőnél" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (3) bekezdésében a "polgármestert" szövegrész helyébe a "javaslattevőt" szöveg

lép.

79. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

79. § Hatályát veszti az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontjában az "egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására irányuló kérelem," szövegrész.

80. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

80. § Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "első fokú" szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdése.

81. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

81. § (1) A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R49.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Árutermő csemegeszőlő ültetvény a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz (a továbbiakban: járási hivatal) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint tett bejelentéssel telepíthető. Alanyszőlő ültetvény a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal engedélyével telepíthető."

(2) Az R49. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Árutermő csemegeszőlő ültetvény a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kormányhivatal) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint tett bejelentéssel telepíthető. Alanyszőlő ültetvény a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal engedélyével telepíthető."

(3) Az R49. 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az árutermő csemegeszőlő ültetvény iránti bejelentést, illetve az alanyszőlő ültetvény telepítési engedély iránti kérelmet összefüggő területenként a 2. § (1) bekezdése szerinti hatósághoz (a továbbiakban: hatóság) - az 1. melléklet szerinti adattartalommal, az engedélyező hatóság által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon - kell benyújtani.

(2) Telepítés csak a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) szerint vezetett szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott földrészleten történhet, amelyet a hatóság a Btv.-ben meghatározott VINGIS rendszer alapján ellenőriz.

(3) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet tehet bejelentést, illetve nyújthat be kérelmet, aki vagy amely a kérelemben feltüntetett földrészlet tulajdonosa vagy a földrészletnek a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználója."

(4) Az R49.

a) 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (3) bekezdésében a "kérelemhez" szövegrész helyébe a "bejelentéshez, illetve kérelemhez" szöveg,

b) 3. § (5) bekezdésében az "A telepítési" szövegrész helyébe az "Az alanyszőlő telepítési" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "telepítési engedély megadásáról az engedélyező hatóság" szövegrész helyébe a "bejelentésről, illetve a telepítési engedély megadásáról a hatóság" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az "az engedélyező hatóságnak. Az engedélyező hatóság" szövegrész helyébe az "a hatóságnak. A hatóság" szöveg,

e) 4. § (3) bekezdésében, 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (1) bekezdésében az "az engedélyező" szövegrészek helyébe az "a" szöveg,

f) 5. § (2) és (3) bekezdésében az "Az engedélyező" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

g) 1. mellékletében a "telepítésének engedélyezése" szövegrész helyébe a "telepítése" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R49. 3/A. §-ában az "árutermő csemegeszőlő és" szövegrész.

82. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

82. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 50/D. § (2) bekezdésében az "A megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe az "Az erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

83. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R50.) 36. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A levegőtisztaság-védelmi ügyben a hatósági jogkört - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja.

(2) A járási környezetvédelmi hatóság a területi környzetvédelmi hatóság felkérésére közreműködik a területi környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi feladatai ellátásában."

(2) Hatályát veszti az R50.

a) 25. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 34. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 35. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 35. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "vagy a járási környezetvédelmi hatóság" szövegrész,

b) 36. § (3) és (5) bekezdésében az "első fokon" szövegrész.

84. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

84. § (1) A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R51.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Támogatás nyújtható

a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) által kiközvetített álláskereső,

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy,

d) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének végleges elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy

e) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d) vagy f) pontja alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására."

(2) Az R51. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér - ideértve a közfoglalkoztatottat az állásidőre megillető bért és a munkavezetőt megillető bért is -, a teljesítménybér (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a járási hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a 4. § (7) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 20 százalékát."

(3) Az R51. 4. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a munka-és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség, a munkásszállítás költsége, a járási hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el.

(8) Több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség, valamint a szervezési és anyagköltség összevontan is felhasználható.

(9) A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe."

(4) Az R51. 6/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, több járási hivatal illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani."

(5) Az R51.

a) 5/A. § (4) bekezdés b) pontjában, 6. § (3) bekezdésében a "3. § (4)" szövegrész helyébe a "4. § (7)" szöveg,

b) 6/A. § (1) bekezdésében a "3-5. §-ban" szövegrész helyébe a "4. §-ban" szöveg,

c) 7. § (9) bekezdésében, 7/B. § (1) bekezdésében a "3-4. §-ban" szövegrész helyébe a "4. §-ban" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R51.

a) 2. § (1) bekezdésében a " , továbbá vállalkozás részére a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott foglalkoztatásra" szövegrész,

b) 2. § (2) bekezdés a), d) és e) pontja,

c) 3. §-a,

d) 4. § (2) és (4) bekezdése,

e) 4/A. §-a és az azt megelőző cím,

f) 5. §-a és az azt megelőző cím,

g) 7/C. § (1) bekezdésében az "a 3. §-ban," szövegrész.

85. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

85. § (1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R52.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Magyar Államkincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: kincstár) által összehívott és koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végez (a továbbiakban: előzetes helyszíni vizsgálat). Az előzetes helyszíni vizsgálatot végző bizottság tagja a kincstár és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője, továbbá szükség szerint a kincstár felkérése alapján

a) épületekben, építményekben keletkezett károk esetében az építésügyi hatóság,

b) ár- vagy belvíz elleni védekezés, ár- és belvízvédelmi vízi létesítmény károsodása esetén a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes vízügyi igazgatóság,

c) utakban, komp- és révátkelőhelyekben, hidakban keletkezett károk esetében a közlekedésért felelős miniszter,

d) kulturális örökség védett elemei esetén az örökségvédelmi feladatkörben érintett illetékes hatóság képviselője."

(2) Az R52. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendlekezéseit a 2019. december 31-ét követően bejelentett vis maior eseményekre kell alkalmazni."

(3) Az R52.

a) 2. § 15. pontjában a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg,

b) 2/A. § (1) bekezdés c) pontjában a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központnak" szöveg,

c) 3. § (6a) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a "helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg,

d) 3. § (8a) bekezdésében a "helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg,

e) 4. § (3) bekezdés a) pont ai) alpontjában a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg,

f) 4. § (3) bekezdés o) pont oa) alpontjában a "helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg

lép.

(4) Az R52.

a) 3. melléklete helyébe a 16. melléklet,

b) 8. melléklete helyébe a 17. melléklet,

c) 9. melléklete helyébe a 18. melléklet

lép.

(5) Hatályát veszti az R52.

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a " , valamint a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész,

b) 6. § (2) bekezdése,

c) 7. § (1) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal 6. § szerinti véleményének figyelembevételével, valamint" szövegrész,

d) 8. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "és a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg rész,

e) 8/A. § (2) bekezdésében az "a támogatás elszámolásának benyújtását vagy helyreállítás esetében a helyszíni ellenőrzést végző bizottság értesítését követő 10 napon belül" szövegrész,

f) 8/A. § (3) bekezdésében az "- a 8/B. § (3) bekezdése szerinti esetben a helyszíni ellenőrzést végző bizottság értesítését -" szövegrész.

86. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

86. § A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli a fogyasztóvédelmi hatósággal."

87. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

87. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) Melléklet 8. sorában a "Budapest Főváros Kormányhivatala és megyei kormányhivatalok járási hivatalai" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) Melléklet 10. sorában a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

c) Melléklet 11. sorában a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, fővárosi és megyei kormányhivatalok ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

88. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

88. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R53.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban a szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) jár el.

(2) A hivatal e rendelet szerinti feladatkörének gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja."

(2) Hatályát veszti az R53. 8/A. § (3) bekezdésében az "egyéb támogatás, mentesség, kedvezmény igénylése céljából, erre irányuló kérelem esetén" szövegrész.

89. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

89. § Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

90. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

90. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R54.) 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Radioaktív anyag)

"b) belvízi szállítását és fuvarozását az OAH az ADN Szabályzat 1.7.2, 5.4.1, 7.1.6 szakaszában és 7.1.4.14.7 pontjában, valamint 8.1 fejezetében foglalt a sugárvédelmi programra, az okmányokra, a járműre, a járműszemélyzetre vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesülése esetén szállítási engedélyben engedélyezi. Ezen engedélyre vonatkozó rendelkezések nemzetközi szállítások esetén a magyar feladóra, szállítóra és fuvarozóra is vonatkoznak."

(2) Az R54. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés b) pontja szerinti engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott döntését az OAH közli

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (a továbbiakban: BM OKF), valamint annak illetékes szervével,

b) a Terrorelhárítási Központtal (a továbbiakban: TEK)

c) az országos tisztifőorvossal."

(3) Az R54. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A radioaktív anyag szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzésére

a) a rendőrség,

b) a közlekedési hatóság,

c) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

d) az atomenergia alkalmazójának telephelyén belül az OAH

jogosult."

(4) Hatályát veszti az R54.

a) 5. § (1) bekezdésében a " - kivéve a 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meg haladó járművel történő közúti fuvarozását - " szövegrész,

b) 5. § (2) bekezdés a) pontja,

c) 5. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a "Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve" szövegrész.

91. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

91. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet I. Fejezete a következő 4/D. §-sal egészül ki:

"4/D. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve látja el."

92. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. § (1) Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R55.) 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A praxisengedély kiadása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: engedélyező szerv) hatáskörébe tartozik.

(3) Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítványt az engedélyező szerv adja ki."

(2) Az R55. 12. § (1) bekezdésében az "ÁEEK-et" szövegrész helyébe az "engedélyező szervet" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R55. 6. §-ában az "az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (a továbbiakban: ÁEEK)," szövegrész.

93. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

93. § A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (6) bekezdés a) pontjában a "járási (fővárosi kerületi) hivatalt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a "járási (fővárosi kerületi) hivatalnak" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

94. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

94. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R56.) 1/C. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala kizárólagos illetékességi körében ellátja:)

"d) az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-papír) útján benyújtott kérelemre indult ügyek kivételével az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető közlekedési igazgatási ügyekkel, valamint"

(kapcsolatos feladatokat.)

(2) Az R56. 57. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A rendszámtáblák típusai közötti váltást a közlekedési hatóság az (1)-(5) bekezdés szerint engedélyezi, majd erről a Műszaki Adatlappal értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot."

(3) Az R56.

a) 1/A. § a) pontjában az "a "P"" szövegrész helyébe az "az "OT", "P"" szöveg,

b) 47. § (4) bekezdésében a "30" szövegrész helyébe a "60" szöveg,

c) 104. § (2) és (3) bekezdésében, 107/A. § (2) és (3) bekezdésében a "fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén" szövegrész helyébe a "ha a hatóság a határozatát azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja" szöveg,

d) 113. § (3) bekezdésében az "a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával" szövegrész helyébe az "azonnal" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R56.

a) 1. § a) és b) pontjában az "elsőfokú" szövegrész,

b) 1. § d) pontja,

c) 1/C. § a) pontjában az "és az "OT"" szövegrész.

95. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

95. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R57.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki."

(2) Az R57. 1. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A kormányhivatalok rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja."

(3) Az R57. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal jár el. A rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként vagy orvosszakértői szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki. Külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, Budapest Főváros Kormányhivatala jár el."

(4) Az R57. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A rehabilitációs hatóság a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek rehabilitációs mentort (a továbbiakban: mentor) jelölhet ki, amennyiben az ügyfél azt kéri, és annak szükségessége megállapításra került.

(2) A mentori szolgáltatás keretében biztosítani kell

a) a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele során történő információnyújtást, az önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadást, a beilleszkedéshez történő segítségnyújtást, személyes közreműködést és szükség esetén együttműködést a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel és személyekkel,

b) rendszeres kapcsolattartást a rehabilitációs ellátásban részesülő személlyel, amelynek során figyelemmel kell kísérni a mentális, fizikai és egészségi állapotát, és közre kell működni az akadályok elhárításában,

c) tájékoztatási kötelezettség teljesítését az eljáró rehabilitációs hatóság felé.

(3) A mentori szolgáltatást nyújtó a (2) bekezdésben foglalt intézkedésekről rehabilitációs naplót vezet, és tevékenységéről minden hónap 15. napjáig beszámol a rehabilitációs hatóságnak."

(5) Az R57.

a) 1. § (9) bekezdésében, a 2. § (3) bekezdésében, 4. § a)-c) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében, 14. § (1b) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1)-(4) bekezdésében, 21. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, 21. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. §-ában az "az első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

c) 21. § (2) és (3) bekezdésében az "Az első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

d) 21/A. § (3) bekezdésében az "az első fokon eljáró" szövegrészek helyébe az "a" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R57.

a) 1. § (1a), (10) és (11) bekezdése,

b) 2. § (1) és (2a) bekezdése,

c) 2. § (3)-(5) bekezdésében, 4. § a) és b) pontjaiban az "első fokon" szövegrész,

d) 2. § (4) bekezdésében a "III. Kerületi Hivatala" szövegrész,

e) 2. § (5) bekezdése,

f) 3. és 3/A. §-a,

g) 13/B. § (3a) bekezdése,

h) 16. § (1) bekezdésében az "és a rehabilitációs terv elkészítése" szövegrész,

i) 8. alcíme,

j) 21. § (1) bekezdésében az " , első fokon eljáró" szövegrész,

k) 22/A. § (1) bekezdésében az "első fokú" szövegrész,

l) 30. §-a,

m) 5. melléklete.

96. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

96. § (1) A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R58.)

a) 1. § (2) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatalának - nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró - VIII. Kerületi Hivatala országos illetékességgel jár el első fokon" szövegrész helyébe az "A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el" szöveg,

b) 12. § (3) bekezdésében az "a nyugdíjbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R58. 1. § (1) és (4) bekezdésében az "első fokon" szövegrész.

97. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

97. § (1) Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R59.) 1. § (1) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"23. kormányhivatal: a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró, a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye és a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala;"

(2) Az R59. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az igénylést a hitelintézet elutasítja, az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül."

(3) Az R59. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A közigazgatási hatósági eljárásra a kormányhivatal illetékes. A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel tényéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja."

(4) Az R59. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja."

(5) Az R59.

a) 2. § (3) bekezdés c) pontjában, 4. § (2) és (9) bekezdésében,13. § (3), (5) és (6) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a "járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 4. § (9) bekezdésében, 15/A. § záró szövegrészében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

d) 13. § (1) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól" szöveg,

e) 13. § (3) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

f) 14. § (1) bekezdés m) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

g) 17. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

h) 17. § (2) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

i) 17. § (2a), (2c) és (4) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

j) 17. § (2b) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

98. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

98. § (1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R60.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendeletet a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: önkormányzat), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az ilyen gazdasági társaságok 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10/F. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság), valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek minden olyan adósságot keletkeztető ügyletére és kezesség-, illetve garanciavállalására (az 1. és 2. alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a Gst. szerint a Kormány vagy az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása szükséges."

(2) Az R60. 6. § (2) bekezdése a következő d)-f) ponttal egészül ki:

"d) az ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az önkormányzat kérelme és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak,

e) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e, és

f) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén - a Gst.-ben foglalt kivételekkel - az megfelel-e az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-ában foglalt szabályozásnak."

(3) Az R60. 3/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"3/A. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletének engedélyezése"

(4) Az R60. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § szerinti önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletének megkötéséhez a Gst. 10/E. §-a alapján szükséges, illetve a Gst. 10/F. § (2) bekezdése alapján kérhető hozzájárulás iránti kérelmet a Gst. 10/E. § (1) bekezdése szerinti önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, legkésőbb az 5. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig nyújtja be."

(5) Az R60. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a benyújtást követő 8 napon belül véleményezi, hogy

a) a gazdasági társaság ügylete a benyújtott dokumentumok alapján megfelel-e a Gst. 10/E. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak, és

b) a kérelem és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak."

(6) Az R60. a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően indított ügyletek esetében az ügyletek indításakor hatályos szabályozást kell alkalmazni."

(7) Az R60.

a) 5. § (2) bekezdésében a "november 10-éig" szövegrész helyébe a "november 5-éig" szöveg, valamint a "november 30-áig" szövegrész helyébe a "november 15-éig" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "véleményezi" szövegrész helyébe a "megvizsgálja" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésben a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "minisztereknek" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdés c) pontjában "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe "az Igazgatóság" szöveg,

e) 9. § (1b) bekezdésében a "7. § (1) bekezdés c)" szövegrész helyébe a "6. § (2) bekezdés f)" szöveg,

f) 10. § (1) bekezdésében a "7. § (1) bekezdés b)" szövegrész helyébe a "6. § (2) bekezdés e)" szöveg,

g) 10. § (2) bekezdésében a "7. § (1) bekezdés c)" szövegrész helyébe a "6. § (2) bekezdés f)" szöveg,

h) 11/B. § (4) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzatokért felelős miniszternek" szöveg

lép.

(8) Hatályát veszti az R60.

a) 7. §-a,

b) 8. § (1) bekezdésében a " , valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész,

c) 9. § (1a) bekezdése,

d) 11/C. §-a.

99. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

99. § (1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R61.) 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 23. § b) és c) pontjában meghatározott személyek és az Nktv. 96. § (1) bekezdés szerinti intézmények közül a KIR-ben nem szereplő intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek igazolásának kiadása esetében az adatkezelő jár el."

(2) Az R61. 6. § e) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe a "köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

100. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

100. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, valamint a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében, valamint a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

101. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

101. § Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a) 7. §-a,

b) 1. melléklet 15. és 16. pontja.

102. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

102. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 20. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 21. melléklet

lép.

103. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

103. § (1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R62.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"d) kormányhivatal: a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes, a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, Pest megye és a főváros területén fekvő támogatott lakóingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala."

(2) Az R62. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelem elutasítása esetén az igénylő a közszférában dolgozók támogatására jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül."

(3) Az R62. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közigazgatási hatósági eljárásra a kormányhivatal az illetékes. A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel tényéről a pénzügyi intézményt írásban tájékoztatja."

(4) Az R62. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja."

(5) Az R62.

a) 3. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában, 11. § (3) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 13. § (1)-(2) és (4) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól" szöveg,

c) 11. § (3) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

d) 12. § (3) bekezdésében, 13. § (2a) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

e) 13. § (2a) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe az "a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

f) 13. § (2b)-(2d) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

g) 16. § (2) bekezdésében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

104. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

104. § (1) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R63.) 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő ah) alponttal egészül ki:

(kül- és belterületen:)

"ah) a legfeljebb 1,5 méter magas támfal építése;"

(2) Az R63. 4. § (1) bekezdés c) pontja a következő cc) alponttal egészül ki:

(belterületen:)

"cc) legfeljebb ötven méter hosszúságú sárrázó létesítése."

(3) Az R63. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az útkezelő hozzájáruló nyilatkozatát az építtető köteles beszerezni az engedély iránti kérelem benyújtása előtt az e rendelet szerinti engedélyezési eljárásokban."

(4) Az R63. 22. § (5) bekezdésében az "egy-egy" szövegrész helyébe az "öt-öt" szöveg lép.

105. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

105. § Hatályát veszti a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 43. § (3) bekezdésében az " , a (6) bekezdésre is tekintettel" szövegrész,

b) 43. § (6) és (7) bekezdése.

106. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

106. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "első fokon Budapest Főváros Kormányhivatalának - nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró - VIII. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe az "a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

107. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

107. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R64.) 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az illetékes tankerületi központ a köznevelési intézmény körzethatárai, a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be, és megadja a következő adatokat:

a) a tankerületi központ vagy polgármesteri hivatal nevét, irányítószámát, a település nevét és a közterület címét,

b) a beküldő felelős személy nevét, beosztását, elérhetőségeit."

(2) Az R64. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38/A. § (1) A Kormány

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott, az érettségi vizsga vizsgabizottsága, valamint a független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint az Nkt. 39. § (3) bekezdésében, 93. §-ában,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalát jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében és 32. § (2) bekezdésében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés

c) pontjában, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 45. § (9) bekezdésében, 50. § (8) és (9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (2) és (6) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében

foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.

(2) A megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatósági és törvényességi ellenőrzési eljárásával és döntésével összefüggésben a felügyeleti szerv számára a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Ksztv.) meghatározott jogköröket a miniszter gyakorolja."

(3) Az R64. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 38. § (7) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 45. § (9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (2) és (6) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 93. §-ában a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.

(2) A kormányhivatal hatósági és törvényességi ellenőrzési eljárásával és döntésével összefüggésben a felügyeleti szerv számára a Ksztv.-ben meghatározott jogköröket a miniszter gyakorolja."

(4) Az R64.

a) 1. § (2) bekezdés 17. pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal)" szövegrész helyébe a "köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdés b) pontjában, 26. § (3) bekezdésében, 37/B. § (4) bekezdésében, 37/O. § (6) bekezdésében, IV. fejezet címében, 38. § (1)-(2) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 40. § (2) nyitó szövegrészében és (5) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

e) 22. § (3) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "tankerületi központ" szöveg,

f) 25. § (2) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe a "tankerületi központ" szöveg,

g) 37/I. § (3) bekezdésében, 39. § (3) és (4) bekezdésében, 40. § (6) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

h) 37/O. § (2) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

i) 38/B. §-ban az "Az Nkt. 8. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése" szöveg,

j) 39. § (5) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

k) 42. § (1), (4) és (5) bekezdésében a "járási hivatal " szövegrész helyébe a "tankerületi központ" szöveg,

l) 42. § (6) bekezdésében, 43. § (4) bekezdésében a "járási hivatal " szövegrészek helyébe a "tankerületi központ" szöveg,

m) 43. § (4) bekezdésében az "az a szakértői bizottság" szövegrész helyébe az "a Gyakorló Szakszolgálat vagy az a szakértői bizottság" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R64. 43. § (6) bekezdése.

108. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

108. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R65.)

a) 5. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "köztisztviselője" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője" szöveg,

b) 39. § (5) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 6. melléklet III. táblázat címében a "Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Korm. rendeletben" szöveg,

d) 33. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontban a "fellebbezésnek" szövegrész helyébe az "önálló jogorvoslatnak" szöveg,

e) a 44. § (8) bekezdés h) pontjában a "fellebbezés" szövegrész helyébe a "jogorvoslat" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R65.

a) 10. § (4) bekezdés i) pontjában az "elsőfokú" szövegrész,

b) 12. § (5) bekezdés e) pontjában, 41. § (3) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdésében, 47. § (4) bekezdésében, 54. § (4) bekezdésében, 56. § (1) bekezdésében az "első fokú" szövegrész,

c) 17. § (10) bekezdés b) pontjában, 24. § (3) bekezdésében, 36. § (4) bekezdés b) pontjában, 39. § (9) bekezdés b) pontjában, 45. § (3) bekezdésében az " , illetve az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát" szövegrész,

d) 42. § (7) bekezdés b) pontjában az " , és az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát" szövegrész,

e) XVI. Fejezete.

109. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

109. § (1) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R66.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelekezés lép:

"(3) Az e-bírság alkalmazásában az adatkezelő

a) építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az általa kiszabott bírság adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik

aa) a döntés csatolásáról,

ab) az építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok, valamint azok behajtására vonatkozó nyilvántartási adatok pótlásáról,

ac) a jogorvoslati eljárásban hozott helybenhagyó döntés adatainak rögzítéséről,

ad) a jogorvoslati eljárásban megváltoztatott, megsemmisített döntés csatolásáról,

ae) a megváltozott adatok rögzítéséről."

(2) Hatályát veszti az R66.

a) 6. § (2) bekezdés a) pontjában az "első és másodfokú" szövegrészek,

b) 6. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "első és másodfokú" szövegrész.

110. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

110. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R67.) 20. alcíme a következő 28/B. §-sal egészül ki:

"28/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni."

(2) Az R67. 9. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(3) Hatályát veszti az R67. 26. § (2) bekezdésében az "első fokú" szövegrész.

111. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

111. § (1) A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R68.)

a) 3. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)" szöveg,

b) 11. § (5) bekezdés a) pontjában az "a járási hivatali" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósági" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R68. 11. § (5) bekezdés b) pontjában a " , kormányhivatalnak" szövegrész.

112. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

112. § Hatályát veszti a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

b) 10. § (3) bekezdése,

c) 13. § (2) bekezdés g) pontja,

d) 21. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában az "- a munkapróba kivételével -" szövegrész,

e) 28. alcíme,

f) 2. melléklet I. pont f) alpontjában az "a munkapróba, illetve" szövegrész.

113. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

113. § (1) Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R69.) 2. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítő szolgálatként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "áldozatsegítő szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R69. 5. § (1) bekezdésében az " , az áldozatsegítő szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal útján" szövegrész.

114. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

114. § A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)

"c) a közlekedési, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala,"

115. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

115. § (1) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R70.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az új adalékanyagoknak a dohánytermék gyártásában való felhasználását a felhasználás tervezett kezdő időpontját 6 hónappal megelőzően, de legkésőbb a felhasználás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően a felhasználónak, a bejegyzett kereskedőnek, az importálónak vagy az adóraktár engedélyesének (a továbbiakban együtt: bejelentő) be kell jelentenie az NNK részére. A bejelentést a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni. A bejelentett adatokról az NNK hatósági nyilvántartást vezet, és azt a honlapján közzéteszi. Nem szükséges bejelenteni a nyersdohány természetes részeinek felhasználását."

(2) Az R70. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az NNK a bejelentéstől számított 30 napon belül a bejelentés alapján megvizsgálja, hogy a felhasználni tervezett adalékanyag szerepel-e a 4. melléklet szerinti tiltott adalékanyagok listáján, azzal, hogy ha az nem szerepel a listán, és annak a listára való felvétele nem indokolt, a bejelentést tudomásul veszi, és erről tájékoztatja a bejelentőt. Az NNK a bejelentésről tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert. Ha az NNK a 30 nap elteltével nem nyilatkozik, a bejelentett adalékanyag felhasználható."

(3) Az R70. 17. § (1) bekezdés a) pontjában az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az NNK" szöveg lép.

116. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

116. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R71.) 88/B. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:)

"c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,"

(2) Az R71. 88/B. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:)

"i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül."

(3) Az R71. 76. § (5) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az R71. 88/B. § (1) bekezdés g) pontjában, a 9. melléklet B) pont g) alpontjában, a 9. melléklet kitöltési útmutató g) alpontjában és a 10. melléklet kitöltési útmutató g) alpontjában az "átmeneti vagy tartós" szövegrész.

117. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

117. § (1) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R72.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként az a fővárosi és kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el, amely kormányhivatal területén a Hivatal, illetve jogelődje regionális igazgatóságának székhelye működött."

(2) Az R72. 13. §-ában a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg lép.

118. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

118. § Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontjában az "egyéni vállalkozói igazolványát visszavonták" szövegrész helyébe az "az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásától eltiltották" szöveg lép.

119. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

119. § (1) A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R73.) 21. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A járási hivatal jogsértés esetén saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket az előírások betartásának biztosítása érdekében."

(2) Az R73. 10/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/A. Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység bejelentésének eljárási szabályai

21/A. § (1) Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére irányuló, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentést a szolgáltató lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani. A kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés nem vehető tudomásul, ha azt a bejelentő szolgáltató nem legalább 30 nappal a tevékenység megkezdése előtt tette meg, és a tevékenység megkezdése előtt lefolytatott ellenőrzés alapján a bejelentő szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló telephelyei tekintetében a vonatkozó jogszabályok szerinti előírások betartásának feltételei nem biztosítottak.

(2) Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző személy szakképzettségétől függően kártevőirtó tevékenységre bejelentést a miniszteri rendeletben meghatározott valamely résztevékenységre is benyújthat.

(3) A miniszteri rendeletben meghatározott valamennyi tevékenységre jogosító kártevőirtó tevékenységre bejelentés csak akkor nyújtható be, ha a szolgáltatónál valamennyi résztevékenység végzésére jogosult foglalkoztatott személy alkalmazása biztosított.

21/B. § (1) A kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés tartalmazza

a) az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy

aa) nevét és születési idejét, valamint

ab) szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy akinek szakmai gyakorlatát a feladatra kijelölt szerv vagy hatóság az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről szóló rendeletben foglaltak szerint elismerte az erről szóló határozat számát, kiállításának időpontját, valamint

b) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy valamely résztevékenységet csak az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.

(2) A kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés nem vehető tudomásul, ha ellenőrzés alapján a bejelentő szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló telephelyei tekintetében az e rendelet szerinti előírások betartásának feltételei nem biztosítottak.

(3) A járási hivatal a szakmai gyakorlat elismerésének ténye és tartalma ellenőrzése érdekében a feladatra kijelölt szervet vagy hatóságot megkeresheti.

(4) A szolgáltató a járási hivatalt az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokban bekövetkező változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

21/C. § A Kbtv. 33/A. § (2) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás, ha a bejelentő nem egyéni vállalkozó, tartalmazza

a) a bejelentő nevét, székhelyének vagy telephelyének címét,

b) a bejelentő által végezhető egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy résztevékenységet."

(3) Az R73.

a) 17. §-ában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 21. § (2) bekezdésében a "Pest Megyei Kormányhivatal, az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal (a továbbiakban együtt: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv" szövegrészek helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

d) 21. § (2a) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

e) 21. § (2a) bekezdésében a "Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

f) 21. § (4) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

g) 22. § (3) bekezdésében a "Pest Megyei Kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "NÉBIH-hel" szöveg,

h) 24/D. § (2) bekezdésében az "az állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrészek helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

i) 24/D. § (3) bekezdésében az "az állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

j) 24/F. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R73. § 21. § (1) bekezdésében az "- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (4) bekezdésének felhatalmazása szerinti hatáskörmegosztás alapján -" szövegrész.

120. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

120. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6. §-ában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

121. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

121. § (1) A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R74.) 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a holttest elhamvaszthatóságát az elhunyt háziorvosa, ha az nem áll rendelkezésre, a haláleset helye szerint illetékes háziorvos engedélyezi."

(2) Az R74. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény a halottvizsgálati bizonyítvány három példányát megküldi a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek."

(3) Az R74. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a halál okát megállapító orvos a perinatális halottvizsgálati bizonyítványt halva született magzatról állítja ki, annak egy példányát megküldi a KSH-nak. Egyéb perinatális halálozás esetén a perinatális halottvizsgálati bizonyítványt a halottvizsgálati bizonyítvánnyal megegyező módon kell továbbítani."

122. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

122. § Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A létfontosságú rendszerelemek meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként jár el:)

"c) a kőolaj-feldolgozás és kőolajtermék-tárolás tekintetében a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal."

123. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

123. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R75.) 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működést engedélyező szerv)

"a) otthont nyújtó ellátás esetén a teljes körű ellátás, utógondozói ellátás esetén az utógondozás és a szükség szerinti ellátás megvalósulását legalább évente hivatalból ellenőrzi, továbbá e szolgáltatások esetén legalább kétévente,"

[hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés).]

(2) Az R75. 17. alcíme a következő 50/H. §-sal egészül ki:

"50/H. § A működést engedélyező szerv 2020. január 31-éig hivatalból törli a szolgáltatói nyilvántartásból a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás adatait, valamint azt az engedélyest, amely kizárólag területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújt. Erre az esetre a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/G. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak nem alkalmazhatók."

(3) Az R75. 5. melléklet 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgáltatással kapcsolatos iratok:

Ha e rendelet másként nem rendelkezik, valamennyi szolgáltatás esetén csatolni kell)

"2.1.2. a fenntartónak a szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszerében meghatározott formában kiállított nyilatkozatát arról, hogy a jogszabályban előírt személyi feltételeket teljesítik,"

(4) Az R75.

a) 1. § e) pontjában a " , családsegítéshez és gyermekjóléti szolgáltatáshoz vagy területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz" szövegrész helyébe a "vagy családsegítéshez és gyermekjóléti szolgáltatáshoz" szöveg,

b) 1. § i) pontjában a "tevékenység" szövegrész helyébe a "tevékenység - a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás kivételével -" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében a " , külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást, illetve területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást" szövegrész helyébe a "vagy külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást" szöveg,

d) 39. § (3) bekezdésében a "népegészségügyi, élelmiszer-ellenőrző vagy építésügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt" szövegrész helyébe a "népegészségügyi vagy élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalt, az építésügyi hatóságot" szöveg,

e) 5. melléklet 2.11. pontjában a "fenntartónak és az engedélyes (működtető) vezetőjének együttes" szövegrész helyébe a "fenntartó" szöveg,

f) 5. melléklet 3.3.1. pontjában az " , a 2.1.2. és a 2.1.3" szövegrész helyébe az "és a 2.1.2." szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R75.

a) 1. melléklet 3.1.32. pontja,

b) 5. melléklet 2.1.3., 2.2.2., 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.8., 2.9.1., 2.10.1., 2.10.2., 2.11.1-2.11.3., 2.12.1., 2.13.1. és 3.2. pontja.

124. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

124. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 16. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

b) 16. § (4) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

125. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

125. § Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, kivéve, ha az adásvételi szerződés szerinti vevő az állam mint első helyen álló elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza. A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is."

126. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

126. § (1) Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R76.) 2. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a kormánytisztviselő első szakmai továbbképzési időszaka a próbaidő leteltét követő napon kezdődik."

(2) Az R76. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti szakmai továbbképzést az építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, az építésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LTK) bevonásával szervezi."

(3) Az R76. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az építésügyi vizsgát az építésügyi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, az építésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az LTK bevonásával (a továbbiakban együtt: vizsgaszervező) szervezi."

(4) Az R76.

a) 1. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a "köztisztviselő, állami tisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "állami tisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő" szöveg,

c) 2. § (1) és (5) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében a "köztisztviselő" szövegrészek helyébe a "kormánytisztviselő" szöveg,

d) 1. § (1) bekezdés záró szövegrészében és (1a) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (2a) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében a "köztisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő" szöveg,

e) 2. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában, 4. § (4) bekezdésében, valamint 6. § (5) bekezdésében a "köztisztviselőnek" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőnek" szöveg,

f) 2. § (6) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában a "köztisztviselője" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője" szöveg,

g) 4. § (4a) bekezdésében a "köztisztviselőnek" szövegrészek helyébe a "kormánytisztviselőnek" szöveg,

h) 4. § (8) bekezdésében a "köztisztviselők" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselők" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R76.

a) 2. § (1) bekezdés első és második mondata,

b) 3. és 4. mellékletében a "köztisztviselők és" szövegrész.

127. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

127. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NAKagrárigazgatási hatósági feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:)

"d) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően vezeti a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását, amelyről információt szolgáltat az állami adó- és vámhatóság és a földművelésügyi hatóság számára,"

128. A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

128. § A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az agrárgazdasági ágazat tekintetében a létfontosságú rendszerelem helyszíni ellenőrzését lefolytató szerv a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, valamint a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal."

129. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) módosítása

129. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 123.2. pont b) alpontjában a "vagy egyéni vállalkozói igazolvány" szövegrész helyébe a "vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló értesítés" szöveg lép.

130. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

130. § (1) Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R77.) a következő 40/B. §-sal egészül ki:

"40/B. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 5. melléklet 7. pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) Az R77.

a) 3/A. melléklete helyébe a 23. melléklet,

b) 5. melléklete helyébe a 24. melléklet

lép.

(3) Az R77. 5. melléklet 7. pontjában a "valamint útépítő (aszfaltkeverő) berendezés" szövegrész helyébe a "valamint az útépítéshez kapcsolódó ideiglenes berendezés építményeinek" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az R77.

a) 10. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 10/A. § (6) bekezdése.

131. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

131. § (1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R78.)

a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a "járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv)" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "járási hivatalhoz" szövegrészek helyébe a "mezőgazdasági igazgatási szervhez" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében a "járási hivatalok" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági igazgatási szerv" szöveg,

d) 5/A. § (1) bekezdésében, 7/A. § (1) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 11/A. §-ában, 11/B. §-ában, 12. § (4)-(6) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében, 16. § (3) és (5) bekezdésében, 17/A. § (2) bekezdésében, 18. §-ában, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (1) és (4) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "mezőgazdasági igazgatási szerv" szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 17/A. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági igazgatási szervnek" szöveg,

f) 12. § (1a) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági igazgatási szervet" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R78.

a) 5/A. § (3) bekezdése,

b) 20. § (1) bekezdésében a "járási hivatali" szövegrész.

132. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

132. § (1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R79.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység is szükséges, - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást érintő engedélyt és az építésügyi hatósági engedélyt együttes kérelemben az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni. Az építésügyi engedélyezési eljárásban a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági szakkérdésként vizsgálja a felvonó vagy a mozgólépcső létesítése, áthelyezése, átalakítása, használatbavétele vagy bontása feltételeit.

(2) Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a létesítést, a használatbavételt, a veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetést, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását a Hatóság engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban. Az üzemeltetőnek a kérelemhez - annak tárgyától függően - a 2. melléklet I. vagy II. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia"

(2) Az R79. 2. § 8. pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe a "műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

133. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

133. § (1) A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R80.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Ha ahhoz valamennyi megjelent írásban hozzájárult, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverésről kép- és hangfelvételt készít, az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében. A felvételek csak a büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság részére adhatók ki, és részükre biztosítható a felvételekbe való betekintés. A felvételt a mezőgazdasági igazgatási szerv 3 hónap elteltével, de legkésőbb az e rendelet alapján megindult jogorvoslati eljárás befejezéséig törli."

(2) Az R80. 3. § e) pontjában a "járási (fővárosi kerületi) hivatalnak" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R80.

a) 1. § (1a) bekezdése,

b) 12. § (1) bekezdése.

134. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

134. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 80.7. pont b) alpontjában a "vagy egyéni vállalkozói igazolvány" szövegrész helyébe a "vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló értesítés" szöveg lép.

135. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

135. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R81.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki. Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a járási hivatal jár el."

(2) Az R81. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként a minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(3) Az R81. 7. alcíme a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala át nem ruházható hatáskörben országos illetékességgel látja el a bérgarancia támogatással kapcsolatos feladatokat."

(4) Az R81. 10. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal)

"p) az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört gyakorol."

(5) Az R81. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter mint munkavédelmi hatóság és a munkavédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság ellátják az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatkörében eljáró a kormányhivatal az illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől."

(6) Az R81. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A munkaügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal az illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől."

(7) Az R81. 14. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyek esetében a támogatást folyósító állami foglalkoztatási szerv jár el."

(8) Az R81.

a) 5. § nyitó szövegrészében és a)-c) pontjaiban, 7. § (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (4)-(5) és (7) bekezdésében, 15. § (1), (3), (5) és (7) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 5. § f) pontjában a "járási hivatalok" szövegrész helyébe a "kormányhivatalok" szöveg,

c) IV. címében a "JÁRÁSI HIVATALRA" szövegrész helyébe a "KORMÁNYHIVATALRA" szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti az R81.

a) 8. § (1) bekezdés l) pont ld) alpontja,

b) 10. § (1) bekezdés h) pontja,

c) 10. § (3) bekezdés j) pont jf) alpontja,

d) 10. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (6) bekezdésében, 15. § (6) bekezdésében az "első fokú" szövegrész,

e) 10. § (4) bekezdés f) pontja,

f) 10. § (4a) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés o) pontjában, 11. § (2) bekezdés h) pontjában az "elsőfokú" szövegrész,

g) 11. § (1) bekezdés n) pontja.

136. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

136. § A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében az "a járási földhivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg lép.

137. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

137. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését a környezetvédelmi és közlekedési feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal évente ellenőrzi."

138. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

138. § (1) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R82.) 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § A 17-22. §-t az Fkbt. 9/C. § (8) bekezdésben meghatározott eltéréssel, valamint azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 19. § (3) bekezdésétől eltérően a sorsolási jegyzőkönyv négy eredeti példányban készül, amelyből két példány az ingatlanügyi hatóságnál, egy példány a jogi szolgáltatónál, egy példány a földmérőnél kerül megőrzésre."

(2) Az R82. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) A földművelésügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal a sorsolási jegyzőkönyv, egyezség esetén az egyezségi okirat, valamint a záradékolt változási vázrajz alapján jár el az Fkbt. 9/C. § (7) bekezdés szerinti földkiadási határozat meghozatala érdekében.

(2) A megosztással kialakult földrészletek tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a földművelésügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal végleges földkiadási határozata alapján kerül sor."

(3) Az R82.

a) 1. § (1) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés bevezető részében és a) és b) pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a) és f) pontjában, (3) bekezdés f) és g) pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § (1), (3) , (5) és (6) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 11. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 13. § (5) és (8) bekezdésében, 15. § (2a), (3), (9) és (13) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 22. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 28/A. §-ában a "járási hivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 15. § (12) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

d) 1. § (5) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

e) 3. § (2) bekezdésében a "járási hivatalok" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

f) 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalával" szövegrész helyébe az "a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg,

g) 6. § (1) és (4) bekezdésében, 15. § (2b) bekezdésében, 15. § (10) és (11) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében, 1. mellékletében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

h) 13. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 15. § (6) bekezdés e) pontjában, 22. § (4) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

i) 17. § (6) bekezdésében a "járási hivatallal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatósággal" szöveg,

j) 19. § (5) bekezdésében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

k) 22. § (2) bekezdésében a "járási hivatalba" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

l) 1. mellékletében a "Járási hivatalok" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R82.

a) 2. § (2) bekezdés a)-db) pontja,

b) 10. § (2) bekezdésében a " , valamint esetleges fellebbezés tényéről" szövegrész,

c) 17. § (3) bekezdésében a " járási hivatal, vagy" szövegrész,

d) 20. §-a.

139. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

139. § Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az ÁEEK-et jelöli ki az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény a) 1. § (2) bekezdés c) pontja, 2. § (5) bekezdése, 2/A. § (2) bekezdése, 2/B. § (8) bekezdése, 3. § (5a) bekezdése szerinti feladatok ellátására."

140. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

140. § Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pont bb) alpontjában a "(4a) bekezdése" szövegrész helyébe a "(4) bekezdés b) pontja és (4a) bekezdése" szöveg lép.

141. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

141. § (1) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R83.) 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/A. § (1) Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

(2) A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 3. melléklet szerinti esetekben jár el."

(2) Az R83. 8/C. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.

(2) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásaiban a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a miniszter gyakorolja."

(3) Az R83. 8/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági eljárásaiban a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja."

(4) Az R83. 8/C. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a járási környezetvédelmi hatóság, az önkormányzati környezetvédelmi hatóság, továbbá a természetvédelmi hatóságként kijelölt jegyző, illetve főjegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket a miniszter gyakorolja."

(5) Az R83. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként

a) a minisztert,

b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

c) a megyei kormányhivatalt,

d) járási környezetvédelmi hatóságot,

e) az OMSZ-t,

f) a főpolgármestert,

g) a polgármestert,

h) a fővárosi főjegyzőt,

i) a települési önkormányzat jegyzőjét,

j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)-j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság]

jelöli ki."

(6) Az R83. 13. § (1) bekezdés c) pontjában a "kormányhivatal járási hivatalát" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

(7) Az R83. 3. melléklet 1. pontja a 25. melléklet szerint módosul.

(8) Az R83.

a) 3. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

b) 4. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

c) 5. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

d) 6. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

e) 7. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

f) 8. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

g) 9. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(9) Hatályát veszti az R83.

a) 9. § (3)-(4) bekezdése,

b) 9/A. §-ában, 10. § nyitó szövegrészében, 30. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében az "elsőfokon" szövegrész,

c) 13. § (3)-(4) bekezdése,

d) 15. § (1)-(4) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

e) 19/A. §-a,

f) 28. § (2) bekezdése,

g) 29. § (2) bekezdése,

h) 30. § (2) bekezdése,

i) 31. § (2) bekezdése,

j) 33. § (2) bekezdése,

k) 38. § (3)-(4) bekezdése,

l) 42. §-a.

142. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

142. § (1) Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R84.) a következő 17/A. alcímmel egészül ki:

"17/A. Átmeneti rendelkezések

28/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a Nemzeti Energetikusi Hálózat feladatait ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalok a számukra a közintézmények által megküldött energiamegtakarítási intézkedési terveket, az energiamegtakarítási intézkedési tervek végrehajtásáról szóló éves jelentéseket, valamint a havi energiafogyasztási adatokat a Nemzeti Energetikusi Hálózat által üzemeltetett online felületre kötelesek feltölteni."

(2) Az R84.

a) 7/E. § (1) bekezdésében az "irodáiban szakmai tanácsadással foglalkozó" szövegrész helyébe a "szakmai feladatait közvetlenül ellátó természetes" szöveg,

b) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:11 mezőjében az "az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében: Nemzeti Energetikusi Hálózat a Miniszterelnökség közreműködésével" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség" szöveg,

c) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat A:16 mezőjében a "Nemzeti Energetikusi Hálózat működésének" szövegrész helyébe a "Magyar Mérnöki Kamara tanácsadási tevékenységének" szöveg,

d) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:16 mezőjében az "az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében: Nemzeti Energetikusi Hálózat" szövegrész helyébe a "Magyar Mérnöki Kamara" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R84.

a) 7/C. §-a,

b) 7/D. § (2)-(4) bekezdése,

c) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:13 mezőjében az "az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében:" szövegrész,

d) 10. melléklete.

143. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

143. § Hatályát veszti a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok" szövegrész,

b) 6. § (2) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatalok," szövegrész.

144. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

144. § Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg

lép.

145. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

145. § (1) Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R85.) 2. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[az adós és az adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (1) bekezdése szerinti adatait, valamint a törlesztési támogatásra vonatkozó információkat a törlesztési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a főhitelező átadja]

"ha) a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakóingatlan esetében Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal),"

(részére,)

(2) Az R85. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelem elutasítása esetén az igénylő a törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül."

(3) Az R85. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közigazgatási hatósági eljárás keretében a kormányhivatal jár el. A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel tényéről a főhitelezőt írásban tájékoztatja."

(4) Az R85. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti eljárást folytató felügyeleti szerv a miniszter."

(5) Az R85. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja."

(6) Az R85.

a) 8. § (1) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

e) 11. § (1) és (2) bekezdésében a "járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 19. § (2) és (4) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

g) 19. § (3) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

146. Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

146. § (1) Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R86.) 1. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki, és az 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4a. lakástulajdon: egy személy beköltözése esetén kettő, egyéb esetben az együttlakó személyek számának megfelelő, de legkevesebb három lakószobával rendelkező lakás, azzal, hogy nem minősül lakástulajdonnak a jogosult vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló olyan lakás, amelyet öröklés vagy ajándékozás útján szerzett és az ingatlanon más személynek haszonélvezeti joga áll fenn, 5. személygépjármű: a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet felhatalmazása alapján kiadott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló miniszteri utasítás szerinti személyszállító személygépjármű, amely lehet felső-közép 8. kategóriájú, felső-közép 7. kategóriájú, valamint miniszteri használat céljára beszerzett személyszállító személygépjármű."

(2) Az R86. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az állami vezetőt és az ilyen juttatásokra jogosult személyeket megillető juttatások köre a következő:

a) egy hivatali lakás használata,

b) kiemelt egészségügyi ellátás,

c) személygépjárművel kapcsolatos juttatások

ca) személyes gépjárműhasználat,

cb) 8. § (3) bekezdés szerinti költségátalány,

cc) a 8. § (4) bekezdése szerinti üzemanyagkártya,

cd) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által vizsgáztatott és a KEF által szervezett képzéseket sikeresen elvégző, a minisztérium, a Miniszterelnöki Kormányiroda alaplétszámába, vagy a KEF állományába tartozó gépjárművezető biztosítása,

d) utazással kapcsolatos juttatások

da) repülőgépen, vonaton történő utazás komfortfokozata, és

db) repülőtéri kormányváró helyiségek használata,

e) külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások (költségtérítés és napidíj-jogosultság), és

f) számítástechnikai eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és rádiótelefon használata.

(2) Az állami vezetők juttatásainak mértékét az 1. melléklet tartalmazza."

(3) Az R86. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott, a kormánymegbízott, a miniszteri biztos, a kormányzati főhivatal vezetője és vezetőjének helyettese, a központi hivatal vezetője a 2. melléklet szerinti juttatásokra jogosultak."

(4) Az R86. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a 2. melléklet szerinti juttatásokra jogosult."

(5) Az R86. 4. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az állami vezető a juttatásokat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 196. § (5) bekezdése, 202. § (5) bekezdése, 224. § (2) bekezdése szerint kiállított igazolvánnyal veheti igénybe. A kormánymegbízott az őt megillető juttatásokat a Kit. 207. § (4) bekezdése szerint igazolvánnyal veheti igénybe.

(6) Az állami vezető az (5) bekezdés szerint kiállított igazolvány felmutatásával - álláshelyén ellátandó feladataival összefüggésben - valamennyi közigazgatási szervhez, közintézethez és közintézményhez beléphet. Az állami vezető a feladatkörrel rendelkező miniszter által szabályozott módon léphet be a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági feladatot ellátó szervei épületébe, valamint a Magyar Honvédség működésére szolgáló területre. E jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét."

(6) Az R86. § 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A miniszterelnök - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - egyéni elbírálás alapján, egyedileg is engedélyezheti az e rendelet szerinti juttatásokat a 2-3/A. §-ban meghatározott személyeknek, valamint a Kormány által felügyelt, a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alá tartozó államigazgatási szervnél foglalkoztatott vezetői munkakört vagy szakmai felsővezetői vagy vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő, továbbá a politikai főtanácsadó és a politikai tanácsadó részére. Ebben az esetben nem kell az 5/A. § és a 8. § (2) bekezdése szerinti engedélyt beszerezni."

(7) Az R86. 4. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és az ilyen juttatásra jogosult számára hivatali lakás 6. § szerinti feltételekkel történő használata - a Miniszterelnöki Kormányiroda által az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára előzetes engedélyével biztosítható.

(2) Hivatali lakás használatát - az (1) bekezdéstől eltérően - az érintett kérelme alapján

a) miniszter esetében - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - ,

b) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára esetében

a miniszterelnök engedélyezi."

(8) Az R86. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és az ilyen juttatásra jogosult térítésmentes kiemelt egészségügyi ellátást vehet igénybe, amelyet a választásának megfelelő, e rendelet szerinti egészségügyi szolgáltató biztosít."

(9) Az R86. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a 2. melléklet szerint államtitkári juttatásra jogosult személy - ide nem értve a központi hivatal vezetőjét - személyes gépjárműhasználatra jogosult és számára gépjárművezetőt kell biztosítani.

(2) A helyettes államtitkár, a miniszteri biztos, valamint a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának előzetes engedélye alapján - a kérelmében megjelölt választása szerint -

a) saját tulajdonú gépjármű igénybevétele esetén - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által engedélyezett havi futásteljesítmény mértékéig - a (4) bekezdés szerinti üzemanyagkártyára és a (3) bekezdés szerinti költségátalányra, vagy

b) a KEF által biztosított, személyes használatú gépjárműre - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által engedélyezett havi futásteljesítmény mértékéig - és a (4) bekezdés szerinti üzemanyagkártyára jogosult.

(3) A költségátalány havi mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a nettó 125 000 forintot.

(4) A jogosult részére a KEF a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján használt személygépjármű forgalmi rendszámára szóló üzemanyagkártyát biztosít, amelynek havonta történő feltöltéséről is gondoskodik. Az üzemanyagkártya a jogosulton kívül másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.

(5) A helyettes államtitkár, a miniszteri biztos, valamint a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök választása szerint - a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata alapján - nyújthatja be a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti juttatás engedélyezése iránti kérelmét a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának. A kérelemben meg kell jelölni a gépjárműhöz kapcsolódó havi, térítésmentes futásteljesítmény-igényét is.

(6) Ha a (2) bekezdés szerinti személy olyan hivatalos eseményen vesz részt, amelyen a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti gépjárművel való részvétel nem biztosítható, akkor eseti jelleggel kérelmére a KEF - az eseményen történő részvétel érdekében - legfeljebb a helyettes államtitkárt megillető kategóriájú gépjárművet biztosít. A (2) bekezdés szerinti személy kérelmének megfelelően a gépjármű gépjárművezetővel vagy gépjárművezető nélkül is biztosítható

(7) A személyes gépjárműhasználat keretében biztosított személygépjármű hivatalos és magáncélú utazásra is igénybe vehető, mely tételes menetlevél vezetése nélkül vehet részt a közúti forgalomban.

(8) Ha a KEF rendelkezésre álló járműállományából az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott juttatás nem biztosítható, a személyes gépjárműhasználatra jogosult személy számára - ideiglenesen - eltérő kategóriájú személygépjármű is kiadható. A használt személygépjárművet, annak műszaki, esztétikai állapota, kora, illetve futásteljesítménye alapján - indokolt esetben - a KEF főigazgatója egy kategóriával alacsonyabb kategóriába sorolhatja.

(9) A központi hivatal vezetője, a kormányzati főhivatal vezetőjének helyettese és a kormánymegbízott a (2) bekezdés szerint nyújthat be kérelmet azzal az eltéréssel, hogy - figyelemmel a 9/A. § (5) bekezdésére - kizárólag a (2) bekezdés b) pontja szerinti juttatást igényelhet."

(10) Az R86. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A miniszternek - e § és a 9/A. § alkalmazásában ideértve a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát - közvetlenül a KEF-hez benyújtott, erre irányuló igénye alapján a KEF minisztériumonként legfeljebb nyolc darab, személyes vagy - tételes menetlevél vezetése mellett - feladatorientált használatra is kiadható, állandó használatú gépjárművet biztosít.

(2) A Kit. 28. § (3) bekezdése szerinti államtitkárnak közvetlenül a KEF-hez benyújtott, erre irányuló igénye alapján legfeljebb tíz darab, személyes vagy - tételes menetlevél vezetése mellett - feladatorientált használatra is kiadható, állandó használatú gépjárművet biztosít.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gépjárművet a miniszter, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának - a (2) bekezdés szerinti esetben az államtitkár - írásos döntése szerint kell a használók rendelkezésére bocsátani.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján biztosított feladatorientált, illetve személyes használatú gépjárművek kiadásáról a KEF tájékoztatja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát."

(11) Az R86. 6. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A minisztériumi szervezeti egységek - engedély nélkül - a KEF-hez benyújtott eseti igénylés alapján, kizárólag hivatali célra, tételes menetlevél vezetése mellett igénybe vehető feladatorientált gépjármű használatára jogosultak. A KEF a teljesítendő feladat ismeretében és a rendelkezésre álló gépjármű flotta figyelembevételével dönt a kiadandó gépjárműről és annak kategóriájáról. Az igénybe vevő minisztériumi szervezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni a feladat teljesítését követően a gépjárművek KEF részére történő visszaadásáról.

(2) Az (1) bekezdés és a 8. § (6) bekezdése szerinti feladatorientált gépjármű használat, valamint gépjárművezető biztosítása céljából a KEF-nek a minisztériumokon belül ellátási központokat kell létrehozni és fenntartani.

(3) Hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek részére, kizárólag hatósági feladatok ellátása céljából, valamint olyan, vidéki telephelyen működő szervezeti egységek részére, ahol a KEF ellátási központot nem üzemeltet, a feladatorientált gépjármű állandó használatra is kiadható. Az ilyen gépjármű igénybevételére vonatkozó, indoklással ellátott engedélykérelmet a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére kell benyújtani, aki a KEF főigazgatójának - a gépjármű rendelkezésre állását visszaigazoló - véleménye alapján dönt a gépjármű biztosításáról.

(4) A KEF a (3) bekezdés szerinti teljesítendő feladat ismeretében és a rendelkezésre álló gépjármű flotta figyelembevételével dönt a kizárólag hivatali célra, tételes menetlevél vezetése mellett igénybe vehető gépjárműről és annak kategóriájáról. Az igénybe vevő minisztériumi szervezeti egységek vezetői, az állandó gépjárműhasználat indokoltságának megszűnése esetén kötelesek gondoskodni a gépjárművek KEF részére történő visszaadásáról.

(5) A jelen alcímben foglalt rendelkezéseket - a juttatás biztosítása szempontjából - a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szervezetekre kell alkalmazni."

(12) Az R86. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő e rendelet szerinti juttatásra jogosultat külföldi tartózkodása idejére költségtérítés, valamint - a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló kormányrendelet szerinti - napidíj illeti meg."

(13) Az R86. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) Az e rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.2) hatálybalépése előtt hatályos 9. §-a alapján kiadott engedélyek a Módr.2 hatálybalépését követő harmincadik napon érvényüket vesztik.

(2) Az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8. § (2) bekezdése alapján kiadott érvényes engedéllyel rendelkező helyettes államtitkár, miniszteri biztos, valamint a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a Módr.2 hatálybalépését követő 30 napon belül nyilatkozni köteles a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére, hogy az e rendeletnek a Módr.2-vel megállapított 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti juttatást igénybe kívánja-e venni.

(3) Ha az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8. § (2) bekezdése alapján kiadott érvényes engedéllyel rendelkező személy úgy nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni az e rendeletnek a Módr.2-vel megállapított 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti juttatást, akkor az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8. § (2) bekezdése alapján kiadott engedély érvényét veszti a Módr.2-vel megállapított 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti juttatás iránti engedély kiállításának napján, de legkésőbb a nyilatkozattételt követő 60. napon.

(4) Az (1) vagy a (3) bekezdés szerinti esetben az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8. § (2) bekezdése alapján kiadott engedéllyel rendelkező személy vagy az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 9. §-a alapján kiadott engedély szerinti gépjárműért felelős személy köteles - legkésőbb az engedély érvényességének utolsó napján - az általa használt gépjárművet átadni a KEF részére."

(14) Az R86. 1. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(15) Az R86. a 34. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(16) Az R86.

a) 1. §2. pontjában az "a Semmelweis Egyetem kijelölt - egészségügyi ellátást biztosító - intézménye" szövegrész helyébe az "az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "Ksztv." szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2010. évi XLIII. törvény" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az "5. § (1) és (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "5/A. §-a" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében a "meghatározott személy" szövegrész helyébe a "meghatározott személy - kivéve a kormánymegbízottat, a kormányzati főhivatal vezetőjét és vezetőjének helyettesét, továbbá a központi hivatal vezetőjét -" szöveg,

e) 10. § (4) bekezdésében a "kivéve a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottakat" szövegrész helyébe a "kivéve a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnököt és a kormánymegbízottat" szöveg

lép.

(17) Hatályát veszti az R86.

a) 1. § 6. pontja,

b) 5. § (1)-(3) bekezdése,

c) 6. § (5) bekezdésében a "külön" szövegrész,

d) 10. § (2) bekezdésében az "a tengerentúli utazás, illetőleg más hosszú távú" szövegrész.

147. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

147. § Hatályát veszti a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.5. pontjában a " , ha van, az egyéni vállalkozói igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság megnevezése" szövegrész.

148. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

148. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R87.) 59. § (3) bekezdésében a "tízezer euró" szövegrész helyébe az "50 000 000 forint" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R87. 59. § (4) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az R87.

a) 2. §-ában az "első fokon" szövegrész,

b) 2/A. §-ában az "elsőfokon" szövegrész.

149. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

149. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ellenőrzési jogkörében eljáró NÉBIH (a továbbiakban: ellenőrző hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti."

150. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

150. § (1) Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R88.) 2. § (2)-(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az 1. § szerinti lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében az e rendelet szerinti lakáscélú állami támogatással érintett új lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

(2a) Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja."

(2) Az R88.

a) 2. § (2b), (2d) és (4) bekezdésében, 59. § (7) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 2. § (2c) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 13. § (1) és (2) bekezdésében, 69. § (7) bekezdésében a "járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 49. § (4) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

e) 14. § (2) bekezdésében, 24. § (4) bekezdésében, 27. § (4) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 41. § (2)-(4) bekezdésében, 43. § (5) bekezdésében és (6) bekezdés h) pontjában, 49. § (5) bekezdésében, 50. § (4) bekezdésében, 51. § (6) bekezdésében, 52. § (2) bekezdésében, 54. §-ában, 57. § (4)-(5), (8) és (11) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 59. § (1), (3)-(5) és (8)-(10) bekezdésében, 60. § (2) és (5) bekezdésében, 69. § (10)-(11) bekezdésében, 72/A. § c) pontjában a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 39. § (1) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól" szöveg,

g) 39. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdés c) pontjában, 51. § (2) bekezdésében, 58. § (2) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

h) 43. § (1) bekezdés n) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

i) 57. § (5) bekezdésében, 69. § (10)-(11) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

j) 59. § (4) bekezdésében a "járási hivatali" szövegrész helyébe a "kormányhivatali" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R88. 2. § (3) bekezdése.

151. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

151. § (1) A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R89.) 4. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye és a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

(3a) Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja."

(2) Az R89.

a) 4. § (3b), (3d) és (6) bekezdésében, 14. § (3) bekezdés a) pontjában, 43. § (7) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (3c) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés i) pontjában, 19. § (8)-(9) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 30. § (4) bekezdésében, 33. § (2)-(4) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (4) bekezdésében, 37. § (6) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, 39. § (4)-(5), (8) és (11) bekezdésében, 40. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. § (5) bekezdésében, 43. § (1), (3)-(5) és (8)-(10) bekezdésében, 44. § (2) és (5) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 14. § (3) bekezdés i) pontjában, 14. § (5) bekezdésében, 19/G. §-ában, 20. § (7) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

e) 19. § (7) bekezdésében a "járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 19. § (8)-(9) bekezdésében, 39. § (5) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

g) 28. § (1) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól" szöveg,

h) 28. § (1) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

i) 30. § (1) bekezdés 12. pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

j) 43. § (4) bekezdésében a "járási hivatali" szövegrész helyébe a "kormányhivatali" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R89. 4. § (5) bekezdése.

152. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

152. § Hatályát veszti a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész.

153. A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

153. § Hatályát veszti a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdés a) pontja.

154. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

154. § A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, és az igény az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével kerül teljesítésre, a tájékoztatásért - amennyiben a 4. § alapján más költség nem merül fel - 5000 Ft költségtérítést szükséges megállapítani."

155. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

155. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat a megyei kormányhivatalok, a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatokat a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló kormányrendeletben kijelölt megyei kormányhivatalok, illetve járási hivatalok látják el. E feladatkijelölés nem érinti a Kincstár kifizető ügynökségi feladatkörébe tartozó feladatait."

156. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

156. § (1) Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R90.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A miniszter

a) képzések és továbbképzések szervezésével segíti a pártfogó felügyelői, a jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítési, valamint a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal egységes jogalkalmazását,

b) e rendeletben meghatározott feladatok és tevékenységek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai irányításával összefüggő jogköreinek gyakorlása érdekében, továbbá a pártfogó felügyelettel, a jogi segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel, valamint a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos állami feladatok ellátásának biztosítására országosan egységes informatikai rendszert működtet."

(2) Az R90. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A Kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(3) Az R90. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel áldozatsegítő szolgálatként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

(2) Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban támogató hatóságként a megyei kormányhivatal jár el. A támogató hatósági eljárásra az a megyei kormányhivatal illetékes, amelynél a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat először benyújtotta, illetve - az áldozat kérése esetén - amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes. Budapestre és Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el támogató hatóságként.

(3) Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

(4) Ha az áldozat az Áldozatsegítő Vonalon keresztül igényel tájékoztatást, akkor a tájékoztatást a miniszter biztosítja, függetlenül attól, hogy az áldozat korábban nyújtott-e be kérelmet valamely fővárosi és megyei kormányhivatalhoz."

(4) Az R90.

a) 12. § (1) és (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 12. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

c) 13. § (1) és (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R90.

a) 2. alcím címében az "és a járási hivatal" szövegrész,

b) 9. § (1) és (2) bekezdésében az "és a járási hivatal" szövegrész,

c) 12. § (2) bekezdésében az "XI. Kerületi Hivatala" szövegrész,

d) 14/A. §-ában a " , valamint a járási hivatalok" szövegrész,

e) 17. §-a,

f) 1. melléklet címében a " , járási (fővárosi kerületi) hivatalok" szövegrész.

157. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

157. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R91.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mérésügyi, műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős miniszter gyakorolja."

(2) Az R91. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel eljár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 5. § e) pontja szerinti felügyeletet ellátó szerv feladatkörében a Pmtv.

a) 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tevékenység,

b) 1. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenység, valamint

c) 1. § (1) bekezdés p)-q) pontjában meghatározott tevékenység

tekintetében."

(3) Az R91. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Budapest Főváros Kormányhivatala (3) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörének ellátásához a kulturális javak forgalmával kapcsolatos, a kulturális javak hatóságát érintő szakkérdésekben a kulturális javak hatósága szakmai támogatást nyújt."

(4) Az R91. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány mérésügyi hatóságként - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - az 1. melléklet szerinti, mérésügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(5) Az R91. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány - a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel - műszaki biztonsági hatóságként az 1. melléklet szerinti, műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(6) Az R91. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetője az azok üzemeltetése, tárolása, szállítása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnak, a b) és c) pont szerinti rendkívüli eseményeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének is. A rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény különösen a létesítmény, berendezés üzemeltetése során bekövetkezett

a) a létesítmény, berendezés sérülése,

b) robbanás,

c) tűzeset,

d) a létesítmény, berendezés működésével összefüggésében bekövetkezett személyi sérülés,

e) egyéb súlyos üzemzavar.

(2) Ha más hatóság a műszaki biztonsági hatóság műszaki biztonsági tevékenységével összefüggő rendkívüli eseményről szerez tudomást, a műszaki biztonsági hatóságot arról tájékoztatja.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a műszaki biztonsági hatóság vizsgálja ki az (1) bekezdés a), d) és e) pontja szerinti események körülményeit, okát, ennek során az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt a szükséges intézkedések megtételére kötelezi.

(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vizsgálja ki az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti események körülményeit, okát. A vizsgálat eredményeit a műszaki biztonsági hatóságnak megküldi, mely hatóság az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt a szükséges intézkedések megtételére kötelezi.

(5) A hivatásos kataszrófavédelmi szerv központi szervének (4) bekezdés szerinti feladatai ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerve közreműködik."

(7) Az R91. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány - a (2) bekezdésben meghatározott körben - építésügyi hatóságként az 1. melléklet szerinti műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(8) Az R91. 1. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(9) Az R91.

a) 1. § (3) bekezdés c) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés h) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 22. § (3) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal több műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe a "több műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti az R91.

a) 1. § (4) bekezdés a) és d) pontja,

b) 1. § (4a) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész,

c) 3. § (2) bekezdés i) pontjában az "engedélyezésére és" szövegrész,

d) 24. § h) pontja.

158. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

158. § (1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R92.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány útügyi közlekedési hatóságként

a) a (2) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát,

b) a (3) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatalt,

c) a (4)-(5) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

d) a (6) bekezdés szerinti ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatalát

jelöli ki."

(2) Az R92. 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyorsforgalmi út építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti előzetes vizsgálati és környezeti hatásvizsgálati eljárásokban a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény)

"b) 17. § (4) bekezdése szerinti hatáskör gyakorlása során Budapest Főváros Kormányhivatala"

(jár el.)

(3) Az R92. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként (a továbbiakban: közúti gépjármű-közlekedési hatóság)

a) a (2) bekezdés szerinti ügyekben a minisztert,

b) a (2a) bekezdésben foglalt ügyekben a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt,

c) a (3) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát,

d) a (4) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatalt

jelöli ki."

(4) Az R92. 3. alcíme a következő 5/B. §-sal egészül ki:

"5/B. § A Kormány a Magyar Autóklubot jelöli ki a muzeális minősítő bizottságok tevékenységével kapcsolatos közlekedési hatósági feladatok ellátása tekintetében."

(5) Az R92. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Hajózási hatóságként a Kormány

a) a (2) és (3) bekezdés szerinti ügyekben a minisztert,

b) a (4) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát,

c) a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 4. § (4) bekezdésében foglalt feladat tekintetében Magyarország konzuli tisztviselőjét

d) a (8) bekezdés szerinti ügyekben a Magyar Vitorlás Szövetséget

jelöli ki."

(6) Az R92. 8. § (4) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hajózási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el)

"5. a (6) bekezdésben foglaltak kivételével az úszólétesítmény üzemképességének megállapításával és tanúsításával,"

(kapcsolatos eljárásokban.)

(7) Az R92. 8. § (4) bekezdés 21-22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hajózási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el)

"21. a vízi repülőtér kivételével az úszólétesítményen hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségügyi alkalmassága soron kívüli vizsgálatának előírásával,

22. a vízi repülőtér kivételével vízi sportpálya kijelölésével,"

(kapcsolatos eljárásokban.)

(8) Az R92. 8. §-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel:

"(8) A kizárólag edzésre és versenyzésre szolgáló vitorlás kishajók időközi üzemképességének megállapításával és tanúsításával kapcsolatos feladatokat a Magyar Vitorlás Szövetség látja el."

(9) Az R92. 9. § (4) bekezdése kiegészül a következő 75-76. ponttal:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"75. vízi repülőtéren hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségügyi alkalmassága soron kívüli vizsgálatának előírása,

76. közreműködés a vízi repülőteret is érintő vízi sportpálya kijelölésében."

(10) Az R92. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeletét ellátó hatóságként a Kormány

a) a 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatalát,

b) a 2. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt,

c) a 2. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében a megyei kormányhivatalt,

d) 2. § (6) bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalát

jelöli ki."

(11) Az R92. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 15. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében erdészeti hatóságként az erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(12) Az R92. 4. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(13) Az R92.

a) 2. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében a "megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 12. § (5) bekezdésében az "Elsőfokú építésfelügyeleti" szövegrész helyébe az "Építésfelügyeleti" szöveg,

d) 16. § (2) bekezdésében az "Az elsőfokú" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

e) 1. melléklet 2. címében a "járási (fővárosi kerületi)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

(14) Hatályát veszti az R92.

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 2. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében az "első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, másodfokon" szövegrész,

c) 2. § (5) bekezdésében az "első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, másodfokon" szövegrész,

d) 2. § (6) bekezdésében a "III. Kerületi Hivatala" szövegrész,

e) 4. § (3) bekezdés 2. és 8. pontja,

f) 4. § (4) bekezdés 22. és 28. pontja,

g) 8. § (4) bekezdés 23. pontja,

h) 12. § (6) bekezdése.

159. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

159. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R93.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. §(1)A megyei kormányhivatalok agrárkár-megállapító, állatvédelmi, borászati, erdészeti, élelmiszerlánc-felügyeleti, földművelésügyi igazgatási, halgazdálkodási, mezőgazdasági igazgatási, növénytermesztési, pálinkaellenőrzési, talajvédelmi, telepítési, tenyésztési és vadászati, valamint a megyei kormányhivatalok járási hivatalainak állatvédelmi, élelmiszerlánc-felügyeleti feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti szakmai irányító jogkörei gyakorlásában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak az (1) bekezdésben, valamint a NÉBIH-nek e rendeletben meghatározott hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(4) Az 1. § b), c), e), f), g) pontjában meghatározott földügyi igazgatási, továbbá a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészet keretébe tartozó feladat- és hatáskörök gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az 1. § a), d) és h) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv.-ben meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja."

(2) Az R93. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az agrárkár-megállapító szervként, borászati hatóságként, élelmiszerlánc-felügyeleti szervként növény- és talajvédelmi hatáskörben, földművelésügyi igazgatási hatáskörben, pálinkaellenőrző hatóságként, talajvédelmi hatóságként, valamint tenyésztési hatóságként eljáró megyei kormányhivatal illetékessége a megye egész területére kiterjed. A főváros területére kiterjedő megyei kormányhivatali feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal látja el."

(3) Az R93. 2. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 21. § (1)-(3), (7) és (8) bekezdésében, 22. és 23. §-ában, 39. §-ában, valamint 45/A. §-ában foglaltak tekintetében - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - állatvédelmi hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jár el.

(2) Az Ávt. 21. § (1) bekezdésében meghatározott különösen veszélyes állatfaj országba történő behozatalának és országból történő kivitelének, a 21. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott közepesen veszélyes állatfaj, illetve elővigyázatosságot igénylő állatfaj országba történő behozatalának engedélyezése, valamint a 40. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el."

(4) Az R93. 10-11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. § A Kormány erdészeti hatóságként

a) a minisztert,

b) a NÉBIH-et,

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

d) a 2. mellékletben meghatározott megyei kormányhivatalt

jelöli ki.

11. § (1) Erdészeti hatóságként - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az erdőterület fekvése szerint illetékes, a 2. mellékletben meghatározott megyei kormányhivatal jár el. Budapest területén fekvő erdőterület esetén a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti erdészeti hatóság felügyeleti szerveként a miniszter jár el.

(3) Az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége a 12. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében az ország egész területére kiterjed, valamint az erdészeti igazgatási feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a 12. § bekezdésben meghatározott feladat tekintetében az ország egész területén eljár."

(5) Az R93. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatal

a) vezeti az Országos Erdőállomány Adattárat,

b) látja el az erdészeti igazgatási feladatokat."

(6) Az R93. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Magyar Természetjáró Szövetség vezeti az Evt. 93. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartást."

(7) Az R93. 13. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként)

"f) a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal),"

(jelöli ki.)

(8) Az R93. 13. § i)-j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként)

"i) a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt,

j) a pálinkaellenőrző hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt"

(jelöli ki.)

(9) Az R93. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal illetékessége a megye egészére kiterjed. A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége a fővárosra és Pest megyére terjed ki."

(10) Az R93. 16. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az országos főállatorvos - a NÉBIH útján -)

"f) ellátja az Éltv. 29. § m) és n) pontjaiban foglalt feladatokat."

(11) Az R93. 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH)

"d) az Éltv. 5. § (6) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 17/A. § (3) bekezdésében, 17/B. § (4) bekezdésében, 18. § (5a) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 22. § (3) és (4) bekezdésében, 23. § (5) és (6) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés e) pontjában, 31. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés c), d), n)-r), t), u)-w) pontjában, 32. § (2) bekezdés d) pontjában, 32. § (3) és (5) bekezdésében, 33. § a) pontjában, 34. § (1) bekezdés g) és h) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) és j) pontjában, 35. § (3) bekezdésében - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik -, 35. § (4) bekezdés d)-f) pontjában, 35. § (5) és (6) bekezdésében, 35/A. §-ában, 37. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 37. § (3) bekezdés e), g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés 9., 13-14. pontjában, az engedélyezett állatgyógyászati termékek vonatkozásában a 15. pontjában, 18. és 20. pontjában, 26. pont c)-f) és h) alpontjában és 27. pontjában, 38. § (5)-(8) bekezdésében, 38/A. § (1), (3)-(11) bekezdésében, 38/B. §-ában, 38/D. § (1) bekezdésében, 38/G. § (1) bekezdésében, 40. § (1)-(3) bekezdésében, 41. §-ában, 47/B. § (1), (11) és (12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés e) pontjában, 63/A. §-ában, 71. § (4), (5), (9) és (10) bekezdésében,"

(foglaltak tekintetében.)

(12) Az R93. 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Éltv.)

"a) 4. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 28. § l) pontjában, 29. § c) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 33. § d) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, 38/A. § (2) bekezdés d) pontjában, 38/C. § (1) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 44. § (1)-(6) és (8)-(9) bekezdésében, 53/B. §-ában, 56. §-ában, 57. §-ában, 59. § (6) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, 64. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal,

b) a közcélú igénybevétel kivételével a 34. § (3) bekezdés a) pontjában, 34. § (4) bekezdés k) pontjában, 53. § (3) és (4) bekezdésében, 58. §-ában, 61. §-ában, 72. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,"

(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

(13) Az R93. 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Éltv.)

"a) 4. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 28. § l) pontjában, 29. § c) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 33. § d) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, 38/A. § (2) bekezdés d) pontjában, 38/C. § (1) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 44. § (1)-(6), és (8)-(9) bekezdésében, 53/B. §-ában, 56. §-ában, 57. §-ában, 59. § (6) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, 64. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

b) a közcélú igénybevétel kivételével a 34. § (3) bekezdés a) pontjában, 34. § (4) bekezdés k) pontjában, 53. § (3) és (4) bekezdésében, 58. §-ában, 61. §-ában, 72. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,"

(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

(14) Az R93. 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Éltv.)

"d) 23/A. §-ában, 27. § (5) bekezdésében az elismert tanúsító szervezet hiányában a tanúsítvány kiadása, 38. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal,"

(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

(15) Az R93. 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Éltv.)

"d) 23/A. §-ában, 27. § (5) bekezdésében az elismert tanúsító szervezet hiányában a tanúsítvány kiadása, 38. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,"

(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

(16) Az R93. 18. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Éltv.)

"c) 26. § (1) bekezdés e) pontjában, 32. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés h) pontjában az irányítás tekintetében, 38. § (1) bekezdés 1., 3-7., 10., 12., 16. és 26. pont a) és b) alpontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,"

(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

(17) Az R93. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés b)-l) pontjában, (3) bekezdés b)-c) pontjában, (4) bekezdés b), f)-g) pontjában, az ellenőrzés tekintetében h) pontjában, valamint i) pontjában, 35. § (4) bekezdés a) pontjában a harmadik országba exportáló élelmiszer-előállító létesítmények tekintetében, 35. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, 36. § (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés 11. és 23-24. pontjában, 51. § (3) bekezdés a)-d), h)-k) és m)-p) pontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.

(3a) Az Éltv. 17. § (8) bekezdésében, 17/B. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 27. § (5a) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés a)-d), f) és j) pontjában, 38. § (1) bekezdés 8., 21., 22. és 25. pontjában, 48. §-ában, 49. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

(18) Az R93. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés b)-l) pontjában, (3) bekezdés b)-c) pontjában, (4) bekezdés b), f)-g) pontjában, az ellenőrzés tekintetében h) pontjában, valamint i) pontjában, 35. § (4) bekezdés a) pontjában a harmadik országba exportáló élelmiszer-előállító létesítmények tekintetében, 35. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, 36. § (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés 11. és 23-24. pontjában, 51. § (3) bekezdés a)-d), h)-k) és m)-p) pontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.

(3a) Az Éltv. 17. § (8) bekezdésében, 17/B. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 27. § (5a) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés a)-d), f) és j) pontjában, 38. § (1) bekezdés 8., 21., 22. és 25. pontjában, 48. §-ában, 49. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

(19) Az R93. 18. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Éltv.)

"b) 51. § (3) bekezdés e)-g), l) és q)-u) pontjában foglaltak"

(tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a NÉBIH a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

(20) Az R93. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § Az Éltv. 8/A. § (3) bekezdésében, 8/B. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § e) pontjában, 34. § (1) bekezdés f) pontjában, 38. § (1) bekezdés 15. pontjában az engedélyezett mikrochipek tekintetében, valamint a 38. § (1) bekezdés 19. pontjában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

(21) Az R93. 20. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)

"c) az Éltv. 23. § (1) bekezdésében, az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint az állatmenhely, állatpanzió, az állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétele kivételével a 34. § (1) bekezdés d) pontjában, 34. § (2) bekezdés a) pontjában, a 35. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 36. § (2) bekezdésében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,"

(22) Az R93. 20. § (1) bekezdése a következő e) és f) pontokkal egészül ki:

(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)

"e) az Éltv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (7) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdés h) pontjában, 50. § (1) és (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal,

f) az Éltv. 33. § b) pont ba) és bc)-be) alpontjaiban foglaltak tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal."

(23) Az R93. 20. § (1) bekezdése a következő e) és f) pontokkal egészül ki:

(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)

"e) az Éltv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (7) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdés h) pontjában, 50. § (1) és (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

f) az Éltv. 33. § b) pont ba) és bc)-be) alpontjaiban foglaltak tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal."

(24) Az R93. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Éltv. 33. § b) pont bb) alpontja tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

(25) Az R93. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Éltv.15. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés e) és f), h) és i) pontjában, 18. § (5) bekezdésében, 20. § (3a) bekezdésében, 23. § (2) és (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint az állatmenhely, állatpanzió és az állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétele tekintetében d) pontjában, valamint e), i)-j) pontjában, (4) bekezdés c)-e) pontjában, a 35. § (1) bekezdésében, 35. § (4) bekezdés a) pontjában a harmadik országba exportáló élelmiszer-előállító létesítmények kivételével, 36. § (1) bekezdés c) pontjában, 53. § (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

(26) Az R93. 5. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § (1) Az Éltv. 38/A. § (12) bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a borászati hatáskörben eljáró járási hivatal és a pálinkaellenőrző hatóságként eljáró járási hivatal; az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a NÉBIH.

(2) Az Éltv. 38/A. § (13) bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH, a Pest Megyei Kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a borászati hatáskörben eljáró járási hivatal és a pálinkaellenőrző hatóságként eljáró járási hivatal, azzal, hogy a gazdaságszerkezeti nyilvántartáshoz való hozzáférés a FELIR-en keresztül biztosított."

(27) Az R93. 26/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26/A. § (1) Az Éltv. 38/A. § (12) bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a pálinkaellenőrző hatóságként eljáró megyei kormányhivatal; az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a NÉBIH.

(2) Az Éltv. 38/A. § (13) bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH, a Pest Megyei Kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a pálinkaellenőrző hatóságként eljáró megyei kormányhivatal, azzal, hogy a gazdaságszerkezeti nyilvántartáshoz való hozzáférés a FELIR-en keresztül biztosított."

(28) Az R93. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § A Hhvtv. 16. § (6) bekezdésében, 23/A. §-ában, 29. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 46. § (7), (7a), (7d) bekezdésében, valamint a 74. § (4a) bekezdésében meghatározott halgazdálkodási hatóság a miniszter."

(29) Az R93. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hhvtv. 20. § (1a) bekezdésében, 42. § (1), (4), (7) és (7a) bekezdésében, 47. § (5) bekezdésében, valamint - az állami halőr tekintetében - a Hhvtv. 56. § (2), (4), (5) és (9) bekezdésében foglalt hatáskört a NÉBIH gyakorolja."

(30) Az R93. 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Hhvtv. 52. § (1) bekezdés végrehajtásához szükséges informatikai programot üzemeltető halgazdálkodási hatóság a NÉBIH."

(31) Az R93. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A NÉBIH jogosult a Hhvtv. 45. § (1) bekezdése, 53. § (3) bekezdése, 56. § (13) bekezdése, 61. § (6) bekezdése szerinti ellenőrzések lefolytatására, továbbá megilletik a Hhvtv. 43. § (2) és (3) bekezdésében, 44. § (6) bekezdés a) pontjában és (7) bekezdésében, 52. § (2) és (3) bekezdésében, 56. § (8) bekezdésében, 58. § (3) és (4) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés a)-j) és l)-o) pontjában, 61. § (4) bekezdésében, 62/B. § (1) és (2) bekezdésében, 64. § (1) bekezdésében, 65. §-ában, 65/A. §-ában, 66. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 67. § (1), (2), és (4)-(6) bekezdésekben, 69/A. §-ában, és 70. §-ában foglalt jogosítványok. Ez a rendelkezés nem érinti a területi halgazdálkodási hatóság, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzési és intézkedési jogosultságát."

(32) Az R93. 33. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hhvtv.)

"b) 56. § (13) bekezdése, 63. § (4) bekezdése, 63/A. §-a és 74. § (7) bekezdése szerinti esetben a halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szerve a NÉBIH."

(33) Az R93. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el ingatlanügyi hatóságként."

(34) Az R93. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott földminősítéssel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal

a) végzi a községi és járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a községi és járási mintatér-jegyzék vezetését,

b) folytatja le a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik."

(35) Az R93. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőknek az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti ellenőrzésére, továbbá a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóság - ha e rendelet másként nem rendelkezik - az igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatások igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, a telephelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv évente egyszer rendszeresen, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal megkeresésére eseti tájékoztatást ad a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőkről."

(36) Az R93. 42. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az Mgtpt. 7. § (3) bekezdésében, 7/A. § (5) bekezdésében, valamint 8. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH-et és a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalt jelöli ki azzal, hogy az Mgtpt. 7/A. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében a feldolgozó mezőgazdasági üzemközpontja szerint illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatal jár el."

(37) Az R93. 42. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az Mgtpt. 7. § (3) bekezdésében, 7/A. § (5) bekezdésében, valamint 8. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH-et és a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki azzal, hogy az Mgtpt. 7/A. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében a feldolgozó mezőgazdasági üzemközpontja szerint illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jár el."

(38) Az R93. 43. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földműves nyilvántartás vezetésére a földügyi igazgatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Földforgalmi tv. szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására, valamint a Fétv.-ben meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére."

(39) A R93. a 48. §-t követően a következő 11/A-11/C. alcímmel egészül ki:

"11/A. A fajtavizsgálatot végző szerv kijelölése

48/A. § A Kormány a vetőmagtörvény 8. §-ában, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdés k) pontjában és 26. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében fajtavizsgálatot végző szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

11/B. Az állami elismerési nyilvántartást vezető szerv kijelölése

48/B. § A Kormány a vetőmagtörvény 9. § (3) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 15. § (8) és (11) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, és 23. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében állami elismerési nyilvántartást vezető szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

11/C. A minősítést végző szerv kijelölése

48/C. § A Kormány a vetőmagtörvény 15. § (9) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében minősítést végző szervként a NÉBIH-et jelöli ki."

(40) Az R93. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány - a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltak tekintetében telekalakítási hatóságként az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(41) Az R93. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vadászati hatóságként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi vadászati hatóság) jár el - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a megyére kiterjedő illetékességi területen."

(42) Az R93. 75. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló eljárásban a bányászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt kell szakértőként kirendelni."

(43) Az R93.

a) 2. melléklete helyébe a 37. melléklet lép,

b) 4. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(44) Az R93.

1. 4. §-ában, 55. § c) pontjában a "kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

2. 6. § (1) bekezdésében az "a területi természetvédelmi hatóság, valamint a jegyző" szövegrész helyébe a "valamint a területi természetvédelmi hatóság" szöveg,

3. 6. § (4) bekezdésében a "kormányhivatal és járási hivatal, valamint a jegyző" szövegrész helyébe a "kormányhivatal, valamint a járási hivatal" szöveg,

4. 7. § c) pontjában, 18. § (8)-(10) bekezdésében, 29. § d) pontjában, 42. § (4) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 51. § b) pontjában, 54. §-ában, 59. § d) pontjában a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

5. 9. § (1) bekezdés d) pontjában, 30. § (1) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, 48. § bb) alpontjában és c)-d) pontjában a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

6. 17. § (2) bekezdés b) pontjában, 18. § (1) bekezdés c) és e) pontjában, 18. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 18. § (6) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés b) pontjában, 20. § (2) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, 26. § a) pontjában a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal" szövegrész helyébe a "növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

7. 18. § (2) bekezdés d) pontjában a "Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

8. 18. § (5) bekezdésében a "feladatokat" szövegrész helyébe a "feladatokat, valamint az Éltv. 38. § (1) bekezdés 26. pont g) alpontja szerinti feladatot" szöveg,

9. 28. § (2) bekezdés c) és g) pontjában, 52. § (3) bekezdés a)-b) pontjában a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

10. 28. § (2) bekezdés e) pontjában a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

11. 30. § (1) bekezdésében az "Elsőfokú halgazdálkodási" szövegrész helyébe a "Halgazdálkodási" szöveg,

12. 30. § (7) bekezdésében az "és a területi halgazdálkodási hatóság által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

13. 32. § (4) bekezdésében a "halászati" szövegrész helyébe a "halgazdálkodási" szöveg,

14. 35. §-ában a "halászjegy" szövegrész helyébe a "halászati engedély" szöveg,

15. 43. § (5) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatalt" szövegrész helyébe "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

16. 43. § (6) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

17. 45. § d) pontjában a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

18. 46. § (2) bekezdésében a "járási hivatalok" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalok" szöveg,

19. 47. § (1) bekezdés d) pontjában a "19. § (2a) bekezdésében" szövegrész helyébe a "19. § (1) és (3) bekezdésében" szöveg, az "e) pontjában" szövegrész helyébe az "e) pontjában, h) pont he) alpontjában" szöveg,

20. 47. § (1) bekezdés f)-g) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

21. 52. § (1) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt (a továbbiakban: talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal)" szöveg,

22. 54. §-ában az "59. § (2) és (3) bekezdésében, 60. §-ában, 62. §-ában és 63. §-ában" szövegrész helyébe az "59. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 60. §-ában, 62. §-ában, 63. § (2) és (3) bekezdésében, 64. § (1)-(3) bekezdésében és 64/A. § (1), (4) és (5) bekezdésében" szöveg,

23. 60. § (3a) bekezdésében a "Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

24. 76. § (4) bekezdésében az "A jogszabályban" szövegrész helyébe az "Apróvadra történő vadászat esetén a jogszabályban" szöveg,

25. 79/E. § (4) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

(45) Hatályát veszti az R93.

1. 3. § (3) bekezdés c) pontja,

2. 3. § (4)-(7) bekezdése,

3. 5. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében az "elsőfokon" szövegrész,

4. 8. § (1) bekezdése,

5. 9. § (1) bekezdés d) pontjában a " , 28. §-ában a szállítmányonkénti minőségi tanúsítvány kiadása tekintetében" szövegrész,

6. 12. § (4) bekezdés a) pontja,

7. 13. § d) pontja,

8. 14. § (1) és (2) bekezdése,

9. 18. § (1) bekezdés c) pontjában és 26. § a) pontjában az "és a Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész,

10. 18. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal," szövegrész,

11. 18. § (11) bekezdése,

12. 30. § (2) bekezdésében, 60. § (2) bekezdésében az "Érdi Járási Hivatal" szövegrész,

13. 34. § (3) bekezdésében, 37. § (2a) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

14. 36. § c) pontja,

15. 37. § (2) bekezdése,

16. 42. § (5) bekezdése,

17. 45. § c) pontja,

18. 46. § (1) bekezdése,

19. 47. § (1) bekezdés e) pontja,

20. 50. § (2) bekezdése,

21. 52. § (4) bekezdése,

22. 56. § b) pontjában a "megyeszékhely szerinti járási hivatala" szövegrész,

23. 60. § (3) bekezdése,

24. 79/A. § (4) bekezdése,

25. 79/D. § (3) bekezdése,

26. 79/E. § (6) bekezdése,

27. 79/F. § (3) bekezdése,

28. 79/H. § (7) bekezdése,

29. 1. melléklete.

160. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

160. § (1) Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R94.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az eljárás lefolytatására és a döntés meghozatalára a (2) és (3) bekezdés szerint jogosult kormányhivatal köteles a döntés meghozatala előtt valamennyi érintett kormányhivatal írásos véleményét kikérni a kérelem teljesíthetősége tekintetében. Az érintett kormányhivatal a megkeresésre 8 napon belül köteles válaszolni. Véleményeltérés esetén az eljárás lefolytatására jogosult kormányhivatal álláspontja az irányadó. A döntés meghozatalát követően a véleményeltérés okairól az érintett kormányhivatalokat tájékoztatni kell. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében az eljáró kormányhivatal a döntés véglegessé válását követően tájékoztatja a minisztert a véleményeltérés okairól."

(2) Az R94. 6. címe és a 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. A közigazgatási per

12. § (1) Az érintett ingatlan tulajdoni lapjára fel kell jegyezni az ingatlanügyi hatósági határozat elleni keresetlevél benyújtásának a tényét.

(2) Az ingatlan határvonalát vagy területét érintő keresetlevelet az ingatlanügyi hatósági határozat elleni keresetlevél benyújtása tényének feljegyzésével egyidejűleg meg kell küldeni valamennyi érintett ingatlan tulajdonosának is."

(3) Az R94.

a) 3. § (1) bekezdésében a "járási hivatal, mint elsőfokú" szövegrész helyébe a "kormányhivatal, mint" szöveg,

b) 3. § (2)-(5) és (8) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésben, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és (4) bekezdésben, 8. § (1) és (2) bekezdésben, 16-17. §-ban, 23. § (4)-(5) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 2. melléklet 3. pontjában a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 3. § (3)-(4) bekezdésében, 6. § (1)-(2) bekezdésben a "járási hivatalhoz" szövegrészek helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében, 2. alcím címében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

lép.

(4) Hatályát veszti az R94.

a) 2. § (1) bekezdésében a "vagy az ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész,

b) 7. § (3) bekezdése,

c) 5. alcíme,

d) 4. melléklete.

161. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

161. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R95.) 3. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ látja el.

(3a) A sugáregészségügyi feladatok ellátását és a sugáregészségügyi előírások betartásának ellenőrzését a Nemzeti Népegészségügyi Központ - az egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában speciális szakértelmet és gyakorlatot igénylő esetben a szakfelügyelő főorvos, a rendvédelmi szervek által működtetett egészségügyi szolgálatok esetében pedig a Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat közreműködésével - látja el."

(2) Az R95. 4. alcíme a következő 6/G. §-sal egészül ki:

"6/G. § A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239. § (2) bekezdése tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként az NNK-t jelöli ki."

(3) Az R95. 8. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)]

"aa) 4. § (1) bekezdés k), l) és o) pontja, 4/A. § (1) bekezdése,"

[szerinti feladatok ellátására.]

(4) Az R95. 8. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki)

"i) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése"

(szerinti feladatok ellátására.)

(5) Az R95. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik."

(6) Az R95. 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdését a gyógyhely helye szerint illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal vizsgálja."

(7) Hatályát veszti az R95.

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "elsőfokú" szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "sugáregészségügyi," szövegrész,

c) 3. § (2) bekezdésében a " , valamint az 1. mellékletben meghatározott esetekben - figyelemmel a (3) bekezdésben és a 2. mellékletben foglaltakra is -" szövegrész,

d) 9. § (1) bekezdés a)-c) pontja,

e) 12. § a) pontja,

f) 13. § (2) bekezdése,

g) 16. § (5) bekezdésében az "A fürdőhely kijelölésével kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelhető ki." szövegrész,

h) 1. melléklete,

i) 2. melléklet 2. pontja.

162. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

162. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R96.)

a) 1. § d) pontjában a "kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala [a c) és a d) pont a továbbiakban együtt: járási hivatal]" szövegrész helyébe a "kormányablak" szöveg,

b) 6. § (1)-(2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányablak" szöveg,

c) 7. § (5) és (5a) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 7. § (7) bekezdésében a "járási hivatalok" szövegrész helyébe a "kormányhivatalok és a kormányablakok" szöveg,

e) 8. § (3) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

f) 8. § (5) bekezdésében a "NEAK-ot, a kormányhivatalt és a megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe a "NEAK-ot és a kormányhivatalt" szöveg,

g) 8. § (6) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányablakot" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R96.

a) 1. § c) pontja,

b) 4. § (4) és (5) bekezdése,

c) 5. §-a,

d) 6. § (2) bekezdésében a " , valamint a járási hivatal" szövegrész,

e) 7. § (3) bekezdés d)-f) pontja,

f) 8. § (4) bekezdésében az "a megyeszékhely szerinti járási hivatalt és" szövegrész,

g) 13-16. §-a.

163. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

163. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R97.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal),

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint

d) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi főigazgatóság),

f) a Szerencsejáték Felügyeletet

jelöli ki."

(2) Az R97. 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal),

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi főigazgatóság),

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

d) a Szerencsejáték Felügyeletet, valamint

e) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)

jelöli ki.

2. § Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki."

(3) Az R97. 3. §-a a következő (4c)-(4e) bekezdésekkel egészül ki:

"(4c) A Kormány a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Szerencsejáték Felügyeletet jelöli ki.

(4d) A Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 14-15. §-ában, 72. §-ában foglaltak tekintetében a katasztrófavédelmi főigazgatóságot, a 104. § (2) bekezdésében, a 108. § (3) bekezdésében és a 109. § (8) bekezdésében foglaltak tekintetében a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

(4e) A katasztrófavédelmi főigazgatóság (4d) bekezdés szerinti hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben a hatósági ellenőrzési feladatokat a katasztrófavédelmi főigazgatóság és illetékességi területén a katasztrófavédelmi igazgatóság látja el."

(4) Az R97. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A Szerencsejáték Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölését a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

(5) Az R97.

a) 3. § (2), (4), (4a), (4b), (4d), (5) és (7) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

b) 3. § (3a) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg,

c) 3. § (6) és (8) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 3. § (9) bekezdésében a "járási hivatalt, a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, valamint a Pest Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

e) 4. § (3) bekezdésében a "járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 5. § (4) bekezdés f) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

g) 5. § (4) bekezdés g) pontjában a "állami tisztviselőinek" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőinek" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R97.

a) 3. § (4) bekezdés a) pontja,

b) 5. § (1) bekezdésében az "és a járási hivataloknak" szövegrész,

c) 5. § (4) bekezdés e) és g) pontjában az "a járási hivatal és" szövegrész.

164. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

164. § (1) Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R98.) 1. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) ellátja az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet]

h) 9. cikk (3) bekezdése

[szerinti feladatokat.]

(2) Az R98. 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi hatóság ellátja az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)

"c) a 8. cikk (1) bekezdése szerinti ex situ engedélyezéssel"

(kapcsolatos feladatokat.)

(3) Az R98. 4. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A természetvédelmi, környezetvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, erdészeti, vadászati és halgazdálkodási feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint az országos illetékességgel eljáró növénytermesztési hatóság, élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, erdészeti hatóság, vadászati hatóság, halgazdálkodási hatóság és természetvédelmi hatóság - a hatáskörébe tartozó ügyekben - ellátja az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(4) Az R98. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében a kormányhivatal, az országos illetékességgel eljáró természetvédelmi hatóság, az országos illetékességgel eljáró növénytermesztési hatóság, a területi vízügyi hatóság és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hatósági ellenőrzést végez."

(5) Az R98. a 11. §-t követően a következő 3/A-3/B. alcímmel egészül ki:

"3/A. A kedvtelésből tartott idegenhonos inváziós fajok példányainak bejelentő- és információs rendszere

11/A. § (1) Az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonosok az általuk tartott idegenhonos inváziós fajok jegyzékén szereplő kedvtelésből tartott állatokat kötelesek bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a tulajdonos nevét, az egyedek faját, darabszámát, nemét (amennyiben ismert), életkorát, a tulajdonba kerülés időpontját, valamint tartási körülményeinek leírását.

(2) A területi természetvédelmi hatóság a bejelentett példányokról és a velük összefüggésben közölt adatokról nem közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A területi természetvédelmi hatóság a bejelentéssel érintett faj jogszerű tartásának feltételeiről a bejelentőt tájékoztatja.

(4) A bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a természetvédelmi hatóság a 10. § a) pontja alapján inváziós bírságot szab ki.

3/B. Befogadó létesítmények kijelölése

11/B. § Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós faj ex situ megőrzésére csak az az állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény kaphat engedélyt, amely elsődlegesen a természet- és állatvédelmet szolgálja, az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és tájékoztatással biztosítja, és biztosítani tudja az egyedek tartására vonatkozóan a 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében foglalt előírásokat, és az eljáró hatósággal kötött írásos megállapodásban vállalja az adott faj kedvtelésből tartott példányainak az átvételét és elhelyezését (a továbbiakban: befogadás), melyeket a tulajdonosuk nem tud az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelelően tartani, vagy jogellenesen tart."

(6) Az R98. 9. § (1) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az R98.

a) 2. § (1) és (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében, 9. § (2)-(4) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdés a) pontja.

165. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

165. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R99.) 35. alcíme a következő 150/B. §-sal egészül ki:

"150/B. § Az alábbi nyilvántartások és adatbázisok adatai tekintetében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a nyilvántartást vagy adatbázist vezető együttműködő szerv, ennek hiányában a nyilvántartást vagy adatbázist működtető együttműködő szerv, továbbá ezen nyilvántartások vagy adatbázisok vezetésére, illetve működtetésére jogszabályban kötelezett valamennyi szervezet a KKSZB KEÜSZ útján külön jogszabályban rögzítettek szerint automatikus információátadási szolgáltatást nyújt, vagy azt központi szolgáltatásként a KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától igénybe veszi, amelynek keretében biztosítja az alábbi nyilvántartásokban vagy adatbázisokban szereplő egyes adatoknak a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatalok részére történő átadásának lehetőségét automatikus információátadás útján:

1. a lakáscélú állami támogatásban részesített személyek szerződéses adatainak nyilvántartása;

2. a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások nyilvántartása;

3. az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer adatainak nyilvántartása;

4. az Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszer nyilvántartása;

5. a Támogatási Életút Bázis Adatok nyilvántartása;

6. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatainak nyilvántartása;

7. a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer adatainak nyilvántartása;

8. a hatósági intézkedések és szülők adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek adatainak nyilvántartása;

9. az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatainak nyilvántartása;

10. az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer adatainak nyilvántartása;

11. az elektronikus fogyasztóvédelmi szakrendszer;

12. Áldozat segítő/Jogi Segítségnyújtás szakrendszer (ÁS/JS) szakrendszer;

13. a Pártfogói Iktató és Nyilvántartó Rendszer nyilvántartása;

14. a Felügyelői Ellenőrzések Informatikai és Iktató Rendszere nyilvántartása;

15. az őstermelői nyilvántartás;

16. a Közúti Központi Információs Rendszer adatainak nyilvántartása;

17. a Felsőoktatási Információs Rendszer nyilvántartása;

18. ipar-, és kereskedelmi szakrendszer;

19. Integrált Szakrendszer Lakcímet Használóknak."

(2) Hatályát veszti az R99. 99. § 11. pontjában az "elsőfokú" szövegrész.

166. Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

166. § Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában az "a borászati hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe az "a borászati hatóságként eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

167. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

167. § (1) A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R100.)

a) 8. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 8. § (2) és (3) bekezdésében, 8/B. § (3)-(4), (9)-(12) és (15) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 8/B. § (1)-(2), (7)-(8) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 8/B. § (1) bekezdésében a "kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

e) 8/B. § (2) bekezdésében a "kormányhivatalnál" szövegrészek helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

f) 8/B. § (2) bekezdésében a "kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

g) 8/B. § (6) és (14) bekezdésében a "kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg

lép.

(2) Az R100. 10/A. §-ában a "2019." szövegrész helyébe a "2020." szöveg lép.

168. A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

168. § A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg lép.

169. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

169. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R101.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket az MBFSZ gyakorolja. A kormányhivatalok bányafelügyeleti és állami földtani hatósági feladatait érintően felügyeleti szerv az MBFSZ."

(2) Az R101. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásában - az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével -, a 2. mellékletben meghatározott feltételek esetén a kormányhivatal a 2. mellékletben meghatározott szakkérdéseket vizsgálja.

(2) A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban, a 3. mellékletben meghatározott feltételek esetén a kormányhivatal a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket vizsgálja.

(3) A kormányhivatal a polgári felhasználású robbanóanyagok gyártására, tárolására, felhasználására, megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, ha a tevékenység végzése védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlangban vagy barlang védőövezetében történik vagy ezekre közvetlen hatással van, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, a tevékenységnek a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltaknak vagy további feltételek fennállásának megfelelőségét szakkérdésként vizsgálja.

(4) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban a kormányhivatal a helyi építési szabályzat előírásainak történő megfelelést szakkérdésként vizsgálja.

(5) A bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában - ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik - a kormányhivatal a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőséget szakkérdésként vizsgálja."

(3) Az R101.

a) 2. melléklete helyébe a 39. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 40. melléklet

lép.

(4) Hatályát veszti az R101. 3. § (4) bekezdésében az "első fokon" szövegrész.

170. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

170. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

171. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

171. § A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

172. A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

172. § (1) A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R102.) 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § A Felügyelet ellátja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat."

(2) Az R102. a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § A Grtv. 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak megsértése miatt 2020. január 1-jét megelőzően indult hatósági ügyekben az ügy indulásakor annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv jár el."

173. A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

173. § Hatályát veszti a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés 2. pontjában az "az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítóját és számát, ennek hiányában az" szövegrész.

174. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

174. § (1) A Magyar Államkincsárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R103.) 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az EMVA-ból, az EMGA-ból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó, elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis maior eset a kérelemben jelzett területen és időpontban bekövetkezett-e -,

a) a mezőgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében az agrárkár-megállapító szervként eljáró megyei kormányhivatalt,

b) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy elrendelt járványügyi intézkedés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt,

c) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt,

d) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt

szakhatóságként jelöli ki."

(2) Hatályát veszti az R103.

a) 14. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés h) pontjában a " , valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok" szövegrész,

b) 14. § (4) bekezdés b)-c) pontjában az "és járási (fővárosi kerületi) hivatalok" szövegrész,

c) 18. § (2) bekezdésében az "és a Pest Megyei Kormányhivatal egyeztetés útján" szövegrész.

175. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

175. § (1) A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R104.) 2. (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. kormányhivatal: a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, Pest megye és a főváros területén fekvő lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala;"

(2) Az R104. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján

a) ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja,

b) a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(2) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti eljárást folytató felügyeleti szerv a miniszter."

(3) Az R104.

a) 2. § (1) bekezdés 2. pontjában, 12. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 6. pontjában, 6. § (8) bekezdésében, 9. § (1) és (3)-(4) bekezdésében, 10. § (1) és (3)-(4) bekezdésében, 12. § (1) és (4)-(6) bekezdésében, 13. § (1)-(3) bekezdésében, 15. § (1)-(3) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 6. § (8) bekezdésben és 12. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

d) 14. § (5) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

e) 23. § (5) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól" szöveg,

f) 24. § nyitó szövegrészében, 26. § (3) bekezdésében a "járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R104. 8. alcíme.

176. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

176. § (1) A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R105.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Továbbképzést a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Jelnyelvi Programirodája (a továbbiakban: Programiroda) által pályázati úton hároméves időtartamra kijelölt személyek vagy szervezetek (a továbbiakban: továbbképző szervezet) szervezhetnek a kijelölésben meghatározottak szerint."

(2) Az R105. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Programiroda a kijelölésben meghatározza, hogy a továbbképző szervezet által szervezett és a pályázatban feltüntetett programok közül melyeket ismer el a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzésnek. A Programiroda a kijelölésről szóló döntését a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége véleményének kikérésével hozza meg."

(3) Az R105.

a) 9. § (2) bekezdés b) pontjában, 9. § (3) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (1)-(4) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Programiroda" szöveg,

b) 9. § (5) bekezdésében a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Programiroda" szöveg,

c) 10. § (2) és (3) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Programirodának" szöveg

lép.

177. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

177. § Hatályát veszti a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. §-ában az "első fokon" szövegrész.

178. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

178. § (1) Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R106.) a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § Az 1. melléklet 1076, 1078 és 1081. sorában foglalt adatgyűjtéshez kapcsolódóan az első fokon eljáró építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a 2020. év február 28-ig keletkezett ügyek vonatkozásában legkésőbb 2020. február 29-ig szükséges adatot szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal felé."

(2) Az R106. 1. melléklet 1696. sora kiegészül a következő (17) ponttal:

(A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai)

"(17) Központok: adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról"

(3) Hatályát veszti az R106. 1. melléklet

a) 1210. sor (13) pontja,

b) 1076-1078 és 1081 sorában az "elsőfokú" szövegrész.

179. A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

179. § A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Nyilvántartásba be kell jegyezni valamennyi, a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott tevékenységekre vonatkozó adatot."

180. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

180. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. pont a) alpontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "az a területi mérnöki kamara, amelynek az ügyfél a tagja" szöveg lép.

181. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

181. § (1) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R107.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) vagy kormányablakban személyesen előterjesztett kérelmet az ügyfélszolgálat vagy a kormányablak készíti el, amelyet a kérelmező a helyszínen aláír."

(2) Az R107. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A kormányablakban személyesen előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton küldi meg a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére."

182. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

182. § A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogató hatóságként eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: támogató hatóság) a kérelmet és annak mellékleteit a beérkezést követő öt napon belül továbbítja a döntő hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: döntő hatóság)."

183. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

183. § A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7. jogi segítségnyújtó szolgálat: a jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium"

184. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről szóló 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

184. § Hatályát veszti az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről szóló 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 1. alcíme,

b) 1. melléklete.

185. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

185. § Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § Az anyakönyvvezető - a menekültként elismert személyek kivételével - az anyakönyvi kivonatot, valamint a törvényben meghatározott adattartalmú értesítést nemzetközi szerződésben meghatározott időtartamon, ennek hiányában harminc napon belül közvetlenül a külföldi személy állampolgársága szerinti állam illetékes magyarországi külképviseleti hatóságának, vagy - ha a külföldi személy állampolgársága szerinti államnak Magyarországon nincs külképviselete - a külpolitikáért felelős miniszternek küldi meg."

186. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

186. § (1) Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R108.) 1. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R108. 12. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontja.

187. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.)Korm. rendelet módosítása

187. § Hatályát veszti a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában a "vagy az egyéni vállalkozói igazolványának számát" szövegrész.

188. A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

188. § (1) A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R109.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében - az igénylő kérelmére - a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el. A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. A jogosultakról a nyilvántartást a Kincstár vezeti."

(2) Az R109.

a) 1. §-ában a "járási hivatalokra" szövegrész helyébe "fővárosi és megyei kormányhivatalokra" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében; 6. § (1) és (3) bekezdésében; 7. § (2) és (3) bekezdésében; 9. § (2) és (3) bekezdésében, 2. melléklet 6.1. és 6.5. pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében "járási hivatalnál" szövegrész helyébe "kormányhivatalnál" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

e) 6. § (3) és (4) bekezdésében; 2. melléklet 6.3. pontjában a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg

lép.

189. A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

189. § A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

190. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

190. § (1) A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R110.) 4. § (1) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal:

(A hajózási hatóság engedélye nélkül végezhető:)

"d) a 25 m2 alatti fedélzeti területű úszóműállás létesítése és használatba vétele."

(2) Az R110. 17. § (1) bekezdésében az "Az elsőfokú" szövegrész helyébe az "A" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R110. 44. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész.

191. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

191. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

192. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

192. § Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 4.1.4.2. pontjában a "járási hivatalok," szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei" szöveg lép.

193. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

193. § (1) A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R111.) 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az e rendeletben meghatározott településkép-védelmi hatósági feladatok ellátására a kiemelt településkép-védelmi környezetre kiterjedő illetékességgel településkép-védelmi hatóságként az örökségvédelmi és építésügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(2) Hatályát veszti az R111.

a) 28. § (8) bekezdés b) pont bc) alpontja,

b) 35. § (2) bekezdése.

194. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

194. § (1) A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R112.) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Kormány a kulturális örökség védelmével (a továbbiakban: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására örökségvédelmi feladatkörében]

"a) örökségvédelmi hatóságként (a továbbiakban: hatóság) - a c)és d) pontban meghatározott feladatok kivételével - a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal);

b) a kormányhivatalok örökségvédelmi hatósági feladatellátásának törvényességi, szakszerűségi ellenőrzésére és az e rendeletben meghatározott hatósági feladatokra örökségvédelmi hatóságként, valamint a hatóságnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti felügyeleti szerveként a minisztert;"

(jelöli ki.)

(2) Az R112. 10. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R112.

a) 10. § (7) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatalok," szövegrész,

b) 1. melléklete.

195. A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

195. § (1) A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R113.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságok feletti felügyeleti szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(2) Az R113. 4-5. §-ában, 6. § (4) bekezdésében az "Az elsőfokú" szövegrész helyébe az "A" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R113.

a) 2. § (1) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrészek,

b) 2. § (2) bekezdése,

c) 10. § c) pontjában, 11. § (3) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész.

196. Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

196. § (1) Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R114.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentésben közreműködő szervként, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv) jelöli ki.

(2) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzési ügyekben eljáró szervként a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.

(3) Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított hatósági bizonyítvánnyal, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a nyilvántartást vezető szerv országos illetékességgel látja el."

(2) Hatályát veszti az R114.

a) 2. § (2) bekezdésében a " , valamint az igazolványhoz" szövegrész,

b) 3. alcíme,

c) 8. § (1) bekezdés a) pontja

d) 1-2. melléklete.

197. A Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

197. § (1) A Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R115.) 3. § (1) bekezdésében a "Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R115.

a) 2. §-a,

b) 1. melléklete.

198. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

198. § (1) A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R116.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az e rendelet szerinti, a fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó eljárásokban az együttes igénylők, illetve a támogatott személyek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező igénylők esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

(2) A kormányhivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban

a) az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is fel lehet hívni,

b) az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti,

c) az ügyintézési határidő 30 nap, és

d) az 5. § (5) bekezdés d) pontja szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban

da) automatikus döntéshozatalnak van helye,

db) jogszerű hallgatásnak nincs helye.

(3) A kormányhivatal a hitelintézetnek az igénylők, illetve a támogatott személyek hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon sem korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét."

(2) Az R116.

a) 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, (4) bekezdés b) pontjában a "járási hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 5. § (5) bekezdés d) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 5. § (7) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatalától" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivataltól" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

e) 8. § (2) bekezdésében, 17. § (1) és (3) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 8. § (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész a "kormányhivatalnak" szöveg,

g) 8. § (3) bekezdésében a "járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

h) 20. § (3) bekezdésében a "járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

199. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

199. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R117.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az eljáró hatóság egészeként kizárt kormányhivatal helyett az 1/A. mellékletben meghatározott másik kormányhivatal jár el.

(2) Az eljáró hatóság egészeként kizárt járási hivatal helyett az 1/B. mellékletben meghatározott másik járási hivatal jár el.

(3) Ha az 1/A., illetve 1/B. mellékletben meghatározott kormányhivatal, illetve járási hivatal sem járhat el hatóságként, az eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kijelölt hatóság jár el."

(2) Az R117. 46. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 208/A. § (2) bekezdése szerinti szabálysértési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(3) Az R117. a következő 35/A. alcímmel egészül ki:

"35/A. A jegyzői építésügyi feladatok átvétele

62/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló a 2019. évi CX. törvény (a továbbiakban: törvény) 1. § (3) bekezdése alapján a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átvételéről kötendő megállapodás alapjául a települési önkormányzatnak a megállapodás megkötésének időpontjában meglévő vagyonleltára szolgál. A megállapodást a törvényben meghatározott felek e rendelet 10. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg.

(2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása - az Átvevő fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott döntése alapján - az ingyenes használatba kerülő vagyonelemektől, illetve a köztisztviselők, valamint státuszaik átvételétől függően történik.

(3) A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv felvételével történik, melyre 2020. március 1-jével kerül sor.

(4) A birtokba adási eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és a polgármester írja alá."

(4) Az R117. a 44. melléklet szerinti 1/A. és 1/B. melléklettel egészül ki.

(5) Az R117. 4. melléklete címében a "járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg lép.

(6) Az R117. 5. melléklete a 45. melléklet szerint módosul.

(7) Az R117. 7. melléklete a 46. melléklet szerint módosul.

(8) Az R117. a 47. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(9) Hatályát veszti az R117.

a) 2. § (6) bekezdése,

b) 46. § (5) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatala" szövegrész,

c) 4. melléklet 1. pontja,

d) 4. melléklet 2.2. és 2.3. pontja,

e) 5. melléklet 11. pontja,

f) 6. melléklet 1-7. pontja és 34-35. pontja,

g) 7. melléklet 3. pontja.

200. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

200. § Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 40. § a) pontjában a "megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 41. § a) pontjában, 45. §-ában, 46. § (2) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 55. § (2) bekezdésében, 58. § (3) bekezdésében, 76. §-ában, 78. § (1) bekezdésében, 79. §-ában, 85. §-ában a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 42. § (4) bekezdésében, 58. § (4)-(6) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

d) 58. § (1) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

e) 70. §-ában a "megyeszékhely szerinti járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg

lép.

201. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

201. § (1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R118.) 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. § (4) és (5) bekezdése, a 2. § 7. pontja, a 8. alcím, a 19. §, valamint a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba."

(2) Az R118.

a) 15. § (1) bekezdésében az "a (2) és (3)" szövegrész helyébe az "a (2)-(4)" szöveg,

b) 15. § (3) bekezdésében az "Az 1. § (4) és (5) bekezdése, a 2. § 7. pontja, a 6. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. §, a 8. alcím, a 19. §, valamint a 4. melléklet" szövegrész helyébe az "A 6. § (2) bekezdése, a 8. §, valamint a 10. §" szöveg

lép.

202. Záró rendelkezések

202. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(8) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (1)-(2) bekezdése, a 8. §,a 10. § (1)-(3), (5)-(6), (8) bekezdése, (10) bekezdés a)-f) és l)-m) pontja, (11) bekezdés a)-c) és g)-i) pontja, a 14-15. §, a 18. §, a 22. §, a 23. § (1)-(2) bekezdése, (3) bekezdés c)-h) pontja és (4) bekezdése, a 26. §, a 28. §, a 32. §, a 35. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése, a 40-41. §, a 44. § (2)-(5), (7), (9) bekezdése, (10) bekezdés a) és d) pontja, (11) bekezdés a)-d) pontja, a 45. § (10) bekezdése, a 48-50. §, az 52. §, az 58. § (2) bekezdés b) pontja, (3) bekezdés b)-d) pontja, az 59. § (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, a 60. §, a 66-67. §, a 72. §, a 74. §, a 76. § b)-d) pontja, a 77-79. §, a 81. § (1) és (3)-(5) bekezdése, a 84-86. §, a 88. § (2) bekezdése, a 90-92. §, a 94. § (1) és (2) bekezdése, (3) bekezdés a)-b) pontja, (4) bekezdés c) pontja, a 95. § (4) bekezdése, (6) bekezdés h)-i) pontja, a 98. §, a 99. § (1) bekezdése, a 100. §, a 102. §, a 104-105. §, a 107. § (1) és (2) bekezdése, (4) bekezdés e)-f) és l) pontja, a 110. § (1) bekezdése, a 112. § b)-f) pontja, a 115. §, a 116. § (1)-(2) és (4) bekezdése, a 118-119. §, a 123. §, a 125. §, a 127. §, a 129. §, a 130. § (1) és (3) bekezdése, a 133. § (1) bekezdése, a 134. §, a 139-140. §, a 141. § (7) bekezdése, a 142. §, a 146-147. §, a 149. §, a 153-154. §, a 157. § (6) bekezdése, a 158. § (4)-(9) bekezdése, (14) bekezdés e)-g) pontja, a 159. § (6), (10)-(12), (14), (16)-(17), (19)-(22), (24)-(26), (28)-(32), (36), (39) bekezdése, (44) bekezdés 2-3., 13-14., 19., 22. és 24. pontja, (45) bekezdés 5-6., 9-10. és 19. pontja, a 161. § (1), (3)-(4) bekezdése, (7) bekezdés b)-f) és h)-i) pontja, a 163. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 164. § (1)-(2), (5) bekezdése, (7) bekezdés b) pontja, a 166. §, a 170-173. §, a 178. § (1)-(2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, a 179-181. §, a 184-185. §, a 187. §, a 190. § (1) bekezdése, a 196. § (2) bekezdése, a 197. §, a 199. § (1), (3)-(4), (6)-(8) bekezdése, (9) bekezdés c)-d) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 157. § (2)-(3) bekezdése 2020. január 10-én lép hatályba.

(4) A 148. § (1) és (2) bekezdése a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(5) Az 1-6. §; a 7. § (3) bekezdése; a 9. §; a 10. § (4), (7), (9) bekezdése, (10) bekezdés g)-k) és n) pontja, a (11) bekezdés d) -f) és j) pontja; a 11-13. §, a 16-17. §; a 19-21. §, a 23. § (3) bekezdés a)-b) pontja; a 24-25. §; a 27. §; a 29-31. §; a 33-34. §; a 35. § (2) bekezdése; a 36-38. §; a 39. § (3)-(4) bekezdése; a 42-43. §; a 44. § (1), (6), (8) bekezdése, (10) bekezdés b)-c) pontja, (11) bekezdés e) pontja; a 45. § (1)-(9) és (11)-(13) bekezdése; a 46-47. §; az 51. §; az 53-57. §; az 58. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja; az 59. § (1) bekezdés a) pontja; a 61-65. §; a 68-71. §; a 73. §; a 75. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a)-b) pontja, (3) bekezdése; a 76. § a) pontja; a 80. §; a 81. § (2) bekezdése; a 82-83. §, a 87. §; a 88. § (1) bekezdése; a 89. §; a 93. §; a 94. § (3) bekezdés c)-d) pontja, (4) bekezdés a)-b) pontja; a 95. § (1)-(3), (5) bekezdése, (6) bekezdés a)-d), f)-g), j)-m) pontja; a 96-97. §; a 99. § (2) bekezdése, a 101. §; a 103. §; a 106. §; a 107. § (3) bekezdése, (4) bekezdés a)-d), g)-k) pontja, (5) bekezdése; a 108-109. §; a 110. § (2)-(3) bekezdése, a 111. §; a 112. § a) pontja, a 113-114. §; a 116. § (3) bekezdése, a 117. §, a 120-122. §; a 124. §; a 126. §; a 128. §; a 130. (2) és (4) bekezdése; a 131-132. §; a 133. § (2)-(3) bekezdése; a 135-138. §; a 141. § (1)-(6) és (8)-(9) bekezdése; a 143-145. §; a 148. § (3) bekezdése; a 150-152. §; a 155-156. §; a 157. § (1), (4)-(5), (7)-(10) bekezdése; a 158. § (1)-(3), (10)-(13) bekezdése, (14) bekezdés a)-d) és h) pontja; a 159. § (1)-(5), (7)-(9), (13), (15), (18), (23), (27), (33)-(35), (37)-(38), (40)-(43) bekezdése, (44) bekezdés 1., 4-12., 15-18., 20-21., 23. és 25. pontja, (45) bekezdés 1-4., 7-8., 11-18., és 20-29. pontja; a 160. §; a 161. § (2), (5)-(6) bekezdése, (7) bekezdés a) és g) pontja; a 162. §; a 163. § (2), (5)-(6) bekezdése; a 164. § (3)-(4) és (6) bekezdése, (7) bekezdés a) pontja; a 165. § (2) bekezdése; a 167. § (1) bekezdése, a 168-169. §; a 174-177. §; a 178. § (3) bekezdés b) pontja; a 182-183. §; a 186. §; a 188-189. §; a 190. § (2)-(3) bekezdése; a 191-195. §; a 198. §; a 199. § (2), (5) bekezdése, (9) bekezdés a)-b) pontja, a 200. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 75. § (2) bekezdés c) pontja, a 196. § (1) bekezdése, a 199. § (9) bekezdés e)-g) pontja 2020. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 95. § (6) bekezdés e) pontja, a 107. § (4) bekezdés m) pontja 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(8) A 165. § (1) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

203. § (1) E rendelet rendelkezéseit a - rendelkezések hatálybalépésekor - folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e rendelet hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása e rendelet rendelkezése szerint kerül.

(3) Ha az ügyben a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény vagy e kormányrendelet hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(4) A folyamatban lévő ügyekben az e rendelet hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e rendelet hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(5) A (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e rendelet hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

(6) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárást az a szerv folytatja le, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása e rendelet rendelkezése szerint kerül.

204. § (1) E rendelet 41. §-a, 51. §-a, 68. §-a, 75. §-a, 119. §-a, 132. §-a és 201. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a 201. §-ban foglalt szabályozásra figyelemmel történő, a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Vikor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelethez

Kitöltési útmutató az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterhez

Általános tudnivalók

Az önkormányzat tulajdonában lévő minden önálló ingatlanról egyedi nyilvántartást kell felfektetni. Önálló ingatlan:

- az ingatlan-nyilvántartásban minden egyes helyrajzi szám alatt nyilvántartott föld a rajta lévő épületekkel, egyéb építménnyel, illetve azok együttese,

- az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal rendelkező földrészleten kívüli önálló ingatlanok (egyéb önálló ingatlanok), függetlenül attól, hogy az önkormányzat számviteli nyilvántartásában a 12. számlacsoportban vagy az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök között szerepel, valamint

- a számviteli nyilvántartásban - helyrajzi szám nélkül - a 12. számlacsoportban nyilvántartott felszín alatti és feletti építmények.

Nem tartoznak ide az önkormányzatok számviteli nyilvántartásában a 12. számlacsoportban szereplő idegen (nem önkormányzati tulajdonú) ingatlanon végzett beruházási, felújítási, rekonstrukciós munkák aktivált értékei. A természetes vizek, közcélú vízilétesítmények és a közlekedési területek (például utak) és építményeik tekintetében - műszaki-gazdasági és vagyongazdálkodási szempontból - a vonal hossza és jellege a döntő, ezért ezen ingatlanoknál a vonalhoz kell az ingatlanvagyon-kataszter (a továbbiakban: kataszter) helyrajzi szám szerinti gyűjtését rendezni.

Az ingatlanok területi adatainak (hektár) egyedileg és összesítve meg kell egyezniük az ingatlan-nyilvántartás által az önkormányzat nevén nyilvántartott területtel.

Ingatlan a föld alatt (közterületen) vezetett közterületi közmű is. Ezért a kataszterben az építmények között szerepelniük kell.

A közterület alatt vezetett közművek az ingatlan-nyilvántartásában nem, csak a közművállalatok, valamint az önkormányzatok számviteli nyilvántartásában szerepelnek. (Nem minősül önkormányzati tulajdonú közműnek a gazdasági társaságba apportált közmű.)

A kataszternek a valós, természetbeni állapotot kell tartalmaznia. Ennek érdekében hármas követelmény, hogy

- a valós természetbeni állapotot tükrözze;

- a kataszterben szereplő valós állapot és az ingatlan-nyilvántartás lapjai között legyen összhang;

- a közműadatok egyezzenek meg a közműnyilvántartás önkormányzati tulajdonra vonatkozó részeivel.

A kataszterben feltüntetett épület ingatlanrészek, illetőleg egyéb építmény ingatlanrészek bruttó értékének külön-külön és minden időpontban meg kell egyezni a számvitelben nyilvántartott bruttó értékkel. A kataszter felfektetésének kiindulási alapja az ingatlan-nyilvántartás okirattára, a tulajdoni lapok és az ingatlannyilvántartási térkép.

Az ingatlan-nyilvántartás az önkormányzati tulajdont az 51-53. kódszámon tartja nyilván. Az önkormányzatnak a nem saját illetőségű területén lévő ingatlana tekintetében az ingatlan fekvése szerinti ingatlanügyi hatósággal kell egyeztetnie. Ha az ingatlanügyi hatóság adatai nem egyeznek meg az önkormányzat adataival, a valós helyzetnek megfelelően, a rendezést az ingatlanügyi hatóság felé kezdeményezni kell.

A régebben épült épületek, egyéb építmények műszaki adatai, jellemzői időközben változtak (átalakítás, korszerűsítés stb.), ezért célszerű azoknál a helyszíni felmérés.

A kataszter szerkezete az építőkocka elvére épül fel. Az "I" Ingatlan adatlap tartalmazza az ingatlanra vonatkozó minden lényeges összesítő, gyűjtő adatot az ingatlanügyi hatóság és a számvitel nyilvántartásaiból. A többi betétlap az ingatlanhoz tartozó föld, épület, építmény jellemzőit tartalmazza. Az "I" Ingatlan adatlaphoz minden esetben kapcsolódik a földre, területre jellemző ingatlan-nyilvántartási és építésügyi, településrendezési információ betétlapja. Ez alól kivétel, ha a föld idegen tulajdonú, csak a rajta lévő építmény önkormányzati tulajdonú.

A földterületre vonatkozó adatokat 5 betétlap foglalja össze:

"F" Földterület

"Z" Zöldterület

"U" Közlekedési terület

"V" Vizek, közcélú vízilétesítmények

"T" Temetők

Az ingatlanhoz az 5 közül - a meghatározott eseteken kívül - csak egy tölthető ki.

Az "F" földterület betétlap nem tartalmazza a zöldterület, közlekedési terület, vizek, temetők területre jellemző adatait. A kiemelést és a megkülönböztetést indokolta, hogy ismétlésre ne kerüljenek adatok (pl. zöldterület a földterülettel azonos). Ez utóbbi betétlapok tartalmazzák már a vagyongazdálkodás és feladatellátás szempontjából megkülönböztetett funkciójuknak megfelelő lényeges adatokat építményeikkel együtt (pl. út jellege, burkolata).

Ha a földterület beépített, akkor szükséges az épület és/vagy építmény betétlapjának (lapjainak) kitöltése, kivéve azt az esetet, amikor földhasználati jog alapján idegen tulajdonú épülettel beépített. Az épületekre vonatkozó adatokat 4 betétlap fogja össze: "E" Lakóépületek

"N" Intézmény vagy nem lakás célú épület

"R" Üzemi épület

"D" Melléképületek, építmények

A 4 betétlap az épületek építészeti vonatkozásait illetően közel azonos adatokat tartalmaz. Megkülönböztetés az épület funkcionális jellegéből adódik. Az önkormányzat feladatellátásában fontos szempont, hogy a kataszter ellátási adatokat is tartalmazzon. Az intézményekre vonatkozó épületlap feladata ezt az igényt kielégíteni (pl. az iskolai tantermek száma, óvodai férőhely, irodai munkahelyek száma). Az üzemi épületek funkció- és feladatcentrikus eltérései - bár sokrétűek - az előbbi két épületcsoporthoz képest azonban műszaki jellemzőik jobban áttekinthetők. A kataszterben való vezetés érdekében ezért indokolt az épületcsoport külön lapon történő szerepeltetése.

Egy ingatlanon előfordulhat, hogy mind a négy csoportba tartozó épület van, azon belül is egy fajtából több.

Épületlapot annyi épületről kell egyedileg kiállítani, ahány épület tartozik az ingatlanhoz.

Az építmények lehetnek egy ingatlanon önállóan és épületekkel együtt is.

Az építményeket a következő betétlapok fogják össze:

"K" Közmű, víz, csatorna

"H" Közmű, távfűtés

"S" Strand, fürdő

"O" Sportlétesítmények

"Y" Közlekedési műtárgyak

"P" Egyéb építmények

A közművek építményeinek megkülönböztetését az indokolja, hogy azok általában rendszert képeznek, művi építményeikhez (föld alatti vagy feletti) vezetékhálózat tartozik. A közművek, valamint a közlekedési műtárgyak betétlapjai az egybetartozó rendszert fogják össze, ezzel megteremtik az ingatlan-nyilvántartás és a számvitel adatai között a kapcsolatot.

Előfordulhat, hogy a vezetékeket és a közlekedési műtárgyakat nem lehet helyrajzi számhoz kötni. Ilyen esetben a megfelelő betétlap önállóan is szerepelhet a kataszterben, az "I" adatlap és az "F", "U" vagy a "V" a betétlap nélkül.

A közművek és a strand, fürdő betétlapjai csak a földterületi adatlaphoz kapcsolódhatnak.

A "P" egyéb építmények betétlapja a közműveken kívüli egyéb építmények jellemzőit tartalmazza.

Az épületeken belül önállóan hasznosítható egység a lakás és a nem lakás célú helyiség. A helyi önkormányzat vagyon- és lakásgazdálkodásában fontos szerepet tölt be (bérlet, elidegenítés). A kataszterben a lakás, nem lakás célú helyiség külön betétlapként az épülethez kapcsolódik:

"L" Lakás

"B" Nem lakás célú helyiség

A betétlapok a lakás, nem lakás célú helyiségek műszaki jellemzőit tartalmazzák (pl. szobaszám, alapterület, komfortfokozat).

A betétlap adataihoz csatlakoztatható a bérletre vonatkozó nyilvántartás. "M" Módosító adatlap

A módosító adatlap az ingatlan adataiban, annak felfektetési időpontja után történő változásokat, módosulásokat van hivatva követni.

Az adat- és betétlapok kitöltése

A borítólap, az egy ingatlanhoz tartozó adat- és betétlapokat fogja össze (mint egy dosszié). Leglényegesebb adata az ingatlanjelleg-azonosító és a helyrajzi szám, de lehetőséget biztosít az ingatlan nevének, címének és más jellemzőinek borítón való szerepeltetésével - a borító kinyitása nélkül - a keresett ingatlan gyors beazonosítására.

Az ingatlanjelleg-azonosító kód:

Az első öt kódkocka az ingatlan azonosítóját tartalmazza a földrészletekre és az építményekre. Az építmények ingatlanjelleg-azonosítója az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény nómenklatúrája alapján készült (pl. óvoda 12632, szociális otthon 12647).

A közművekhez tartozó vezetékek esetében az ingatlanjelleg-azonosító kódja csak akkor szerepeltethető, ha a vezeték nem együtt szerepel a felszíni közmű építménnyel.

A beépített földterület ingatlanjelleg-azonosító kódja megegyezik a földrészleten lévő épület, építmény funkciójának megfelelő ingatlanjelleg-azonosító kódjával. Amennyiben a telken több épület áll, például kórház, külön épület nővérszállásra, akkor az ingatlan azonosítására az alapfunkciójának megfelelő ingatlanjellegazonosítót kell szerepeltetni. Ugyanakkor biztosított, hogy az ingatlanon belül az egyes épületeknél a valós rendeltetésének megfelelő ingatlanjelleg-azonosító is szerepeljen. Ha egy épületnek több célú rendeltetése (funkciója) van, például iskola és óvoda, akkor az intézmény ingatlanjelleg-azonosítójának a hasznos alapterület alapján a legnagyobb részarányt képviselő funkciónak megfelelőt kell beírni.

A második négy kódkocka a felvételnél helyi, folyamatos sorszámozásra szolgál az ingatlanjelleg-azonosító szerint azonos kódhoz tartozó ingatlanokra. Helyrajzi szám:

Az ingatlan-nyilvántartásból írandó be. A vegyes tulajdonú társasházaknál a közös tulajdonban lévő épület helyrajzi számát kell feltüntetni (pl. 10966/A) és csak a lakás betétlapon kell az adott lakás külön tulajdoni számát szerepeltetni (pl. 10966/A-12).

Amennyiben az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban nem - csak a számviteli nyilvántartásban - szerepel, és helyrajzi számhoz sem köthető, akkor a helyrajzi szám rovatába végig nullát