289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában,

a személyes javak rendőri intézkedés keretében történő igénybevételével és a kártalanítással kapcsolatos eljárásról szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában,

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés l) pontjában,

a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában,

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés h)-j) pontjában,

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontjában,

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés a) pontjában,

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés f) pontjában,

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában,

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés b) és h) pontjában,

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában,

az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § c) pontjában,

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés b) pontjában,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében,

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában,

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés g) pontjában,

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában,

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés g) pontjában,

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés f) pontjában,

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés k) pontjában,

a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdés f) pontjában,

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 21. § (2) és (3) bekezdésében,

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (3) bekezdésében,

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés i) pontjában,

a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés h) pontjában,

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában,

a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában,

a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában,

az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában,

a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában,

a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdés f) pontjában,

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,

az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában,

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. és 29. pontjában,

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében,

a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában,

a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § l) pontjában,

a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 8. pontjában,

az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64. §-ában,

a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában,

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontjában,

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 1. alpontjában,

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés f) pontjában,

az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában,

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. 12. és 19. pontjában,

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § i) és l) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés h) pontjában,

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés b) pontjában,

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 7. és 18. pontjában,

az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés p) pontjában,

a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) pontjában,

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. §-ában,

az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés a) pontjában,

a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 7. és 9. pontjában,

az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) és o) pontjában,

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés d) pontjában,

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában,

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésében,

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjában,

az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontjában,

a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés x) pontjában,

a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 35. pontjában,

az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában,

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. § a) pontjában,

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés b) pontjában,

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában,

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés k) pontjában,

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában,

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában,

az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása tárgyában a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), b), c), k), l) és r) pontjában és (5) bekezdésében,

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 25. és 26. pontjában,

a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXVI. törvény 3. § (3) bekezdés b) pontjában,

a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában,

a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és p) pontjában,

az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében,

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában,

a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) pontjában,

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés i), o), r), u), v) és x) pontjában,

az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) és h) pontjában,

az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,

az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés w) pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdésében,

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c) és h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában,

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e)-g) pontjában,

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában,

a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 32. és 33. pontjában,

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés h) pontjában,

a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,

az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)-d), f)-g), i), k), m)-n), p)-r), u)-x), zs)-zsa), zsd)-zse) és zsh)-zsk) pontjában, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. § (5) bekezdés a)-b) pontjában,

az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) pontjában,

a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában,

a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában,

az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény 14. §-ában,

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés b) és e) pontjában,

az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 53. § (3) bekezdésében,

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § a) pontjában,

a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 18., 19. és 40. pontjában,

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában, valamint 37. § b) pont bb) alpontjában,

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről szóló 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés a) pontjában,

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § b) pontjában,

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) és u) pontjában,

az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában, valamint az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában,

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában,

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában,

a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő kivételes építésügyi szabályokról szóló 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés j) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges kérelmet, mellékleteit és a dokumentációt építésügyi igazgatási szakértő készíti elő, és az építtető az építésügyi hatósági engedélykérelme benyújtásakor kérelméhez mellékeli az építésügyi igazgatási szakértő - a kérelem benyújtását legfeljebb tizenöt nappal megelőzően kelt - nyilatkozatát, akkor az ügyintézési határidő az adott ügyben egyébként meghatározott

a) két hónap helyett harminc,

b) harminc nap helyett tizenöt,

c) tizenöt nap helyett tíz

nap."

2. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § (1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 5/E. § (9) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 5/E. § (10) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 7. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 8. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 20. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 20. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 21. § (1) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 21. § (2) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 40. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 41. §-ában az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(3) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg, 2. § (4) bekezdésében a "kérelem megérkezésétől számított huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon" szöveg lép.

(4) A személyes javak rendőri intézkedés keretében történő igénybevételével és a kártalanítással kapcsolatos eljárásról szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében a "felvételének napjától számított tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "felvételét követő naptól számított huszonegy napon" szöveg, 12. § (1) bekezdés b) pontjában a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(6) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrészek helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(7) A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) és (3) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(8) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 17. § (1) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 18. § (6) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 18/A. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, a "harmincöt munkanapon" szövegrész helyébe a "negyvenöt napon" szöveg lép.

(9) A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a "tíz munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg, 2. § (4) bekezdésében a "tizenöt munkanap" szövegrész helyébe a "húsz nap" szöveg lép.

(10) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (10) bekezdésében a "beszerzi" szövegrész helyébe a "kikéri" szöveg, 27. § (1) bekezdésében az "előterjesztésétől" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól" szöveg, a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(11) A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében a "negyvenöt munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg lép.

(12) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a "tíz munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg, a "harmincöt munkanap" szövegrész helyébe a "negyvenöt nap" szöveg lép.

(13) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "tíz munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg lép.

(14) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 3. § (2) bekezdésében a "benyújtásától számított öt munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított nyolc napon" szöveg, 12/A. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/A. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/A. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/A. § (7) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/B. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/B. § (6) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/B. § (10) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/D. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrészek helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/D. § (3) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/D. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/D. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/E. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrészek helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/E. § (3) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/E. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/E. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12/H. § (6) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 13. § (7) bekezdésében a "benyújtásától" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól" szöveg, 13/A. §-ában a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(15) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében a "benyújtástól" szövegrész helyébe a "beérkezést követő naptól" szöveg lép.

(16) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (8) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(17) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 19/D. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(18) A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (12) bekezdésében a "beszerzése" szövegrész helyébe a "kikérése" szöveg, 8. § (1) bekezdésében a "tizenöt munkanappal" szövegrész helyébe a "huszonegy nappal" szöveg, 9. § (4) bekezdésében a "beszerzi" szövegrész helyébe a "kikéri" szöveg lép.

(19) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(20) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/B. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "a beérkezésüket követő naptól számított harminc napon" szöveg, a "követő 8 munkanapon" szövegrész helyébe a "követő naptól számított tíz napon" szöveg, 21. § (8) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(21) A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(22) Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "kézhezvételétől számított 10 munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított tizenöt napon" szöveg lép.

(23) A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a "tíz munkanapos" szövegrész helyébe a "tizenöt napos" szöveg lép.

(24) A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 8. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(25) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az "5 munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg lép.

(26) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 1. számú melléklet D) pont 3. alpontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 3. számú melléklet 1. pontot megelőző szövegrészében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(27) A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(28) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20/D. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(29) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 16/D. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(30) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében az "a nap" szövegrész helyébe az "azt a napot követő nap" szöveg, 19. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 21. § (3) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg lép.

(31) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(32) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 8. §-ában a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(33) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a "45 munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg, 8. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 10/A. § (3) bekezdésében az "5 munkanapig" szövegrész helyébe a "nyolc napig" szöveg lép.

(34) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében a "65 munkanapos" szövegrész helyébe a "három hónapos" szöveg, 10. § (1) bekezdésében a "kérelem megérkezését követően huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon" szöveg, 10. § (2) bekezdésében a "huszonkét munkanapnál" szövegrész helyébe a "harminc napnál" szöveg, 13. § (3) bekezdésében a "hatvanöt munkanap" szövegrész helyébe a "három hónap" szöveg, 21. §-ában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 22. § (2) bekezdésében a "kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon" szövegrész helyébe a "kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon" szöveg lép.

(35) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 8. § a) pontjában a "három munkanappal" szövegrész helyébe az "öt nappal" szöveg, 8. § b) pontjában az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 23/B. § (6) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(36) A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a "45 munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg, 4. § (4) bekezdésében a "45 munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg lép.

(37) A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(38) A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "naptól számított harminc napon" szöveg, 8. § (7) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 24. § (6) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(39) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 9. § (1) bekezdésében a "60 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolcvan napon" szöveg, 10. § (1) bekezdésében az "5 munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg, 14. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 14. § (4) bekezdésében a "45 munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg, 15. § (1) bekezdésében a "45 munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg, a "negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg, 15. § (2) bekezdésében a "negyvenötödik munkanap lejártával" szövegrész helyébe a "második hónap utolsó napját követő nappal" szöveg, 16. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 18. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 23. § (3) bekezdésében a "negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg lép.

(40) A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében a "10 munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal" szöveg, 23. §-ában a "10 munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg, 24/A. § b) pontjában a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 26. § (4) bekezdésében az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg, 26. § (5) bekezdésében a "két munkanappal" szövegrész helyébe a "négy nappal" szöveg, 28. § (1) bekezdésében a "tizenöt munkanappal" szövegrész helyébe a "huszonegy nappal" szöveg, 28. § (5) bekezdésében a "három munkanappal" szövegrész helyébe az "öt nappal" szöveg lép.

(41) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "beérkezését követő 10 munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított tizenöt napon" szöveg, a "számított 10 munkanapon" szövegrész helyébe a "számított tizenöt napon" szöveg, a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 8. § (1a) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(42) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A. § (4) bekezdésében a "negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg, 14/A. § (5) bekezdésében a "45 munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg lép.

(43) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 8. § (3) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(44) Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(45) A referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 29. § (5) bekezdésében a "huszonkét munkanap" szövegrész helyébe a "harminc nap" szöveg lép.

(46) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a "6 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 8. § (3) bekezdésében a "6 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 11. § (1) bekezdésében a "tíz munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg lép.

(47) A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 12/A. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 16. § (8) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(48) A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(49) Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "öt munkanapos" szövegrész helyébe a "nyolcnapos" szöveg, 6. § (4) bekezdésében a "10 munkanapos" szövegrész helyébe a "tizenöt napos" szöveg lép.

(50) A kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 19. § (2) bekezdésében a "huszonkét munkanap" szövegrész helyébe a "harminc nap" szöveg lép.

(51) A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "tíz munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal" szöveg, 2. § (3) bekezdésében a "tíz munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal"szöveg, a "tíz munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg, a "három munkanappal" szövegrész helyébe az "öt nappal" szöveg, 3. § (1) bekezdésében az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg, 3. § (2) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 6. § (1) bekezdésében az "5 munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg, 8. § (1) bekezdésében a "tíz munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal" szöveg, a "tíz munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg, 8. § (4) bekezdésében a "10 munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal" szöveg, 15. § (3) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 15. § (5) bekezdésében a "kézhezvételtől számított három munkanapon" szövegrész helyébe a "kézhezvételt követő naptól számított öt napon" szöveg lép.

(52) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 5. § (3) bekezdésében a "kézhezvételétől" szövegrész helyébe a "kézhezvételét követő naptól" szöveg lép.

(53) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "huszonkét munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg, 3. § (3) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 3. § (4) bekezdésében a "huszonkét munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg, 3. § (5) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 13. § (2) bekezdésében a "beérkezését követő tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított tizenöt napon" szöveg, 16. § (3) bekezdés b) pontjában a "3 munkanappal" szövegrész helyébe az "öt nappal" szöveg lép.

(54) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(55) Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 5. § (6) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 5. § (7) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 6. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(56) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 19. § (4) bekezdésben a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 23. § (1) bekezdésében az "5 munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg, 27. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 28. § (1) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 28. § (2) bekezdésében a "kézhezvételét követő" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított" szöveg, 31. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 33. § (5) bekezdés b) pontjában a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(57) A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 28. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 35. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 39/C. § (6) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 39/C. § (7) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 39/D. § (4) bekezdésében a "8 munkanappal" szövegrész helyébe a "tíz nappal" szöveg, 39/D. § (6) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(58) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 14. § (4) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 16. §-ában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 17. §-ában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 32. § (4) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "nyolc napon" szöveg, 38. § (1) bekezdés f) és k) pontjában az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 38. § (1) bekezdés l) pontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 38. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 38. § (5) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrészek helyébe az "öt napon" szöveg, 44. § (2) és (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 44/A. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 46. § (1) bekezdésében a "beszerzésével" szövegrész helyébe a "kikérésével" szöveg, 50. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(59) A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 6. § (8) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(60)[1]

(61) A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a "bejelentéstől számított 22 munkanapon" szövegrész helyébe a "bejelentést követő naptól számított harminc napon" szöveg, 9. § (1) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(62) Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az "ötven munkanap" szövegrész helyébe a "hetvenöt nap" szöveg, 7. § (2) bekezdésében a "harminc munkanapon" szövegrész helyébe a "negyvenöt napon" szöveg, 7. § (3) bekezdésében a "30 munkanapon" szövegrész helyébe a "negyvenöt napon" szöveg lép.

(63) A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(64) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 5. § (1) bekezdésében a "huszonkét munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg lép.

(65) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 8. §-ában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(66) A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 7. § (2) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(67) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 10. § (10) bekezdésében a "negyvenöt munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg lép.

(68) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 13. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(69) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 3. § (4) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(70) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrészek helyébe az "öt napon" szöveg, 4. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 5. § (6) bekezdésében az "ötödik munkanapnál" szövegrész helyébe a "nyolcadik napnál" szöveg, a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 5/B. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 8. § (2) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrészek helyébe az "öt napon" szöveg, 8. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 9. § (6) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 9. § (7) bekezdésében a "22 munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg, 9. § (9) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 21. § (2) bekezdésében a "beérkezésétől számított tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított tizenöt napon" szöveg, 21. § (3) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, a "tizenöt munkanapig" szövegrész helyébe a "huszonegy napig" szöveg, 21. § (4) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 21. § (6) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 21. § (8) bekezdésében az "ötödik munkanapnál" szövegrész helyébe a "nyolcadik napnál" szöveg lép.

(71) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "65 munkanap" szövegrész helyébe a "három hónap" szöveg, 17. § (5) bekezdésében a "három munkanappal" szövegrész helyébe a "három nappal" szöveg, 19. § (1) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 19. § (3) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(72) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében a "kérelem beérkezésétől számított negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "kérelem beérkezését követő naptól számított két hónapon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 26. §-ában a "kérelem beérkezését követő öt munkanapon" szövegrész helyébe a "kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon" szöveg lép.

(73) A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 24. § (6) bekezdésében a "huszonkét munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg, 29. § (4) bekezdésében a "huszonkét munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg lép.

(74) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 14. § (4) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg, 14. § (5) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg, 14. § (6) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg lép.

(75) A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "hatvanöt munkanap" szövegrész helyébe a "három hónap" szöveg, 18. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 22. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(76) Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 8. § (2) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(77) A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 13. § (1) bekezdésében a "tizenöt munkanapos" szövegrész helyébe a "húsznapos" szöveg, 13. § (2) bekezdésében a "beszerzi" szövegrész helyébe a "kikéri" szöveg lép.

(78) A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "90 munkanappal" szövegrész helyébe a "négy hónappal" szöveg, 3. § (4) bekezdésében a "60 munkanapon" szövegrész helyébe a "három hónapon" szöveg, 4. § (1) bekezdésében a "120 munkanap" szövegrész helyébe az "öt hónap" szöveg, a "45 munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg, 4. § (2) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 5. § (2) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg lép.

(79) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 12. § (8) bekezdésében a "kézhezvételtől számított tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított tizenöt napon" szöveg, 12. § (9) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(80) A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés h) pontjában a "harmadik munkanapig" szövegrész helyébe az "ötödik napig" szöveg, 13. § (2) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(81) Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 7. § (1) bekezdésében a "tizenöt munkanapos" szövegrész helyébe a "húsznapos" szöveg lép.

(82) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 7. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 7. § (3) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(83) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésében a "45 munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg, 5. § (11) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 5. § (12) bekezdés a), d) és e) pontjában a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 5. § (12) bekezdés b) és c) pontjában a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(84) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 9. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 17/B. § (1) bekezdésében a "30 munkanap" szövegrész helyébe a "negyvenöt nap" szöveg, a "22 munkanap" szövegrész helyébe a "harminc nap" szöveg, 17/C. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(85) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "naptól számított harminc napon" szöveg, a "10 munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg lép.

(86) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében a "benyújtásától számított 22 munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított harminc napon" szöveg lép.

(87) A gáz- és távhőszolgáltatók által a 2007. évben igénybe vehető előlegről szóló 353/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 3. § (2) bekezdésében a "beérkezésétől" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól" szöveg lép.

(88) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében a "negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg lép.

(89) A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 8. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 9. § (4) bekezdésében a "8 munkanappal" szövegrész helyébe a "tíz nappal" szöveg, 10. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(90) A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg, az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 6. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 7. § (3) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 7. § (5) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 10. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(91) Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(92) A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "annak beérkezésétől számított 5 munkanapon" szövegrész helyébe az "az annak beérkezését követő naptól számított hét napon" szöveg, 6. § (3) bekezdésében a "45 munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg, 7. § (2) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe a "három napon" szöveg, 8. § (3) bekezdésében a "beérkezésétől számított 5 munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított hét napon" szöveg lép.

(93) A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 3. § (9) bekezdésében a "22 munkanapos" szövegrész helyébe a "harmincnapos" szöveg, 4. § (2) bekezdésében a "benyújtásától számított tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított tizenöt napon" szöveg lép.

(94) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés a) és b) pontjában az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 24. § (4) bekezdés b) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizennégy napon" szöveg lép.

(95) Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg lép.

(96) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 4/A. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(97) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 14/A. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 14/A. § (6) bekezdésében a "tizenkét munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenhat napon" szöveg lép.

(98) A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(99) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 7. § (1) bekezdésében a "negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg lép.

(100) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(101) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében a "10 munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg, 6. § (4) bekezdésében az "5 munkanap" szövegrész helyébe az "öt nap" szöveg lép.

(102) A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 14. § (2) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 31. § (2) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(103) A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(104) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrészek helyébe a "tizenöt napon" szöveg, a "benyújtásától számított" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított" szöveg, 7. §-ában a "beérkezésétől számított harmincöt munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított ötven napon" szöveg, a "harminc munkanapon" szövegrész helyébe a "negyvenöt napon" szöveg lép.

(105) A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében a "beérkezéstől számított 8 munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezést követő naptól számított tíz napon" szöveg, 8. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(106) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 3. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(107) A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 8. § (1) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 8. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(108) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében a "22 munkanap" szövegrész helyébe a "harminc nap" szöveg lép.

(109) A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, a "45 munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg lép.

(110) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében a "kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "kézhezvételét követő naptól számított harminc napon" szöveg, 8. § (4) bekezdésében a "kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "kézhezvételét követő naptól számított harminc napon" szöveg, 8. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(111) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés a) és b) pontjában az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 24. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizennégy napon" szöveg, 51. § (6) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 128. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 128. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(112) A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 8. § (2) és (3) bekezdésében a "8 munkanappal" szövegrész helyébe a "tíz nappal" szöveg, 8. § (4) bekezdésében a "45 munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg, a "22 munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg lép.

(113) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 4. § (5) bekezdésében a "tíz munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg lép.

(114) A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg lép.

(115) Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában a "beérkezésétől" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól" szöveg lép.

(116) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(117) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg lép.

(118) A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 8. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(119) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében a "tíz munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal" szöveg, 30. §-ában az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(120) Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 7. § (1) bekezdésében a "tizenöt munkanapos" szövegrész helyébe a "húsznapos" szöveg, 7. § (2) bekezdésében a "beszerzi" szövegrész helyébe a "kikéri" szöveg lép.

(121) Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § a) pontjában a "beérkezésétől számított tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított tíz napon" szöveg, 5. § b) pontjában a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 6. § (2) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 10. § (3) bekezdésében a "huszonkét munkanapot" szövegrész helyébe a "harminc napot" szöveg, 26. § (1) bekezdésében az "előterjesztésétől" szövegrész helyébe az "előterjesztését követő naptól" szöveg, 26. § (1) bekezdés a) pontjában a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 26. § (1) bekezdés b) pontjában a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 28. § (1) bekezdésében az "előterjesztésétől számított negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe az "előterjesztését követő naptól számított két hónapon" szöveg, 28. § (2) bekezdésében az "előterjesztésétől" szövegrész helyébe az "előterjesztését követő naptól" szöveg, 28. § (2) bekezdés a) pontjában a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 28. § (2) bekezdés b) pontjában a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 31. § (2) bekezdésében a "beérkezésétől számított tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított tizenöt napon" szöveg, 31. § (6) bekezdésében az "öt munkanapot" szövegrész helyébe a "nyolc napot" szöveg, 31. § (8) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonöt napon" szöveg, 32. § (2) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 34. § (1) bekezdésében az "előterjesztésétől számított huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe az "előterjesztését követő naptól számított harminc napon" szöveg, 37. § (1) bekezdésében az "előterjesztésétől számított huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe az "előterjesztését követő naptól számított harminc napon" szöveg, 39. § (2) bekezdés c) pontjában a "negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg, 40. § (1) bekezdésében az "előterjesztésétől számított negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe az "előterjesztését követő naptól számított két hónapon" szöveg, 41. § (3) bekezdésében az "előterjesztésétől számított tíz munkanapon" szövegrész helyébe az "előterjesztését követő naptól számított tíz napon" szöveg, 45/C. § (1) bekezdésében a "megérkezésétől számított tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított tíz napon" szöveg lép.

(122) Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 9. § (1) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, a "tizennyolcadik munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonötödik napon" szöveg, 10. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 13. § (1) bekezdésében a "megérkezésétől számított - öt munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított - nyolc napon" szöveg, 16. § (2) bekezdésében a "tizenötödik munkanapon" szövegrész helyébe a "huszadik napon" szöveg lép.

(123) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében a "tíz munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal" szöveg, 9. § (3) bekezdésében a "bejelentéstől számított tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "bejelentést követő naptól számított tizenöt napon" szöveg, 10. § (1) bekezdés b) pontjában a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(124) Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 2. § (2) és (3) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg lép.

(125) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében a "tizenöt munkanap" szövegrész helyébe a "húsz nap" szöveg, 8. § (2) bekezdésében a "2011." szövegrész helyébe a "2013." szöveg lép.

(126) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 6. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 10. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 10. § (5) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(127) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(128) Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 23. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 40. § (5) bekezdésében a "munkanapon" szövegrész helyébe a "napon" szöveg lép.

(129) Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 35. § (4) bekezdésében a "kézhezvételétől számított harminc munkanapon" szövegrész helyébe a "kézhezvételét követő naptól számított negyvenöt napon" szöveg, a "kézhezvételétől számított negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "kézhezvételét követő naptól számított két hónapon" szöveg lép.

(130) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 13. § (5) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(131) A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében a "megkérése" szövegrész helyébe a "kikérése" szöveg, 10. § (9) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(132) Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(133) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szól 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 5. § (2) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg lép.

(134) A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(135) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 195. § (8) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(136) Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 4. § (2) bekezdésében a "30 munkanapon" szövegrész helyébe a "negyvenöt napon" szöveg, 5. § (3) és (4) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 9. § (3) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(137) A típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "45 munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg lép.

(138) A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(139) Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "benyújtását követő 10 munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított tizenöt napon" szöveg, 5. § (2) bekezdésében a "benyújtásától számított 22 munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított harminc napon" szöveg, 5. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, a "8 munkanapon" szövegrészek helyébe a "tíz napon" szöveg, 6. § (2) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 11. § (2) bekezdésében a "benyújtását követő 5 munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított nyolc napon" szöveg, 12. § (3) bekezdésében a "kézhezvételétől számított 5 munkanapon" szövegrész helyébe a "kézhezvételét követő naptól számított nyolc napon" szöveg, a "benyújtástól számított 5 munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított nyolc napon" szöveg, a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 13. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 13. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 13. § (4) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 13. § (11) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 20. § (5) bekezdésében a "22 munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg, 20. § (15) bekezdésében a "22 munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg lép.

(140) A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 13. §-ában a "negyvenöt munkanap" szövegrész helyébe a "két hónap" szöveg lép.

(141) Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(142) A földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "két munkanapon" szövegrész helyébe a "négy napon" szöveg, 12. § (2) bekezdésében a "két munkanapon" szövegrész helyébe a "négy napon" szöveg lép.

(143) Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 14. § (3) bekezdésében az "5 munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg, a "20 munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg, 14. § (4) bekezdésében a "10. munkanapig" szövegrész helyébe a "tizenötödik napig" szöveg lép.

(144) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről szóló 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 3. § (5) bekezdésében az "előterjesztésétől számított 15 munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított húsz napon" szöveg lép.

(145) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 9. § a) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 9. § b) pontjában a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 29. § (3) bekezdésében a "10 munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal" szöveg, 39. § (4) bekezdés a) pontjában a "15 munkanappal" szövegrész helyébe a "húsz nappal" szöveg, 39. § (4) bekezdés b) pontjában a "2 munkanappal" szövegrész helyébe a "négy nappal" szöveg lép.

(146) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(147) A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(148) A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(149) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(150) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 3. § (5) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(151) Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 6. § (2) bekezdésében a "30 munkanapon" szövegrész helyébe a "negyvenöt napon" szöveg, 6. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 7. §-ában a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 8. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 10. §-ában az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 14. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(152) Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "3 munkanappal" szövegrész helyébe az "öt nappal" szöveg, 10. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, 10. § (3) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, 10. § (4) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 11. § (1) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg, 11. § (2) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(153) A kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő kivételes építésügyi szabályokról szóló 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "beérkezésétől számított három munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított öt napon" szöveg, 4. §-ában a "negyvenöt munkanappal" szövegrész helyébe a "két hónappal" szöveg, 7. §-ában a "beérkezésétől számított öt munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezését követő naptól számított nyolc napon" szöveg, 9. § (1) bekezdésében a "huszonkét munkanap" szövegrész helyébe a "harminc nap" szöveg, 9. § (2) bekezdés a) pontjában a "tizenegy munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg, 9. § (2) bekezdés b) pontjában a "tizenegy munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg, 16. §-ában az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 17. § (1) bekezdés c) pontjában a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

4. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész a "nyolc napon" szöveggel lép hatályba.

5. § Hatályát veszti

a) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése,

b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 28/A. § (2) bekezdése,

c) az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet,

d) az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 11. §-a,

e) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,

f) a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja,

g) a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja.

6. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"11. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

ABCD
1Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A bírság összege forintban,
a határozat jogerőre emelkedésétől számított
A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
2I.tizenöt napon belül
befizetve
II.tizenöt napot követően
befizetve
31.Menet közben kézben tartott mobil
rádiótelefon használata
4a) lakott területen belüla) 10 000a) 16 000járművezető
5b) lakott területen kívülb) 15 000b) 21 000járművezető
6c) autóúton, autópályánc) 20 000c) 32 000járművezető
72.Biztonsági öv használata nélküli
közlekedés:
8a) lakott területen belüla) 10 000a) 16 000járművezető utazó
személy
9b) lakott területen kívülb) 20 000b) 32 000járművezető utazó
személy
10c) autóúton, autópályánc) 30 000c) 42 000járművezető utazó
személy
113.Gyermekbiztonsági rendszer
használatának elmulasztása
12a) lakott területen belüla) 15 000a) 21 000járművezető
13b) lakott területen kívülb) 30 000b) 42 000járművezető
14c) autóúton, autópályánc) 45 000c) 57 000járművezető
154.Motorkerékpár-bukósisak
használatának elmulasztása
16a) lakott területen belüla) 10 000a) 16 000járművezető utas
17b) lakott területen kívülb) 20 000b) 32 000járművezető utas
18c) autóúton, autópályánc) 30 000c) 42 000járművezető utas

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2011.08.04.

Tartalomjegyzék