79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] (1)[2] Az országos tisztifőorvos által kiszabott egészségügyi bírságot a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, egészségügyi bírság befizetési számlájára, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) által kiszabott egészségügyi bírságot azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett befizetési számlájára kell megfizetni, amely, vagy amelynek járási hivatala a bírságot kiszabta.

(2)[3] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az egészségügyi bírságot - egészségügyi államigazgatási szervként eljárva - a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlója szabta ki, azt a kiszabó részére

a) az Országos Rendőr-főkapitányság által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett,

b) a Terrorelhárítási Központ által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett,

c) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett, valamint

d) a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat által kiszabott bírság esetén a határozatban megjelölt, a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett

központosított beszedési számlára kell befizetni.

1/A. §[4] (1)[5] A 2011. január 1-jét megelőzően kiszabott, 2011. január 1-jét követően esedékes egészségügyi bírságot az 1. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal számlájára kell megfizetni, amelynek illetékességi területén működő járási hivatal a bírságot kiszabta.

(2)[6]

2. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 276. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[2] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[3] Megállapította a 137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.06.17.

[4] Beiktatta a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 276. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 110. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 154. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.04.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 277. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

Tartalomjegyzék