2011. évi XXXVII. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről[1]

[A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2001. szeptember 17-én, míg az SzMGSz 2010. évi módosításai és kiegészítései a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2010. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.]

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegét (a továbbiakban: SzMGSz Megállapodás) és az SzMGSz Megállapodáshoz tett fenntartásokat e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az SzMGSz Megállapodás hiteles orosz nyelvű szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását a törvény melléklete tartalmazza.

3. § Az SzMGSz Megállapodáshoz a Magyar Köztársaság az alábbi fenntartásokat tette:

a) "a Magyar Köztársaság nem fogja alkalmazni a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás rendelkezéseit azon országok forgalmában, amelyek a Megállapodás II. Cikkelyének 4. §-a alapján kettős tagsággal rendelkeznek, vagyis egyidejűleg mind a COTIF (Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény, Bern, 1980. május 9.), mind a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) résztvevői."

b) "a Magyar Köztársaság teljes jogú Európai Uniós taggá válásakor, amennyiben az Európai Unióban a tagsággal járó kötelezettségek és a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodással (SzMGSz) kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítésének során ellentmondások merülnek fel, a Magyar Köztársaság Kormánya fenntartja a jogot az SzMGSz felmondására.

4. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

5. § (1) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 38. § f) pontjában a "170/2002. (VIII. 7.) Korm. rendelettel kihirdetett," szövegrész helyébe a "2011. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett," szöveg lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) kihirdetéséről szóló 170/2002. (VIII. 7.) Korm. rendelet,

b) a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 2003. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 265/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet,

c) a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2004. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 103/2005. (VI. 7.) Korm. rendelet,

d) a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 2005. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 260/2005. (XII. 9.) Korm. rendelet,

e) a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 2006. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 76/2007. (IV. 19.) Korm. rendelet,

f) a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 263/2007. (X. 5.) Korm. rendelet,

g) a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 2008. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 294/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet,

h) a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás mellékletei 2004. évi módosításainak kihirdetéséről szóló 54/2005. (VI. 30.) GKM rendelet.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2011. évi XXXVII. törvényhez[2]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.

[2] A törvény melléklete a Magyar Közlöny 36. szám 2., 3. és 4. rész hivatkozás alatt található, amely a jelen közlöny 5902-től 10077-ig oldalait képezi. Közlését mellőzzük.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére