1/2012. (I. 20.) VM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 29. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendeletnek a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (I. 20.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. és 2. mellékletével módosított 10. és 11. számú mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

2. § Az R. 30. §-a a következő wc) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:]

"wc) a Bizottság 2011/68/EU végrehajtási irányelve (2011. július 1.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról."

3. § Az R. 10. és 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

4. § (1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet) 39. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendeletnek a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (I. 20.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 4. § (2) bekezdése által módosított 7. § (2) bekezdését, 8. § (1) bekezdését és 21. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a " , tökfélék, padlizsán, valamint paradicsom" szövegrész, továbbá a 21. § (6) bekezdésében a " , tökfélék, padlizsán, továbbá paradicsom" szövegrész hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. július 1-jei 2011/68/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 1/2012. (I. 20.) VM rendelethez

"10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. RÉSZ

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

A. Tudományos névB. Közhasználatú névC. CPVO-jegyzőkönyv
1.Pisum sativum L.Takarmányborsó2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv
2.Brassica napus L.Káposztarepce2004.3.25-i TP 36/1 jegyzőkönyv
3.Helianthus annuus L.Napraforgó2002.10.31-i TP 81/1 jegyzőkönyv
4.Linum usitatissimum L.Len/olajlen2007.3.21-i TP 57/1 jegyzőkönyv
5.Avena nuda L.Csupasz zab2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv
6.Avena sativa L. (includes A.
byzantina K. Koch)
Zab és bizánci zab2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv
7.Hordeum vulgare L.Árpa2010.3.11-i TP 19/2rev. jegyzőkönyv
8.Oryza sativa L.Rizs2004. 11. 18-i TP 16/1 jegyzőkönyv
9.Secale cereale L.Rozs2002.10.31-i TP 58/1 jegyzőkönyv
10.x Triticosecale Wittm. ex A. CamusA Triticum nemzetség valamely
fajának és a Secale nemzetség
valamely fajának keresztezéséből
származó hibridek
2011.2.16-i TP 121/2rev. 1. jegyzőkönyv
11.Triticum aestivum L.Búza2011.2.16-i TP 3/4rev. 2. jegyzőkönyv
12.Triticum durum Desf.Durumbúza2003.11.6-i TP 120/2 jegyzőkönyv
13.Zea mays L.Kukorica2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv
14.Solanum tuberosum L.Burgonya2005.12.1-jei TP 23/2 jegyzőkönyv

II. RÉSZ

Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

A. Tudományos névB. Közhasználatú névC. UPOV-iránymutatás
1.Beta vulgaris L.Takarmányrépa1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás
2.Agrostis canina L.Ebtippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
3.Agrostis gigantea Roth.Óriás tippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
4.Agrostis stolonifera L.Tarackos tippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
5.Agrostis capillaris L.Cérnatippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
6.Bromus catharticus VahlPrérifű2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
7.Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnok2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
8.Dactylis glomerata L.Csomós ebír2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás
9.Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkesz2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
10.Festuca filiformis Pourr.Finomlevelű juhcsenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
11.Festuca ovina L.Juhcsenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
12.Festuca pratensis Huds.Réti csenkesz2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
13.Festuca rubra L.Vörös csenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
14.Festuca trachyphylla (Hack.)
Krajina
Krajina - csenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
15.xFestulolium Asch. et Graebn.A Festuca nemzetség valamely
fajának és a Lolium nemzetség
valamely fajának keresztezéséből
származó hibridek
2008.4.9-i TG/243/1 iránymutatás
A. Tudományos névB. Közhasználatú névC. UPOV-iránymutatás
16.Lolium multiflorum Lam.Olasz perje2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
17.Lolium perenne L.Évelő perje2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
18.Lolium x boucheanum KunthHibrid perje2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
19.Phleum nodosum L.Kis komócsin1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
20.Phleum pratense L.Gumós komócsin1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
21.Poa pratensis L.Réti perje1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás
22.Lupinus albus L.Fehér csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
23.Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
24.Lupinus luteus L.Sárga csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
25.Medicago sativa L.Lucerna2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
26.Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucerna2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
27.Trifolium pratense L.Vöröshere2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás
28.Trifolium repens L.Fehérhere2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás
29.Vicia faba L.Lóbab2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás
30.Vicia sativa L.Tavaszi bükköny1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás
31.Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.
Karórépa2001.4.4-i + 2009.4.1-jei
TG/89/6rev. iránymutatás
32.Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers.
Takarmányretek2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás
33.Arachis hypogea L.Földimogyoró1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás
34.Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs
Réparepce2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás
35.Carthamus tinctorius L.Sáfrányos szeklice1990.10.12-i TG/134/3
iránymutatás
36.Gossypium spp.Gyapot2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás
37.Papaver somniferum L.Mák1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás
38.Sinapis alba L.Fehér mustár2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás
39.Glycine max (L.) MerrillSzójabab1998.4.1-jei TG/80/6 iránymutatás
40.Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok1989.10.6-i TG/122/3 iránymutatás

III. RÉSZ

Az I. és a II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük."

2. melléklet az 1/2012. (I. 20.) VM rendelethez

"11. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. RÉSZ

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

A. Tudományos névB. Közhasználatú névC. CPVO-jegyzőkönyv
1.Allium cepa L. (Cepa group)Vöröshagyma2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv
2.Allium cepa L. (Aggregátum
group)
Salottahagyma2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv
3.Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma2010.3.11-i TP 161/1 jegyzőkönyv
4.Allium porrum L.Póréhagyma2009.4.1-jei TP 85/2 jegyzőkönyv
5.Allium sativum L.Fokhagyma2004.3.25-i TP 162/1 jegyzőkönyv
A. Tudományos névB. Közhasználatú névC. CPVO-jegyzőkönyv
6.Allium schoenoprasum L.Metélő hagyma2009.4.1-jei TP 198/1 jegyzőkönyv
7.Apium graveolens L.Zeller2008.3.13-i TP 82/1 jegyzőkönyv
8.Apium graveolens L.Gumós zeller2008.3.13-i TP 74/1 jegyzőkönyv
9.Asparagus officinalis L.Spárga2011.2.16-i TP 130/2 jegyzőkönyv
10.Beta vulgaris L.Cékla, beleértve a cheltenham
répát is
2009.4.1-jei TP 60/1 jegyzőkönyv
11.Brassica oleracea L.Leveles kel2011.2.16-i TP 90/1 jegyzőkönyv
12.Brassica oleracea L.Karfiol2010.3.11-i TP 45/2 jegyzőkönyv
13.Brassica oleracea L.Brokkoli vagy Calabrese brokkoli2007.3.21-i TP 151/2 jegyzőkönyv
14.Brassica oleracea L.Bimbóskel2005.12.1-jei TP 54/2 jegyzőkönyv
15.Brassica oleracea L.Karalábé2004.3.25-i TP 65/1 jegyzőkönyv
16.Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és
vörös káposzta
2011.2.16-i TP 48/3 jegyzőkönyv
17.Brassica rapa L.Kínai kel2008.3.13-i TP 105/1 jegyzőkönyv
18.Capsicum annuum L.Csili vagy paprika2007.3.21-i TP 76/2 jegyzőkönyv
19.Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű
endivia
2005.12.1-jei TP 118/2
jegyzőkönyv
20.Cichorium intybus L.Ipari cikória2005.12.1-jei TP 172/2
jegyzőkönyv
21.Cichorium intybus L.Cikóriasaláta2004.3.25-i TP 173/1 jegyzőkönyv
22.Citrullus lanatus (Thumb.)
Matsum. et Nakai
Görögdinnye2007.3.21-i TP 142/1 jegyzőkönyv
23.Cucumis melo L.Sárgadinnye2007.3.21-i TP 104/2 jegyzőkönyv
24.Cucumis sativus L.Salátauborka és fürtös uborka2008.3.13-i TP 61/2 jegyzőkönyv
25.Cucurbita pepo L.Cukkini2004.3.25-i TP 119/1 jegyzőkönyv
26.Cynara cardunculus L.Articsóka és kardi2004.3.25-i TP 184/1 jegyzőkönyv
27.Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány sárgarépa2008.3.13-i TP 49/3 jegyzőkönyv
28.Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény2004.3.25-i TP 183/1 jegyzőkönyv
29.Lactuca sativa L.Saláta2011.2.16-i TP 13/5 jegyzőkönyv
30.Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom2007.3.21-i TP 44/3 jegyzőkönyv
31.Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
Petrezselyem2007.3.21-i TP 136/1 jegyzőkönyv
32.Phaseolus coccineus L.Futóbab2007.3.21-i TP 9/1 jegyzőkönyv
33.Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)2009.4.1-jei TP 12/3 jegyzőkönyv
34.Pisum sativum L. (partim)Kifejtő borsó, velő borsó és
cukorborsó
2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv
35.Raphanus sativus L.Retek2002.3.27-i TP 64/1 jegyzőkönyv
36.Solanum melongena L.Padlizsán vagy tojásgyümölcs2008.3.13-i TP 117/1 jegyzőkönyv
37.Spinacia oleracea L.Spenót2010.3.11-i TP 55/3 jegyzőkönyv
38.Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta2007.3.21-i TP 75/2 jegyzőkönyv
39.Vicia faba L. (partim)Lóbab2004.3.25-i TP Broadbean/1
jegyzőkönyv
40.Zea mays L. (partim)Csemege kukorica és pattogatni
való kukorica
2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv

II. RÉSZ

Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára

A. Tudományos névB. Közhasználatú névC. UPOV-iránymutatás
1.Beta vulgaris L.Mángold2004.3.31-i TG/106/4 iránymutatás
2.Brassica rapa L.Tarlórépa2001.4.4-i TG/37/10 iránymutatás
3.Cichorium intybus L.Leveles cikória vagy olasz cikória1996.10.18-i TG/154/3 iránymutatás
4.Cucurbita maxima DuchesneSütő tök2007.3.28-i + 2009.4.1-jei
TG/155/4rev. iránymutatás
5.Raphanus sativus L.Fekete retek1999.3.24-i TG/63/6 iránymutatás
6.Rheum rhabarbarum L.Rebarbara1999.3.24-i TG/62/6 iránymutatás
7.Scorzonera hispanica L.Feketegyökér2010.3.24-i TG/116/4 iránymutatás

III. RÉSZ

Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük."

Tartalomjegyzék