380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges,

a) az 1. mellékletben meghatározott egyes beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (létesítés, üzemeltetés) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, valamint

b) az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozatban az átmeneti ivóvízellátáshoz biztosított lajtos kocsik vagy konténeres szűrőberendezések engedélyezésével, telepítésével, üzembe helyezésével kapcsolatos vízügyi, környezetvédelmi, műszaki biztonsági, egészségügyi hatósági eljárásokat.

(2)[2]

(3)[3]

2. §[4] (1)[5] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - huszonegy nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tíz nap.

(3)[6]

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)[7] E rendeletnek az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4)[8] E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelethez[9]

A beruházások megnevezése és azonosítója

ABC
1.Projekt azonosító számaProjekt megnevezéseÉrintett települések
2.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0001
Délegyháza Község Ivóvízminőség
javítása
Délegyháza
3.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0004
Borsodivánka, Cserépváralja,
Egerlövő, Négyes, Tiszabábolna,
Tiszavalk községek ivóvízminőség-
javítása a lakosság egészséges
ivóvízzel történő ellátása érdekében
Borsodivánka, Egerlövő, Négyes,
Tiszabábolna, Tiszavalk, Cserépváralja
4.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0005
"Tiszta víz" Ivóvízminőség-javító
projekt
Baks, Balástya, Balotaszállás,
Csólyospálos, Dóc, Kömpöc,
Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank,
Szatymaz, Zsana
5.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0008
Jánoshalma-Mélykút
Ivóvízminőség-javító Projekt
Jánoshalma, Mélykút-Öregmajor,
Mélykút
6.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0009
Taksony települési
vízminőség-javító program
Taksony
7.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0010
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító
Projekt
Báránd, Bedő, Berekböszörmény,
Derecske, Furta, Hortobágy, Hortobágy-
Szásztelek, Kaba, Körösszegapáti,
Nádudvar, Tetétlen, Vekerd, Zsáka
8.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0012
Hevesi kistérségi települések (Heves,
Kömlő, Pély) ivóvízminőség-javító
programjának II. üteme
Heves, Kömlő, Pély
9.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0013
Vajszló Nagyközség ivóvíz tisztítása
és hálózatfejlesztése
Vajszló
10.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0014
Dél-Békési Ivóvízminőség-javító
Projekt
Medgyesegyháza,
Medgyesegyháza-Bánkút, Újkígyós
11.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0015
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség
Javító Projekt
Akasztó, Csengőd, Fülöpszállás,
Imrehegy, Jakabszállás, Kaskantyú,
Kecel, Kiskőrös, Kiskőrös-Ökördi,
Páhi, Soltszentimre, Tabdi, Tázlár,
Császártöltés, Soltvadkert, Kunszállás
12.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0017
Gyula-Elek Ivóvízminőség Javító
Projekt
Gyula, Elek
13.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0019
Szentes és Térsége
Ivóvízminőség-javító Projekt
Derekegyház, Derekegyház-Tompahát,
Szentes-Kajánújfalu, Szentes-Lapistó,
Szentes-Magyartés, Szentes, Belsőecser
külterület, Veresháza külterület
14.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0021
Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító program
Ásotthalom, Bordány, Domaszék,
Forráskút, Mórahalom, Öttömös,
Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék
15.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0023
"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Program
Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpháza,
Fülöpjakab, Gátér, Izsák, Ágasegyháza,
Kecskemét, Ballószög, Helvécia,
Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza,
Kiskunfélegyháza-Aranyhegy, Kunadacs,
Kunbaracs, Kunpeszér, Lajosmizse,
Lakitelek, Nyárlőrinc, Orgovány,
Pálmonostora, Pálmonostora-
Aranyhegy, Petőfiszállás, Szabadszállás,
Tiszaalpár, Tiszakécske, Városföld,
Tass-Gudmonfok térségi (Apostag,
Dunavecse, Kunszentmiklós,
Szalkszentmárton, Tass)
16.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0024
Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító
projekt
Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget,
Újszentiván, Zsombó
17.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0025
Makó és térsége
ivóvízminőség-javító Projekt
Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti,
Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák,
Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva,
Kövegy, Magyarcsanád, Makó,
Makó-Rákos, Maroslele, Pitvaros,
Óföldeák, Nagylak, Nagyér
18.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0028
Kiskunhalas Ivóvízminőség Javító
Projekt
Bácsszőlős, Bodoglár-Tajó, Borota,
Csikéria, Harkakötöny, Jászszentlászló,
Kelebia, Kéleshalom, Kiskunhalas,
Kiskunmajsa, Kiskunmajsa-Bodoglár,
Kisszállás, Kisszállás-Újfalu, Kunfehértó,
Móricgát, Rém, Tompa
19.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0036
Bugyi Nagyközség kútvizeinek
kezelése az ivóvízminőség-javítása
érdekében
Bugyi, Bugyi-Felsővány
20.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0038
Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító
projekt
Baja, Bácsalmás, Bácsbokod,
Bácsborsód, Bácsszentgyörgy,
Bátmonostor, Csátalja, Csávoly,
Dávod, Érsekcsanád, Érsekhalma,
Felsőszentiván, Gara, Hajós,
Hercegszántó, Katymár, Kunbaja,
Madaras, Mátételke, Nagybaracska,
Nemesnádudvar, Sükösd, Szeremle,
Tataháza, Vaskút
21.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0041
Áporka Község Ivóvízminőség
javítása
Áporka
22.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0042
Apaj Község vízminőségének
javítása, a Kunszentmiklós-Apaj
vízellátó távvezeték megépítésével
Apaj
23.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0044
Hódmezővásárhely-Mártély-
Székkutas Ivóvízminőség-javító
Projekt
Hódmezővásárhely,
Hódmezővásárhely-Batida,
Hódmezővásárhely-Erzsébet,
Hódmezővásárhely-Kútvölgy,
Hódmezővásárhely-Szikáncs, Mártély,
Székkutas
24.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0046
Az Észak-Magyarországi Régió
településein élő lakosság
egészséges ivóvízzel való
ellátásának biztosítása
Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak,
Abaújszántó, Abaújvár, Alsógagy,
Baktakék, Bekecs, Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud, Boldogkőújfalu,
Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte,
Csobaj, Damak, Encs, Erdőbénye,
Erdőhorváti, Fáj, Fancsal, Felsődobsza,
Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró,
Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor,
Gagyvendégi, Garadna, Gibárt,
Golop, Göncruszka, Hejce, Hejőbába,
Hejőkeresztúr, Hejőpapi, Hejőszalonta,
Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs,
Keresztéte, Komlóska, Korlát,
Krasznokvajda, Kupa, Legyesbénye,
Litka, Mád, Méra, Mezőzombor, Monok,
Nagykinizs, Nemesbikk, Novajidrány,
Nyésta, Olaszliszka, Pányok, Pere, Prügy,
Rátka, Sárospatak, Szalaszend, Szászfa,
Szegi, Szegilong, Szentistvánbaksa,
Szerencs, Taktabáj, Taktakenéz, Tállya,
Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj,
Tolcsva, Vámosújfalu, Vilmány, Vizsoly
25.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0048
Olcsvaapáti Község
Vízminőség-javító Projektje
Olcsvaapáti
26.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0050
"Közösen a tiszta vízért Beszterec-
Kemecse-Tiszarád-Vasmegyer"
Ivóvízminőség-javító program
Beszterec, Kemecse, Tiszarád,
Vasmegyer
[10]
27.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0003
Ivóvízminőség-javító beruházás
Kajdacs községben
Kajdacs
28.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0005
Szigetcsép Község Ivóvízminőség
javítása
Szigetcsép
29.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0007
"Öntsünk tiszta vizet a pohárba"Püspökladány
30.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0008
Nagykálló Város
Ivóvízminőség-javító Projekt
Nagykálló
31.
32.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0011
Dunavarsány Város -
Szigetszentmárton Község
ivóvízminőség javítása
Dunavarsány, Szigetszentmárton
33.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0012
Észak-Hajdúsági
Ivóvízminőség-javító Projekt
Görbeháza, Hajdúdorog, Hajdúnánás
34.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0016
Első Szatmári Ivóvízminőség-javító
Projekt
Hodász, Kántorjánosi, Nagydobos,
Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírkáta,
Nyírparasznya, Őr, Rohod, Szamoskér,
Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja
35.
36.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0019
Szatmári Ivóvízminőség-javító
projekt
Jármi, Kérsemjén, Kisar, Mátészalka,
Nábrád, Nagyar, Nyírcsaholy,
Nyírmeggyes, Ópályi, Panyola, Papos,
Tivadar
37.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0029
Kelet-Hajdúsági
Ivóvízminőség-javító projekt
Hosszúpályi, Létavértes, Mikepércs,
Nyíradony, Nyíradony-Tamásipuszta,
Vámospércs, Újléta
38.
39.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0032
Beregi Ivóvízminőség-javító ProjektJánd, Vásárosnamény-Gergelyiugornya,
Vásárosnamény-Perényitanya,
Dombrád, Nyírmada, Pusztadobos,
Tiszaadony, Tiszaszalka, Tiszavid,
Vásárosnamény
40.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0036
Nyírségi Ivóvízminőség-javító
projekt
Baktalórántháza, Bátorliget, Bocskaikert,
Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kisléta,
Laskod, Nyírbogát, Nyírjákó, Nyírkarász,
Nyírkércs, Petneháza, Ramocsaháza,
Téglás, Terem, Újfehértó
41.
42.KEOP-7.1.0/11/2011-0110Csokonyavisonta és Rinyaújlak
ivóvízminőség-javítási projekt
előkészítése
Csokonyavisonta, Rinyaújlak
[11]
43.KEOP-7.1.0/11-2011-0021A Somogy megyei Gölle
Büssü és Patalom települések
ivóvízminőség-javító programjának
előkészítése
Büssü, Gölle, Patalom
44.KEOP-7.1.0/11-2011-0029Ivóvízminőség-javítás Lórév
Községben
Lórév
45.KEOP-7.1.0/11-2011-0030Ivóvízminőség-javítás TörtelenTörtel
46.KEOP-7.1.0/11-2011-0031Ivóvízminőség-javító beruházás
Jászkarajenő községben
Jászkarajenő
47.KEOP-7.1.0/11-2011-0034Szigetbecse települési
ivóvízminőség-javító projekt
Szigetbecse
48.KEOP-7.1.0/11-2011-0038Ivóvízminőség-javítási beruházás
Nyírábrány településen
Nyírábrány
49.
50.KEOP-7.1.0/11-2011-0045Magyarmecske és Térsége
Ivóvízminőség-javító Programja
Magyarmecske, Magyartelek,
Kisasszonyfa, Gilvánfa
51.KEOP-7.1.0/11-2011-0049Tiszafüred Város Ivóvízminőség-
javítási Projekt
Tiszafüred, Tiszafüred-Kócsújfalu
52.KEOP-7.1.0/11-2011-0050Apagy és Térsége
ivóvízminőség-javító projekt
Apagy, Levelek, Ófehértó, Napkor,
Magy, Nyírtét, Besenyőd, Nyíribrony,
Ófehértó-Ligettanya
53.KEOP-7.1.0/11-2011-0051Nyírbátor és Térsége
ivóvízminőség-javító projekt
Nyírbátor, Nyírvasvári, Nyírgyulaj
54.KEOP-7.1.0/11-2011-0054Sárrétudvari és térsége
ivóvízminőség-javító beruházása
Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep
55.KEOP-7.1.0/11-2011-0055Komádi és Magyarhomorog
ivóvízminőség-javító beruházása
Komádi, Komádi-Dobaipuszta,
Komádi-Gyártelep, Magyarhomorog
56.KEOP-7.1.0/11-2011-0057Ivóvízminőség-javítást célzó
beruházás előkészítése
Fábiánsebestyénen
Fábiánsebestyén
57.KEOP-7.1.0/11-2011-0058Bagamér és Álmosd
ivóvízminőség-javító beruházása
Álmosd, Bagamér
58.
59.KEOP-7.1.0/11-2011-0061Ivóvízminőség-javító beruházás
Balkány településen
Balkány, Balkány-Abapuszta,
Balkány-Perkedpuszta
60.KEOP-7.1.0/11-2011-0064Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító
beruházása
Nagykereki, Bojt, Körösszakál,
Nyírmártonfalva
61.KEOP-7.1.0/11-2011-0065Ivóvízminőség-javítást célzó projekt
előkészítése Szegváron
Szegvár
62.KEOP-7.1.0/11-2011-0067Ivóvízminőség-javító beruházás
Monostorpályi településen
Monostorpályi
63.KEOP-7.1.0/11-2011-0071Hantosi ivóvíz arzén mentesítéseHantos
64.KEOP-7.1.0/11-2011-0082Királyegyháza és Térsége
Ivóvízminőség-javító Programja
Királyegyháza, Szentdénes, Sumony,
Gyöngyfa
65.
[12]
66.KEOP-7.1.0/11-2011-0106Darány ivóvízminőség-javítási
projekt előkészítése
Darány
67.KEOP-7.1.0/11-2011-0112Hetvehely térségének
ivóvízminőségjavító programja
Hetvehely
68.KEOP-7.1.0/11-2011-0113Mindszent vízellátó rendszerének
önálló fejlesztése
Mindszent
69.
70.KEOP-7.1.0/11-2011-0119Háromfa és Bakháza
Ivóvízminőség-javító Program
Háromfa, Bakháza
71.KEOP-7.1.0/11-2012-0016Egészséges ivóvizet Pálmajor
lakóinak
Pálmajor
72.KEOP-7.1.0/11-2012-0017Békés Megyei Ivóvízminőség-javító
Program
Nagybánhegyes
73.KEOP-7.1.0/11-2012-0030A Fejér Megyei Integrált
Szociális Intézmény Polgárdi-
Tekerespusztai telephelyének
ivóvízminőség-javítása
Polgárdi-Tekerespuszta
74.KEOP-7.1.0/11-2012-0036Ivóvízminőség-javítás
Hajdúbagoson
Hajdúbagos
75.KEOP-7.1.0/11-2012-0057Ivóvízminőség-javító beruházás
Kokad településen
Kokad
76.KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0013
Szigetvári Kistérség
Ivóvízminőség-javító programja
Almamellék, Bánfa, Boldogasszonyfa,
Bürüs, Dencsháza, Endrőc,
Gyöngyösmellék, Horváthertelend,
Ibafa, Katádfa, Kétújfalu, Kistamási,
Magyarlukafa, Molvány, Nemeske,
Pettend, Rózsafa, Somogyhárságy,
Szentegát, Szentlászló, Szörény,
Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Zádor
77.KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0014
Surján Völgyi Ivóvízminőség javító
program
Bőszénfa, Sántos, Szentbalázs, Cserénfa,
Hajmás, Kaposgyarmat, Gálosfa
78.
79.KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0018
Drávamenti Ivóvízminőség-javító
program
Adorjás, Baranyahidvég, Drávacsehi,
Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Gordisa,
Illocska, Kisszentmárton-Mailáthpuszta,
Kórós, Lapáncsa, Magyarbóly, Matty,
Sámod
80.KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0024
Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító
Projekt
Kiskunlacháza, Kiskunlacháza-Duna
81.KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0025
Dombóvár és térsége ivóvízminőség
javító programja
Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csorna,
Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj,
Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd,
Szabadi
82.KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0034
Ivóvíz minőség javítása Lovasberény
Községben
Lovasberény
83.KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0037
Kőröstetétlen ivóvízminőség-javítási
programja
Kőröstetétlen
84.KEOP-7.1.3.0/09-
2011-0018
A Baranya megyei Sellye térségének
ivóvízminőség-javító programja
Sellye, Besence, Bogdása, Csányoszró,
Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr,
Drávasztára, Felsőszentmárton, Hirics,
Kákics, Kemse, Lúzsok, Markóc, Marócsa,
Nagycsány, Okorág, Páprád, Piskó, Vejti,
Sósvertike, Zaláta
85.KEOP-7.1.3.0/09-
2011-0020
Majosháza Ivóvízminőség-javító
Projekt
Majosháza
86.KEOP-7.1.3.0-2008-0027Barcsi kistérség társult
településeinek ivóvízminőség
javítása
Barcs, Babócsa, Bolhó, Komlósd,
Péterhida, Somogyaracs, Drávagárdony,
Drávatamási, Kastélyosdombó,
Rinyaszentkirály
87.KEOP-7.1.0/11-2011-0003Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor
és Irota Községi Önkormányzatok
ivóvízminőség-javító fejlesztés
előkészítését célzó beruházás
Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor, Irota
88.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0009
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító
Program
Almáskamarás, Békés, Békéscsaba
(Gerla-Mezőmegyer), Bélmegyer,
Bucsa, Csabaszabadi, Csanádapáca,
Csárdaszállás, Csorvás, Dévaványa,
Doboz (Szanazug), Ecsegfalva,
Füzesgyarmat, Gerendás, Geszt,
Gyomaendrőd (Gyomaendrőd-
Nagylapos), Gyula (József szanatórium,
Városerdő), Kamut, Kertészsziget
(Töviskes Major), Kétegyháza,
Kétsoprony, Körösladány, Köröstarcsa,
Körösújfalu, Kötegyán, Lőkösháza
(Brédamajor), Medgyesbodzás
(Gábortelep), Méhkerék, Mezőberény,
Mezőgyán (Mezőgyán-Nagygyanté),
Murony, Nagykamarás, Okány,
Pusztaottlaka, Sarkad, Sarkadkeresztúr
(Sarkadkeresztúr-Kisnyék),
Szabadkígyós, Szeghalom (Halasmajor),
Tarhos (Vizesfás), Telekgerendás,
Újszalonta, Vésztő, Zsadány, Újiráz,
Dombegyház, Kisdombegyház,
Magyardombegyház, Battonya,
Magyarbánhegyes, Dombiratos,
Békéssámson, Csabacsűd, Gádoros,
Hunya, Kardos, Kardoskút, Kondoros,
Nagyszénás, Orosháza, Örménykút,
Pusztaföldvár, Szarvas, Tótkomlós,
Eperjes, Árpádhalom, Nagymágocs
(Nagymágocs-Ótompahát)
89.KEOP-1.3.0/2F/09-
2009-0006
Újszilvás Község ivóvíz
minőségének javítása
Újszilvás
90.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0001
Somló Környéki települések
ivóvízminőség javítása
Borszörcsök
[13]
91.KEOP-1.3.0/2F-2008-0001Kútvizek kezelése az ivóvízminőség-
javítása érdekében
Újlengyel
92.KEOP-1.3.0/2F/09-
2009-0005
Jánossomorja Veszélyeztetett
Vízbázisának Kiváltása
Jánossomorja
93.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0002
Vízkezelés korszerűsítése
az ivóvízminőség-javítása
érdekében
Újhartyán
94.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0007
Tótvázsony és Hidegkút községek
egészséges ivóvízzel történő
ellátása, Nemesvámos ivóvíz
hálózatára történő rácsatlakozással
tárgyában
Tótvázsony, Hidegkút
95.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0009
Új vízbázis létesítése
az ivóvízminőség-javítása
érdekében
Gyömrő
96.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0020
Ivóvízminőség javító beruházás
Dunaszentgyörgy község
vízművében
Dunaszentgyörgy
97.KEOP-1.3.0/2F/09-
2009-0007
Abony Város ivóvízminőség-javítási
és ivóvízhálózat rekonstrukciós
programjának megvalósítása
Abony
98.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0013
Kerta, Adorjánháza, Egyházaskesző
vízellátó rendszerek ivóvízminőség
javítása
Kerta, Adorjánháza, Egyházaskesző,
Csögle, Karakószörcsök, Iszkáz,
Apácatorna, Egeralja, Kiscsősz, Tüskevár,
Várkesző, Kispirit, Nagypirit
99.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0015
Ivóvízminőség-javító beruházás
Gyönk Városában
Gyönk
100.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0021
Szentgotthárd-Farkasfa
településrész ivóvízminőség-javítása
Szentgotthárd-Farkasfa
101.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0022
Ivóvízminőség-javító beruházás
Nagydorog Nagyközségben
Nagydorog
102.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0023
Vízminőség javítás Káld
kistérségben
Káld, Borgáta, Duka, Egyházashetye,
Kissomlyó
103.
104.
105.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0002
Ivóvízminőség javító beruházás
Szakály községben
Szakály
106.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0024
Kiskörei Vízmű technológia
fejlesztése
Kisköre
107.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0025
Dél-Tolna Aqua Projekt,
kétcentrumú víztermelő és tisztító
berendezésre épülő kistérségi
rendszer
Alsónána, Báta, Bátaszék, Decs, Őcsény,
Sárpilis, Szálka, Várdomb
108.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0026
Csepreg Térségi Vízmű vízminőség
javítása
Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány,
Ólmod, Peresznye
109.KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0027
Jákó Község ammónium-mentesítés
megoldása
Jákó
[14]
110.
111.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0006
Kisteleki ivóvízminőség-javító
projekt
Kistelek, Csengele
112.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0003
Körmend térségi vízmű vízminőség
javítása
Körmend, Magyarnádalja, Vasalja
113.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0007
Ivóvíz minőség javító program
Gerjen községben
Gerjen
114.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0018
Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító
Projekt
Szeged, Algyő
115.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0022
Kalocsa környéki Ivóvízminőség
Javító Projekt
Dunatetétlen, Harta, Ordas,
Solt, Bátya, Drágszél, Dunapataj,
Dunaszentbenedek, Dusnok, Fajsz,
Foktő, Géderlak, Homokmégy, Kalocsa,
Miske, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek,
Uszód
116.
117.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0035
Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító
Projekt
Simontornya, Pálfa, Pálfa-Felsőrácegres,
Tolnanémedi
118.
119.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0040
Kerepes Nagyközség és Kistarcsa
Város ivóvízminőség-javító
programja
Kerepes, Kistarcsa
120.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0043
Nagyberki - Mosdós községek
ivóvízminőség javítása
Nagyberki, Mosdós
121.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0045
Somlóvásárhely és Somlójenő
ivóvízminőségének javítása
Somlóvásárhely, Somlójenő
122.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0047
"Tiszta víz - Tiszta élet!" - Sásdi
térség ivóvíz-minőség javítása
Sásd, Baranyajenő, Kishajmás, Kisvaszar,
Mindszentgodisa, Oroszló, Palé, Vázsnok
123.KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0049
Ivóvízminőség-javító program
Sándorfalva Városában
Sándorfalva
124.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0001
"Egészséges ivóvíz az életünkért"
Ecseny-Polány-Mernye
(Mernyeszentmiklós) községek
ivóvízminőség javítása
Mernye, Polány, Ecseny
125.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0002
Medina község ivóvízminőség-javító
beruházás
Medina
126.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0004
Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges
ivóvízért Dömsödön
Dömsöd
127.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0006
Mersevát-Külsővat települések
ivóvízminőség-javítása
Mersevát, Külsővat
128.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0010
Balatonfenyves-Imremajor
ivóvízminőség javítása
Balatonfenyves
129.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0012
Barcsi kistérség
társult településeinek
ivóvízminőség-javítása
Barcs, Babócsa, Bolhó, Komlósd,
Péterhida, Somogyaracs, Drávagárdony,
Drávatamási, Kastélyosdombó,
Rinyaszentkirály
130.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0013
Ivóvízminőség-javító beruházás
Sárszentlőrinc településen
Sárszentlőrinc
131.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0014
Drávamenti Ivóvízminőség-javító
program
Adorjás, Baranyahídvég, Drávacsehi,
Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Gordisa,
Illocska, Kisszentmárton-Mailáthpuszta,
Kisszentmárton, Kórós, Lapáncsa,
Magyarbóly, Matty, Sámod
132.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0016
Ivóvízminőség javítása Lábod
településen
Lábod
133.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0017
Szigetvári Kistérség
Ivóvízminőség-javító programja
Almamellék, Bánfa, Boldogasszonyfa,
Bürüs, Dencsháza, Endrőc,
Gyöngyösmellék, Horváthertelend,
Ibafa, Katádfa, Kétújfalu, Kistamási,
Magyarlukafa, Molvány, Nemeske,
Pettend, Rózsafa, Somogyhárságy,
Szentegát, Szentlászló, Szörény,
Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Zádor
134.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0019
Kocsér Ivóvízminőség-javító
programja
Kocsér
135.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0020
Inkei ivóvízminőség-javító ProgramInke
136.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0021
Kőröstetétlen ivóvízminőség-javítási
programja
Kőröstetétlen
137.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0022
Szentlőrinckáta Község
Ivóvízminőség-javító Projekt
Szentlőrinckáta
138.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0023
Ivóvízminőség-javítás Kissikátor
községben
Kissikátor
139.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0024
Kocs és Nagyparnakpuszta
ivóvízminőség-javító projekt
Kocs, Nagyparnakpuszta
140.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0025
Ivóvízminőség-javító beruházás
Fadd Nagyközségben
Fadd
141.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0026
Ivóvízminőség-javítás TörtelenTörtel
142.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0027
Nagyigmánd és Kisigmánd
települések ivóvízminőség javító
projektje
Nagyigmánd, Kisigmánd
143.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0028
Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító
Projekt
Kiskunlacháza, Kiskunlacháza-Duna
144.KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0029
Ivóvízminőség-javítást célzó projekt
előkészítése Szegváron
Szegvár
145.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0001
Palkonya Ivóvízminőség-javító
Projekt
Palkonya
[15]
146.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0002
Surján Völgyi Ivóvízminőség-javító
program
Sántos, Szentbalázs, Cserénfa, Hajmás,
Kaposgyarmat, Bőszénfa, Gálosfa
147.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0003
Szarvaskendi Kistérségi Vízmű
ivóvízminőség-javítása
Szarvaskend, Döbörhegy, Döröske,
Nagymizdó
148.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0005
Ivóvízminőség-javító beruházás
Jászkarajenő községben
Jászkarajenő
149.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0008
Ivóvíz minőség javítása Lovasberény
Községben
Lovasberény
150.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0011
Majosháza Ivóvízminőség-javító
Projekt
Majosháza
151.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0012
Szigetbecse települési
ivóvízminőség-javító projekt
Szigetbecse
152.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0014
Ivóvízminőség-javítási beruházás
Nyírábrány településen
Nyírábrány
153.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0015
Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor
és Irota Községi Önkormányzatok
ivóvízminőség-javító fejlesztést
célzó beruházás
Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor, Irota
154.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0016
Bagamér és Álmosd
ivóvízminőség-javító beruházása
Bagamér, Álmosd
155.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0018
Sárrétudvari és térsége
ivóvízminőség-javító beruházása
Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep
156.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0020
Ivóvízminőség-javító beruházás
Balkány településen
Balkány-Abapuszta,
Balkány-Perkedpuszta
157.
158.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0022
Nagykőrös város
ivóvízminőség-javító beruházása
Nagykőrös
159.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0023
Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító
beruházása
Nagykereki, Bojt, Körösszakál,
Nyírmártonfalva
160.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0028
Dabas ivóvízminőség javításaDabas
161.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0030
Ivóvízminőség-javítás Lórév
Községben
Makád, Lórév
162.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0006
Monaj, Selyeb és Abaújszolnok
Községi Önkormányzatok
ivóvízminőségének javítása
Monaj, Selyeb, Abaújszolnok
163.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0009
A Somogy megyei Somogydöröcske
és Bonnya települések
ivóvízminőség-javító programja
Somogydöröcske, Bonnya
164.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0010
A tolna megyei Nagykónyi és Pári
települések ivóvízminőség-javító
programja
Nagykónyi, Pári
165.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0013
A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási
területén lévő településeinek
ivóvízminőség javítása és vízellátás
fejlesztése
Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde,
Csonkahegyhát, Dobronhegy,
Hagyárosbörönd, Kávás, Kustánszeg,
Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg,
Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy
[16]
166.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0017
Hetvehely község
ivóvízminőség-javító programja
Hetvehely
167.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0019
Egészséges ivóvizet Pálmajor
lakóinak
Pálmajor
168.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0024
A tolna megyei Felsőnyék és Ozora
települések ivóvízminőség-javító
programja
Felsőnyék, Ozora
169.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0036
Tatárszentgyörgy Ivóvízminőség
Javítása
Tatárszentgyörgy
170.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0038
Káptalanfa és térsége vízellátó
rendszer vízminőség-javítása
Káptalanfa, Nemeshany, Gyepükaján,
Bodorfa
171.
172.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0062
Ivóvízminőség javító beruházás
a Kecskemét, 59. Szentgyörgyi
Dezső repülőbázis területén
Kecskemét
173.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0007
Ivóvízminőség javítás a tabi
kistérség 8 településén
Andocs, Zics, Nágocs, Somogyacsa,
Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány
174.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0025
A tolna megyei Szárazd,
Keszőhidegkút és Udvari
települések ivóvízminőség-javító
programja
Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari
175.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0027
A lakosság egészséges ivóvízzel
való ellátása - Ivóvízminőség-javítás
Gomba és Bénye településeken
Gomba, Bénye
176.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0031
Marcalgergelyi-Vinár-Szergény-
Magyargencs-Kemeneshőgyész
ivóvízminőség javítása
Marcalgergelyi, Vinár, Szergény,
Magyargencs, Kemeneshőgyész
177.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0033
Lengyeltóti és Környéke
Ivóvízminőség-javító Program
Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Gyugy,
Kisberény, Öreglak
178.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0034
Csongrád-Csanytelek
Önkormányzat ivóvízminőség-javító
projektje
Csongrád, Csanytelek
179.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0035
Dombóvár és térsége ivóvízminőség
javító programja
Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma,
Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj,
Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd,
Szabadi
180.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0037
Inárcs Község ivóvízminőség-javítási
és ivóvízhálózat rekonstrukciós
programjának megvalósítása
Inárcs
181.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0039
A Somogy megyei Torvaj és Lulla
települések ivóvízminőség-javító
programja
Torvaj, Lulla
182.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0040
A Somogy megyei Kisgyalán
és Fonó települések
ivóvízminőség-javító programjának
előkészítése
Kisgyalán, Fonó
183.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0041
Magyarmecske és Térsége
Ivóvízminőség-javító Programja
Magyarmecske, Magyartelek,
Kisasszonyfa, Gilvánfa
[17]
184.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0043
Királyegyháza és Térsége
Ivóvízminőség-javító Programja
Királyegyháza, Szentdénes, Sumony,
Gyöngyfa
185.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0045
Nagykorpád és Felsőmocsolád
Települések Ivóvízminőség-javítása
Nagykorpád, Felsőmocsolád
186.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0046
A Somogy megyei Gölle
Büssü és Patalom települések
ivóvízminőség-javító programjának
előkészítése
Gölle, Büssü, Patalom
187.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0048
Komádi és Magyarhomorog
ivóvízminőség-javító beruházása
Komádi, Komádi-Dobaipuszta,
Magyarhomorog
188.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0049
Szabadszentkirály és térsége
ivóvízminőség-javító programja
Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota,
Velény
189.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0050
Bóly-Borjád-Monyoród-
Nagybudmér-Pócsa térségi
ivóvízminőség-javító projekt
Bóly, Borjád, Monyoród, Nagybudmér,
Pócsa
190.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0051
Üllő Város ivóvízminőség javító
programja
Üllő
191.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0052
Bábonymegyer
Ivóvízminőség-javító Programja
Bábonymegyer, Som-Daránypuszta
192.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0053
Szedres ivóvízminőség-javításaSzedres
193.
194.
195.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0057
Apagy és Térsége
ivóvízminőség-javító projekt
Apagy, Nyíregyháza-Nyírszőlős,
Oros, Napkor, Levelek, Ófehértó,
Ófehértó-Ligettanya
196.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0060
Ivóvízminőség-javító beruházás
Kokad településen
Kokad
197.
198.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0058
Háromfa és Bakháza
Ivóvízminőség-javító Program
Háromfa, Bakháza
199.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0029
Nyírbátor és térsége
ivóvízminőség-javító projekt
Nyírbátor, Nyírvasvári, Nyírgyulaj
200.
201.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0064
A Fejér Megyei Integrált
Szociális Intézmény Polgárdi-
Tekerespusztai telephelyének
ivóvízminőség- javítása
Polgárdi-Tekerespuszta
202.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0132
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító
Program
Nagybánhegyes
203.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0088
Ivóvízminőség javítása MonoronMonor
204.
[18]
205.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0077
Csurgói Ivóvízminőség-javító
Program
Csurgó
206.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0069
Nagytőke Község ivóvízminőség-
javítás projektje
Nagytőke
207.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0084
Bálványos Ivóvízminőség-javító
Program
Bálványos
208.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0083
Zimány Ivóvízminőség-javító
Program
Zimány
209.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0086
Látrány és Visz Ivóvízminőség-javító
Program
Látrány, Visz
210.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0068
Pirtói Ivóvízminőség-javító ProgramPirtó
211.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0071
A Tolna megyei Mucsi település
ivóvízminőség-javító programja
Mucsi
212.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0073
A Tolna megyei Regöly település
ivóvízminőség-javító programja
Regöly
213.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0074
Tengőd, Kánya települések
ivóvízminőség-javító programja
Tengőd, Kánya
214.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0075
Somogygeszti Ivóvízminőség-javító
program
Somogygeszti
215.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0102
Balatonboglár-Szőlőskislak
Ivóvízminőség-javító Program
Balatonboglár, Szőlőskislak
216.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0087
Derogációs víziközmű projekt
előkészítése Újszentmargitán és
Újszentmargita-Tukán
Újszentmargita, Újszentmargita-Tuka
217.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0089
Szigethalom vizének átvétellel
történő javítása
Szigethalom
218.
219.
220.KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0097
Celldömölk Város
Ivóvízminőség-javítása
Celldömölk
221.

2. melléklet a 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi szolgalom alapítása)

2. környezetvédelmi hatósági eljárások

3. természetvédelmi hatósági eljárások

4. területrendezési hatósági eljárások

5. általános építésügyi hatósági eljárások

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások

7. útügyi hatósági eljárások

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások[19]

9. hírközlési hatósági eljárások

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások

12. földmérési hatósági eljárások

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

15. erdővédelmi hatósági eljárások

16. tűzvédelmi hatósági eljárások

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások

18. egészségügyi hatósági eljárások

19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),[20]

20. az 1-19. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.[21]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 28/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.02.13.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 63. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 63. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Megállapította a 114/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.05.01.

[5] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 186. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 63. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Beiktatta a 28/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.02.13.

[8] Beiktatta a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.11.30.

[9] Megállapította a 114/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.05.01.

[10] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. § 1-4. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[11] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. § 5-7. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[12] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. § 8-9. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[13] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. § 10-11. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[14] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. § 12-14. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[15] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. § 15. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[16] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. § 16. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[17] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. § 17-21. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[18] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. § 22-24. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[19] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[20] Megállapította a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.30.

[21] Beiktatta a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.30.

Tartalomjegyzék