441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében, és (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 4. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (6) bekezdésében, valamint a 85. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény 14. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), d), k), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12. 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 37. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, a 110. § (7) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (6) bekezdésében, valamint a 85. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 47. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 50. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 10. § (1) bekezdésében, 44. § (6) bekezdésében, valamint 85. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 55. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 58. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 59. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 61. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 63. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 64. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 70. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 71. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) és h) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §-ának a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 72. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 73. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 74. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 75. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 76. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 77. alcím tekintetében a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 79. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 80. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 81. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 82. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,

a 83. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 84. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 85. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 86. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 87. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 88. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 89. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 90. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § f), g), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 92. alcím tekintetében alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 93. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 94. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 95. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 96. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés m) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 97. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 98. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 99. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 100. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 101. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 102. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 103. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 104. alcím tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 105. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 106. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 107. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.3. alpontjában, 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 108. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 109. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 110. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 111. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 112. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 113. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/B. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,

a 114. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 44. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Környezetvédelmi Tanács véleményének kikérésével,

a 115. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 116. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 117. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 118. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 119. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont 4.1. alpontjában és 7. pont 7.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 120. alcím tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 121. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 122. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 123. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 124. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 125. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 126. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés j) pontjában, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 127. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 128. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 129. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 130. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a)-l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 131. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 132. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 133. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 134. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 135. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 136. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 137. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 138. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 139. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 140. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 141. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 142. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-e) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 143. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 144. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 145. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 146. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 147. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 148. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 149. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 150. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 151. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 152. alcím tekintetében az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 16. § (1) bekezdés 2-3. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 153. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 154. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 155. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 156. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 157. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 158. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a) 20/A. §-a,

b) 30/B. §-a.

2. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

2. § A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Aki rendszeres gazdasági tevékenységként járművel üzletszerűen - díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként - személyszállítást (a továbbiakban: közúti közlekedési szolgáltatás) végez, köteles az illetékes közlekedési hatóságnak a tevékenység végzésének megkezdését bejelenteni. A bejelentés elektronikus úton is teljesíthető. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használt jármű jellegét, telephelyét vagy tárolásának helyét. A bejelentés megtörténtét tanúsító (tevékenység végzésére jogosító engedélynek minősülő) irat fénymásolatát és postára adásának vagy átvételének igazolását vagy az elektronikus bejelentést igazoló dokumentumot a járművön kell tartani."

3. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet] 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálása során a kérelmező egészségkárosodásának mértékét és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságát szakkérdésként vizsgálni kell. A szakkérdést nem kell vizsgálni, ha a kérelmező egészségkárosodásának mértékét és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságát hatályos határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény állapítja meg."

4. § Hatályát veszti a 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/H. § (3b) bekezdése.

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 24. § (6) bekezdésében a "30 napon belül",

b) 40. § (2) bekezdésében a "harminc napon belül"

szövegrész helyébe a "21 napon belül" szöveg lép.

5. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az utánképzésre kötelezett az utánképzésre a közlekedési hatóság bármelyik szervénél jelentkezhet, ahol az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson vesz részt. A jelentkező bemutatja a rendelkezésére álló, a kötelezés okát tartalmazó hatósági értesítést, illetve a közlekedési hatóság a feltáráshoz szükséges adatokat az engedély nyilvántartási rendszerből és a közúti közlekedési előéleti pont nyilvántartásból lekérdezi. A feltárás során alkalmazható módszereket a 3. számú melléklet tartalmazza."

(2) A 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti, amely keretében a járművezető feltáró foglalkozáson való részvétel nélkül, az 1. számú mellékletben meghatározott III. programon történő részvételre kerül besorolásra."

6. A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet

7. § Hatályát veszti a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése.

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja."

(2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, vagy a lakcímbejelentés nem felelt meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti."

(3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az ingatlan tulajdonosa igazolja, hogy az ingatlanába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyző, illetve a járási hivatal a 34. § (3) bekezdése szerint jár el. Nem szerepeltethető "fiktív" jelzéssel a lakcím, ha a jegyző, illetve a járási hivatal az eljárása során megállapítja, hogy az érintett - az ingatlan végleges elhagyásának szándéka nélkül - átmenetileg nem tartózkodik az ingatlanban. A jegyző, illetve a járási hivatal a szállásadó tulajdonjogának fennállását az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi."

(4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A lakcímbejelentés során eljáró szerv gondoskodik a 33. § (4) bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozat (alapirat) megőrzéséről."

9. § Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése.

8. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az "a vizsgálat iránti kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon belül" szövegrész.

9. Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

11. § Hatályát veszti az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet.

10. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás során a környezetvédelmi hatóság a felszíni vizekre és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása érdekében az eljárásba a vízvédelmi hatóságot szakhatóságként bevonja."

11. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az elvi vízjogi engedély az abban meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedéséig, de az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 2 évig hatályos, amely egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok."

(2) A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogerős vízjogi engedéllyel rendelkező rendszeren vízimunka végzéséhez vagy vízilétesítmény építéséhez az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő bejelentése szükséges, ha a víziközművek üzemeltetéséről, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló rendeletekben meghatározott víziközmű hálózat olyan rekonstrukciójára irányul,

a) amely nem érinti a víziközmű vízjogi engedélyben meghatározott mértékadó kapacitását és nyomvonalát, vagy

b) amely nem eredményezi a víziközmű elemének időszakos üzemen kívül helyezését."

14. § Hatályát veszti a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 5/A. § (2) bekezdése;

b) 5/B. §-ában a "valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést," szövegrész;

c) 27. § (1) bekezdése.

12. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

15. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

16. § Hatályát veszti a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet "Általános eljárási szabályok" alcíme és 10. §-a.

13. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), valamint az e §-ban előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) foglaltak szerint bejelentette."

(2) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tevékenység végzésének feltétele, hogy a bejelentő az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősüljön. A köztartozás-mentességet a bejelentő - ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja."

(3) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza:)

"h) utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törlésének és tevékenység megtiltásának tényét, az ezt elrendelő határozat számát, keltét és jogerőre emelkedésének dátumát."

(4) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett nyilvántartás következő adatai nyilvánosak:)

"a) az utazási vállalkozó nyilvántartási száma,"

(5) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett nyilvántartás következő adatai nyilvánosak:)

"g) az utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törlésének és tevékenység megtiltásának ténye."

(6) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó haladéktalanul köteles a Hivatalnak bejelenteni.

(2) Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítását, illetve utazásközvetítő tevékenységgel történő kiegészítését az utazási vállalkozó a 2. § szerint bejelenti, és egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységével összefüggésben a 11. § (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti tevékenységtől eltiltás feltételei nem állnak fenn, ellene végrehajtási eljárás nem folyik. Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítása esetén a 9. §-ban foglaltak az irányadók.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezést megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha az utazásközvetítő tevékenységet kívánják utazásszervezésre módosítani, illetve kiegészíteni."

(7) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A Hivatal törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki

a) a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek valamelyikével nem rendelkezik,

b) a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja, kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik és az ezt követő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,

c) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,

d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,

e) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,

f) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,

g) a Hivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett,

h) a hatósági ellenőrzést akadályozza,

i) bejelentette a tevékenységének megszüntetését.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti esetekben a nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg egy évre határozatban tiltja meg az utazási vállalkozónak az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

(3) Az (1) bekezdés g) pontja szempontjából nem minősül valótlan bejelentésnek a név- vagy számhiba és más hasonló elírás.

(4) Az utazási vállalkozó a tevékenysége megszüntetése esetén nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező vagy utazásközvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt kiegyenlítetlen tartozása nincs, valamint az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti tevékenység megtiltás feltételei nem állnak fenn.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentés esetén a Hivatal 15 napon belül megvizsgálja, hogy nem állnak-e fenn a tevékenység megtiltásának feltételei.

(6) A Hivatal közli az utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törléséről szóló döntését a fogyasztóvédelmi hatósággal és a turizmusért felelős miniszterrel.

(7) Ha a Hivatal az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törölte, a tevékenység folytatásának újabb bejelentéséig az utazási vállalkozó utazásokat nem szervezhet, és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni."

(8) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11/A. § (1) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az utazási vállalkozó a Kertv., és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megsérti, - a jogsértés miatt nyilvántartásból való törlés esetének kivételével - bírságot szabhat ki.

(2) Ha a 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételként meghatározott esetben az utazási vállalkozót a Hivatal nem törli a nyilvántartásából, a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre szolgáltatott vagyonibiztosíték-összeg és azon vagyonibiztosíték-összeg közötti különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb 10%-a, amelyet erre az időszakra a jogszabály alapján ténylegesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén az utazási vállalkozót törölni kell a nyilvántartásból és a tevékenység folytatását egy évre meg kell tiltani.

(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott esetekben kiszabható bírság mértékéről, a bírság alkalmazásának részletes szabályairól és megfizetésének módjáról külön jogszabály rendelkezik."

18. § A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §

a) (2) bekezdésében az "Az engedély iránti kérelemnek" szövegrész helyébe az "A bejelentésnek a Szolgtv. 22. §-ában meghatározott adatokon túlmenően" szöveg;

b) (2) bekezdés c) pontjában az "a kérelmező" szövegrész helyébe az "az utazási vállalkozó" szöveg;

c) (7) bekezdésében az "A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely" szövegrész helyébe az "Az utazási vállalkozókról vezetett nyilvántartás a Szolgtv. 27. §-ában és 29. §-ában meghatározott adatokon túlmenően" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 13. §-ában a "engedélyezési vagy" szövegrész.

14. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

20. § Hatályát veszti a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 8. §-a.

15. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

21. § Hatályát veszti az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében az "a jegyek átruházásának megtörténtét követő 30 napon belül" szövegrész.

16. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet] 33. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a gyámhivatal az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak vizsgálata során megállapítja az önhiba fennállását végzéssel elrendeli a végrehajtást. A gyámhivatal a végrehajtást elrendelő végzésben a mulasztó felet

a) felhívja, hogy a végzés kézhezvételét követően esedékes kapcsolattartásnak a kapcsolattartásra vonatkozó határozat szerinti időpontban és módon tegyen eleget, illetve hagyjon fel a gyermeknek a másik fél ellen történő nevelésével,

b) felhívja, hogy a jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartás pótlását a legközelebbi megfelelő időpontban, de legkésőbb hat hónapon belül biztosítsa, és megjelöli a pótlás végső határidejét,

c) figyelmezteti az a) és a b) pont szerinti kötelezettség önhibából történő nem teljesítésének jogkövetkezményeire, és egyúttal a meghatározott cselekmény végrehajtása esetén igénybe vehető eszközök valamelyikét alkalmazza, továbbá

d) erre irányuló kérelem esetén kötelezi a kapcsolattartás meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségek viselésére.

(5) Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a (4) bekezdés szerinti végrehajtást elrendelő végzésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhivatal kérelemre végzéssel

a) a család- és gyermekjóléti központ kapcsolatügyeletének, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a közreműködését vagy a védelembe vétel elrendelését kezdeményezheti, ha a kapcsolattartás gyakorlása konfliktusokkal jár, folyamatosan akadályokba ütközik, illetve a felek között kommunikációs zavarok állnak fenn,

b) dönt a feleknek a kapcsolattartás megszervezésére vonatkozó - a kapcsolattartás érdemét nem befolyásoló - kérelméről, így a gyermek átadásának és átvételének helyéről, időpontjának kismértékű változtatásáról, valamint az abban közreműködő személyekről."

(2) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtására irányuló döntés elleni fellebbezést a döntés közlésétől számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni."

(3) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kijelölt gyámhivatal a szülő hozzájáruló nyilatkozatának jóváhagyását a hatodik életévét betöltött vagy egészségileg károsodott gyermek örökbefogadásához akkor tagadhatja meg, ha a gyermek örökbefogadására életkora, egészségi károsodása vagy egyéb körülmény, így különösen a másik szülő örökbefogadáshoz való hozzájárulásának hiánya miatt nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni. A kijelölt gyámhivatal a gyermek örökbefogadásának valószínűsége kérdésében megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a gyermek örökbefogadásának valószínűsége kérdésében az országos örökbefogadást elősegítő szerv tájékoztatása válik szükségessé, megkereséséről a Gyvt. 141/F. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekvédelmi szakszolgálat gondoskodik."

(4) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A titkos örökbefogadáshoz való hozzájáruló nyilatkozat megtételekor a gyámhivatal tájékoztatja a szülőt a (2) és (3) bekezdésben, valamint a Gyvt. 128/B. § (3) bekezdésében foglaltakról és arról, hogy a szülői felügyeleti jog megszűnéséről határozatának megküldésével fogja értesíteni."

(5) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 49. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Abban az esetben, ha az örökbefogadásra irányuló kérelem hiányos, a miniszter - a Hágai Örökbefogadási Egyezmény alkalmazása esetén a (4) bekezdés szerinti külföldi Központi Hatóságon (meghatalmazott testületen) keresztül - hiánypótlásra szólítja fel az örökbe fogadni szándékozó személyt."

(6) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyámhivatal a gyermek gondozási helyének meghatározása során figyelembe veszi a gyermekvédelmi gyám, a gyermek gondozási helye, a vér szerinti családot gondozó család- és gyermekjóléti központ tájékoztatását, javaslatát, valamint az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményét is."

(7) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gyámhivatal eljárása során a szerződés tárgyát képező ingatlan adatainak beszerzéséről gondoskodik."

23. § A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 38. § (4) bekezdésében és 47/A. § (2) bekezdésében a "tájékozatja" szövegrész helyébe a "tájékoztatja" szöveg,

b) 78. § (3) bekezdésében a "lakcíme" szövegrész helyébe a "lakóhelye vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye" szöveg,

c) 114/A. § (2) bekezdésében az "- a 8/D. §-ban foglalt módon -" szövegrész helyébe az "elektronikus levél útján" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) "Az eljárás felfüggesztése" alcím és a 8/B. §,

b) a "Belföldi jogsegély" alcím és a 8/D. §,

c) a "Szakértő" alcím és a 13/A. §,

d) 30/B. § (4) bekezdése,

e) 40. § (4) bekezdése,

f) 44. § (1) bekezdése,

g) 99. § (3) bekezdése,

h) 153. § (1) bekezdés c) pontja.

17. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 66. §-a,

b) 66/A. §-a,

c) 75/C. § (2) bekezdésében az "az eljárás felfüggesztésével egyidejűleg" és az "is" szövegrész.

18. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

26. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az egészségbiztosítási szerv alkalmazandó jogként a magyar jogot megállapítja, erről hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: igazolás) állít ki, és meghatározza annak időbeli hatályát és feltételeit. Az igazolás tanúsítja, hogy a munkavállaló, önálló vállalkozó a másik államban történő munkavégzése idején is a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alatt áll."

19. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

27. § Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 7/C. § (4) bekezdése,

b) 49. § (4) bekezdése.

20. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

28. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében a "negyedévente tájékoztatja" szövegrész helyébe a "negyedévente elektronikus úton tájékoztatja" szöveg lép.

21. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

29. § A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A Hivatal a pedagógus-továbbképzési program engedélyezési eljárásában közreműködő hatóságként - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 58. § (1) bekezdése alapján - szakértőt rendel ki."

22. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

30. § A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet] 6. § (4) bekezdés a) és b) pontjában a "30 napon belül" szövegrész helyébe a "10 napon belül" szöveg lép.

31. § Hatályát veszti a 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdése.

23. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet] 11/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a kérelmező a kérelemhez a (2) bekezdés a) pontja szerinti mellékleteket nem csatolja, azok beszerzéséről a bányafelügyelet gondoskodik."

(2) A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a kérelmező a kérelemhez a (4) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumot nem mellékeli, annak beszerzéséről a bányafelügyelet gondoskodik."

(3) A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 32/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a kérelmező a kérelemhez a (7) bekezdés d) pontja szerinti dokumentumot nem mellékeli, annak beszerzéséről a bányafelügyelet gondoskodik.

(9) A (7) bekezdés e) pontja szerinti költségterv elkészítésére a 25. § (9) bekezdését kell megfelelően alkalmazni."

33. § A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. § (12) bekezdésében az "A bányafelügyeleti" szövegrész helyébe az "Az MBFH-nál bányafelügyeleti" szöveg lép.

24. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. § Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 4/C. § (3) bekezdése,

b) 9. § (1c) bekezdése,

c) 27/F. § (4) bekezdése.

25. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet] 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyét beszerezni."

(2) A 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben a temetkezési szolgáltató rendelkezik érvényes temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel, újabb telephely vagy a temetkezési szolgáltatás megváltoztatásának engedélyezésére irányuló kérelem esetén a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságnak nem kell vizsgálnia a büntetlen előéletre, a szakképesítésre, a vagyoni biztosítékra, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat, továbbá a (4) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott dokumentumokat sem kell csatolnia a kérelemhez."

36. § Hatályát veszti a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a) 36. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 46. § (2) bekezdése.

26. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

37. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kérelmező súlyos fogyatékosságát a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, a kormányhivatal a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció alapján

a) a súlyos fogyatékosság fennállása,

b) az önkiszolgálási képesség,

c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége,

d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja

kérdését szakkérdésként vizsgálja."

27. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

38. § Hatályát veszti az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdése,

b) 53. §-a.

28. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) az adatközlést követő öt napon belül nyilvántartásba veszi a beérkező adatot, ezzel egyidejűleg értesíti az ügyfelet, ha a Kpt. 3. § (3) bekezdése alapján az értesítési kötelezettség a Nyilvántartót terheli, vagy ha a nyilvántartásban szereplő pontok száma a 13-at elérte vagy meghaladta."

(2) A 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkéntes utánképzést tanúsító igazolás engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezése esetén az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján a nyilvántartásban lévő összpontszámból kell a Kpt. 9. § (1) bekezdésében előírt csökkentést elvégezni. A csökkentést követően maradt pontszámról a Nyilvántartó értesíti az ügyfelet."

(3) A 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nyilvántartó az elektronikus úton beérkezett, önkéntes utánképzést tanúsító igazolás alapján legfeljebb három napon belül gondoskodik az előéleti pontok csökkentéséről."

29. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

40. § Hatályát veszti az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 4. § (14) bekezdése.

30. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

41. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése.

31. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosításáról

42. § Hatályát veszti a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdése;

b) 6. § (3) bekezdésében az "a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és" szövegrész.

32. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

43. § A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet] 8. § (3) bekezdésében a "harminc napon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

44. § Hatályát veszti a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdése,

b) 8/B. § (7) bekezdésében a "(2) és" szövegrész,

c) 10/D . § (4) bekezdésében a "tizenöt napon belül" szövegrész,

d) 1. számú melléklet 4. pont e) alpontjában a "- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt," szövegrész.

33. Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

45. § Hatályát veszti az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a) 10. §-a,

b) 13. § (3) bekezdése.

34. A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

46. § Hatályát veszti a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdése,

b) 4. § (4) bekezdése.

35. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet] 12/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az alkalmazott orvos - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - a háziorvost akkor helyettesítheti, ha a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendeletben foglalt szakmai és személyi feltételeknek megfelel."

(2) A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételeket az engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az általa felkért szakfelügyelő véleménye alapján, a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint állapítja meg. A szakfelügyelő az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételekről szóló véleményét megküldi az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak. Az adott szakmára meghatározott átmeneti szakmai feltételeket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal honlapján közzéteszi, azzal, hogy ezen szakmai feltételeket az egészségügyi államigazgatási szerv az azonos szakmára irányuló valamennyi engedélyezési eljárásban alkalmazza."

(3) A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály hatálybalépését követően, az egészségügyi szolgáltató - a jogszabály hatálybalépését követő 2 hónapon belül benyújtott - kérelmére, az egészségügyi államigazgatási szerv az átmeneti működési engedély felülvizsgálatával egyidejűleg működési engedélyt ad ki."

48. § Hatályát veszti a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

a) 7. § (10) bekezdése,

b) 12/A. § (10) bekezdésében a "30 napon belül" szövegrész,

c) 12/C. § (3) bekezdésében az "a törléstől számított 30 napon belül" szövegrész,

d) 15. § (3) bekezdésében az "a bejelentéstől számított 60 napon belül" és az "Amennyiben a szolgáltató nyilatkozata szerint teljes körűen nem rendelkezik a szakmára előírt szakmai minimumfeltétellel, a működési engedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv határidő tűzésével kötelezi a feltételek biztosítására. A határidő elteltét követő 30 napon belül az egészségügyi államigazgatási szerv a feltételek biztosítását hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja. Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv megállapítja, hogy az előírt szakmai minimumfeltételeket a szolgáltató határidőre nem biztosította, a működési engedélyt hivatalból visszavonja." szövegrész.

36. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

49. § Hatályát veszti a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 14/A. § (4) bekezdése,

b) 14/A. § (5) bekezdésében az "Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül folytatja le." szövegrész.

37. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

50. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a kérelem benyújtásakor az 1. számú melléklet szerinti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a járási hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a Kr. szabályait kell alkalmazni."

38. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

51. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kivizsgálást a kockázat mérlegelése alapján - az e rendeletben szabályozott esetek kivételével - Kvt. vonatkozó rendelkezései alkalmazásával kell lefolytatni."

52. § A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A környezetvédelmi hatóság a belföldi jogsegély keretében megkeresett vízügyi igazgatóság véleményének figyelembevételével a beavatkozási záródokumentáció megérkezését követően határozatot hoz:

a) a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról,

b) a további tényfeltárás elrendeléséről,

c) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítési monitoring elrendeléséről, vagy

d) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítés befejezéséről."

53. § A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság a belföldi jogsegély keretében megkeresett vízügyi igazgatóság véleményének figyelembevételével határozatot hoz:

a) szükség esetén a 21. § (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti kármentesítés végzéséről, esetleges kiegészítéséről;

b) a monitorozás folytatásáról;

c) a monitorozás befejezéséről;

d) a kármentesítés befejezéséről, ha minden körülmény együttes mérlegelése azt mutatja, hogy további kármentesítési munkára nincs szükség."

54. § Hatályát veszti a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében a "2 hónapon belül" szövegrész.

39. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

55. § A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vízvédelmi hatóság a felszíni víz jelentősen kedvezőtlen állapotának valószínűségéről birtokába került adat, információ alapján vizsgálatot folytat le. A kivizsgálást a kockázat mérlegelése alapján a Kvt. vonatkozó rendelkezései alkalmazásával folytatja le."

56. § A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (11) bekezdésében a "követő két hónapon belül" szövegrész helyébe a "követően" szöveg lép.

40. A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

57. § Hatályát veszti a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése.

41. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

58. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében a "2 hónapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

42. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet] a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A 9. §-ban meghatározott előmunkálati engedélyezési eljárásban és a 10. §-ban meghatározott vezetékjogi engedélyezési eljárásban az ügyfél a kérelmet elektronikusan is benyújthatja.

(2) Ha az ügyfél a kérelmet elektronikusan nyújtja be, az (1) bekezdésben meghatározott engedélyezési eljárásokban az engedélyező hatóság és az eljáró szakhatóság az eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le, valamint a megkeresett szakhatóság elektronikus úton küldi meg állásfoglalását az építésügyi hatóság számára.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézésre az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályokat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

(2) A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a következő 23/D. §-sal egészül ki:

"23/D. § E rendeletnek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított rendelkezéseit a Mód. rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni."

60. § Hatályát veszti a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 10. § (3b) bekezdése.

43. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

61. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § (1) Kormányrendeletben meghatározott esetekben a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül - a 13. számú melléklet szerint megadott adatok és az 5. számú mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével -, a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.

(2) Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén a környezeti hatásvizsgálat szükségességét, továbbá - a 6. számú melléklet figyelembevételével - a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit

a) az érdemi döntésre jogosult hatóság az (1) bekezdésben foglalt szakkérdés vizsgálatával, vagy

b) a környezetvédelmi hatóság szakhatósági közreműködés keretében

állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a hatóság - a b) pont esetén a környezetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján - a Kvt. vonatkozó szabályaira figyelemmel az eljárását felfüggeszti.

(4) Ha az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóságként nem a vízvédelmi hatóság jár el,

a) az ügyben érdemi döntésre jogosult, környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság az eljárás felfüggesztésének tárgyában való döntés meghozatalát megelőzően, vagy

b) a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásának kialakítását megelőzően

belföldi jogsegély keretében megkeresi a vízvédelmi hatóságot, amely nyilatkozik arról, hogy a megkeresésben szereplő tervezett tevékenység jelentős hatással bír-e a felszíni és felszín alatti vizekre.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a másodfokú eljárás során is alkalmazni kell azzal, hogy a másodfokú hatóság vagy szakhatóság a felülvizsgálat során a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóságot keresi meg belföldi jogsegélyben.

(6) A környezeti hatástanulmány az eljárás felfüggesztéséről szóló végzés jogerőre emelkedését követő három éven belül nyújtható be."

62. § A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/B. § (4) bekezdésében a "45 napon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

63. § Hatályát veszti a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a) 20. § (15) bekezdése,

b) a 20/A. § (4) bekezdésében az "A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap." szövegrész,

c) a 24. § (13) bekezdése.

44. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

64. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 5-6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység végzését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH) kell bejelenteni.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell:

a) a szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, és

b) a szakmai gyakorlati időt bizonyító okiratok másolatát.

6. § Az MBFH törli a nyilvántartásból azt a nyomástartó berendezést vizsgáló szakembert vagy felügyeleti személyt, akit a bányafelügyelet vagy a bíróság a tevékenység folytatásától jogerősen eltiltott, továbbá aki elhalálozott vagy bejelentette a tevékenység befejezését."

45. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet módosítása

65. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet] 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az egészségkárosodott személy a kérelemhez nem csatolta a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos határozatát, szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, az Szt. 33. § (1b) bekezdésében meghatározott szakkérdést a járási hivatal a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. alcímében foglaltak szerint vizsgálja."

(2) A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint,

b) 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint

módosul.

66. § A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 64. §-ában a "25/A. § (1)-(1b)" szövegrész helyébe a "25/A. § (1) és (1a)" szöveg lép.

67. § Hatályát veszti a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 25/A. § (1b) bekezdése,

b) 26. § (1) bekezdésében a "- 30 napos határidő tűzésével -" szövegrész,

c) 37. § (4) bekezdése.

46. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

68. § Hatályát veszti a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

47. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

69. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szociális hatóság szakvéleményt kér a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől abban a kérdésben, hogy a foglalkoztatási szakmai program a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását mennyire segíti elő, valamint e célokkal és a szociális intézmény szakmai programjával mennyire áll összhangban."

70. § Hatályát veszti a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében az "A szociális hatóság az ellenőrzés során a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának megvalósulása tekintetében szakvéleményt kér a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől, amely a szakvéleményt 30 napon belül adja meg." szövegrész,

b) 6. § (5) bekezdése.

48. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyes állami feladatainak elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos (a továbbiakban: jogosult állatorvos) az e rendeletben megállapított hatásköröket láthatja el. A jogosult állatorvos tevékenységét csak érvényes szerződéssel végezheti."

(2) A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-felügyeleti esemény esetén a NÉBIH a feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket előkészítő egyes feladatok elvégzésére a megyei kormányhivatal közreműködése nélkül köthet jogosult állatorvosi tevékenység végzésére irányuló szerződést. A NÉBIH a szerződéskötésről tájékoztatja a megyei kormányhivatalt. A szerződéskötést kezdeményező szolgáltató állatorvosra, a szerződés megkötésére, valamint a szerződés tartalmára a 2-3. §-ban, a 4. § (1)-(5) és (7) bekezdésében, valamint az 5-9. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell."

72. § A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés b) és e) pontjában az "az megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg;

b) 2. § (3) bekezdésében az "az megyei kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalhoz" szöveg;

c) 2. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az "az megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalnak" szöveg;

d) 3. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében az "Az megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal" szöveg;

e) 7. § (2) bekezdésében és 9. § (1) bekezdés c) pontjában az "az megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalt" szöveg;

f) a Melléklet fejrészében a "369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet" szövegrészek helyébe a "113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet" szöveg;

g) a Melléklet 1.) és 13.) pontjában a "369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet" szöveg;

h) a Melléklet 10.) pontjában az "az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § szerint" szövegrész helyébe az "az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint" szöveg

lép.

49. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

73. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje az értékelő jegyzőkönyv hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik."

74. § Hatályát veszti a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a " , továbbá az eljárás ügyfél kérelmére történő felfüggesztésének", valamint az "A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje a pályázati határidő leteltét követő hat hónap, a névjegyzék vezetésével kapcsolatos egyéb közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje pedig egy hónap." szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdésében az "az iratok beérkezésétől számított harminc napon belül," szövegrész.

50. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alapbírság mértéke)

"f) bontás tudomásulvétele nélkül végzett bontási tevékenység esetén: 50 000 forint,"

(2) A 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bírság meghatározásakor a (3) bekezdés szerinti számított építményértéknek az alábbi százalékos értékét kell figyelembe venni:]

"d) bontás tudomásulvétele nélkül végzett bontás esetén 20%,"

(3) A 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A bírság meghatározásakor a (3) bekezdés szerinti számított építményértéknek az alábbi százalékos értékét kell figyelembe venni:]

"g) építési napló vezetési kötelezettség alá eső építési tevékenység építési napló nélküli végzése esetén 20%."

51. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

76. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közlekedési hatóságként útügyekben első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:)

"j) a közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés bejelentése, a képzési tevékenység folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásának vezetése, a közúti biztonsági auditori képzési tanterv jóváhagyása, a képzési tevékenység folytatására jogosult szervezetek ellenőrzése,"

(során.)

(2) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)

"6. a közúti járműalkatrészek, járműtartozékok és járműtulajdonságok jóváhagyásának kiadásával, egyes pótalkatrészek és tartozékok minősítő jel használatának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,"

(során.)

(3) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)

"13. a műszaki vizsgabiztosi tevékenységet végző személy képzése, továbbképzése, tevékenységének bejelentése, a tevékenységet végzőkről készült nyilvántartás vezetése és az ahhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlása,"

(során.)

(4) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)

"16. a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával, a vizsgakötelezettség alóli mentesítésével, ezen engedélyek felfüggesztésével és visszavonásával, a szakoktatói és az iskolavezetői tevékenység engedélyezésével, az engedély felfüggesztésével és visszavonásával, a vizsgabiztosi tevékenységet végzők nyilvántartásba vételével, nyilvántartásból törlésével, ezen tevékenységek szakfelügyeletével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, ideértve a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának, valamint a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői tevékenység szakfelügyeletét és a szakfelügyelethez kapcsolódó bírságolását; továbbá a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői névjegyzék vezetése, az engedélyezett képző szervek nyilvántartása,"

(során.)

(5) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 23. és 24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)

"23. a közlekedési hatóság nevében közúti ellenőrzést végző személy képzése, névjegyzékbe vétele, valamint a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti kezelői ellenőrök névjegyzékbe vétele és az ahhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlása,

24. a közlekedési hatósági tevékenységhez kapcsolódó országos nyilvántartások, informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése, a közlekedési igazgatási hatóság részére történő elektronikus adatátadás feltételeinek biztosítása,"

(során.)

(6) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként e kormányrendeletben szabályozott hatáskörökhöz igazodóan a közlekedési hatóság jár el a következő szolgáltatási tevékenységek tekintetében:)

"d) a Kkt. 24/A. § (6) bekezdése szerint bejelentett műszaki vizsgabiztosi tevékenység,"

(7) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként e kormányrendeletben szabályozott hatáskörökhöz igazodóan a közlekedési hatóság jár el a következő szolgáltatási tevékenységek tekintetében:)

"e) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység, valamint"

(8) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként e kormányrendeletben szabályozott hatáskörökhöz igazodóan a közlekedési hatóság jár el a következő szolgáltatási tevékenységek tekintetében:)

"f) a Kkt. 16/B. § (5) bekezdése szerinti auditori tevékenység."

(9) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

"(16) A Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal gondoskodik az utánképzés foglalkozásvezetők képzésének évente egy alkalommal történő megszervezéséről, a képzés rendszerének - különös tekintettel a tantervekre, tantárgyakra, tantervi óraszámra, az elméleti és gyakorlati vizsgakövetelményekre, vizsgafeladatokra és vizsgahelyszínekre - kialakításáról és nyilvántartást vezet az utánképzés foglalkozásvezetőkről."

(10) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók képzése és vizsgáztatása tekintetében a Kormány a Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalt jelöli ki.

(6) A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás szakértői tevékenység tekintetében a Kormány a Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalt jelöli ki."

(11) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2b)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglalt eljárásokban a szakági tervek felelős tervezői jogosultsága vizsgálatának kérdését az eljáró közlekedési hatóság köteles megvizsgálni.

(2b) A 3. melléklet 3.2 pontjában meghatározott szakkérdéseket a közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal köteles megvizsgálni.

(2c) A (2) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban, ha a fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést a másodfokon eljáró közlekedési hatóság a szakkérdés vizsgálatára a 3. melléklet 3.2 pont táblázata

a) 1. pontjában foglalt esetben a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szól kormányrendeletben kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalt,

b) 2. és 3. pontjában foglalt esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

c) 4. pontjában foglalt esetben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

d) az 5. és 6. pontjában foglalt esetben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,

e) a 7. pontjában foglalt esetben a kulturális örökségvédelmi feladatkörében Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: BFKH), ha az első fokú eljárást a BFKH folytatta le, a kulturális örökség védelméért felelős minisztert

szakértőként rendelheti ki."

(12) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzé kell tenni a szakhatósági állásfoglalást, amelyet az e rendelet szerinti olyan eljárásban hoztak, amelyben az eljáró vagy szakhatóságként közreműködő fővárosi és megyei kormányhivatal a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

77. § A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

78. § A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés 1. pontjában a "forgalomba helyezés" szövegrész helyébe az "a közlekedési hatóság telephelyén végzett egyedi forgalomba helyezés engedélyezése, jármű-honosítási eljárás, valamint a bármely telephelyen végzett forgalomba helyezés" szöveg lép.

79. § Hatályát veszti a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdés f) pontja,

b) 4. § (5) bekezdés 3. pontja,

c) 4. § (5a) bekezdés 26. pontja,

d) 5. § (7)-(10a), valamint (12) bekezdése,

e) 5/A. § (5) bekezdése,

f) 8/H. § (1)-(2) bekezdése,

g) 1. melléklet 4. pontja.

52. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

80. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet] 3. § (5) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)

"5. a hites bányamérő tevékenységének hatósági felügyelete, illetve a tevékenység végzésének bejelentésével kapcsolatos ügyek, a hites bányamérői tevékenység folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése, az évenkénti adatszolgáltatási kötelezettség keretében leadott bányaművelési térképek hatósági felügyelete, ellenőrző bányamérések végzése;"

(2) A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)

"13. a földtani szakértői tevékenység hatósági felügyelete, a földtani szakértők nyilvántartása;"

(3) A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)

"15. a Bt. 44. § (4) bekezdése szerint a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység hatósági felügyelete, illetve a tevékenység végzésének bejelentésével kapcsolatos ügyek, és a tevékenység folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése;"

(4) A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/A. § A Kormány a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazási tevékenység, a polgári robbantási tevékenység, a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység, a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység, a földtani szakértői, valamint a hites bányamérői tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki."

81. § Hatályát veszti a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 3. § (7)-(10) bekezdése,

b) 4/A. § (11)-(12) bekezdése.

53. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

82. § Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Ávt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében az állatotthon létesítése iránti bejelentési eljárásban állatvédelmi hatóságként az állatotthon tervezett helye szerint illetékes járási hivatal jár el, aki egyúttal nyilvántartásba veszi az intézményt és a nyilvántartás tényét az összes adattartalommal együtt közli az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósággal."

83. § A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5/A. §-ában a "létesítése és működése engedélyezésére irányuló" szövegrész helyébe a "létesítésének bejelentésével kapcsolatos" szöveg lép.

54. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

84. § (1) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Védelemben részesülő állatfaj elkobzott és elhelyezett egyedének tartásához nem kell a természetvédelmi hatóság engedélye, azok tartásáról, bemutatásáról, esetleges hasznosításáról az elhelyező határozatban kell dönteni."

(2) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére - a költségvetési szerv és a közhasznú szervezet kivételével - kizárólag védelemben részesülő állatfaj egyede származékának, a természet védelméért felelős miniszternek a Tvt. 44. § (4) bekezdése alapján kiadott rendeletében foglalt rendszeresen hasznosított védett állatfaj egyedének tartása, hasznosítása, bemutatása, a 14. § (4a) bekezdés, a 19. § (4a) bekezdés szerinti tevékenység, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok állományszabályozása, gyérítése esetében engedélyezhető."

(3) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kutatás irányítójának az 1. számú melléklet szerinti előírásoknak meg kell felelnie."

(4) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsga elismeréséről a természetvédelemért felelős minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) dönt szükség szerint különbözeti vizsga előírásával."

(5) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Védelemben részesülő vadon élő madárfajok egyedei jelölésének az országos koordinációját kizárólag a madarak tudományos célú jelölésének nemzetközi koordinációját ellátó szervezet hazai tagszervezete végezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet az országos koordináció keretében végzi:

a) a jelölőgyűrűk központi beszerzését és kiadását, a gyűrűk egységes, a nemzetközi előírásoknak megfelelő minőségének biztosítását;

b) az országos gyűrűzőprojektek központi, egységes koordinációját, engedélyeztetését, színesgyűrűs, nemzetközi jelölőprogramok esetén a külföldi részprogramokkal való összehangolását;

c) a hazai jelölési adatbázis folyamatos karbantartását, fejlesztését;

d) a kapcsolattartást a hazai gyűrűzőkkel és a külföldi gyűrűzőközpontokkal (gyűrűzési jelentések befogadása és feldolgozása, megkerülések adatcseréje), illetve nemzetközi szervezetekkel.

(3) Védelemben részesülő madárfajok vadon élő egyedeinek gyűrűzése kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott szervezet által kiadott jelölőgyűrűkkel végezhető.

(4) Az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről szóló megállapodás végrehajtása érdekében a vadon élő védelemben részesülő denevérfajok egyedei jelölésének országos, központi koordinációját a Magyar Természettudományi Múzeum végzi.

(5) A (4) bekezdésben foglalt országos koordináció keretében a Magyar Természettudományi Múzeum az alábbiakat végzi:

a) az országos jelölőprojektek központi, egységes koordinációját, engedélyeztetését, nemzetközi jelölőprogramok esetén a külföldi részprogramokkal való összehangolását;

b) a hazai jelölési adatbázis folyamatos karbantartását, fejlesztését;

c) a kapcsolattartást a hazai jelölőkkel és a külföldi jelölőközpontokkal (jelölési jelentések befogadása és feldolgozása, megkerülések adatcseréje), illetve nemzetközi szervezetekkel.

(6) A madár- és denevérgyűrűzési alapadatok és az azokból származtatott adatok hozzáférését, továbbá felhasználásuk jogát az országos koordinációt végző szervezetnek folyamatosan biztosítania kell a minisztérium számára."

(6) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Solymászati célra - a (4), (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - tartási, hasznosítási, bemutatási engedély kultúrtörténeti hagyományápolás céljából természetes személynek csak héjára (Accipiter gentilis), karvalyra (Accipiter nisus), szirti sasra (Aquila chrysaetos), északi sólyomra (Falco rusticolus), Feldegg-sólyomra (Falco biarmicus), valamint vándorsólyomra (Falco peregrinus) adható. Szirti sas (Aquila chrysaetos), északi sólyom (Falco rusticolus), Feldegg-sólyom (Falco biarmicus), valamint vándorsólyom (Falco peregrinus) esetében a tartási, hasznosítási, bemutatási engedély további feltétele, hogy a solymászmadár természetvédelmi hatósági engedéllyel működő hazai tenyészetből, illetőleg jogszerűen működő külföldi tenyészetből származzon.

(4) A karvaly (Accipiter nisus) és a héja (Accipiter gentilis) esetében a hazai solymászati igényeknek megfelelő mértékig adható tenyésztési engedély."

(7) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Nemzetközi solymásztalálkozó megrendezése céljából a (3) bekezdésben felsorolt fajok egyedeire jogi személy részére is adható tartási, hasznosítási, bemutatási engedély. Solymászati célra hasznosítási engedély adható továbbá jogi személy részére karvaly (Accipiter nisus) és héja (Accipiter gentilis) egyedeinek vadon élő állományból történő befogására, ha a 16. § (1) a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti vizsgával rendelkező felelős személyt foglalkoztat."

(8) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdésben meghatározott vizsga elismeréséről a minisztérium dönt szükség szerint különbözeti vizsga előírásával."

(9) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tartási, hasznosítási, bemutatási engedély iránti kérelmet a 4. számú mellékletben, solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelmet a 6. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a (2) bekezdésben meghatározott természetvédelmi hatósághoz."

(10) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A tartás, hasznosítás, bemutatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező a nyilatkozatával igazolja, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) és (3) bekezdés szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn."

(11) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartását, hasznosítását, bemutatását)

"b) egyéb fokozottan védett állatfaj esetében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), vagy"

(engedélyezi.)

(12) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nemzetközi solymásztalálkozó esetén a behozatali, tartási és kiviteli engedély iránti kérelmet a solymásztalálkozó időpontját megelőző legkésőbb 60. napig be kell nyújtani a természetvédelmi hatósághoz, amely a kérelem megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül dönt."

(13) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Nemzetközi solymásztalálkozó esetén a solymászati célra alakult egyesület is megkérheti a találkozó lebonyolításához szükséges tartási, hasznosítási, bemutatási engedélyt, minden résztvevő részére. Az egyesület részére a tevékenység akkor engedélyezhető, ha a solymásztalálkozón részt vesz a 16. § (1) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti vizsgával rendelkező egyesületi tag, illetve a 4. § (6) bekezdés szerinti felelős személy kritériumainak megfelelő egyesületi tag."

(14) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nemzetközi solymásztalálkozónak minősül az a rendezvény, amely solymászati céllal, tizenöt napnál nem hosszabb ideig kerül megrendezésre, és amelyen legalább három országból vesz részt solymászmadárral jogszerűen rendelkező személy."

85. § (1) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,

b) 3. számú melléklete helyébe a 6. melléklet,

c) 4. számú melléklete helyébe a 7. melléklet

lép.

(2) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 8. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

86. § Hatályát veszti a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 10. § (4) bekezdése, valamint

b) 10. § (6) bekezdése.

55. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

87. § A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdésében a "követő két hónapon belül" szövegrész helyébe a "követően" szöveg lép.

88. § Hatályát veszti a 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § (1a) bekezdése.

56. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

89. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet] 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az eljáró hatóság a határozat végrehajtását felfüggeszti és kezdeményezi a humanitárius tartózkodási engedély kiállítását, ha eljárásában megállapítja a Tv. 34. § (1) bekezdésében foglalt tilalom fennállását."

(2) A 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 45. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A regionális igazgatóság a visszaküldés akadályának fennállását folyamatosan, de a központi idegenrendészeti nyilvántartó szerv megkeresése alapján legalább évente felülvizsgálja. A visszaküldés akadályának megszűnése esetén az eljáró hatóság a határozat végrehajtását folytatja."

57. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

90. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2007. Korm. (V. 24.) rendelet] 124. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a harmadik országbeli állampolgár a befogadott státusz felülvizsgálatára irányuló eljárás során a hatóság felhívására nem jelenik meg, a humanitárius tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló felülvizsgálati eljárásban a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlése érdekében a regionális igazgatóság ismételten felhívhatja a harmadik országbeli állampolgárt."

91. § Hatályát veszti a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 72/B. § (2) bekezdése;

b) 72/H. § (3) bekezdése;

c) 97. § (3) , (5) és (6) bekezdése;

d) 97/A. § (3), (5) és (6) bekezdése;

e) 104. § (1) bekezdése;

f) 108. § (1) bekezdése;

g) 166. § (1) bekezdése.

58. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

92. § A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás folytatása esetén az eljárást - amennyiben a kereskedelmi hatósági, valamint a zaj- és rezgésvédelmi ügyben nem ugyanaz a hatóság jár el, a kereskedelmi hatóság értesítése alapján - a környezetvédelmi hatóság hivatalból indítja meg, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezheti."

93. § A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásnak minősülő tevékenység végzése bejelentés- vagy engedélyköteles, a hatóság, amely a bejelentéssel kapcsolatosan vagy az engedély kiadására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, a tevékenység megszűnéséről történő értesülést követően haladéktalanul értesíti a környezetvédelmi hatóságot."

94. § Hatályát veszti a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése.

59. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

95. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A nyilvántartásbavétel iránti kérelmet hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani, ha a nyilvántartásbavétel alapjául szolgáló adatlaphoz csatolt szerződés nyilvánvalóan érvénytelen. A nyilvánvaló érvénytelenség esete akkor áll fenn, ha az érvénytelenség kétségkívül megállapítható a szerződésből.

(2) A Fétv. 98. §-a szerinti ügyészi értesítéssel egyidejűleg a nyilvántartásbavétel iránti kérelmet hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani."

(2) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben foglaltakon túl hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a bejelentést akkor is, ha]

"d) a kérelmező tulajdonosként (tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként), haszonélvezeti jog jogosultjaként vagy vagyonkezelőként tett földhasználati bejelentést, de ezen jogállása a bejelentés megtételekor az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel; vagy"

(3) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a földhasználati bejelentés hiányos, a földhasználót a hiányosság pótlására szólítja fel."

96. § (1) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(3) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

97. § A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/A. §-ában az "eljárásban az" szövegrész helyébe az "eljárásban a belföldi jogsegély kivételével az" szöveg lép.

98. § Hatályát veszti a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 9. § (4) bekezdése;

b) 13. § (3) bekezdésében a "jogcímében, és" szövegrész;

c) 1. számú melléklet I. pont 8. alpontja;

d) 3. számú melléklet I. pont 2. alpont c) alpontja és az I. pont 6. alpontja;

e) 4. számú melléklet I. pont 5. alpontja.

60. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

99. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben az építésügyi hatóság az eljárást a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján felfüggeszti, az eljárást felfüggesztő végzésnek tartalmaznia kell - a Khvr. 6. számú mellékletének figyelembevételével - a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit."

(2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § (1) A VET hatálya alá tartozó villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban az ügyfél a kérelmet elektronikusan is benyújthatja.

(2) Ha a kérelmet az ügyfél elektronikusan nyújtotta be, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban az építésügyi hatóság és az eljáró szakhatóság az eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le, valamint a megkeresett szakhatóság elektronikus úton küldi meg állásfoglalását az építésügyi hatóság számára.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézésre az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályokat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

(3) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az előkészítő eljárás részeként a hálózati engedélyes vagy megbízása alapján a tervező helyszíni szemlét szervezhet meg. A hálózati engedélyes (vagy megbízottja) a helyszíni szemlére az ügyfeleket és az érintett szakhatóságokat, közműveket, kezelőket és üzemeltetőket a 3. számú melléklet 1. pontja szerinti nyomvonal-kijelölési dokumentáció megküldésével nyolc nappal korábban hívja meg."

(4) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a közcélú hálózat építésével egy időben - annak részbeni átépítése miatt - megszüntetésre is sor kerül, akkor annak engedélyezése - a 14. § (4) bekezdésében meghatározott esetben - a vezetékjogi engedéllyel együttesen kérelmezhető. A Hatóság ebben az esetben a vezetékjogot és a megszüntetést egy eljárás keretében engedélyezi."

(5) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Bontási engedély alapján végezhető

a) a műemléket érintő,

b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő

bontási tevékenység."

(6) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az üzemeltetési engedély iránti kérelmet - a kisfeszültségű hálózati elem esetét kivéve - az engedélyesnek a 6. számú melléklet, a kérelemhez csatolandó műszaki dokumentációt a 3. számú melléklet 9. pontja szerinti tartalommal, méretekben és példányban kell benyújtania a Hatósághoz."

(7) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben felsorolt építmények közül a kisfeszültségű hálózati elem esetében az üzembe helyezési eljárás lefolytatását követő 8 napon belül az engedélyes a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal bejelenti a Hatóságnak. A bejelentéshez csatolandó műszaki dokumentációt a 3. számú melléklet 9. pontja szerinti tartalommal, méretekben és példányban kell benyújtania a Hatósághoz."

(8) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet "Üzemeltetési engedélyezési eljárások" alcíme a következő 26/A. és 26/B. §-sal egészül ki:

"26/A. § (1) A 25. § (1) bekezdésében felsorolt építmények közül a kisfeszültségű hálózati elem esetében az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentésben foglaltakat a Hatóság tizenöt nap elteltével hallgatással tudomásul veszi, a tudomásulvételt a hiányzó feltételek teljesítéséhez kötheti, vagy a tudomásulvétellel egyidejűleg határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi a kérelmezőt.

(2) Az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés kapcsán a Hatóság vizsgálja, hogy

a) a tényleges megvalósulás a jogerős engedély szerint történt-e meg,

b) az üzembe helyezés során betartották-e a jogszabályokban foglalt követelményeket,

c) az üzembe helyezési eljárás során az érintettek által adott nyilatkozatban foglaltak megvalósultak-e,

d) közcélú, magán-, termelői és közvetlen vezeték esetében a kérelmező a bejelentéshez csatolta-e az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását a geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről.

(3) Ha a kérelmező a Hatóság által előírt feltételeket a megadott határidőre nem vagy nem kielégítően teljesíti, a Hatóság az építmény további üzemeltetését megtiltja.

(4) Ha az építmény további feltételek előírásával sem feleltethető meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, a Hatóság annak bontását rendeli el.

26/B. § Az üzemeltető a 26/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Hatóság jogszerű hallgatása alapján gyakorolhatja a VET 133. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultságokat."

(9) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § A fennmaradási engedélyezésre egyebekben e rendeletnek az adott építményfajtára vonatkozó építési, használatbavételi, üzemeltetési engedélyezési eljárására, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentésre előírt rendelkezéseit kell alkalmazni."

(10) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a villamosművet, termelői vezetéket, magánvezetéket, közvetlen vezetéket és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső, illetve belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezéseit az engedélyes nem kívánja fenntartani, vagy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban van, illetve az a környezetre, a hálózatra kapcsolt további vételezőkre és felhasználókra veszélyt jelent, az engedélyes köteles - a 14. § (4) bekezdésében, valamint a 9. számú mellékletben meghatározott eseteket kivéve - a Hatósághoz benyújtani a megszüntetés tudomásulvétele iránt kérelmet a 34/B. § (1) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység tekintetében.

(2) Az olyan vezetékek, tartószerkezeten elhelyezett külső, illetve belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezések esetében, amelyeknél a csatlakozási pont hálózati engedélyese a hálózat állapotának megvizsgálása alapján megállapította, hogy az a hálózati elem környezetére és a hálózatára kapcsolt további vételezőkre, felhasználókra veszélyt jelent, és tulajdonosa vagy üzemeltetője nincs vagy nem ismert, és amelyre bejelentett felhasználó nem csatlakozik, a csatlakozási pont hálózati engedélyese köteles - a 14. § (4) bekezdésében, valamint a 9. számú mellékletben meghatározott eseteket kivéve - a Hatósághoz benyújtani a megszüntetés tudomásulvétele iránt kérelmet a 34/B. § (1) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység tekintetében."

(11) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 34/A. és 34/B. §-sal egészül ki:

"34/A. § (1) A 34/B. § (1) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kérelmező a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a bontási szándékára irányuló kérelmét a Hatósághoz benyújtotta, és a bontási tevékenység megkezdését a Hatóság jogszerű hallgatással tudomásul véve az eljárás megindulásától számított tíz napon belül nem tiltotta meg.

(2) A Hatóság a bontási tevékenység megkezdését határozattal megtiltja, ha a kérelem vagy annak mellékletei nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek.

34/B. § (1) Bontás tudomásulvételéhez kötött minden olyan bontási tevékenység, amely nem tartozik a 14. § (4) bekezdésében és a 9. számú mellékletben felsorolt bontási tevékenységek körébe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bontási tevékenységet a Hatóságnak a bontás tudomásul vételéről szóló döntésétől számított egy évig lehet végezni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység tudomásulvételére irányuló kérelmet papír alapon vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

(4) A bontási tevékenység tudomásulvételére irányuló kérelem tartalmáról az eljárás megindulásától számított három napon belül értesíteni kell az építmény tulajdonosát, ha az nem azonos a bontást kérő személyével.

(5) A bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelemhez (8. számú melléklet) mellékelni kell:

a) a 3. számú melléklet 10.1-10.6. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt,

b) nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki jelentőségű területen végzett bontás tudomásulvételéhez kötött tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatóság hozzájáruló nyilatkozatát, valamint

c) az illeték befizetésének igazolását.

(6) Az építtető a bontási tevékenység befejezésének tényét, a befejezéstől számított tizenöt napon belül a Hatósággal közli."

(12) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) bekezdés szerinti értesítéshez a Hatóság részére mellékelni kell a 3. számú melléklet 10.1. pontja szerinti, a villamosmű műszaki biztonsági követelményeire vonatkozó külön jogszabályban meghatározott megszüntetési tervet."

(13) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § E rendeletnek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr2.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr2. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni."

100. § (1) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(3) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(4) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(5) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a 16. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

101. § Hatályát veszti a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 4/A. § (2) bekezdése,

b) "Előmunkálati jog" alcíme és 11. §-a, valamint

c) 3. számú melléklet 3. pontja.

61. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásnak rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

102. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásnak rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdésében az "A Kkt. 21. § (1) bekezdés a)-g) pontja" szövegrész helyébe az "A Kkt. 21. § (1) bekezdés a)-c) és e)-h) pontja" szöveg lép.

103. § Hatályát veszti a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdése.

62. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

104. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 4. § m) pontjában a "a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben" szövegrész helyébe az "a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben" szöveg lép.

63. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

105. § A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "hatvan napon belül" szövegrész helyébe az "ötven napon belül" szöveg lép.

64. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

106. § Hatályát veszti az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése.

65. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

107. § Hatályát veszti a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdés a) pontja.

66. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

108. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés alá nem tartozó egészségügyi szolgáltató esetén hivatalból kell módosítani a működési engedélyt tartalmazó nyilvántartást és a működési engedélyt az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével."

109. § Hatályát veszti a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1/D. § (2) bekezdésében a "30 napon belül" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdése,

c) 17/E. § (1) bekezdése.

67. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

110. § Hatályát veszti a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében az "Ez esetben az ügyintézési határidő negyvenöt nap." szövegrész.

68. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

111. § Hatályát veszti az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a) 15. §-a,

b) 16. § (2) és (3) bekezdése.

69. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

112. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel -]

"a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a 6. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt,"

(jelöli ki.)

(2) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a 2. § a) és b) pontjában meghatározott hatóság (a továbbiakban: jegyző) a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi."

(3) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző a Kertv. szerinti vendéglátás folytatása esetén a bejelentés másolatát elektronikus úton megküldi a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatóságnak, kivéve, ha ezen ügyben ugyanazon jegyző jár el.

(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi

a) a 7. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóságoknak,

b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék esetén az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak."

(4) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző a Kertv. szerinti vendéglátás folytatása esetén a működési engedély tárgyában hozott határozatot elektronikus úton közli a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatósággal, kivéve, ha ezen ügyben ugyanazon jegyző jár el."

(5) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszer- ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalával, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal közli."

(6) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

(5) Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból."

113. § A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a 10/A. §-t követően a következő alcímmel és 10/B. §-sal egészül ki:

"Az országos nyilvántartás

10/B. § (1) A jegyző a 6. § (1) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg a bejegyzett adatokat elektronikus úton megküldi a Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.

(2) A Kormányhivatal a jegyzők által megküldött adatok alapján országos nyilvántartást vezet. A Kormányhivatal által vezetett nyilvántartás nyilvános, és a Kormányhivatal a nyilvántartást a honlapján közzéteszi."

114. § A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 6. § (1) bekezdés, valamint a 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás 2016. január 1-je előtt bejegyzett adatait a jegyző 2016. február 29-ig küldi meg elektronikusan a Kormányhivatal részére."

115. § A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 29/A. §-a és 29/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"29/A. § A 2016. január 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten kívüli kereskedelmet végző kereskedőknek tevékenységüket nem kell bejelenteniük a székhelyük szerinti jegyzőhöz.

29/B. § A 2016. január 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten kívüli kereskedelmet végző kereskedők nyilvántartásának adatait a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyző 2016. február 1-ig átadja a székhely szerinti jegyzők részére."

116. § A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (2b) bekezdésében a "három napon belül megküldi" szövegrész helyébe a "három napon belül elektronikus úton megküldi" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az "a), b) és d)" szövegrész helyébe a "b)" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében a "nyolc napon belül tájékoztatják" szövegrész helyébe a "nyolc napon belül elektronikus úton tájékoztatják" szöveg,

d) 27. § (4) bekezdésében a "határozatát közli" szövegrész helyébe a "határozatát elektronikus úton közli" szöveg

lép.

117. § Hatályát veszti a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 5. §-a,

b) 6. § (6) bekezdése,

c) 9. § (1) bekezdésében az "és a 4. melléklet szerinti igazolást ad ki" szövegrész,

d) 10. § (3) és (6) bekezdése,

e) 4. melléklete.

70. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

118. § Hatályát veszti az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 27. § (4) bekezdése,

b) 35. § (4) bekezdése.

71. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

119. § (1) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét."

(2) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Szálloda szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az 1. melléklet I/A. részében foglalt követelményeknek.

(2) Panzió szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az 1. melléklet II/A. részében foglalt követelményeknek.

(3) Kemping szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az 1. melléklet III/A. részében foglalt követelményeknek.

(4) Üdülőház szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az 1. melléklet IV/A. részében foglalt követelményeknek.

(5) Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az 1. melléklet V/A. részében foglalt követelményeknek.

(6) Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az 1. melléklet VI/A. részében foglalt követelményeknek.

(7) Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely- üzemeltetési tevékenység folytatható. A kempingben üzemeltetett üdülőház esetében - az üdülőházra vonatkozóan - az 1. melléklet IV/A. részében foglalt követelményeket is teljesíteni kell."

(3) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni)

"h) azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,"

(4) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A jegyző szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben - az egyéb szálláshely kivételével - a hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából

a) a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi - ide nem értve a b) pont szerinti esetet -, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatban

aa) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt szálláshely esetében - elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

ab) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt szálláshely esetében - elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

b) ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba - az élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, -minőségi követelményeknek való megfelelés kérdésében - elsőfokú eljárásban megyei kormányhivatalnak a szálláshely helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

c) a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében annak elbírálása kérdésében, hogy a szálláshely a tűzvédelmi követelményeknek megfelel-e

ca) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt szálláshely esetében - első- és másodfokú eljárásban az első- és másodfokú tűzvédelmi hatóságot,

cb) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt szálláshely esetében - elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a ellenőrzés lefolytatására jogosult hatóságot, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert, valamint

d) ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a bejelentést megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki - az általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében - elsőfokú eljárásban az építésügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt

a tevékenység megkezdéséről a bejelentés megtörténtéről szóló igazolás megküldésével értesíti."

(5) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közreműködő hatóság a kérelmet - bejelentés megtörténtéről szóló igazolással együtt - továbbítja a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz."

(6) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést közli

a) fogyasztóvédelmi hatósággal, és

b) a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal.

(3) Ha a szálláshelyen nyújtott szálláshely-szolgáltatás a 7. § (1) bekezdésben meghatározott valamely hatóság feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, a jegyző az egyéb szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi az érintett hatóság részére. A hatóság ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatja a jegyzőt."

(7) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása (a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás) - a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott adatokon túl - tartalmazza:]

"f) szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartási számát és nyilvántartásba-vételének napját,"

(8) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül."

(9) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból."

(10) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:)

"d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki,"

(11) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A jegyző a 13. §-ban meghatározott adatváltozásról, valamint a szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törléséről haladéktalanul értesíti a 11. § szerinti hatóságokat."

(12) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésekor már működő és szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely esetében a szálláshely-szolgáltatónak csak az 1. melléklet szerinti adatokban bekövetkezett változás esetén kell az e rendelet szerinti bejelentést benyújtania. A szálláshely-szolgáltatás módosítása vagy megszüntetése esetén a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedélyt köteles leadni."

120. § (1) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésben az "A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni" szövegrész helyébe az "A bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésben a "szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez" szövegrész helyébe a "bejelentéshez" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésben a "szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmének benyújtásával" szövegrész helyébe a "bejelentéssel" szöveg,

d) 8. § (4) bekezdésben a "szálláshely üzemeltetése iránti kérelmet" szövegrész helyébe a "bejelentést" szöveg,

e) 8. § (5) bekezdésében az "engedély iránti kérelmének benyújtásával" szövegrész helyébe a "tevékenységre vonatkozó bejelentéssel" szöveg,

f) 9. § (1) bekezdésben a "szálláshely üzemeltetése iránti kérelmének benyújtásával" szövegrész helyébe a "bejelentéssel" szöveg,

g) 9. § (2) bekezdésben a "szálláshely-üzemeltetési engedélyről szóló jogerős határozatával" szövegrész helyébe a "bejelentés megtételéről szóló igazolással" szöveg,

h) 12. § (1) bekezdésében az "A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása (a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás)" szövegrész helyébe az "A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás)" szöveg

lép.

(2) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 1/A, 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A pontjában az "Engedélyezési" szövegrész helyébe a "Bejelentési" szöveg lép.

121. § Hatályát veszti a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 10. § (1)-(5) bekezdése,

b) 11. § (1) bekezdése,

c) 13. § (1) bekezdésében "a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően" szövegrész,

d) 13. § (3)-(4) bekezdése,

e) 14. § (1) bekezdés e) pontjában az "és visszavonja a szálláshely-üzemeltetési engedélyt" szövegrész,

f) 2. melléklete.

72. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

122. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "huszonegy" szöveg lép.

123. § Hatályát veszti a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a "(a főváros esetében harminc napon)" szövegrész.

73. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

124. § Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyezés iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) bírálja el."

125. § Hatályát veszti a 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése.

74. A típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

126. § Hatályát veszti a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

75. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

127. § Hatályát veszti a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 13. §-a,

b) 15. § b) pontjában a " , felfüggeszti az eljárást és" szövegrész.

76. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

128. § Hatályát veszti a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja.

77. A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről szóló 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

129. § A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről szóló 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Magyar Energia Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal" szöveg,

b) 12. §-ában a "követő 90 napon belül" szövegrész helyébe a "követően" szöveg

lép.

78. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

130. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet] 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11/A. § A légközlekedési hatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében szakhatóságként eljáró megyei kormányhivatal a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

131. § Hatályát veszti a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 9. §-a.

79. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

132. § Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Szolgtv. hatálya alá tartozó, ügyspecifikus a 3. § (2) bekezdés szerinti, valamint a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő hatósági nyilvántartásokból való adatigénylési eljárásokra vonatkozó tájékoztatókat legalább magyar és angol nyelven a szabályozásért felelős minisztérium készíti el, tartja naprakészen és teszi közzé az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint. A tájékoztató legalább a következőket tartalmazza:]

"o) az eljárás során az ügyfélre, az eljáró hatóságra és egyéb közreműködőkre vonatkozó határidőket,"

80. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

133. § Hatályát veszti a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 23. § (7) bekezdése.

81. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

134. § Hatályát veszti az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 4. § (1a) bekezdése.

82. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

135. § Hatályát veszti az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.

83. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

136. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el)

"a) az utazásszervező és -közvetítői tevékenység bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban és az azokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokban,"

(2) A 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatkörben első fokon országos illetékességgel a Hivatal nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatósága, másodfokon - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Hivatal központi szerve jár el."

137. § A 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének i) pontjában az "engedélyezésével és" szövegrész helyébe a "bejelentés alapján történő" szöveg lép.

84. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

138. § A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

a) 13. § (1) bekezdésében az "az építésügyi hatóság" szövegrész helyébe az "az építésügyi és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében az "az építésügyi hatóság" szövegrész helyébe az "az építésügyi és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság" szöveg

lép.

85. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

139. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti szakkérdés vizsgálatában rehabilitációs szakértői szervként eljáró hivatal egyéb támogatás, mentesség, kedvezmény igénylése céljából, erre irányuló kérelem esetén szakvéleményt ad a közlekedőképességről is. A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza

a) a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását,

b) a következő felülvizsgálat időpontját."

86. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

140. § (1) Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgálat lefolytatását és annak alapján a jelentés elkészítését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH), a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI), a Herman Ottó Intézet és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) bevonásával, valamint az 1. mellékletben megjelölt közigazgatási és egyéb szervek (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) közreműködésével végzi."

(2) A 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MBFH a közreműködő szerveket az 1. mellékletben meghatározott vélemény és adatok szolgáltatása céljából megkeresi, amelyhez egyidejűleg a tanulmányt a közreműködő szervek számára honlapján hozzáférhetővé teszi."

(3) A 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MBFH a jelentés tervezetét, annak elkészítésétől számított öt napon belül a honlapján a nyilvánosság számára véleményezés, a közreműködő szervek számára visszamutatás céljából harminc napra közzéteszi. A közzétételben meg kell jelölni az észrevételek benyújtásának határidejét és módját.

(2) A közreműködő szerv a jelentés tervezetével kapcsolatos észrevételéről az (1) bekezdésben meghatározott harminc napos határidő leteltétől számított 15 napon belül tájékoztatja az MBFH-t. Ha a közreműködő szerv határidőn belül nem tesz észrevételt, úgy kell tekinteni, hogy a jelentés tervezetében foglaltakkal egyetért."

(4) A 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

141. § A 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) és (7) bekezdésében a "közigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "közreműködő szerv",

b) 4. § (5) bekezdésében a "közigazgatási szerv" szövegrészek helyébe a "közreműködő szerv",

c) 5. § (1) bekezdésében a "közigazgatási szervek" szövegrész helyébe a "közreműködő szervek",

d) 6. § (3) bekezdésében a "közigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "közreműködő szerv",

e) 6. § (6) bekezdésében a "(4) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésben",

f) 7. § (1) bekezdésében az "az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási szervek" szövegrész helyébe az "a közreműködő szervek"

szöveg lép.

142. § Hatályát veszti a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (4) bekezdése,

b) 5. § (2) bekezdés c) pontjában a "közigazgatási" szövegrész.

87. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

143. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A névjegyzékben szereplő vizsgabiztosok részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki. Az igazolvány megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén a közlekedési hatóság kérelemre új igazolványt állít ki."

88. A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

144. § (1) A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A nemesfém tárgyak készítésére, javítására és árverésére irányuló tevékenység a nemesfémvizsgáló- és hitelesítő hatóságnál (a továbbiakban: hatóság) tett bejelentés alapján kezdhető meg."

(2) A 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatóság)

"a) bejelentés alapján nyilvántartja a készítő, a javító - kivéve a muzeális intézményben munkaköri kötelességeként nemesfém tárgyak műtárgyvédelmével foglalkozó restaurátort - és az árverező tevékenységet végzőket, mely nyilvántartás az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges, a készítők, javítók, árverezők miniszteri rendeletben meghatározott adatait tartalmazza,"

(3) A 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

145. § (1) Hatályát veszti a 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet

a) 6. § b) pontja,

b) 8. § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében "A hatóság vizsgálatának ügyintézési határideje harminc nap." szövegrész.

89. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

146. § Hatályát veszti a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "Az ügyintézési határidő 45 nap." szövegrész.

90. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

147. § Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdése,

b) 9. §-a,

c) 11. § (4) bekezdése,

d) 20. § (4)-(5) bekezdése,

e) 33. § (5) bekezdése.

91. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

148. § (1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, tovább az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet] 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szakmai irányító személyének alkalmatlanná válása, vagy a szakmai irányító személyében bekövetkező változás esetén a gazdálkodó szervezet legfeljebb hat hónapig működhet szakmai irányító nélkül. Erről a közlekedési hatóságot a gazdálkodó szervezetnek értesítenie kell, az értesítés elektronikus úton is történhet. Ez a határidő a szakmai irányító elhalálozása vagy munkaképességének elvesztése esetén legfeljebb három hónappal meghosszabbítható. Az engedélyezett határidő lejártával a gazdálkodó szervezet köteles igazolni a szakmai alkalmasság feltételének meglétét, az igazolás elektronikus úton is történhet."

(2) A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott okmányt csak abban az esetben kell csatolni, ha a közlekedési hatóság által vezetett elektronikus nyilvántartásban az igazoló okmány megléte az eljáró hatóság által nem ellenőrizhető."

(3) A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti áruszállítási igazolványt és a közúti személyszállítási igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány) - járművenként (járműszerelvény esetében csak a vontató járműre) két példányban, kérelemre - a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A kérelem elektronikus úton is benyújtható."

92. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

149. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megyei, fővárosi védelmi bizottság titkárává legalább főtiszti állománycsoportba tartozó személy nevezhető ki. A kinevezés az érintett személy szolgálati viszonyának megszűnésével, vagy más személynek az (1) bekezdés szerint a megyei, fővárosi védelmi bizottság titkárává történt kinevezésével, a kinevezési okiratban a titkári feladatok megkezdésére meghatározott kezdőnapon szűnik meg."

150. § Hatályát veszti a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 48. § (8) bekezdésében az "a kérelem beérkezését követő naptól számított 90 napon belül" szövegrész;

b) 56. § (1) bekezdésében az "a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 napon belül" szövegrész.

93. Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

151. § (1) Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. ipari park: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § p) pontja szerinti szervezet;"

(2) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"6. címviselő szervezet: az a gazdasági társaság, helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása, amely az "Ipari Park" cím vagy "Tudományos és Technológiai Park" cím viselésére sikeresen pályázott és az ipari parkot fejleszti;"

(3) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Eltérő rendelkezés hiányában a tudományos és technológiai parkokra, valamint a "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerésére és viselésére az ipari parkokra vonatkozó, valamint az "Ipari Park" cím elnyerésére és viselésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

(4) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az "Ipari Park" cím és a "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerésére irányuló pályázatot az iparügyekért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani. A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában, honlapján és az ipari park portálon közzé kell tenni.

(2) A pályázatok értékelése alapján - az Ipari Park Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslatának figyelembevételével - a miniszter dönt az Ipari Park cím, illetve a Tudományos és Technológiai Park cím odaítéléséről. A címet elnyert szervezetek listáját a miniszter a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján teszi közzé a cím elnyerésétől számított 15 napon belül. A címet elnyert szervezet a minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételtől, vagy ha az korábbi, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott értesítés kézhezvételétől jogosult a cím viselésére, és köteles az e rendeletben meghatározott, továbbá a pályázatában vállalt kötelezettségek teljesítésére."

(5) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az "Ipari Park" cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó, e célból megfelelő stratégiát kidolgozó gazdasági társaság, helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban: Pályázó), amely eleget tesz az e §-ban meghatározott feltételeknek.

(2) Az ipari park céljára kialakított területnek legalább 20 hektár nagyságúnak, a tudományos és technológiai park céljára kialakított területnek legalább 10 hektár nagyságúnak kell lennie, amely törzsterületből vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll. Az ipari park törzsterülete egybefüggő területet alkot."

(6) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (8) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában egy vállalkozásnak kell tekinteni azokat a vállalkozásokat, amelyek a köztük fennálló kapcsolat alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek."

(7) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter írásban értesíti az "Ipari Park" címet elnyert címviselő szervezetet, hogy az ipari park vagy a tudományos és technológiai park a pályázatban foglalt területtel, valamint kötelezettségekkel létrejött, vagy a Pályázót arról, hogy a pályázat elutasításra került."

(8) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"3. Változtatás kérelmezése

6. § (1) A címviselő szervezet köteles a miniszterhez kérelmet benyújtani, ha

a) az ipari parkot a 3. § (2)-(7) bekezdése szerinti érvényességi kritériumok betartásával növelni vagy csökkenteni kívánja, vagy

b) az adott területre vonatkozó "Ipari Park" vagy "Tudományos és Technológiai Park" címét más szervezet számára kívánja átadni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmet a címviselő szervezet a címet átvenni kívánó szervezettel közösen nyújtja be.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemről - a Tanács javaslatát figyelembe véve - a miniszter dönt. A miniszter írásban értesíti a címviselő szervezetet - címátadás esetén az átvevő szervezet értesítésével egyidejűleg - a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Az átvevő szervezet tekintetében figyelembe kell venni a 2. alcímben és a 9. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(4) A kérelem elfogadása esetén az abban foglalt változtatások a (3) bekezdésben meghatározott értesítés kézhezvételével - a cím átadása esetén a címet átadó és a címet átvevő szervezet általi kézhezvételtől - állnak be. A cím átadása esetében a címet átvevő szervezet jogosult a cím viselésére, és köteles a pályázatban és a korábbi változtatásokban vállalt, illetve amennyiben a cím használatát korábban megállapodás rendezte, az abban és annak módosításaiban foglalt kötelezettségek teljesítésére.

(5) Amennyiben a címviselő szervezet az ipari parkot a 3. § (2)-(7) bekezdése szerinti érvényességi kritériumok betartásával növelni kívánja, úgy rendelkeznie kell a bővítéssel érintett területre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmánnyal.

(6) A címviselő szervezet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján történő felszámolása esetén az "Ipari Park" cím és a "Tudományos és Technológiai Park" cím elsősorban az ipari parkba betelepült vállalkozásnak, vagy a közigazgatásilag illetékes települési önkormányzatnak adható át."

(9) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az "Ipari Park" címhez kötött támogatás, illetve kedvezmény a vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a miniszter 5. § (1) bekezdésében foglalt értesítésének keltétől igényelhető, illetve pályázható."

(10) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az "Ipari Park" cím és a "Tudományos és Technológiai Park" cím viselésére való jogosultság megszűnik a címviselő szervezet miniszterhez tett egyoldalú jognyilatkozatával vagy a cím megvonásával."

(11) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az "Ipari Park" cím vagy a "Tudományos és Technológiai Park" cím viselésére való jogosultság megszűnésének következménye az ezzel járó jogosultságok és kötelezettségek megszűnése, illetve a címhez kötött további támogatások és preferenciák lehetőségének elvesztése."

152. § A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az "Az "Ipari Park" cím viselője" szövegrész helyébe az "A címviselő szervezet" szöveg,

b) 7. § (1) és (2) bekezdésében az "a megállapodásban" szövegrész helyébe az "az "Ipari Park" vagy "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerésére irányuló pályázatban" szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében a "megvonja az "Ipari Park" címet" szövegrész helyébe a "megvonja az "Ipari Park" címet és a "Tudományos és Technológiai Park" címet" szöveg,

d) 9. § (2) bekezdés b) és c) pontjában az "az "Ipari Park" címet viselő szervezet" szövegrész helyébe az "a címviselő szervezet" szöveg

lép.

153. § Hatályát veszti a 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § 3. pontja.

94. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

154. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,)

"e) akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,"

(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti közlekedésben járművezetőként történő részvételét annak,

a) aki a 32. § a) vagy c) pontjában meghatározott jogsértés elkövetésével magalapozottan gyanúsítható,

b) aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll,

c) aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak nem felel meg, illetve járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan, vagy

d) akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényben foglaltak szerint, az abban meghatározott ponthatár elérése vagy meghaladása miatt vissza kell vonni."

(3) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdés d) pontjának db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a d) pont a következő dc) alponttal egészül ki:

(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)

[d) az alkalmas minősítésű igazolás közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig]

"db) az eljáró hatóság értesítése alapján az elmulasztott határnaptól, ha a soron kívül elrendelt vagy kezdeményezett egészségi, vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a járművezető önhibájából nem jelent meg,

dc) a pályaalkalmassági szempontból időtartamra korlátozott alkalmas minősítés lejárta esetén, vagy"

(4) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vezetői engedély a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követően is csak akkor adható vissza, ha)

"b) a járművezető a jogszabályban előírt utánképzési kötelezettségét teljesítette és az erről szóló igazolás az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett,"

(5) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 36. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követően a közlekedési igazgatási hatóság az elektronikus úton az engedély-nyilvántartásba beérkezett, utánképzés teljesítését tanúsító igazolás alapján legfeljebb három napon belül gondoskodik a vezetői engedély jogosult részére - elsősorban postai úton történő - megküldéséről, amennyiben a vezetői engedély visszaadásának egyéb feltételei fennállnak.

(3) A vezetői engedély az egészségügyi érvényességi idejének lejárta után is visszaadható, ha a járművezető azt az 5. § (1) bekezdésében meghatározott vezetési jogosultság gyakorlása érdekében kéri."

(6) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A közlekedési igazgatási hatóság a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott műszaki adatokat a közlekedési hatóságtól elektronikus úton átveszi."

(7) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a kérelem elektronikus előterjesztésének feltételei fennállnak, a természetes személy tulajdonos elektronikus úton is intézheti)

"d) az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült sorozatban előállított (általános) állandó rendszámtábla pótlását."

(8) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát más, az üzemben tartásában lévő járműre kívánja átszerelni - a kérelem tartalmától függően - az eredeti járművet a forgalomból ki kell vonni, vagy át kell rendszámozni és az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtáblát a jogosítottnak vissza kell adni."

(9) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:

"17. A jármű műszaki alkalmasságának igazolása"

(10) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 76-77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"76. § (1) A jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét

a) a forgalmi engedély "Műszaki érvényessége" rovatba bejegyzett időpont és a berögzített - egyedi sorszámmal ellátott - jelzőcsík (a továbbiakban: címke), illetve a bejegyzett időpont és a (3) bekezdés alapján a forgalmi engedélybe a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesítetten bejegyzett címke sorszáma,

b) forgalomba nem helyezett jármű esetében - a jármű forgalomba helyezéséig - a közlekedési hatóság által kiadott "Műszaki Adatlap", vagy

c) a forgalmi engedéllyel rendelkező jármű esetében - szabad érvényesítési hely hiányában - időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítvány - a Műszaki vizsgálati bizonyítványban "Következő időszakos vizsgálat időpontja"-ként meghatározva -

igazolja.

(2) A címkével a jármű forgalmi engedélyét

a) az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,

b) egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság igazolása vagy a nyilvántartásban szereplő adatok alapján látja el.

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetében a címke sorszámát a forgalmi engedélybe be kell jegyezni.

(4) A forgalmi engedély cseréjekor a közlekedési igazgatási hatóság az új típusú forgalmi engedélybe a címke sorszámát, a lejárati hónapot, valamint napot bejegyzi, és a bejegyzést lebélyegzi.

77. § (1) A jármű műszaki alkalmassági idejének a forgalmi engedélybe történő bejegyzésekor a címkét a forgalmi engedélybe kell beragasztani.

(2) A címke forgalmi engedélybe történő beragasztásakor be kell jegyezni a lejárati hónapot, valamint napot, és a bejegyzést le kell bélyegezni.

(3) A közlekedési igazgatási hatóságok műszaki érvényességet igazoló címkével való ellátása a fővárosi és megyei kormányhivatal feladatkörébe tartozik. A Hivatal az általa lefolytatott eljárásokban felhasználásra kerülő műszaki érvényességet igazoló címke beszerzéséről saját hatáskörben gondoskodik."

(11) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közlekedési hatóság a jármű műszaki érvényességének határidejét a forgalmi engedélybe a Hivatal elektronikus úton történő egyidejű értesítése mellett bejegyezheti. A jármű azonosító- és műszaki adatainak, valamint motorjának egyedi azonosító jelében, illetve kódjában, és a műszaki vizsga záradék változásának esetén a közlekedési hatóság által kiadott, elektronikus úton megküldött "Műszaki Adatlap" alapján végzi el a közlekedési igazgatási hatóság az adatváltozás járműnyilvántartásba történő bejegyzését."

(12) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatába jegyzi be a közlekedési hatóság által kiállított vagy elektronikus úton megküldött Műszaki Adatlap "Záradékok" rovatában feltüntetett, a jármű jellemzőire vonatkozó adatokat."

(13) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[A közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el a 96. § (1) és (9) bekezdéseiben meghatározott esetekben, továbbá, ha]

"k) a jármű eltulajdonítása miatt eljárás indult."

(14) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A rendőrség az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott esetben haladéktalanul értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot."

(15) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával - az f) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a következő időtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:]

"f) a 49. § (1) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 101. § (1) bekezdés k) pontja és a 102. § (5) bekezdése esetén átmeneti időszakra,"

(16) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 101. § (1) bekezdés k) pontja alapján forgalomból kivont jármű forgalomba helyezése iránt benyújtott kérelem alapján indult eljárásban az ügyfelet költségmentesség illeti meg."

(17) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 109. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:)

"a) annak 2016. január 1-jét megelőző eltulajdonítása,"

(esetén.)

(18) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 109. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, az eltulajdonítás bejelentése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított öt év."

(19) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 110. § (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(7) Az ügyfél kérelmére, valamint a 49. § (1) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 101. § (1) bekezdés k) pontja, a 102. § (5) bekezdése, valamint a 109. § (3) bekezdése szerint hivatalból indult eljárást követően a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása esetén, a forgalomból történő kivonás járműnyilvántartásba bejegyzésétől számított öt év elteltével a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni."

(20) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

155. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet IV. fejezet 4. pont C) alpont a) alpontjában a "jármű eltulajdonítása" szövegrész helyébe a "jármű 2016. január 1-jét megelőző eltulajdonítása" szöveg lép.

156. § Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 45. § (2) bekezdésében az "A közlekedési igazgatási hatóság az értesítéssel egyidejűleg a jármű jogi helyzetének tisztázásáig a közlekedési igazgatási eljárást felfüggeszti." szövegrész,

b) 46. § (4) bekezdésében az " , az érvényesítő címke, a környezetvédelmi plakett" szövegrész,

c) 19. melléklet

ca) I. fejezet 2. pont c) alpontjában, III. fejezet 1. pont A) pontjának e) alpontjában és a 2. pont A) pontjának f) alpontjában, valamint az V. fejezet A) pontjának 1. pont b) alpontjában a " , valamint az érvényesítő címke" szövegrész,

cb) II. fejezet 1. pont A) pontjának d) alpontjában, a 2. pont A) pontjának b) alpontjában, valamint a 3. pont A) pontjának d) alpontjában a " , valamint az érvényesítő címke díjának" szövegrész,

cc) II. fejezet 1. pont A) pontjának e) alpontja,

cd) II. fejezet 2. pont A) pontjának c) alpontja,

ce) II. fejezet 3. pont A) pontjának a) alpontja,

cf) III. fejezet 1. pont A) pontjának d) alpontja,

cg) III. fejezet 2. pont A) pontjának e) alpontja,

ch) V. fejezet A) pont 3. pontjának c) alpontja,

ci) V. fejezet A) pont 4. pontjának b) alpontja,

cj) V. fejezet A) pont 6. pontjának b) alpontja,

ck) V. fejezet B) pontjának g) alpontja.

95. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

157. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása és megszüntetése, valamint a rehabilitációs pénzbeli ellátás szüneteltetése és újbóli folyósítása esetén a döntését haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal is."

(2) A 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rehabilitációs ellátásban részesülő személy Mmtv. 7. § (4) bekezdése szerinti keresőtevékenysége esetén a rehabilitációs hatóság a szüneteltetésről hozott döntését haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal. A rehabilitációs hatóság a szüneteltetésről hozott döntésében rendelkezik az Mmtv. 7. § (4a) bekezdése szerinti levonásról is."

(3) A 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § Ha a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítása a 2015. december 31-éig hatályos rendelkezések alapján a keresőképtelenségre tekintettel szüneteltetésre került, az első fokon eljáró rehabilitációs hatóság a rehabilitációs ellátás időtartamának leteltét megelőzően a rehabilitációs ellátás meghosszabbításról határozatban intézkedik, és a határozatát haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal is."

158. § A 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdésében a "30 napi" szövegrész helyébe a "60 napi" szöveg lép.

159. § Hatályát veszti a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 9. §-a,

b) 15. § (3) bekezdése.

96. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

160. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az oktatási igazolvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nktv.) meghatározott adatokat tartalmazza."

161. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 16. § (5) bekezdésében a "15 napon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg;

b) 30. § (5) bekezdésében a "15 napon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg;

c) 32. §-ában a "15 napon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg;

d) lép.

162. § Hatályát veszti a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 22. §-ában az "a 2. § (2) bekezdése szerint" szövegrész;

b) 31. §-ában az "a 2. § (2) bekezdése szerint" szövegrész;

c) 33. §-ában az "Az oktatási igazolvány előállításának ideje az igénylésnek az adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított legfeljebb 45 nap." szövegrész;

d)

97. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

163. § (1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 15. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Költségvetési szervnél belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki jogszabályban meghatározott, legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik."

(2) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A belső ellenőrzési vezető - a 34. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - minden egyes ellenőrzés lefolytatásához megbízólevél aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőröket. Vizsgálatvezetőnek az jelölhető ki, aki legalább kétéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy e követelmény teljesítése alól felmentést kapott."

164. § A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 16. § (5) bekezdésében a "24. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek." szövegrész helyébe a "miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató vezetőjének legalább ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie." szöveg,

b) 12. alcím címében az "ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelmények" szövegrész helyébe az "ellenőrzési tevékenység végzésére jogosult személyekről vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódó bizonyítási eszközök" szöveg,

c) 24/A. § (1) bekezdésében a "tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásához szükséges - és a kérelemhez csatolandó -" szövegrész helyébe a "tevékenységre vonatkozó jogosultsággal rendelkezőkről vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódó" szöveg,

d) 24/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "24. § (2) bekezdés a) és b) pontjában" szövegrész helyébe a "miniszteri rendeletben" szöveg

lép.

165. § Hatályát veszti a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 24. §-a,

b) 24/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "24. § (2) bekezdése szerinti" és az "a 24. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén" szövegrész,

c) 24/A. § (1) bekezdés d) pontja.

98. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

166. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet] 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) A MAB az Nftv. 71/B. § (1) bekezdésében meghatározott szakvélemény elkészítéséhez szükséges intézményi dokumentumokat bekérheti, vagy a helyszínen megtekintheti.

(2) A MAB az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény elkészítése során azt vizsgálja, hogy bírálati szempontrendszerében meghatározott feltételeknek a felsőoktatási intézmény, képzés és doktori iskola megfelel-e."

167. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 25. §-ában a "hatvan nap" szövegrész helyébe az "ötvenöt nap" szöveg lép.

168. § Hatályát veszti a 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 22. §-a,

b) 23. §-a.

99. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

169. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet] 30. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben az erdőterv megállapítása védett természeti területen az Evt. alapján készített körzeti erdőtervben foglaltak szerint, az adott erdőre vonatkozóan abban rögzített erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek módosítása nélkül, hivatalból történik, és az adott erdőgazdálkodási jogokhoz és kötelezettségekhez kapcsolódóan a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Evt. 41. § (9) bekezdése szerinti bejelentéssel nem élt, akkor a szakhatóság (2) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető."

(2) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A Kormány védett természeti területen vagy Natura 2000 területen lévő önerdősülés teljes vagy részleges felszámolására vagy erdőként, illetve szabad rendelkezésű erdőként történő nyilvántartásba vételére irányuló másodfokú eljárásban annak elbírálása kérdésében, hogy az önerdősülés fennmaradása a természet védelmére vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályokba ütközik-e, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki."

(3) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben az erdőterv megállapítása partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén az Evt. alapján készített körzeti erdőtervben meghatározott, vagy a körzeti erdőtervezést követően kizárólag az Evt. 40. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból történik, akkor a szakhatóság (7) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető."

(4) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben az erdőterv megállapítása honvédelmi rendeltetésű erdő esetén az Evt. alapján készített körzeti erdőtervben meghatározott, vagy a körzeti erdőtervezést követően kizárólag az Evt. 40. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból történik, akkor a szakhatóság (1) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető."

170. § A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében az "Az igazolást 90 napon belül kell kiállítani, amely határidő egy alkalommal további 90 nappal meghosszabbítható." szövegrész helyébe az "A NÉBIH az igazolást 90 napon belül hatósági bizonyítvány formájában adja ki." szöveg lép.

171. § Hatályát veszti a 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése.

100. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

172. § Hatályát veszti a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében az "Ebben az esetben a bírság megállapítására vonatkozó eljárást az építési vagy bontási engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásáig fel kell függeszteni." szövegrész.

101. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

173. § Hatályát veszti a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése.

102. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

174. § Hatályát veszti a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése.

103. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

175. § Hatályát veszti a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 11. § (3) bekezdése,

b) 30. § (2) bekezdésében az "A bezárást követő időszakra vonatkozó terv elbírálásának ügyintézési határideje 60 nap." szövegrész,

c)

104. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

176. § Hatályát veszti az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

105. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

177. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében az "a minden év október 31-ig" szövegrész helyébe a "minden év november 30-ig" szöveg lép.

106. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

178. § A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közszolgálati továbbképzési program, illetve a 7. § (5) bekezdése szerinti belső továbbképzési program programminősítési eljárás alapján kerül a programjegyzékben nyilvántartásba vételre - az NKE által - a beérkezéstől számított 60 napon belül."

107. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

179. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 3. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:

"3. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági szolgáltatás"

(2) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építtető az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel és az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása előtt építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes hatósághoz elektronikusan a 2. § (2) bekezdése szerinti tárhely igénybevételével vagy papír alapon."

(3) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti)

"a) annak vizsgálatát, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire vonatkozó előírásoknak,"

(4) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági szolgáltatást a hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni."

(5) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az eljáró hatóság - a 11. § (2) bekezdés kivételével - az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél által megjelölt kapcsolattartási forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság a Ket. szerinti függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe foglalja."

(6) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az építésügyi hatóság és építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem tartalmazó - általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó megindult és lezárult engedélyezési, valamint tudomásulvételi eljárás következő főbb ismérveiről:

a) az eljárás megindulását követő munkanapon

aa) a kérelmezett eljárás típusa és az eljárás megindulásának időpontja,

ab) az építési tevékenységgel érintett telek címe, ennek hiányában helyrajzi száma, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi száma,

ac) az építési tevékenység tárgya,

ad) a 8. mellékletben meghatározott tartalmú helyszínrajz, utcai homlokzati terv vagy látványterv,

b) a döntés kiadmányozását követő munkanapon a döntés rövid tartalma és meghozatalának időpontja,

c) a döntés jogerőre emelkedését követően, az építtető értesítésével egyidejűleg a döntés jogerőre emelkedésének napja."

(7) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt."

(8) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Ket. szerinti függő hatályú döntés a Ket.-ben foglaltakon túl tartalmazza

a) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót,

b) az építési tevékenységgel érintett telek vagy építmény címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,

c) a kulturális örökség védett eleme esetében a központi nyilvántartási számot,

d) az építési tevékenység rövid leírását,

e) az építmény rendeltetését."

(9) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakhatóság ügyintézési határideje az elektronikus megkeresésnek a szakhatósághoz történő - az ÉTDR alkalmazás által rögzített - megérkezését követő munkanapon indul. A szakhatóság az eljárása során egy alkalommal, legfeljebb tíznapos teljesítési határidő kitűzésével bocsáthat ki hiánypótlási felhívást."

(10) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(1) Használatbavételi engedély alapján vehető használatba a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, építményrész, ha

a) műemlék,

b) annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni, vagy

c) a 11/A. § (1) bekezdés szerinti építésügyi hatóság építési engedélye a 6. melléklet III. táblázatában meghatározott valamely szakkérdés tekintetében kikötést vagy feltételt tartalmazott, vagy ha az építési tevékenységgel az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a vizsgált szakkérdést érinti."

(11) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását csak akkor tagadhatja meg és az építmény használatát csak akkor tilthatja meg, ha

a) az észlelt hibák, hiányosságok, valamint a kikötések és feltételek teljesítésének hiánya az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát gátolja vagy akadályozza,

b) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott meghatározott határnapon túl a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényt nem teljesíti,

c) a 39. § (8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést,

d) az építtető a 39. § (8a) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget,

e) a (2) bekezdés f) és g) pontja szerinti dokumentumok az építési naplóban nem állnak rendelkezésre, vagy

f) az építtető - a 22. §-ban meghatározott kivétellel - építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységgel tér el az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól, vagy műemlék esetén az eltérés a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek nem felel meg."

(12) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A használatbavételi engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő tizenöt nap."

(13) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(A fennmaradási engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell:)

"b) az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet építési napló vezetése nélkül végezték,"

(14) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 52. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő tíz nap."

(15) A 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:

"43. Használatbavétel tudomásulvételi eljárás"

(16) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 54. § (6) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított tíz napon belül a használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha)

"f) az építési napló a (3a) bekezdés e) pontjában meghatározottaknak nem felel meg."

(17) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 54. § (7)-(7b) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) Ha az építésügyi hatóság a (6) bekezdés szerinti határidőben a használatbavételt nem tiltja meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap elteltével használatba vehető.

(7a) A használatbavétel (7) bekezdés szerinti tudomásulvételét a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezések tekintetében a (6) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni.

(7b) A használatbavétel tudomásulvétele nem akadálya annak, hogy azzal egyidejűleg az építésügyi hatóság határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezze az építtetőt."

(18) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 54. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki."

(19) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:

"44. Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárás"

(20) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 55. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti tudomásulvételt a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezések tekintetében a (4) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni."

(21) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"59. § (1) A kérelmező a 60. § (1) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal köteles a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelmét az építésfelügyeleti hatósághoz benyújtani.

(2) Ha az építésfelügyeleti hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a 60. § (1) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység megkezdését a 60. § (8) bekezdése szerint nem tiltja meg, a bontási tevékenység megkezdését hallgatással tudomásul veszi, és a bontási tevékenység az eljárás megindulásától számított tizenöt nap elteltével megkezdhető.

(3) A bontási tevékenység megkezdésének (2) bekezdés szerinti tudomásulvételét a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezések tekintetében a (2) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni."

(22) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Bontás tudomásulvételhez kötött minden olyan bontási tevékenység, amely nem tartozik a 45. § (1) bekezdésében és a 2. mellékletben felsorolt bontási tevékenységek körébe."

(23) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti:]

"b) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció építészeti-műszaki tervezőjének nevét, lakcímét, névjegyzéki számát,

c) a kivitelezési dokumentáció tervezőjének (ideértve a szakági tervezőt is) nevét, lakcímét, névjegyzéki számát,"

(24) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a kövezető (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az építésfelügyeleti hatóság

a) az engedély vagy tudomásulvétel nélkül folyó építési tevékenység végzését a helyszínen leállítja, kivéve ha a leállítással veszélyhelyzetet idézne elő, és

b) a szabálytalan építési tevékenység tudomásra jutásáról számított hatvan napon belül vizsgálja, hogy a jogszerűtlen vagy szakszerűtlen építési tevékenységgel megépített építmény, építményrész fennmaradásának az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak-e vagy megteremthetők-e.

(3a) Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei fennállnak, végzésben értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és legfeljebb hatvan napos határidő kitűzésével felhívja a fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek az építésügyi hatósághoz történő benyújtására.

(3b) Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei nem állnak fenn, kötelezi az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a szabálytalan építési tevékenységgel megépített építmény, építményrész szabályossá tételéhez szükséges munkálatok elvégzésére, vagy annak bontására, ha az átalakítással sem tehető szabályossá."

180. § A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

1. 3. § (2) bekezdésében az "az építésügyi hatósági" szövegrész helyébe az "az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági" szöveg,

2. 3. § (3) bekezdésében az "Az építésügyi hatóság" szövegrész helyébe az "Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság" szöveg, az "az építésügyi hatósági engedély" szövegrészek helyébe az "az építésügyi hatósági engedély vagy az építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel" szöveg,

3.

4. 3. § (6) bekezdésében az "Az építésügyi hatóságot" szövegrész helyébe az "Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságot" szöveg, a "vagy az engedély iránti" szövegrész helyébe a "vagy az engedély vagy a tudomásulvétel iránti" szöveg,

5. 7. § (1) bekezdés c) pontjában a "leírását" szövegrész helyébe a "leírását, a 8. melléklet I. rész 4. pont 4.1. alpontja szerinti számított építményértéket" szöveg,

6. 12. § (4) bekezdés b) pontjában a "hiányzó szakhatósági dokumentáció" szövegrész helyébe a "hiányos kérelem" szöveg,

7. 44. § (2) bekezdésében az "építési tevékenység engedélyezését" szövegrész helyébe az "engedélyezést" szöveg,

8. 46. § (7) bekezdésében a "kérelmet nyolc napon belül elutasítja" szövegrész helyébe a "kérelmet elutasítja" szöveg,

9. 52. § (3) bekezdésében az "engedély megkérésére" szövegrész helyébe az "engedély vagy a használatbavételi tudomásulvétel megkérésére" szöveg,

10. 53. § (1) bekezdésében az "engedélyezési eljárás" szövegrész helyébe az "engedélyezési, valamint használatbavétel tudomásulvételi eljárás" szöveg,

11. 54. § (6) bekezdésében a "tíz" szövegrész helyébe a "nyolc" szöveg,

12. 55. § (4) bekezdésében a "tizenöt" szövegrész helyébe a "nyolc" szöveg,

13. 66. § (2) bekezdésében az "A beruházáslebonyolító, az építési" szövegrész helyébe a "Az építési" szöveg, a "tervező," szövegrész helyébe a "tervező, a szakági tervező," szöveg,

14. 1. melléklet 8. pontjában az "építése, bővítése" szövegrész helyébe az "építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése" szöveg,

15. 8. melléklet I. rész 4. pont 4.1. alpontjában a "Számított" szövegrész helyébe az "Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti számított" szöveg

lép.

181. § Hatályát veszti a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

1. 11/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

2. 18. § (7) és (8) bekezdése,

3. 19. § (1) bekezdése,

4. 20. § (4) bekezdése,

5. 25. § (5) bekezdése,

6. 26. § (4) bekezdése,

7. 33. § (1) bekezdése,

8. 35. § (9) bekezdése,

9. 37. § (4) bekezdése,

10. 40. § (3) bekezdés c) pontjában a "vagy a (4b) és (4c) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak," szövegrész,

11. 40. § (4a)-(4c) bekezdése,

12. 44. § (1) bekezdése,

13. 46. § (6) bekezdése,

14. 48. § (4) bekezdése,

15. 54. § (7c) és (7d) bekezdése,

16. 55. § (3) bekezdésében az " , a szakhatóságot nem keresi meg" szövegrész,

17. 67. § (5) bekezdése,

18. 71. § (8) bekezdése.

182. § Nem lép hatályba az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése.

183. § A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

108. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

184. § Hatályát veszti a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében az "a kirendelés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül" szövegrész,

b) 4. § (5) bekezdése.

109. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

185. § Hatályát veszti az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdés d) pontja,

b) 7. § (11) bekezdés b) pontja.

110. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

186. § Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "huszonegy" szöveg lép.

111. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

187. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében a "30 napon belül" szövegrész.

112. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

188. § (1) Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet] 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hatóság a hiánytalan és formailag megfelelő kérelmet projektértékelés céljából továbbítja az ÁTET-nek."

(2) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság az engedélyezésről szóló határozatot az ÁTET szakértői véleményének figyelembevételével hozza meg. Nem adható meg az engedély, amennyiben az ÁTET a szakértői véleményben nem javasolja az állatkísérlet engedélyezését."

(3) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az engedély módosítása nem változtatja meg az engedély hatályának lejártát."

189. § Hatályát veszti a 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a) 42. § (5) bekezdése,

b) 43. § (2) bekezdése.

113. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása

190. § Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése.

114. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

191. § (1) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 3. melléklet III. pontjában és a 4. melléklet III. pontjában meghatározott okiratokat nem kell benyújtani, ha azok adattartalma a hatóság által hivatalosan ismert."

(2) Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 4. § szerinti esetekben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki."

(3) Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. § a), b), d), e) és f) pontjában megjelölt elsőfokú hatóságok a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytathatnak le, ha

a) a tevékenység a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján minősül bejelentés-kötelesnek, illetve

b) a tevékenységre a 4. §-ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt hatásokkal járhat."

192. § Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 21. melléklet lép,

b) 2. melléklete helyébe a 22. melléklet lép,

c) 5. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

115. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

193. § Hatályát veszti a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 42. § (1) és (3) bekezdése.

116. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

194. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet] 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A javaslattevő hatóság kezdeményezheti, hogy a kijelölő hatóság döntsön az üzemeltető (3) bekezdés szerinti kötelezéséről."

195. § Hatályát veszti a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése.

117. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

196. § A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A lóútlevelet a kibocsátó szerv a kérelem beérkezésétől számított, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben meghatározott eljárási határidőn belül állítja ki, a lótulajdonos nyilvántartó betétlappal és a lótartási hely igazoló lappal együtt."

118. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

197. § Hatályát veszti az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § b) pontja.

119. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

198. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés e) pontjában a "másolatát," szövegrész helyébe a "másolatát a hatósági erkölcsi bizonyítvány kivételével," szöveg lép.

199. § Hatályát veszti a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés b) pontja.

120. Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

200. § (1) Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának és az eljárás megszüntetésének - a bevett egyház nyilvántartásba vétele kivételével - akkor van helye, ha annak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30-31. §-ában meghatározott feltételei fennállnak."

(2) A 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § Ha a változás átvezetésére vonatkozó bejelentés, kérelem olyan adatot érint, amelyre vonatkozóan változásbejelentési eljárás van folyamatban, annak jogerős befejezésekor kezdődik az újabb változásbejelentési eljárás ügyintézési határideje."

(3) A 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bevett egyház (1) bekezdés szerinti okból történő nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás ügyintézési határideje az Országgyűlés Ehtv. 28. § (1) bekezdése szerinti döntésének hatálybalépését követő nyolcadik napon telik le."

201. § Hatályát veszti a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (4) bekezdése,

b) 10. § (6) bekezdése,

c) 28. § d) pontja.

121. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

202. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ENKK a fellebbezés beérkezésétől számított 6 napon belül megkeresi az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT), amely 30 napon belül felülvizsgálja az orvosszakmai javaslatot, annak indokoltságát."

122. A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

203. § A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdésében a "30" szövegrész helyébe a "21" szöveg lép.

204. § Hatályát veszti a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése.

123. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

205. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető a haláleset anyakönyvezése és a haláleset anyakönyvezése igazolásának a halottvizsgálati bizonyítványon történő feltüntetése után a halottvizsgálati bizonyítvány egy-egy példányát megküldi a Központi Statisztikai Hivatalnak (a továbbiakban: KSH) és a hagyatéki eljárás lefolytatására

a) az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye,

b) az a) pontban foglaltak hiányában az elhunyt utolsó belföldi tartózkodási helye,

c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában az elhunyt belföldi elhalálozásának helye

szerint illetékes jegyző részére."

124. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

206. § Hatályát veszti az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a) 14. § (2) bekezdésében az "A szakhatósági eljárás ügyintézési ideje 30 nap." szövegrész;

b)

125. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

207. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet] 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az engedélyes bejegyzése iránti első fokú eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a megyei működést engedélyező szerv

a) a b) és a c) pontban foglaltak kivételével a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét,

b) gyermekek napközbeni ellátása esetén a c) pontban foglaltak kivételével a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet (a továbbiakban: Intézet),

c) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén - ide nem értve magát a kijelölt egyházi módszertani intézményt - a kijelölt egyházi módszertani intézményt

rendeli ki szakértőnek."

(2) A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon bejegyzése esetén nem rendelhető ki szakértő."

(3) A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Időszakos férőhelybővítés esetén a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége és a kijelölt egyházi módszertani intézmény a szakértői véleményét - a kirendelő végzés vele való közlésétől számított - nyolc munkanapon belül készíti el."

(4) A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A működést engedélyező szerv

a) otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén legalább évente,

b) gyermekek napközbeni ellátása esetén kétévente,

c) időszakos férőhelyek esetén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett működési időszakban, az időszakos férőhelyek legalább három évre történő bejegyzése esetén legalább háromévente,

az a)-c) pontban nem említett esetben - a szolgáltatások jellege és a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján - kockázatelemzéssel meghatározott időközönként, de legalább háromévente

hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés)."

(5) A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a megyei működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a megyei működést engedélyező szerv a 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt rendeli ki szakértőnek."

208. § A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 44. § (5) bekezdésében a "(2)-(4)" szövegrész helyébe a "(2) és (4)" szöveg lép.

209. § Hatályát veszti a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a) 21. § (1) bekezdése,

b) 21. § (2) bekezdésében a " , amely legfeljebb öt munkanappal hosszabbítható meg" szövegrész,

c) 32. § (1) bekezdése,

d) 37. § (3) bekezdése,

e) 5. melléklet 2.7.1., 2.8.1. és 2.12.1. alpontja.

126. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

210. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében a "2016. január 1-jén" szövegrész helyébe a "2017. január 1-jén" szöveg lép.

127. A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

211. § A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "huszonegy" szövegrész helyébe a "tizenöt" szöveg lép.

128. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

212. §

129. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

213. § A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az 5. § (2) bekezdésétől eltérően végzettségétől, szakképesítésétől és szakmai gyakorlatától függetlenül a régészeti területen szakértői tevékenységet folytathat az a személy is, akit a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet vagy a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet alapján a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szakterület régészet részszakterületen érvényességi idő megadása nélkül, határozatlan időre nyilvántartásba vettek."

130. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

214. § (1) A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti adattartalommal, a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett formátumban - papír alapon vagy elektronikus úton - az engedélyező vámszervhez kell benyújtani."

(2) A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a kérelmezőnek az engedélyezési eljárás folyamán - az eljárás jogerős befejezéséig - a fémkereskedelmi hatósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania.

(1b) Ha a kérelem benyújtására papír alapon került sor, a kérelmező az engedélyezési eljárás folyamán az elektronikus útra nem térhet át, beadványait - az eljárás jogerős befejezéséig - papír alapon kell teljesítenie."

(3) A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelmezőnek a (2) bekezdés e) pontjában foglalt okiratot eredetiben, az egyéb bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolnia. Ha a fémkereskedelmi engedély iránti kérelem előterjesztésére elektronikus úton kerül sor, a (2) bekezdés szerint csatolandó okmányokat és dokumentumokat is elektronikus úton kell benyújtani."

(4) A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Elektronikus úton benyújtott fémkereskedelmi engedély iránti kérelem esetében az engedélyező vámszerv, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszerv az (1) bekezdés szerinti helyszíni szemle keretében ellenőrzi a 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott és elektronikusan csatolt okiratok és bizonylatok eredetiségét, valódiságát."

215. § A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "huszonegy" szöveg lép.

131. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

216. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés j) pontja alkalmazásában nem minősül érvényes engedélynek, ha a másik érvényes engedéllyel rendelkező foglalkoztató a munkavállalási engedély elbírálásáig kezdeményezi az engedély visszavonását, vagy a harmadik országbeli állampolgár írásban nyilatkozik arról, hogy a korábbi foglalkoztatónál a jogviszonya megszűnt."

(2) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkavállalási engedélyt a 3. § (2)-(7) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni:]

"3. a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg nem haladó létszámú harmadik országbeli állampolgár munkavégzéséhez,"

(3) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkavállalási engedélyt a 3. § (2)-(7) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni:]

"5. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez,"

(4) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkavállalási engedélyt a 3. § (2)-(7) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni:]

"15. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a kutatónak olyan magyarországi oktatási tevékenységéhez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár a kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet szerinti, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodásban meghatározott kutatási tevékenysége mellett végez,"

(5) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A kormányhivatal az engedélyt visszavonja, ha a harmadik országbeli állampolgár)

"g) részére az engedélyben meghatározott foglalkoztatás időtartamát érintően összevont engedély kerül kiadásra."

(6) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szüksége engedélyre:)

"1. nemzetközi szerződés, törvény vagy kormányrendelet ilyen tartalmú rendelkezése esetén,"

(7) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)

"7. Magyarország kivételével az EGT-megállapodásban részes valamely államban letelepedett munkáltató által határon átnyúló szolgáltatásnyújtás teljesítése keretében kiküldetés, kirendelés útján magyarországi foglalkoztatónál magánjogi szerződés teljesítése érdekében történő munkavégzéshez,

8. Magyarország kivételével az EGT-megállapodásban részes valamely államban letelepedett munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytató vállalkozás mint munkáltató által kölcsönzött munkavállaló magyarországi foglalkoztatónál munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzéséhez,"

(8) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása szempontjából érvényes munkaerőigénynek azt a munkaerőigényt kell tekinteni, amelyet a foglalkoztató]

"a) az összevont engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 2 munkanapon belül nyújtott be,"

(9) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)

"i) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására a kérelmezett foglalkoztatás időtartamát érintő időtartamban egy másik foglalkoztató érvényes engedéllyel rendelkezik, kivéve a részmunkaidős foglalkoztatásra szóló engedélyt,"

(10) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)

"k) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának alapjaként szolgáló, külföldi munkáltatóval kötött magánjogi szerződés munkaerő-kölcsönzést valósít meg."

(11) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem minősül érvényes engedélynek, ha az érvényes engedéllyel rendelkező foglalkoztató a szakhatósági állásfoglalás meghozataláig kezdeményezi az engedély visszavonását."

(12) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdésben meghatározott egyéb foglalkoztatási szempont különösen:

a) az összevont engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott olyan képzés van folyamatban, amely a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának tervezett megkezdését megelőzően befejeződik,

b) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőző egy évben csoportos létszámcsökkentést hajtott végre,

c) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintő sztrájk van,

d) az előzetes megállapodásban a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységért az erre a tevékenységre vonatkozó országos átlagos személyi alapbérnél lényegesen alacsonyabb alapbér - ideértve az illetményt és a díjazást - szerepel,

e) a szakhatósági eljárás során benyújtott dokumentumok tartalma ugyanazon adat tekintetében egymástól eltér,

f) a részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyokra beadott engedély iránti kérelmek esetén a foglalkoztatási jogviszonyokban az összes munkaidő mértéke meghaladja a heti 40 órát."

(13) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 21/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányhivatal visszavonja a szakhatósági állásfoglalást, ha)

"c) tudomására jut, hogy a foglalkoztatásra az engedélyben foglaltaktól eltérő munkahelyen, munkakörben vagy foglalkoztatónál kerül sor."

217. § A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében a "szakhatósági hozzájárulást" szövegrész helyébe a "szakhatósági állásfoglalást" szöveg lép.

218. § Hatályát veszti a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 7. § (5) bekezdésében az "a) és" szövegrész,

b) 13. § (1) bekezdése.

132. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

219. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet] 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Megszűnt fenntartó esetén az igazgatóság huszonegy napon belül határoz az elszámolás elfogadásáról, a többlettámogatási igényről, a támogatás visszavonásáról, a visszafizetésről és a kamatfizetésről."

220. § Hatályát veszti a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 4. § (6) bekezdése,

b) 10. § (1) bekezdése,

c) 21. §-a,

d) 22. § (2) bekezdése.

133. A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

221. § Hatályát veszti a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

134. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

222. § (1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.

(2) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.

135. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

223. § (1) Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az 1. §-ban meghatározott építésügyi eljárásban az ügyfél a kérelmet elektronikusan is benyújthatja.

(2) Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban az építésügyi hatóság és az eljáró szakhatóság az eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le, valamint a megkeresett szakhatóság elektronikus úton küldi meg állásfoglalását az építésügyi hatóság számára.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézésre az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályokat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

(2) A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 10/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben az építésügyi hatóság az eljárást a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján felfüggeszti, az eljárást felfüggesztő végzésnek tartalmaznia kell - a Khvr. 6. számú mellékletének figyelembevételével - a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit. Ha a környezeti hatásvizsgálati eljárásban környezetvédelmi engedély kiadására nem került sor, az építésügyi hatóság elutasítja az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet."

(3) A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 29. § (6)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Ha az építésügyi hatóság az (5) bekezdés szerinti határidőben a használatbavételt nem tiltja meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap elteltével használatba vehető.

(7) A használatbavétel (6) bekezdés szerinti tudomásulvétele a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezések tekintetében az (5) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek minősül.

(8) A használatbavétel tudomásulvétele nem akadálya annak, hogy azzal egyidejűleg az építésügyi hatóság határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezze az építtetőt."

(4) A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 30. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti tudomásulvételt a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezések tekintetében a (4) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni."

(5) A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet a következő 40/A. §-sal egészül ki:

"40/A. § E rendeletnek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni."

224. § A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

a) 29. § (5) bekezdésében a "tíz" szövegrész helyébe a "nyolc" szöveg,

b) 30. § (4) bekezdésében a "tizenöt" szövegrész helyébe a "nyolc" szöveg

lép.

225. § Hatályát veszti a 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

a) 29. § (4) bekezdésében a "helyszíni szemlén" szövegrész,

b) 29. § (9) és (10) bekezdése.

136. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

226. § (1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Aki ellenőri tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az MKEH részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. Ellenőri tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, és

a) szakirányú felsőfokú (közlekedési, gépészeti vagy villamossági) szakképesítéssel,

b) három év szakmai (felvonó- vagy mozgólépcső-tervezési, vagy -szerelési, vagy -karbantartási) gyakorlattal rendelkezik, továbbá

c) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett."

(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentést a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú, az MKEH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, és ahhoz másolatban csatolni kell az ellenőri tevékenység feltételeként meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat."

(3) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jogosultság hatálya - az ellenőr bejelentésére - öt évenként meghosszabbodik. A jogosultság hatálya meghosszabbodásának feltétele a (4) bekezdés szerinti továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása."

(4) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 14. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha a nyilvántartásból való törlésre a (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján került sor, ellenőri tevékenység a nyilvántartásból való törléstől számított öt éven belül nem folytatható.

(4) Ha a nyilvántartásból való törlésre a (2) bekezdés f)-h) pontjában foglaltak alapján került sor, ellenőri tevékenység a nyilvántartásból való törléstől számított három éven belül nem folytatható.

(5) Az ellenőr ellenőri tevékenységét a tevékenység folytatását megtiltó határozat szerinti idő letelte után, az elmaradt továbbképzések pótlását követően gyakorolhatja. A (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti esetekben az ellenőr ellenőri tevékenységét csak a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tanfolyami és vizsgakötelezettségének ismételt teljesítése után gyakorolhatja."

227. § A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a "kérelem" szövegrész helyébe a "bejelentés" szöveg, az "az engedély megadásának" szövegrész helyébe az "a jogosultságnak" szöveg,

b) 12. § (3) bekezdésében az "az engedélyben" szövegrész helyébe az "a nyilvántartásban" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében a "megadásától" szövegrész helyébe a "bejelentéstől" szöveg,

d) 13. § (3) bekezdésében az "Az engedély" szövegrész helyébe az "A jogosultság" szöveg,

e) 14. § (2) bekezdés a) pontjában az "engedélyének" szövegrész helyébe a "jogosultságának" szöveg,

f) 14. § (2) bekezdés c) pontjában az "engedélye kiadásának" szövegrész helyébe a "tevékenysége folytatásának" szöveg,

g) 15. § (2) bekezdésében az "ellenőri engedélyt ad a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőröknek." szövegrész helyébe a "nyilvántartásba veszi a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőrt." szöveg,

h) 21. § (6) bekezdés b) pontjában az "engedélyének" szövegrész helyébe a "nyilvántartási" szöveg,

i) 5. melléklet 3 pontjában az "engedélyének száma" szövegrész helyébe a "nyilvántartási száma" szöveg, az "engedélyének érvényességi ideje" szövegrész helyébe a "tevékenység gyakorlásának jogosultsági ideje" szöveg

lép.

228. § A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

137. A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

229. § Hatályát veszti a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 8. § b) pont ba) alpontja.

138. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

230. § A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a hatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott határidőben - amennyiben az eljáró hatóság a sürgősséget megkeresésében megindokolja, 10 napon belül - köteles megadni."

231. § A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 11. § (1) bekezdésében az "A Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában" szövegrész helyébe az "A Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában, valamint azok módosítására irányuló eljárásban, amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül," szöveg;

b) 12. § (1) bekezdésben az "A Kormány a hatóságnak az ivóvízellátás célját szolgáló üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőidom, védőterület és védősáv kijelölésére irányuló eljárásában," szövegrész helyébe az "A Kormány a hatóságnak az ivóvízellátás célját szolgáló üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárásában, valamint azokban a védőidom kijelölésére irányuló eljárásokban, amelyekben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés felmerülhet," szöveg

lép.

139. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

232. § (1) A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet] 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Közérdek sérelmének minősül, ha a kérelmező természetes személy

a) kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll,

b) elfogatóparancs hatálya alatt áll,

c) büntetett előéletű,

vagy ha a közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból megállapítható.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt,

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkozóan az Országos Rendőr-főkapitányságot,

keresi meg.

(3) Megvalósul a közérdek sérelme, amennyiben a megkeresett szerv az (1) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben azt a tájékoztatást nyújtja, hogy a kérelmező szerepel az információ alapjául szolgáló nyilvántartásban, vagy a meghatározott törvényi feltételeknek nem felel meg."

(2) A 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül felhívja az ingatlan fekvése szerint illetékes települési, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármestert (a továbbiakban együtt: polgármester) annak a tényállás tisztázásához szükséges adatként történő közlésére, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket."

(3) A 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A polgármester a megkeresés kézhezvételétől számított harminc napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt az önkormányzati érdek sérelmének fennállásáról. A határidő elmulasztása esetén a felhívást teljesítettnek kell tekinteni azzal, hogy az önkormányzati érdek sérelme megállapításának nincs helye."

(4) A 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

233. § Hatályát veszti a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

140. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

234. § Hatályát veszti a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése.

141. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

235. § A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal)

"19. ellátja a felnőttképzési szakértői tevékenységet végzők bejelentésével kapcsolatos feladatokat, a szakértők ellenőrzésével és továbbképzésével, valamint a felnőttképzési szakértői nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat,"

142. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

236. § (1) A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 71/A. §-a szerinti függő hatályú döntés meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amely a (4) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívást kiadja."

(2) A 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § A termőföld védelméről szóló törvény szerinti földvédelmi (ideértve a földvédelmi szakhatósági közreműködés és a földvédelmi szakkérdés vizsgálatának esetét is), földminősítési és az újrahasznosítási eljárást, ha az eljárás tárgyát képező földrészletek a megyén belül különböző, az e §-ban meghatározott hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi területéhez tartoznak,

a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal,

b) Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,

c) a fővárosban a Fővárosi XI. Kerületi Hivatal

folytatja le."

(3) A 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a bejelentésben megjelölt földrészletet érintően termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt földvédelmi eljárás van folyamatban, a járási hivatal az egyesített eljárást megszünteti."

237. § Hatályát veszti a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 26/A. §-a,

b) 26/B. §-a,

c) 28. § (2) bekezdése,

d) 37. § (1) bekezdése,

e) 40. § (3) bekezdése

f) 4. melléklet B) táblázat 4. sora.

143. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

238. § A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. melléklet 19. pontjában a "bányakapitányságok" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg lép.

239. § Hatályát veszti a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

144. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

240. § Hatályát veszti az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése.

145. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

241. § A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet] 31. §-ában a "45" szövegrész helyébe a "harminc" szöveg lép.

242. § Hatályát veszti a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése.

146. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

243. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 5. §-a a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján folytatott helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosító, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti azonos jogosultságokat biztosító biztonsági okmányok kibocsátásáról a közigazgatás-szervezésért felelős miniszteren kívül más nem rendelkezhet."

244. § A 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az "a kibocsátói feladatokat a" szövegrész helyébe az "a kibocsátói feladatokat - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)" szövegrész helyébe a "Ket." szöveg,

c) 2. melléklet 4. pont 4.3. alpontjában a "tájékoztatásul megküldi az államtitkárnak." szövegrész helyébe a "megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az államtitkárnak." szöveg

lép.

147. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

245. § (1) A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] a következő 29/A. §-sal és 29/B. §-sal egészül ki:

"29/A. § A szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti elsőfokú eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal szakkérdésként vizsgálja a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, valamint a vizek felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket.

29/B. § A hígtrágya nitrátérzékeny területen történő mezőgazdasági felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési eljárásban a felszín alatti vizek minőségének védelme kérdésében a területi vízvédelmi hatóság jár el."

(2) A 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a következő 46/A. §-sal egészül ki:

"46/A. § Védett természeti területen vagy Natura 2000 területen lévő önerdősülés teljes vagy részleges felszámolására vagy erdőként, illetve szabad rendelkezésű erdőként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban természetvédelmi hatáskörben szakkérdésként kell vizsgálni, hogy az önerdősülés fennmaradása a természet védelmére vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályokba ütközik-e."

(3) A 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 55. §-a és 56. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"55. § (1) A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén

a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,

b) az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,

c) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,

d) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,

e) új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kezdeményezte,

f) az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatására vonatkozó eljárásban, valamint

g) cserjék kivágásának engedélyezése iránti eljárásban,

ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a partvédelem és a vízvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -, az elsőfokú eljárásban a partvédelem tekintetében a területi vízügyi hatóságot, a vízvédelem tekintetében a területi vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(2) Amennyiben az erdőterv megállapítása partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén az Evt. alapján készített körzeti erdőtervben meghatározott, vagy a körzeti erdőtervezést követően kizárólag az Evt. 40. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból történik, akkor a szakhatóság (1) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető.

56. § (1) A Kormány honvédelmi rendeltetésű erdő esetén

a) az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,

b) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,

c) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,

d) az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló eljárásban,

e) új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, valamint

f) az elsődleges rendeltetés megváltoztatására vonatkozó eljárásban,

- annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e -, az elsőfokú eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét szakhatóságként jelöli ki.

(2) Amennyiben az erdőterv megállapítása honvédelmi rendeltetésű erdő esetén az Evt. alapján készített körzeti erdőtervben meghatározott, vagy a körzeti erdőtervezést követően kizárólag az Evt. 40. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból történik, akkor a szakhatóság (1) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető."

246. § A 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi" szövegrész helyébe az "a talajvédelmi" szöveg,

b) 47. § c) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg

lép.

247. § Hatályát veszti a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 13. § (3) bekezdése,

b) 26. §-a,

c) 50. §-a,

d) 51. § a) pontja.

148. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

248. § A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Abban a másodfokú eljárásban, amelyben az eljáró hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés eldöntéséhez szakértőt vesz igénybe, ha

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal eljárásában a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalt,

b) a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként az OKTF-et

kell kirendelni."

249. § Hatályát veszti a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdése.

149. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

250. § Hatályát veszti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése.

150. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

251. § Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 3. § (2) bekezdése,

c) 5. § (7) bekezdése,

d) 8. § (6) bekezdése,

e) 10. § (5) bekezdése,

f) 23. § (4) bekezdése,

g) 24. § (2) bekezdése.

151. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

252. § Hatályát veszti az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése.

152. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

253. § Hatályát veszti az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az "a bejegyzés vagy törlés kezdeményezését követő 30 napon belül",

b) 7. § (5) bekezdésében az "A Felügyelet ügyintézési határideje 60 nap."

szövegrész.

153. A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

254. § A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdésében a "harmincöt" szövegrész helyébe a "harminc" szöveg lép.

255. § Hatályát veszti a 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése.

154. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

256. § Hatályát veszti az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

155. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

257. § "(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban - amennyiben a Ket. szerinti szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidőhöz képest jogszabály eltérő határidőt nem állapít meg - a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap."

258. § Hatályát veszti a 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

156. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

259. § Hatályát veszti a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése.

157. A költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

260. § A költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban - ha a Ket. szerinti ügyintézési határidőhöz képest jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - az ügyintézési határidő tizenöt nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban - ha a Ket. szerinti szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidőhöz képest jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap."

158. Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

261. § Hatályát veszti az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése.

159. Záró rendelkezések

262. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2015. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-58. §, az 59. § (2) bekezdése, a 60-98. §, a 99. § (1) bekezdése, a 99. § (3)-(13) bekezdése, a 100-181. §, a 183-209. §, a 211-222. §, a 223. § (2)-(5) bekezdése, a 224-261. §, a 263-264. §, valamint az 1-27. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 59. § (1) bekezdése, a 99. § (2) bekezdése és a 223. § (1) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

263. § Az e kormányrendelettel módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

264. § (1) A 17-19. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 119-121. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 136-137. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A 226-228. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. pontja a következő 1.128. és 1.129. pontokkal egészül ki:

(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)

"1.128. a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselőjének helyszíni hatósági ellenőrzésre jogosító igazolványa;

1.129. a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala kormánytisztviselőjének helyszíni hatósági ellenőrzésre jogosító igazolványa."

2. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy

□ fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul; A gondozás várható időtartama:

□ 3 hónapnál hosszabb, vagy

□ 3 hónapnál rövidebb.

□ fogyatékossága/betegsége miatt nem szorul állandó és tartós gondozásra."

3. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 2. pont 2.1.2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.2.6. □ rokkantsági ellátás (a "Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" 5.2.6.1. és 5.2.6.3 alpontja szerinti feltételek fennállása esetén jelölendő!),"

4. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.1 táblázata 10. sorának A oszlopában a "Gyorsforgalmi út esetén." szövegrész helyébe az "A Hatóság hatáskörébe tartozó ügyek esetén." szöveg lép.

2. A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.1. táblázata a következő 11-15. sorral egészül ki:

"

11.A Hatóság
hatáskörébe tartozó
ügyek esetén, ha
ugyanezen
szakkérdést a hatóság
korábban önálló
eljárásban nem
vizsgálta, és az eljárás
termőföldön
megvalósuló út vagy
tevékenység
engedélyezésére
irányul.
A termőföld mennyiségi
védelme követelményei
kérdésében.
földvédelmi
hatáskörben
eljáró járási
(fővárosi
kerületi) hivatal
földvédelmi
hatáskörben
eljáró fővárosi
és megyei
kormányhivatal
12.A Hatóság
hatáskörébe tartozó
ügyek esetén, ha az
eljárás termőföldön
megvalósuló út vagy
tevékenység
engedélyezésére
irányul.
A termőföld minőségi
védelme kérdésében.
talajvédelmi
hatáskörben
eljáró megyei
kormányhivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági
Hivatal
13.A Hatóság
hatáskörébe tartozó
ügyek esetén, ha az
eljárás az
erdőterületre, az erdő
talajára,
vízháztartására vagy
mikroklímájára hatást
gyakorló módon
megvalósuló út
engedélyezésére
irányul.
Az erdőre gyakorolt
hatások vizsgálata.
erdészeti
hatáskörben
eljáró megyei
kormányhivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági
Hivatal
14.A Hatóság
hatáskörébe tartozó
ügyek esetén, ha az
építési tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás
veszélyes, illetve
bányászati
tevékenységgel
érintett területen
valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű
kőolaj- és
földgázbányászati
létesítmény,
szállítóvezeték,
elosztóvezeték,
célvezeték, valamint
egyéb gáz és
gáztermék vezeték
biztonsági övezetében
valósul meg, és az
építtető az
üzemeltetőnek a
bányászatról szóló
1993. évi XLVIII.
törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/B. §
(2) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltető által az
egyetértés
megadásához szabott
feltételeket
sérelmesnek tartja,
vagy
c) ásványi nyersanyag
kitermeléssel jár.
Az a) pont esetében az
építési engedély iránti
kérelem földtani
szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében
annak megállapítása,
hogy az üzemeltető
nyilatkozatában foglalt
feltételek vagy a
hozzájárulás
megtagadása a gázipari
tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű
használatával és
védelmével kapcsolatos
jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő-e.
A c) pont esetében a
kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
felhasználás, hasznosítás
módjának
meghatározása, az
ásványvagyon-védelmi
szempontok
érvényesítése, valamint a
bányajáradék-fizetési
kötelezettség
megállapítása.
bányafelügyeleti
hatáskörben
eljáró megyei
kormányhivatal
Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal
15.A Hatóság
hatáskörébe tartozó
ügyek esetén, ha az út
a kulturális
örökségvédelmi
hatósági
nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott
vagy védetté
nyilvánított régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen
vagy nyilvántartott
műemléki érték vagy
műemlék telkén
valósul meg.
Annak
kérdésében,
tervezett út,
tevékenység a
örökség
jogszabályban
követelményei
kérelemben
szerint vagy
feltételek
megfelel-e.
elbírálása
hogy a
építmény,
kulturális
védelme
rögzített
nek a
foglaltak
további
mellett
fővárosi és
megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
hatáskörben
eljáró járási
(fővárosi
kerületi) hivatala
kulturális
örökségvédelm
i hatáskörben
eljáró Budapest
Főváros
Kormányhivatal
a, kizárási
feltétel
fennállása
esetén a
kulturális
örökség
védelméért
felelős
miniszter

"

3. A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.2. táblázatának címe helyébe a következő cím lép:

"3.2. A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal útügyi eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések"

5. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A madarak és denevérek természetvédelmi vagy tudományos célú gyűrűzésére jogosító vizsgáról

A vizsgabizottság 5 tagú, amelynek elnöke és további 1 tagja a minisztérium, további 3 tagja a minisztérium felkérésére a szakmai-tudományos fórumok, illetve a tudományos célú jelölést végző szervezetek képviseletében vesz részt a vizsgán.

A minisztérium évente legalább 2 vizsganapot ír ki, ezek időpontját és a vizsga díját az állami természetvédelem hivatalos honlapján, legalább 30 nappal a vizsgát megelőzően közzéteszi.

A vizsgadíj összegét a minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsga magyar nyelven zajlik.

A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

A madárgyűrűzési vizsga tematikája:

- Madárfajismeret

- A madárgyűrűzés gyakorlata és etikája

- Egészség- és balesetvédelem

- Természetvédelmi jogi ismeretek

A denevérgyűrűzési vizsga tematikája:

- Denevérfaj-ismeret

- A denevérgyűrűzés gyakorlata és etikája

- Egészség- és balesetvédelem

- Természetvédelmi jogi ismeretek

Az eredményes vizsgáról a vizsgabizottság bizonyítványt állít ki, amelynek mintája a következő:

Sorszám:
BIZONYÍTVÁNY
.......................................................................................................................................................................... részére
(aki.............................................................................................................................................................-án született
anyja neve:....................................................................................................................................................................
személyi igazolvány száma:
.............................................................................................................................................)
arról, hogy.....................................................................................................................................................................
sikeres madár- és/vagy denevérgyűrűző vizsgát tett.
A jelölhető fajok köre: ..................................................................................................................................................
Budapest, ...........................................................


P. H.
………………………
vizsgabizottság elnöke
………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………
a vizsgabizottság tagja

"

6. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgáról

A vizsgabizottság 5 tagú, amelynek elnökét és további 2 tagját a minisztérium, 1 tagját a földművelésügyért felelős minisztérium, további 1 tagot a minisztérium felkérésére a szakmai-tudományos fórumok és a solymászati célra alakult társadalmi szervezetek együttesen jelölnek.

A minisztérium évente legalább 1 vizsganapot ír ki, ennek időpontját és a vizsga díját az állami természetvédelem hivatalos honlapján, legalább 30 nappal a vizsgát megelőzően közzéteszi.

A vizsgadíj összegét a minisztérium a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsga magyar nyelven folyik.

A vizsga tematikája:

- Ragadozómadárfaj-ismeret

- Természetvédelmi jogi ismeretek

- Egészség- és balesetvédelem

A tananyag a minisztérium kiadványa, amely a minisztérium hivatalos honlapjáról letölthető.

A solymászati tevékenységre jogosító eredményes természetvédelmi vizsgáról a vizsgabizottság bizonyítványt állít ki, amelynek mintája a következő:

Sorszám:
BIZONYÍTVÁNY
.......................................................................................................................................................................... részére
(aki.............................................................................................................................................................-án született
anyja neve:....................................................................................................................................................................
személyi igazolvány száma:
.............................................................................................................................................)
arról, hogy...................................................................................................................................................................
sikeres solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgát tett.
Budapest,...........................................................
P. H.
………………………
vizsgabizottság elnöke
………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………
a vizsgabizottság tagja

"

7. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A védelemben részesülő állatfajok tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem
tartalma
Tartási □ Hasznosítási □ Bemutatási □
ENGEDÉLYKÉRELEM
(A négyzetben jelölje be a kérelmezett tevékenység tárgyát!)
Kérelmező személyére vonatkozó adatok
1. Kérelmező neve:
2. Címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú
szervezet esetében székhely):
3. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy neve:
4. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy címe (lakóhely,
ennek hiányában tartózkodási hely):
5. Természetes személy, illetve költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén a felelős
személy vizsgabizonyítványának típusa és száma:
6. Természetes személy esetén a nagykorúságot igazoló dokumentum típusa és száma:
A kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok
7. Tudományos fajnév:
8. Magyar fajnév:
9. Egyedi azonosító száma (amennyiben már van):
10. Ivar (amennyiben megállapítható):
11. Az egyedek száma:
Emlős-, madár-, illetve hüllőfajoknál tenyésztési kérelem esetén
12. Nőstény szülőállat egyedi azonosítója:
13. Hím szülőállat egyedi azonosítója:
A kérelmezett tevékenység leírása
14.1. A tevékenység helye:
14.2. A tevékenység ideje:
14.3. A tevékenység célja:
14.4. A tevékenység módszere:
14.5. A természetvédelmi, illetve közérdek rövid kifejtése:
14.6. A tartási körülmények leírása:
14.7. Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése:
Mellékelt dokumentumok
15.
- egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár
tenyésztési engedélye, vagy befogási engedély stb.),
- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
- szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
- a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról,
- a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat,
- kutatási kérelem esetén a kutatási terv és az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatok,
- a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata.
16. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt. 78/B. § (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

Dátum:


Aláírás:

Kitöltési útmutató és magyarázat

5. Madár- és denevérgyűrűzési engedélyezés esetén a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 16. § (1) bekezdés a) pont alapján előírt vizsgabizonyítvány száma. Természetes személy esetén akkor kell kitölteni e pontot, ha gyűrűző szakképesítés megszerzését a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírja.

6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, útlevél, születési vagy házassági anyakönyvi kivonat) és száma.

7. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott tudományos név.

8. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott magyar név.

9. A kérelem tárgyát képező állatnak a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egyedi azonosító (pl. zárt gyűrű, mikrocsip) száma. A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állat esetén az azonosító szám lehet ettől eltérő egyedi azonosító, amennyiben annak alkalmazása más jogszabály előírásaival nem volt ellentétes.

12-13. Tenyésztési engedélykérelem esetén a szülő egyedeknek a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti, illetve a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állatok esetén ettől eltérő egyedi azonosító számok. Mindkét szülő megjelölése kötelező.

14. A kérelmezett tevékenység szöveges kifejtése, indoklása. Szükség szerint külön lapon is folytatható.

15. A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag az e melléklet 1., 2., 7-13., 14.2., 14.3., valamint a 15. pont első francia bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat kell megadni és becsatolni.

16. Kizáró okok: A kérelmező büntetőjogi felelősségét a bíróság tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, természetkárosítás, orvvadászat, orvhalászat bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította, illetve a kérelmezőt a természet védelmével kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerősen felelősségre vonták, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig, vagy természetvédelmi, illetve állatvédelmi bírsággal sújtották, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig."

8. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem tartalma
Tartási* □ Hasznosítási** □ Bemutatási*** □
ENGEDÉLYKÉRELEM
(A négyzetben jelölje be a kérelmezett tevékenység tárgyát!
Kitöltési útmutató és magyarázat a lap túloldalán található!)
Kérelmező személyére vonatkozó adatok
1. Kérelmező neve, telefonszáma, e-mail címe:
2. Kérelmező címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely; nemzetközi
solymásztalálkozó, befogás esetén jogi személy székhelye):
3. Jogi személy esetén a felelős személy neve:
4. Jogi személy esetén a felelős személy címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási
hely):
5. Kérelmező természetvédelmi jogi vizsga bizonyítványának a száma:
6. Kérelmező nagykorúságát igazoló dokumentum típusa és száma:
A kérelem tárgyát képező solymászmadárra/solymászmadarakra vonatkozó
adatok
7. Tudományos fajnév:
8. Magyar fajnév:
9. Egyedi azonosító száma, az egyed(ek) eredetét igazoló CITES dokumentumnak
(amennyiben van) a típusa és a száma:
10. Ivar:
11. Az egyedek száma:
Tenyésztési kérelem esetén
12. Tojó szülőállat egyedi azonosítója, hatályos tartási engedélyének, eredetét igazoló
CITES dokumentumának (amennyiben van) a száma:
13. Hím szülőállat egyedi azonosítója, hatályos tartási engedélyének, eredetét igazoló
CITES dokumentumának (amennyiben van) a száma:
A kérelmezett tevékenység leírása
14.1. A tevékenység pontos helye:
14.2. A tevékenység ideje:
14.3. A tevékenység célja (hasznosítás esetén):
14.4. A tartási körülmények részletes leírása:
14.5. Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése:
Mellékelt dokumentumok
15.
- egyed(ek) származását igazoló dokumentumok másolata (CITES dokumentum, az
egyed(ek) korábbi tartási engedélye, vagy befogási engedély),
- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
- a vadászvizsga, a solymász kiegészítő vizsga és a természetvédelmi jogi vizsga
bizonyítványának a másolata,
- a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának a nyilatkozata a tartáshoz való
hozzájárulásról,
- solymászmadár vadászati célú tartása esetén az érvényes vadászjegy másolata,
- solymászmadár tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot (minimum 5 év)
igazoló dokumentum (a tartási engedély) másolata,
- a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat.
16. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt.) 78/B. § (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
17. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy jelen kérelemben
szereplő egyeddel/ egyedekkel a birtokomban levő egyedek száma nem haladja meg a
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott kvótát.

Dátum:

Aláírás:

Kitöltési útmutató és magyarázat

* Tartási engedély-kérelem benyújtása esetén célszerű feltüntetni, hogy teljesen új egyedről van szó, vagy korábban kiadott, hatályát vesztő tartási engedély meghosszabbításáról.

** A védelemben részesülő állatfaj egyedének - a bemutatás kivételével történő - bármilyen igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, fennmaradását befolyásolja. Jellemzően tenyésztés, elidegenítés, külföldről történő behozatal, külföldre történő kivitel, befogás. Tenyésztési engedély több évre (a szülőmadarak tartási engedélyének a lejártáig) is kiadható.

*** A védelemben részesülő állatfaj egyedének közszemlére tétele. Bemutatási kérelem esetén a kérelemhez külön bemutatási tervet kell benyújtani, amelyben fel kell tüntetni a tervezett időpontokat, helyszíneket, és meg kell nevezni a bemutató célját. Bemutatási engedély több évre (az egyed/ek tartási engedélyének a lejártáig) is kiadható.

1. A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében célszerű telefonszámot és/vagy e-mail címet is feltüntetni.

2. Kérelmező levelezési címe.

6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, születési vagy házassági anyakönyvi kivonat) és száma.

7. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott tudományos név.

8. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott magyar név.

9., 12., 13. A kérelem tárgyát képező solymászmadárnak a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egyedi azonosító (pl. zárt gyűrű, mikrocsip) száma. Amennyiben az egyed több jelöléssel is rendelkezik (pl. nyitott gyűrű és mikrocsip), mindegyiknek a számát fel kell tüntetni. A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állat esetén az azonosító szám lehet ettől eltérő egyedi azonosító, amennyiben annak alkalmazása más jogszabály előírásaival nem volt ellentétes. A kérelmen fel kell tüntetni az egyed(ek) eredetét igazoló CITES dokumentumnak (amennyiben van) a típusát és a számát is.

12. Amennyiben a kérelem több egyedre vonatkozik, az adatokat egyértelműen kell feltüntetni. Szükség esetén az egyedek adatai (7-11. pont) külön táblázatban is benyújthatóak.

14.1. A konkrét helyszín, ahol az egyed tartása, tenyésztésbe vonása, bemutatása megvalósul.

14.2. Tartási engedély legfeljebb 5 évre adható. Tenyésztési, bemutatási engedély legfeljebb az egyed/ek tartási engedélyének a lejártáig adható ki.

14.3. Ezt a pontot hasznosítási kérelem benyújtása esetén szükséges kitölteni, különösen elidegenítés, külföldre vitel, onnan történő behozatal esetén. Elidegenítési szándék esetén fel kell tüntetni - igény szerint külön táblázatban - a leendő új tulajdonos(ok) nevét, címét, külföldről történő behozatal esetén (amennyiben a behozatal célja az egyed tartása) a tenyésztő/korábbi tulajdonos nevét, címét.

14.4. A tartási körülmények részletes ismertetése szükséges.

14.5. Tenyésztési engedély abban az esetben adható ki, amennyiben a tenyésztő a kérelem benyújtásakor nyilatkozik a várható szaporulat elhelyezéséről.

16. Kizáró okok: A kérelmező büntetőjogi felelősségét a bíróság tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, természetkárosítás, orvvadászat, orvhalászat bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította, illetve a kérelmezőt a természet védelmével kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerősen felelősségre vonták, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig, vagy természetvédelmi, illetve állatvédelmi bírsággal sújtották, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig.

17. Kvóta: Természetes személy vadon élő állományból kivett héjából (Accipiter gentilis) és karvalyból (Accipiter nisus) egyidejűleg legfeljebb 2 példány tartására jogosult."

9. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A használatba adó adatai (kivéve, ha nincs használatba adó, mert a bejelentő a tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló szervezet, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezet vagy vagyonkezelői jog fennállása esetén a haszonélvező vagy a vagyonkezelő):

a) a természetes személy használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;

b) a gazdálkodó szervezet használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai azonosítója, továbbá a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme."

2. A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A földhasználó természetes személynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselőjének az aláírása és az aláírás dátuma."

3. A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. pontja helyébe a következő pont lép:

"II. A hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződés esetében a földhasználó, részesművelés esetén a képviselő nyilatkozata arról, hogy a földhasználata a törvényben meghatározott korlátozásokat nem sérti."

10. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A földhasználó természetes személynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselőjének az aláírása és az aláírás dátuma."

11. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet I. pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A földhasználó természetes személynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselőjének az aláírása és az aláírás dátuma."

12. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 9. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Közcélú hálózat, a termelői vezeték, a magánvezeték, a közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, illetve külső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezésének üzemeltetési engedélyezéséhez, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentéséhez szükséges dokumentáció"

13. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1. "A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban kijelölt szakhatóságok" című táblázatának 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

4.Minden eljárásban.A helyi településrendezési eszközökkel
való összhang megállapítása
kérdésében, valamint annak elbírálása
kérdésében, hogy az építmény vagy
tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel- e.
települési
önkormány
zat
jegyzője,
a
fővárosban
a főjegyző
állami
főépítészi
hatáskörben
eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhiva
tal

"

14. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az üzemeltetési engedély iránti kérelem, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés adattartalma

A kérelem a következő adatokat tartalmazza:

1. A hálózat (vezeték) megnevezése.

2. A hálózat (vezeték) rendeltetése.

3. Az építési vagy vezetékjogi engedély száma, kelte.

4. A beruházás adatai: az üzemeltető megnevezése és címe.

5. A kivitelezés adatai:

a) kivitelező megnevezése,

b) kivitelező címe,

c) kivitelezés kezdési időpontja,

d) kivitelezés befejezési időpontja.

6. Az üzembentartó megnevezése és címe.

7. Az üzembe helyezési eljárás ideje."

15. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megszüntetési (bontási) engedély és a bontás megkezdésének tudomásulvétele iránti kérelem adattartalma

A kérelem a következő adatokat tartalmazza:

1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló ingatlan címe és helyrajzi száma.

2. Az építmény rendeltetése.

3. A beruházás adatai: az engedélyes/építtető megnevezése és címe.

4. A kivitelezés adatai:

a) kivitelező megnevezése,

b) kivitelező címe,

c) kivitelezés kezdési időpontja,

d) kivitelezés tervezett befejezési időpontja.

5. Az üzembentartó adatai: megnevezése és címe.

6. Az építési engedély száma, kelte."

16. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján építési engedély nélkül építhető kiserőmű, magánvezeték, csatlakozó berendezés bontása.

2. Építési tevékenység végzéséhez szükséges állványzat elbontása.

3. Bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási épület bontása."

17. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A jelentés elkészítésében közreműködő szervek, valamint a véleményezés és adatszolgáltatás köre

AB
1.Az adatszolgáltatás és véleményezés köreA jelentés elkészítésében közreműködő
szerv
2.A tervezett koncessziós tevékenység érint-e
oltalom alatt álló területet
(természetvédelmi terület, Natura 2000
terület), az érintett védett természeti
területekre, Natura 2000 területekre
vonatkozó adatok, az érintett védett
természeti területek, Natura 2000 területek
térképi ábrázolása. A terület
levegőtisztaság-védelmi zóna szerinti
besorolása szennyező anyagonkénti
bontásban. A tervezett tevékenység
földtani közegre, levegőtisztaságra és
természetre gyakorolt hatása.
a környezetvédelmi és természetvédelmi
feladatkörében eljáró megyei
kormányhivatal
3.Vízbázisvédelmi terület, védőidom
aktualizálása, kiegészítése. A tervezett
tevékenység a felszíni és felszín alatti
víztestek állapotára, hasznosítási
lehetőségeire gyakorolt hatása.
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló Korm. rendelet
szerinti megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
4.A területen és annak környezetében levő
gyógyhelyek ásvány-, gyógyvíz, gyógygáz
és gyógyiszap lelőhelyek megadása.
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
5.A területen található termőföld mennyiségi
és minőségi védelmére vonatkozó
követelmények.
ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal
6.A területen található erdő és a védelmére
vonatkozó követelmények
erdészeti hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal
7.A területen elhelyezkedő országos és helyi
közutak közúti forgalmának biztonságára, a
közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
vonatkozó követelmények
a közút kezelője
8.A területen elhelyezkedő vasút állagára, a
vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására vonatkozó követelmények
9.A területen elhelyezkedő vízi közlekedési
létesítmények működésével, a biztonságos
hajóforgalom lebonyolításával kapcsolatos
követelmények
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
10.A légiközlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és a
légiközlekedés biztonságára vonatkozó
követelmények
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
11.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatainak ellátásához
kapcsolódó követelmények
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
vezetője
12.A tervezett koncessziós tevékenység érint-e
helyi természetvédelmi oltalom alatt álló
(önkormányzati rendeletben
meghatározott) területet, és a helyi építési
szabályzatnak való megfelelése.
Települési önkormányzat jegyzője,
fővárosban a főjegyző
13.A kulturális örökségvédelmi hatósági
nyilvántartás alapján, a területen található
nyilvántartott vagy védetté nyilvánított
régészeti lelőhelyre, régészeti
védőövezetre, nyilvántartott műemléki
értékre vagy műemlékre és műemléki
területre vonatkozó követelmények.
kulturális örökségvédelmi feladatkörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatala

"

18. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelethez

A nemesfém tárgyakra vonatkozó kötelező finomsági fokok

AB
A) Nemesfém tárgy megnevezéseB) Finomsági fok
1.platina tárgy950 ezrelék
2.platina tárgy900 ezrelék
3.palládium tárgy950 ezrelék
4.palládium tárgy500 ezrelék
5.arany tárgy916 ezrelék
6.arany tárgy750 ezrelék
7.arany tárgy585 ezrelék
8.arany tárgy375 ezrelék
9.ezüst tárgy925 ezrelék
10.ezüst tárgy900 ezrelék
11.ezüst tárgy835 ezrelék
12.ezüst tárgy800 ezrelék

"

19. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklet C. pontjában a "C.1.3 - címe" szövegrész helyébe a "C.1.3 - címe az okmány kiállításának időpontjában" szöveg lép.

20. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt I. táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

18.1. Ha az építési
tevékenység
legalább 50 kVA
beépített
összteljesítményű
vagy 0,4 kV-nál
nagyobb
feszültségű
villamos
berendezést,
rendszert érint.
2. Felvonó,
mozgólépcső vagy
mozgójárda
létesítése, vagy
bontása esetén,
amennyiben a
létesítéséhez vagy
bontásához
építésügyi
hatósági
engedélyhez
kötött építési vagy
bontási
tevékenység
szükséges.
A vizsgálat
feltételeként
meghatározott
építményekkel,
berendezésekkel
összefüggő
jogszabályban
meghatározott
műszaki
biztonsági
követelmények.
a) építési,
b) bontási,
c) összevont,
d) az engedély
hatályának
meghosszabbítási,
e)
használatbavételi,
f) fennmaradási
engedélyezési
eljárás
műszaki
biztonsági
hatáskörben
eljáró fővárosi
és megyei
kormányhivatal
Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal"

"

2. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt III. táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

13.1. Ha az építési
tevékenység legalább
50 kVA beépített
összteljesítményű vagy
0,4 kV-nál nagyobb
A vizsgálat feltételeként
meghatározott
építményekkel,
berendezésekkel összefüggő
jogszabályban
a) építési,
b) bontási,
c) összevont,
d) az engedély hatályának
meghosszabbítási,
feszültségű villamos
berendezést, rendszert
érint.
2. Felvonó,
mozgólépcső vagy
mozgójárda létesítése,
vagy bontása esetén,
amennyiben a
létesítéséhez vagy
bontásához építésügyi
hatósági engedélyhez
kötött építési vagy
bontási tevékenység
szükséges.
meghatározott műszaki
biztonsági követelmények.
e) használatbavételi,
f) fennmaradási
engedélyezési eljárás

"

3. Hatályát veszti a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet

a) I. táblázat 7. sora,

b) II. táblázat 3. sora.

21. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Bejelentés-köteles tevékenységek

1. alsóruházat gyártása

2. acél tárolóeszköz gyártása

3. ágybetét gyártása

4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

5. bányászati, építőipari gép gyártása

6. bőr, szőrme kikészítése

7. bőrruházat gyártása

8. csap, szelep gyártása

9. csapágy, erőátviteli elem gyártása

10. csiszolótermék gyártása

11. csomagolás-

12. egészségügyi kerámia gyártása

13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

14. egyéb bútor gyártása

15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

17. egyéb kerámiatermék gyártása

18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása

19. egyéb műanyagtermék gyártása

20. egyéb nem vas fém gyártása

21. egyéb papír-, kartontermék gyártása

22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni

24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés

25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

26. elektronikus orvosi berendezés gyártása

27. előre kevert beton gyártása

28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása

29. evőeszköz gyártása

30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

31. építési betontermék gyártása

32. építési gipsztermék gyártása

33. épületasztalos-ipari termék gyártása

34. falemezgyártás

35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

36. fém épületelem gyártása

37. fémmegmunkálás

38. fémszerkezet gyártása

39. fémtartály gyártása

40. fűrészáru-gyártás

41. fűtőberendezés, kemence gyártása

42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

43. gépjárműjavítás, -karbantartás

44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

45. gőzkazán gyártása

46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása

47. hangszergyártás

48. háztartási kerámia gyártása

49. háztartási villamos készülék gyártása

50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

51. hidegen hajlított acélidom gyártása

52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

53. hidegen húzott acélhuzal gyártása

54. hidegen húzott acélrúd gyártása

55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

56. kohászati gép gyártása

57. kötőelem, csavar gyártása

58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása

59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

60. huzaltermék gyártása

61. illóolajgyártás

62. irodabútor gyártása

63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

64. irodai papíráru gyártása

65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

66. játékgyártás

67. kerámiacsempe, -lap gyártása

68. kerámia szigetelő gyártása

69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

71. konyhabútorgyártás

72. kőmegmunkálás

73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

74. kötéláru gyártása

75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

76. kötött, hurkolt kelme gyártása

77. lábbeligyártás

78. lakat-, zárgyártás

79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása

82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

85. motorkerékpár gyártása

86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

87. munkaruházat gyártása

88. műanyag csomagolóeszköz gyártása

89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

90. műszaki kerámia gyártása

91. műszaki textiláru gyártása

92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

94. nem villamos háztartási készülék gyártása

95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

96. orvosi eszköz gyártása

97. papíripari gép gyártása

98. parkettagyártás

99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)

100. síküveg továbbfeldolgozás

101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

102. száloptikai kábel gyártása

103. számítógép, perifériás egység gyártása

104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely

105. szerszámgyártás

106. szőnyeggyártás

107. szőrmecikk gyártása

108. tároló fatermék gyártása

109. testápolási cikk gyártása

110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

111. táskafélék, szíjazat gyártása

112. textilszálak fonása

113. textilszövés

114. textil, szőrme mosása, tisztítása

115. tűzálló termék gyártása

116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása

117. villamos világítóeszköz gyártása

118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása"

22. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Telepengedély-köteles tevékenységek

1. acélcsőgyártás

2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása

3. dohánytermék gyártása

4. egyéb gumitermék gyártása

5. égetett agyag építőanyag gyártása

6. festék, bevonóanyag gyártása

7. fémalakítás, porkohászat

8. fémfelület-kezelés

9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek

10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása

11. habarcsgyártás

12. kőolaj-feldolgozás

13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás

15. mész-, gipszgyártás

16. műanyag építőanyag gyártása

17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

19. nemesfémgyártás

20. papír csomagolóeszköz gyártása

21. papírgyártás

22. ólom, cink, ón gyártása

23. ragasztószergyártás

24. rézgyártás

25. szálerősítésű cement gyártása

26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

27. tapétagyártás

28. tisztítószer gyártása

29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

30. vegyi szál gyártása

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása"

23. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"5. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek

I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek

1. egyéb gumitermék gyártása

2. festék, bevonóanyag gyártása

3. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása

4. kőolaj-feldolgozás

5. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

6. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása

7. műanyag építőanyag gyártása

8. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

9. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

10. papírgyártás

11. ragasztószergyártás

12. tapétagyártás

13. tisztítószer gyártása

14. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

15. vegyi szál gyártása

II. Ellenőrzéshez kötött tevékenységek

1. egyéb bútor gyártása

2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

3. egyéb papír-, kartontermék gyártása

4. épületasztalos-ipari termék gyártása

5. falemezgyártás

6. fűrészárugyártás

7. gépjárműjavítás, karbantartás

8. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

9. hangszergyártás

10. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

11. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

12. illóolajgyártás

13. irodabútor gyártása

14. irodai papíráru gyártása

15. játékgyártás

16. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

17. konyhabútorgyártás

18. kötött, hurkolt kelme gyártása

19. motorkerékpár gyártása

20. műanyag csomagolóeszköz gyártása

21. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

22. papír csomagolóeszköz gyártása

23. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

24. szőnyeggyártás

25. tároló fatermék gyártása

26. testápolási cikk gyártása

27. textilszálak fonása

28. textilszövés

29. textil, szőrme mosása, tisztítása"

24. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 83. és 84. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"83. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés

84. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés"

2. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 96. és 97. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"96. Szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

97. Szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése"

3. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 99. és 100. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"99. Panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

100. Panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése"

4. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 102. és 103. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"102. Kemping szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés

103. Kemping szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése"

5. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 105. és 106. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"105. Üdülőház szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés

106. Üdülőház szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése"

6. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 108. és 109. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"108. Közösségi szálláshely szálláshely- üzemeltetésére irányuló bejelentés

109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése"

7. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 111. és 112. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése"

8. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 117. és 118. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés

118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységre való jogosultság visszavonására és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem"

9. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 124. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés"

25. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.65. és 1.66. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1.65. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés,

1.66. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés,"

2. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.75.-1.86. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1.75. szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.76. panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.77. kemping szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.78. üdülőház szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.79. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.80. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,

1.81. szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

1.82. panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,

1.83. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.84. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.85. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,

1.86. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,"

3. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.93. és 1.94. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1.93. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentése,

1.94. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés,"

26. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez

A felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatához
szükséges ellenőri tevékenység folytatásához szükséges bejelentés adattartalma
1. A bejelentő adatai:
........................................................................................................................................
1.1. Neve:
Születési neve: .............................................................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje:
.....................................................................................................................................................................................
Lakóhely, székhely:
.....................................................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma:
.....................................................................................................................................................................................
Adószáma vagy adóazonosító jele:
.....................................................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................................................
Telefax: ........................................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................
1.2. Szakképesítése:
Végzettsége(i): ..............................................................................................................................................................
Oklevél száma, kelte:
.....................................................................................................................................................................................
Az oklevelet kibocsátó felsőfokú oktatási intézmény neve:
.....................................................................................................................................................................................
1.3. Gyakorlata:
1.3.1. milyen szakterületen szerzett gyakorlatot:
.....................................................................................................................................................................................
1.3.2. milyen munkakörben:
.....................................................................................................................................................................................
1.3.3. a szakirányú gyakorlat időtartama:
.....................................................................................................................................................................................
1.4. Milyen szakirányú tanfolyamot végzett:
.....................................................................................................................................................................................
1.4.1. száma, kelte:
.....................................................................................................................................................................................
1.4.2. mire jogosít:
.....................................................................................................................................................................................
1.5. Korábbi (2 évre visszamenőleg) szakirányú tevékenysége:
.....................................................................................................................................................................................
1.6. A továbbképzés elvégzésének igazolásával kapcsolatos adatok:
1.6.1. száma, kelte:.......................................................................................................................................................
1.6.2. tárgya:................................................................................................
2. Hol kíván ellenőri tevékenységet folytatni:
2.1. az ország
2.1.1. az alábbi megyék:
.............................................................................
2.1.2. az alábbi települések:
.............................................................................
2.2. a főváros
2.2.1. az alábbi fővárosi kerületek:


.............................................................................
területén.
3. Ellenőri tevékenységet az alábbi berendezések tekintetében kíván folytatni: (a megfelelő
aláhúzandó)
3.1. felvonóra,
3.2. mozgólépcsőre (mozgójárdára)
4. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módja:
4.1. átutalással*
4.2. készpénzátutalási-megbízással
* Átutalás esetén kérjük a banki kivonatot csatolni.
Alulírott mint az ellenőri tevékenységet folytatni kívánó személy büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az 1-4. pontban közölt válaszok és adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok / Nem járulok hozzá** ahhoz, hogy az MKEH a honlapján
(http://mkeh.gov.hu) közzéteendő ellenőrök jegyzékében a hatósági nyilvántartásba
bejelentett lakcímemet, székhelyemet, a telefonszámomat, a faxszámomat és az
elektronikus postacímemet közzétegye.
**A helyes aláhúzandó.
Kelt:...............................................
……………………………
bejelentő aláírása"

"

27. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

Kérelem
ingatlanszerzés engedélyezése iránt
a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat
érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján
1. A kérelmező:
□ külföldi természetes személy
□ külföldi jogi személy magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete
□ diplomáciai, konzuli képviselet, illetve ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi
szervezet
A kérelmező neve:
(A kérelmező képviselőjének neve:)
Születési családi és utónév:
(Előző családi és utónév:)
Születési hely és idő:
Anyja születési családi és utóneve:
(Anyja előző születési és családi utóneve:)
A kérelmező lakcíme/székhelye:
(A kérelmező képviselőjének lakcíme/székhelye:)
Állampolgárság/honosság:
E-mail:*
Tel./fax:*
* Nem kötelező megadni.
2/A. Az ingatlan:
A megszerezni kívánt ingatlan címe:
A megszerezni kívánt ingatlan helyrajzi száma:
A megszerezni kívánt ingatlan jogi jellege:
Az ingatlanon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti jellege:
Az ingatlan megszerzésének jogcíme:
2/B. Árverés útján kívánok inqatlant vásárolni a fővárosi/meqyei kormányhivatal
illetékességi területén:** □
** A 2/B. pont szerinti esetben a 2/A. pontot nem kell kitölteni. |
3. Az ingatlanszerzés speciális körülményei:
□ a tulajdonszerzés célja a közös tulajdon megszüntetése
□ külföldi természetes személyként Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezem, és ez idő alatt összesen
legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban álltam
□ a fenti speciális körülmények egyike sem áll fenn
A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat
érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján kérem az
ingatlanszerzésre vonatkozó engedély kiadását.
Kelt:
Aláírás:
……………………….
Mellékletek:
Mellékletek szánna: □
Mellékletek felsorolása:
Mellékletként csatolt nyilatkozatok:***
*** Csak az adott ügy vonatkozásában releváns nyilatkozatokat kell csatolni.

1. függelék

A kérelmet az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni
vállalkozóként vagy egyéni cég tagjaként nyújtom be, Magyarországon kívánok
életvitelszerűen lakni és gazdasági tevékenységet folytatni, valamint a megszerezni kívánt
ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységem folytatásához. Tudomásul veszem, hogy az
ingatlanszerzés engedélyezése esetén a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású
földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm.
rendelet 7. §-ának megfelelően legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően
köteles vagyok életvitelszerűen Magyarországon lakni és a vállalkozás vagy az egyéni cég
tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni. Az életvitelszerű
Magyarországon lakás vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlant 1
éven belül köteles vagyok elidegeníteni.
Kelt:
Aláírás:
……………………………..

2. függelék

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat
érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont
ab) alpontjában és c) pontjában, valamint a 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában előírt
mellékletek közül az alábbi dokumentumokat kívánom benyújtani, azok beszerzése iránt
az engedélyező hatóság intézkedését nem kérem:
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam be nem nyújtott mellékleteket és az azokban
szereplő, rám vonatkozó adatokat az azokkal rendelkező hatóság az eljáró hatóság részére
továbbítsa.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az e dokumentumokban szereplő, rám vonatkozó adatokat az
eljáró hatóság kezelje.
Kelt:
Aláírás:
…………………………………

3. függelék

Kérem, hogy az ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzést engedélyező hatóság a kérelem
elbírálása érdekében keresse meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (2a)
bekezdésében, továbbá a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem
minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések alapján a kiutasítás, vagy beutazási és
tartózkodási tilalom, valamint elfogatóparancs hatálya alatt állásra vonatkozó adatok
továbbítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.
Kelt:
Aláírás:
………………………………."

"

Tartalomjegyzék