132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt településeken, valamint a TIOP 3.3.1/A-12/2 azonosító számú pályázatokban és a TIOP 3.2.1.-12/1-2012-0001 azonosító számú projektben szereplő helyszíneken a kormányablakok, illetve az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fizikai kialakítását célzó beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az 1. mellékletben meghatározott hatóságok járnak el.

(3)[1]

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és a működés megkezdéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként az 1. mellékletben meghatározott,[2]

1. Békés megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

2. Baranya megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

3. Bács-Kiskun megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

5. Csongrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

6. Fejér megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

7. Győr-Moson-Sopron megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

8. Hajdú-Bihar megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

9. Heves megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

11. Komárom-Esztergom megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

12. Nógrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

13. Pest megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,

14. Somogy megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

16. Tolna megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

17. Vas megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

18. Veszprém megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

19. Zala megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

20. Budapest területén megvalósuló beruházások tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat

jelöli ki.

3. § (1)[3]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság eljárására az ügyintézési határidő 8 nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a hatóság eljárására az ügyintézési határidő - az építésügyi hatóság kivételével - 15 nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) ügyekben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5)[4]

(6)[5] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §[6] E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[7] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §[8] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez[9]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok az egyes megyékben és Budapesten

1. BÉKÉS MEGYE

[10]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Battonya,
Békés,
Békéscsaba,
Dévaványa,
Elek,
Füzesgyarmat,
Gyomaendrőd,
Gyula,
Mezőberény,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Orosháza,
Sarkad,
Szarvas,
Szeghalom,
Tótkomlós,
Vésztő
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[11]
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. BARANYA MEGYE

[12]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bóly,
Harkány, Komló,
Mohács,
Pécs,
Pécsvárad,
Sásd,
Sellye,
Siklós,
Szentlőrinc,
Szigetvár,
Villány
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
[13]
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

[14]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bácsalmás,
Baja,
Dunavecse,
Izsák,
Jánoshalma,
Kalocsa,
Kecel,
Kecskemét,
Kerekegyháza,
Kiskőrös,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
[15]
4.Kunszentmiklós,
Lajosmizse,
Solt,
Soltvadkert,
Szabadszállás,
Tiszakécske,
Tompa
Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárásai
Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

[16]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Abaújszántó,
Borsodnádasd,
Cigánd,
Edelény,
Emőd,
Encs,
Felsőzsolca, Gönc,
Kazincbarcika,
Krasznokvajda,
Mezőcsát,
Mezőkövesd,
Miskolc,
Ózd,
Putnok,
Sajószentpéter,
Sárospatak,
Sátoraljaújhely,
Szendrő, Szerencs,
Szikszó,
Tiszaújváros,
Tokaj
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[17]
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

5. CSONGRÁD MEGYE

[18]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Csongrád,
Hódmezővásárhely,
Kistelek,
Makó,
Mindszent,
Mórahalom,
Sándorfalva,
Szeged,
Szentes,
Üllés
Általános
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Békés Megyei
Kormányhivatal
Békéscsabai Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Békés Megyei
Kormányhivatal
Békéscsabai Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Békés Megyei
Kormányhivatal
Békéscsabai Járási
Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság
hatáskörébe tartozó
sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Békés Megyei
Kormányhivatal
Békéscsabai Járási
Hivatala
[19]
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

6. FEJÉR MEGYE

[20]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Aba,
Adony,
Bicske,
Dunaújváros,
Enying,
Ercsi,
Gárdony,
Martonvásár,
Mór,
Polgárdi,
Sárbogárd,
Székesfehérvár
Általános
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
[21]
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
5.Műszaki
biztonsági hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

[22]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Csorna,
Fertőd,
Győr, Jánossomorja,
Kapuvár,
Mosonmagyaróvár,
Pannonhalma,
Sopron,
Tét
Általános
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Vas Megyei
Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Vas Megyei
Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Vas Megyei
Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatala
5.Műszaki
biztonsági hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Vas Megyei
Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Vas Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[23]
8.Tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Vas Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Vas Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

[24]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Balmazújváros,
Berettyóújfalu,
Biharkeresztes,
Debrecen, Derecske,
Hajdúböszörmény,
Hajdúdorog,
Hajdúhadház,
Hajdúnánás,
Hajdúszoboszló,
Komádi, Létavértes,
Nádudvar,
Nyíradony,
Polgár,
Püspökladány,
Téglás,
Tiszacsege,
Vámospércs
Általános
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
[25]
5.Műszaki
biztonsági hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

9. HEVES MEGYE

[26]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bélapátfalva, Eger,
Füzesabony,
Gyöngyös, Hatvan,
Heves, Lőrinci,
Pétervására
Általános
építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási
Hivatala
5.Műszaki
biztonsági hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[27]
8.Tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

[28]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Jászapáti,
Jászárokszállás,
Jászberény,
Jászfényszaru,
Karcag,
Kisújszállás,
Kunhegyes,
Kunszentmárton,
Martfű,
Mezőtúr,
Szolnok,
Tiszaföldvár,
Tiszafüred,
Törökszentmiklós,
Túrkeve,
Újszász
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
[29]
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

[30]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bábolna,
Dorog,
Esztergom,
Kisbér,
Komárom,
Nyergesújfalu,
Oroszlány,
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
[31]
Tata,
Tatabánya
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

12. NÓGRÁD MEGYE

[32]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Balassagyarmat,
Bátonyterenye,
Pásztó,
Rétság,
Salgótarján,
Szécsény
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[33]
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

13. PEST MEGYE I.

[34]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Budakeszi,
Budaörs,
Dunaharaszti,
Dunakeszi,
Érd,
Göd,
Gyál,
Pilisvörösvár,
Pomáz,
Ráckeve,
Százhalombatta,
Szentendre,
Szigetszentmiklós,
Szob,
Tahitótfalu,
Tárnok,
Tököl,
Vác,
Visegrád
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XI. Kerületi
Hivatala
[35]
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

14. PEST MEGYE II.

[36]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Abony,
Aszód,
Cegléd,
Dabas,
Gödöllő,
Gyömrő,
Monor,
Nagykáta,
Nagykőrös,
Nagymaros,
Ócsa,
Pécel,
Tura,
Vecsés,
Veresegyház
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
[37]
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XIV. Kerületi
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Fővárosi Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

15. SOMOGY MEGYE

[38]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Balatonboglár,
Balatonföldvár,
Balatonlelle,
Barcs,
Csurgó,
Fonyód,
Kaposvár,
Lengyeltóti,
Marcali, Nagyatád,
Nagybajom,
Siófok,
Tab
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[39]
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

[40]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Baktalórántháza,
Balkány,
Csenger,
Demecser,
Dombrád,
Fehérgyarmat,
Ibrány, Kemecse,
Kisvárda,
Máriapócs,
Mátészalka,
Nagyecsed,
Nagyhalász,
Nagykálló,
Nyírbátor,
Nyíregyháza,
Nyírlugos,
Rakamaz,
Tiszalök,
Tiszavasvári,
Újfehértó,
Vásárosnamény,
Záhony
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
[41]
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

17. TOLNA MEGYE

[42]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bátaszék,
Bonyhád,
Dombóvár,
Dunaföldvár, Paks,
Simontornya,
Szekszárd, Tamási,
Tolna
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
[43]
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

18. VAS MEGYE

[44]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Celldömölk,
Csepreg,
Körmend, Kőszeg,
Őriszentpéter,
Répcelak, Sárvár,
Szentgotthárd,
Szombathely,
Vasvár
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-
Sopron Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[45]
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

19. VESZPRÉM MEGYE

[46]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Ajka,
Balatonalmádi,
Balatonfüred,
Balatonfűzfő,
Berhida, Devecser,
Herend, Pápa,
Sümeg, Tapolca,
Várpalota,
Veszprém, Zirc
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-
Sopron Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
[47]
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

20. ZALA MEGYE

[48]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Hévíz, Keszthely,
Lenti, Letenye,
Nagykanizsa,
Pacsa,
Zalaegerszeg,
Zalakaros,
Zalalövő,
Zalaszentgrót
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
[49]
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

21. BUDAPEST

[50]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett fővárosi
kerület
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
I. kerület,
II. kerület,
III. kerület,
IV. kerület,
V. kerület,
VI. kerület,
VII. kerület,
VIII. kerület,
IX. kerület,
X. kerület,
XI. kerület,
XII. kerület,
XIII. kerület,
XIV. kerület,
XV. kerület,
XVI. kerület,
XVII. kerület,
XVIII. kerület,
XIX. kerület,
XX. kerület,
XXI. kerület,
XXII. kerület,
XXIII. kerület
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[51]
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez[52]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[6] Beiktatta a 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.12.05.

[7] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 117. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[8] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[9] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés a) pontja. (Lásd 72. melléklet) Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[11] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[14] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[15] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[16] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[17] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[18] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[19] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[20] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[21] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[22] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[23] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[24] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[25] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[26] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[27] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[28] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[29] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[31] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[32] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[33] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[34] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[35] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[36] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[38] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[39] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[40] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[41] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[42] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[43] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[44] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[45] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[46] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[47] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[48] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[49] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[50] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a, 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[51] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék