121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés f ) pontja.

3. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az importőr gondoskodik róla, hogy a gyártó biztosítsa, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezésen típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb azonosítására alkalmas elem szerepeljen, vagy - ha a berendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé - a megkövetelt információk a csomagoláson vagy a berendezést kísérő dokumentumban szerepeljenek."

(2) A RoHS rendelet 16. §-a a következő d)-s) pontokkal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/1/EU bizottsági irányelvnek,

e) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők foszforbevonatában és az uniós piacon 2020. január 1-je előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek foszforbevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig szóló mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/2/EU bizottsági irányelvnek,

f) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a CT- (komputertomográfiás) és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fejkeretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/3/EU bizottsági irányelvnek,

g) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/4/EU bizottsági irányelvnek,

h) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan -20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/5/EU bizottsági irányelvnek,

i) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a standard működési és tárolási körülmények között tartósan -20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/6/EU bizottsági irányelvnek,

j) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben - beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is -, vagy pedig b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmazott forraszanyagokban, valamint nyomtatott áramköri lapok és villamos és elektronikus alkatrészek védőbevonatában, továbbá villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/7/EU bizottsági irányelvnek,

k) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/8/EU bizottsági irányelvnek,

l) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fourier-transzformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/9/EU bizottsági irányelvnek,

m) a 2011/65/EU irányelv európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/10/EU bizottsági irányelvnek,

n) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához 2019. december 31-ig használt alkáliadagolókban és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/11/EU bizottsági irányelvnek,

o) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/12/EU bizottsági irányelvnek,

p) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 93/42/EGK irányelv szerinti IIa. és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/13/EU bizottsági irányelvnek,

q) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az általános világítási célra szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben használt, égőnként 3,5 mg higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/14/EU bizottsági irányelvnek,

r) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben - amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót - lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/15/EU bizottsági irányelvnek,

s) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/16/EU bizottsági irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

(3) A RoHS rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A RoHS rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Hatályát veszti a RoHS rendelet 8. § (1) bekezdés második mondata.

4. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Ahol e rendelet őstermelőről rendelkezik, ott a közös őstermelői igazolvány esetén az igazolványon szereplő természetes személyek bármelyikét érteni kell."

(2) Az Fr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) Az 5. § (1) bekezdés a) pontjától, a 6. § (3) bekezdés c) pontjától és a 7. § b) pontjától eltérően a Kr.-ben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat becsatolásának minősül az is, ha a kérelem személyesen kerül benyújtásra, és a szakirányú képzettséget igazoló okirat eredeti példányát a kérelmező másolat készítés céljából a földhivatal ügyintézője számára átadja. Ez esetben a nyilvántartásba vétel alapjául az eredeti okiratról a földhivatal ügyintézője által készített másolat szolgál, amelyet a (2) bekezdés szerinti záradékkal kell ellátni.

(2) A szakirányú képzettséget igazoló eredeti okiratról készített másolatot a következő szövegű záradékkal kell ellátni: "A kérelem személyes előterjesztése alkalmával a kérelmező részéről átadott eredeti okiratról készített másolat." A záradéknak tartalmaznia kell a másolat kiállításának helyét és dátumát, a kérelmező és a földhivatali ügyintéző aláírását, valamint a földhivatal bélyegzőjét."

(3) Hatályát veszti az Fr. 6. § (3) bekezdés a) pontjában a "főtevékenysége szerinti" szövegrész.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 2. és a 3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § E rendelet 3. alcíme, 2. és 3. melléklete

1. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/1/EU bizottsági irányelvnek,

2. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők foszforbevonatában és az uniós piacon 2020. január 1-je előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek foszforbevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig szóló mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/2/EU bizottsági irányelvnek,

3. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a CT- (komputertomográfiás) és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fejkeretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/3/EU bizottsági irányelvnek,

4. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/4/EU bizottsági irányelvnek,

5. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan -20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/5/EU bizottsági irányelvnek,

6. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a standard működési és tárolási körülmények között tartósan -20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/6/EU bizottsági irányelvnek,

7. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben - beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is -, vagy pedig b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmazott forraszanyagokban, valamint nyomtatott áramköri lapok és villamos és elektronikus alkatrészek védőbevonatában, továbbá villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/7/EU bizottsági irányelvnek,

8. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/8/EU bizottsági irányelvnek,

9. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fourier-transzformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/9/EU bizottsági irányelvnek,

10. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/10/EU bizottsági irányelvnek,

11. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához 2019. december 31-ig használt alkáliadagolókban és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/11/EU bizottsági irányelvnek,

12. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/12/EU bizottsági irányelvnek,

13. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 93/42/EGK irányelv szerinti IIa. és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/13/EU bizottsági irányelvnek,

14. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az általános világítási célra szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben használt, égőnként 3,5 mg higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/14/EU bizottsági irányelvnek,

15. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben - amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót - lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/15/EU bizottsági irányelvnek,

16. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/16/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Tanácsi
rendelet
szerinti
sorszám
EK irányelv/rendeletHatáskörrel rendelkező ellenőrző
szervek
1.A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979.
április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 3.
cikk (1), (2) bekezdés b) pontja, 4. cikk (1),
(2) és (4) bekezdései, 5. cikk a), b) és d)
pontja
- MVH
3.A szennyvíziszap mezőgazdasági
felhasználása során a környezet, és különösen
a talaj védelméről szóló, 1986. június 12-i
86/278/EGK tanácsi irányelv 3. cikke
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal és a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
4.A vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezésével szembeni védelméről
szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK
tanácsi irányelv 4. és 5. cikke
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal és a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
5.A természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő állatok és növények védelméről szóló,
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv
6. cikke és 13. cikk (1) bekezdés a) pontja
- MVH
6.A sertések azonosításáról és nyilvántartásáról
szóló, 2008. július 15-i 2008/71/EK tanácsi
irányelv 3., 4. és 5. cikke
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal és a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága, a járási állat-
egészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatal (a továbbiakban:
járási állategészségügyi hivatal),
valamint az agrárkamarai KM
ellenőr
7.A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási
rendszerének létrehozásáról, továbbá a
marhahús és marhahústermékek címkézéséről,
valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július
17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 4. és 7. cikke
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal és a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága, járási állat-
egészségügyi hivatal, valamint az
agrárkamarai KM ellenőr
8.A juh- és kecskefélék azonosítási és
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a
92/102/EGK és 64/432/EGK irányelv
módosításáról szóló, 2003. december 17-i
21/2004/EK tanácsi rendelet 3., 4. és 5. cikke
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal és a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága, a járási állat-
egészségügyi hivatal, valamint az
agrárkamarai KM ellenőr

"

2. melléklet a 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek

ABCD
1.I. HIGANYTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK
2.a) Egy végükön fejelt (kompakt) fénycsövekben használt higany, amelynek megengedett mennyisége
(égőnként):
3.TípusP
Teljesítmény
W
Maximális
megengedett
koncentráció
A mentesség határideje
4.Általános világítási célra szolgáló
fénycső
P < 30 W5 mg2011. december 31-ig
3,5 mg2012. december 31-ig
2,5 mg2013. január 1-jétől
5.30 W ≤ P < 50 W5 mg2011. december 31-ig
3,5 mg2012. január 1-jétől
6.50 W ≤ P < 150 W5 mgmentesség ideje nincs korlátozva
7.150 W ≤ P15 mgmentesség ideje nincs korlátozva
8.Általános világítási célra szolgáló, kör
alakú vagy szögletes strukturális
formájú, legfeljebb 17 mm
csőátmérőjű fénycső
-nincs
korlátozás
2011. december 31-ig
7 mg2012. január 1-jétől
9.Különleges rendeltetésű fénycső-5 mgmentesség ideje nincs korlátozva
10Általános világítási célra szolgáló,
legalább 20 000 óra élettartamú
fénycső
P < 30 W3,5 mg2017. december 31-ig
11.b) Két végén fejelt, általános világítási célra szolgáló fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):
12.TípusØ
Csőátmérő
mm
Maximális
megengedett
koncentráció
A mentesség határideje
13.Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral, 9 mm alatti
csőátmérővel (pl. T2)
Ø < 9 mm5 mg2011. december 31-ig
4 mg2012. január 1-jétől
14.Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral (pl. T5)
9 mm < Ø ≤ 17 mm5 mg2011. december 31-ig
3 mg2012. január 1-jétől
15.Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral (pl. T8)
17 mm < Ø ≤ 28 mm5 mg2011. december 31-ig
3,5 mg2012. január 1-jétől
16.Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral (pl. T12)
28 mm < Ø5 mg2012. december 31-ig
3,5 mg2013. január 1-jétől
17.Hosszú (legalább 25 000 óra)
élettartamú fénycső háromsávos
fényporral
-8 mg2011. december 31-ig
5 mg2012. január 1-jétől
18.c) Egyéb kompakt fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):
19.TípusØ
Csőátmérő
mm
Maximális
megengedett
koncentráció
A mentesség határideje
20.Egyenes halofoszfát fénycsövek (pl.
T10 és T12)
28 mm < Ø10 mg2012. április 13-ig
21.Nem egyenes halofoszfát fénycsövekBármely Ø15 mg2016. április 13-ig
22.Nem egyenes fénycsövek háromsávos
fényporral, 17 mm feletti
csőátmérővel (pl. T9)
17 mm < Ønincs korlátozás2011. december 31-ig
15 mg2012. január 1-jétől
23.Egyéb általános világítási célra
szolgáló vagy különleges rendeltetésű
lámpák (pl. indukciós lámpák)
-nincs korlátozás2011. december 31-ig
15 mg2012. január 1-jétől
24.d) Különleges rendeltetésű hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben (CCFL és
EEFL) használt higany, amelynek megengedett mennyisége (fénycsövenként/lámpánként):
25.TípusL
Lámpahossz
mm
Maximális
megengedett
koncentráció
A mentesség határideje
26.RövidL ≤ 500 mmnincs korlátozás2011. december 31 -ig
3,5 mg2012. január 1-jétől
27.Közepes hosszúságú500 mm < L
L ≤ 1 500 mm
nincs korlátozás2011. december 31-ig
5 mg2012. január 1-jétől
28.HosszúL > 1 500 mmnincs korlátozás2011. december 31-ig
13 mg2012. január 1-jétől
29.Egyéb kisnyomású kisülőlámpák-nincs korlátozás2011. december 31-ig
15 mg2012. január 1-jétől
30.e) Általános világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási mutatójú (Ra > 60), nagynyomású
nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):
31.TípusP
Teljesítmény
W
Maximális
megengedett
koncentráció
A mentesség határideje
32.P ≤ 155 Wnincs korlátozás2011. december 31-ig
30 mg2012. január 1-jétől
33.155 W < P ≤ 405 Wnincs korlátozás2011. december 31-ig
40 mg2012. január 1-jétől
34.P > 405 Wnincs korlátozás2011. december 31-ig
40 mg2012. január 1-jétől
35.f) Egyéb általános világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany,
amelynek megengedett mennyisége (égőnként):
36.P ≤ 155 Wnincs korlátozás2011. december 31-ig
25 mg2012. január 1-jétől
37.155 W < P ≤ 405 Wnincs korlátozás2011. december 31-ig
30 mg2012. január 1-jétől
38.P > 405 Wnincs korlátozás2011. december 31-ig
40 mg2012. január 1-jétől
39.Nagynyomású
higany(gőz)lámpákban (HPMV)
használt higany
-nincs korlátozás2015. április 13-ig
40.Fémhalogén (MH) lámpákban
használt higany
-nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
41.Az e mellékletben külön nem
említett, különleges rendeltetésű
egyéb kisülő lámpákban használt
higany
-nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
42.II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK
43.TípusMaximális
megengedett
koncentráció
tömegszázalék
A mentesség határideje
44.Katódsugárcsövek üvegében használt ólomnincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
45.Fénycsövek üvegében használt ólom≤ 0,2 m/m %mentesség ideje nincs korlátozva
46.Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve
galvanizált acélban
≤ 0,35 m/m %mentesség ideje nincs korlátozva
47.Ólom az alumínium ötvözőelemeként≤ 0,4 m/m %mentesség ideje nincs korlátozva
48.Rézötvözet≤ 4 m/m %mentesség ideje nincs korlátozva
49.Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz
olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85
tömegszázalékban tartalmaznak ólmot)
mentesség ideje nincs korlátozva
50.A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és
elrendezési rendszerekben, a hálózati infrastruktúra
kapcsoló, jelző és adatátviteli berendezéseiben és a
távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt
forrasztóanyagokban lévő ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
51.Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben
vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például
piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos
kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix
anyagokban tartalmaznak ólmot
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
52.125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges
feszültségű kondenzátorokban használt dielektromos
kerámiában lévő ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
53.125 V AC vagy 250 V DC alatti névleges feszültségű
kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő
ólom
nincs korlátozás2013. január 1-jéig, ezt követő en a
2013. január 1. előtt forgalomba
hozott elektronikus és elektromos
berendezések pótalkatrészeiben
használható
54.Ólom a fűtő, szellőztető, légkondicionáló és hűtő
alkalmazásokban használt, hűtőközeget tartalmazó
kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
55.Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező
kondenzátorokban található ólom-cirkanát-titanát alapú
dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
56.C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt
ólom
nincs korlátozása 2010. szeptember 24. előtt
forgalomba hozott elektronikus és
elektromos berendezések
pótalkatrészeiben használható
57.Nem C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt
ólom
nincs korlátozás2013. január 1-jéig, ezt követően a
2013. január 1. előtt forgalomba
hozott elektronikus és elektromos
berendezések pótalkatrészeiben
használható
58.A hővezető modulok tömítőgyűrűjén bevonóanyagként
használt ólom
nincs korlátozása 2010. szeptember 24. előtt
forgalomba hozott elektronikus és
elektromos berendezések
pótalkatrészeiben használható
59.Optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő
ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
60.Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára
használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és
ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
61.Kettőnél több elemből álló, a mikroprocesszor kivezetései és
tokja között kapcsolatot biztosító forrasztóanyagban lévő
ólom, ha az ólomtartalom 80 és 85 tömegszázalék között
van
nincs korlátozása 2011. január 1. előtt forgalomba
hozott elektronikus és elektromos
berendezések pótalkatrészeiben
használható
62.Flip Chip integrált áramkörökben a félvezető süllyesztéke és
hordozója között működőképes elektronikus kapcsolatot
lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
63.Az olyan vonalizzókban található ólom, amelyek csöve
szilikát bevonatú
nincs korlátozás2013. szeptember 1-jéig
64.Ólom-halogenid a nagynyomású kisülő lámpák (HID)
sugárzó anyagaként professzionális reprográfiai
alkalmazásokra
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
65.Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP
(BaSi2O5 :Pb) fényporokban, aktivátorként
≤ 1 m/m %mentesség ideje nincs korlátozva
66.Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát
üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt
nyomdafestékekben
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
67.Ólom a csatlakozók kivételével a 0,65 mm vagy kisebb
osztóközű, finom osztású (fine-pitch) komponensek
felületén
nincs korlátozása 2010. szeptember 24. előtt
forgalomba hozott elektronikus és
elektromos berendezések
pótalkatrészeiben használható
68.Korong- és síkmátrix alakú többrétegű
kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba
történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő
ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
69.Ólom-oxid a felületvezető elektronkibocsátó kijelzőkben
(SED) használt szerkezeti elemekben, a lezáró frittben és a
frittgyűrűben
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
70.A kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 1969. december 15-i 69/493/EGK
tanácsi irányelv I. mellékletében (1., 2., 3. és 4. kategória)
meghatározott, kristályüvegben található ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
71.A 100 dB (A) és annál nagyobb hangnyomású, nagy
teljesítményű hangszórókban használt transzduktorokban,
közvetlenül a tekercsen található áramvezető anyagok
elektromos, illetve mechanikus forrasztóanyagaként
használt, kadmium alapú ötvözetek
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
72.A higanymentes lapos fluoreszkáló lámpák
forrasztóanyagában lévő ólom (pl. amelyek
folyadékkristályos kijelzőkben, illetve dísz- vagy ipari
világításként vannak alkalmazva)
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
73.Az argon- és kripton-lézercsövek ablak szerelvényeiben
használatos lezáró frittben lévő ólom-oxid
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
74.A transzformátorokban alkalmazott, 100 μm-es vagy annál
kisebb átmérőjű vékony vörösréz vezetékek forrasztásához
használt forrasztóanyagban lévő ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
75.A cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben
lévő ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
76.A cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett
nagyfeszültségű diódák bevonatában lévő ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
77.III. Kadmium és kadmiumvegyülettartalomra vonatkozó mentességek
78.Egyszerhasználatos, szemcsés töltetű hőkioldókban lévő
kadmium és vegyületei
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
79.A villamos érintkezőkben lévő kadmium és vegyületeinincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
80.Az alumíniummal ötvözött berillium-oxid hordozókon
használt vastag filmpasztában lévő kadmium és kadmium-
oxid
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
81.A szilárdtest-világítási vagy -kijelző rendszerekben használt
színátalakító LED-ekben lévő kadmium
a fénykibocsátó
terület egy
négyzet-
milliméterére
eső
kadmiummeny-
nyiség < 10 μg
2014. július 1-jéig
82.A professzionális audioberendezésekben használt analóg
optocsatolók fotorezisztoraiban lévő kadmium
nincs korlátozás2013. december 31-ig
83.Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára
használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és
ólom
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
84.Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát
üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt
nyomdafestékekben
nincs korlátozásmentesség ideje nincs korlátozva
85.IV. Krómtartalomra vonatkozó mentességek
86.Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében
korróziógátló szerként a hűtőközegben
≤ 0,75 m/m %
hat vegyértékű
króm
mentesség ideje nincs korlátozva

"

3. melléklet a 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek az orvostechnikai eszközök és a felügyeleti és vezérlő eszközök vonatkozásában

I. Ionizáló sugárzást felhasználó vagy észlelő berendezések

1. Ionizáló sugárzást észlelő berendezésekben lévő ólom, kadmium és higany

2. Röntgencsövek ólomcsapágyai

3. Elektromágneses sugárzás erősítésére szolgáló eszközökben - mikrocsatornás lemezekben és kapilláris lemezeken - lévő ólom

4. Röntgencsövek és képerősítők üvegfrittjében lévő ólom, valamint a gázlézer összeállításához és az elektromágneses sugárzást elektronokká átalakító vákuumcsövekhez való üvegfritt kötőanyagokban lévő ólom

5. Ionizáló sugárzás elleni védőeszközökben lévő ólom

6. Röntgenezési próbatárgyban lévő ólom

7. Röntgensugár-diffrakcióhoz való ólom-sztearát kristály

8. Hordozható röntgenfluoreszcenciás spektrométerek sugárforrásául szolgáló kadmium-izotóp

II. Érzékelőelemek, jelzőkészülékek és elektródok

9. Ionszelektív elektródokban lévő ólom és kadmium, beleértve a pH-elektródok üvegében lévőt is

10. Elektrokémiás oxigénérzékelők ólomanódja

11. Infravörösfény-detektorokban lévő ólom, kadmium és higany

12. Referenciaelektródokban - alacsony kloridtartalmú higany-klorid, valamint higany-szulfát és higany-oxid elektródokban - lévő higany

III. Egyéb

13. Hélium-kadmium lézerekben lévő kadmium

14. Atomadszorpciós spektroszkópiás lámpákban lévő ólom és kadmium

15. Mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekben szupravezetőként és hővezetőként használt fémötvözetekben lévő ólom

16. MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fouriertranszformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium - a mentesség 2021. június 30-án lejár

17. Ellensúlyokban lévő ólom

18. Ultrahangos jelátalakítókhoz való egykristályos piezoelektromos anyagokban lévő ólom

19. Ultrahangos jelátalakítókhoz való forraszanyagban lévő ólom

20. Igen nagyfokú pontossággal rendelkező kapacitás- és veszteségmérő hidakban lévő higany, valamint felügyeleti és vezérlő eszközök nagyfrekvenciás RF kapcsolóiban és reléiben lévő higany, kapcsolónként, illetve relénként legfeljebb 20 mg mennyiségben

21. Hordozható sürgősségi defibrillátorokhoz való forraszanyagban lévő ólom

22. A 8-14 μm-es tartományban működő, nagy teljesítményű infravörös képalkotó modulok forraszanyagaiban lévő ólom

23. "Folyadékkristály szilíciumon" (LCoS) technológiájú kijelzőkben lévő ólom

24. Röntgensugárzás mérésére szolgáló szűrőkben lévő kadmium

25. Ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom - a mentesség 2021. június 30-án lejár

26. Röntgen-képerősítők fénypor bevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig; az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek fénypor bevonatában lévő kadmium

27. CT- és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fej-keretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok - a mentesség 2021. június 30-án lejár

28. Röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom - a mentesség 2019. december 31-én lejár

29. Nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan -20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom - a mentesség 2021. június 30-án lejár

30. Standard működési és tárolási körülmények között tartósan -20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom - a mentesség 2021. június 30-án lejár

31. Ólom, amely olyan

31.1. forraszanyagokban,

31.2. villamos és elektronikus alkatrészek és nyomtatott áramköri lapok védőbevonatában,

31.3. villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban használatos,

amelyeket

a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben - beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is -, vagy pedig

b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmaznak - a mentesség 2020. június 30-án lejár

32. Digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom - a mentesség 2017. december 31-én lejár

33. Kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom - a mentesség 2021. június 30-án lejár

34. A röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához használt alkáliadagolókban 2019. december 31-ig, és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm

35. A mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom - a mentesség 2019. december 31-én lejár

36. Az orvostechnikai eszközökről szóló, 1994. június 14-i 93/42 EGK tanácsi irányelv alapján a IIa. és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom - a mentesség a IIa. osztály esetében 2016. június 30-án, a IIb. osztály esetében 2020. december 31-én lejár

37. A 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben - amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót - lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm - a mentesség 2021. július 21-én lejár

38. BSP (BaSi2O5:Pb) fényporokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom - a mentesség 2021. június 22-én lejár"

Tartalomjegyzék