308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,

a 2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § d) pontjában,

a 3. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a) pontjában,

a 6. § tekintetében a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

1. § Hatályát veszti az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet II. részében foglalt táblázat C:6. mezőjében a "Polgárdi," szövegrész.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

2. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 4/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Kormány a (2) bekezdésben nem említett ügyekben a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésre, valamint a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorlására a törzshivatal tekintetében azt a minisztert - mint központi államigazgatási szerv vezetőjét - jelöli ki, akit a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelet az adott államigazgatási feladatért felelős miniszterként meghatároz."

3. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

3. § Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:152. mezőjében a "Polgárdi Járás" szövegrész.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pont 6.4 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.4 Enyingi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Enyingi Járás"

5. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § A 9. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2014. évben a miniszter a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását követő 60 napon belül is javaslatot tehet a Kormány számára településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolása, illetve új járási hivatal kialakítása iránt."

(2) Az R1. a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § A Polgárdi Járási Hivatalnál és a Polgárdi Járási Hivatal járási szakigazgatási szerveinél a 2014. december 31-én folyamatban lévő ügyekben a jogszabály alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező járási hivatal, illetve járási szakigazgatási szerv jár el."

(3) Az R1. 1. melléklet 6. pont 6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.1. Bicskei Járási Hivatal

Székhely: Bicske

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vértesacsa

Vértesboglár"

(4) Az R1. 1. melléklet 6. pont 6.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.3. Enyingi Járási Hivatal

Székhely: Enying

Dég

Enying

Kisláng

Lajoskomárom

Lepsény

Mátyásdomb

Mezőkomárom

Mezőszentgyörgy

Szabadhidvég"

(5) Az R1. 1. melléklet 6. pont 6.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.6. Móri Járási Hivatal

Székhely: Mór

Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Kincsesbánya

Magyaralmás

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd"

(6) Az R1. 1. melléklet 6. pont 6.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.9. Székesfehérvári Járási Hivatal

Székhely: Székesfehérvár

Aba

Bakonykúti

Csór

Csősz

Füle

Iszkaszentgyörgy

Jenő

Káloz

Kőszárhegy

Lovasberény

Moha

Nádasdladány

Pátka

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárosd

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Szabadbattyán

Székesfehérvár

Tác

Úrhida

Zámoly"

(7) Az R1. 1. melléklet 7. pont 7.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.3. Kapuvári Járási Hivatal

Székhely: Kapuvár

Agyagosszergény

Babót

Beled

Cirák

Dénesfa

Edve

Gyóró

Himod

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Rábakecöl

Répceszemere

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd"

(8) Az R1. 1. melléklet 7. pont 7.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.6. Soproni Járási Hivatal

Székhely: Sopron

Ágfalva

Csapod

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergőc

Egyházasfalu

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Petőháza

Pinnye

Pusztacsalád

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira"

(9) Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 6. pont 6.7. alpontja.

6. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 98. sora.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3-4. §, az 5. § (2)-(9) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § 2015. január 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék