Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, a 4. § (1) és (2) bekezdése, az 5. § (2) bekezdés a), c) és d) pontja és az 5. § (3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § (3) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés e) pontja tekintetében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2014. április 15-étől

a) a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-045526, adószáma: 13806789-2-44, főtevékenysége: 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) által

aa) az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tekintetében ellátott közreműködő szervezeti feladatot a Miniszterelnökség,

ab)[1] a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan végzett feladatot - a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal kapcsolatos feladatok kivételével - a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

ac) ellátott feladatot - az aa) és ab) alpontban meghatározott kivétellel - a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

b) a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1012 Budapest, Vérmező utca 4., cégjegyzékszáma: 01-10-046061, adószáma: 14363166-2-41, főtevékenysége: 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) által ellátott feladatot a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

c) az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszáma: 01-09-914411, adószáma: 18160013-2-41, főtevékenysége: 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése) által ellátott feladatot az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

d) az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. C. ép., cégjegyzékszáma: 01-09-919262, adószáma: 20963631-2-41, főtevékenysége: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység) által ellátott feladatot a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium

mint átvevő költségvetési szerv látja el.

(2)[2] Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az átvevő költségvetési szerv vezetője képviseli.

(3) Az átvételi felelőst az átvevő költségvetési szerv vezetője jelöli ki.

1/A. §[3] (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat-átvétel esetén

a) a feladattal összefüggő jogok, kötelezettségek, vagyon és követelés átvétele, valamint

b) az Áht. 11/B. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz és készpénzállomány átvétele

megosztásának módját a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és az átvevő költségvetési szervek az Áht. 11/A. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyvben közösen állapítják meg.

(2) Az Áht. 11/A. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyvben a funkcionális tevékenységet ellátó munkavállalók átvevő költségvetési szerv által történő átvételéről a szakmai alapfeladatot ellátó munkavállalók átvételének arányában kell az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat-átvétel esetén megállapodni.

(3) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat-átvétel esetén az Áht. 11/B. § (6) bekezdésében és 11/D. §-ában meghatározott feladatokat az átvevő költségvetési szervek az általuk - az Áht. 11/A. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyvben - egymás közül kijelölt személy útján közösen teljesítik.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-5. § 2014. április 15-én lép hatályba.

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2014.04.11.

[2] Módosította a 127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.11.

[3] Beiktatta a 127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2014.04.11.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék