9/2014. (II. 7.) VM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 30. §-a a következő 27. és 28. ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:]

"27. a Bizottság 2012/44/EU végrehajtási irányelve (2012. november 26.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

28. a Bizottság 2013/57/EU végrehajtási irányelve (2013. november 20.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról."

2. § Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete és 11. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet

a) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 26-i 2012/44/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek, valamint

b) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/57/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet

a) 1. mellékletével megállapított 10. számú melléklete

aa) I. része táblázatának 10. sora,

ab) II. része táblázatának 15. sora és C:24. mező b) pontja, továbbá

b) 2. mellékletével megállapított 11. számú melléklete

ba) I. része táblázatának C:26. mező b) pontja, C:30. mező b) pontja, C:35. mező b) pontja és C:37. mező b) pontja,

bb) II. része táblázatának 7. pontja

2014. július 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti 2014. július 1-jén az R. e rendelet

a) 1. mellékletével megállapított 10. számú melléklete II. része táblázatának C:24. mező a) pontja, továbbá

b) 2. mellékletével megállapított 11. számú melléklete I. része táblázatának C:26. mező a) pontja, C:30. mező a) pontja, C:35. mező a) pontja és C:37. mező a) pontja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 9/2014. (II. 7.) VM rendelethez

"10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. RÉSZ

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

ABC
Tudományos névKözismert elnevezésCPVO előírás
1.Festuca filiformis Pourr.Finomlevelű juhcsenkeszTP 67/1 2011. 6. 23.
2.Festuca ovina L.JuhcsenkeszTP 67/1 2011. 6. 23.
3.Festuca rubra L.Vörös csenkeszTP 67/1 2011. 6. 23.
4.Festuca trachyphylla (Hack.)
Krajina
Keménylevelű csenkesz
(Krajina-csenkesz)
TP 67/1 2011. 6. 23.
5.Lolium multiflorum Lam.Olasz perjeTP 4/1 2011. 6. 23.
6.Lolium perenne L.Évelő perjeTP 4/1 2011. 6. 23.
7.Lolium x boucheanum KunthHibrid perjeTP 4/1 2011. 6. 23.
8.Pisum sativum L.TakarmányborsóTP 7/2 2010. 3. 11.
9.Brassica napus L.KáposztarepceTP 36/2 2011. 11. 16.
10.Cannabis sativa L.KenderTP 276/1 2012. 11. 28.
11.Helianthus annuus L.NapraforgóTP 81/1 2002. l0. 31.
12.Linum usitatissimum L.Len/olajlenTP 57/1 2007. 3. 21.
13.Avena nuda L.Csupasz zabTP 20/1 2003. 11. 6.
14.Avena sativa L.
(továbbá A. byzantina K. Koch)
Zab és bizánci zabTP 20/1 2003. 11. 6.
15.Hordeum vulgare L.ÁrpaTP 19/3 2012. 3. 21.
16.Oryza sativa L.RizsTP 16/2 2012. 3. 21.
17.Secale cereale L.RozsTP 58/1 2002. l0. 31.
18.xTriticosecale Wittm. ex A. CamusA Triticum nemzetség valamely
fajának és a Secale nemzetség
valamely fajának keresztezéséből
származó hibridek
TP121/2rev.1. 2011. 2. l6.
19.Triticum aestivum L.BúzaTP 3/4rev.2. 2011. 2. 16.
20.Triticum durum Desf.DurumbúzaTP 120/2 2003. 11. 6.
21.Zea mays L.KukoricaTP 2/3 2010. 3. 11.
22.Solanum tuberosum L.BurgonyaTP 23/2 2005. 12. 1.

II. RÉSZ

Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

ABC
Tudományos névKözismert elnevezésUPOV előírás
1.Beat vulgaris L.TakarmányrépaTG/150/3 1994. 11. 4.
2.Agrostis canina L.EbtippanTG/30/6 l990. 10. 12.
3.Agrostis gigantea Roth.Óriás tippanTG/30/6 l990. 10. 12.
4.Agrostis stolonifera L.Tarackos tippanTG/30/6 l990. 10. 12.
5.Agrostis capillaris L.CérnatippanTG/30/6 l990. 10. 12.
6.Bromus catharticus VahlPrérifűTG/180/3 2001. 4. 4.
7.Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnokTG/180/3 2001. 4. 4.
8.Dactylis glomerata L.Csomós ebírTG/31/8 2002. 4. 17.
9.Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkeszTG/39/8 2002. 4. 17.
10.Festuca pratensis Huds.Réti csenkeszTG/39/8 2002. 4. 17.
11.xFestulolium Asch. et Graebn.A Festuca nemzetség valamely
fajának és a Lolium nemzetség
valamely fajának keresztezéséből
származó hibridek.
TG/243/1 2008. 4. 9.
12.Phleum nodosum L.Kis komócsinTG/34/6 1984. 11. 7.
13.Phleum pratense L.Gumós komócsinTG/34/6 1984. 11. 7.
14.Poa pratensis L.Réti perjeTG/33/6 1990. 10. 12.
15.Lotus corniculatus L.SzarvaskerepTG/193/1 2008. 4. 9.
16.Lupinus albus L.Fehér csillagfürtTG/66/4 2004. 3. 31.
17.Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürtTG/66/4 2004. 3. 31.
1S.Lupinus luteus L.Sárga csillagfürtTG/66/4 2004. 3. 31.
19.Medicago sativa L.LucernaTG/6/5 2005. 4. 6.
20.Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucernaTG/6/5 2005. 4. 6.
21.Trifolium pratense L.VöröshereTG/8/7 2001. 4. 4.
22.Trifolium repens L.FehérhereTG/38/7 2003. 4. 9.
23.Vicia faba L.LóbabTG/8/6 2002. 4. 17.
24.Vicia sativa L.Tavaszi bükkönya) TG/32/6 1988. 10. 21
b) TG/32/7 2013. 3. 20.
26.Brassica napus L. var.
napobrassica (L.) Rchb.
KarórépaTG/89/6rev. 2001. 4. 4.
+ 2009. 4. 1.
26.Raphanus sativus L. var.
oleiformis Pers.
TakarmányretekTG/178/3 2001. 4. 4.
27.Arachis hypogea L.FöldimogyoróTG/93/3 1988. 11. 13.
28.Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs
RéparepceTG/185/3 2002. 4. 17.
29.Carthamus tinctorius L.Sáfrányos szekliceTG/134/3 1990. 10. 12.
30.Gossypium spp.GyapotTG/88/6 2001. 4. 4.
31.Papaver somniferum L.MákTG/166/3 1999. 3. 24.
32.Sinapis alba L.Fehér mustárTG/179/3 2001. 4. 4.
33.Glycine max (L.) MerrillSzójababTG/80/6 1998. 4. 1.
34.Sorghum bicolor (L.) MoenchCirokTG/122/3 1989. 10. 6.

III. RÉSZ

Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS vizsgálati irányelveknek kell megfelelniük."

2. melléklet a 9/2014. (II. 7.) VM rendelethez

"11. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. RÉSZ

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

ABC
Tudományos névKözismert elnevezésCPVO előírás
1.Allium cepa L. (Cepa csoport)VöröshagymaTP 46/2 2009. 4. 1.
2.Allium cepa L. (Aggregatum
csoport)
SalottahagymaTP 46/2 2009. 4. 1.
3.Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagymaTP 161/1 2010. 3. 11.
4.Allium porrum L.PóréhagymaTP85/2 2009. 4. 1.
5.Allium sativum L.FokhagymaTP 162/1 2004. 3. 2S.
6.Allium schoenoprasum L.Metélő hagymaTP 198/12009. 4. 1.
7.Apium graveolens L.ZellerTP 82/1 2008. 3. 13.
8.Apium graveolens L.Gumós zellerTP 74/1 2008. 3. 13.
9.Asparagus officinalis L.SpárgaTP 130/2 2011. 2. 16.
10.Beta vulgaris L.Cékla, beleértve a cheltenham
répát is
TP 60/1 2009. 4. 1.
11.Brassica oleracea L.Leveles kelTP 90/1 2011. 2. 16.
12.Brassica oleracea L.KarfiolTP 45/2 2010. 3. 11.
13.Brassica oleracea L.Brokkoli vagy Calabrese brokkoliTP 151/2 2007. 3. 21.
14.Brassica oleracea L.BimbóskelTP 54/2 2005. 12. 1.
15.Brassica oleracea L.KaralábéTP 65/1 2004. 3. 2S.
16.Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és
vörös káposzta
TP 48/3 2011. 2. 16.
17.Brassica rapa L.Kínai kelTP 105/1 2008. 3. 13.
18.Capsicum annuum L.Csili vagy paprikaTP 76/2 2007. 3. 21.
19.Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű
endívia
TP 118/2 2005. 12. 1.
20.Cichorium intybus L.Ipari cikóriaTP 172/2 2005. 12. .
21.Cichorium intybus L.CikóriasalátaTP 173/1 2004. 3. 25.
22.Citrullus lanatus (Thumb.)
Matsum. et Nakai
GörögdinnyeTP 142/1 2007. 3. 21.
23.Cucumis melo L.SárgadinnyeTP104/2 2007. 3. 21.
24.Cucumis sativus L.Salátauborka és fürtös uborkaTP 61/2 2008. 3. 13.
25.Cucurbita pepo L.CukkiniTP 119/1 2004. 3. 25.
26.Cynara cardunculus L.Articsóka és kardia) TP 184/1 2004. 3. 25.
b) TP 184/22013. 2. 27.
27.Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány
sárgarépa
TP 49/3 200S. 3. 13.
28.Foeniculum vulgare MillÉdesköményTP 183/1 2004. 3. 25.
29.Lactuca sativa L.SalátaTP 13/5 2011. 2. 16.
30.SolanumLycopersicum L.Paradicsoma) TP 44/4. 2012. 3. 21.
b) TP 44/4. rev. 2013. 2. 27.
31.Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A.W. Hill
PetrezselyemTP 136/1 2007. 3. 21.
32.Phaseolus coccineus L.FutóbabTP 9/1 2007. 3. 21.
33.Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)TP 12/4 2013. 2. 27.
34.Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó és
cukorborsó
TP 7/2 2010. 3. 11.
35.Raphanus sativus L.Retek, fekete reteka) TP 64/1 2002. 3. 27.
b) TP 64/2 2013. 2. 27.
36.Solanum melongena L.Padlizsán vagy tojásgyümölcsTP117/1 2008. 3. 13.
37.Spinacia oleracea L.Spenót/paraja) TP 55/4 2012. 3. 21.
b) TP 55/5 2013. 2. 27.
38.Valerianella locusta (L.) Laterr.GalambbegysalátaTP 75/2 2007. 3. 21.
39.Vicia faba L. (partim)LóbabTPBroadbean/1 2004. 3. 25.
40.Zea mays L. (partim)Csemege kukorica és pattogatni
való kukorica
TP 2/3 20l0. 3. 11.

II. RÉSZ

Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára

ABC
Tudományos névKözismert elnevezésUPOV előírás
1.Beta vulgaris L.MángoldTG/106/4 2004. 3. 31.
2.Brassica rapa L.TarlórépaTG/37/10 2001. 4. 4.
3.Cichorium intybus L.Leveles cikória vagy olasz cikóriaTG/154/3 1996. 10. 18.
4.Cucurbita maxima DuchesneSütő tökTG/155/4rev. 2007. 3. 28.
+2009. 4. 1.
5.Rheum rhabarbarum L.RebarbaraTG/62/6 1999. 3. 24.
6.Scorzonera hispanica L.FeketegyökérTG/116/4 2010. 3. 24.
7.Solanum lycopersicum L. x
Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M. Spooner;
Solanum lycopersicum L. x
Solanum peruvianum (L.) Mill.;
Solanum lycopersicum L. x
Solanum cheesmaniae (L. Ridley)
Fosberg
Paradicsom-alanyvesszőkTG/294/1 2013. 3. 20.

III. RÉSZ

Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS vizsgálati irányelveknek kell megfelelniük.

Tartalomjegyzék