149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím és a 2-3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím, valamint a 4-5. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 4. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R2. 3. §-a.

3. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 2. mellékletében foglalt

1. 2. táblázat B:2 mezőjében a "140" szövegrész helyébe a "160" szöveg,

2. 2. táblázat G:2 mezőjében a "20" szövegrész helyébe a "40" szöveg,

3. 2. táblázat B:49 mezőjében a "95" szövegrész helyébe a "106" szöveg,

4. 2. táblázat G:49 mezőjében a "15" szövegrész helyébe a "26" szöveg,

5. 3. táblázat B:57 mezőjében a "184" szövegrész helyébe a "224" szöveg,

6. 3. táblázat C:57 mezőjében a "160" szövegrész helyébe a "200" szöveg,

7. 6. táblázat B:66 és C:66 mezőjében a "40" szövegrész helyébe a "80" szöveg,

8. 9. táblázat B:119 és C:119 mezőjében a "80" szövegrész helyébe a "120" szöveg,

9. 9. táblázat B:131 mezőjében a "132" szövegrész helyébe a "212" szöveg,

10. 9. táblázat C:131 mezőjében a "120" szövegrész helyébe a "200" szöveg,

11. 12. táblázat B:51, B:85, C:51 és C:85 mezőjében a "80" szövegrész helyébe a "120" szöveg,

12. 17. táblázat B:60 és C:60 mezőjében a "40" szövegrész helyébe a "120" szöveg,

13. 18. táblázat B:43 mezőjében a "174" szövegrész helyébe a "182" szöveg,

14. 18. táblázat I:43 mezőjében a "20" szövegrész helyébe a "28" szöveg,

15. 18. táblázat B:49 mezőjében a "126" szövegrész helyébe a "147" szöveg,

16. 18. táblázat I:49 mezőjében a "12" szövegrész helyébe a "33" szöveg

lép.

(3) Az R4. 4. mellékletében foglalt

1. 2. táblázat B:3 mezőjében a "188" szövegrész helyébe a "205" szöveg,

2. 2. táblázat H:3 mezőjében a "20" szövegrész helyébe a "37" szöveg

lép.

(4) Az R4. 8. mellékletében foglalt táblázat

1. B:29 mezőjében az "5000" szövegrész helyébe a "9100" szöveg,

2. B:30 mezőjében az "5000" szövegrész helyébe az "5900" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, valamint a 3. melléklet 2020. január 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 421. sorral egészül ki:

[ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
súlyszorzó]
Azonosító számaMegnevezése
"
421.5486303Honvédelmi igazgatási ügyintéző1,0890
"

2. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázata a következő 563-567. sorral egészül ki:

[ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
Szakma-
csoport
Ágazati
besorolás
Iskolai
rendszerű
képzési idő
Iskola-
rendszeren kívüli
képzési idő
A képzés
munka-
rendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter]
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
"
5635286301Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő22XLIII-1700-2000
óra
TK4honvédelemért felelős
miniszter
5645486303Honvédelmi igazgatási ügyintéző22XLIII2 év-N5honvédelemért felelős
miniszter
5653552218Középfeszültségű FAM szerelő távolból
végzett technológiával
6XI-120-210 óraTK4szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
5663552219Középfeszültségű FAM szerelő kombinált
technológiával.
6XI-120-210 óraTK4szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
5673552220Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő6XI-24-32 óraTK4szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
"

2. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat H:274, H:275, H:277 és H:446 mezőjében az "50-70 óra" szövegrész helyébe a "40-60 óra" szöveg lép.

3. Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat 300. és 380. sora.

4. Az R2. 1. mellékletében foglalt 2. táblázat C:206 mezőjében a "01" szövegrész helyébe a "09" szöveg lép.

5. Az R2. 1. melléklet "2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez" alcím 2.2.1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

AB
1SzintMeghatározás
221alapfokú részszakképesítés, amely befejezett iskolai végzettséget nem igényel,
az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési
Hídprogramban szerezhető meg
331alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre
(a továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben,
a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg
432alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren
kívüli szakképzésben szerezhető meg
533alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő,
iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül
634középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai
rendszerű szakképzésben szerezhető meg
735középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően
iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül
851felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren
kívüli szakképzésben szerezhető meg
952felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban
iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg
1053felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az iskolarendszeren kívüli szakképzésben
megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül
1154emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban
iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg
1255emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben
megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül
1362felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés

6. Az R2. 1. melléklet "2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez" alcím 2.2.6. pontja a következő XLIII. alponttal egészül ki:

[Szakközépiskolai ágazatok megjelölése a számok jelentésének megjelölésével (4. oszlop):]

"XLIII. Honvédelem"

3. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:

[ABC
1ÁgazatAz érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés
Érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképesítés]
"
42.XLIII. Honvédelem52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási
ügykezelő
54 863 03 Honvédelmi igazgatási
ügyintéző
"

4. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2351-2375. sorral egészül ki:

[ABC
1.A szakmai követelménymodulok
2.Sorszámamegnevezéseazonosító
száma]
"
2351.2349.Honvédelem és jog12120-17
2352.2350.Biztonság és védelempolitika12121-17
2353.2351.Ágazattechnika12122-17
2354.2352.Szervezeti viselkedés és vezetés12123-17
2355.2353.Katonai szakmai idegen nyelv12124-17
2356.2354.Ágazati informatika12125-17
2357.2355.Katonai közelharc és kézitusa12126-17
2358.2356.Katonai alapismeretek12127-17
2359.2357.Szervezeti és katonai ügyvitel12128-17
2360.2358.Középfeszültségű FAM szerelés kombinált technológiával12129-17
2361.2359.Középfeszültségű FAM szerelés távolból végzett technológiával12130-17
2362.2360.Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem11263-17
2363.2361.Vízből mentés II.11573-17
2364.2362.Nyíltvízi mentés természeti környezete11574-17
2365.2363.Rádiós kommunikáció a nyíltvízi mentésben11575-17
2366.2364.Háztartási gépek angol szaknyelvi ismerete12131-17
2367.2365.Személyes készségfejlesztés12132-17
2368.2366.Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek a háztartási gépek szervizelésében12133-17
2369.2367.Háztartási gépek környezetvédelme és biztonságtechnikája12134-17
2370.2368.Háztartási gépek üzembe helyezése, telepítése és szerelése12135-17
2371.2369.Háztartási gépek információtechnológiája12136-17
2372.2370.Villamos biztonságtechnikai alapok11583-17
2373.2371.A kapcsolószekrények szerelése11585-17
2374.2372.Speciális lábápolást megalapozó anatómiai, élettani kóroktani ismeretek12137-17
2375.2373.Speciális lábápolás11257-17
"

5. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R3. 3. melléklete a következő 2349-2373. pontokkal egészül ki:

"2349. A Honvédelem és jog megnevezésű, 12120-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri a jogi alapfogalmakat és a jogalkotás alapjait

Ismeri az Alaptörvény rendelkezéseit, az állampolgárságra vonatkozó szabályokat

Ismeri az emberi jogi alapnormákat és a polgári jog alapjait

Megismeri a Hágai és Genfi Egyezmény rendelkezéseit és az egyes bűncselekményekre vonatkozó különös szabályokat

Ismeri a nemzetközi hadijog általános fogalmait és annak rendszerét, a harcos, illetve polgári személyre vonatkozó különös szabályokat

Ismeri az állami szervek felépítését, a szabályozás szintjeit

Megismeri Magyarország védelmi igazgatási rendszerét

Ismeri a helyi védelmi bizottságok feladatait, működési sajátosságait

Alkalmazni tudja a különleges jogrendre vonatkozó szabályokat

Ismeri a közigazgatás felépítését, működését, szervezetrendszerének sajátosságait

Átlátja a személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkezik a munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában

Ellátja a különböző okmánykezelési és nyilvántartási feladatokat

Ismeri a közszolgálat jellemzőit, a közigazgatási jogviszony elemeit

Alkalmazza a tevékenységére közvetlenül, avagy közvetett módon vonatkozó jogszabályokat

Ismeri a feladathoz kapcsolódó munkavédelmi, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az állami szervek felépítése

A honvédelmi ágazati szabályozás szintjei

Magyarország védelemigazgatási rendszere

Jogi alapismeretek

Nemzetközi hadijog

A katonai igazgatás rendszere

A Magyar Honvédség alaprendeltetése

Nyilvántartási és okmánykezelési feladatok

A különleges jogrend feladatrendszere

Helyi Védelmi Bizottság gyakorlata

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Önfegyelem

Kitartás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Közérthetőség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés

Helyzetfelismerés

Rendszerben való gondolkodás

2350. A Biztonság és védelempolitika megnevezésű 12121-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megismeri a nemzeti katonai stratégia általános jellemzőit, Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának fontosabb elemeit

Tudatosul benne, hogy milyen hatással van hazánk biztonságára az, hogy tagjai vagyunk a NATO-nak és az Európai Uniónak

Megismeri a NATO létrejöttének okait, a kollektív védelem és a kollektív biztonság fogalmát, a NATO reagálását az új típusú kihívásokra, a terrorizmus fogalmát és a terrorfenyegetettség lényegét

Ismeri a NATO változó feladatrendszerét a XX. század második felében, az "out-of-area" missziók jellemző vonásait

Ismeri a terrorizmus elleni harc nehézségeit és jellemző vonásait, a haderők szerepét a terrorizmus elleni küzdelemben

Felismeri és megérti a haditechnika fejlődését, a modernizáció összefüggéseit és hatását a katonai stratégia alkalmazásaiban

Tisztában van a globalizáció előnyeivel és hátrányaival

Érti a biztonsági kihívások típusait, a globalizáció fogalmát és hatásait

Képes a földrajzi tartalmú adatokat értelmezni, és azokból következtetéseket levonni

Ismeri a térképek, mint földrajzi tartalmú információforrások fontosságát, az adatok nagyságrendbeli különbségeivel

Biztonsággal tud eligazodni a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet folyamataiban

Képes a mindennapi élet szempontjából fontos döntések meghozatalakor és az állampolgári szerep gyakorlásakor a tágabb értelemben vett geopolitikai összefüggéseket felhasználni és értelmezni

Tisztában van a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek kölcsönhatásaival, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményeinek, lokális, regionális és globális szintű biztonság politikai kihívásaival

Alkalmazza a katonai térkép és tereptan sajátosságait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Katonai térkép és tereptani ismeretek

Stratégia elemzés, stratégia készítés

NATO, EU, ENSZ ismerete, működési sajátosságai

A NATO feladatrendszere

A terrorizmus elleni küzdelem

A globalizáció hatásai

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Önfegyelem

Kitartás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Közérthetőség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés

Helyzetfelismerés

Rendszerben való gondolkodás

2351. Az Ágazattechnika megnevezésű 12122-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Légpuska lőgyakorlatot teljesít

Ismeri és betartja a fegyverek és lőszerek használatával és tárolásával kapcsolatos előírásokat

Haditechnikai eszközöket kezel, alkalmaz

Gépjárművet vezet

Anyagi és technikai tárgyleírást végez

Ismeri a Magyar Honvédség sajátos eszközrendszerét

Fedezéket épít

Megismeri az atom-, biológiai és vegyi fegyverek mentesítésének szabályait

Képes a katonai rendeltetésű védőeszközök kezelésére

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályok betartása

Lövészeti alapismeretek

Gépjárművezetés-technikai ismeretek

Haditechnikai ismeretek

Vegyivédelmi és műszaki ismeretek

szakmai készségek:

Haditechnikai eszközök és egyéni alapfelszerelések kezelése, használata

Légfegyver kezelése, használata

Biztonságtechnikai szabályok

Személyes kompetenciák:

Önfegyelem

Kitartás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés

Helyzetfelismerés

Körültekintés, elővigyázatosság

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

2352. A Szervezeti viselkedés és vezetés megnevezésű 12123-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri a pszichológiai, szociológiai és kriminológiai alapfogalmakat és a rendvédelmi tevékenységhez kapcsolódó jellemzőit

Érvényesíti és alkalmazza a kommunikáció speciális szabályait a rendvédelem és a magánbiztonság különböző területein

Alkalmazza a kapcsolatfelvétel és üzenetváltás speciális kommunikációs fordulatait

Kezeli a speciális feladatok ellátása során adódó konfliktusokat

Tájékoztatást nyújt a szakmai munkavégzése során felmerülő panasz kivizsgálásáról

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek

Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal

Személyeket hallgat meg, feljegyzést készít

Jegyzőkönyvet, összesített írásos beszámolót készít

Felismeri a kommunikációs zavarokat és alkalmazza a leküzdésére szolgáló technikákat

Alkalmazza a magán és a hivatalos nyelvi kommunikációt

Használja és értelmezi a nonverbális és metakommunikációs jelzéseket

Alkalmazza a stressz- és konfliktuskezelés alapvető módszereit

Felismeri az előítéletes megnyilatkozásokat, kezelésükben használja a megszerzett ismereteit

Az antiszociális magatartásformák kezelésében használja az asszertív kommunikációt

Ismeri a Magyar Honvédség szervezeti jellemzőit, struktúráját vezetési szintjeit

Felismeri és alkalmazza a különböző vezetési irányzatokat, stílusokat

Tisztában van a katonai vezető sajátos kibővített szerepkörével, átlátja annak felelősségét

Megismeri a szervezeti légkört befolyásoló tényezőket

A fegyveres szervekre jellemző függelmi viszonyt elsajátítja és a gyakorlatban is alkalmazza

Képes kötelékek mozgatására, megállítására

Ismeri a katonai vezetés és az alaki rendgyakorlatok közti összefüggéseket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A pszichológia fogalma, lelki jelenségek

A személyiség fogalma, jellemzői, kialakulása, fejlődését meghatározó tényezők

A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt károsító anyagok (dohány, alkohol, drog)

Az empátia és a türelem fejlesztése

A személyészlelés, a személyészlelési ítélet pontosságának fejlesztése

Az antiszociális magatartás észlelése

Előítélet, az egyén és csoport viszonya

Az antiszociális magatartásformák

A deviancia fogalma, deviáns jelenségek

A szocializáció folyamata, szociális szerepek, a szereptanulás

Az érett személyiség jellemzői, önismeret

A társadalom és az egyén viszonyai, társadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak

A nemzetiségek helyzete Magyarországon

A kommunikáció folyamata, jellemzői

A mindennapi kommunikáció és a katonai szervezetek kommunikációjának hasonlóságai és különbözőségei

A kommunikáció speciális szabályai

A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség fejlődésére

Az asszertív kommunikáció jellemzői

Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás

A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció jellemzői

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése, a nyilvános megnyilatkozás

A hivatalos témájú írásbeli kommunikáció fejlesztése, a hivatalos szöveg jellemzői

A metakommunikáció jeleinek értelmezése

Motiváció, ösztönzés

Vezetés, irányítás

A fegyveres szervek sajátos vezetési rendszere

Kötelék irányítása, vezetése

Rendgyakorlat

szakmai készségek:

A társadalmi rétegeknek megfelelő sajátos kommunikáció alkalmazása

A konfliktushelyzetek felismerése, kezelése

Személyes kompetenciák:

Önfegyelem

Stressztűrő képesség

Rugalmasság

Határozottság

Következetesség

Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Adekvát metakommunikáció

Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Következtetési képesség

2353. A Katonai szakmai idegen nyelv megnevezésű 12124-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A katonai-szakmai tevékenység során előforduló egyszerű, nyelvi kommunikációhoz szükséges angol nyelvismeret készségszintű elsajátíttatása

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A katonai, honvédelmi ismeretek átültetése angol nyelvre, annak kommunikáció szintű használata

szakmai készségek:

A rendfokozatok, alakulatok ismerete

A haderőnemek, fegyvernemek ismerete

Katonai feladatok háborús és békeidőkben

A katonai bázis részei, működésének menete

A katonai technológia és kezelő személyzetének ismerete

A NATO és ENSZ működésének bemutatása angol nyelven

A Magyar Honvédség feladatainak ismerete és bemutatása angol nyelven

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Fegyelem

Precizitás

Önállóság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Alkalmazkodóképesség

Módszerkompetenciák:

Ismeretmegőrzés

Gyakorlatias feladatmegértés

Logikus gondolkozás

Rendszerező képesség

2354. Az Ágazati informatika megnevezésű 12125-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gyakorlatban használható informatikai ismeretek megszerzése, mely magában foglalja az Office irodai programcsomag használatának elsajátítását, valamint a katonai informatikai ismeretek elsajátítását

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Számítógépes alapismeretek

Online alapismeretek

IT biztonság

Szövegszerkesztő program ismerete

Prezentációkészítő program ismerete

Táblázatkezelő program ismerete

Képszerkesztési ismeretek

Adatbázis-kezelés

Webszerkesztés

Elektronikus hitelesség

A közigazgatás informatikai támogatása

Az MH informatikai támogatása

Híradástechnikai és informatikai eszközök és berendezések

Irodai és infokommunikációs eszközök és berendezések

Informatikai hadviselés

Robottechnológia

Katonai nyilvántartó és ügyintéző programok alkalmazása

Közigazgatási nyilvántartó és ügyintéző programok alkalmazása

szakmai készségek:

Office programok használata

Digitális kompetencia fejlesztése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Önállóság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Prezentációs készség

Együttműködés

Segítőkészség

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Logikus gondolkodás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kreativitás, ötletgazdaság

Gyakorlatias feladatértelmezés

2355. A Katonai közelharc és kézitusa megnevezésű 12126-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, sikeresen végrehajtja a korosztályának megfelelő éves fizikai felméréseket

Katonai és rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz

Testi kényszer alkalmazását gyakorolja

Közelharcban jártasságot szerez

Elmélyíti és gyakorolja a közelharci fogásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályokról

Az önvédelem, közelharc meghatározása

Önvédelmi alapismeretek

A közelharc és kézitusa alapjai

szakmai készségek:

Katonai és rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata

Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböztetése

Önvédelmi fogások alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Önfegyelem

Kitartás

Megbízhatóság

Elhivatottság

Elkötelezettség

Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Közérthetőség

Konfliktusmegoldó készség

Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Helyzetfelismerés

Körültekintés, elővigyázatosság

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

2356. A Katonai alapismeretek megnevezésű 12127-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri a Magyar Honvédség felépítését, vezetését, megtanulja a katonák feladatait, a katonai rendfokozatok jelentőségét és funkcióját

Megérti a NATO, EU és ENSZ küldetések történetét, a külföldi missziók jelentőségét

Megtanulja a különböző egységek feladatait, a kiképzés elemeit

Tudatosul benne, hogy milyen a kapcsolat a modern kor technikai, technológiai vívmányai és a haditechnikai eszközök folyamatos fejlődése között

Megismeri a hadtörténelem főbb eseményeit, elemzi, vizsgálja katonai, stratégiai szempontból az adott korszak háborús konfliktusait, fegyveres ütközeteit

Megismeri és tiszteli múltunk hőseit, nemzetünk történelmi erőfeszítéseit, katonai erényeinket

Átlátja a terep fogalmát és hatását a katonai műveletekre; a terep elemeit és katonai szempontból lényeges tulajdonságait

Megérti a terep és alkotóelemei szerepét a katonai műveletekben

Megtanulja az UTM vetület, a földrajzi koordinátarendszer és az MGRS elemeit

Megérti a szelvénybeosztási rendszerek alkalmazásának szükségességét és összefüggésüket a térképi megjelenítés méretarányával

Megtanulja a támadás és a védelem alapjait, a katonák tevékenységét a harcmezőn

Összefüggéseiben kezeli a harc alapvető tartalmát és alkotórészeit, az összfegyvernemi harc lényegét és alapvető törvényszerűségeit

Megtanulja a túlélés fogalmát, a túlélési stratégia pontjait, a túlélésre történő felkészülés fontosságát

Megérti a legfontosabb magfizikai reakciókat, a láncreakció jelenségét, az ABV veszélyforrásokat, a vegyi fegyverek alkalmazását és a mérgező harcanyagok csoportjait

Megismeri az EU és az európai integráció fogalmát, az EU létrejöttének állomásait

Érti a NATO reagálását az új típusú kihívásokra, a terrorizmus fogalmát és a terrorfenyegetettség lényegét

Megismeri a biztonsági kihívások típusait, a globalizáció fogalmát és hatásait

Megismeri az ENSZ szerepét a nemzetközi biztonságban, létrejöttének történelmi körülményeit és állomásait

Ismeri az ENSZ Biztonsági Tanács felépítését, feladatait és működésének fontosabb jellemzőit és az ENSZ szerepét a nemzetközi biztonság fenntartásában

Ismeri a NATO egészségügyi ellátásának alapelveit, a harctéri ellátás szabályait, a szakaszos sérültellátás rendjét

Ismeri a sérültek ellátásának szakaszait, az elsősegély és a szaksegély fogalmát

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A Magyar Honvédség

A katonák élete a Magyar Honvédségben

Korunk háborúinak jellemzői

A kezdetektől - Mátyás királyig

Tereptani alapismeretek

Térképismeretek I. vetületi ismeretek

Térképismeretek II. térképábrázolás

Tájékozódás a terepen

Az újvilágtól - Világosig

Az általános harcászat alapfogalmai

A béketámogató műveletek alapjai

Túlélési ismeretek

Atom-, Biológiai és Vegyivédelmi ismeretek

A modern háborúk kora

Magyarország biztonságpolitikai környezete I.

Magyarország biztonságpolitikai környezete II.

A Magyar Honvédség személyi állománya

A sérültek kimentése

Újraélesztés

Vérzéscsillapítás

Harctéri ellátás

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Önfegyelem

Kitartás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Közérthetőség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés

Helyzetfelismerés

Rendszerben való gondolkodás

2357. A Szervezeti és katonai ügyvitel megnevezésű 12128-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A Magyar Honvédség napi adminisztrációs és ügyintézési feladatainak végzése

Ismeri a NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó feladatait, a minősített adatok nyilvántartásának folyamatát

Tisztában van a titkos ügykezelés gyakorlati alapismereteivel, a titkos ügykezelő foglalkoztatásának feltételeivel és feladataival

Tisztában van az információvédelem hatályos jogszabályaival, és az előírásoknak megfelelően alkalmazza

Elsajátítja az ügyviteli alapismereteket

Gyakorlatban alkalmazza az ügyviteli folyamatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A Magyar Honvédség működéséhez kapcsolódó, önállóan készített iratok, dokumentumok tartalmi elemei

Az irodai munka megszervezésének teendői

Az ügykezelés folyamatának, elemeinek ismerete

Szervezési feladatok

Számítógépes programcsomag kezelése

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai

Az iratkezelés és tárolás teendői, dokumentumai

Az ügyirat- és dokumentumkezelés alapelvei, folyamata

A titkos ügykezelés elméleti alapismerete

Az adatok védelmének alapelvei

A nyilvánosság alól mentesülő nem nyilvános adatok,

Adat fajták, minősítési szintek

A minősítési eljárás szabályai, kármértékalapú minősítés

Minősített adatok kezelése

A minősítés felülvizsgálata

A minősítés felül bírálata

A minősített adatok büntetőjogi védelme

A titkos ügykezelés gyakorlati alapismeretei

A titkos ügykezelő foglalkoztatásának feltételei és feladatai

A Nyilvántartó és a Kezelő pont

A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó

A minősített adatok nyilvántartásának folyamata

A minősített adatot tartalmazó adathordozó irattározása és a megsemmisítési eljárás

Futárszolgálatok fajtái

szakmai készségek:

Írás a gépi írástechnika magasabb szintjén (180 leütés/perc)

Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazásával

Számítógépes irodai programok alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Önállóság

Precizitás

Monotónia tűrés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Közérthetőség

Visszacsatolási készség

Motiválhatóság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Önellenőrzés

Gyakorlatias feladatmegoldás

2358. A Középfeszültségű FAM szerelés kombinált technológiával megnevezésű, 12129-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Létesítési, üzemzavar megelőzési, javítási és karbantartási feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos hálózatokon és berendezéseken azok kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében

Szakmai és munkavédelmi ismeretei és FAM felszerelései használatával kombinált módszerrel végez munkát középfeszültségű szabadvezetékeken

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Mechanikai, villamos és elektrotechnikai ismeretek

A FAM munkamódszerei

A FAM Biztonsági Szabályzata

A személyi alkalmasság kérdései

A zárlatot és áramütést megelőző intézkedések

A FAM és a munkavédelem összefüggései

Munkavédelem

Tűzvédelem

Környezetvédelem

Méréstechnika

FAM célja és szerepe a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás érdekében

A Különleges Üzemviteli Állapot célja, a hálózati zárlatok következményei

A szabadvezeték hálózatok felépítése, anyagai

A FAM eszközvizsgálatok módszerei

A szabadvezeték hálózatok mechanikája

A FAM előkészítése és megszervezése, középfeszültségű munkavégrehajtási feltételek

A kombinált FAM technológia sajátosságai

A választott munkamódszer hálózati és biztonsági követelményei

A szerelési és segédanyagok

Az áramkörök megbontásának és csatlakoztatásának feltételei

szakmai készségek:

A védőeszközök, FAM szerszámok ellenőrzése és használata

A munkavédelmi, a tűzrendészeti, környezetvédelmi előírások alkalmazása

A munkafeltételek megítélése

A speciális FAM szerelési eljárások végrehajtása

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Erős fizikum

Társas kompetenciák:

Fogalmazó készség

Meggyőzőkészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

2359. A Középfeszültségű FAM szerelés távolból végzett technológiával megnevezésű, 12130-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Létesítési, üzemzavar-megelőzési, javítási és karbantartási feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos hálózatokon és berendezéseken azok kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében

Szakmai és munkavédelmi ismeretei és FAM felszerelései használatával távolból végzett (rudas) módszerrel végez munkát középfeszültségű szabadvezetékeken

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Mechanikai, villamos és elektrotechnikai ismeretek

A FAM munkamódszerei

A FAM Biztonsági Szabályzata

A személyi alkalmasság kérdései

A zárlatot és áramütést megelőző intézkedések

A FAM és a munkavédelem összefüggései

Munkavédelem

Tűzvédelem

Környezetvédelem

Méréstechnika

FAM célja és szerepe a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás érdekében

A Különleges Üzemviteli Állapot célja, a hálózati zárlatok következményei

A szabadvezeték hálózatok felépítése, anyagai

A FAM eszközvizsgálatok módszerei

A szabadvezeték hálózatok mechanikája

A FAM előkészítése és megszervezése, középfeszültségű munkavégrehajtási feltételek

A távolból végzett FAM technológia sajátosságai

A választott munkamódszer hálózati és biztonsági követelményei

A szerelési és segédanyagok

Az áramkörök megbontásának és csatlakoztatásának feltételei

szakmai készségek:

A védőeszközök, FAM szerszámok ellenőrzése és használata

A munkavédelmi, a tűzrendészeti, környezetvédelmi előírások alkalmazása

A munkafeltételek megítélése

A speciális FAM szerelési eljárások végrehajtása

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Erős fizikum

Társas kompetenciák:

Fogalmazó készség

Meggyőzőkészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

2360. A Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem megnevezésű, 11263-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Szelektíven gyűjti a hulladékot

Közreműködik a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtésében, tárolásában, átadásában

Munkabaleset esetén elsősegélyt nyújt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Foglalkozási ártalmak és ellenük való védekezés

Környezetvédelmi előírások

Munkavédelmi előírások

Tűzvédelmi előírások

Munkabalesetek során követendő eljárás

Védőeszközök és felszerelések használata

Veszélyes hulladékok kezelési technológiái

Elsősegélynyújtási alapismeretek

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű írott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

2361. A Vízből mentés II. megnevezésű, 11573-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Nyílt vízen és úszólétesítményeken prevenciós tevékenységet végez

Nyílt vízen és úszólétesítményeken vízből ment

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A vizek veszélyei

A vízi balesetek okai

Nyíltvízi veszélyforrások ismerete

Alapvető magatartási szabályok nyíltvízi fürdőzés közben

Mentésnél használatos úszótechnikák

Szabaduló fogások

Szállítási, vontatási technológiák

Önmentés nyílt vizeken

Társmentés nyílt vizeken

Jégről mentés

Vízimentő eszközismeret

Evezős, mentésre alkalmas csónak használatának ismerete

Fürdőhelyekkel összefüggő, hajózásból eredő veszélyforrások ismerete

szakmai készségek:

Mentő technikák alkalmazása, eszközök használata

Úszástechnika, -stílus

Személyes kompetenciák:

Kockázatvállalás

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Helyzetfelismerés

2362. A Nyíltvízi mentés természeti környezete megnevezésű, 11574-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A nyíltvízi környezeti sajátosságok ismerete

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Nyílt vizek környezete és tulajdonságai (természetes vizek: folyók, tavak; mesterséges vizek: csatornák, bányatavak, halastavak)

Időjárási tényezők

Környezeti veszélyforrások

szakmai készségek:

Környezeti tényezők értékelés

Információs források használata

Jelzőrendszerek ismerete

Meteorológiai veszélyjelzések ismerete

Személyes kompetenciák:

Információgyűjtő képesség

Információ rendszerező képesség

Információ értékelő képesség

Társas kompetenciák:

Tájékoztatás, információ szolgáltatás

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Helyzetfelismerés

2363. A Rádiós kommunikáció a nyíltvízi mentésben megnevezésű, 11575-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A vízimentésnél alkalmazott hírközlő berendezések használatának ismerete

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A vízimentésben használatos kommunikációs eszközök ismerete

szakmai készségek:

Hírközlő berendezés kezelése

A vízimentésben használatos kommunikációs eszközök helyes használata

Adatrögzítés

Utasítás értelmezés, végrehajtás

Személyes kompetenciák:

Verbális kommunikációs készség

Nyitottság a modern technológiák iránt

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Helyzetfelismerés

Alkalmazkodóképesség

2364. A Háztartási gépek angol szaknyelvi ismerete megnevezésű, 12131-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szakmai idegen nyelvi szöveget megért és fordít

Értelmezi a készülékek, gépek, berendezések idegen nyelven írt kezelési, használati és szerviz utasításait

A gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad és fogad

Technológiai műveleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven ismertet

Idegen nyelvű szakmai információkat gyűjt az interneten

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Háztartási gépek jellemzői, idegen nyelvű technológiai leírása

Általános és szakmai idegen nyelvű kommunikáció lehetőségei és gyakorlati alkalmazásának módjai

szakmai készségek:

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Idegen nyelvű beszédkészség

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

Idegen nyelvű íráskészség

Személyes kompetenciák:

Rugalmasság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Helyzetfelismerés

Gyakorlatias feladatértelmezés

2365. A Személyes készségfejlesztés megnevezésű, 12132-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza a csapatmunka különféle formáit (pl. brainstorming)

Problémamegoldó stratégiákat használ munkája során: képes folyamatábra, ill. SWOT-analízis készítésére

Ismeri és tudatosan alkalmazza az asszertív kommunikációt

Alkalmazkodik az ügyfelekkel/vásárlókkal való kapcsolattartás során a változó szituációkhoz

Konfliktushelyzetek kezelésére a megfelelő technikákat használja

Prezentációt készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A csoport fogalma, típusai és működése

A verbális és nonverbális kommunikáció folyamata, tényezői

A probléma fogalma, a problémamegoldás szakaszai

Az asszertív kommunikáció

A konfliktus fogalma, típusai

A tárgyalástechnika alapjai

Prezentáció készítése, előadása

szakmai készségek:

A csoportdinamikát elősegítő technikák alkalmazása

A verbális és nonverbális kommunikáció sikeres kódolása és dekódolása

SWOT-analízis készítése termékekről, szolgáltatásokról

Folyamatábra készítése

A konfliktuskezelési stratégiák

Tárgyalás előkészítése, lebonyolítása

Személyes kompetenciák:

Rugalmasság

Megbízhatóság

Türelmesség

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Empatikus készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás és ötletgazdagság

Nyitott hozzáállás

Problémamegoldás

2366. A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek a háztartási gépek szervizelésében megnevezésű, 12133-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri az ügyfél igényeit

Tájékozódik az elektronikai termékek piacán

Bemutatja a termék működését, használatát a vásárlónak

Kezeli a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpanaszokat, reklamációkat

Tájékoztatja a vásárlót a garanciális javítással kapcsolatos tudnivalókról

Jegyzőkönyvet vesz fel a meghibásodott termékről

Kitölti a jótállási jegyet

Ismerteti a termékhez kapcsolódó after sales szolgáltatások körét

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az ügyféligények osztályozásának szempontjai, valamint a fogyasztói magatartást meghatározó tényezők

Az ügyféltípusok csoportosításának lehetséges szempontjai

Az elektronikai termékek piaca Magyarországon

Az after sales szolgáltatások köre

A panasz- és konfliktuskezelés alapja, a panaszos ügyfél típusai

A vásárlás folyamata - az értékesítés/személyes eladás lépései

Kommunikáció az ügyféllel

Kereskedelmi és jogi ismeretek

Készletgazdálkodás

A vállalkozások jogi és közgazdasági alapfogalmai

Vállalkozási formák

A vállalkozás adminisztrációja, dokumentumai

A vállalkozások létesítésének, működtetésének és megszüntetésének hatályos szabályai, eljárásai

Adóügyi szabályok

szakmai készségek:

Értékesítési technikák alkalmazása

Panasz- és konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása

Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű beszédkészség

Az after sales szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumok értelmezése és megalkotása

Kapcsolattartás az ügyfelekkel, beszállítókkal, hatóságokkal

Számla készítése az elvégzett munkáról

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Türelmesség

Külső megjelenés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Udvariasság

Meggyőző készség

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Helyzetfelismerés

Nyitott hozzáállás

2367. A Háztartási gépek környezetvédelme és biztonságtechnikája megnevezésű, 12134-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat

Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés és tárolás szabályait

Munkája során betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

A munkaterületet a vonatkozó szabályoknak megfelelően alakítja ki

Tájékoztatást ad az ügyfélnek a jogszabályi előírásokról

Meggyőzi az ügyfeleket az energiatakarékosság, környezetvédelem fontosságáról

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A környezetvédelem szabályozása és felügyeleti rendszere

A környezetvédelem területei és feladatai

Hulladékok, hulladékkezelés

Veszélyes anyagok, biztonsági adatlap

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése (WEEE, RoHS)

Munkabiztonsági, balesetelhárítási és munkaegészségügyi fogalmak

A villamosság biztonságtechnikája

A tűzvédelem feladatai jogi szabályozása

A háztartási gépek kezelése, üzemeltetése, telepítése és javítása során betartandó speciális munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok

szakmai készségek:

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, színek és táblák értelmezése

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok alkalmazása

Olvasott vagy hallott szakmai szöveg megértése

Környezetvédelmi tudatosság, tudatformálási készség

Személyes kompetenciák:

Szabálykövetés

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Külső megjelenés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Irányítási készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Lényegfelismerés, lényeglátás

Áttekintő képesség

2368. A Háztartási gépek üzembe helyezése, telepítése és szerelése megnevezésű, 12135-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Dokumentációkból beazonosítja a készülékeket

Készülékek, illetve berendezések helyszíni szerelése esetén megvizsgálja és elemzi a munkakörnyezetet és létrehozza a szerelés biztonságos elvégzésének munkakörülményeit

A munka megkezdése előtt ellenőrzi és kipróbálja a feladat elvégzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, szerszámokat

Kiviteli tervek vagy egyéb dokumentáció alapján szereli, telepíti a háztartási készülékeket, berendezéseket

Műszaki dokumentációk (terv, kapcsolási rajz, gépkönyv) alapján, a bejelentett és a tapasztalt hibajelenséget elemezve, alkalmas műszerek, villamos, mechanikai kézi és gépi szerszámok használatával a szükséges mértékben szétszereli a készüléket, behatárolja és megállapítja a készülék/berendezés hibáját

Elvégzi a készülékek installálását (működési helyszínre történő beállítás, szintezés, rögzítés, víz és villamos csatlakozások bekötése)

Megfelelő, és az előírt technológiát alkalmazva javítja:

- kis háztartási készülékek

- porszívók

- hűtő- és fagyasztógépek

- mosó- és szárítógépek

- mosogatógép

- konyhai nagygépek (főzőlap, sütő, elszívó, mikrohullámú sütő, automata kávéfőző)

Szükség esetén kooperál a társszakma képviselőivel

Ellenőrzi a telepített készülék gépkönyvi előírásai alapján a berendezés villamos hálózati csatlakozásának érintésvédelmi megfelelőségét és a hálózat terhelhetőségét, valamint a környezet hatásait a berendezés későbbi üzembiztos működésére

Elvégzi a gépkönyvben leírt egyéb műveleteket

Elvégzi a készülékek üzemi próbáját

Szükség esetén méri az üzemi paramétereket és összeveti a gyári (gépkönyvi) előírásokkal

Sikeres próbaüzem alapján üzembe helyezi a műszaki előírásoknak megfelelően telepített készüléket

Átadja az üzembe helyezett készüléket, elkészíti a dokumentumokat, a szerelési környezetet megfelelő minőségben adja át

Tevékenysége közben betartja a környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi a villamos és az egyéb biztonságtechnikai előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Háztartási gépek szerkezeti felépítése, szerelése

Az emelés, szállítás biztonságtechnikája

Alkatrészek, anyagok mechanikai rögzítése

Alkatrészek, anyagok mechanikai megmunkálása

Lágy- és keményforrasztás

A szerelés anyagai

A szerelés kézi, gépi mechanikai szerszámai

A szerelés kézi, gépi villamos szerszámai

Szerelési technológiák

A helyszíni szerelés biztonságtechnikája

Érintésvédelem

Villanyszerelés

Anyagtechnológia

Alkatrész alapismeretek

Gépek szerkezeti felépítése, működése

Mechanikai elemek jelölése

Villamos elemek, alkatrészek jelölése

Rajzolvasás (villamos és gépészet)

Szabványok

Gépkönyvek

Dokumentációk

Hatósági előírások

Jogszabályok

Gép-, anyag-, alkatrész-katalógusok

szakmai készségek:

Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

Fémipari kézi és gépi forgácsoló szerszámok használata

Villamos kézi szerszámok és műszerek használata

Villamos gépek, készülékek bekötése

Javítási technológiák alkalmazása

Gépészeti szerkezetek szerelése

Vezetékkötés lágyforrasztással, keményforrasztással

Fémszerkezetek hegesztéssel történő kötése

Személyes kompetenciák:

Rugalmasság

Türelmesség

Kézügyesség

Pontosság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Empatikus készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás és ötletgazdagság

Nyitott hozzáállás

Problémamegoldás

Logikus gondolkodás

2369. A Háztartási gépek információtechnológiája megnevezésű, 12136-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szakmai segítséget, támogatást nyújt az informatikai rendszerrel támogatott háztartási gépek felhasználói számára

Üzemelteti a rábízott informatikai rendszereket, eszközöket, szoftvereket

Hibafeltárást, egyszerűbb hibaelhárítást, javítási, karbantartási tevékenységet végez

Betartja és betartatja az informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelményeket, a vonatkozó központi és helyi szabályozókat

Dokumentálja, karbantartja és menti az informatikai eszközök, hálózatok és rendszerelemek adatait

Informatikai hálózatot létesít

LAN és WLAN hálózatokat használ, továbbá az informatikai tevékenységét dokumentálja

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a távközlési szakmára vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gyártói szoftverek ismerete és használata

Számítógép-vezérelt készülékek ismerete, kezelése

Hibabehatárolási és elhárítási módszertan

Információtechnológiai rendszerek felépítése, működése

Számítógép-hálózatok elemei, felépítésük, a hálózati elemek funkciói

Hálózatok működése, hálózati protokollok, címzési eljárások

Az operációs rendszerek funkciói, képességei kezelése

LAN, WLAN hálózatok használatára vonatkozó előírások és lehetőségek

A naplózás eszközei és módszerei

A tesztelés szabályai

Szabványok ismerete, alkalmazása

Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértése

szakmai készségek:

Informatikai rendszerrel támogatott eszközök, hálózatok működésének hibafeltárása, hibaelhárítása

Hálózati rajz, kapcsolási rajz, folyamatábra olvasása, értelmezése, készítése, műszaki jelképek értelmezése

Mérőműszerek és mérőeszközök, a munkafolyamathoz szükséges szerszámok, eszközök, berendezések, kéziszerszámok használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Rugalmasság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás és ötletgazdagság

Rendszerező képesség

Problémamegoldás

2370. A Villamos biztonságtechnikai alapok megnevezésű, 11583-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A táplálás önműködő lekapcsolásával működő hibavédelmet telepít

Adott feladatra kiválasztja a megfelelő érintésvédelmi osztályú készüléket, és módot

Ellenőrzi a túláramvédelem megfelelőségét

Kikapcsolószervet (kismegszakító, ÁVK, olvadóbiztosító, megszakító) szerel be kapcsolószekrénybe, és ezek beállításait elvégzi

TN-C, TN-S, TN-C-S hálózatokat helyez üzembe, és beköti a védővezetőt

Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot, valamint az esetleges L-PE, PE-N felcserélést

Védővezető nélküli érintésvédelmi megoldással (kettős szigetelés, villamos elválasztás) üzemelő készüléket helyez üzembe

Törpefeszültségű hálózatokat helyez üzembe (SELV, PELV)

A törpefeszültségű hálózatok szabványos tápellátását kiépíti

Végrehajtja a szerelői ellenőrzést

Dokumentálja a szerelői ellenőrzés eredményét

Alkalmazza az MSZ HD 60364 előírásait

Alkalmazza az MSZ 1585 szabvány munkavégzésére vonatkozó előírásait

Feszültségmentesítést és feszültség alá helyezést hajt végre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Elektrotechnikai alapfogalmak

Érintésvédelmi alapfogalmak (alapvédelem, hibavédelem, év. módok, érintésvédelmi osztályok)

Villamos mérőműszerek

Méréstechnikai jellemzők

Kikapcsolószervek működése és jellemzői (kismegszakító, erősáramú megszakító, olvadóbiztosító, motorvédő kapcsoló, hővédelemi relé, ÁVK)

Védővezetős érintésvédelmi módok jellemzői (TN, TT, IT rendszer)

Védővezető nélküli érintésvédelmi módok jellemzői

Szerelői ellenőrzés fogalma, végrehajtásának módjai és eszközei

Hibakeresés és -elhárítás

MSZ HD 60364 előírásai

MSZ 1585 előírásai

szakmai készségek:

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram útrajz olvasása, értelmezése, készítése

Elemi szakmai számolási készség

Szerelési rajz, összeállítási rajz olvasása, értelmezése, készítése

Készülékek bekötése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Kitartás

Precizitás

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelem-összpontosítás

2371. A kapcsolószekrények szerelése megnevezésű, 11585-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Telepíti a különféle kivitelű kapcsolószekrényeket

Kiválasztja, hogy melyik készüléket használja az adott feladatra

Elhelyezi a kapcsolószekrények készülékeit

Kialakítja a kapcsolószekrények csatornázását

Kiválasztja a megfelelő vezetékeket és kábeleket

Elkészíti a fogadófelületeket (tömszelencék, vezetékfogadók)

Elhelyezi és beköti a vezetékeket

A szekrényeket csatlakoztatja a hálózathoz

Megfelelő érintésvédelmi megoldást alkalmaz

Kialakítja a szekrények belső és külső kezelő felületeit

Áramváltókat, sínezést épít be

Tűzvédelmi főkapcsolót, szakaszvédelmet épít be és üzemeltet

Megfelelő kábelezést készít

Motoros leágazásokat köt be a kapcsolószekrénybe

Kialakítja a szekrény előlapját, elhelyezi a vezérlő készülékeket, visszajelzőket

Transzformátorokat, mérőváltókat, túlfeszültségvédelmet telepít

Túláramvédelmet telepít, és ezeket beállítja

Elkészíti a szabványos feliratokat és jelzéseket

Alkalmazza az MSZ EN 61439 szabvány előírásait

Alkalmazza az MSZ EN 60204-1 szabvány előírásait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kapcsolószekrények felépítése, fajtái

Kapcsolószekrények elhelyezése

Kapcsolószekrények anyagai és készülékei

Kapcsolószekrények szerelése a gyakorlatban

Motorvezérlések

Erősáramú installációs szekrények

Szekrények megmunkálása, szerelvényei (tömszelencék, kapcsolók, nyomógombok, jelzőlámpák stb.)

Érintésvédelmi megoldások

Alkalmazott eszközök és technológiák

Sínek elhelyezése, áramváltók elhelyezése

Fogyasztásmérő elhelyezése és bekötése

Tűzvédelmi kapcsoló beépítése

Kábelek megmunkálása, bekötése

Alkalmazható vezetékek és jelölése

Transzformátorok

Szabadvezetékek, kábelek

Tokozatok

Mérőváltók, mérések

Védelmek

Villamos berendezés melegedését okozó eszközök telepítése

Villamos szekrények hűtési módjai

MSZ EN 61439 szabvány előírásai

MSZ EN 60204-1 szabvány előírásai

szakmai készségek:

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram útrajz olvasása, értelmezése, készítése

Elemi szakmai számolási készség

Szerelési rajz, összeállítási rajz olvasása, értelmezése, készítése

Készülékek bekötése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Kitartás

Precizitás

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelem-összpontosítás

2372. A Speciális lábápolást megalapozó anatómiai, élettani kóroktani ismeretek megnevezésű, 12137-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Összefüggéseiben vizsgálja a speciális láb problémákat az állapot felmérés szempontjait figyelembe véve

Részletesen ismerteti a láb ortopédiai elváltozásait és azok gyulladt állapotára utaló jeleket (hallux valgus, begyulladt lúdtalp, ínhüvelygyulladás, ízületi gyulladás nyáktömlő gyulladás akut és krónikus állapota) és összefüggéseiben vizsgálja a speciális lábápolást kizáró és befolyásoló tényezőit

Ismerteti a láb deformitásait, összefüggéseiben vizsgálja a láb mozgáskorlátozottságait és azok hátterében a csontok, izmok, ízületek degeneratív elváltozásaira utaló jeleket (artrózis, arthritis) és értelmezi a speciális lábápolói feladatoknak megfelelően Ismerteti a láb reumás elváltozásaira utaló jeleket

Részletesen ismerteti a lábon megjelenő neuropátiák okozta elváltozásokat és azok bőr tüneteit

Részletesen ismerteti a láb speciális problémáit (beteg köröm, gombás köröm, megvastagodott köröm, benőtt köröm, köröm körüli gócok, körömágy és körömsánc gyulladás, alaptól elemelkedett köröm, köröm alatti tyúkszem)

Ismerteti és jellemzi a bőr és függelékeinek anatómiáját, élettanát, fertőző és egyéb elváltozásaira utaló jeleket (szőrtüsző gyulladás, psoriasisos bőr, köröm, lábon ekcémára és allergiára utaló jelek, anyajegyek, különös tekintettel a festékes anyajegyre)

Jellemzi az elsődleges és másodlagos elemi elváltozásokat és ismerteti az állapotfelméréshez szükséges speciális lábápolói feladatokat (vizenyő, bevérzések, nyomáspontok eltérései)

Ismerteti a cukorbetegséget és összefüggéseiben vizsgálja a diabeteses láb jellemző tüneteit, utaló jeleit, az elváltozások okait és speciális lábápolási feladatait

Ismerteti a belgyógyászati elváltozások okozta lábon előforduló bőrtüneteket (köszvény)

Részletesen ismerteti a szarusodási rendellenességeket, és összefüggéseiben vizsgálja azok okait, lábon megjelenő fajtáit és speciális lábápolást érintő feladatait

Összefüggéseiben vizsgálja a keringési rendszer kórós elváltozásaira utaló jeleket, tüneteket, az artériák, vénák nyirokerek kórós elváltozásait, (érszűkület, visszér tágulat, visszér gyulladás, trombózis, fekély, orbánc) és az elváltozásokkal összefüggő speciális lábápolást érintő feladatait

Ismerteti a vérzékenység, véralvadási zavarok okait és a szolgáltatással összefüggő tudnivalókat

Ismerteti az egyes lábelváltozások hátterében álló septikus gócókat (csonthártyagyulladás), utaló jeleit

Ismerteti a láb rekesz szindrómáját (Compartmentsyndroma) és a Charcot szindrómára utaló jeleket

Ismerteti a sebek típusait, sebkezelés módjait

Alkalmazza a feladathoz szükséges orvosi latin kifejezéseket (pl. testtájak, láb csontjai, izmai, ízületei)

Összefüggéseiben vizsgálja a diagnosztikai ismereteket és feladatait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Orvosi latin kifejezések

Aszepszis, antiszepszis

Test felépítésének általános jellemzése, sejtek, alapszövetek általános jellemzői

Mozgásszervrendszer, csontok, ízületek, izmok általános jellemzése

Alsó végtag általános jellemzése, láb anatómiája: láb csontjai, ízületei, izmai

Az anyagcsere szervrendszerének általános jellemzői (szénhidrát és zsíranyagcsere)

Keringés általános jellemzése (artériás, vénás, nyirok)

Patológiás keringés (mikro, makro angiopáthia, lymphoedema)

Idegrendszer általános jellemzői

Bőr és függelékeinek felépítése, élettana, funkciói és patológiája

Köröm felépítése és élettana, elváltozásai

Bőr elemi elváltozásai, betegségei

Szarusodási rendellenességek

Köröm betegségei

Láb boltozatos szerkezete, ortopédiai elváltozásai és okai

Láb egyéb betegségei, diabetesz-láb

Ortopédiai és belgyógyászati elváltozások okozta bőrtünetek

Sebellátás, speciális kötszerek

szakmai készségek:

Olvasott szakmai, latin szöveg megértése

Szakmai nyelv használata szóban, írásban

Hallott latin szöveg megértése, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerben való gondolkodás

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

2373. A Speciális lábápolás megnevezésű, 11257-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Fogadja a vendéget és konzultál a kívánt szolgáltatásról empatikus, segítőkész viselkedéssel

Állapotfelmérést, diagnosztizálást végez

A speciális lábproblémáról állapotfelmérést végez kikérdezéssel, tapintással, megfigyeléssel, szükség esetén orvosi konzultációt indítványoz jelenléttel

Meggyőződik arról, hogy nincs a szolgáltatást kizáró körülmény, súlyos kóros állapot vagy súlyos higiénés körülmény

A vizsgálat eredményének megfelelően megtervezi a kezelést, dönt a szolgáltatás körülményeiről, kiválasztja a célszerű technológiát (kézi, gépi vagy kombinált lábápolás), szükség esetén kapcsolatot teremt a speciális lábproblémával foglalkozó szakorvossal

Előkészíti a kezelést, elvégzi a fertőtlenítési, sterilizálási műveleteket a kezelendő felületen és az eszközökön a feladatnak megfelelően

A kézi lábápolás követelményeinek megfelelően, az állapotfelmérés megállapításai szerint megtervezi a munkafolyamatot, annak sorrendjét, kiválasztja a szükséges eszközöket, az alkalmazott anyagokat, gyógyhatóanyagokat

A biztonsági szabályoknak megfelelően megtervezi és elvégzi a speciális lábápolást kézi, gépi és kombinált technológiával

A láb állapotának és a technológiának megfelelően alkalmazza a speciális eszközöket, frézereket, anyagokat, gyógyhatású készítményeket

Speciális lábproblémákat kezel (nyáktömlő-, szőrtüszőgyulladást, beteg körmöket, gombás körmöt, megvastagodott körmöt, benőtt körmöt akut és krónikus esetben, allergiás, psoriasisos bőrt, körmöt, ekcémás lábat, körömágy és körömsánc gyulladást, alaptól elemelkedett körmöt, köröm alatti tyúkszemet, szemölcsöt), szükség esetén orvosi konzultáció alapján

Felismeri az elsődleges és másodlagos elemi elváltozásokat, különös figyelmet fordít a festékes anyajegyekre

Orvosi javaslat alapján részt vesz az elváltozások kezelésében vagy az utókezelésben

Állapotfelmérést végez diabéteszes lábon megfigyeléssel, tapintással, speciális vizsgálattal (hangvilla, tip-term, érzékelés, monofilament)

Diabetes lábat kezel szükség esetén orvosi javaslatnak megfelelően

Keringésvizsgálatot végez, felismeri az érszűkület, a visszeresség, a trombózis, a fekély, az orbáncra utaló jeleket, és orvosi javaslatra elvégzi az elváltozásokkal kapcsolatos feladatait

Bőrállapot felmérést végez (vizenyő, bevérzések, nyomáspontok eltérései)

Felismeri az elváltozások hátterében álló szeptikus gócok jeleit

Felismeri a mozgáskorlátozottság jeleit és a hátterében álló csontok, izmok, ízületek degeneratív elváltozásait

A biztonsági szabályoknak megfelelően elvégzi a speciális kezeléseket (hiperkeratózisokat kezel a lábon: bőrkeményedés, tyúkszem, érdes bőr, bőrszárazság, berepedezettség) szükség esetén orvosi konzultáció alapján

Eltávolítja a diabéteszes láb körömsarok-benövését, tamponálást végez esetenként orvosi konzultáció alapján

Orvosi konzultáció alapján ragasztós vagy drótspangét alkalmaz, egyedi tehermentesítőket, korrekciós ortéziseket készít, körömprotézist alkalmaz

Fertőtlenít, sterilizál, utókezelést, ápolást végez

Elvégzi a befejező műveleteket, dokumentálja a kezelést, tanácsot ad a láb speciális házi ápolására

Elvégzi a higiéniás, fertőtlenítési és sterilizálási feladatait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai

Kommunikációs alapismeretek, pszichológiai kultúra, szolgáltatásetika

Orvosi latin kifejezések

Aszepszis, antiszepszis

Test felépítésének általános jellemzése, sejtek, alapszövetek általános ismereteinek alkalmazása

Mozgásszervrendszer, csontok, ízületek, izmok általános jellemzése, ismereteinek alkalmazása

Alsó végtag általános jellemzése, láb anatómiája: láb csontjai, ízületei, izmai, ismereteinek alkalmazása

Az anyagcsere szervrendszerének általános jellemzői (szénhidrát és zsíranyagcsere), ismereteinek alkalmazása

Keringés általános jellemzése (artériás, vénás, nyirok)

Patológiás keringés (mikro, makro angiopáthia, lymphoedema)

Idegrendszer általános jellemzői

Bőr és függelékeinek felépítése, élettana, funkciói és patológiája

Köröm felépítése és élettana, elváltozásai

Bőr elemi elváltozásai, betegségei

Köröm fertőző és egyéb betegségei

Láb boltozatos szerkezete, ortopédiai elváltozásai és okai

Láb egyéb betegségei, diabetesz-láb

Ortopédiai és belgyógyászati elváltozások okozta bőrtünetek

Lábápolást kizáró és befolyásoló tényezők

Speciális lábproblémák tüneteinek vizsgálata

Bőrtípusok meghatározása a speciális lábápolás szempontjából

Lábápolás módszerei, ajánlott menete, a lépéssorrend szempontjai

Kézi lábápolás technológiája: anyagai, eszközei, karbantartásuk

Gépi lábápolás technológiája, frézerek, csiszolók megválasztása, karbantartása

Kombinált lábápolás technológiája a speciális problémák kezelésének eltérő módjai

Különböző bőrkérgesedések kezelése

Körömkorrekciós eljárások alapismeretei és technológiái, kizáró és befolyásoló körülményei

Tehermentesítők típusai, anyagai, eszközei, felhasználási módjai, lehetőségei

Ható- és gyógyhatóanyagok, ill. vivőszereik szerepe és alkalmazásának lehetőségei

Speciális eszközök, anyagok, védőfelszerelések ismerete, karbantartása

Higiéniás, fertőtlenítési, sterilizálási ismeretek

szakmai készségek:

Olvasott szakmai, latin szöveg megértése

Szakmai nyelv használata szóban, írásban

Hallott latin szöveg megértése, orvosi latin kifejezések használata

Lábápoló kéziszerszámok, anyagok, gyógyhatóanyagok használata

Körömkorrekciós eszközök, gépek, anyagok használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Döntésképesség

Körültekintés, elővigyázatosság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Rendszerben való gondolkodás"

6. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

1. Az R4. 2. mellékletében foglalt 2. táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)Keret-
szám
NGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36]
"
53Gyógy- és sportmasszőr
(54-726-01)
119801722
"

2. Az R4. 2. mellékletében foglalt 18. táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámNGMFMKLIKEJSZ15EJSZ5EJSZ54FI8MF28]
"
51Gyógy- és sportmasszőr
(54-726-01)
12380349
"

Tartalomjegyzék