217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §[1] (1) A 2. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítések szakmai követelménymoduljainak felsorolását a szakmai követelménymodulok azonosító számának és megnevezésének feltüntetésével.

(2) A 3. melléklet tartalmazza a 2. mellékletben felsorolt szakmai követelménymodulok részletes tartalmi leírását a 2. melléklet szerinti sorrendben.

(3) Az OKJ-ban szereplő, az OKJ alapján átlagosan 500 órát meghaladó képzési idejű 32-es és 34-es szintű szakképesítés - a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés kivételével - tartalmazza a 11497-12 és a 11499-12 azonosító számú követelménymodulokban foglaltakat.

(4)[2] Az OKJ-ban szereplő, az OKJ alapján átlagosan 500 órát meghaladó képzési idejű 52-es és 54-es szintű szakképesítés - a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés kivételével - tartalmazza a 11498-12 és a 11499-12 azonosító számú követelménymodulokban foglaltakat.

(5) Az OKJ-ban szereplő, a rendészetért, a büntetés-végrehajtásért ,az építésügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a településüzemeltetésért, az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés tartalmazhatja a (3) és (4) bekezdésben felsorolt követelménymodulokban foglaltakat.

2. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelethez[3]

2. melléklet a 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

OKJ-ban szereplő, állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljai[4]

ABC
1.A szakmai követelménymodulok
2.Sorszámamegnevezéseazonosító
száma
3.1.Ipari folyamatok irányítása PLC-vel10001-12
4.2.Ipari gyártórendszerek10002-12
5.3.Irányítástechnikai alapok10003-12
6.4.Pneumatikus és hidraulikus rendszerek10004-12
7.5.Villamosipari alaptevékenységek10005-12
8.6.Elektromechanikai ismeretek10006-12
9.7.Informatikai és műszaki alapok10007-12
10.8.Ügyfél-kommunikáció10008-12
11.9.Mérőműszerek, üzemi mérések10009-12
12.10.Villamos berendezések védelme10010-12
13.11.Villamos gépek üzemeltetése10011-12
14.12.Villamos készülékek szerelése10012-12
15.13.Áramkör építése, üzemeltetése10013-12
16.14.Mechatronikai rendszerek10014-12
17.15.Számítógép alkalmazása az elektronikában10015-12
18.16.Erősáramú berendezések üzeme10016-12
19.17.Erősáramú mérések10017-12
20.18.Erősáramú szerelések10018-12
21.19.Irányítás, programozás10019-12
22.20.Mechatronikus alapkapcsolások10020-12
23.21.Szerelés, ellenőrzés10021-12
24.22.Üzemeltetés, karbantartás10022-12
25.23.Épületvillamossági szerelés10023-12
26.24.Villamos gépek és ipari elosztóberendezések
szerelése
10024-12
27.25.A kereskedelmi egység működtetése10025-12
28.26.Az áruforgalom lebonyolítása10026-12
29.27.A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek
forgalmazása
10027-12
30.28.Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények
forgalmazása
10028-12
31.29.A műszaki cikkek forgalmazása10029-12
32.30.Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése10030-12
33.31.A főbb árucsoportok forgalmazása10031-12
34.32.Marketing10032-12
35.33.A vállalkozások működtetése10033-12
36.34.A logisztikai ügyintéző feladatai10034-12
37.35.Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás10035-12
38.36.Termelési és nagykereskedelmi raktározás10036-12
39.37.A fotográfiai eszközök jellemzése10037-12
40.38.Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek10038-12
41.39.Művészetelméleti és szakrajz feladatok10039-12
42.40.Az optikai- és finommechanikai cikkek
értékesítésének gyakorlata
10040-12
43.41.Szemészeti és optikai alapok10041-12
44.42.A szemüvegkészítés gyakorlata10042-12
45.43.Cukrászati termékkészítés10043-12
46.44.Élelmiszer, fogyasztóvédelem10044-12
47.45.Gazdálkodás10045-12
48.46.Szakmai idegen nyelv10046-12
49.47.Felszolgálás alapjai10047-12
50.48.Ételkészítés alapjai10048-12
51.49.Konyhai kisegítés10049-12
52.50.Vendéglátó értékesítés10050-12
53.51.Vendéglátó marketing és kommunikáció10051-12
54.52.Vendéglátó termelés10052-12
55.53.Vendéglátó üzleti gazdálkodás10053-12
56.54.Vendéglátó üzleti idegen nyelv10054-12
57.55.Vendéglátó üzletvezetés10055-12
58.56.Gyorsétkeztetés, ételeladás10056-12
59.57.Vendéglátó eladói értékesítés10057-12
60.58.Idegenvezetés10058-12
61.59.Idegenvezetés módszertana10059-12
62.60.Idegenvezetői adminisztráció10060-12
63.61.Turisztikai erőforrások bemutatása10061-12
64.62.Turisztikai kommunikáció10062-12
65.63.Ügyviteli folyamatok alkalmazása10063-12
66.64.Turisztikai termékkínálat értékesítése10064-12
67.65.Turisztikai vállalkozások működtetése10065-12
68.66.Gazdálkodási alapfeladatok10066-12
69.67.Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés10067-12
70.68.Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés10068-12
71.69.Irodai asszisztensi feladatok10069-12
72.70.Munkahelyi kommunikáció10070-12
73.71.Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven10071-12
74.72.Rendezvény- és programszervezés10072-12
75.73.Titkári ügyintézés10073-12
76.74.Felszolgálás10074-12
77.75.Ételkészítés10075-12
78.76.Általános gumiipari feladatok10076-12
79.77.Gumiipari félkész termékek előállítása10077-12
80.78.Járműabroncsok készítése10078-12
81.79.Kaucsukalapú keverékek készítése10079-12
82.80.Kaucsukalapú formaáruk készítése10080-12
83.81.Gumitermékek gyártása10081-12
84.82.Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok10082-12
85.83.Műanyagipari és gumiipari gépek10083-12
86.84.Műanyagok előállításának és feldolgozásának10084-12
alapjai
87.85.Műszaki tömlők és szállítóhevederek gyártása10085-12
88.86.Hőre keményedő műanyagok gyártása10086-12
89.87.Műanyag-feldolgozás alapjai10087-12
90.88.Műanyag-fröccsöntés10088-12
91.89.Műanyag-hegesztés10089-12
92.90.Műanyagipari üzemismeretek10090-12
93.91.Műanyagok extrudálása10091-12
94.92.Műanyagok feldolgozása10092-12
95.93.Üzemeltetési és mérési feladatok10093-12
96.94.Vegyipari műveletek, technológiák és irányításuk10094-12
97.95.Laboratóriumi technikus analitikai feladatok10095-12
98.96.Laboratóriumi technikus preparatív feladatok10096-12
99.97.Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési
feladatok
10097-12
100.98.Vegyipari műszaki alapfeladatok10098-12
101.99.Ácsszerkezetek10099-12
102.100.Állványzatok10100-12
103.101.Építőipari közös tevékenység10101-12
104.102.Hagyományos zsaluzat és állványzata10102-12
105.103.Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális
felületeken
10103-12
106.104.Szobafestő, díszítő munkák10104-12
107.105.Tapétázási munkák10105-12
108.106.Építési technológiák és kivitelezésük10106-12
109.107.Építész technikusi közös tevékenység10107-12
110.108.Építőanyagok gyártása10108-12
111.109.Építőipari műszaki alapismeretek10109-12
112.110.Magasépítési ismeretek10110-12
113.111.Mélyépítési alapismeretek10111-12
114.112.Mélyépítési létesítmények és kivitelezésük10112-12
115.113.Ruhaipari anyagvizsgálatok10113-12
116.114.Ruhaipari gyártmánytervezés10114-12
117.115.Textiltermékek összeállítása10115-12
118.116.Fehérnemű készítése és értékesítése10116-12
119.117.Kötöttáru összeállítása10117-12
120.118.Lakástextíliák készítése10118-12
121.119.Férfiruhák készítése és értékesítése10119-12
122.120.Női ruhák készítése és értékesítése10120-12
123.121.Szabás előkészítés10121-12
124.122.Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták10122-12
125.123.Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a
ruhaiparban
10123-12
126.124.Varrodai gyártástechnológia, gyártásszervezés és
minőség-ellenőrzés
10124-12
127.125.Textilipari próbagyártás10125-12
128.126.Textilipari termékek minősítése10126-12
129.127.Textiliparban alkalmazott anyagfajták10127-12
130.128.Textilipari gyártástechnológiák,
gyártmánytervezés
10128-12
131.129.Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek szabása,
előkészítése
10129-12
132.130.Bőriparban alkalmazott anyagfajták10130-12
133.131.Informatika alkalmazása a könnyűipari
termelésirányításban
10131-12
134.132.Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a
bőrfeldolgozó iparban
10132-12
135.133.Bőrfeldolgozó ipari gyártástechnológia,
gyártásszervezés és minőség-ellenőrzés
10133-12
136.134.Gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban10134-12
137.135.Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták és
vizsgálati módszerek
10135-12
138.136.Banki piac termékeinek értékesítése10136-12
139.137.Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció10137-12
140.138.Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok10138-12
141.139.Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése10139-12
142.140.Befektetési piac termékeinek értékesítése10140-12
143.141.Biztosítási piac termékeinek értékesítése10141-12
144.142.Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció10142-12
145.143.Biztosítástechnikai feladatok ellátása10143-12
146.144.Független biztosításközvetítői működés10144-12
147.145.Gazdálkodási alaptevékenység ellátása10145-12
148.146.Speciális ügyintézői feladatok ellátása10146-12
149.147.Gazdálkodási feladatok ellátása10147-12
150.148.Könyvelés számítógépen10148-12
151.149.Könyvvezetés és beszámoló készítés feladatai10149-12
152.150.Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok10150-12
153.151.Bérügyi szakfeladatok ellátása10151-12
154.152.Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai10152-12
155.153.Könyvvezetési feladatok10153-12
156.154.Munkaerő-gazdálkodás10154-12
157.155.Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása10155-12
158.156.Jogi-, adójogi feladatok ellátása10156-12
159.157.Jövedéki feladatok ellátása10157-12
160.158.Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása10158-12
161.159.Vámjogi feladatok ellátása10159-12
162.160.Vámtarifa feladatok és áruosztályozás10160-12
163.161.Autógyártó feladatok10161-12
164.162.Gépészeti alapozó feladatok10162-12
165.163.Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem10163-12
166.164.Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok10164-12
167.165.Épületlakatos feladatok10165-12
168.166.Gépészeti kötési feladatok10166-12
169.167.Magasban végzett lakatos feladatok10167-12
170.168.Szerkezetlakatos feladatok10168-12
171.169.Forgácsoló technológia hagyományos és CNC10169-12
szerszámgépeken
172.170.Gyártástervezés és gyártásirányítás10170-12
173.171.Karbantartás és üzemvitel10171-12
174.172.Mérőtermi feladatok10172-12
175.173.Anyagvizsgálatok és geometriai mérések10173-12
176.174.Esztergályos feladatok10174-12
177.175.Köszörűs feladatok10175-12
178.176.Marós feladatok10176-12
179.177.Gépelemek szerelési feladatai10177-12
180.178.Ipari gépész műveletek10178-12
181.179.Gépbeállítói feladatok10179-12
182.180.A hegesztés előkészítő és befejező műveletei10180-12
183.181.Hegesztési eljárások10181-12
184.182.Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok10182-12
185.183.Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok10183-12
186.184.Öntészeti feladatok10184-12
187.185.Kohászati anyagvizsgálatok és mérések10185-12
188.186.Kohászati technikus alapfeladatok10186-12
189.187.Melegüzemi munkabiztonság és környezetvédelem10187-12
190.188.Színesfémkohászati feladatok10188-12
191.189.Vaskohászati feladatok10189-12
192.190.Mechatronikai gépészeti feladatok10190-12
193.191.Mechatronikai villamos feladatok10191-12
194.192.Szerszám- és készülékgyártás10192-12
195.193.Szerszámok és készülékek üzemeltetése,
karbantartása
10193-12
196.194.Bányagépek működtetése10194-12
197.195.Bányaipari technikus feladatai10195-12
198.196.Bányászati alapismeretek10196-12
199.197.Bányaüzemeltetés, ellenőrzés10197-12
200.198.Logisztika, karbantartás10198-12
201.199.Termelési feladatok10199-12
202.200.Bányászati alapok10200-12
203.201.Fluidumkitermelő feladatok10201-12
204.202.Gázipari technikusi feladatok10202-12
205.203.Megújulóenergia-gazdálkodási technikusi
feladatok
10203-12
206.204.Mélyfúró feladatok10204-12
207.205.Épületgépész ellátó rendszerek10205-12
208.206.Épületgépészeti elektromos szerelések és
irányítástechnika
10206-12
209.207.Épületgépészeti komfort rendszerek10207-12
210.208.Vezetési és szervezési ismeretek10208-12
211.209.Épületgépészeti csővezeték-szerelés10209-12
212.210.Tűzvédelmi borítás készítése10210-12
213.211.Épületgépészeti rendszerismeret10211-12
214.212.Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok10212-12
215.213.Légtechnikai rendszerszerelő feladatok10213-12
216.214.Épületgépészeti munkabiztonsági és
környezetvédelemi feladatok
10214-12
217.215.Fűtésrendszer-szerelő feladatok10215-12
218.216.Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok10216-12
219.217.Közműcsőhálózat-szerelő feladatok10217-12
220.218.Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatatok10218-12
221.219.Finommechanikai kötések10219-12
222.220.Lőfegyverek javítása10220-12
223.221.Lőfegyverek javításának alapjai10221-12
224.222.Finommechanikai hajtások10222-12
225.223.Műszerész feladatok10223-12
226.224.Alapvető tömörfa megmunkálás10224-12
227.225.Asztalosipari szerelés10225-12
228.226.Asztalosipari termékek gyártása10226-12
229.227.Biztonságos munkavégzés10227-12
230.228.Gépkezelés10228-12
231.229.Gyártáselőkészítés feladatok10229-12
232.230.Bútoripari termékek10230-12
233.231.Épületasztalos-ipari termékek10231-12
234.232.Faipari alapanyagok10232-12
235.233.Járműkárpitos tevékenységek10233-12
236.234.Kárpitozás alapjai10234-12
237.235.Kárpitozott termékek készítése, felújítása10235-12
238.236.Gyártáselőkészítés, minőségügy10236-12
239.237.Kézi könyvkötés10237-12
240.238.Munkajog, munkabiztonság10238-12
241.239.Nagyüzemi könyvgyártás10239-12
242.240.Nagyüzemi könyvgyártás gépei10240-12
243.241.Nyomtatványfeldolgozás10241-12
244.242.Color-menedzsment10242-12
245.243.Nyomdaipari anyagismeret10243-12
246.244.Nyomdaipari gépészeti ismeretek10244-12
247.245.Nyomtatási technológiák10245-12
248.246.Megmunkálás előkészítése10246-12
249.247.Megmunkálás folyamata és befejezése10247-12
250.248.Fodrász manuális alapműveletek10248-12
251.249.Fodrász vegyszeres műveletek10249-12
252.250.Kézápolás10250-12
253.251.Műkörömépítés10251-12
254.252.Szépségszalon üzemeltetése10252-12
255.253.Szolgáltatást megalapozó anatómiai és szakmai
ismeretek
10253-12
256.254.Kozmetikai alapműveletek10254-12
257.255.Bőrdíszműipari termékek gyártása10255-12
258.256.Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő
műveletek
10256-12
259.257.Gyártmánytervezés a bőrdíszműiparban10257-12
260.258.Bőrtárgy készítése10258-12
261.259.Kesztyű gyártmánytervezése10259-12
262.260.Női, férfi- és gyermekkesztyű készítése10260-12
263.261.Cipő javítása10261-12
264.262.Cipő összeállítása10262-12
265.263.Cipőfelsőrész összeállítása10263-12
266.264.Cipőfelsőrész-alkatrészek előkészítő műveletei10264-12
267.265.Cipőipari gyártmánytervezés10265-12
268.266.Bádogos alapfeladatok10266-12
269.267.Bádogos feladatok10267-12
270.268.Tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszerek
készítése
10268-12
271.269.Tüzelőberendezés építése10269-12
272.270.Tüzelőberendezés telepítése10270-12
273.271.Műkő- és sírkőkészítő munkák10271-12
274.272.Épületszobrász munkák10272-12
275.273.Kőfaragó munkák10273-12
276.274.Beton és vasbeton szerkezetek10274-12
277.275.Falazás, vakolás10275-12
278.276.Hidegburkolási feladatok10276-12
279.277.Szigetelések10277-12
280.278.Vegyes kőműves feladatok10278-12
281.279.Belsőépítési szerkezet készítés10279-12
282.280.Szerelt padlók készítése10280-12
283.281.Tetőtér és előtét borítások10281-12
284.282.Katonai alapfeladatok10282-12
285.283.Altiszti alapfeladatok10283-12
286.284.Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek10284-12
287.285.Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú
szaktevékenységek
10285-12
288.286.Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér10286-12
szakmairányú szaktevékenységek
289.287.Légi vezetés ágazati alap- és szaktevékenységek10287-12
290.288.Légi vezetés ágazat, szakmairányú
szaktevékenységek
10288-12
291.289.Elektronikai és digitális alapismeretek10289-12
292.290.Híradó ágazati szaktevékenységek10290-12
293.291.Híradó ágazat, rádióállomás-üzemeltető
szakmairányú szaktevékenységek
10291-12
Híradó ágazat, átvitel- és kapcsolástechnikai
294.292.eszközüzemeltető szakmairányú
szaktevékenységek
10292-12
295.293.Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazati
szaktevékenységek
10293-12
296.294.Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat,
szakmairányú szaktevékenységek
10294-12
297.295.Repülésbiztosító alapismeretek10295-12
298.296.Repülésbiztosító szakismeretek,
szaktevékenységek
10296-12
299.297.Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek10297-12
300.298.Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai
felderítő szakmairányú szaktevékenységek
10298-12
301.299.Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés
szakmairányú szaktevékenységek
10299-12
302.300.Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek10300-12
303.301.Szerelő ágazati szaktevékenységek10301-12
304.302.Szerelő ágazat, páncélos- és gépjármű szerelő
szakmairányú szaktevékenységek
10302-12
305.303.Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú10303-12
szaktevékenységek
306.304.Műszerész ágazati szaktevékenységek10304-12
307.305.Műszerész ágazat, fegyverműszerész
szakmairányú szaktevékenységek
10305-12
308.306.Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész
szakmairányú szaktevékenységek
10306-12
309.307.Repülőműszaki alapismeretek10307-12
310.308.Sárkány-hajtómű10308-12
311.309.Avionika10309-12
312.310.Katonai vezetői alapfeladatok10310-12
313.311.Légi vezetés és irányítás szakmairányú
szaktevékenység
10311-12
314.312.Híradó és informatikai szakmairányú10312-12
szaktevékenység
315.313.Speciális felderítő szakmairányú szaktevékenység10313-12
316.314.Biztonsági ágazat alap- és szaktevékenységek10314-12
317.315.Katonai felderítő szakmairányú szaktevékenység10315-12
318.316.Nemzetbiztonsági szakmairányú szaktevékenység10316-12
319.317.Rádióelektronikai felderítő szakmairányú
szaktevékenység
10317-12
320.318.Rendszerzsaluzatok és állványok10318-12
321.319.Fémszerkezetű állványok10319-12
322.320.Elektronikai berendezések10320-12
323.321.Áramkörök ipari alkalmazása10321-12
[5]
324.322.Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok10322-12
325.323.Egészségügy és elsősegélynyújtás10323-12
326.324.Edzéselmélet és gimnasztika10324-12
327.325.Szervezés és vállalkozás alapjai10325-12
328.326.Sportági alapok10326-12
329.327.Sportedzői szakismeretek10327-12
330.328.Vállalkozástan10328-12
331.329.Rendezvényszervezés10329-12
332.330.Szakmai interakciók10330-12
333.331.Sportlétesítmény-menedzsment10331-12
334.332.A sport alrendszerei és társadalmi környezete10332-12
335.333.Sportszervezetek működése és menedzsmentje10333-12
336.334.Aqua tréning10334-12
337.335.Csoportos fitness órák10335-12
338.336.Fitness termi kondicionálás10336-12
339.337.Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben10337-12
340.338.Speciális óratípusok és foglalkozásformák10338-12
341.339.A személyi edzés elmélete és módszertana10339-12
342.340.Táplálkozás és testsúlyszabályozás10340-12
343.341.Testformálás10341-12
344.342.Tánc- és rekreációelmélet10342-12
345.343.Táncoktatás10343-12
346.344.Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi
feladatok
10344-12
347.345.Felvonóellenőri szakmai feladatok10345-12
348.346.Mozgólépcső-ellenőri szakmai feladatok10346-12
349.
350.348.Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok10348-12
351.349.Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok10349-12
352.350.Biztonságszervező alapfeladatai10350-12
353.351.Biztonságszervező szakfeladatai10351-12
354.352.Rendvédelmi alapfeladatok10352-12
355.353.Büntetés-végrehajtási őr feladatai10353-12
356.354.Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai10354-12
357.355.Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai10355-12
358.356.Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatai10356-12
359.357.Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatai10357-12
360.358.Büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatai10358-12
361.359.Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatai10359-12
362.360.Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői feladatok10360-12
363.361.Büntetés-végrehajtási szervező szakfeladatok10361-12
364.362.Rendőrszervező közös feladatok10362-12
365.363.Bűnügyi szervező szakfeladatok10363-12
366.364.Határrendészeti szervező szakfeladatok10364-12
367.365.Katasztrófavédelmi közös feladatok10365-12
368.366.Iparbiztonsági szakfeladatok10366-12
369.367.Polgári védelmi szakfeladatok10367-12
370.368.Közlekedési és közrendvédelmi szervező szakfeladatok10368-12
371.369.Tűzoltó szervező szakfeladatok10369-12
372.370.Őr-járőrtársi feladatok10370-12
373.371.Csapatszolgálati feladatok10371-12
374.372.Járőri feladatok10372-12
375.373.Határrendészeti rendőri feladatok10373-12
376.374.Közrendvédelmi rendőri feladatok10374-12
377.375.Közlekedési rendőri feladatok10375-12
378.376.Bűnügyi rendőr feladatok10376-12
379.377.Tűzoltó I. feladatok10377-12
380.378.Tűzoltó II. feladatok10378-12
381.379.Tűzoltó szerparancsnok feladatok10379-12
382.380.Általános magánnyomozói tevékenységek végzése10380-12
383.381.Magánnyomozói adminisztrációs feladatok10381-12
384.382.Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők10382-12
385.383.Objektumőri feladatok10383-12
386.384.Személy-, vagyonőr speciális feladatai10384-12
387.385.Polgári védelmi feladatok10385-12
388.386.Katasztrófavédelmi feladatok10386-12
389.387.A katasztrófavédelmi referens tevékenysége10387-12
390.388.A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése10389-12
391.389.Égéstermék elvezetés10390-12
392.390.Tüzelés- és légtechnika10391-12
393.391.Közterület-felügyelő feladatai10392-12
394.392.Migrációs közszolgálati ismeretek10393-12
395.393.Migrációs szakmai ismeretek10394-12
396.394.Tűzoltó referens feladatok10395-12
397.395.Tűzvédelmi előadó feladatai10396-12
398.396.Tűzvédelmi főelőadó feladatai10397-12
399.397.Testőri tervezési-szervezési feladatok10398-12
400.398.Testőri műveleti feladatok10399-12
401.399.Temetkezési jogi ismeretek10400-12
402.400.Kegyeleti kultúra10401-12
403.401.Temetkezési szolgáltatás10402-12
404.402.Kegyeleti kommunikáció10403-12
405.403.Temetkezési gyakorlat10404-12
406.404.Baleseti helyszínelő feladatai10405-12
407.405.Bűnügyi technikusi feladatok10406-12
408.406.Fő határrendész feladatai10407-12
409.407.Körzeti megbízotti feladatok10408-12
410.408.Kutyavezető-rendőr feladatai10409-12
411.409.Az okmányvizsgáló feladatai10410-12
412.410.Rendőr zászlósi feladatok10411-12
413.411.Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés, -tárolás, -
karbantartás
10412-12
414.412.Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok10413-12
415.413.Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat10414-12
416.414.Közterületen vagy nyitott magánterületen kutyás őri feladatok10415-12
417.415.Közlekedéstechnikai alapok10416-12
418.416.Közlekedéstechnikai gyakorlatok10417-12
419.417.Járműkarbantartás10418-12
420.418.Járműszerkezetek javítása10419-12
421.419.Autóelektronikai műszerész feladatai10420-12
422.420.Autószerelő feladatai10421-12
423.421.Járműdiagnosztika10422-12
424.422.Járműfenntartási feladatok10423-12
425.423.Járműfenntartási üzemvitel10424-12
426.424.Korszerű járműtechnika10425-12
427.425.Korszerű gépjárművek jellemzői10426-12
428.426.Gázautó-szerelés10427-12
429.427.Légijárművek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei10428-12
430.428.Légijármű hajtómű-alapismeretek10429-12
431.429.Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor10430-12
432.430.Repülőgépek, helikopterek aerodinamikája, szerkezete és
rendszerei
10431-12
433.431.Légijármű hajtóművek, légcsavarok10432-12
434.432.Légijárművek sárkányszerkezete10433-12
435.433.Repülőgépsárkány-szerelő feladatai10434-12
436.434.Vasúti járműszerelő feladatai10435-12
437.435.Mozdonyszerelési feladatok10436-12
438.436.Dízelmotoros vasúti járműszerelő feladatai10437-12
439.437.Vasúti villamosjármű-szerelő feladatai10440-12
440.438.Vasúti vontatottjármű-szerelő feladatai10441-12
441.439.Vasútijármű-technikus feladatai10442-12
442.440.Gépkezelők általános ismeretei10443-12
443.441.Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők speciális feladatai10444-12
444.442.Emelőgépkezelők speciális feladatai10445-12
445.443.Energiaátalakító-berendezés kezelők speciális feladatai10446-12
446.444.Építésianyag-előkészítő gépkezelők speciális feladatai10447-12
447.445.Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők speciális feladatai10448-12
448.446.Targoncavezetők speciális feladatai10449-12
449.447.Útépítő- és karbantartógép kezelők speciális feladatai10450-12
450.448.Gépjárművek mechanikai részegységei, diagnosztika10453-12
451.449.Gépjárművek villamos részegységei, diagnosztika10454-12
452.450.Gépjárművek karbantartása, javítás és gyártás utáni ellenőrzése10455-12
453.451.Gépjárműipari munkajog és kommunikáció10456-12
454.452.Gyártósori összeszerelő logisztikai feladatai10458-12
455.453.Logisztika, minőségbiztosítás, gazdasági alapok10459-12
456.454.Gépjárműépítő, -szerelő feladatai10460-12
457.455.Gépjárművek felépítése, szerkezete, szerelése, ellenőrzése10461-12
458.456.Gumijavító műhely üzemeltetése10462-12
459.457.Gumiabroncs-szerelés és -kiegyensúlyozás10463-12
460.458.Gumiabroncs-javítás10464-12
461.459.Csoportmunkák szervezése, irányítása10465-12
462.460.Hajógépüzem működtetése10466-12
463.461.Hajóvezetés10467-12
464.462.Fedélzeti alaptevékenységek10468-12
465.463.Üzemeltetési és biztonsági feladatok10469-12
466.464.Kishajó vezetése10470-12
467.465.Gépházban végzett feladatok10471-12
468.466.Közlekedésépítő alapismeretek10472-12
469.467.Közlekedésépítési ismeretek10473-12
470.468.Hídépítéstan10474-12
471.469.Építésszervezés, gazdálkodás és mérés10475-12
472.470.Útépítéstan10476-12
473.471.Vasútépítéstan10477-12
474.472.Útépítés műszaki alapjai10478-12
475.473.Útépítés építési alapjai10479-12
476.474.Útépítési feladatok10480-12
477.475.Térburkolási feladatok10481-12
478.476.Járműfényező feladatai10482-12
479.477.Általános vállalkozási feladatok10483-12
480.478.A felület-előkészítés feladatai10484-12
481.479.A felületbevonás kivitelezése, utókezelése10485-12
482.480.Gyártósori összeszerelő feladatai10486-12
483.481.Karosszérialakatos feladatai10487-12
484.482.Fa megmunkálása, fahajók építése10488-12
485.483.Műanyag gyártása, műanyaghajók építése10489-12
486.484.Hajóberendezések, szerelvények készítése, beépítése10490-12
487.485.Hajó javítása, karbantartása, hajó átadása10491-12
488.486.Hajógépészeti, elektronikai berendezések beépítése10492-12
489.487.Biztonságos munkavégzés, gazdasági, vállalkozási teendők10493-12
490.488.Informatikai, elektrotechnikai, technológiai alaptevékenységek
végzése
10494-12
491.489.Vasúti biztosítóberendezések10495-12
492.490.Közlekedés-szállítási alapok10496-12
493.491.Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladatai10497-12
494.492.Légiszállítási feladatok10498-12
495.493.Hajózási és kikötői üzemvitel10499-12
496.494.Vállalkozások menedzselése10500-12
497.495.Szállítmányozási ügyintéző feladatai10501-12
498.496.Motor- és kerékpárszerelés gépészeti alapjai10502-12
499.497.Motor- és kerékpárszerelés üzemviteli alapjai10503-12
500.498.Kerékpárszerelő feladatai10504-12
501.499.Motorkerékpár szerkezete10505-12
502.500.Motorkerékpár elektronikai alapjai10506-12
503.501.Mechanikai és villamos mérések, diagnosztika10507-12
504.502.Vízi sportmotor-szerelés szakmai alapjai10509-12
505.503.Hajózási alapok10510-12
506.504.Vasúti forgalmi alapok10511-12
507.505.Vasúti pénztári alapok10512-12
508.506.Pályavasúti alapok10513-12
509.507.Vonat fel- és átvevő, valamint raktárnok forgalmi alapok10514-12
510.508.Vasúti árufuvarozás alapok10515-12
511.509.Vasúti árufuvarozási szolgáltatás és logisztika10516-12
512.510.Vasúti fuvareszköz-gazdálkodás10517-12
513.511.Nemzetközi díjszabási ismeretek10518-12
514.512.Pénztári el- és leszámolási ismeretek10519-12
515.513.Belföldi díjszabási ismeretek10520-12
516.514.Vasútforgalmi ismeretek10521-12
517.515.Gyermekellátási alapfeladatok10522-12
518.516.Gyermekfelügyelői feladatok10523-12
519.517.Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok10524-12
520.518.A szociális ellátás általános tevékenységei10525-12
521.519.Gyermekotthoni tevékenységek10526-12
522.520.A szükségletfelmérés és a problémamegoldás részfeladatai10527-12
523.521.Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok10528-12
524.522.A napközbeni gyermekellátás feladatai10529-12
525.523.A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai10530-12
526.524.A látássérült személyek közlekedés-rehabilitációja10531-12
527.525.A családi környezet felkészítésének feladatai10532-12
528.526.A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre
való felkészítés feladatai
10533-12
529.527.A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai10534-12
530.528.Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési
feladatai
10535-12
531.529.Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési
feladatai
10536-12
532.530.A vakvezető kutyák kiképzése10537-12
533.531.A vakvezető kutyák munkába állítása10538-12
534.532.Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs alapok10539-12
535.533.A mozgássérült-segítő kutyák kiképzése10540-12
536.534.Hallássérültek rehabilitációja10541-12
537.535.Az epilepszia neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai
ismeretanyaga
10542-12
538.536.A hallássérült-segítő kutyák kiképzése10543-12
539.537.Az epilepszia roham-jelző kutyák kiképzése10544-12
540.538.A kutyák viselkedése, állatjólét10545-12
541.539.Terápiás kutyák alkalmazása10546-12
542.540.Kommunikáció és konfliktuskezelés10547-12
543.541.A habilitációs kutyák kiképzése10548-12
544.542.A jelnyelvi tolmácsolás általános alapjai10549-12
545.543.A jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai10550-12
546.544.A jelnyelvi tolmácsolás módszertana10551-12
547.545.Jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban10552-12
548.546.Jelnyelv - B2 szinten10553-12
549.547.Jelnyelv - C1 szinten10554-12
550.548.Jelnyelvi tolmácsolási szakirányok10555-12
551.549.Gondozási-ápolási feladatok10556-12
552.550.Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai10557-12
553.551.Önálló szociális segítő feladatok10558-12
554.552.Elsősegély-nyújtási feladatok10559-12
555.553.Rehabilitációs feladatok10560-12
556.554.A rehabilitáció adminisztrációs feladatai10561-12
557.555.Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok10562-12
558.556.Szociális munka adminisztrációja10563-12
559.557.Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési
feladatok
10564-12
560.558.Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés10565-12
561.559.Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése10566-12
562.560.Mentálhigiénés feladatok10567-12
563.561.Munka és terápiás jellegű foglalkozások szervezési feladatai10568-12
564.562.Gondozási-ápolási alapfeladatok10569-12
565.563.A szükségletek felmérése10570-12
566.564.Sajátos gondozási feladatok10571-12
567.565.Gondozási-ápolási adminisztráció10572-12
568.566.Személyes gondoskodás10574-12
569.567.Szociális szervezés10575-12
570.568.Szakgondozási adminisztráció10576-12
571.569.Addiktológiai gondozási feladatok10577-12
572.570.Addiktológiai adminisztrációs feladatok10578-12
573.571.Pszichiátriai gondozási feladatok10579-12
574.572.A pszichiátriai gondozás adminisztrációs feladatai10580-12
575.573.Időskorúak támogatási feladatai10581-12
576.574.A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladatai10582-12
577.575.Artista szaknak megfelelő produkció10583-12
578.576.Jogi, gazdálkodási és marketing ismeretek10584-12
579.577.Cirkusztörténet és szakmai nyelv10585-12
580.578.Művészetelmélet és ábrázolás10586-12
581.579.Művészeti vállalkozások működtetése10587-12
582.580.Tervezés és technológia10588-12
583.581.Kortárs szakmai környezet10589-12
584.582.Dekoratőr technológia10590-12
585.583.Kirakat- és térrendezés10591-12
586.584.Lakberendezés10592-12
587.585.Lakberendezői tervezés10593-12
588.586.Művészetelméleti alapok és ábrázolási gyakorlat10594-12
589.587.Díszműkovácsolás szakmai tervezés10595-12
590.588.Díszműkovács elméleti és gyakorlati feladatai10596-12
591.589.Fémipari alapok10597-12
592.590.Stílus és divat szakmai rajz, modern és kortárs szakmai
környezet
10598-12
593.591.Divattervezés10599-12
594.592.Stílusalakítás10600-12
595.593.Jelmeztervezés10601-12
596.594.Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet)10602-12
597.595.Egyházi zene szolgáltatása10603-12
598.596.Kántor-énekvezető tevékenysége10604-12
599.597.Kántor-kórusvezető tevékenysége10605-12
600.598.Kántor-orgonista tevékenysége10606-12
601.599.Díszítőfestő tervezés és technológia10607-12
602.600.Díszítőfestő szakmai rajz és kortárs szakmai környezet10608-12
603.601.Díszítőfestészet10609-12
604.602.Grafikai alapok10610-12
605.603.Grafikai illusztrálás10611-12
606.604.Alkalmazott grafikai munka10612-12
607.605.Munkavédelem színházi munkaterületeken10613-12
608.606.Bábkészítés10614-12
609.607.Bábszínészi alakítás10615-12
610.608.Színpadi és filmszínészi alakítás10616-12
611.609.Színészi alakítás10617-12
612.610.Gyakorló hangszerkészítő és - javító
(vonós/pengetős/vonókészítő ) tevékenysége
10618-12
613.611.Gyakorló hangszerkészítő és - javító (zongora) tevékenysége10619-12
614.612.Gyakorló hangszerkészítő és - javító (fafúvós) tevékenysége10620-12
615.613.Gyakorló hangszerkészítő és - javító (rézfúvós) tevékenysége10621-12
616.614.Gyakorló hangszerkészítő és - javító (orgonaépítő)
tevékenysége
10622-12
617.615.Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő )
tevékenysége
10623-12
618.616.Színpadi (pódiumi) munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatai10624-12
619.617.A hanglemez-bemutató tevékenysége10625-12
620.618.Jazz hangszeres zenélés10626-12
621.619.Jazz éneklés10627-12
622.620.Biztonságtechnikai tevékenység10628-12
623.621.Gyalogos kaszkadőr tevékenysége10629-12
624.622.Alapesés technikái10630-12
625.623.Gipszmodell és gipszforma készítés10631-12
626.624.Motoros kaszkadőr tevékenysége10632-12
627.625.Autós kaszkadőr tevékenysége10633-12
628.626.Művészetelmélet és vizuális gyakorlat10634-12
629.627.Kerámia-porcelán szakmaelmélet10635-12
630.628.Kerámia-porcelán előtanulmányok10636-12
631.629.Kerámia- és porcelán tárgyak gyártása10637-12
632.630.Kiadványszerkesztés előkészítése10638-12
633.631.Szöveg- és képfeldolgozási feladatok10639-12
634.632.Tördelés, nyomdai előkészítés10640-12
635.633.Korrektori feladatok10641-12
636.634.Hangfelvételek készítése, hangkultúra10642-12
637.635.Klasszikus hangszeres zenélés10643-12
638.636.Éneklés10644-12
639.637.Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása10645-12
640.638.Zeneszerzés10646-12
641.639.A könyvesbolt/antikvárium működtetése10647-12
642.640.A könyvkereskedő munkája10648-12
643.641.Az antikvárius munkája10649-12
644.642.A közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásai,
tevékenységük rendszere
10650-12
645.643.Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek10651-12
646.644.Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai tervezésmódszertan10652-12
647.645.Az egész életen át tartó tanulás10653-12
648.646.Kulturális menedzsment10654-12
649.647.Kulturális turizmus és fesztiválszervezés10655-12
650.648.Helyi társadalom- és kultúraismeret10656-12
651.649.Kulturális rendezvények szervezése10657-12
652.650.Kulturális szervezetek és intézmények működése,
közművelődési tevékenysége
10658-12
653.651.Számítógépes grafikai programok10659-12
654.652.Szaktörténet és munkakörnyezet10660-12
655.653.Mozgókép és animáció készítés10661-12
656.654.Produkciós munkacsoport vezetése10662-12
657.655.Fővilágosító tevékenysége10663-12
658.656.Gyártásvezető tevékenysége10664-12
659.657.A mozgóképszakma vállalkozási ismeretei és társadalmi
környezete
10665-12
660.658.A mozgóképgyártás technológiája10666-12
661.659.Produkciós asszisztens tevékenysége10667-12
662.660.Rögzítésvezető tevékenysége10668-12
663.661.Utómunka-asszisztens tevékenysége10669-12
664.662.Mozgóképgyártó hangtechnikus tevékenysége10670-12
665.663.Szerkesztő-műsorvezető tevékenysége10671-12
666.664.Televíziós kameraman tevékenysége10672-12
667.665.Vállalkozási alapismeretek (Kerámia-, porcelánkészítő)10673-12
668.666.Utómunka-szakasszisztens tevékenysége10674-12
669.667.Mozigépész tevékenysége10675-12
670.668.Mozgóképterjesztő és - üzemeltető tevékenysége10676-12
671.669.Múzeumi tárgyak nyilvántartása, kezelése10677-12
672.670.Preparátori tevékenység ellátása10678-12
673.671.Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelés10679-12
674.672.A műtárgyvédelmi asszisztensi tevékenység10680-12
675.673.Népi kézműves vállalkozás működtetése10681-12
676.674.Népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenysége10683-12
677.675.Oktatói tevékenység (a Népi kézműves szakképesítés
szakmairányaiként)
10684-12
678.676.Csipkekészítés10685-12
679.677.Faműves fajáték készítés10686-12
680.678.Fazekasság10687-12
681.679.Gyékény-, szalma-, csuhétárgy készítés10688-12
682.680.Kézi és gépi hímzés10689-12
683.681.Kosárfonás10690-12
684.682.Fonottbútor készítés10691-12
685.683.Szőnyegszövés10692-12
686.684.Takács mesterség10693-12
687.685.Nemezkészítés10694-12
688.686.Népi bőrművesség10695-12
689.687.Aranyművesség10696-12
690.688.Aranyművesség alapjai10697-12
691.689.Ötvös, fémműves szakmai rajz és plasztika, kortárs szakmai
környezet
10698-12
692.690.Fémművesség10699-12
693.691.Az ötvösség egyéb területei10700-12
694.692.A míme meghatározó formai arculata10701-12
695.693.A pantomimes produkciója és szereplése10702-12
696.694.A pantomimes szakmához kötődő egyéb elemek10703-12
697.695.Projekt előkészületi munkálatok10704-12
698.696.A projekt lebonyolítása és lezárása10705-12
699.697.Önfejlesztés és önképzés10706-12
700.698.A könyvtári rendszer működése10707-12
701.699.Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás10708-12
702.700.Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás10709-12
703.701.Levéltár, ügyvitel történet10710-12
704.702.Iratok feldolgozása10711-12
705.703.Irattári, levéltári kezelés10712-12
706.704.Az ügykezelő tevékenysége10713-12
707.705.A segédlevéltáros tevékenysége10714-12
708.706.Üzemeltetés és biztonságtechnika10715-12
709.707.Hangtechnika10716-12
710.708.Színpadtechnika10717-12
711.709.Szcenika10718-12
712.710.Színpadi világítástechnika10719-12
713.711.Szoborkészítés10720-12
714.712.Szórakoztató zenész tevékenysége10721-12
715.713.Előadó-művészeti tevékenység10722-12
716.714.Klasszikus balett10723-12
717.715.Kortárs- modern tánc10724-12
718.716.Néptánc10725-12
719.717.Színházi tánc10726-12
720.718.Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kortárs szakmai
környezet
10727-12
721.719.Üvegtárgyak meleg- és hidegalakítása10728-12
722.720.Üvegfestés, ólmozottüveg-készítés10729-12
723.721.Zenei és filmhang alapismeretek10730-12
724.722.Szoftverek, hangfeldolgozás10731-12
725.723.Produkció, reprodukció, elektronikus zenekészítés10732-12
726.724.Az audiovizuális szakmák vállalkozási ismeretei és környezete10733-12
727.725.Hangtechnikai alapismeretek10734-12
728.726.Hangosítás10735-12
729.727.Hangfelvétel, stúdiómunka10736-12
730.728.Hangosító rendszer tervezési, művezetési alapismeretek10737-12
731.729.Hangosító rendszerek10738-12
732.730.Vezetési, szervezési, technikai alapismeretek10739-12
733.731.Színházi rendszerek, munkamódszerek10740-12
734.732.Stúdiórendszerek, munkamódszerek10741-12
735.733.Népi hangszeres zenélés (a tanszak és hangszer
megnevezésével)
10742-12
736.734.Népdaléneklés10743-12
737.735.Néprajz és népzene10744-12
738.736.Díszlettervezés10745-12
739.737.Bronzműves és szoboröntő feladatok10746-12
740.738.Műsorkészítés10747-12
741.739.Film-, videó-, szinkronhang készítés10748-12
742.740.Kortárs szakmai ismeretek10749-12
743.741.Festészet10750-12
744.742.Közösségfejlesztő animátor tevékenységei10751-12
745.743.Internethang készítés10752-12
746.744.Közgyűjteményi műtárgyvédelem10758-12
747.745.A bőrtárgyak restaurálása10759-12
748.746.A fatárgyak restaurálása10760-12
749.747.A fémtárgyak restaurálása10761-12
750.748.Papír - és könyvrestaurálás10762-12
751.749.A régészeti anyagok restaurálása10764-12
752.750.A szilikáttárgyak restaurálása10765-12
753.751.Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok10766-12
754.752.Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás10767-12
755.753.Közvetlen adózási feladatok10768-12
756.754.Közvetett adózási feladatok10769-12
757.755.Egyéb adózási feladatok ellátása10770-12
758.756.Számviteli feladatok ellátása10771-12
759.757.Adótanácsadási tevékenység10772-12
760.758.Jogi feladatok a gyakorlatban10773-12
761.759.Pénzügyi feladatok ellátása10774-12
762.760.Adózási feladatok ellátása10775-12
763.761.Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása10776-12
764.762.Államháztartási számviteli feladatok ellátása10777-12
765.763.Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása10778-12
766.764.Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása10779-12
767.765.Marketing, biztosítási és kockázatkezelési feladatok10780-12
768.766.Közgazdaságtani feladatok10781-12
769.767.Biztosításelmélet és biztosítási tanácsadás10782-12
770.768.Biztosítási jogi feladatok10783-12
771.769.Biztosításmatematikai feladatok10784-12
772.770.Biztosításinformatikai feladatok10785-12
773.771.Egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása10786-12
774.772.Egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása10787-12
775.773.Számviteli szervezési feladatok ellátása10788-12
776.774.Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása10789-12
777.775.A hazai ellenőrzés rendszere és módszertana10790-12
778.776.Az ellenőrzési ismeretek és módszerek alkalmazása10791-12
779.777.Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti
kereteinek értelmezése
10792-12
780.778.Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS)
értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása
10793-12
781.779.Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása10794-12
782.780.Ellenőrzés, adótervezés10795-12
783.781.Forgalmi adózás, adótervezés10796-12
784.782.Jövedelemadózás, adótervezés10797-12
785.783.Nemzetközi adózás, adótervezés10798-12
786.784.Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása10799-12
787.785.Pénzügyi szervezetek számviteli feladatainak ellátása10800-12
788.786.Pénzügyi szervezetek számviteli szervezési feladatainak
ellátása
10801-12
789.787.Pénzügyi szervezetek elemzési - ellenőrzési feladatainak
ellátása
10802-12
790.788.Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai10803-12
791.789.Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása10804-12
792.790.Pénzügyi elemzés feladatai10805-12
793.791.Bankszakmai ismeretek alkalmazása10806-12
794.792.Hitelügyletek megvalósításának feladatai10807-12
795.793.Számviteli feladatok a gyakorlatban10808-12
796.794.Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban10809-12
797.795.Civil szervezet alapítása és vezetése10810-12
798.796.Közösségszervezés10811-12
799.797.Projektek tervezése és projektmenedzsment10812-12
800.798.Civil szervezetek gazdálkodása10813-12
801.799.Programszervezés és nonprofit marketing10814-12
802.800.Információtechnológiai alapok10815-12
803.801.Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés10817-12
804.802.CNC gépkezelés, programozás10818-12
805.803.CAM alapok10819-12
806.804.CAD alapok10820-12
807.805.Gazdaság alapok és rendszerszervezés10821-12
808.806.Informatika alkalmazása10822-12
809.807.Távközlés-elektronikai alaptevékenység10823-12
810.808.Távközlési és informatikai hálózat építése10824-12
811.809.Hálózatszerelés és mérés10825-12
812.810.Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi
kommunikáció
10826-12
813.811.Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások10827-12
814.812.Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete10828-12
815.813.Közösségi IT mentor feladatai10829-12
816.814.Közösségi informatikai szolgáltató feladatai10830-12
817.815.e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok
ellátása
10831-12
818.816.Műszaki informatika10832-12
819.817.Hálózati alapok10833-12
820.818.Számítógépes hibaelhárítás10834-12
821.819.Alkalmazás fejlesztés10835-12
822.820.Multimédia alkalmazásfejlesztés10836-12
823.821.Mobil alkalmazások fejlesztése10837-12
824.822.Internetes alkalmazásfejlesztés10838-12
825.823.Infokommunikációs alaptevékenységek10839-12
826.824.Távközlési szaktevékenység végzése10840-12
827.825.Beszédátviteli rendszerek üzemeltetése10841-12
828.826.Access és magánhálózati rendszerek üzemeltetése10842-12
829.827.Műsorközlő rendszerek üzemeltetése10843-12
830.828.Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése10844-12
831.829.Postai ügyintézés10845-12
832.830.Térinformatika10846-12
833.831.Geodézia10847-12
834.832.A közbeszerzés alapjai10848-12
835.833.Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat10849-12
836.834.A textiltárgyak restaurálása10850-12
837.835.Fotográfiai elmélet10854-12
838.836.Fotográfiai gyakorlat10855-12
839.837.A kaszkadőr vállalkozási ismeretei10856-12
840.838.Lovas kaszkadőr tevékenysége10857-12
841.839.Jogi alapintézmények10858-12
842.840.Közbeszerzési gyakorlat10859-12
843.841.Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási10860-12
cselekmények
844.842.Adminisztratív és ügyviteli feladatok10861-12
845.843.Pénzügyi és számviteli alapfeladatok10862-12
846.844.Statisztikai feladatok10863-12
847.845.Hulladékkereskedelem10864-12
848.846.Hulladéktelep-kezelés10865-12
849.847.Hulladékfeldolgozógép-kezelés10866-12
850.848.Hulladékgyűjtés és -szállítás10867-12
851.849.Hulladékválogatás és -feldolgozás10868-12
852.850.Környezetvédelmi technikus feladatok10869-12
853.851.Környezetvédelmi ügyintéző feladatok10870-12
854.852.Hulladékgazdálkodás10871-12
855.853.Környezetvédelmi mérések10872-12
856.854.Nukleáris környezetvédelem10873-12
857.855.Települési környezetvédelem10874-12
858.856.Természetvédelmi szaktechnikusi tevékenységek10875-12
859.857.Természetvédelmi mérések10876-12
860.858.Gazdálkodás és turizmus a védett területeken10877-12
861.859.Vízgazdálkodás10878-12
862.860.Vízműkezelés, -üzemeltetés10879-12
863.861.Csatornamű-kezelés, -üzemeltetés10880-12
864.862.Fürdőüzem-üzemeltetés10881-12
865.863.Víz- és szennyvízkezelő üzemeltetési feladatai10882-12
866.864.Vízkárelhárítás10883-12
867.865.Vízügyi technikusi feladatok10884-12
868.866.Édesipari félkésztermék gyártás10885-12
869.867.Cukorkagyártás10886-12
870.868.Csokoládétermék-gyártás10887-12
871.869.Kávé és pótkávé gyártás10888-12
872.870.Édesipari tartóssütemény gyártás10889-12
873.871.Élelmiszeripari vállalkozások működtetése10890-12
874.872.Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás10891-12
875.873.Élelmiszeranalitika10892-12
876.874.Élelmiszeranalitikai vizsgálatok10893-12
877.875.Élelmiszeripari műveletek és gépek10894-12
878.876.Általános élelmiszeripari technológiák10895-12
879.877.Élelmiszeranalitikai számítások10896-12
880.878.Gyümölcspálinka-gyártás és jövedéki szabályozás10897-12
881.879.Sajt- és túrógyártás10898-12
882.880.Sörgyártás és jövedéki szabályozás10899-12
883.881.Tejtermékgyártás10900-12
884.882.Üdítőital-, ásványvíz- és szikvízgyártás10901-12
885.883.Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás10902-12
886.884.Élelmiszeripari alapmérések10903-12
887.885.Higiénia és minőségbiztosítás10904-12
888.886.Szőlőtermesztés10905-12
889.887.Borászati technológia10906-12
890.888.Borászati gépek10907-12
891.889.Édesipari termékek gyártása10908-12
892.890.Cukoripari termékgyártás10909-12
893.891.Italgyártás10910-12
894.892.Keményítő és keményítő hidrolizátum gyártása10911-12
895.893.Élesztő- és ecetgyártás10912-12
896.894.Maláta- és sörgyártás10913-12
897.895.Szeszgyártás10914-12
898.896.Hús- és baromfiipari termékelőállítás10915-12
899.897.Malom- és keveréktakarmány-ipari termékgyártás10916-12
900.898.Sütőipari és cukrászati termékgyártás10917-12
901.899.Zöldség- és főzelékkészítmények10918-12
902.900.Gyümölcskészítmények10919-12
903.901.Állati eredetű termékek10920-12
904.902.Tejipari termékek gyártása10921-12
905.903.Gépek karbantartása, vezérlése10923-12
906.904.Élelmiszeripari géptan10924-12
907.905.Agrárműszaki alapok10925-12
908.906.A húsipari és malomipari munkavégzés követelményei10926-12
909.907.Vágóhídi munka10927-12
910.908.Darabolás, csontozás10928-12
911.909.Másodlagos húsipari feldolgozás10929-12
912.910.Húsipari értékesítés10930-12
913.911.Speciális állatfeldolgozás10931-12
914.912.Mérések, dokumentálás, gazdálkodás10934-12
915.913.Tárolás, szárítás, keveréktakarmány-gyártás10935-12
916.914.Gabonafeldolgozás10936-12
917.915.Előkészítő és befejező műveletek10937-12
918.916.Tésztakészítés10938-12
919.917.Tésztafeldolgozás10939-12
920.918.Kelesztés, vetés-előkészítés10940-12
921.919.Sütés10941-12
922.920.Mézeskalács készítés10942-12
923.921.Borászati szakmai gépek10943-12
924.922.Borászati gyakorlat10944-12
925.923.A szőlőtermesztés technológiája10945-12
926.924.A szőlőtermesztés szakmai gépei10946-12
927.925.A szőlőtermesztés gyakorlata10947-12
928.926.Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok10948-12
929.927.Sommelier tevékenysége10949-12
930.928.Lógondozási feladatok10951-12
931.929.Lovaglási feladatok II.10952-12
932.930.Fogathajtási feladatok10953-12
933.931.Túravezetés, lovagoltatás10954-12
934.932.Állattenyésztés és állategészségügy műszaki alapjai10957-12
935.933.Állategészségtan10958-12
936.934.Állattenyésztés10959-12
937.935.Vállalkozási, kereskedelmi alapok10960-12
938.936.Kertészeti alapismeretek10961-12
939.937.Kertészeti munkavállalói ismeretek10962-12
940.938.Szabadföldi dísznövénytermesztés10963-12
941.939.Fásszárú dísznövénytermesztés10964-12
942.940.Növényházi dísznövénytermesztés10965-12
943.941.Erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek10966-12
944.942.Erdőművelés10967-12
945.943.Erdőhasználat10968-12
946.944.Vadászat10969-12
947.945.Vadgazdálkodás10970-12
948.946.Erdőgazdasági géptan10971-12
949.947.Erdőbecslés, erdőrendezés10972-12
950.948.Erdészeti gazdálkodás, vezetés, szervezés10973-12
951.949.Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem10974-12
952.950.Agrárműszaki erőforrások10975-12
953.951.Erdőgazdasági termelés gépei10976-12
954.952.Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban10977-12
955.953.Növénytani és vállalkozási ismeretek10979-12
956.954.Gallyazás, darabolás10980-12
957.955.Fakitermelés10981-12
958.956.Erdőművelés10982-12
959.957.Erdészeti és vadászati alapismeretek10983-12
960.958.Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás10984-12
961.959.Lakott területi fakitermelés10985-12
962.960.Geodéziai alapismeretek10986-12
963.961.Digitális térképkezelés10987-12
964.962.Fotogrammetria feladatai10988-12
965.963.Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai10989-12
966.964.A térinformatika feladatai10990-12
967.965.Mérnökgeodézia feladatai10991-12
968.966.Geodéziai menedzsment10992-12
969.967.CAD-ismeretek10993-12
970.968.A távérzékelés feladatai10994-12
971.969.Kartográfiai térképszerkesztés feladatai10995-12
972.970.A földügyi térinformatika feladatai10996-12
973.971.Állattartás10997-12
974.972.Növénytermesztés10998-12
975.973.Kertészeti alapok10999-12
976.974.Mezőgazdasági géptan11000-12
977.975.Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel11001-12
978.976.Gazda kiegészítő tevékenységei11002-12
979.977.Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok11003-12
980.978.Takarmányozás11004-12
981.979.Szaporítás és utódgondozás feladatai11005-12
982.980.Ökológiai növénytermesztés11006-12
983.981.Ökológiai állattartás11007-12
984.982.Ökológiai kertgazdálkodás11008-12
985.983.Környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás11009-12
986.984.Édesvízi haltenyésztés11010-12
987.985.Természetesvízi halászat11011-12
988.986.Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek11012-12
989.987.Biológiai és halegészségügyi alapismeretek11013-12
990.988.Elektromos halászgép kezelése11014-12
991.989.Horgásztó üzemeltetése11015-12
992.990.Lótenyésztési feladatok11016-12
993.991.Lovaglási feladatok I.11017-12
994.992.A ló belovaglásának feladatai11018-12
995.993.Patkolókovács feladatok11019-12
996.994.Patkolókovács fémipari és vállalkozási feladatai11020-12
997.995.Az állattartási és állategészségügyi ismeretek11021-12
998.996.Tenyésztési és szaporítási ismeretek11022-12
999.997.Hobbiállatok takarmányozása11023-12
1000.998.Kerti munkák11024-12
1001.999.Kertészeti termesztés11025-12
1002.1000.Gyógynövénytermesztés11026-12
1003.1001.A fűszernövény termesztés11027-12
1004.1002.Gyümölcstermő növények termesztése11028-12
1005.1003.Zöldségnövények termesztése11029-12
1006.1004.Általános kinológia11030-12
1007.1005.Kutyakozmetikai ismeretek11031-12
1008.1006.Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika)11032-12
1009.1007.Család- és háztartásellátás11033-12
1010.1008.Üzemgazdaság, ügyvitel11034-12
1011.1009.Vendéglátás11035-12
1012.1010.Napi tevékenységek11036-12
1013.1011.Falusi vendégfogadás11037-12
1014.1012.Kreatív textilfeldolgozás11038-12
1015.1013.Mezőgazdasági termelés és feldolgozás11039-12
1016.1014.A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek11040-12
1017.1015.A méhészet technológiája11041-12
1018.1016.Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés11042-12
1019.1017.A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás11043-12
1020.1018.Mezőgazdasági munkagépek11044-12
1021.1019.Mezőgazdasági gépek üzemeltetése11045-12
1022.1020.Erőgépek11046-12
1023.1021.Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek11047-12
1024.1022.Agrárgépészeti alapfeladatok11048-12
1025.1023.Mezőgazdasági termelés gépei11049-12
1026.1024.Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban11050-12
1027.1025.Mezőgazdasági és vállalkozási ismeretek11051-12
1028.1026.Gépüzemeltetés és -karbantartás11052-12
1029.1027.Szántóföldi növénytermesztés11053-12
1030.1028.Állattenyésztés és -tartás11054-12
1031.1029.Agrár- és élelmiszeripari termékek forgalmazása11055-12
1032.1030.Marketing ismeretek (agrár ágazat)11056-12
1033.1031.Adminisztrációs és ügyviteli feladatok11057-12
1034.1032.Gyümölcstermesztés11058-12
1035.1033.Szőlőtermesztés (Kertészeti szaktechnikus)11059-12
1036.1034.Zöldségtermesztés11060-12
1037.1035.Dísznövénytermesztés11061-12
1038.1036.Növényvédőszer ismeret és használat11062-12
1039.1037.Növényvédelmi technológiák11063-12
1040.1038.Növényvédő szerek kijuttatása11064-12
1041.1039.Fenntartható vidékfejlesztés11065-12
1042.1040.Településfejlesztés11066-12
1043.1041.Alternatív jövedelemszerzés11067-12
1044.1042.Támogatások, pályázatok11068-12
1045.1043.Kertfenntartás11069-12
1046.1044.Dísznövényismeret11070-12
1047.1045.Parképítés11072-12
1048.1046.Kerttervezési alapismeretek11073-12
1049.1047.Növényismeret és -kezelés11074-12
1050.1048.Virágkötészet11075-12
1051.1049.Virágkereskedelem11076-12
1052.1050.Virágeladás alapjai11077-12
1053.1051.Térberendezés11078-12
1054.1052.Mezőgazdasági gépjavítási alapok11079-12
1055.1053.Javítástechnológiai feladatok11080-12
1056.1054.Agrárgazdasági gépek javítása11081-12
1057.1055.Kertészeti növénytermesztés11082-12
1058.1056.Hobbiállat-forgalmazás jogi és vállalkozási alapjai11083-12
1059.1057.Méhbiológia, méhegészségügy11084-12
1060.1058.Magasban végzett szerelések11093-12
1061.1059.Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek11094-12
1062.1060.Emelőgépek üzemviteli sajátossága11095-12
1063.1061.Emelőgép-ügyintézői feladatok11096-12
1064.1062.Blokk üzemeltetése normál üzemi állapotban11097-12
1065.1063.Blokk üzemeltetése átmeneti állapotban11098-12
1066.1064.Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei11099-12
1067.1065.Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása11100-12
1068.1066.Erőművi kazán üzemeltetése11101-12
1069.1067.Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás11102-12
1070.1068.Porcelánfestés11103-12
1071.1069.Kerámia-porcelán tárgykészítés11104-12
1072.1070.Élettani ismeretek az aneszteziológiában11105-12
1073.1071.Általános és speciális aneszteziológia11106-12
1074.1072.Regionális aneszteziológia11107-12
1075.1073.Audiológia11108-12
1076.1074.Hallásakusztika11109-12
1077.1075.Egészségügyi alapismeretek11110-12
1078.1076.Ápolástani alapismeretek11111-12
1079.1077.Fertőtlenítés-sterilizálás11112-12
1080.1078.Szakápolási feladatok11113-12
1081.1079.Kompetenciabővítő ismeretek az ápolásban11114-12
1082.1080.Alapismeretek az egészségügyi ellátásban11115-12
1083.1081.Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció11116-12
1084.1082.Halottkezelés11117-12
1085.1083.Citotechnológia11118-12
1086.1084.Nőgyógyászati citodiagnosztika11119-12
1087.1085.Egyéb citológiai vizsgálatok11120-12
1088.1086.Szakápolás csecsemő és gyermek betegek esetén11121-12
1089.1087.Kompetenciabővítő ismeretek a csecsemő- és
gyermekápolásban
11122-12
1090.1088.Diabetológiai szakápolás és edukáció11123-12
1091.1089.Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálás11124-12
1092.1090.Pedagógiai interakció11125-12
1093.1091.Szakmódszertan11126-12
1094.1092.Általános egészségügyi alapmodul11127-12
1095.1093.Elsősegélynyújtás, toxikológia11128-12
1096.1094.Kártevőirtás11129-12
1097.1095.Fertőtlenítés11130-12
1098.1096.Kártevőirtás gázokkal11131-12
1099.1097.Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos
laborokban
11132-12
1100.1098.Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása11133-12
1101.1099.Epidemiológiai szakápolás11134-12
1102.1100.Rehabilitációs ismeretek11135-12
1103.1101.Akadályozottság, korlátozottság11136-12
1104.1102.Ergoterápia11137-12
1105.1103.Intenzív terápia alapjai11138-12
1106.1104.Intenzív betegellátás11139-12
1107.1105.Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása11140-12
1108.1106.A fizioterápia elmélete és gyakorlata11141-12
1109.1107.Fogászati ismeretek11142-12
1110.1108.Gyermekfogászat fogszabályozás11143-12
1111.1109.Foglalkozás-egészségügyi szakápolás11144-12
1112.1110.Kombinált munka, orthodontiai készülék és implantátum
felépítmény
11145-12
1113.1111.A vesepótló kezelések alapjai11146-12
1114.1112.Kivehető fogpótlás készítése11147-12
1115.1113.Rögzített fogpótlás készítése11148-12
1116.1114.Fülilleszték készítés11149-12
1117.1115.Geriátriai és krónikus beteg szakápolás11150-12
1118.1116.Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél11151-12
1119.1117.Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység11152-12
1120.1118.Diagnosztikus és terápiás beavatkozások11153-12
1121.1119.Egészségfejlesztés11154-12
1122.1120.Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel11155-12
1123.1121.Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia11156-12
1124.1122.A képi diagnosztika alapjai11157-12
1125.1123.A nukleáris medicina alapjai11158-12
1126.1124.A sugárterápia alapjai11159-12
1127.1125.Általános laboratóriumi ismeretek11160-12
1128.1126.Klinikai kémiai vizsgálatok11161-12
1129.1127.Hematológiai és hemosztazeológiai vizsgálatok11162-12
1130.1128.Mikrobiológiai vizsgálatok11163-12
1131.1129.Logisztika11164-12
1132.1130.Mentéstechnika11165-12
1133.1131.Sürgősségi betegellátás11166-12
1134.1132.Hisztotechnikai alapismeretek11167-12
1135.1133.Minőségbiztosítási alapismeretek11168-12
1136.1134.Gyermek intenzív terápia11169-12
1137.1135.Beavatkozások, intenzív ellátások11170-12
1138.1136.Gyermek intenzív szakápolás11171-12
1139.1137.Masszázs elméleti alapjai11172-12
1140.1138.Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák11173-12
1141.1139.Gyógy- és sportmasszázs11174-12
1142.1140.Gyógyászati segédeszköz-forgalmazói alapismeret11175-12
1143.1141.Gyógyászati segédeszköz szakismeret11176-12
1144.1142.Gyógyszerkiadással kapcsolatos komplex tevékenységek11177-12
1145.1143.Gyógyszerellátás11178-12
1146.1144.Gyógyszertárban forgalmazott termékek11179-12
1147.1145.Hematológiai és transzfuziológiai vizsgálatok11180-12
1148.1146.Hospice szakápolás11181-12
1149.1147.Koordinációs ismeretek11182-12
1150.1148.Hisztokémiai eljárások11183-12
1151.1149.Immunhisztokémiai eljárások11184-12
1152.1150.Molekuláris patológiai eljárások11185-12
1153.1151.Kardiológia11186-12
1154.1152.Angiológia11187-12
1155.1153.Klinikai kémiai laboratóriumi diagnosztika11188-12
1156.1154.Képi diagnosztika11189-12
1157.1155.Nukleáris medicina11190-12
1158.1156.Sugárterápia11191-12
1159.1157.Fogászati higiénikus tevékenysége11192-12
1160.1158.Fogászati prevenció, szájhigiéné11193-12
1161.1159.Részletes laboratóriumi ismeretek11194-12
1162.1160.Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi tevékenységek11195-12
elmélete és gyakorlata
1163.1161.Légzőszervi szakápolás11196-12
1164.1162.Szakápolástani ismeretek11197-12
1165.1163.Mentésszervezési és oktatási feladatok11198-12
1166.1164.Mikrobiológiai eljárások11199-12
1167.1165.Műtőszolgálat - fertőtlenítés11200-12
1168.1166.Műtőtechnika, gipszelési alapismeretek11201-12
1169.1167.Műtét előkészítése és lebonyolítása11202-12
1170.1168.Egészségügyi, etikai, jogi alapismeretek11203-12
1171.1169.Műtőszolgálati tevékenységek11204-12
1172.1170.A nefrológiai ellátás alapjai11205-12
1173.1171.Klinikai nefrológia, a veseelégtelenséghez vezető állapotok11206-12
1174.1172.A veseelégtelenséghez vezető állapotok szakápolása11207-12
1175.1173.Onkológiai szakápolás és pszichoonkológia11208-12
1176.1174.Rehabilitáció és betegoktatás, dokumentáció11209-12
1177.1175.Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek11210-12
1178.1176.Egészségügyi technikai alapismeretek11211-12
1179.1177.Kötszerész ortetika-protetika11212-12
1180.1178.Műszerész ortetika-protetika11213-12
1181.1179.Egészségügyi szakmai alapismeretek11214-12
1182.1180.Pszichiátriai szakápolás11215-12
1183.1181.Interakció a pszichiátriai ellátásban11216-12
1184.1182.Gyógyfoglalkoztatás11217-12
1185.1183.A sürgősségi betegellátás alapjai11218-12
1186.1184.Sürgősségi állapotok ellátási algoritmusai11219-12
1187.1185.Hisztotechnikai szakismeretek11220-12
1188.1186.Alapápolás11221-12
1189.1187.Klinikumi ismeretek11222-12
1190.1188.Igazgatás és jog11231-12
1191.1189.Személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány ügyintézés
11232-12
1192.1190.Gépjármű vezetői engedély ügyintézés11233-12
1193.1191.Gépjármű ügyintézés11234-12
1194.1192.Útlevél ügyintézés11235-12
1195.1193.A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának
ügyintézése
11236-12
1196.1194.Építőanyag-ipari gyártás minőségellenőrzése11237-12
1197.1195.Építőanyag-ipari termék minőségellenőrzése11238-12
1198.1196.Erőművi gázturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása11239-12
1199.1197.Erőművi gázturbina hibaelhárítása, karbantartása11240-12
1200.1198.Ipari szigetelő bádogos feladatai11241-12
1201.1199.Alaphajvágás11242-12
1202.1200.Frizurakészítés11243-12
1203.1201.Ingatlanközvetítő feladatai11244-12
1204.1202.Ingatlanvagyon-értékelő feladatai11245-12
1205.1203.Bőrtípusok és rendellenességek11246-12
1206.1204.Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések11247-12
1207.1205.Speciális kozmetikai eljárások11248-12
1208.1206.Szépészeti szolgáltatóegység kialakítása és működtetése11249-12
1209.1207.Lábápolás11250-12
1210.1208.Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek11251-12
1211.1209.Anyagismeret alkalmazásai11252-12
1212.1210.Munkavédelmi menedzsment11253-12
1213.1211.Munkavédelmi kockázatértékelés11254-12
1214.1212.A munkavégzés biztonsága11255-12
1215.1213.Speciális kezelő helyiség üzemeltetése11256-12
1216.1214.Speciális lábápolás11257-12
1217.1215.Tisztítás-technológiai tevékenységek11258-12
1218.1216.Uszodamesteri feladatok11259-12
1219.1217.Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység11260-12
1220.1218.Vízből mentés11261-12
1221.1219.Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás11262-12
1222.1220.Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem11263-12
1223.1221.Tervezési és előkészítési feladatok11264-12
1224.1222.Üvegcsiszolási feladatok11265-12
1225.1223.Audio- és vizuáltechnika11266-12
1226.1224.Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata11267-12
1227.1225.Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata11268-12
1228.1226.Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépek javítása11270-12
1229.1227.A munkatevékenység dokumentálása11271-12
1230.1228.Kereskedelmi, háztartási és vendéglátó-ipari gépek telepítése,
szerelése
11272-12
1231.1229.Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelés11273-12
1232.1230.Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés11274-12
1233.1231.Kisfeszültségű FAM kábelszerelés11275-12
1234.1232.Kisfeszültségű kábelszerelés11276-12
1235.1233.Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelés11277-12
1236.1234.Középfeszültségű FAM szerelés11278-12
1237.1235.Középfeszültségű kábelszerelés11279-12
1238.1236.Órás vállalkozás működtetése11280-12
1239.1237.Mechanikus és elektromos órák javítása11281-12
1240.1238.Órák szervizelése11282-12
1241.1239.Orvosi elektronika11283-12
1242.1240.Robbanásbiztos berendezés kezelése11284-12
1243.1241.Szakszolgálati FAM szerelés11285-12
1244.1242.Műszaki ügyvitel11286-12
1245.1243.Villamosalállomás-ellenőrzés, -kezelés11287-12
1246.1244.Munka előkészítése, átadása11288-12
1247.1245.Villamos elosztóhálózat építése11289-12
1248.1246.Villamos hálózatok karbantartása, helyreállítása11290-12
1249.1247.Elosztóhálózatok mérése, ellenőrzése, kisgépek üzemeltetése11291-12
1250.1248.Villamos gépek berendezések üzemeltetési feltételei11292-12
1251.1249.Villamos berendezések ellenőrzése, mérése, hiba és üzemzavar
elhárítás
11293-12
1252.1250.Villamos hálózat ellenőrzése, üzemeltetése11294-12
1253.1251.Villamos távvezeték építése11295-12
1254.1252.Távvezetékek karbantartása, helyreállítása11296-12
1255.1253.Villamos távvezetékek mérése, ellenőrzése, kisgépek
üzemeltetése
11297-12
1256.1254.Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata11298-12
1257.1255.Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata11299-12
1258.1256.Szállodai adminisztráció11300-12
1259.1257.Szállodai kommunikáció11301-12
1260.1258.Szállodai tevékenységek11302-12
1261.1259.Üzleti gazdálkodás és marketing11303-12
1262.1260.Gyógynövény- és drogismeret alkalmazása11305-12
1263.1261.Toxikológiai ismeretek alkalmazása11306-12
1264.1262.Drogismereti és toxikológiai laboratóriumi feladatok11307-12
1265.1263.Gyógyszergyári minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása11308-12
1266.1264.Gyógyszergyártási ismeretek alkalmazása11309-12
1267.1265.Gyógyszeripari laboratóriumi feladatok11310-12
1268.1266.Ipari üvegművestermék-tervezési feladatok11311-12
1269.1267.Ipari üvegművestermék-készítési munkafolyamatok11312-12
1270.1268.Ipari üvegművestermék-ellenőrzési feladatok11313-12
1271.1269.Műszeres analitikai laboratóriumi feladatok11314-12
1272.1270.Mérési adatok értékelése, analitikai számítások11315-12
1273.1271.Analitikai elemző módszerek11316-12
1274.1272.Papírgyártás és - feldolgozás11317-12
1275.1273.Papíripari alapanyaggyártás11318-12
1276.1274.Papíripari technikus feladatok11319-12
1277.1275.Vegyipari, pirotechnikai anyagismeret11320-12
1278.1276.Tűzijáték szervezési és irányítási ismeretek11321-12
1279.1277.Pirotechnikus-technológiai ismeretek11322-12
1280.1278.Gyártásbiztonsági ismeretek, hulladékanyag-kezelés11323-12
1281.1279.Pirotechnikus-terméküzemeltető feladatok11324-12
1282.1280.Pirotechnikus-raktárkezelő feladatok11325-12
1283.1281.Üveg megmunkálása11326-12
1284.1282.Üvegtermékek gyártása11327-12
1285.1283.Betonszerkezetek gyártásnak előkészítése11328-12
1286.1284.Vasbetonszerkezetek készítése és betonelemek gyártása11329-12
1287.1285.Díszműbádogos feladatok11330-12
1288.1286.Homlokzatépítés és -szerelés11331-12
1289.1287.Nyílászáró- és árnyékolástechnikai szerelés11332-12
1290.1288.Általános kötéltechnika11333-12
1291.1289.Kötéltechnika ipari környezetben11334-12
1292.1290.Szabadidős sportok kötéltechnikája11335-12
1293.1291.Mentés kötéltechnikával11336-12
1294.1292.Műemlékkutatás11337-12
1295.1293.Műemlék-helyreállítás11338-12
1296.1294.Műemlék-konzerválás és fenntartás11339-12
1297.1295.Dokumentáció és makett11340-12
1298.1296.Műemléki épületek szobrászati munkái11341-12
1299.1297.Műemléki helyreállítás alapjai11342-12
1300.1298.Műemléki épületszerkezetek helyreállítása11343-12
1301.1299.Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló feladatok11344-12
1302.1300.Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok11345-12
1303.1301.Tetőfedő munkák11346-12
1304.1302.Vízépítési általános ismeretek11347-12
1305.1303.Vízépítéstan11348-12
1306.1304.Vízépítő technikus zárófeladat készítése11349-12
1307.1305.Alépítményi szigetelések11350-12
1308.1306.Üzemi vízszigetelés11351-12
1309.1307.Csapadékvíz szigetelése11352-12
1310.1308.Melegburkolás előkészítése11353-12
1311.1309.Melegburkolási technológiák11354-12
1312.1310.Munkaruha- és védőruha-készítés11355-12
1313.1311.Ortopédcipő-tervezés11356-12
1314.1312.Egyensúly helyreállításához szükséges tartozékok tervezése,
formázása
11357-12
1315.1313.Ortopédcipő készítése11358-12
1316.1314.Interakció az egészségügyi ellátásban11359-12
1317.1315.Textilipari alapanyagok11360-12
1318.1316.Fonalelőkészítés szövéshez11361-12
1319.1317.Szövet készítése és minősítése11362-12
1320.1318.Fátyol, szalag képzése11363-12
1321.1319.Fonal, cérna gyártása11364-12
1322.1320.Nemszőtt-kelme készítése11365-12
1323.1321.Kötött kelmék készítése, számítógép használatata a kötőiparban11366-12
1324.1322.Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek11367-12
1325.1323.Textíliák elő- és utókezelése11368-12
1326.1324.Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek, és gépei11369-12
1327.1325.Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei11370-12
1328.1326.Biztonságos munkavégzés11371-12
1329.1327.Kádáripari ismeretek11372-12
1330.1328.Bognáripari ismeretek11373-12
1331.1329.Faipari gépek technológiája11374-12
1332.1330.Műbútorasztalos munkák11375-12
1333.1331.Műbútor díszítésének feladatai11376-12
1334.1332.Műbútorjavítás és -felújítás11377-12
1335.1333.Jogi és vállalkozási alapismeretek11378-12
1336.1334.Szöveg- és képfeldolgozás11379-12
1337.1335.Tördelés, nyomóforma-készítés11380-12
1338.1336.Nyomtatási technológiák11381-12
1339.1337.Nyomtatványfeldolgozás11382-12
1340.1338.Termelésszervezés és -irányítás11383-12
1341.1339.Idegen nyelvű ügyfélkapcsolat11384-12
1342.1340.Magyar-, és idegen nyelvű panaszkezelés11385-12
1343.1341.Call/Contact Center rendszer használata idegen nyelven11386-12
1344.1342.Reklám-, marketingtevékenység magyar és idegen nyelven11387-12
1345.1343.Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslése11388-12
1346.1344.Festmények, grafikák értékbecslése11389-12
1347.1345.Műtárgyak értékbecslése11390-12
1348.1346.Bútorok, szőnyegek értékbecslése11391-12
1349.1347.A becsüs általános tevékenysége11392-12
1350.1348.Kisvállalkozások működtetése11394-12
1351.1349.PB-gázcseretelep üzemeltetése11397-12
1352.1350.Értékesítés a töltőállomásokon11398-12
1353.1351.CNC-forgácsolás11399-12
1354.1352.Felvonószerelő munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatai11400-12
1355.1353.Felvonószerelő általános gépészeti technológia11401-12
1356.1354.Felvonók gépészeti elemeinek szerelése11402-12
1357.1355.Felvonók elektromos szerelése, felvonók üzembe helyezése11403-12
1358.1356.Felvonók gépészeti elemeinek karbantartása11404-12
1359.1357.Gáz- és hőtermelőberendezés szerelési feladatai11405-12
1360.1358.Energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás11406-12
1361.1359.Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat11407-12
1362.1360.Hűtéstechnikai hálózat üzemeltetése11411-12
1363.1361.Hűtéstechnikai központkezelés11412-12
1364.1362.Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelés11413-12
1365.1363.Légtechnikai berendezés-szerelés11414-12
1366.1364.Kazángépész (12t/h felett) feladatok11415-12
1367.1365.Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelése11416-12
1368.1366.Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2 t/h) feladatok11417-12
1369.1367.Kazánkezelő (2-12t/h között) feladatok11418-12
1370.1368.Bányagépek kezelése11419-12
1371.1369.Külszíni bányászat11420-12
1372.1370.Létesítményenergetikai rendszerismeret11421-12
1373.1371.Energiaellátó-rendszerek üzemeltetése11422-12
1374.1372.Energiafelhasználó rendszerek üzemeltetése11423-12
1375.1373.Közgazdasági és adminisztrációs feladatok11424-12
1376.1374.Mozgólépcső karbantartó szakirányú feladatai11425-12
1377.1375.Nyomástartóedény-gépészi feladatok11426-12
1378.1376.Kohászati anyagelőkészítés, gépkezelés11427-12
1379.1377.Olvasztár feladatok11428-12
1380.1378.Folyamatos öntés11429-12
1381.1379.Öntőforma készítése11430-12
1382.1380.Kokilla- és nyomásos öntés11431-12
1383.1381.Minták gyártáselőkészítése11432-12
1384.1382.Famintakészlet gyártás11433-12
1385.1383.Műanyagminta-készlet gyártása11434-12
1386.1384.Fémmintakészlet gyártás11435-12
1387.1385.Mintakészlet karbantartása11436-12
1388.1386.Vadászpuskaműves feladatok11437-12
1389.1387.Hengerész feladatok11438-12
1390.1388.Gépi kovács feladatai11439-12
1391.1389.Vízgépészeti és technológiai berendezés-szerelés11440-12
1392.1390.Vegyi- és kalorikusberendezés-szerelés11441-12
1393.1391.A relé jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai11442-12
1394.1392.A relé jelnyelvi tolmácsolás módszertana11443-12
1395.1393.A relé jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban11444-12
1396.1394.Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása11445-12
1397.1395.Társasházkezelő feladatai11446-12
1398.1396.Nyerges gyártmánytervezése11447-12
1399.1397.Nyeregkészítés11448-12
1400.1398.Szíjgyártó termékek fajtái, jellemzői11449-12
1401.1399.Szíjgyártó termékek készítése11450-12
1402.1400.Általános laboráns feladatok11452-12
1403.1401.Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok11453-12
1404.1402.Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok11455-12
1405.1403.Gázhegesztő feladatok11456-12
1406.1404.Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok11457-12
1407.1405.Vegyipari munka- és környezetvédelem11458-12
1408.1406.Pedagógiai, pszichológiai feladatok11464-12
1409.1407.Általános gyógypedagógiai feladatok11465-12
1410.1408.Speciális gyógypedagógiai feladatok11466-12
1411.1409.Oktatási tevékenység11467-12
1412.1410.Kapcsolat a családokkal11468-12
1413.1411.Családpedagógiai gondozás11469-12
1414.1412.Óvodai nevelési feladatok11470-12
1415.1413.Óvodai gondozási feladatok11471-12
1416.1414.Óvodai munkajog, munkavédelem11472-12
1417.1415.Hangszerkészítő és -javító (zongora) tevékenysége11473-12
1418.1416.Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) tevékenysége11474-12
1419.1417.Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) tevékenysége11475-12
1420.1418.Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) tevékenysége11476-12
1421.1419.Gyógyszerkészítmények gyártása11477-12
[6]
1422.1420.Vegyianyagok gyártása11478-12
1423.1421.Vegyipari eljárások és mérések11479-12
1424.1422.Ingatlankezelő feladatai11480-12
1425.1423.Fodrász manuális alapműveletek11484-12
1426.1424.Fodrász vegyszeres műveletek11485-12
1427.1425.Szépségszalon üzemeltetése11486-12
1428.1426.Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai-, és
anyagismeretek
11487-12
1429.1427.Kozmetikai alapműveletek11488-12
1430.1428.Szépészeti szolgáltatóegység működtetése11489-12
1431.1429.Szolgáltatást megalapozó anatómiai és élettani ismeretek11490-12
1432.1430.Kommunikáció és interakció a segítő munkában11491-12
1433.1431.Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában11492-12
1434.1432.Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz- és környezetvédelem11493-12
1435.1433.Környezetvédelmi, vízgazdálkodási alapismeretek11494-12
1436.1434.Takarmányozástan és általános állattenyésztés11495-12
1437.1435.Gáz- és hőtermelőberendezés-műszerész feladatok11496-12
1438.1436.Foglalkoztatás I.11497-12
1439.1437.Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)11498-12
1440.1438.Foglalkoztatás II.11499-12
1441.1439.Munkahelyi egészség és biztonság11500-12
1442.1440.Projektfinanszírozás11501-12
1443.1441.Projektfolyamatok követése11502-12
1444.1442.Turisztikai latin11503-12
1445.1443.Gazdálkodási alaptevékenység ellátása11504-12
1446.1444.Könyvelés számítógépen11505-12
1447.1445.Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok11506-12
1448.1446.Az áruforgalom lebonyolítása11507-12
1449.1447.Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése11508-12
1450.1448.Laboratóriumi technikus analitikai feladatok11509-12
1451.1449.Erdőgazdasági erőforrások11510-12
1452.1450.Járműkarosszériák felépítése, szerkezete, szerelése, ellenőrzése11511-12
1453.1451.A vesepótló kezelésben részesülő betegek szakápolása11512-12
1454.1452.Adóigazgatási feladatok11513-14
1455.1453.Államháztartási feladatok11514-14
1456.1454.Költségvetés-gazdálkodási feladatok11515-14
1457.1455.Diétás ételkészítés11516-14
1458.1456.Táplálkozási alapismeretek11517-14
1459.1457.Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása10158-14
1460.1458.Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása10776-14
1461.1459.Államháztartási számviteli feladatok ellátása10777-14
1462.1460.Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása10779-14
[7]
(ABC
A szakmai követelménymodulok
2.sorszámamegnevezéseazonosító száma)
"
1463.1461.Ipari folyamatok irányítása PLC-vel10001-16
1464.1462.Ipari gyártórendszerek10002-16
1465.1463.Irányítástechnikai alapok10003-16
1466.1464.Pneumatikus és hidraulikus rendszerek10004-16
1467.1465.Villamosipari alaptevékenységek10005-16
1468.1466.Informatikai és műszaki alapok10007-16
1469.1467.Áramkör építése, üzemeltetése10013-16
1470.1468.Mechatronikai rendszerek10014-16
1471.1469.Speciális kezelő helyiség üzemeltetése11256-16
1472.1470.Erősáramú mérések10017-16
1473.1471.Erősáramú szerelések10018-16
1474.1472.Turisztikai termékkínálat10064-16
1475.1473.Turisztikai vállalkozások10065-16
1476.1474.Gazdálkodási alapfeladatok10066-16
1477.1475.Gépírás és irodai alkalmazások12082-16
1478.1476.Gyorsírás12083-16
1479.1477.Üzleti kommunikáció és protokoll12084-16
1480.1478.Rendezvény- és programszervezés10072-16
1481.1479.Titkári ügyintézési gyakorlat12085-16
1482.1480.Általános gumiipari feladatok10076-16
1483.1481.Gumiipari félkész termékek előállítása10077-16
1484.1482.Kaucsukalapú keverékek készítése10079-16
1485.1483.Gumitermékek gyártása10081-16
1486.1484.Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok10082-16
1487.1485.Műanyagipari és gumiipari gépek10083-16
1488.1486.Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai10084-16
1489.1487.Hőre keményedő műanyagok gyártása10086-16
1490.1488.Műanyagfeldolgozás alapjai10087-16
1491.1489.Műanyagfröccsöntés10088-16
1492.1490.Műanyaghegesztés10089-16
1493.1491.Műanyagipari üzemismeretek10090-16
1494.1492.Műanyagok extrudálása10091-16
1495.1493.Műanyagok feldolgozása10092-16
1496.1494.Ruhaipari anyagvizsgálatok10113-16
1497.1495.Ruhaipari gyártmánytervezés10114-16
1498.1496.Textiltermékek összeállítása10115-16
1499.1497.Fehérnemű készítése és értékesítése10116-16
1500.1498.Kötöttáru összeállítása10117-16
1501.1499.Lakástextíliák készítése10118-16
1502.1500.Férfiruhák készítése és értékesítése10119-16
1503.1501.Női ruhák készítése és értékesítése10120-16
1504.1502.Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták10122-16
1505.1503.Varrodai gyártástechnológia, gyártásszervezés és
minőségellenőrzés
10124-16
1506.1504.Informatika alkalmazása a könnyűipari
termelésirányításban
10131-16
1507.1505.Gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban10134-16
1508.1506.Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták és vizsgálati
módszerek
10135-16
1509.1507.Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok10138-16
1510.1508.Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése10139-16
1511.1509.Befektetési piac termékeinek értékesítése10140-16
1512.1510.Biztosítási piac termékeinek értékesítése10141-16
1513.1511.Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció10142-16
1514.1512.Biztosítástechnikai feladatok ellátása10143-16
1515.1513.Független biztosításközvetítői működés10144-16
1516.1514.Speciális ügyintézői feladatok ellátása10146-16
1517.1515.Bérügyi szakfeladatok ellátása10151-16
1518.1516.Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai10152-16
1519.1517.Könyvvezetési feladatok10153-16
1520.1518.Munkaerő-gazdálkodás10154-16
1521.1519.Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása10155-16
1522.1520.Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása10158-16
1523.1521.Vámjogi feladatok ellátása10159-16
1524.1522.Vámtarifa feladatok és áruosztályozás10160-16
1525.1523.Gépészeti alapozó feladatok10162-16
1526.1524.Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem10163-16
1527.1525.Gyártástervezés és gyártásirányítás10170-16
1528.1526.Karbantartás és üzemvitel10171-16
1529.1527.Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok10182-16
1530.1528.Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok10183-16
1531.1529.Öntészeti feladatok10184-16
1532.1530.Kohászati anyagvizsgálatok és mérések10185-16
1533.1531.Kohászati technikus alapfeladatok10186-16
1534.1532.Színesfémkohászati feladatok10188-16
1535.1533.Vaskohászati feladatok10189-16
1536.1534.Bányászati alapismeretek10196-16
1537.1535.Bányászati alapok10200-16
1538.1536.Fluidumkitermelő feladatok10201-16
1539.1537.Gázipari technikusi feladatok10202-16
1540.1538.Mélyfúró feladatok10204-16
1541.1539.Vezetési és szervezési ismeretek10208-16
1542.1540.Épületgépészeti csővezeték-szerelés10209-16
1543.1541.Finommechanikai kötések10219-16
1544.1542.Lőfegyverek javítása10220-16
1545.1543.Lőfegyverek javításának alapjai10221-16
1546.1544.Finommechanikai hajtások10222-16
1547.1545.Műszerész feladatok10223-16
1548.1546.Bútoripari termékek10230-16
1549.1547.Épületasztalos-ipari termékek10231-16
1550.1548.Faipari alapanyagok10232-16
1551.1549.Nyomtatványfeldolgozás10241-16
1552.1550.Color-menedzsment10242-16
1553.1551.Nyomdaipari anyagismeret10243-16
1554.1552.Nyomdaipari gépészeti ismeretek10244-16
1555.1553.Nyomtatási technológiák10245-16
1556.1554.Kézápolás10250-16
1557.1555.Műkörömépítés10251-16
1558.1556.Beton és vasbeton szerkezetek10274-16
1559.1557.Falazás, vakolás10275-16
1560.1558.Szigetelések10277-16
1561.1559.Elektronikai berendezések10320-16
1562.1560.Áramkörök ipari alkalmazása10321-16
1563.1561.Csoportos fitness órák10335-16
1564.1562.Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben10337-16
1565.1563.Közlekedéstechnikai alapok10416-16
1566.1564.Közlekedéstechnikai gyakorlatok10417-16
1567.1565.Járműkarbantartás10418-16
1568.1566.Autószerelő feladatai10421-16
1569.1567.Járműdiagnosztika10422-16
1570.1568.Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor10430-16
1571.1569.Dízelmotoros vasúti járműszerelő feladatai10437-16
1572.1570.Gépkezelők általános ismeretei10443-16
1573.1571.Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő speciális
feladatai
10444-16
1574.1572.Emelőgépkezelő speciális feladatai10445-16
1575.1573.Energiaátalakító berendezés kezelő speciális feladatai10446-16
1576.1574.Építésianyag-előkészítő gépkezelő speciális feladatai10447-16
1577.1575.Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő speciális
feladatai
10448-16
1578.1576.Targoncavezető speciális feladatai10449-16
1579.1577.Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai10450-16
1580.1578.Hídépítéstan10474-16
1581.1579.Útépítéstan10476-16
1582.1580.Vasútépítéstan10477-16
1583.1581.Fa megmunkálása, fahajók építése10488-16
1584.1582.Hajóberendezések, szerelvények készítése, beépítése10490-16
1585.1583.Hajógépészeti, elektronikai berendezések beépítése10492-16
1586.1584.Biztonságos munkavégzés, gazdasági, vállalkozási teendők10493-16
1587.1585.Közlekedés-szállítási alapok10496-16
1588.1586.Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladatai10497-16
1589.1587.Légiszállítási feladatok10498-16
1590.1588.Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek12046-16
1591.1589.Gyermekfelügyelői feladatok10523-16
1592.1590.Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok10524-16
1593.1591.A szociális ellátás általános tevékenységei10525-16
1594.1592.Logisztikai ügyintéző feladatai10034-16
1595.1593.A napközbeni gyermekellátás feladatai10529-16
1596.1594.A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai10530-16
1597.1595.Gondozási-ápolási feladatok10556-16
1598.1596.Önálló szociális segítő feladatok10558-16
1599.1597.Elsősegélynyújtási feladatok10559-16
1600.1598.Gondozási-ápolási alapfeladatok10569-16
1601.1599.A szükségletek felmérése10570-16
1602.1600.Sajátos gondozási feladatok10571-16
1603.1601.Gondozási-ápolási adminisztráció10572-16
1604.1602.Személyes gondoskodás10574-16
1605.1603.Művészeti vállalkozások működtetése10587-16
1606.1604.Tervezés és technológia10588-16
1607.1605.Kortárs szakmai környezet10589-16
1608.1606.Kortárs szakmai környezet és ábrázolás12086-16
1609.1607.Öltözéktervezés12087-16
1610.1608.Stílusalakítás10600-16
1611.1609.Egyházi zene szolgáltatása10603-16
1612.1610.Kántor-énekvezető tevékenysége10604-16
1613.1611.Kántor-kórusvezető tevékenysége10605-16
1614.1612.Kántor-orgonista tevékenysége10606-16
1615.1613.Kerámia-porcelán előtanulmányok10636-16
1616.1614.Korrektori feladatok10641-16
1617.1615.Helyi társadalom- és kultúraismeret10656-16
1618.1616.Kulturális rendezvények szervezése10657-16
1619.1617.Kulturális szervezetek és intézmények működése,
közművelődési tevékenysége
10658-16
1620.1618.Szórakoztató zenész tevékenysége10721-16
1621.1619.Előadó-művészeti tevékenység10722-16
1622.1620.Klasszikus balett10723-16
1623.1621.Kortárs-modern tánc10724-16
1624.1622.Néptánc10725-16
1625.1623.Színházi tánc10726-16
1626.1624.Közösségfejlesztő animátor tevékenységei10751-16
1627.1625.Pénzügyi feladatok ellátása10774-16
1628.1626.Adózási feladatok ellátása10775-16
1629.1627.Államháztartási számviteli feladatok ellátása10777-16
1630.1628.Számviteli feladatok a gyakorlatban10808-16
1631.1629.Civil szervezet alapítása és vezetése10810-16
1632.1630.Közösségszervezés10811-16
1633.1631.Programszervezés és nonprofit marketing10814-16
1634.1632.Információtechnológiai alapok10815-16
1635.1633.Egészségügyi anyagtani alapismeretek12088-16
1636.1634.CNC gépkezelés, programozás10818-16
1637.1635.CAD alapok10820-16
1638.1636.Informatika alkalmazása10822-16
1639.1637.Infokommunikációs hálózatépítés12089-16
1640.1638.Hálózatszerelés és mérés10825-16
1641.1639.A raktáros feladatai10036-16
1642.1640.Közösségi ITmentor feladatai10829-16
1643.1641.Közösségi informatikai szolgáltató feladatai10830-16
1644.1642.e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok
ellátása
10831-16
1645.1643.Műszaki informatika10832-16
1646.1644.Hálózati alapok10833-16
1647.1645.Számítógépes hibaelhárítás10834-16
1648.1646.Multimédia alkalmazásfejlesztés10836-16
1649.1647.Mobil alkalmazások fejlesztése10837-16
1650.1648.Beszédátviteli rendszerek üzemeltetése10841-16
1651.1649.Hozzáférési és magánhálózati rendszerek üzemeltetése10842-16
1652.1650.Műsorközlő rendszerek üzemeltetése10843-16
1653.1651.Onkológiai szakápolás és pszichoonkológia11208-16
1654.1652.Postai ügyintézés10845-16
1655.1653.Térinformatika10846-16
1656.1654.Közbeszerzés alapjai10848-16
1657.1655.Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat10849-16
1658.1656.Jogi alapintézmények10858-16
1659.1657.Hulladékkereskedelem és -gazdálkodás12091-16
1660.1658.Hulladékgyűjtés és -szállítás10867-16
1661.1659.Környezetvédelmi ügyintéző feladatok10870-16
1662.1660.Hulladékgazdálkodás10871-16
1663.1661.Környezetvédelmi mérések10872-16
1664.1662.Vízműkezelő feladatai10879-16
1665.1663.Közlekedés általános ismerete12118-16
1666.1664.Fürdőüzemi gépész feladatai10881-16
1667.1665.Vízkárelhárítási feladatok11685-16
1668.1666.Élelmiszeripari vállalkozások működtetése10890-16
1669.1667.Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás10891-16
1670.1668.Gyümölcspálinka-gyártás10897-16
1671.1669.Sajt- és túrógyártás10898-16
1672.1670.Sörgyártás10899-16
1673.1671.Tejtermékgyártás10900-16
1674.1672.Üdítőital és ásványvízgyártás10901-16
1675.1673.Higiénia és minőségbiztosítás10904-16
1676.1674.Gépek karbantartása, vezérlése10923-16
1677.1675.Élelmiszeripari géptan10924-16
1678.1676.Agrárműszaki alapok10925-16
1679.1677.Vágóhídi munka10927-16
1680.1678.Darabolás, csontozás10928-16
1681.1679.Másodlagos húsipari feldolgozás10929-16
1682.1680.Húsipari értékesítés10930-16
1683.1681.Mézeskalács készítés10942-16
1684.1682.Lógondozási feladatok10951-16
1685.1683.Lovaglási feladatok II.10952-16
1686.1684.Fogathajtási feladatok10953-16
1687.1685.Túravezetés, lovagoltatás10954-16
1688.1686.Állattenyésztés és állategészségügy műszaki alapjai10957-16
1689.1687.Állattenyésztés10959-16
1690.1688.Vállalkozási, kereskedelmi alapok10960-16
1691.1689.Kertészeti alapismeretek10961-16
1692.1690.Kertészeti munkavállalói ismeretek10962-16
1693.1691.Szabadföldi dísznövénytermesztés10963-16
1694.1692.Fásszárú dísznövénytermesztés10964-16
1695.1693.Növényházi dísznövénytermesztés10965-16
1696.1694.Agrárműszaki erőforrások10975-16
1697.1695.Erdőgazdasági termelés gépei10976-16
1698.1696.Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban10977-16
1699.1697.Ügykezelés a közszolgálatban11555-16
1700.1698.Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás10984-16
1701.1699.Geodéziai alapismeretek10986-16
1702.1700.Digitális térképkezelés10987-16
1703.1701.Fotogrammetria feladatai10988-16
1704.1702.Ingatlannyilvántartási ügyintézés feladatai10989-16
1705.1703.A térinformatika feladatai10990-16
1706.1704.Geodéziai menedzsment10992-16
1707.1705.CAD-ismeretek10993-16
1708.1706.Állattartás10997-16
1709.1707.Növénytermesztés10998-16
1710.1708.Kertészeti alapok10999-16
1711.1709.Mezőgazdasági géptan11000-16
1712.1710.Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel11001-16
1713.1711.Takarmányozás11004-16
1714.1712.Kerti munkák11024-16
1715.1713.Kertészeti termesztés11025-16
1716.1714.Üzemgazdaság, ügyvitel11034-16
1717.1715.Napi tevékenységek11036-16
1718.1716.Mezőgazdasági termelés és feldolgozás11039-16
1719.1717.Mezőgazdasági termelés gépei11049-16
1720.1718.Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban11050-16
1721.1719.Kertfenntartás11069-16
1722.1720.Növényismeret11070-16
1723.1721.Parképítés11072-16
1724.1722.Kerttervezési alapismeretek11073-16
1725.1723.Kerámia-porcelán tárgykészítés11104-16
1726.1724.Egészségügyi alapismeretek11110-16
1727.1725.Szakápolási feladatok11113-16
1728.1726.Bővített kompetenciájú betegellátás11734-16
1729.1727.Alapismeretek az egészségügyi ellátásban11115-16
1730.1728.Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció11116-16
1731.1729.Halottkezelés11117-16
1732.1730.Diabetológiai szakápolás és edukáció11123-16
1733.1731.Pedagógiai interakció11125-16
1734.1732.Szakmódszertan11126-16
1735.1733.Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos
laborokban
11132-16
1736.1734.Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása11133-16
1737.1735.Epidemiológiai szakápolás11134-16
1738.1736.Rehabilitációs ismeretek11135-16
1739.1737.Akadályozottság, korlátozottság11136-16
1740.1738.Ergoterápia11137-16
1741.1739.Fogászati ismeretek11142-16
1742.1740.Gyermekfogászat, fogszabályozás11143-16
1743.1741.A vesepótló kezelések alapjai11146-16
1744.1742.Fülilleszték készítés11149-16
1745.1743.Geriátriai és krónikus beteg szakápolás11735-16
1746.1744.Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél11151-16
1747.1745.Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység11152-16
1748.1746.Diagnosztikus és terápiás beavatkozások11153-16
1749.1747.Egészségfejlesztés11154-16
1750.1748.Képi diagnosztika alapjai11157-16
1751.1749.Logisztika11164-16
1752.1750.Mentéstechnika11165-16
1753.1751.Sürgősségi betegellátás11166-16
1754.1752.Gyermek intenzív terápia11169-16
1755.1753.Gyógyászati segédeszköz szakismeret11176-16
1756.1754.Légzőszervi szakápolás11196-16
1757.1755.Szakápolástani ismeretek11197-16
1758.1756.A nefrológiai ellátás alapjai11205-16
1759.1757.Klinikai nefrológia, a veseelégtelenséghez vezető
állapotok
11206-16
1760.1758.A veseelégtelenséghez vezető állapotok szakápolása11207-16
1761.1759.Rehabilitáció és betegoktatás, dokumentáció11209-16
1762.1760.Műszerész ortetika-protetika11213-16
1763.1761.Alapápolás11221-16
1764.1762.Klinikumi ismeretek11222-16
1765.1763.Munka előkészítése, átadása11288-16
1766.1764.Gyógyszergyártási ismeretek alkalmazása11309-16
1767.1765.Gyógyszeripari laboratóriumi feladatok11310-16
1768.1766.Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek11367-16
1769.1767.Textíliák elő- és utókezelése11368-16
1770.1768.Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek és gépei11369-16
1771.1769.Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei11370-16
1772.1770.Jogi és vállalkozási alapismeretek11378-16
1773.1771.Szöveg- és képfeldolgozás11379-16
1774.1772.Tördelés, nyomóforma-készítés11380-16
1775.1773.Nyomtatási technológiák11381-16
1776.1774.Demenciával élő személyek ápolása, gondozása12092-16
1777.1775.Termelésszervezés és -irányítás11383-16
1778.1776.Idegen nyelvű ügyfélkapcsolat11384-16
1779.1777.Magyar- és idegen nyelvű panaszkezelés11385-16
1780.1778.Call/Contact Center rendszer használata idegen nyelven11386-16
1781.1779.Reklám- és marketingtevékenység12093-16
1782.1780.Pedagógiai, pszichológiai feladatok11464-16
1783.1781.Általános gyógypedagógiai feladatok11465-16
1784.1782.Speciális gyógypedagógiai feladatok11466-16
1785.1783.Óvodai nevelési feladatok11470-16
1786.1784.Kézápoló, műkörömépítő szalon kialakítása és
működtetése
11489-16
1787.1785.Takarmányozástan és általános állattenyésztés11495-16
1788.1786.Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok11632-16
1789.1787.Gazdálkodási alaptevékenység ellátása11504-16
1790.1788.Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok11506-16
1791.1789.Ételkészítési ismeretek alapjai12094-16
1792.1790.Ételkészítési ismeretek12095-16
1793.1791.Erdőgazdasági erőforrások11510-16
1794.1792.A vesepótló kezelésben részesülő betegek szakápolása11512-16
1795.1793.Adóigazgatási feladatok11513-16
1796.1794.Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok11515-16
1797.1795.Élelmiszerismeret11518-16
1798.1796.Élelmiszerbiztonsági alapismeretek11519-16
1799.1797.Vendéglátó kereskedelem11520-16
1800.1798.Cukrász szakmai idegen nyelv11521-16
1801.1799.Cukrász szakmai feladatok11522-16
1802.1800.Pincér szakmai idegen nyelv11523-16
1803.1801.Felszolgálási alapok11524-16
1804.1802.Felszolgáló szakmai ismeret11525-16
1805.1803.Diétás cukrászati termékkészítés11526-16
1806.1804.Vendéglátó gazdálkodás11527-16
1807.1805.Élelmiszerbiztonság11528-16
1808.1806.Szállodai és éttermi szoftverek működtetése11529-16
1809.1807.Kommunikáció11530-16
1810.1808.Ételkészítés technológia11531-16
1811.1809.Nemzetközi cukrászati termék készítése11532-16
1812.1810.Cukrász élelmiszerbiztonság11533-16
1813.1811.Cukrász gazdálkodási ismeretek11534-16
1814.1812.Marketing ismeretek11535-16
1815.1813.Marketing a vendéglátásban11536-16
1816.1814.Vendéglátó menedzsment11537-16
1817.1815.Vendéglátás marketingje11538-16
1818.1816.Vendéglátó ételkészítés11539-16
1819.1817.Idegen nyelv a vendéglátásban11540-16
1820.1818.Üzletvezetés a vendéglátásban11541-16
1821.1819.Gondozás és egészségvédelem11542-16
1822.1820.Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében11543-16
1823.1821.Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka
tevékenységében
11544-16
1824.1822.Vízügyi alapismeretek11545-16
1825.1823.Műszaki ismeretek11546-16
1826.1824.Vízügyi ügyintéző feladatok11547-16
1827.1825.Vízgazdálkodási alapismeretek11548-16
1828.1826.Vízügyi műszaki ismeretek11549-16
1829.1827.Csatornamű kezelő feladatai11550-16
1830.1828.Magánbiztonság rendészeti ügyintéző számára11551-16
1831.1829.Önvédelem és intézkedéstaktika11552-16
1832.1830.Rendvédelmi szervek és alapfeladatok11553-16
1833.1831.Irodai szakmai idegen nyelv11554-16
1834.1832.Szakács szakmai idegen nyelv12096-16
1835.1833.Társadalomismeret és szakmai kommunikáció11556-16
1836.1834.Hallásakusztika11109-16
1837.1835.Hallásjavító eszközök forgalmazása12050-16
1838.1836.E-közigazgatási ismeretek11559-16
1839.1837.Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven11560-16
1840.1838.Gazdálkodási ismeretek11561-16
1841.1839.Táplálkozástudomány ismeretek11562-16
1842.1840.Minőségbiztosítás a közétkeztetésben11563-16
1843.1841.Civil szervezetek gazdálkodásának alapjai és
forrásszervezés
11564-16
1844.1842.Irányított közétkeztetés gyakorlat11565-16
1845.1843.Hangmester szakmai ismeretek11566-16
1846.1844.Hangkultúra, médiatechnika11567-16
1847.1845.Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége11568-16
1848.1846.Magánénekes tevékenysége11569-16
1849.1847.Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása11570-16
1850.1848.Zeneszerző tevékenysége11571-16
1851.1849.Mechatronikai alapozó feladatok11572-16
1852.1850.Vízből mentés II.11573-16
1853.1851.Nyíltvízi mentés természeti környezete11574-16
1854.1852.Rádiós kommunikáció a nyíltvízi mentésben11575-16
1855.1853.Szuggesztív kommunikáció11576-16
1856.1854.Jármű- és gépszerelés11577-16
1857.1855.Építő-, szállító- és munkagép szerelés11578-16
1858.1856.Műszaki rajzolás alapjai11579-16
1859.1857.Digitális rajzi környezet11580-16
1860.1858.Digitális műszaki rajzolás11581-16
1861.1859.Hajtástechnikai alapok11582-16
1862.1860.Villamos biztonságtechnikai alapok11583-16
1863.1861.Vezérléstechnikai alapok11584-16
1864.1862.A kapcsolószekrények szerelése11585-16
1865.1863.Gyártáselőkészítés11586-16
1866.1864.Kiadványszerkesztés előkészítése11587-16
1867.1865.Szövegfeldolgozás, tipográfia11588-16
1868.1866.Pixeles és vektoros illusztráció11589-16
1869.1867.Tördelés és kimenetek11590-16
1870.1868.Nyomtatványok előkészítése11591-16
1871.1869.Szövegfeldolgozás11592-16
1872.1870.Képfeldolgozás11593-16
1873.1871.Kép- és szövegintegráció11594-16
1874.1872.Karbantartási rendszerek11595-16
1875.1873.Termelésirányítási ismeretek11596-16
1876.1874.Állattartás gépei11597-16
1877.1875.Lovastábor működtetése, vendéglátás11598-16
1878.1876.Turisztikai alapismeretek11599-16
1879.1877.Erdészeti alapismeretek11600-16
1880.1878.Vadgazdálkodás11601-16
1881.1879.Erdészeti géptan11602-16
1882.1880.Erdészeti üzemgazdaság11603-16
1883.1881.Állományhasznosítás-vadászat11604-16
1884.1882.Élőhely fejlesztés és gazdálkodás11605-16
1885.1883.Műszaki és járművezetési ismeretek11606-16
1886.1884.Vadászati állattan11607-16
1887.1885.Vadgazdálkodás, vadtakarmányozás11608-16
1888.1886.Vadtenyésztés11609-16
1889.1887.Jövedéki ismeretek11610-16
1890.1888.Egyéb erjedésipari termékgyártás11611-16
1891.1889.Szikvízgyártás11612-16
1892.1890.Élelmiszeripari áruismeret kistermelőknek11613-16
1893.1891.Kistermelői tartósítási módok11614-16
1894.1892.Kistermelői zöldség- és gyümölcsfeldolgozás11615-16
1895.1893.Kistermelői húsfeldolgozás11616-16
1896.1894.Kistermelői sütő-, cukrász- és édesipari termékek
előállítása
11617-16
1897.1895.Erjedésipari és jövedéki ismeretek alapjai kistermelőknek11618-16
1898.1896.Kistermelői tejtermékek és sajt előállítása11619-16
1899.1897.Higiénia és minőségbiztosítás kistermelőknek11620-16
1900.1898.Készétel- és konzervgyártás11621-16
1901.1899.Hűtőipari termékgyártás11622-16
1902.1900.Savanyúságok készítése11623-16
1903.1901.Természetvédelmi alapok11624-16
1904.1902.Programozás és adatbázis-kezelés11625-16
1905.1903.Távközlés-elektronikai alaptevékenység11626-16
1906.1904.Élelmezési menedzsment11627-16
1907.1905.Webfejlesztés II.11628-16
1908.1906.Élelmezéstervezés11629-16
1909.1907.Elektronikus navigáció11630-16
1910.1908.Kapcsolószekrények szerelése11631-16
1911.1909.Geodézia10847-16
1912.1910.Automatikai berendezések hibakeresése és javítása11633-16
1913.1911.Alapellátási közösségi szakápolás11634-16
1914.1912.Egészségügyi asszisztensi feladatok11635-16
1915.1913.Építőipari ágazati ismeretek11636-16
1916.1914.Építész technikus közös ismeretek11637-16
1917.1915.Magasépítő technikus ismeretek11638-16
1918.1916.Magasépítő technikus feladatok11639-16
1919.1917.3D modellező szakmai ismeretek11640-16
1920.1918.Mélyépítő technikus ismeretek11641-16
1921.1919.Mélyépítő technikus feladatok11642-16
1922.1920.Animációkészítő szakmai ismeretek11643-16
1923.1921.Hajópincér-bárpincér11644-16
1924.1922.Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek11645-16
1925.1923.Nemzetközi és hajós ételkészítés alapismeretei11646-16
1926.1924.Szállodahajós alapismerete11647-16
1927.1925.Szállodahajós, szállodai recepciós11648-16
1928.1926.Matróz vizsga11649-16
1929.1927.Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretek11650-16
1930.1928.Rögzített fogpótlás készítése11651-16
1931.1929.Kivehető fogpótlás készítése11652-16
1932.1930.Gát- és csatornaőr ismeretek11653-16
1933.1931.Rendvédelmi jog és közigazgatás11654-16
1934.1932.Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára11655-16
1935.1933.Optikai alapismeretek11656-16
1936.1934.Rendészeti szakmai idegen nyelv11657-16
1937.1935.Rendészeti szakmai informatika11658-16
1938.1936.Szemészeti alapismeretek11659-16
1939.1937.Magánbiztonság rendészeti őr számára11660-16
1940.1938.Látszerészipari árucikkek anyag- és áruismerete11661-16
1941.1939.Rendőr tiszthelyettes közös ismeretek11662-16
1942.1940.Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész11663-16
1943.1941.Vízgazdálkodás11664-16
1944.1942.Vízépítési alapismeretek11665-16
1945.1943.Vízgépészeti ismeretek11666-16
1946.1944.Vízkárelhárítás11667-16
1947.1945.Komplex vízgazdálkodás11668-16
1948.1946.Mélybányászati alapok12119-16
1949.1947.Vízminőség vizsgálat11670-16
1950.1948.Sportegészségügyi alapismeretek11671-16
1951.1949.Sportmasszázs elmélet11672-16
1952.1950.Sportmasszázs technikák11673-16
1953.1951.Vízminőség-védelem11674-16
1954.1952.Vízrajzi üzemeltető ismeretei11675-16
1955.1953.Családpedagógiai alapismeretek11676-16
1956.1954.Kapcsolattartás formái a családokkal11677-16
1957.1955.Kommunikáció és viselkedéskultúra11678-16
1958.1956.Demenciával élő személyek támogatása11679-16
1959.1957.Személyközpontú gondozás11680-16
1960.1958.A demencia gondozás adminisztrációs feladatai11681-16
1961.1959.A szemüvegkészítés gyakorlata11682-16
1962.1960.Kaszkadőr filmezési alapismeretek11683-16
1963.1961.Gyógypedagógiai kommunikáció11684-16
1964.1962.Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS)
elméleti kereteinek értelmezése
10792-16
1965.1963.Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS)
értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása
10793-16
1966.1964.Program és szabadidő szervezés11687-16
1967.1965.Gondozás és egészségnevelés11688-16
1968.1966.Ácsszerkezetek11689-16
1969.1967.Gépkezelés11690-16
1970.1968.Eladástan11691-16
1971.1969.Munka- és környezetvédelem11692-16
1972.1970.Vízellátás, csatornázás11693-16
1973.1971.Gázellátás11694-16
1974.1972.Fűtéstechnika11695-16
1975.1973.Hűtéstechnika11696-16
1976.1974.Computer Tomographia11697-16
1977.1975.Vízépítési feladatok11698-16
1978.1976.Vízépítő szaktechnikus zárófeladat11699-16
1979.1977.Általános vízépítési ismeretek11700-16
1980.1978.Mágneses Rezonanciás Képalkotás11701-16
1981.1979.Légtechnika11702-16
1982.1980.Rendszer- és irányítástechnika11703-16
1983.1981.Épületgépészeti alapismeretek11704-16
1984.1982.Női frizurakészítés11705-16
1985.1983.Férfi frizurakészítés11706-16
1986.1984.Fodrász manuális alapműveletek11707-16
1987.1985.Fodrász vegyszeres műveletek11708-16
1988.1986.Szépségszalon üzemeltetése11709-16
1989.1987.A gumiipari polimerek előállításának és feldolgozásának
alapjai
11710-16
1990.1988.Idegenvezetői szaktudás11711-16
1991.1989.Idegenvezetés módszertana11712-16
1992.1990.Idegenvezetés a gyakorlatban11713-16
1993.1991.Turisztikai erőforrások11714-16
1994.1992.Kommunikáció a turizmusban11715-16
1995.1993.Gazdasági folyamatok a turizmusban11716-16
1996.1994.Infokommunikációs technológia a turizmusban11717-16
1997.1995.Az üzleti levelezés és kommunikáció11718-16
1998.1996.Vállalkozás a gyakorlatban11719-16
1999.1997.Kozmetikus szakmai gyakorlat11720-16
2000.1998.Kozmetikus szakmai elmélet11721-16
2001.1999.Elektrokozmetika11722-16
2002.2000.Speciális kozmetikai eljárások11723-16
2003.2001.Kozmetikus marketing11724-16
2004.2002.Térburkolás11725-16
2005.2003.Kiegészítő kőműves feladatok11726-16
2006.2004.Lábápoló szakmai ismeret11727-16
2007.2005.Munkavédelem és marketing11728-16
2008.2006.Szépségtanácsadás11729-16
2009.2007.Megmunkálás előkészítése11730-16
2010.2008.Megmunkálás folyamata11731-16
2011.2009.Gyártmányfejlesztés, gyártáselőkészítés, szabás11732-16
2012.2010.A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai11733-16
2013.2011.Textiltervezés, kivitelezés, szakmai elmélet és szakmai rajz11686-16
2014.2012.Rehabilitációs feladatok10560-16
2015.2013.A rehabilitáció adminisztrációs feladatai10561-16
2016.2014.Táncoktatás elméleti alapjai11737-16
2017.2015.A táncoktatás gyakorlata11738-16
2018.2016.Közbeszerzési gyakorlat11739-16
2019.2017.Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási
cselekmények
11740-16
2020.2018.Nagyfeszültségű hálózati alapismeretek11741-16
2021.2019.Alternatív gépjárműhajtási technológiák11742-16
2022.2020.Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai11743-16
2023.2021.Közlekedési alapismeretek11744-16
2024.2022.Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek11745-16
2025.2023.Személyszállítás, utaskommunikáció11746-16
2026.2024.Egészség-, munka- és tűzvédelem11747-16
2027.2025.Előírások alkalmazása11748-16
2028.2026.Szakmai idegennyelvi ismeretek11749-16
2029.2027.Veszélyhelyzetek11750-16
2030.2028.Autóbusz vezetése11751-16
2031.2029.Kishajó javítása, karbantartása, hajó átadása11752-16
2032.2030.Fedélzeti ismeretek11753-16
2033.2031.Gépházi ismeretek11754-16
2034.2032.Jogszabályok, szabályzatok11755-16
2035.2033.Kisgéphajó vezetése11756-16
2036.2034.Szakmai nyelv (német, angol)11757-16
2037.2035.Látszerész szakmai idegen nyelv11758-16
2038.2036.Hajózási műszaki, üzemvitel és hajóbiztonsági ismeretek11759-16
2039.2037.Vízrajzi ismeretek11760-16
2040.2038.Jogi ismeretek11761-16
2041.2039.Kereskedelmi, adó és számviteli alapismeretek11762-16
2042.2040.Szállodai adminisztráció11763-16
2043.2041.Szállodai kommunikáció11764-16
2044.2042.Szállodai tevékenységek11765-16
2045.2043.Tetőfedő munkák11766-16
2046.2044.Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok11767-16
2047.2045.Könnyűipari termékgyártás előkészítése11768-16
2048.2046.Szervezés-irányítás11769-16
2049.2047.Könnyűipari alapanyagok11770-16
2050.2048.Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető ismeretek11771-16
2051.2049.Szolgáltatást megalapozó anatómiai, élettani ismeretek11772-16
2052.2050.Anyagismeret alkalmazásai11773-16
2053.2051.Kézápolás, műkörömépítés szakmai ismeretek11774-16
2054.2052.Fotográfiai eszközök jellemzése11775-16
2055.2053.Fotográfia elmélete11776-16
2056.2054.A gyógynövények forgalmazása11777-16
2057.2055.Laboratóriumi és munkavédelmi feladatok11778-16
2058.2056.Kémiai és műszaki feladatok11779-16
2059.2057.Vegyipari rendszerkezelő feladatok11780-16
2060.2058.Gyógyszeripari feladatok11781-16
2061.2059.Kémiai feladatok11782-16
2062.2060.Fotográfia gyakorlata11783-16
2063.2061.Megújuló energiát hasznosító kiserőmű létesítése11784-16
2064.2062.Megújuló energiát hasznosító kiserőmű ellenőrzése,
üzemeltetése
11785-16
2065.2063.Raktárvezető feladatai11786-16
2066.2064.Beszerzési folyamatok11787-16
2067.2065.Gyártási folyamatok11788-16
2068.2066.Értékesítési folyamatok11789-16
2069.2067.Munkaügyi folyamatok11790-16
2070.2068.Pénzügyi és számviteli ismeretek11791-16
2071.2069.Projektmenedzsment11792-16
2072.2070.Fogadós szakmai tevékenységei11793-16
2073.2071.Fogadós napi tevékenységei11794-16
2074.2072.Papíralapanyag-gyártó11795-16
2075.2073.Papírgyártó11796-16
2076.2074.Laboratóriumi feladatok11797-16
2077.2075.Papírfeldolgozó11798-16
2078.2076.Egészségvédelem és biztonságtechnika11799-16
2079.2077.Grafikai alapok10610-16
2080.2078.Erősáramú berendezések üzeme10016-16
2081.2079.Vulkanizáló gép kezelés11802-16
2082.2080.Felépítőgép-kezelés11803-16
2083.2081.Extrudergép-kezelés11804-16
2084.2082.Kalandergép-kezelés11805-16
2085.2083.Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az
ügyfélszolgálatban
11806-16
2086.2084.Kommunikáció az ügyfélszolgálatban11807-16
2087.2085.Ügyfélszolgálat a gyakorlatban11808-16
2088.2086.Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban11809-16
2089.2087.Bútorgyártás-előkészítés, szervezés11810-16
2090.2088.Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása10028-16
2091.2089.Borbély11812-16
2092.2090.Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása10027-16
2093.2091.Főbb árucsoportok forgalmazása10031-16
2094.2092.Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok10562-16
2095.2093.Bútoripari anyagok11816-16
2096.2094.Ügyfélszolgálat ügyintéző feladatai11817-16
2097.2095.Tervezőgrafikai elmélet és gyakorlat11818-16
2098.2096.Audiológia11108-16
2099.2097.Masszázs elméleti alapjai I.12051-16
2100.2098.Masszázs elméleti alapjai II.12052-16
2101.2099.Fizioterápia I.12053-16
2102.2100.Fizioterápia II.12054-16
2103.2101.Intervenciós radiológiai eljárások11824-16
2104.2102.Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok mammográfia,
ultrahang alapjai
11825-16
2105.2103.Kombinált munkák készítése11826-16
2106.2104.Implantátum felépítmény készítés11827-16
2107.2105.CAD-CAM rendszerek alapszintű ismerete11828-16
2108.2106.Orthodontiai készülék készítése11829-16
2109.2107.A besugárzás tervezése11830-16
2110.2108.Klinikai sugárterápia kivitelezése11831-16
2111.2109.Regerenáló balneoterápiás masszázs12055-16
2112.2110.Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek12056-16
2113.2111.Mikrobiológiai vizsgálatok11163-16
2114.2112.Gyógymasszázs11835-16
2115.2113.Szociális munka adminisztrációja10563-16
2116.2114.Sütőipari ismeretek11837-16
2117.2115.Műszaki cikkek forgalmazása10029-16
2118.2116.Vágógép-kezelés11839-16
2119.2117.Növénytani ismeretek11840-16
2120.2118.Bőrfeldolgozóiparban alkalmazott anyagfajták11841-16
2121.2119.Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó
iparban
11842-16
2122.2120.Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek szabása, előkészítése11843-16
2123.2121.Bőrfeldolgozó-ipari gyártástechnológia, gyártásszervezés
és minőségellenőrzés
11844-16
2124.2122.Bőrfeldolgozóipar munkavédelmi előírásai és fenntartható
gazdasági-, társadalmi fejlődés és környezetvédelem a
bőrfeldolgozó iparban
11845-16
2125.2123.Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.11846-16
2126.2124.Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek11847-16
2127.2125.Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II.11848-16
2128.2126.Vegyész szakmai elmélet feladatok11849-16
2129.2127.Vegyésztechnikusi feladatok11850-16
2130.2128.Vállalkozási ismeretek11851-16
2131.2129.Anyagismereti és minőségbiztosítási feladatok11852-16
2132.2130.Vegyipari műveleti, technológiai és irányítástechnikai
feladatok
11853-16
2133.2131.Vegyipari rendszerüzemeltető feladatok11854-16
2134.2132.Burkolás előkészítés11855-16
2135.2133.Hidegburkolás11856-16
2136.2134.Speciális burkolás11857-16
2137.2135.Lábápolás11250-16
2138.2136.Égéstermék elvezető készítése11859-16
2139.2137.Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek11860-16
2140.2138.Anyagismeret11861-16
2141.2139.Vállalkozási, vezetési ismeretek10033-16
2142.2140.Művészet- és stíluselmélet, ábrázolási gyakorlatok11863-16
2143.2141.Kreatív szakmai tervezés11864-16
2144.2142.Lakberendezői tervezés és tanácsadás11865-16
2145.2143.Lakberendezési anyag- és termékismeret11866-16
2146.2144.Műszaki- és kooperációs ismeretek11867-16
2147.2145.Vállalkozások működtetése11868-16
2148.2146.Informatika vállalkozásvezetőknek I.11869-16
2149.2147.Informatika vállalatvezetőknek I.11870-16
2150.2148.Idegen nyelv és üzleti szaknyelv I.11871-16
2151.2149.Vállalkozások vezetése11872-16
2152.2150.Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.11873-16
2153.2151.Kereskedelmi gazdálkodás12057-16
2154.2152.Épületgépészeti dokumentáció11875-16
2155.2153.Építőipari alapismeretek11876-16
2156.2154.Épületgépész költségvetés11877-16
2157.2155.Klasszikus balett I. emelt szinten11878-16
2158.2156.Kortárs-modern tánc I. emelt szinten11879-16
2159.2157.A tárgyalási és üzletkötési technikák11880-16
2160.2158.Eredményes kommunikáció11881-16
2161.2159.Ügyfélkapcsolat az üzleti szolgáltatásokban (angol nyelvi
elemekkel)
11882-16
2162.2160.Információ-kommunikáció technológia támogatás (IKT)11883-16
2163.2161.Projekttervezés11884-16
2164.2162.Támogatáskezelés11885-16
2165.2163.Számviteli szervezési feladatok gyakorlata11886-16
2166.2164.Kulturális programok és projektek tervezése11887-16
2167.2165.Előadó-művészeti alapismeretek11888-16
2168.2166.Ötvösség11889-16
2169.2167.Ötvösség története és bemutatása11890-16
2170.2168.Technikai médiumok elmélete11891-16
2171.2169.Technikai médiumok gyakorlata11892-16
2172.2170.Szakmai rajz és tipográfia11893-16
2173.2171.Fertőtlenítés-sterilizálás11112-16
2174.2172.Perioperatív ellátás11895-16
2175.2173.Kardiológia11186-16
2176.2174.Néptánc I. emelt szinten11897-16
2177.2175.Radiofarmakológia11898-16
2178.2176.Sugárvédelem a nukleáris medicinában11899-16
2179.2177.Klinikai nukleáris medicina diagnosztika és terápia11900-16
2180.2178.Vésnök szakmai alapok11901-16
2181.2179.Vésnök11902-16
2182.2180.Ezüstművesség alapjai11903-16
2183.2181.Ezüstművesség11904-16
2184.2182.Gyermek- és ifjúságpszichiátria11905-16
2185.2183.Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek11906-16
2186.2184.Színházi tánc I. emelt szinten11907-16
2187.2185.Mezőgazdasági ismeretek11908-16
2188.2186.Lábápoló szalon kialakítása és működtetése11909-16
2189.2187.Háztartási gépek javítása11910-16
2190.2188.Háztartási gépek telepítése, szerelése11911-16
2191.2189.Kereskedelmi és vendéglátóipari gépek telepítése,
szerelése
12081-16
2192.2190.Kereskedelmi és vendéglátóipari gépek javítása12079-16
2193.2191.Szórakoztató zenész I. pedagógiai tevékenysége12076-16
2194.2192.Szórakoztató zenész II. elméleti alapok12077-16
2195.2193.Élelmiszeripari nyersanyagok és technológiák11916-16
2196.2194.Csokoládé és csokoládétermék-gyártás11917-16
2197.2195.Szórakoztató zenész I. tevékenysége12075-16
2198.2196.Élelmiszerelőállítási alapismeretek11919-16
2199.2197.Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok10766-16
2200.2198.Adózás rendje, adóigazgatási eljárás10767-16
2201.2199.Közvetlen adózási feladatok10768-16
2202.2200.Közvetett adózási feladatok10769-16
2203.2201.Egyéb adózási feladatok ellátása10770-16
2204.2202.Számviteli feladatok ellátása10771-16
2205.2203.Adótanácsadási tevékenység10772-16
2206.2204.Angiológia11187-16
2207.2205.Hulladéktelep-kezelés11928-16
2208.2206.Színpadi magasépítés technikája12074-16
2209.2207.Színpadi magasépítés biztonságtechnikája12073-16
2210.2208.Ecsetünk a fény12072-16
2211.2209.Színpad és porond biztonságtechnikája12071-16
2212.2210.Színpadi és cirkuszi zsinórpadlás üzemtana12070-16
2213.2211.Színpadi és porond alsógépezet üzemtana12069-16
2214.2212.Cirkusz- és porondtechnika12068-16
2215.2213.Színpadtechnika alapjai12066-16
2216.2214.Környezetvédelmi alapismeretek11937-16
2217.2215.Környezetvédelmi technikus feladatok11938-16
2218.2216.Pantomimes produkció rendezés - Pantomimes
tevékenység a társművészetekben
12065-16
2219.2217.Népdaléneklés12064-16
2220.2218.Mikrobiológia11941-16
2221.2219.Citotechnológia11118-16
2222.2220.Népzenei elméleti ismeretek (népzeneelmélet- és történet,
néprajz)
12063-16
2223.2221.Általános zenei ismeretek (szolfézs, zeneelmélet,
zenetörténet)
12062-16
2224.2222.Sütőipari alapismeretek11945-16
2225.2223.Népzenei elméleti ismeretek magas szintű tevékenysége12061-16
2226.2224.Települési környezetvédelem11947-16
2227.2225.Népi hangszeres zenélés (a tanszak és hangszer
megnevezésével)
12060-16
2228.2226.Népi hangszeres zenélés magas szintű tevékenysége
(a tanszak és hangszer megnevezésével)
12059-16
2229.2227.Népdaléneklés magas szintű tevékenysége12058-16
2230.2228.Hangkultúra, médiatechnika tevékenység12097-16
2231.2229.Zeneszerző magas szintű tevékenysége12098-16
2232.2230.Zeneelméleti tevékenységek magas szintű gyakorlása12099-16
2233.2231.Nőgyógyászati citodiagnosztika11119-16
2234.2232.Élelmiszeripari műveletek11955-16
2235.2233.Közlekedésépítő közös ismeretek11956-16
2236.2234.Magánénekes magas szintű tevékenysége12100-16
2237.2235.Klasszikus hangszeres zenész magas szintű tevékenysége12101-16
2238.2236.Fedélzeti jegyértékesítési ismeretek11959-16
2239.2237.Vasúti jelzések alkalmazásának ismerete11960-16
2240.2238.Forgalmi ismeretek alkalmazása11961-16
2241.2239.Személyszállító járművek ismerete11962-16
2242.2240.Hajózási földrajz, vízrajz és meteorológia11963-16
2243.2241.Hajóvillamossági alaptevékenység11964-16
2244.2242.Hajóvillamosság a gyakorlatban11965-16
2245.2243.Kisgéphajó vezető "A"11966-16
2246.2244.Hangkultúra, médiatechnika magas szintű tevékenysége12102-16
2247.2245.Vasútgépészeti alapok11968-16
2248.2246.Vasúti kocsik általános szerkezeti felépítése11969-16
2249.2247.Járműszerkezeti ismeretek11970-16
2250.2248.Műszaki kocsi-üzemeltetési ismeretek11971-16
2251.2249.Kocsivizsgálói jelzési ismeretek11972-16
2252.2250.Kocsivizsgálói forgalmi ismeretek11973-16
2253.2251.Közlekedésautomatikai alapok11974-16
2254.2252.Ügyfélszolgálati ügyintéző feladatai11975-16
2255.2253.Rakodás és rakományrögzítés11976-16
2256.2254.Tehergépkocsi vezetése11977-16
2257.2255.Út- és hídfenntartási ismeretek11978-16
2258.2256.Vasúti jelzési alapismeretek11979-16
2259.2257.Vasúti forgalmi alapismeretek11980-16
2260.2258.Biztosítóberendezés ismeretek11981-16
2261.2259.Alapszintű jazz éneklés12103-16
2262.2260.Vasútüzemi ismeretek11983-16
2263.2261.Pályavasúti berendezések ismerete11984-16
2264.2262.Vasúti jelzési ismeretek11985-16
2265.2263.Vasúti forgalmi ismeretek11986-16
2266.2264.Alapszintű jazz hangszeres zenélés12104-16
2267.2265.Vasútijármű hajtás szerelő feladatai11988-16
2268.2266.Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője feladatai11989-16
2269.2267.Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője feladatai11990-16
2270.2268.Fuvarozási alapok11991-16
2271.2269.Kereskedelmi ismeretek11992-16
2272.2270.Pénztárkezelési ismeretek11993-16
2273.2271.Állomási jegyértékesítési ismeretek11994-16
2274.2272.Vasútijármű-technikus és diagnosztikus feladatai11995-16
2275.2273.Szállítmányozási ügyintézői feladatok10501-16
2276.2274.Hálózati ismeretek I.11997-16
2277.2275.Magas szintű jazzéneklés12049-16
2278.2276.Informatikai szakmai angol nyelv11999-16
2279.2277.CAM alapok12000-16
2280.2278.Vasúti kereskedelmi ismeretek12105-16
2281.2279.Gazdasági alapok és projektmenedzsment12002-16
2282.2280.Hálózati ismeretek II.12003-16
2283.2281.Informatika vállalatvezetőknek II.12106-16
2284.2282.Munkaszervezés és projektmenedzsment12005-16
2285.2283.Informatikai rendszerek fejlesztése12006-16
2286.2284.Esettanulmány rendszerfejlesztésre12007-16
2287.2285.Irodai szoftverek haladó szintű használata12008-16
2288.2286.Informatikai szakmai orientáció12009-16
2289.2287.Nyílt forráskódú rendszerek kezelése12010-16
2290.2288.Szoftverfejlesztés12011-16
2291.2289.Webfejlesztés I.12012-16
2292.2290.Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások12013-16
2293.2291.Távközlési szaktevékenység12014-16
2294.2292.Magas szintű jazz hangszeres zenélés12048-16
2295.2293.Infokommunikációs alaptevékenységek12016-16
2296.2294.Hangosító szakmai ismeretek12047-16
2297.2295.Médiaművészeti alapismeretek12018-16
2298.2296.Mozgóképkészítő szakmai ismeretek12019-16
2299.2297.Akrobata produkció12020-16
2300.2298.Légtornász produkció12021-16
2301.2299.Egyensúlyozó produkció12022-16
2302.2300.Zsonglőr produkció12023-16
2303.2301.Bohóc produkció12024-16
2304.2302.Cirkusz- és társművészeti ismeretek12025-16
2305.2303.Akrobata szak12026-16
2306.2304.Légtornász szak12027-16
2307.2305.Egyensúlyozó szak12028-16
2308.2306.Zsonglőr szak12029-16
2309.2307.Bohóc szak12030-16
2310.2308.Artista alapok12031-16
2311.2309.Társművészetek ismeretanyaga12032-16
2312.2310.Artista munka- és balesetvédelem12033-16
2313.2311.Cirkuszi alapismeretek12034-16
2314.2312.Egyházi zene magas szintű szolgáltatása12035-16
2315.2313.Kántor-énekvezető magas szintű tevékenysége12036-16
2316.2314.Kántor-kórusvezető magas szintű tevékenysége12037-16
2317.2315.Kántor-orgonista magas szintű tevékenysége12038-16
2318.2316.Előadó-művészeti jegypénztáros tevékenysége12039-16
2319.2317.Előadó-művészeti közönségkezelő tevékenysége12040-16
2320.2318.Előadó-művészeti szervező tevékenysége12041-16
2321.2319.Képző- és iparművészeti alapismeretek12045-16
2322.2320.Fogászati higiénikus tevékenysége11192-16
2323.2321.Fogászati prevenció, szájhigiéné11193-16
2324.2322.Szakápolás gyermek betegek esetén12107-16
2325.2323.Kompetenciabővítő ismeretek a gyermekápolásban11122-16
2326.2324.Szakmai és koordinációs ismeretek12108-16
2327.2325.Közlekedési alapismeretek tehergépkocsivezetőknek12109-16
2328.2326.Projektfinanszírozás11501-16
2329.2327.Szakmai idegennyelvi ismeretek tehergépkocsivezetőknek12110-16
2330.2328.Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek
tehergépkocsivezetőknek
12111-16
2331.2329.Veszélyhelyzetek tehergépkocsivezetőknek12112-16
2332.2330.Textiliparban alkalmazott anyagfajták10127-16
2333.2331.Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés10128-16
2334.2332.Textilipari próbagyártás10125-16
2335.2333.Textilipari termékek minősítése10126-16
2336.2334.Államháztartási elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása10779-16
2337.2335.Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása10776-16
2338.2336.Előírások alkalmazása tehergépkocsivezetőknek12113-16
2339.2337.Intervenció és endoszkópia12067-16
2340.2338.Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése10844-16
2341.2339.Grafikai illusztrálás10611-16
2342.2340.Médiaművészeti alapok12114-16
2343.2341.Mikrobiológiai eljárások12115-16
2344.2342.Speciális gondozás és egészségvédelem12116-16
2345.2343.Klinikai neurofiziológia asszisztensi tevékenység elmélete
és gyakorlata
12117-16
2346.2344.Sürgősségi betegellátás alapjai11218-16
2347.2345.Sürgősségi állapotok ellátási algoritmusai11219-16
2348.2346.Egyéb citológiai vizsgálatok11120-16
2349.2347.Foglalkozás-egészségügyi szakápolás11144-16
2350.2348.Festészet10750-16
"
[8]
[ABC
1.A szakmai követelménymodulok
2.Sorszámamegnevezéseazonosító
száma]
2351.2349.Honvédelem és jog12120-17
2352.2350.Biztonság és védelempolitika12121-17
2353.2351.Ágazattechnika12122-17
2354.2352.Szervezeti viselkedés és vezetés12123-17
2355.2353.Katonai szakmai idegen nyelv12124-17
2356.2354.Ágazati informatika12125-17
2357.2355.Katonai közelharc és kézitusa12126-17
2358.2356.Katonai alapismeretek12127-17
2359.2357.Szervezeti és katonai ügyvitel12128-17
2360.2358.Középfeszültségű FAM szerelés kombinált technológiával12129-17
2361.2359.Középfeszültségű FAM szerelés távolból végzett technológiával12130-17
2362.2360.Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem11263-17
2363.2361.Vízből mentés II.11573-17
2364.2362.Nyíltvízi mentés természeti környezete11574-17
2365.2363.Rádiós kommunikáció a nyíltvízi mentésben11575-17
2366.2364.Háztartási gépek angol szaknyelvi ismerete12131-17
2367.2365.Személyes készségfejlesztés12132-17
2368.2366.Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek a háztartási gépek szervizelésében12133-17
2369.2367.Háztartási gépek környezetvédelme és biztonságtechnikája12134-17
2370.2368.Háztartási gépek üzembe helyezése, telepítése és szerelése12135-17
2371.2369.Háztartási gépek információtechnológiája12136-17
2372.2370.Villamos biztonságtechnikai alapok11583-17
2373.2371.A kapcsolószekrények szerelése11585-17
2374.2372.Speciális lábápolást megalapozó anatómiai, élettani kóroktani ismeretek12137-17
2375.2373.Speciális lábápolás11257-17
2376.2374.Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatai12138-17
2377.2375.Katonai gazdálkodási alapfeladatok12139-17
2378.2376.Közpénzügyi alapfeladatok12140-17
2379.2377.Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok12141-17
2380.2378.Katonai pénzügyi szakfeladatok12142-17
2381.2379.Költségvetési számviteli szakfeladatok12143-17
2382.2380.Alapismeretek a mentésirányításban12144-17
2383.2381.Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban12145-17
2384.2382.Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység12146-17
2385.2383.Légijármű szerelő alapismeretek12147-17
2386.2384.Légijármű szerelő12148-17
2387.2385.Avionikai alapismeretek12149-17
2388.2386.Avionika12150-17
2389.2387.Altiszti alapfeladatok12151-17
2390.2388.Általános kaszkadőr szakértői ismeretek12152-17
2391.2389.Vízkútfúró szakfeladatok12153-17

3. melléklet a 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

A 2. mellékletben felsorolt szakmai követelménymodulok részletes tartalmi leírása

1. Az Ipari folyamatok irányítása PLC-vel megnevezésű, 10001-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Rendszerezi a digitális irányítás eszközeit

Elemzi a PLC felépítését, működését

PLC programot ír, programot módosít grafikus és szöveges programnyelveken

Paramétereket beállít

Off-line, on-line üzemmódot használ, diagnosztizál

Bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába (WatchDog alkalmazása)

A kapcsolódó kezelőszervek, fény- hangjelzőket ellenőrzi

Grafikus megjelenítő eszközöket (PC, programozható terminál) használ

Buszrendszerek kiépítésében részt vesz

Ipari buszrendszert alkalmaz kommunikációhoz

Ellenőrzi a terepi buszrendszerek kommunikációját

Rendszerezi a digitális irányító eszközök kapcsolatait

Elemzi az irányítási hálózatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

PLC program elemei

PLC hardver

PLC I/O rendszer elemei

Soros kommunikáció elemei

PC-PLC kommunikáció

PLC-PLC kommunikáció

Strukturált programozás alapok

Irányítástechnikai alapok

Matematikai alapok

Számítástechnikai alapok

Technológiai vázlatok elemei

Grafikus megjelenítő eszközök jellemzői

Grafikus eszközök program elemei

szakmai készségek:

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Információforrások kezelése

Jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Türelmesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság Információgyűjtés

Módszeres munkavégzés

2. Az Ipari gyártórendszerek megnevezésű, 10002-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kezeli az automatizált berendezéseket

Előírás alapján elindítja /leállítja a rendszert, vagy alrendszert

Érzékelőket, végrehajtókat, jelátalakítókat, tápegységeket ellenőriz és beállít

Elektronikus vezérléseket, szabályozásokat kezel, működtet, beállít

Üzemi beállításokat végez a folyamatirányító rendszereken

Üzemi beállításokat végez digitális vezérlőkön, szabályzókon

Számítógépes tesztprogramokat futtat

Szoftvert frissít a programozható készülékeken

Szemrevételezéses ellenőrzéseket végez

Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus üzemeltetési és üzemeltetés irányítási feladatokat végez

Tanulmányozza a kezelési/üzemeltetési/karbantartási előírásokat

Dokumentációk alapján elvégzi és irányítja a szükséges beállításokat

Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert

Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez és jegyzőkönyvet készít

Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint

Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat

Részt vesz az új technológiák bevezetésében

Irányítja a berendezések beállítását

Megszervezi a próbaüzemeltetés körülményeit

Irányítja és ellenőrzi a technológiai fegyelem betartását

Irányítja és ellenőrzi az üzemeltetés, karbantartás körülményeit

Ellenőrzi a végtermék működését és minőségét

Dokumentálja az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzését

Elvégzi a technológiai személyzettel kapcsolatos nyilvántartásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Automatizált berendezések be- és kikapcsolási műveletek

A gyártórendszerek hidraulikus alapelemeinek, szerelvényeinek jellemzői

A gyártórendszerek hidraulikus berendezéseinek üzemeltetési műveletei

A gyártórendszerek hidraulikus mérő-, vezérlő- és szabályzóköreinek jellemzői

A gyártórendszerekben alkalmazott mérőrendszerek csoportosítása és felépítése

A gyártórendszerek pneumatikus berendezéseinek üzemeltetési műveletei

A gyártórendszerek pneumatikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörei

A gyártórendszerekben alkalmazott pneumatikus mérőszerek kiválasztásának szempontjai

Gyártás előkészítési műveletek

A gyártórendszerek számítógépes méréstechnikai eljárásai

Számítógéppel támogatott technológiák (CIM rendszerek)

Villamos gépek üzemeltetési műveletei

Gyártórendszerek dokumentációs rendszere, dokumentációs műveletei

Gyártórendszerek irányítási- és információs hálózatainak üzemeltetése

Gyártórendszerek programozása

Mérő és diagnosztikai rendszerek üzemeltetése

szakmai készségek:

Szakmai nyelvi beszéd- és íráskészség, szakmai szövegértés

Szakmai számolási készség

Műszaki rajz értelmezése, készítése

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése

Számítógép és alapvető irodai programok kezelése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Türelmesség

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerben való gondolkodás

Információgyűjtés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

3. Az Irányítástechnikai alapok megnevezésű, 10003-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, működésüket ellenőrzi

Felszereli/összeszereli a vezérlések készülékeit

Felszereli/összeszereli a szabályozások készülékeit

Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) valósít meg, telepít, beüzemel

Alkalmazza a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat

Ellenőrzi az átalakítók működését

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Irányítástechnikai ismeretek Irányítástechnikai jelölések, ábrázolási módok

Vezérlések működése

Szabályozások működése

Egyszerű szabályozási körök

Villamos érzékelők felépítése, működése és jellemzői

Villamos távadók felépítése, működése és jellemzői Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői

Villamos gépek alapjai

Villamos kapcsolókészülékek felépítése, működése és jellemzői

szakmai készségek:

Szakmai számolási készség

Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Információforrások kezelése

Szakmai nyelvű szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Türelmesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

4. A Pneumatikus és hidraulikus rendszerek megnevezésű, 10004-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Pneumatikus, hidraulikus számításokat végez

Egyszerű pneumatikus kapcsolási rajzot készít

Egyszerű hidraulikus kapcsolási rajzot készít

Kapcsolási rajz alapján összeállítja a villamos áramkört

Kapcsolási rajz alapján összeállítja a pneumatikus kapcsolást

Kapcsolási rajz alapján összeállítja a hidraulikus kapcsolást

Villamos kapcsolásokat értelmez

Pneumatikus kapcsolásokat értelmez

Hidraulikus kapcsolásokat értelmez

Hidraulikus méréseket végez

Automatikai berendezések üzemeltetését, üzemeltetések irányítását végzi

Műszeres hibafeltárási feladatokat végez

Hibafeltárást végez

Műszeres hibajavítást és ellenőrzést végez

Hibajavítást végez

Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli

Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli

Javítást követő visszaellenőrzést végez

Visszaszereli a javított készüléket/berendezést

Funkciópróbát végez a visszaszerelt eszközön

Dokumentálja az elvégzett hibajavítást

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Alkatrészek szabványos jelölései

Alkatrészek szabványos jelölései

Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői

Bekötési, huzalozási rajzok

Hidraulikus energiaátalakítók

Hidraulikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek

Hidraulikus irányítóelemek és kiegészítők

Hidraulikus mérő-, szabályzókörök és vezérlések

Hidraulikus tápegységek

Hidraulikus, elektrohidraulikus hibafeltárási eljárások, módszerek

Hidraulikus, elektrohidraulikus hibajavítási eljárások, módszerek

Hidraulikus, elektrohidraulikus hibajavítások dokumentációi

Kapcsolási rajzok

Pneumatikus hibafeltárási eljárások, módszerek

Pneumatikus irányítóelemek és kiegészítők

Pneumatikus mérő-, szabályzókörök és vezérlések

Pneumatikus végrehajtó elemek

Pneumatikus, elektropneumatikus hibajavítási eljárások, módszerek

Pneumatikus, elektropneumatikus hibajavítások dokumentációi

Pneumatikus, elektropneumatikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek

Sűrített levegő előállítása, előkészítése

Szabványos jelölések, mértékegységek

Szerelési rajzok

Villamos érzékelők felépítése, működése és jellemzői

Villamos gépek biztonságtechnikája

A villamos áram hatásai

Elektronikus mérőműszerek

Elektrotechnikai ismeretek

Irányítástechnikai ismeretek

Mérési jegyzőkönyv

Villamos mérések

szakmai készségek:

Szakmai nyelvű szöveg megértése

Információforrások kezelése

Műszaki rajz olvasása, értelmezése

Szakmai számolási készség

Jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Türelmesség

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Prezentációs készség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerben való gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

Hibakeresés

5. A Villamosipari alaptevékenységek megnevezésű, 10005-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez

Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít

Kapcsolási rajz alapján összeállítja a villamos áramkört

Villamos kapcsolásokat értelmez

Villamos méréseket végez

Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készít

Villamos kiviteli terveket értelmez és használ

Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és elvégzi a javításokat

Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat

Elkészíti műszaki rajzok alapján a huzalozást

Felszereli/összeszereli a mérőkörök készülékeit

Ellenőrzi a fel/összeszereléseket

Feszültség alá helyezi a berendezést

Villamos berendezések feszültségmentesítését végzi

Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel meghatározza

Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek mérését elvégzi

Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Rajzeszközök fajtái

Villamos berendezések biztonságtechnikája

Villamos hibafeltárási eljárások, módszerek

Villamos hibajavítási eljárások, módszerek

Villamos hibajavítások dokumentációi

A műszaki ábrázolás módszerei

Passzív és aktív alkatrészek felépítése, jellemzői, szabványos jelölései

Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői

Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzok

Elektromechanikus, elektronikus mérőműszerek

Elektrotechnikai ismeretek

Elektronikai ismeretek

Szerelési rajzok

Tápegységek felépítése, működése és jellemzői

Teljesítményelektronikai áramkörök

Villamos mérések

Villamos számítások, alapvető méretezések

A villamos áram hatásai

Villamos anyagismeret

Mérési jegyzőkönyv

Rajzelhelyezések, mérethálózatok

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Információforrások kezelése

Szakmai számolási készség

Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Türelmesség

Társas kompetenciák:

Prezentációs készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

6. Az Elektromechanikai ismeretek megnevezésű, 10006-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Hibát feltár, hibát javít

Ellenőrzi, szükség szerint cseréli a csapágyakat, ékszíjakat, egyéb hajtáselemeket

Csőkötéseket (menetes és szorító) ellenőriz, szükség szerint javít, cserél

Átvizsgálja, kipróbálja a szervizmunkához szükséges berendezéseket, gépeket, szerszámokat

Munkalapokat felvesz

Dokumentációt alkalmaz

Megrendelést, árajánlatot készít

Mechanikai műhelyrajzokat olvas és értelmez

Robbantott ábrát olvas és értelmez

Elektromos elvi és huzalozási kapcsolási rajzot olvas és értelmez

A berendezések gépkönyveit használja, az üzembe helyezési utasításokat betartja

Fémipari megmunkálást végez

Elektromos feladatokat végez

NYÁK-lemezt készít

Beülteti az elektromechanikai alkatrészeket

Beforrasztja az elektromechanikai alkatrészeket

Elvégzi a bekötéseket, huzalozásokat

Készre szereli az áramkört

Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint kicseréli a vezetéket

Ellenőrzi, szükség szerint javítja vagy kicseréli a vezérlőpanelt, elektromos alkatrészt

Mechanikai mérési feladatokat végez

Villamos mennyiségeket mér

Villamos biztonságtechnikai méréseket végez

Minőségbiztosítási rendszert alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Műszaki dokumentáció

Szabványok

Villamos és gépész rajzjelek

Műszaki ábrázolás

Gyártásismeret

Anyagismeret

Mechanika

Gépelemek

Finommechanikai elemek

Elektrotechnikai-alapok

Elektronikus áramkörök

Villamos gépek biztonságtechnikája

Teljesítményelektronikai áramkörök

Elektromechanikus mérőműszerek

Elektronikus mérőműszerek

Mechanikai mérőműszerek

Mechanikai mérések

Műszerelemek

Villamos mérések

szakmai készségek:

Kisgépek, kéziszerszámok használata

Kézi kötőelem szerelő szerszámok használata

Kézi fémforgácsoló szerszámok használata

Műszaki rajz olvasása, értelmezése

Műszaki dokumentációk olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Kézügyesség

Precizitás

Társas kompetenciák:

Konfliktusmegoldó készség

Kapcsolatteremtő készség

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Kontroll (ellenőrző képesség)

7. Az Informatikai és műszaki alapok megnevezésű, 10007-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz

Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel

Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ

LAN és WAN hálózatokat használ

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért

Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez

A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza

A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza

Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet

Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít

Mechanikus és villamos mérőeszközökkel elvégzi a technológiai alapműveletekhez szükséges méréseket

Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)

Villamos és mechanikai kötéseket készít

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Általános munkavédelem

Általános tűzvédelem

Elsősegélynyújtás

Érintésvédelem

Mechanikai mérések

Műszaki ábrázolás

Műszaki dokumentáció

Villamos és gépész rajzjelek

Általános anyagismeret

Elektronikus mérőműszerek

Finommechanikai elemek

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése

Mechanikai mérőműszerek

Szabványok felépítése és rendszere

Számítógépek felépítése és alkalmazása, perifériák

Villamos gépek biztonságtechnikája

Elektromechanikus mérőműszerek

Elektrotechnikai alapismeretek

Gépelemek

Gyártásismeret Informatikai angol nyelv

Mechanika

Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai

Villamos mérések

Elektronikus áramkörök

szakmai készségek:

Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése

Szakmai számolási készség

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Egyszerű kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

Informatikai alapismeretek

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Erős fizikum

Társas kompetenciák:

Prezentációs készség

Kommunikációs rugalmasság

Nyelvhelyesség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

8. Az Ügyfél-kommunikáció megnevezésű, 10008-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ügyfélkapcsolati tevékenységeket végez

Átveszi a szervizbe behozott gépet

Kitölti a munkalapot

Átadja a megjavított berendezést

Vállalkozást indít, működtet

Árajánlatot készít

Számlát készít

Könyvelési dokumentumokat értelmez

Adójogszabályokat értelmez

Minőségirányítási rendszert alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Polgári jogi alapfogalmak

Személyi jövedelemadó

Munkaszerződés

Munkaköri leírás

Önéletrajz

Adózás

Számlák

Vállalkozási formák

Szakmai szervezetek

Alapvető marketing

Pályázat

Alapvető adminisztráció

Viselkedési normák

Kommunikáció

szakmai készségek:

Hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Olvasott szakmai szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

ECDL start alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Türelem

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Határozottság

Konszenzus készség

Módszerkompetenciák:

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés Áttekintő képesség Rendszerező képesség

9. A Mérőműszerek, üzemi mérések megnevezésű, 10009-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Használja az analóg és digitális villamos mérőműszereket

Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ

Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek mérését elvégzi

Alkalmazza a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat

Ellenőrzi az átalakítók működését

Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel meghatározza

Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek) legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végzi

Villamos gépek számítógéppel támogatott mérését végzi

Érintésvédelmi méréseket végez

Mérésekkel villamos gépek hibadiagnosztikai vizsgálatát végzi

Mérésekkel villamos készülékek hibadiagnosztikai vizsgálatát végzi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Villamosságtani alapfogalmak

Villamos áram hatásai

Egyenáramú körök és törvényszerűségeik

Váltakozó áramú körök és törvényszerűségeik

Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérési módszerei

Aszinkron gépek jellemzőinek mérési módszerei

Digitális mérőműszerek

Egyenáramú gépek jellemzőinek mérési módszerei

Érintésvédelmi ellenőrzése

Hőfejlesztő készülékek jellemzőinek mérési módszerei

Kapcsoló készülékek jellemzőinek mérési módszerei

Szinkron gépek jellemzőinek mérési módszerei

Transzformátorok jellemzőinek mérési módszerei

Világítási készülékek jellemzőinek mérési módszerei

Elektromechanikus műszerek

Menetek jellemzői, mérési módszerei

Méréstechnikai alapismeretek

Fogaskerekek jellemzőinek mérési módszerei

Oszcilloszkóp alkalmazás

Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérési módszerei

Alakhűség és méretpontosság mérési módszerei

szakmai készségek:

Érintésvédelmi ismeretek

Szakmai számolási készség

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése

Mechanikai és villamos mérőeszközök használata

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, készítése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Kezdeményezőkészség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Logikus gondolkodás

Ismeretek helyén való alkalmazása

10. A Villamos berendezések védelme megnevezésű, 10010-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kapcsolókészülékeket kiválaszt, kapcsolókat szerel, javít

Villamos gépek, villamos fogyasztó készülékek zárlatvédelmét és túlterhelésvédelmét létesíti

Kisfeszültségű villamos hálózatok túláram és zárlatvédelmét valósítja meg

Kisfeszültségű villamos elosztóhálózatot épít dokumentáció alapján

Elosztókat szerel, telepít

Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a nullázott rendszert

Kiépíti és ellenőrzi az EPH rendszert

Felszereli és ellenőrzi az áramvédő kapcsolót

Alkalmazza a védővezeték nélküli érintésvédelmi módokat

Elektromechanikus vezérléseket épít, működését ellenőrzi, hibakeresést végez, javít

Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató) épít, telepít, beüzemel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Kapcsolókészülékek jellemzői, kiválasztása

Túláramvédelmi készülékek

Érintésvédelem

Biztosítók jellemzői, kiválasztása

Túláram- és zárlatvédelmek

Túlfeszültség védelmek

Védelmi készülékek telepítése, szerelése

szakmai készségek:

Érintésvédelmi jelképek értelmezése

Szakmai számolási készség

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kezdeményezőkészség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

Körültekintés, elővigyázatosság

11. A Villamos gépek üzemeltetése megnevezésű, 10011-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel

Megismeri a munkaterületet

Elvégzi a szükséges feszültségmentesítéseket

A munkavégzés helyszínén biztosítja a tűz és balesetmentes munkavégzés szükséges eszközeit

(védelmi, megelőző és egyéb segédeszközök)

Kistranszformátorokat méretez, készít

Transzformátorok üzemállapotait vizsgálja (mérésekkel)

Transzformátorokat üzemeltet, üzemvitelüket biztosítja

Száraz és olajtranszformátorokat szerel, hibakeresést végez, javít

Aszinkrongépeket üzemeltet (indít, forgásirányt vált, fordulatszámot szabályoz, fékez)

Aszinkron motorokat telepít, illeszt a hajtott berendezésekhez

Aszinkron gépeken hibakeresést végez, javít

Az egyenáramú gépek fő- és segédpólus tekercseit, kompenzáló tekercseit elköti, a gerjesztési irányokat ellenőrzi

A kommutációt ellenőrzi, keféket beállítja

Egyenáramú gépeket üzemeltet (generátorok feszültségszabályozását, polaritás váltását, motorok indítását, forgásirány váltását, fékezését végzi)

Egyenáramú gépeken hibakeresést végez, javít

Egyedül járó szinkrongenerátort üzemeltet

Szinkrongépek párhuzamos kapcsolását valósítja meg, szinkronizál, a meddő és hatásos teljesítmény szabályozását végzi

Szinkronmotorok indítását végzi különböző módszerekkel

Szinkrongépeken hibakeresést végez, javít

Törpe motorokat alkalmaz, üzemeltet, javít

Álló- és forgórészeket tekercsel Forgógépeket összeszerel

Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató) épít, telepít, beüzemel

Elektromechanikus vezérlések működését ellenőrzi, hibakeresést végez, javít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Érintésvédelem kialakítása

Villamos anyagok és készülékek

Méréstechnikai alapok

Aszinkron motorok forgásirányváltása

Aszinkron motorok indításai

Aszinkron motorok jellemző hibái

Aszinkron motorok tekercselései

Egyenáramú gépek jellemző hibái

Egyenáramú gépek jellemzői, üzemállapotai

Egyenáramú gépek tekercselései

Egyenáramú motorok indítása és fékezése

Hibakeresés irányítástechnikai rendszerek

Irányítástechnikai alapfogalmak

Különleges transzformátorok alkalmazásai (takarékkapcsolású, hegesztő, mérő)

Motorvezérlések

Szinkron generátor üzemeltetése, feszültségszabályozása

Szinkron generátorok párhuzamos üzeme

Szinkron gépek jellemzői, üzemállapotai

Szinkron gépek tekercselései

Szinkrongépek jellemző hibái

Szinkronmotorok

Transzformátorok jellemző hibái

Transzformátorok jellemzői, üzemállapotai

Szabályozástechnika

Vezérléstechnika

szakmai készségek:

Érintésvédelmi jelképek értelmezése

Szakmai számolási készség

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

12. A Villamos készülékek szerelése megnevezésű, 10012-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ellenállásfűtő-berendezéseket szerel, javít

Villamos háztartási készülékeket szerel, javít

Világítási hálózatot és készülékeket szerel

Villamos berendezések feszültségmentesítését végzi

Villamos készülékeket felszereli, összeszereli

Ellenőrzi a fel -és összeszereléseket

Villamos vezérléseket valósít meg

Villamos szabályozásokat valósít meg

Ellenőrző méréseket végez

Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készít

A munkájával kapcsolatos speciális környezetvédelmi előírásokat ismeri, betartja

A hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezeli, illetve tárolja

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Hőfejlesztő készülékek jellemzői

Hőfejlesztő készülékek jellemző hibái, javításuk

Kapcsoló készülékek jellemzői

Kapcsoló készülékek jellemző hibái, javításuk

Világítási készülékek jellemzői

Világítási készülékek jellemző hibái, javításuk

Hálózatok (kisfeszültségű, információs)

Létesítés utáni ellenőrzés

Mérési jegyzőkönyv

Villamos anyagismeret

Alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői

Mechanikus, elektromechanikus és elektronikus mérőműszerek

Szerelvények, készülékek bekötése

Érintésvédelem

szakmai készségek:

Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata

Szakmai számolási készség

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése

Mennyiségérzék

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Állóképesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

13. Az Áramkör építése, üzemeltetése megnevezésű, 10013-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elektronikai áramköröket épít

Analóg áramköröket épít

Digitális áramköröket épít

Teljesítményelektronikai áramköröket épít

Irányítástechnikai áramköröket épít

NYÁK lemezt készít

Beszereli a mechanikai alkatrészeket

Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat

Készre szereli az áramkört

Berendezésbe szereli az elkészült áramkört

Beülteti az elektronikai alkatrészeket

Beforrasztja az alkatrészeket

Elektronikai áramköröket üzembe helyez

Előírás szerint beállítja a tápfeszültség feszültségértékét

Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört

Feszültség alá helyezi az áramkört

Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít

Gyártórendszert, gépeket kezel és működtet

Ipari gyártórendszereket üzemeltet, karbantart

Műszeres bemérést végez és irányít

Dokumentáció alapján összeállítja a mérőrendszert

Teszteli az elektronikai áramkör működösét

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét

Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat

Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről

Behatárolja a hibás alkatrészt

Műszeres hibakeresést végez és irányít

Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Elektrotechnikai ismeretek Irányítástechnikai ismeretek

Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű erősítők)

Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazásai

Optoelektronika (fotoellenállás, fotódióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda, optocsatoló, optikai kijelzők)

Tápegységek

Impulzustechnikai áramkörök

Műszeres méréstechnika

Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői

Mérési jegyzőkönyv

Villamos mérések

Villamos gépek biztonságtechnikája

A villamos áram hatásai

Alkatrészek szabványos jelölései

Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői

Bekötési, huzalozási rajzok

Kapcsolási rajzok

Szabványos jelölések, mértékegységek

Szerelési rajzok

szakmai készségek:

Villamos kéziszerszámok kezelése, használata

Áramkörépítés, össze-és szétszerelés

Huzalozás, kábelezés

Mérés, hitelesítés, beállítás, jegyzőkönyvkészítés

Hibás áramkörök, készülékek javítása

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Türelmesség

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Motiváló készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Logikus gondolkodás

14. A Mechatronikai rendszerek megnevezésű, 10014-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kezeli az automatizált berendezéseket

Elektronikus vezérléseket kezel, működtet

Elektronikus szabályozásokat kezel, működtet

Távvezérléseket alkalmaz, működtet (vezetékes)

Távvezérléseket alkalmaz, működtet (vezeték nélküli)

Előírás alapján elindítja /leállítja a rendszert, vagy alrendszert

Érzékelőket, végrehajtókat, jelátalakítókat, tápegységeket ellenőriz és beállít

Üzemi beállításokat végez a folyamatirányító rendszereken

Üzemi beállításokat végez digitális vezérlőkön, szabályzókon

Számítógépes tesztprogramokat futtat

Szoftvert frissít a programozható készülékeken

Szemrevételezéses ellenőrzéseket végez

Tanulmányozza a kezelési/üzemeltetési/karbantartási előírásokat

Dokumentációk alapján elvégzi és irányítja a szükséges beállításokat

Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert

Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez és jegyzőkönyvet készít

Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint

Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat

Részt vesz az új technológiák bevezetésében

Irányítja a berendezések beállítását

Megszervezi a próbaüzemeltetés körülményeit

Irányítja és ellenőrzi a technológiai fegyelem betartását

Irányítja és ellenőrzi az üzemeltetés, karbantartás körülményeit

Ellenőrzi a végtermék működését és minőségét

Dokumentálja az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzését

Elvégzi a technológiai személyzettel kapcsolatos nyilvántartásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Villamos és elektronikai készülékek szerelési technológiái

Felületszerelési technológia

Korszerű huzalozási rendszerek

Automatizált berendezések be- és kikapcsolási műveletek

A gyártórendszerekben alkalmazott mérőrendszerek csoportosítása és felépítése

Gyártás előkészítési műveletek

A gyártórendszerek számítógépes méréstechnikai eljárásai

Számítógéppel támogatott technológiák (CIM rendszerek)

Villamos gépek üzemeltetési műveletei

Gyártórendszerek dokumentációs rendszere, dokumentációs műveletei

Gyártórendszerek irányítási- és információs hálózatainak üzemeltetése

Gyártórendszerek programozása

Mérő és diagnosztikai rendszerek

szakmai készségek:

Információforrások kezelése

Jelképek értelmezése

Szakmai számolási készség

Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Türelmesség

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerben való gondolkodás

Információgyűjtés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

15. A Számítógép alkalmazása az elektronikában megnevezésű, 10015-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Rendszerezi a digitális irányítás eszközeit

Elemzi a PLC felépítését, működését

PLC programot ír, programot módosít grafikus és szöveges programnyelveken

Paramétereket beállít

Off-line, on-line üzemmódot használ, diagnosztizál

Bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába (WatchDog alkalmazása)

A kapcsolódó kezelőszervek, fény- hangjelzőket ellenőrzi

Grafikus megjelenítő eszközöket (PC, programozható terminál) használ

Buszrendszerek kiépítésében részt vesz

Ipari buszrendszert alkalmaz kommunikációhoz

Ellenőrzi a terepi buszrendszerek kommunikációját

Rendszerezi a digitális irányító eszközök kapcsolatait

Elemzi az irányítási hálózatokat

Programozható Logikai Vezérlőket használ

Programozható Logikai Rendszerekkel vezérelt rendszereket üzemeltet

Irányítástechnikai rendszereket programoz

Mikrovezérlőket (PIC-et) használ

Mikrovezérlővel vezérelt rendszereket üzemeltet

Mikroszámítógépes egységeket programoz

Dokumentáció alapján egyszerű és összetett programozásokat végez

Irányítástechnikai rendszereket programoz

Mechatronikai rendszereket működtet

Elektronikai tervező programokat telepít, beállít és használ

Kapcsolási rajzokat, alkatrészjegyzéket és blokkvázlatokat készít

Nyomtatott áramköröket tervez

Szimulációs programokat telepít és használ

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Számítástechnikai alapismeretek

Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában

Számítógépek ipari alkalmazása

PLC program elemei

PLC hardver

PLC I/O rendszer elemei

Soros kommunikáció elemei

PC-PLC kommunikáció

PLC-PLC kommunikáció

Strukturált programozás alapok

Irányítástechnikai alapok

Irányítástechnikai rendszerek programozása

Matematikai alapok

Technológiai vázlatok elemei

Grafikus megjelenítő eszközök jellemzői

Grafikus eszközök program elemei

Mikrovezérlők felépítése

Mikrovezérlők programozása

Áramkörtervező programok

Szimulációs programok

szakmai készségek:

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Jelképek értelmezése

Mennyiségérzék

Műszaki rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Türelmesség

Tájékozódás

Társas kompetenciák:

Motiváló készség

Irányítási készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Információgyűjtés

Módszeres munkavégzés

16. Az Erősáramú berendezések üzeme megnevezésű, 10016-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Villamos gépeket szállít, telepít, üzembe helyez és üzemeltet

Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátort beköt, ellenőriz

A motorok indítását, fordulatszámának és forgásirányának változtatását és fékezését végzi

Szabályozott villamos hajtásokat üzemeltet

Kis teljesítményű és speciális villamos motorokkal (pl. váltakozó áramú kommutátoros motorral, léptető motorral stb.) megvalósított hajtásokat üzemeltet

Számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerel, üzemeltet

A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik

Az erősáramú kapcsolókészülékeket kiválasztja, beköti, működteti és üzemelteti

Villamos kapcsolóállomásokat üzemeltet

Villamos hálózatokat üzemeltet

Egyszerű kisfeszültségű hálózatok méretezését végzi feszültségesésre és melegedésre (tápvezeték, elosztóvezeték, körvezeték)

Egyszerű hálózatok zárlatát számítással ellenőrzi, zárlatkorlátozás megoldásában közreműködik

Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködik (pl. fázisjavítás)

A kívánt teljesítménytényező eléréséhez szükséges meddőteljesítményt meghatározza

Üzemirányítási, telemechanikai és a hangfrekvenciás rendszer működtetésében tevékenykedik

Villamos hálózatok védelmét, üzemzavari automatikák működését ellenőrzi

Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos energiaellátását kialakítja, működteti, telepíti, üzemelteti

Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezéseket szerel, karbantart

Szünetmentes áramforrásokat telepít és üzemeltet

Rajzkészítő programot használ

Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítést végez)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Érintésvédelem kialakítása

Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetési módjai

Aszinkron gépek jellemzői, üzemállapotai

Egyenáramú gépek jellemzői, üzemállapotai

Energiagazdálkodási mérések elve

Fogyasztói árszabások

Kapcsoló készülékek jellemzői

Kommunális és ipari hálózatok jellemzői

Meddőkompenzáció elve és gyakorlati megvalósítása

Szinkron gépek jellemezői, üzemállapotai

Transzformátorok jellemzői

Transzformátorok jellemzői, üzemállapotai

Világítási készülékek jellemzői

Villamos állomások jellemzői

Villamos forgógépek jellemzői

Villamos hálózatok méretezése kisfeszültségen

Villamos készülékek jellemzői

Villamos művek

Villamos gépek

Irányítástechnikai ismeretek

Villamos hálózatok védelmei

Energiagazdálkodás

Műszaki rajz-készítő programok

Villamos anyagok és készülékek

Méréstechnika alapok

szakmai készségek:

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram útrajz olvasása, értelmezése, készítése

Szakmai számolási készség

Szerelési rajz , összeállítási rajz olvasása, értelmezése, készítése

Szakmai számolási készség

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, készítése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Állóképesség

Mozgáskoordináció

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

17. Az Erősáramú mérések megnevezésű, 10017-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Használja az analóg és digitális villamos mérőműszereket

Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ

Villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végez

Villamos hálózatokhoz és berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi készülékek vizsgálatát, ellenőrzését végzi

Energiagazdálkodással összefüggő méréseket végez

Mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végez

Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek) legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végzi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Érintésvédelem ellenőrzése

Villamosságtani alapfogalmak

Egyenáramú körök és törvényszerűségeik

Áram hatásai (villamos, hő, mágneses, stb.)

Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei

Méréstechnikai alapok

Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérési elve

Elektromechanikus műszerek

Digitális műszerek

Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérési elve

Oszcilloszkóp alkalmazása

Tápegységek, függvénygenerátorok

szakmai készségek:

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram útrajz olvasása, értelmezése, készítése

Szakmai számolási készség

Áram útrajz, nyomvonalrajz, szerelési rajz olvasása, értelmezése

Összeállítási rajz olvasása, értelmezése, készítése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, készítése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség Ismeretek helyén való alkalmazása

18. Az Erősáramú szerelések megnevezésű, 10018-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Mechanikai méreteket felvesz, ellenőriz

Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) alkalmaz, szerel

Motorvezérlések bekötését végzi Intelligens épületek erősáramú szerelését végzi

Kommunális és lakóépületek villanyszerelését végzi, áramköreit ellenőrzi

Ellenőrzi a kommunális és lakóépületek fogyasztásmérő helyének kialakítását

Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehozza, ellenőrzi

Ellenőrzi a kommunális épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő csatlakoztatását.

Kialakítja a kommunális és lakóépületek elosztóit

A szerelési technológiákat és a készülékeket kiválasztja a vonatkozó szabványok figyelembevételével

Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési, kötési, csatlakozási feladatokat elvégzi, ellenőrzi

Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a nullázott rendszert

Kiépíti és ellenőrzi az EPH-rendszert

Felszereli és ellenőrzi az áramvédő kapcsolót, alkalmazza a védővezeték nélküli érintésvédelmi módokat

Komplett elektronikus berendezéseket üzemeltet, hibakeresést végez, javít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Elektronikai technológia

Épületek villamos hálózatának kialakítása

Túláramvédelem

Túlfeszültség védelem

Érintésvédelem

Forrasztás

Kapcsoló készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái

Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések

Oldható és nemoldható kötések

Világítási készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái

Csapágyak és csapágyazások

Fogaskerekes, csiga és egyéb hajtások jellemzői

Forgácsolás

Forgó- és lengőmozgások jellemzői

Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések

Kinematika

Kinetika

Kötőelemek

Megmunkálások

Statika

Szilárdságtan

Tengelyek, tengelykapcsolók

Transzformátorok készítési, szerelési elve

Villamos forgógépek készítésének technológiái

Villamos készülékek technológiái

Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, belső égésű motorok)

Ragasztás

Hegesztés

szakmai készségek:

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram útrajz olvasása, értelmezése, készítése

Szakmai számolási készség

Szerelési rajz olvasása, értelmezése, készítése

Összeállítási rajz olvasása, értelmezése, készítése

Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Állóképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Következtetési képesség

19. Az Irányítás, programozás megnevezésű, 10019-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit

Alkalmazza az üzembe helyezési rajzokat, leírásokat

Beülteti az elektronikai alkatrészeket

Értelmezi a villamos áramkörök működését

Ellenőrző méréseket végez az előírások alapján

Elvégzi az áramkörök előírás szerinti beállításait

Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről

Elektromos részegységet szerel

Dokumentáció alapján szerelvényezett elektromos részegységen méréseket, beállításokat végez

Az összeszerelt egységen hibafeltárást és javítást végez

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket

Megismeri a számjegyvezérlésű termelő berendezések felépítését

Elsajátítja a CNC és/vagy robotika alapismereteit

Elsajátítja a CNC és/vagy robot programozását

Egyszerű megmunkáló programot készít

Megállapítja a hibás működést, üzemzavart, hibanaplót vezet

Utasítás szerint PLC programozást végez

Gyártórendszert, gépeket kezel és működtet

Kezeli a gyártórendszert és a gyártási folyamatot

Ipari automatikai rendszereket kiépít és működtet

Ipari programozható vezérléseket-, szabályozásokat szerel és telepít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Áramköri részegységek jellemzői, szerelési módjai

Kötőgépelemek, kötések

Számítógépek ipari alkalmazásának jellemzői

Ipari információ feldolgozás alapjai

PLC felépítése, alkalmazási lehetőségek

PLC programozás

Az ipari mérés-adatgyűjtés módjai

Ipari folyamatszabályozások

Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók elvi működése

Villamos kéziszerszámok kezelési, használati jellemzői

Huzalozás, kábelezés

Munkadarab befogók, szerszámbefogók

Útmérő rendszer ismeret

Pozicionálási folyamatok, szabadságfokok

CNC gépek kezelési és alapszintű programozási gyakorlatok

Robotkezelési és alapszintű programozási gyakorlatok

Szerszámismeret (élszögek)

szakmai készségek:

Villamos és mechanikai műszerek, valamint méréstechnikai eszközök használata

Műszaki rajz olvasása, értelmezése

Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata

Szerszámgépek kezelése

Gépészeti rajz készítése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Kézügyesség

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Motiválhatóság

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

Hibakeresés (diagnosztizálás)

20. A Mechatronikus alapkapcsolások megnevezésű, 10020-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Átveszi a műszaki dokumentációkat

Értelmezi a szöveges és rajzi leírásokat

Alkalmazza az üzembe helyezési rajzokat, leírásokat

Olvassa és értelmezi az összeállítási rajzokat

Gyártási dokumentációkat előkészít

Darabjegyzékeket használ

Blokkvázlatos kapcsolási rajzokkal dolgozik

Értelmezi a jel-, anyag- és energiaáramlási dokumentációkat

Alkalmazza az alapvető egyen- és váltakozó áramú alaptörvényeket, összefüggéseket

Szabványos elektromos rajzjeleket használ

Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit

Vezetékeket csupaszít, ónoz

Vezetékeket kötegel, érvégeket kialakít

Egyszerű elektromos és elektromechanikus kapcsolásokat készít, ellenőriz

Egyen és váltakozó áramú méréseket végez

Villanyszerelési kapcsolásokat készít

Használja a telepítési rajzokat

Értelmezi a hidraulika-pneumatikai kapcsolási rajzokat

Hidraulikus-pneumatikus alapkapcsolásokat készít

Hidraulika-pneumatika energia és segédenergia ellátó rendszerét kiépíti

Hidraulika-pneumatika elemeket szerel, vezérlő körben méréseket végez

Értelmezi az elektrohidraulikus és elektropneumatikus kapcsolásokat

Elektrohidraulikus és elektropneumatikus alapkapcsolásokat készít

Hidraulikus-pneumatikus körben hibát megállapít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Adatfeldolgozás dokumentumai

Áramkörépítés, össze- és szétszerelési módok

Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei

Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak

Energia átalakítók

Gépészeti rajzok típusai

Hibakeresés, áramkörjavítás módjai

Huzalozási, kábelezési módok

Műszaki rajz alapfogalmak

Pneumatikus és hidraulikus kör felépítése

Szabályozó- és irányító folyamatok grafikus ábrázolási módjai

Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei

Villamos rajzok típusai

Villamos vezetékek, berendezések

Villamos, elektromechanikus alkatrészek vizsgálatának, szerelésének módjai

A nagynyomású közeg biztonságtechnikája, berendezései

Elektropneumatika, elektrohidraulika

Jelátalakítók, erősítők, végrehajtó és beavatkozó szervek

Méretmegadás, mérethálózat

Nyomás, felület, erő, töltési sebesség stb.

Szabályozástechnika segédenergiái

Szerkezeti elemek, érzékelők, jelképzők, jeltárolók

Tűrés, illesztés, felületi minőség

Út-, követő-, időterv vezérlés

Villamos gépek

szakmai készségek:

Villamos és mechanikai kéziszerszámok, fémmegmunkáló gépek használata

Villamos és mechanikai mérőeszközök használata

Pneumatikus, hidraulikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

Forrasztás technikai eszközök berendezések használata

Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Motiválhatóság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Figyelem összpontosítás

Módszeres munkavégzés

21. A Szerelés, ellenőrzés megnevezésű, 10021-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket

Megismeri az iparban használatos nemoldható kötéseket (szegecs, korc, zsugor)

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, korc, zsugor)

Megismeri az iparban használatos ragasztási technológiákat

Bevontelektródás kézi ívhegesztéssel általános minőségű hegesztett kötést készít

Gázhegesztéssel általános minőségű hegesztett kötést készít

Megismeri a hajtóművek, csapágy, erőátviteli elemek, tengelykapcsolók és meghajtások működtetését és szerelését

Megismeri a meghajtások üzemi jellemzőit és jelleggörbéit

Ellenőrzi, szükség szerint cseréli a csapágyakat, ékszíjakat, egyéb hajtáselemeket

Elsajátítja a szisztematikus hibakeresést

Ellenőrzi az összekötő elemek állapotát

Alkalmazza a mechatronikai rendszerek villamos hajtóműveit

Alkalmazza a pozicionálási folyamatokat, szabadságfokokat

Ellenőrzi az érzékelők beállítását, jellemzőit

Ellenőrzi az átalakítók beállítását, jellemzőit

Megállapítja és dokumentálja a helyes működést

Mechanikus össze- és szétszereléseket végez

Ellenőrzi a beavatkozó szervek működését

Teszteli a jelfeldolgozók, jeltovábbítók működését

Tesztelést és szimulációt végez ipari buszrendszereken

Alkalmazza az emelő és szállító berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásokat

Ellenőrzi a gépek biztonsági rendszereinek működését

Használja a biztonságtechnikai eszközöket

Dokumentálja a helyes működést

Használja a helytelenül működő biztonsági berendezésekre vonatkozó üzemi szabályzatok előírásait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gázhegesztés és ívhegesztés biztonsági ismeretei

Gázhegesztés és ívhegesztés környezetkárosító hatása

Tengelyek és csapágyak

Érzékelők és átalakítók

Mechatronikai rendszerek meghajtásai

Számítógépes tesztelés, szimulálás

Távadók

Jelfeldolgozók, jeltovábbítók

Ipari beavatkozó szervek

Ipari buszrendszerek

Gépek biztonságtechnikája

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

Oldható kötések

Nemoldható kötések

Mechanikai alapismeretek

Mechatronikai elemek, részegységek és rendszerek jellemzői

Tengelykapcsolók

Forgómozgású hajtóművek és irányváltók

Motorindító áramkörök, lágyindítók és frekvenciaváltók

Emelő és szállító eszközök biztonságtechnikája

szakmai készségek:

Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

Villamos és mechanikai kéziszerszámok fémmegmunkáló gépek használata

Forrasztás technikai- és hegesztési eszközök berendezések használata

Villamos és mechanikai műszerek, valamint méréstechnikai eszközök használata

Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Precizitás

Szabálykövető magatartás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés Ismeretek helyén való alkalmazása

Módszeres munkavégzés

22. Az Üzemeltetés, karbantartás megnevezésű, 10022-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Mechatronikai elemeket össze- és szétszerel

Mechanikus, elektromechanikus, villamos mérést végez

Előírás szerint dokumentálja a mérési eredményeket

Számítógépes kiértékelést használ

Figyelemmel kíséri a helyes működést

Közreműködik a berendezések telepítésében

Megállapítja a hibás működést, üzemzavart

Dokumentálja a helyestől eltérő működést

Közreműködik a karbantartási terv kidolgozásában

Előírás szerinti tervszerű karbantartást végez

Rendszeres ellenőrzést végez szemrevételezéssel

Mozgó szerkezeti elemek kopását ellenőrzi

Villamos összeköttetések állapotát ellenőrzi

Elvégzi az előírás szerinti alkatrészek cseréjét

Átveszi a javításra karbantartásra kijelölt berendezést

Átadja a megjavított berendezést

Részt vesz az irányítási rendszer kialakításában

Használja az üzem minőségbiztosítási rendszerét

Használatos szoftver segítségével üzemi információkat szerez be

Kezeli a karbantartási utasításokat és üzemeltetési utasításokat

Javítási dokumentációhoz mérési jegyzőkönyvet készít

A karbantartási tennivalókat dokumentálja

Bemutatja és elmagyarázza a gépek és berendezések átadásánál a termékek és a munka eredményeit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gépészeti kötőelemek és technológiák

Alapvető adminisztráció

Alapvető kommunikáció

Buszrendszerek

Érzékelők, jelátalakítók, távadók

Gépek biztonsági rendszerei

Gyártási, üzembe helyezési-, és karbantartási előírások

Irányítástechnikai rendszerek tesztelése, szimulálása, diagnosztikája

Jelfeldolgozók, jeltovábbítók, adatgyűjtők

Mechatronikai rendszerek meghajtásai és diagnosztizálása

Minőségbiztosítás

Viselkedési normák

Számítógépes hálózatok típusai

szakmai készségek:

Forrasztás technikai és hegesztési eszközök, berendezések használata

Villamos és mechanikai kéziszerszámok, műszerek, valamint méréstechnikai eszközök használata

Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata Szakmai szoftver üzemeltetése

Szakkifejezések használata, idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Tömör fogalmazás készsége

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-összpontosítás

Módszeres munkavégzés

Hibakeresés (diagnosztizálás)

23. Az Épületvillamossági szerelés megnevezésű, 10023-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Csatlakozó vezetéket létesít

Fogyasztásmérő helyet alakít ki

Lakás és épület elosztó berendezést szerel

Erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesít

Villamos szerelvényeket helyez el és szerel

Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket alakít ki

Kiskábel- és vezetékhálózatot alakít ki, javít, karbantart

Épület villamos berendezést szerel, javít, karbantart, kezelését betanítja

Világítási berendezést szerel

Szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesít az érvényes előírások szerint

Kábeles csatlakozó vezetéket létesít

Víz és tűzzáró kábelátvezetést készít

Külső villámhárító berendezést szerel

Belső villámvédelmet alakít ki

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség szerint méréseket és vizsgálatokat végez

Üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végez

Hiba meghatározáshoz méréseket, vizsgálatokat végez

Érintésvédelmi (hibavédelmi) rendszert, eszközt szerel, telepít

Szerelői ellenőrzést végez, és azt dokumentálja

Betartja a szerszámok és személyi biztonsági felszerelés használatára vonatkozó előírásokat

Figyelembe veszi és betartja az érvényben lévő előírásokat

Alkalmazza a vállalkozások tevékenységére vonatkozó jogszabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Munkavégzés szabályai

Szabadvezeték- és kábelhálózat

Szerelési technológiák

Villamos dokumentáció

Villamos mérések

Villamos szerelési anyagok

Vállalkozási ismeretek

Villamos szerelvények

szakmai készségek:

Villamos mérések elvégzése

Villamos hálózatok (erősáramú-, épületinformatikai-, épületautomatikai-, jelző, szabadvezeték-, kábel hálózatok) kialakítása, javítása, karbantartása

Villamos anyagok, szerelvények, berendezések használata

Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, folyamatábra készítése

Mérőeszközök, -műszerek, -berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Döntésképesség

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kompromisszum-készség

Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Körültekintés, elővigyázatosság

24. A Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése megnevezésű, 10024-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ipari energia elosztó hálózatot szerel

Ipari elosztó berendezést szerel, telepít

Kapcsoló berendezést szerel, telepít

Vezérlő- és szabályozó berendezést szerel, telepít

Ipari villamos berendezést javít, karbantart, kezelését betanítja

Háztartási méretű kiserőművet szerel

Fotovoltaikus berendezést szerel

A szinkron gépet telepít, működtet

Egyenáramú gépet telepít, működtet

Szinkron gépet telepít, működtet

Különleges villamos forgógépet telepít, működtet

Egyfázisú transzformátort telepít, működtet

Háromfázisú transzformátort telepít, működtet

Különleges transzformátort telepít, működtet

Fázisjavító berendezést telepít, működtet, karbantart

Felismeri a villamos gépek tipikus hibáit

Villamos gépet üzemeltet, karbantart, kezelését betanítja

Villamos készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja

Ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végez és dokumentálja

Munkájában figyelembe veszi és alkalmazza a hibavédelmi szabályokat

Betartja a kéziszerszámokra vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Munkavégzés szabályai

Villamos szerelési anyagok

Szerelési technológiák

Villamos berendezések

Villamos gépek

Villamos mérések

Villamos dokumentáció

Villamos kötések

szakmai készségek:

Villamos gépek, berendezések telepítése, üzemeltetése

Villamos ellenőrzések, mérések elvégzése

Villamos anyagok, szerelvények, berendezések, kéziszerszámok használata

Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése

Mérőeszközök, -műszerek, -berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Önállóság

Társas kompetenciák:

Kompromisszumkészség

Konfliktusmegoldó készség

Kommunikációs készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-összpontosítás

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Kontroll (ellenőrző képesség)

25. A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű, 10025-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza az irodatechnikai eszközöket

Betartja az iratok kezelésére vonatkozó előírásokat

Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket

Betartja/betartatja a kereskedelmi egység nyitásával és működési rendjével kapcsolatos előírásokat

Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait

Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi előírásokat

Betartja és prioritásként kezeli a környezetvédelemi szempontokat

Betartja/betartatja a minőségirányítási és higiéniai előírásokat

Intézi a fogyasztói reklamációkat

Együttműködik a hatósági ellenőrzések során

Alkalmazza a biztonsági és vagyonvédelmi előírásokat

Kezeli a rendkívüli eseményeket

Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít

Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek

Kitölti és kezeli a tevékenységhez szükséges bizonylatokat, okmányokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok

Fogyasztáshoz kapcsolódó adójogszabályok

A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai

Munkaügyi nyilvántartások Baleset-, munka-, tűzvédelmi előírások

A csomagolóanyagok és a környezetvédelem kapcsolata

Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási környezetvédelmi előírások

A kereskedelmet érintő minőségirányítási és higiéniai előírások

A fogyasztói érdekvédelem alapvető szabályai, a fogyasztói reklamáció intézésének szabályai

A hatósági ellenőrzésekre vonatkozó előírások

Az üzletek működésére vonatkozó biztonsági és vagyonvédelmi előírások

Rendkívüli események fajtái

A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai

A pénzkezelésre vonatkozó szabályok

A pénztáros feladatai

A pénztárgépek használatának szabályai

A számlázás, nyugtaadás szabályai

Pénzforgalmi nyilvántartások

A bizonylatok fajtái

A kereskedelemben alkalmazott bizonylatok kitöltésére vonatkozó szabályok

Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai számítógépes szoftverek használata

Elemi számolási készség

Elektronikus és számítógépes pénztárgépek használata

Szakmai szöveg hallás utáni megértése, szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Ismeretek helyén való alkalmazása

Körültekintés, elővigyázatosság

26. Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű, 10026-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt ad a vezető árubeszerzési munkájához

Időszakos készletfelmérést végez, ennek alapján javaslatot tesz a megrendelésre

Előkészíti a raktárt/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut

Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségüket

Ellenőrzi a terméken lévő címkék információs tartalmát, szükség esetén intézkedik

Készletre veszi az árut hagyományos, vagy elektronikus úton

Elhelyezi az árut szakszerűen a raktárban és az eladótérben

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról

Betartja/betartatja a vagyon és biztonsági előírásokat

Leltárt készít/közreműködik a leltározásban

Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit

Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról

Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut

Intézi a fogyasztói reklamációkat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Az árubeszerzést meghatározó tényezők, beszerzési források, módok

Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása

Árurendszerek

A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe

A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezők

Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok

Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei

A leltározás menete, a tényleges készletérték megállapítása

Az áru-előkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások

Az árukihelyezés szabályai

Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok

A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői

Az áru és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata

A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata

Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk

Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig

A fizettetés módjai

A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai

Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások

Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai

szakmai készségek:

Elemi számolási készség

Mennyiségérzék

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Hallott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőző készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

27. A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása megnevezésű, 10027-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tájékoztatja a vevőt a lakástextil termékekhez kapcsolódó használati, kezelési jellemzőkről

Tájékoztatja a vevőt a ruházati és lábbeli termékekhez kapcsolódó használati, viselési, kezelési jellemzőkről

Segíti a vevőt a megfelelő méret, szín és fazon kiválasztásában, igény szerint az aktuális divatnak megfelelően

Igény szerint tájékoztatást ad a vevőnek az edényáru termékek jellemzőiről, használatáról, kezeléséről

Tájékoztatja a vásárlót a korszerű edényáruk választékáról, használatának előnyeiről

Tájékoztatást ad a hazai termékekről és a Hungaricumokról

Tájékoztatást ad a papír-, írószer áruk választékáról

Tájékoztatást ad a sport-, kemping- és játék áruk választékáról

Tájékoztatást ad a vetőmagok és növényápolási cikkek választékáról

Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A lakástextíliák anyagszükségletének meghatározása

A lakástextíliák jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A lakástextíliák használatára, kezelésére vonatkozó előírások

A ruházati és lábbeli termékek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

A ruházati és lábbeli termékek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A vásárló méretének megállapítása, anyagszükséglet meghatározása

A ruházati termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

A ruházati termékekhez kapcsolódó címkék, tájékoztatók tartalma

Az edényáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

Az edényárukhoz kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék tartalma

Az edényáruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A papír- és írószeráruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

A sport-, kemping és játék áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

Vetőmagok és növényápolási cikkek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

A termékek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások fajtái

szakmai készségek:

Hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Árumozgató eszközök kézi szerszámok-, eszközök használata

Jelölések, rajzok, piktogramok értelmezése

Személyes kompetenciák:

Önállóság Pontosság

Társas kompetenciák:

Közérthetőség Meggyőző készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés

28. Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű, 10028-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövény-termékek mennyiségi és minőségi átvételét

Betartja az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövény-termékek tárolására vonatkozó speciális előírásokat

Vezeti az élelmiszerbiztonsági minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez előírt nyilvántartásokat

Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és a korlátozás betartását

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időket és szelektál

Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet Biztosítja a hűtőláncot

Biztonsággal üzemelteti az élelmiszerek és gyógynövény-termékek értékesítése során használt gépeket, eszközöket, gondoskodik azok megfelelő higiéniai állapotáról

Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét

Szakszerűen kihelyezi és bemutatja az élelmiszeripari és vegyipari, gyógynövény termékeket

Betartja az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövények értékesítésére vonatkozó speciális előírásokat

Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről Leméri az árut

Igény szerint tájékoztatást ad a környezetbarát vegyipari termékekről

Igény szerint tájékoztatást ad az élelmiszerekről, vegyiárukról, gyógynövény termékekről, azok hatásairól

Tájékoztatja a vevőt az élelmiszerek, vegyipari és gyógynövény termékek felhasználási lehetőségeiről

Igény szerint csomagol: ajándékkosarat, díszcsomagolást készít

Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról

Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat (árubemutatók, kóstolók, árengedményes akciók)

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény-termék forgalmazás során

Betartja és betartatja a HACCP és más vonatkozó minőségellenőrző rendszerek előírásait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

Hazai termékek és Hungaricumok

Az élelmiszerek szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

Az élelmiszerekhez kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék tartalma

Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A vegyiáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

A vegyiáruk átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

A vegyiáruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A gyógynövények csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

A gyógynövények átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

A gyógynövények jellemzőiről való vevői tájékoztatás

HACCP, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények

szakmai készségek:

Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű beszédkészség

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése, idegen nyelvű beszédkészség

Eszközök, áruelőkészítő gépek kezelése, használata

Árazó, árleolvasó eszközök, gépek használata

Kézi szerszámok, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

29. A műszaki cikkek forgalmazása megnevezésű, 10029-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja a műszaki cikkek mennyiségi és minőségi átvételét

Az áru jellegének és az arculatnak megfelelően kihelyezi a műszaki cikkeket

Árubemutató eszközön, panelon beépíti, csatlakoztatja, működteti az árut, útmutató alapján

Bemutatja a műszaki cikkek használatát és kezelését, meggyőződik üzemképességükről

Ellenőrzi a műszaki cikkekhez szükséges dokumentumok meglétét, tartalmát

Számítógépen figyelemmel kíséri a készleten lévő termékek mennyiségét

A vevő igényeinek megfelelően a bolti árukészletből és/vagy katalógusból terméket ajánl

Tájékoztatást ad az áruhitel lehetőségeiről

Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról

Megszervezi a házhozszállítást, vagy átadja a vevőnek az árut

Előjegyzést vesz fel

Kitölti a jótállási jegyet

Megszervezi vagy tájékoztatást ad a műszaki cikkekhez kapcsolódó garanciális javítással kapcsolatban

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A műszaki cikkek (villamossági, világítástechnikai, elektronikai, híradástechnikai,

számítástechnikai termékek, kéziszerszámok, kisgépek, vas-áruk) csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

Használati útmutatók értelmezése

A műszaki cikkek beépítése, csatlakoztatása, működtetése

A műszaki cikkek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A műszaki cikkekhez kapcsolódó kísérő okmányok tartalma

A műszaki cikkek átvételére, szállítására, tárolására vonatkozó követelmények

szakmai készségek:

Szakmai szoftverek használata

Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű beszédkészség

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése, idegen nyelvű beszédkészség

Árumozgató eszközök kézi szerszámok-, eszközök használata

Műszaki rajzok, piktogramok értelmezése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Pontosság

Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Eredményorientáltság

30. Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése megnevezésű, 10030-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Meghatározza a profilnak/bolthálózat jellemzőinek megfelelő termékek körét, választékát, mennyiségét

Megkeresi a lehetséges beszerzési forrásokat és kiválasztja az ár-érték arány szempontjából a legmegfelelőbbet

Megrendeli az árut és a pénzügyi-számviteli fegyelemnek megfelelő nyomtatványokat

Kitölti és vezeti az áruforgalomhoz, pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatokat

Megszervezi az áruátvételt

Gazdálkodik a készletekkel

Meghatározza a leltáreredményt

Ellenőrzi a számlát, kiegyenlíti az áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét

Figyelemmel kíséri a kötelezettségeket, követeléseket

Kiállítja a pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatokat

Vezeti a számla-, és áfa nyilvántartásokat

Kialakítja a fogyasztói árat

Következtetéseket von le a fogyasztói szokások gyakorlati tapasztalataiból

Koordinálja és ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét

Megtervezi a várható bevételt és kiadásokat

Következtetéseket von le a gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után

Prognosztizálja a kereslet-kínálat alakulását

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az áruforgalmi folyamat szakaszai

A beszerzendő termékkör meghatározásának szempontjai

A beszerzési források kiválasztásának szempontjai

A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások

Az árurendelés módjai és befolyásoló tényezői

A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja

A számítógépek és perifériáik használata

Hibás teljesítésből adódó vezetői feladatok, jegyzőkönyvek tartalma

A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető szabályai

Az ellenérték kiegyenlítéséhez kapcsolódó bizonylatok tartalma

Banki tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, tartalma

Számla- és áfa nyilvántartások tartalma

Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatása az eredményre

Az áruforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok, és kitöltésük szabályai

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai

Leltározási bizonylatok szerepe, tartalma, leltáreredmény megállapítása

Az árkialakítás szabályai, árképzés

A legfontosabb adónemek

Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai

A várható bevétel és költségek tervezésének módszerei

Költségek fajtái, nagyságát meghatározó tényezők

Költséggazdálkodás mutatói

Az eredmény keletkezésének folyamata

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők

A forgalom-alakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek

A kiszámított/könyvelőtől kapott adatok értelmezése, értékelése, felhasználása a döntésekben

szakmai készségek:

Szakmai számolási készség

Szakmai nyelvű íráskészség

Szakmai nyelvű beszédkészség

Információforrások keresése és kezelése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Motiváló készség

Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Következtetési képesség

Problémaelemzés-, feltárás

31. A főbb árucsoportok forgalmazása megnevezésű, 10031-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti, lebonyolítja az áruk mennyiségi és minőségi átvételét

Szakszerűen előkészíti, értékesítésre kihelyezi és bemutatja az árukat

Bemutatja a műszaki áruk használatát és kezelését, meggyőződik üzemképességükről

Ügyel az aktuális fogyasztói árak feltüntetésére

Elkészíti vagy elkészítteti a dekorációt

Pontosan vezeti a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez előírt nyilvántartásokat

Szakszerűen elhelyezi az áruvédelmi eszközöket az árukon

Kezeli a vásárlói adatbázist, előjegyzést vesz fel

Kitölti a jótállási jegyet, megszervezi a garanciális javításokat

Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően intézi a reklamációkat

Figyelemmel kíséri a vásárlók könyvét, megteszi a megfelelő intézkedéseket

Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról, igény és lehetőség szerint megszervezi azokat

Szakszerű használati, kezelési tanácsokkal látja el a vásárlót

Tájékoztatja a vásárlót igény szerint az élelmiszerek jellemzőiről, a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről

Tájékoztatja a vásárlót igény szerint a környezetkímélő és veszélyes vegyiárukról

Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására, értékesítésére vonatkozó speciális előírásokat, szabályokat

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőség megőrzési időket és szelektál

Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és a korlátozás betartását

Ellenőrzi, biztonsággal üzemelteti az élelmiszerek és vegyiáruk értékesítése során használt gépeket, eszközöket és gondoskodik megfelelő higiéniai állapotukról

Árut és kiegészítő termékeket ajánl a vásárló igényeinek megfelelően az árukészletből/katalógusból

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A bútorok csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

A bútorok használatára, ápolására, kezelésére vonatkozó előírások

A lakástextíliák csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

A lakástextíliákhoz kapcsolódó tájékoztató címkék tartalma

A lakástextíliák használatára, kezelésére vonatkozó előírások

Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

Hazai termékek és Hungaricumok

Az élelmiszerek szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

Az élelmiszerek értékesítésének előkészítési feladatai

Az élelmiszerek eladótérben történő elhelyezésének, bemutatásának szabályai

Az élelmiszerekhez kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék tartalma

Korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerek használata

A vegyiáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelménye

A vegyiáruk szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

A ruházati áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

A ruházati termékek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A ruházati termékekhez tartozó címkék, tájékoztatók tartalma

A műszaki áruk, csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

A műszaki áruk jellemzőiről való vásárlói tájékoztatás

A műszaki árukhoz kapcsolódó okmányok tartalma

A műszaki áruk szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

A műszaki áruk eladótérben történő elhelyezésének, bemutatásának szabályai

Előírásoknak megfelelő reklamációs ügyintézés

szakmai készségek:

Szakmai szoftverek használata

Szakmai kommunikációs készség Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

Idegen nyelvű beszédkészség

Tárgyalókészség

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Pontosság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Meggyőző készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Helyzetfelismerés

32. A Marketing megnevezésű, 10032-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Feltérképezi a piaci szereplőket

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását

A piackutatás lehetséges módjai közül kiválasztja az adott feladathoz a legmegfelelőbbet

Egyszerűbb piackutatási folyamatot megtervez és lebonyolít, valamint felméri az üzleti környezet hatásait

A piac szegmentálásával kapcsolatos feladatokat végez

Felméri a fogyasztói szokásokat, az eredmények alapján megteszi a szükséges lépéseket

Javaslatot tesz a célpiacra, a pozícionálás területeire

Figyelemmel kíséri a termék életgörbéjét, az üzlet termékkínálatát

Alkalmazza az árpolitikában ismert eszközöket

Kiválasztja a beszerzési és értékesítési csatornákat

Kiválasztja a gazdasági lehetőségeinek megfelelő hagyományos és eladáshelyi reklámeszközöket

Előkészíti, megtervezi, értékeli a reklámokat, a bemutatókat, és az értékesítési akciókat

Kialakítja és működteti a szervezet külső és belső kommunikációs rendszerét és kultúráját

Alkalmazza a személyes eladás és a szponzorálás hatékony módszereit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A piac, típusai, szereplői

A piackutatás, céljai, módszerei

A piac elemei, működési mechanizmusa

A piac elemzésének módszerei

A piacszegmentálás módszerei

A fogyasztói szokások felmérésének módszerei

A termékpolitika és termékfejlesztés fogalma, célja, módszerei

A termék-életgörbe szakaszai

Az árpolitika, árstratégia és ártaktika, módszerei, eszközei

A beszerzési és eladási csatornák jelentősége, szereplői

A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata

A reklám- és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata

Az értékesítést ösztönző módszerek

A PR alapvető eszközei, funkciói

A személyes eladás módszerei

A szponzorálás, célja, fajtái

szakmai készségek:

Köznyelvi olvasott szöveg megértése

Köznyelvi beszédkészség

Szakmai olvasott szöveg megértése

Szakmai nyelvű íráskészség

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Hatékony kérdezés készsége

Visszacsatolási készség

Fogalmazókészség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Eredményorientáltság

33. A vállalkozások működtetése megnevezésű, 10033-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról, jellegéről, helyszínéről

Elkészíti/elkészítteti az üzleti tervet

Kiválasztja a megfelelő vállalkozási formát, és vállalkozást hoz létre

Megtervezi, megtervezteti a telephely (üzlethelyiség) kialakítását, átalakítását

Kivitelezteti a terveket

Igénybe veszi a belső és külső forrásokat a vállalkozás finanszírozásához

Egyeztet a működési engedély kiadásához szükséges szakhatósági előírások tárgyában

Bejelenti az üzlet működésének megkezdését

Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését

Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket

Munkáltatói feladatokat lát el

Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal, működteti a vállalkozást

Figyelemmel kíséri a vállalkozás működésével kapcsolatos jogszabályváltozásokat és pályázati lehetőségeket

Tájékozódik a közbeszerzési pályázatokról

Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről

Következtetéseket von le és alkalmazza a könyvvezetés adatait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A vállalkozási formák és azok jellemzői

Az üzleti terv tartalma, felépítése

Jogi alapok a vállalkozás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

A belső és külső források biztosításának lehetőségei

A telephely kiválasztásának szempontjai

A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai

A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása

A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai

A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok

A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása

Pénzügyi, számviteli előírások

A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai

A vagyon tagolása és a mérleg szerkezete

A befektetett és a forgóeszközök körébe tartozó vagyontárgyak

A saját és az idegen források

A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben

A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői

A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői

Közbeszerzési és egyéb pályázatokon való részvétel alapjai

A munkafolyamatok meghatározása, a felelős munkatársak kiválasztásának szempontjai

A munkakörök kialakításának, átszervezésének, a munkaköri leírások elkészítésének szabályai

Vezetési módszerek, a vezetői munka szakaszai

Az üzleti tárgyalás megtervezésének lépései, a lebonyolítás szabályai

Az üzleti élet protokoll-szabályai

szakmai készségek:

Köznyelvi olvasott szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Szakmai olvasott szöveg megértése

Szakmai nyelvű íráskészség

Vállalkozói mentalitás

Személyes kompetenciák:

Irányító készség

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Áttekintő képesség

Információgyűjtés

34. A logisztikai ügyintéző feladatai megnevezésű, 10034-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Döntéseket készít elő a vállalati logisztikai folyamatok tervezésére, lebonyolítására, fejlesztésére vonatkozóan

Logisztikai folyamatok támogatására szolgáló információs rendszert működtet, informatikai eszközöket kezel

Támogatja logisztikai felettese tevékenységét

Napi, heti, havi jelentést készít

Rendelésfeladási és -feldolgozási rendszert működtet

Megrendelések teljesítési feltételeit ellenőrzi

Kapcsolatot tart a beszállítókkal

Megrendelést ad fel a szerződött beszállítók felé a logisztikai/termelési igények alapján

Kisebb értékű beszerzéseket bonyolít le

Beszállítókat minősít

Termelés- és szállítástervezési feladatokat lát el

"Lean production" rendszernek megfelelően végzi tevékenységeit

A vállalat értékesítési csatornáit és folyamatait használja és ellenőrzi Logisztikai normatívákat mér és elemez

"After sale" vevőkapcsolatokat működtet

Készletelemzést végez

Vállalaton belüli "reverz" logisztikai folyamatokat szervez

Alkalmazza a veszélyes áruk kezelésére vonatkozó szabályozások előírásait

Begyűjti a vállalathoz beérkező veszélyes árukra vonatkozó információkat

Ellenőrzi a beérkező veszélyes árukat

Nyilvántartja a vállalatnál lévő veszélyes árukat

Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területtel kapcsolatos ügyeket intéz

Pénzügyi, kontrolling területtel kapcsolatos ügyeket intéz

Reklamációs ügyeket intéz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Logisztikai alapfogalmak

A makro logisztika elemei

A vállalati logisztikai rendszer felépítése

Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk

Áru-azonosítási és áru-nyomonkövetési rendszerek

Disztribúciós struktúrák, stratégiák és azok jellemzői

A kiszolgálási színvonal mérésének módjai (külső-belső vevők)

A logisztikai információs rendszer

A minőség (áru, szolgáltatás), a minőségtanúsítás módjai

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség

A beszerzési folyamat fázisai és azok jellemzői

Az áruátvétel menete, bizonylatolása

A termeléstervezés és termelésirányítás elvei

Az anyagszükséglet számítás és erőforrástervezés (MRP és MRPII)

A "lean production" (TPS) termelési rendszer

Elosztástervezés (DRP)

Logisztikai költségek, és befolyásoló tényezőik

Készletezési modellek

A gazdaságos, ill. minimum rendelési tételnagyság meghatározása

A készletgazdálkodás főbb mutatói

A kiszolgálási színvonal mutatói és mérésének módjai, gyakorisága

A logisztikai kontrolling feladatai

A rendelésfeladás- és feldolgozás folyamata

Az értékesítési csatornák jellemzői

A veszélyes áruk tulajdonságai

A veszélyes áruk osztályozása

A veszélyes áruk okmányai

A veszélyes áruk csomagolása

A veszélyes áruk jelölései

szakmai készségek:

Szakmai olvasott szöveg megértése

Információforrások kezelése

Szakmai nyelvű íráskészség

Értékelési, elemzési készség

Személyes kompetenciák:

Kommunikáció (szövegértés/szövegalkotás)

Vállalkozói kompetencia

Társas kompetenciák:

Kooperativitás (csapatszellem)

Kreativitás

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás

Digitális kompetencia

35. A Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás megnevezésű, 10035-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Az árutovábbítással kapcsolatos előkészítő, tervező feladatokat végez

Árutovábbítási rendszert és eszközöket választ ki

Az INCOTERMS klauzulákból adott feladat lebonyolítására vonatkozó részfeladatokat határoz meg

Gyűjtő szállítmányozási és fuvarozási feladatokat (közúti, vasúti, légi, tengeri, folyami és kombinált) szervez

Megfelelő árutovábbítási útvonalról dönt közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretei valamint a feladat jellege alapján

Az árueljuttatási folyamaton belül az áruk tárolását, raktározását, be- és kitárolását, átrakodását szervezi

Árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatokat végez

Kapcsolatot tart az alvállalkozókkal, partnerekkel

Fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos árképzést és díjszámítást végez

Fuvardíjjal és a szállítmányozási jutalékkal kapcsolatos teendőket lát el

Árutovábbítással, fuvarozásával kapcsolatos feladatokat hajt végre

Nemzetközi szállítmánybiztosítási ügyet intéz

Nemzetközi árutovábbítással kapcsolatos adminisztrációs és elemzési feladatokat lát el

Intézi az árutovábbítás rendkívüli eseményeinek ügyeit

Szállítmányozáshoz, fuvarozáshoz kapcsolódó okmányokat készít el, tölt ki, állít össze

Okmányok elektronikus úton történő továbbításához szükséges eszközöket használ

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

INCOTERMS klauzulák

A klauzulák rendszerezése költség és kockázatvállalás helye szerint

Az eladói teljesítést igazoló okmányok (hatósági engedélyek, finanszírozási okmányok, számlák stb.)

Az eladó, a vevő és a fuvarozó felelőssége az ügylet jellege szerint Akreditívek a szállítmányozásban

Az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési szabályok, dokumentumok

Az árufuvarozás előkészítésének, végrehajtásának folyamata, dokumentumai

A szállítmány fuvarozási károk elleni biztosításának lehetőségei

A fuvarozási eszköz és az áru kölcsönös megfelelésének szempontjai

Az ellenérték beérkezésével kapcsolatos folyamatok, dokumentumok

A közúti, vasúti, vízi és légi szállítmányozás, fuvarozás jellemzői

A kombinált szállítmányozás, fuvarozás jellemzői

A gyűjtő szállítmányozás, fuvarozás jellemzői

Közlekedés- és gazdaságföldrajz

A nemzetközi közúti, vasúti, vízi (folyami, tengeri) és légi fuvarozás szabályozása

Díjszámítás elemei a nemzetközi közúti, vasúti, vízi (folyami, tengeri) fuvarozásban

A CMR tartalma, minimális tartalmi követelményei

CIM-fuvarlevél tartalma

SZMGSZ-fuvarlevél tartalma

A tengeri fuvarozás okmányai

A kombinált fuvarozások szerepe, alkalmazása, fuvarokmányai

Szállítmányozói gyűjtőforgalom szerepe, megvalósítása

A nemzetközi szállítmány-biztosítások módjai, egyes fuvarlevelek biztosítási fedezetei

FIATA-okmányok kitöltése, alkalmazása

Eredetigazoló okmányok fajtái

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Szakmai nyelvű íráskészség

Értékelési, elemzési készség

Személyes kompetenciák:

Kommunikáció (szövegértés /szövegalkotás) Intuitivitás

Társas kompetenciák:

Kreativitás Kooperativitás

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás Konszenzuskészség

36. A Termelési és nagykereskedelmi raktározás megnevezésű, 10036-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat a megrendelés és a szállítólevél szerint

Eltérés esetén jelentést készít a beszerzési részleg felé

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez

Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó árut a minősítés elvégzéséig

Ellenőrzi a tárolóhelyek műszaki állapotát

Kezeli a raktárirányítás szoftvereit

Kijelöli a beérkezett áru tárolási helyét

Vezeti a készlet-nyilvántartási dokumentumokat

Vezeti a tárolóhely nyilvántartást

Elkészíti a beérkezett megrendelések árukiszedési jegyzékeit

Komissiózási tevékenységet végez

Elkészíti az árukiadást kísérő bizonylatokat

Előkészíti a kiszállítandó árukat

Anyagmozgató berendezéseket működtet

Betartja/betartatja a készletkezelési irányelveket

Segíti, ellenőrzi a leltározást, leértékelést, selejtezést

Betartja/betartatja a balesetvédelmi szabályokat

Betartja/betartatja a veszélyes áruk raktározási szabályait

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait

Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések műszaki állapotát, hitelességének lejárati idejét

Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi eszközök és berendezések meglétét, épségét

Javaslatot készít a kötelező karbantartások, hitelesítések elvégzésére

Szeletív hulladékgyűjtést végez a raktári hulladékoknál

Kapcsolatot tart a logisztika más területén dolgozó munkatársakkal

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban

A raktározás folyamatai

Az áruátvétel eljárási szabályai

A raktározás során használt mérőeszközök

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik

Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik

A komissiózás folyamata és eszközrendszere

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, és kezelésük

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei

A raktározás munkavédelmi és környezetvédelmi követelményei

A raktár tűzvédelmi követelményei

A Tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai

A veszélyes áruk tárolásának szabályai

szakmai készségek:

Szakmai nyelvű szöveg értelmezése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Jelképek értelmezése

Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Szervezőkészség

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Irányítási készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintőképesség

Kontroll

37. A fotográfiai eszközök jellemzése megnevezésű, 10037-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bemutatja a fényképezőgépek (analóg, digitális) működését, használatát

Fényképezőgépbe filmet, elemet, memóriakártyát ajánl, cserél

Fényképezőgéphez kiegészítő cikkeket, objektíveket, vakukat stb. ajánl

Fényérzékeny anyagokat forgalmaz, ajánl

Bemutatja a digitális képek megjelenítésének eszközeit, használatát

Átveszi a fotó amatőr munkákat, az elkészült képekről - felvétel készítési hibákról - igény szerint felvilágosítást, tanácsot ad

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az analóg gépek működése, kezelése, története

Az analóg gépekhez használt filmek jellemzői

Az analóg gépekhez használt objektívek és kiegészítőik főbb jellemzői

Az analóg gépekhez használt vakuk főbb csoportjai és jellemzői

A digitális gépek működése, kezelése

A memóriakártyák főbb jellemzői, használata

A digitális gépek működéséhez szükséges elemek és akkumulátorok főbb jellemzői

A digitális gépekhez használt objektívek és kiegészítőik főbb jellemzői

A digitális gépekhez használt vakuk főbb csoportjai és jellemzői

A fényképek elkészítéséhez használt pozitív anyagok jellemzői

A digitális felvételek megtekintésére szolgáló berendezések használatának szabályai

A digitális felvételek kidolgozásának eszközei és módjai

Számítógépek és perifériák használatának módja

szakmai készségek:

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Szakmai idegen nyelvű beszédkészség

Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőző készség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelemmegosztás

38. A Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek megnevezésű, 10038-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági feltételeiről

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

Előkészíti a raktárt az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut

Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségüket

Készletre veszi az árut

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról

Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről

Leltárt készít/közreműködik a leltározásban

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit

Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról

Szaktanácsadással segíti a vevőt a vásárlási döntésben

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut

Intézi a fogyasztói reklamációkat

Betartja a baleset-, munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szabályokat, higiéniai előírásokat

Betartja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat

Betartja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait

Megbízás alapján nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően

Elemzi, értékeli a forgalom és a készlet alakulását

Megállapítja a leltáreredményt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A különböző vállalkozási formák jellemzői

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

A finanszírozás lehetőségei

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása

Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok

Az árukihelyezés szabályai

Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok

A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása

A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata

Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk

Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig

A fizettetés módja

A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai

Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások

A pénztárgépek használatának szabályai

Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata

Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények

A pénzkezelésre vonatkozó szabályok

A számlázás, nyugtaadás szabályai

A munkaviszony jogi szabályozása

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok

A forgalom és a készletek alakulásának, összetételének, összefüggésének elemzéséhez alkalmazható mutatószámok

szakmai készségek:

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság Önállóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőző készség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelemmegosztás

Helyzetfelismerés

39. A Művészetelméleti és szakrajz feladatok megnevezésű, 10039-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szakmai rajzot készít

Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit szabadkézi rajzban, műszaki rajzban, geometriai ábrázolásban, ill. digitális eszközöket használva jeleníti meg

Folyamatosan felhasználja, bővíti művészettörténeti, népművészeti, szakmatörténeti és művészetelméleti ismereteit

Manuális és digitális eszközökkel kiállítást, installációt, prezentációt készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A művészettörténet stíluskorszakai

Szakmatörténeti alapok

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások

Időszaki kiállítások, kortárs alkotók

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

A komponálás szabályai

A színek törvényszerűségei és kifejezőereje

Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások - a tónusképzés lehetőségei

Az ábrázolás különböző technikái

Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése

Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása

A térábrázolás geometriai rendszerei

A látvány egyszerű rögzítését meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció

Analóg és digitális képalkotó eszközök alkalmazása, számítógépes képfeldolgozás módja

Kiállítás, installáció, prezentáció készítésének módja

szakmai készségek:

Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése Szakrajz olvasása, értelmezése

Szakmai rajz készítése

Kivitelező eszközök, technikák szakszerű alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Precizitás

Társas kompetenciák:

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Kreativitás, ötletgazdagság

40. Az optikai- és finommechanikai cikkek értékesítésének gyakorlata megnevezésű, 10040-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a vevő igényeit az új szemüvegével kapcsolatban

Tájékozódik a vásárló meglévő szemüveglencséjének optikai adatairól, típusáról, annak felületkezeléseiről

Segíti az optikailag legmegfelelőbb szemüveglencse és szemüvegkeret kiválasztását

A kiválasztott szemüvegkerethez és a dioptriához megfelelő lencséket, felületkezeléseket ajánl

A kiválasztott szemüvegkeretet archoz igazítja és a megfelelő jelöléseket a lencsén elvégzi

Megállapítja a megrendelt lencse optimális átmérőjét

Tájékoztatást ad a szemüvegkeret és a lencsék árairól, kedvezményeket, akciókat ajánl

Fizetéskor igény szerint nyugtát, számlát készít

Felveszi a megrendelést, kitölti a munkalapot és a rendelő nyomtatványokat

Tájékoztatja a vásárlót a szemüveg elkészülésének időpontjáról

A megrendelt szemüveg mellé pótszemüveget ajánl

Tájékoztatja a vevőt a javítás áráról, az esetleges egyéb lehetőségekről

Tájékoztatást ad a szemüvegkeretek alkatrészeinek jellemzőiről

Megfelelő távolságokra elvégezteti a látáspróbát

Felhívja a figyelmet a szemüveg helyes használatára és karbantartására

Kiegészítő termékeket ajánl

Tájékoztatást ad a kontrollvizsgálatról, illetve ismételt rendelhetőségről

Bemutatja a távcsövek működését, használatát

Bemutatja a mikroszkópok működését, használatát

Hőmérőt, barométert, higrométert forgalmaz, ajánl

Bemutatja a képnagyító eszközök működését, használatát

Tájékoztatást ad a kontaktlencse alapanyagokról, típusokról és azok előnyös tulajdonságairól

Vényre kontaktlencsét, kontaktlencse folyadékot és egyéb addicionális terméket ajánl

Betanítja a kontaktlencse felhelyezését és levételét kontaktológus felügyeletével, szakszerű tanácsot ad a tárolásra, tisztításra vonatkozóan

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szemüvegvény, a szemüveg adatainak, típusának értelmezése

A szemüveglencse kiválasztásához szükséges optikai szempontok

A szem védelmét biztosító szemüvegek, napvédő lencsék jellemzői

A szemüvegek helyes használatának, karbantartásának szabályai

A szemüvegkeretek kiválasztásához szükséges optikai szempontok

Alkatrészek jellemzői

A vevőfogadás módja

A vevői igény felmérésének módja

A vevő tájékoztatásának formái

Optikai mérések, jelölések menete, archoz igazítás módjai

A rendelés felvételének menete

A szemüvegvény alapján a lencse feljelölése, dioptria ellenőrzése

Az elkészült szemüveg adaptálása

Látás ellenőrzésének módjai megfelelő távolságokra

A távcsövek működése, kezelése

A Kepler, a Galilei és a Newton távcsövek főbb jellemzői és az optikai rendszerük kialakítása

A mikroszkóp működése és kezelése

A mikroszkóp főbb jellemzői és optikai rendszerének kialakítása

A hőmérő, a barométer és a higrométer főbb jellemzői, működése

A diavetítő, az írásvetítő és a projektor főbb jellemzői, működése

A diavetítő, az írásvetítő és a projektor optikai rendszerének kialakítása

Kontaktlencsék alapanyagai és azok jellemzői

Kontaktlencsék típusai

Kontaktlencsék élettartamuk, viselési szabályai

Kontaktlencsék gyártástechnológiája

Kontaktlencsék ápolásának, tárolásának szabályai

Kontaktlencse használata, és betanításának menete

Addicionális termékek

szakmai készségek:

Szakmai magyar és idegen nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai magyar és idegen nyelvű beszédkészség

Szakmai jelképek értelmezése

Látszerészipari eladásnál szükséges eszközök használatának képessége

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelem megosztás

41. A Szemészeti és optikai alapok megnevezésű, 10041-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri a leggyakoribb szemészeti elváltozásokat és megbetegségeket

Tájékoztatást ad az ametrópiák és a presbiópia jellemzőiről, a látásra gyakorolt hatásáról és a korrigálásuk lehetőségeiről

Megfelelő távolságokra elvégezteti a látáspróbát, értelmezi és ellenőrzi a vényen lévő adatok teljességét, pontosságát

Ellenőrzi az elkészült látásjavító eszköz megfelelőségét

Bemutatja a látássegítő eszközök használatát

Tájékoztatást ad az optikai testek jellemzőiről és képalkotásáról

Tájékoztatást ad a szemüveglencsék képalkotásáról és a lencserendszerek mőködéséről

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az emberi szem és egyes részeinek felépítése és működése

A látás folyamata

A legfontosabb szembetegségek

Az optometriához kapcsolódó általános egészségügyi szabályok

A fiziológiai optika alapvető törvényei, az emberi szem optikai jellemzői

Az alkalmazkodás, a konvergencia és a felbontóképesség jellemzői

A látásélesség (Visus) fogalma

A binokuláris látás

Az adaptáció

A fénytörési rendellenességek és azok korrigálásának lehetőségei

A látószerv vizsgálatára alkalmas módszerek és eszközök

Látás ellenőrzésének módjai megfelelő távolságokra

A szemüvegvény adatai

A szemüveg jellemző adatai, és azok jelentése

A kontaktlencse jellemző adatai, és azok jelentése

Látássegítő eszközök jellemzői, használatuk

A fény keletkezése, terjedése, elnyelődése

A fény visszaverődése és törése

Síkpárhuzamos lemez és prizmák optikai jellemzői

A színbontás jelensége, illetve a színbontás korrigálása

Síktükör jellemzői és képalkotása

Gömbtükrök és aszférikus tükrök jellemzői és képalkotása

Szférikus, tórikus, aszférikus, többfókuszú és lentikuláris lencsék jellemzői

Vastaglencsék jellemzői

Képalkotások geometriai szerkesztése és matematikai számítása

Lencserendszerek jellemzői

Fényrekeszek jellemzői

Leképzési hibák és korrigálásuk lehetőségei

A fény hullámtermészete, fényelhajlás, interferencia, polarizáció jellemzői

Fotometriai egységek

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Szakmai idegen nyelvű beszédkészség

Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelem megosztás

42. A szemüvegkészítés gyakorlata megnevezésű, 10042-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tájékoztatást ad a szemüveglencse típusokról és alapanyagokról

Tájékoztatást ad a lehetséges színezésekről és felületkezelésekről

Tájékoztatást ad a szemüvegkeret típusokról és alapanyagokról

Formára csiszolja a kiválasztott lencséket

Speciális furatokat, nútot készít

Keretbe foglalja a lencséket

Megtisztítja a szemüvegkeretet, szemüveglencsét

Elvégzi az alapbeállítást

Ellenőrzi az elkészített terméket

Megállapítja a javítás módját

Javítási munkát végez

Adaptálja a szemüveget optikai, anatómiai és esztétikai követelmények szerint

Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szabályokat, higiéniai előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A szemüveglencsék alapanyagai, optikai jellemzői

Szférikus, tórikus, aszférikus, többfókuszú és lentikuláris lencsék jellemzői

Az optikai leképezés hibái

Felületkezelések módjai, jellemzői

Színezések módjai, jellemzői

A szemüveglencsék gyártástechnológiája

A felületkezelések gyártástechnológiája

A színezések gyártástechnológiája

Szemüvegkeretek alapanyagai és azok jellemzői

Szemüvegkeretek típusai

Szemüvegkeretek gyártástechnológiája

Oldható és nemoldható kötések jellemzői és kivitelezésük

Szemüvegvény, szemüveg adatainak, típusának értelmezése

A szemüvegkeretek kiválasztásához szükséges optikai szempontok

Optikai mérések, jelölések menete, archoz igazítás módjai

A szemüvegvény alapján a lencse feljelölése, dioptria ellenőrzése

A keret formájára sablon készítése, a szemüveg elkészítése kézi csiszolóval

Automata csiszolón a forma letapogatása, lencse centrálása

Keret- és lencsetípustól függően formára csiszolás, lencsék színezése

Az elkészült lencse keretbe helyezése, alapbeállítása, javítása

Kész szemüveg ellenőrzésének menete szemüvegvény alapján

Szemüvegkészítéshez szükséges perifériális gépek, berendezések használata

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások

szakmai készségek:

Szakmai nyelvű hallott, és olvasott szöveg megértése

Idegen nyelvű hallott, és olvasott szöveg megértése

Szakmai magyar és idegen nyelvű beszédkészség

Szemmérték, formaérzék, manualitás

Látszerészipari műhelyben alkalmazott eszközök használata

Látszerészipari eladásnál szükséges eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelem megosztás

43. A Cukrászati termékkészítés megnevezésű, 10043-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat

Munkájához alkalmazza az eszközöket, berendezéseket, gépeket

Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat

Felméri és összekészíti a szükséges anyagokat, eszközöket

Cukrásztechnológiai alapműveleteket végez

Cukrászati félkész termékeket készít

Cukorkészítményeket főz, olvaszt

Töltelékeket főz, forráz, resztel, kever, habbá ver

Gyümölcsöket tartósít

Bevonóanyagokat melegít, higít, temperál, készít

Tésztákat gyúr, hajtogat, resztel, kever, felver, hengerel, pihentet

Tésztákat ken, nyújt, alakít és kisüt

Cukrászati késztermékeket készít

Uzsonnasüteményeket készít

Teasüteményeket készít

Kikészített süteményeket készít

Eredeti technológiával készíti a hagyományőrző magyar cukrászati termékeket

Díszít, alkalmi dísztortákat készít

Különleges cukrászati termékeket készít

Fagylaltot, fagylaltkeveréket készít, főz, fagyaszt, fagylaltkelyhet készít

Parfékat készít

Pohárkrémeket készít

Tányérdesszerteket készít

Bonbonokat készít

Munkaszervezési feladatokat végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Cukrász szakma higiéniai követelményei

Cukrász szakma tárgyi feltételei

Cukrász szakma munkavédelmi előírásai

Cukrászati gépek

Cukrászati sütő és főzőberendezések

Cukrászati hűtő és fagyasztó berendezések

Cukrásztechnológiai alapműveletek és termékcsoportok

Cukorkészítmények, töltelékek, bevonó anyagok

Gyümölcstartósítás

Tészták, sütési eljárással készült félkész termékek előállítása

Uzsonnasütemények

Édes és sós teasütemények

Torták, szeletek, tekercsek

Minyonok, desszertek, csemegék

Krémes és tejszínes készítmények

Hagyományőrző magyar cukrászati termékek

Fagylaltok

Parfék, pohárkészítmények

Tányérdesszertek

Bonbonok

Szakmai esztétika, szakrajz

Cukrászati készítmények minősége és forgalomba hozatala

Munkaszervezés

szakmai készségek:

Mennyiségérzék

Speciális mozdulatok, műveletek alkalmazása

Technológiák alkalmazása

Olvasott és írott szakmai szöveg megértése

Cukrászati eszközök, gépek, berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Ízérzékelés

Szaglás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztán tartása

44. Az Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű, 10044-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit

Alkalmazza a korszerű életmódhoz kötődő sajátosságokat

Alkalmazza az élelmiszerkutatások eredményeit

Alkalmazza a diétás szabályokat

Betartja és betartatja a HACCP előírásait

Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat

Az előírásoknak megfelelően tárolja az élelmiszereket

Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési időket és az áruk minőségét

Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a mintavételi szabályokat

Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat

Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer forgalmazás során

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Táplálkozástudományi alapismeretek

Élelmiszerek tápértékének megőrzése

Mikroorganizmusok jellemzői

Élelmiszerek tartósítása

Malomipari termékek, sütőipari termékek, tészták

Természetes édesítőszerek, mesterséges édesítőszerek

Zsiradékok Tej, tejtermékek Tojás

Hús, húsipari termékek, baromfifélék, halak és hidegvérűek, vadak

Zöldségek, gyümölcsök

Édesipari termékek, koffein tartalmú élelmiszerek

Alkoholtartamú italok, alkoholmentes italok

Fűszerek, ízesítőanyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok

Élelmiszer vizsgálat

A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer alapelvei

Személyi higiénia

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei

Vendéglátó termékkészítés, tárolás, szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak meghatározása

Vendéglátó műhely, konyha, eladótér higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai

Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi szabályok

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

45. A Gazdálkodás megnevezésű, 10045-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza a gazdálkodás összefüggéseit

Felméri az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot

Választékot állít össze, árlapot készít

Figyelemmel kíséri az árukészletet

Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból

Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszerű dokumentálását

Rendelést állít össze

Árut vesz át

Leltározási feladatokat végez

Bizonylatokat állít ki

Standol, elszámol a napi bevétellel

Nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki

Jelenléti ívet vezet

Elkészíti, módosítja a munkabeosztást

Ételt, italt, cukrászkészítményt, árukat beáraz

Anyaghányadot, kalkulációt készít

Veszteségszámításokat végez

Gazdálkodási számításokat végez

Kiszámítja az ételek tápanyag- és energiatartalmát

Az áru tömegével kapcsolatos számításokat készít

Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény és a költségek alakulását

Megkülönbözteti a vendéglátó vállalkozási lehetőségeket és azok feltételeit

Üzlettípusa marketingelemeit használja

Értékesítést ösztönző tevékenységet folytat

Alkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gazdálkodás körfolyamata és elemei

A gazdálkodás piaci szereplői

A piacok csoportosítása

A piac tényezői és azok összefüggései

A piaci verseny

A gazdálkodás alapegységei

A vállalkozások lényege és jellemzői

Gazdálkodás és ügyvitel

Áruszükségleti terv, árufedezet, beszerzési formák

Raktári készletek kezelése, ellenőrzése

Az áruátvétel szabályai, folyamata

Költségelszámolás

Az anyagfelhasználás mérése

Az étlaptervezés formái, jelentősége, alapelvei

A vendéglátás tevékenységének általános feltételei

A vendéglátó tevékenység tárgyi és személyi feltételei

A munkaadó és a munkavállaló kapcsolata: munkaszerződés, munkaidő beosztás, munkabér

Az üzleti gazdálkodás bizonylatai

A gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye

A vendéglátás gazdasági számításai

A jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatók

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos mutatók

Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók

Árképzés

Marketing alapismeretek

Marketing tevékenység és reklámeszközök a vendéglátásban

Értékesítés ösztönzés eszközei

Viselkedéskultúra, kommunikáció

Az üzleti élet írásbeli formái

A vendéglátás üzletkörei és üzlettípusai

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Tervezési képesség

Rendszerező képesség

Áttekintő képesség

46. A Szakmai idegen nyelv megnevezésű, 10046-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival és a vendégekkel

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét

Idegen nyelven telefonál

Technológiai műveleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven mond el

A gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad és fogad

Az általános gasztronómia idegen nyelvű szókincsét alkalmazza

A vendéglátás legfontosabb idegen nyelvű szókincsét alkalmazza

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Általános idegen nyelvű kommunikáció, olvasás, fordítás

Etikett protokoll idegen nyelven

Illemtani formulák idegen nyelven

Idegen nyelvű szakmai kommunikáció a vendégekkel

Idegen nyelvű szakmai kommunikáció a beszállítókkal, viszonteladókkal, munkatársakkal

Vevőpanaszok kezelése idegen nyelven

Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és késztermékek idegen nyelvű technológiája

Italok és ételek neve, készítésük technológiájának leírása idegen nyelven

Konyhai, cukrászati és éttermi gépek, berendezések nevei és feliratainak ismerete idegen nyelven

szakmai készségek:

Idegen nyelvű beszédkészség

Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Elemi számolási készség idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Szorgalom, igyekezet

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Személyes kompetenciák:

Szorgalom, igyekezet

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

47. A Felszolgálás alapjai megnevezésű, 10047-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elvégzi az egyéni előkészületeit

Tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről

Munkaterületet, vendégteret, eszközöket nyitásra előkészíti

Ellenőrzi a műszaki berendezések működőképességét és üzembe helyezi azokat

Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez

Elvégzi a terítési műveleteket

Kezeli az értékesítés gépeit

Kávét, reggeli italokat készít

Fogadja a vendéget és felméri az igényeit

Ajánlja a vendégek részére a reggeli típusait

Ismerteti a választékot, napi ajánlatot, akciókat, specialitásokat

Ételt, italt ajánl a vendégnek

A vendég kérése szerint ismerteti az üzlet

Étel - Ital választékát Különböző felszolgálási módokban dolgozik

Figyelemmel kíséri a vendég kívánságait

Kezeli a vendégpanaszokat

Fizetteti a vendéget

Folyamatosan biztosítja az anyag és eszközutánpótlást

Szükség szerint standol

Üzemen kívül helyezi a szükséges gépeket és elvégzi az előírt tisztításukat, ápolásukat

Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után

Ügyel a munkakörnyezet tisztaságára

Ügyel a vagyonbiztonságra

Betartja a higiéniai, környezetvédelmi előírásokat, HACCP szabályokat Betartja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Eszköz meghatározás

Vendéglátás értékesítési formái

Terítés fajtái

Étel, ital felszolgálás módjai

Hazai és nemzetközi szokások

Gépek, berendezések, eszközök műszaki leírásai

Vendégkör

Menü összeállítás alapszabályai Italok ajánlásának általános szabályai Italkészítés és tárolás

Kávék, reggeli italok, alkoholos és alkoholmentes italok

Ételkészítés

Vendég kommunikáció, etikett és protokoll szabályok

Munkavédelem

Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi feladatai, jogai és kötelezettségei

szakmai készségek:

Kézírás

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Külső megjelenés

Rátermettség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Rugalmasság

Udvariasság

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

A környezet tisztántartása

Harmóniára és esztétikára való törekvés

48. Az Ételkészítés alapjai megnevezésű, 10048-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tájékozódik a napi feladatokról

Előkészíti a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat

Használja a korszerű technikai gépeket, berendezéseket, eszközöket

Hagyományos ételekhez tartozó mártásokat készít, tálal

Meleg előételeket készít, a tálalási szabályokat nyomon követi és alkalmazza

Sós tészta ételeket készít, tálal

Halakból és egyéb hidegvérű állatokból ételeket készít, tálal

A hazai és nemzetközi vágóállatok húsrészeiből ételeket készít, tálal

Házi szárnyasokból ételek készít és tálal

Vadhúsokból ételeket készít és tálal

Éttermi meleg-tésztákat készít, törekedve a hagyományos készítési módra, újszerű megjelenési

formában tálalva

Egyszerű menüt elkészít és tálal

Helyben fogyasztásra vagy elvitelre ételeket adagol, tálal, díszít

Ügyel a vagyonbiztonságra

Betartja a higiéniai előírásokat, HACCP szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az ételkészítés alap, kiegészítő, és befejező műveletei

Hagyományos ételekhez tartozó mártások

Meleg előételek

Sós tésztaételek

Halakból, egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételek

Vágóállatok húsrészeinek, belsőségeinek felhasználhatósága

Házi szárnyasokból készíthető ételek

Vadhúsokból készíthető ételek

Éttermi meleg-tészták

Menü összeállítás alapszabályai

Gépek, berendezések, eszközök üzemeltetési jellemzői

Üzemtan

A konyha és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, minőségbiztosítási, munkavédelmi és vagyonvédelmi szabályai

Napi konyhai feladatok

szakmai készségek:

Kézírás

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

A környezet tisztántartása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

49. A Konyhai kisegítés megnevezésű, 10049-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elvégzi az egyéni előkészületeit

Előkészíti a tevékenységéhez szükséges munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a tisztántartásukról

Nyers és feldolgozott élelmiszereket készít elő: húst, halat, zöldség- és gyümölcsféléket, tojást, malomipari termékeket

Ételkészítési alap-, kiegészítő-, és befejező műveleteket végez

Salátákat, önteteket készít, tálal

Hagyományos és korszerű konyha technológiával készülő főzelékeket, köreteket készít, tálal

Leveseket és levesbetéteket készít, tálal

Az étel jellegének megfelelően készen tart

Gondoskodik a maradvány tárolásáról

Szükség szerint mosogat

Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében

Betartja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Húsbontás Saláták és öntetek Főzelékek, köretek Levesek, levesbetétek

Ételkészítés alap-, kiegészítő-, és befejező műveletei

Anyagfelhasználás ellenőrzése

A konyha és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti és munkavédelmi szabályai

Munkahelyi-, és személyi higiénia

Gépek, berendezések, eszközök üzemeltetési jellemző

szakmai készségek:

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Elhivatottság, elkötelezettség

Önállóság

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Irányíthatóság

Együttműködés

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztántartása

50. A Vendéglátó értékesítés megnevezésű, 10050-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elvégzi az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó egyéni előkészületeit, tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről

Munkaterületet, vendégteret, eszközöket, árukészletet nyitásra előkészít

Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez, folyamatosan biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást

Az értékesítés során az előírásoknak megfelelően tárolja az árukat, ellenőrzi minőség-megőrzési és fogyaszthatósági időket és az áruk minőségét

Fogadja a vendéget, betartja az értékesítéshez kapcsolódó etikett és protokoll szabályokat

Felméri a vendég igényeit, ételeket, italokat és egyéb készítményeket, szolgáltatásokat ajánl a vendégnek

Ismerteti a választékot, napi ajánlatot, akciókat, specialitásokat, a vendég kérése szerint ismerteti az ételek, italok és egyéb áruk készítését, tulajdonságait

Figyelemmel kíséri a vendég kívánságait, kezeli a vendégpanaszokat

Cukrászdai és kávéházi pult-, gyorséttermi- és büfé kiszolgálást végez

Feltölti a hűtővitrineket, pultokat, adagolja, tálalja és díszíti a készítményeket helyben fogyasztásra

Elvitelhez becsomagolja a vendégnek a termékeket, kiszállításra, házhozszállításra előkészíti az árukat

Kávét, teát, reggeli italokat, kevert italokat készít

Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol, kiszolgál

Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a vitrinben, a pultban és a vendégtérben

Éttermi, cukrászdai és kávéházi felszolgálást végez, felszolgálja az ételeket és italokat különböző felszolgálási módban

Elvégzi a terítési műveleteket

Menüt, ételsort állít össze

Pénztárgépet, pénztárszámítógépet kezel, nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki, fizetteti a vendéget

Szükség szerint standol, elszámol a napi bevétellel

Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után

Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében, ügyel a vagyonbiztonságra

Betartja az értékesítéshez kapcsolódó jogszabályi előírásokat (higiénia, HACCP, munkavédelmi,

tűzrendészeti, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az értékesítés eszközei fajtái, jellemzői

Gépek, berendezések, felszerelések használatának szabályai

Az értékesítés előkészítő, végrehajtó és befejező műveletek formái, jellemzői

Az üzleti étel-, sütemény- és fagyalalt-választék bemutatásának, tálalásának szabályai az eltarthatósága, minőségmegóvása szempontjából

A vendéglátó eladó gyakorlati feladatai, a munkavégzés sorrendje

Az értékesítés etikett és protokoll szabályai

A termékek ajánlásának szabályai, gyakorlati feladatai

A választék összeállításának szabályai

A menü elemei, összeállításának alapszabályai

A vendégtípusok fajtái, az alkalmazkodás gyakorlati feladatai

Hazai és nemzetközi étkezési szokások, vallási előírások, az alkalmazás lehetőségei

Koffeintartalmú élelmiszerek fajtái, jellemzői

Alkoholos italok fajtái, jellemzői, készítésének és értékesítésének folyamata

Alkoholmenetes italok fajtái, jellemzői, készítésének és értékesítésének folyamata

Reggeli- és uzsonnaitalok fajtái, jellemzői, készítésének folyamata

Az áruk minőségi jellemzőinek meghatározási lehetőségei

A termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos gyakorlati teendők

Sütemények, hidegkonyhai és egyéb készítmények csomagolásának eszközei és szabályai

Árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának elemei, készítésének gyakorlati feladatai

A hűtővitrinek, pultok rendezésének, feltöltésének szabályai

A kávéfőzés, a reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és felszolgálásának folyamata

Az italtárolás szabályai, az italkészítés folyamata

Az egyes termékek felszolgálásának szabályai

A terítés fajtái, jellemzői, gyakorlati feladatai, folyamata

Étel-, italfelszolgálás módjai, szabályai

A pénztárgépek, pénztárszámítógépek kezelésének, használatának szabályai

Pénzkezelési és számlaadási kötelezettségre vonatkozó szabályok, a számlázás gyakorlati teendői

Az értékesítés és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi és vagyonvédelmi szabályai

szakmai készségek:

Számítógép használat

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Külső megjelenés

Rátermettség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Hatékony kérdezés készsége

Rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

A környezet tisztántartása

Harmóniára és esztétikára való törekvés

51. A Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű, 10051-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Használja az irodatechnikai és az információ-kommunikációs eszközöket

Üzleti leveleket ír hagyományos és elektronikus úton

Betartja az iratok kezelésére vonatkozó előírásokat

Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket

Üzleti szoftvereket alkalmaz és ellenőriz

Szóbeli kommunikációt, üzleti tárgyalásokat folytat

Kapcsolatot tart fenn a szállítókkal, hatóságokkal

Ápolja a kapcsolatot más üzletfelekkel és a vendégekkel

Betartja az üzleti etikett és protokoll szabályait

Jelentéseket, kimutatásokat készít

Kialakítja a marketingstratégiát és az üzlet arculatát

A választékközlési eszközöket, bemutatókönyvet készít

Piackutatást és konkurenciaelemzést végez/végeztet

Figyelemmel kíséri és elemzi a piac és a környezet alakulását, változásait

Az üzlet szempontjait figyelembe véve szegmentálja a piacot, meghatározza a célcsoportot és pozícionálja a termékeket

Figyelemmel kíséri az üzlet áru- és szolgáltatásválasztékát, a termékek életgörbéjét

Kiválasztja a beszerzési és értékesítési csatornákat

Értékesítés ösztönzési módszereket tervez és vezet be

Kiválasztja a megfelelő reklámhordozókat és reklámeszközöket

Bemutatja és reklámozza a vállalkozás szolgáltatásait (prezentációk készítésével)

PR tevékenységet végez

Értékeli a marketing kommunikáció eredményességét Információkat gyűjt az internetről

Kezeli a vállalkozás megjelenését az interneten, interaktív honlapot tervez/terveztet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Irodatechnikai és információs kommunikációs eszközök fajtái és felhasználási lehetőségeik

A számítógép és perifériáik használatának szabályai és felhasználási módozataik

A nonverbális kommunikáció jellemzői és módjai

Az üzleti levelezés szabályai, az üzleti levelek szerkezete, készítésük lépései, gyakorlati teendői

Az iratok kezelésének szabályai

A jelentések, kimutatások készítésének szabályai

A verbális kommunikáció lehetséges módjai

A kapcsolatépítés és kapcsolattartás módjai és szabályai

Az üzleti etikett és protokoll szabályai

A piac elemzésének területei, a piackutatás módszerei és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei

A piacszegmentálás feladata, lehetősége, a célpiac kiválasztásának gyakorlati teendői

A marketing-mix elemei, az egyes elemek tartalma

A termékfejlesztés lényege és folyamata

Az árpolitika meghatározásának szempontjai

Az elosztási politika elemei, az elosztási csatornák kiválasztásának szempontjai

A kommunikációs politika körébe tartozó feladatok

Az értékesítést ösztönző módszerek jellemzői, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei

A reklám jellemzői, a reklámeszközök és reklámhordozók kiválasztásának szempontjai

A PR tevékenység tartalma és formái

A választékközlési eszközök formái, jellemzői

Az adatgyűjtés és adatfeldolgozás folyamata, lehetséges módjai

A vállalkozások internetes megjelenésének formái, lehetőségei

szakmai készségek:

Logikai összefüggések megértése

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Hatékony kommunikáció

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Konfliktusmegoldó készség

Kompromisszum-készség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Tervezés

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

52. A Vendéglátó termelés megnevezésű, 10052-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

Feladatprofil:

Elvégzi a termelőtevékenység előtti egyéni előkészületeit, tájékozódik a napi feladatokról

Előkészíti a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat

Kiválasztja a termelő tevékenységhez szükséges alapanyagokat

Munkája során alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit és a korszerű életmódhoz kötődő sajátosságokat

Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz, értékeli a termeléshez szükséges anyagokat táplálkozás élettani szempontból, kiszámítja az ételek tápanyag- és energiatartalmát

Ételkészítési alap-, kiegészítő- és befejező műveleteket végez a hagyományos és korszerű

technológiák alkalmazásával

Mártásokat készít, tálal

Hideg előételeket készít, tálal

Leveseket és levesbetéteket készít, tálal

Meleg előételeket készít, tálal

Halakból és egyéb hidegvérű állatokból ételeket készít, tálal

Vágóállatok húsrészeiből ételeket készít, tálal

Házi szárnyasokból ételek készít és tálal

Vadhúsokból ételeket készít és tálal

Főzelékeket, köreteket készít, tálal

Salátákat, önteteket készít, tálal

Hideg és meleg befejező fogásokat készít, tálal

Cukrászati befejező műveleteket végez

Fagylaltot készít és adagol

Reggeli és uzsonna ételeket és italokat készít

Gyorséttermi ételeket készít és tálal

Egyszerű menüt készít és tálal

Az előírásoknak megfelelően vesz ételmintát

Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében, ügyel a vagyonbiztonságra

Betartja a termeléshez kapcsolódó jogszabályi előírásokat (higiéniai, HACCP, munkavédelmi,

tűzrendészeti, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi).

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Termelés technológiai folyamata a beszerzéstől az értékesítésig

A konyhatechnológiai előkészítő- elkészítő és befejező műveletek formái, jellemzői

Gépek, berendezések, eszközök üzemeltetési jellemzői

Malomipari termékek, sütőipari termékek, tészták fajtái, táplálkozás élettani jellemzői

Természetes és mesterséges édesítőszerek fajtái, jellemzői

Az étkezési zsiradékok fajtái, jellemzői

Tej- és tejtermékek fajtái, táplálkozás-élettani jellemzői

Tojás jellemzői, felhasználásának lehetőségei

Hús-, húsipari termékek, baromfifélék, halak és hidegvérűek, vadak fajtái, jellemzői

Zöldségek, gyümölcsök fajtái, jellemzői, szerepük az étkezésben

Édesipari termékek fajtái, jellemzői

Fűszerek, ízesítőanyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok fajtái, felhasználási lehetőségeik

Mártások fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Hideg előételek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Levesek, levesbetétek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Meleg előételek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Halakból, egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Vágóállatok húsrészeinek, belsőségeinek felhasználhatósága, a belőlük készíthető ételek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Házi szárnyasokból készíthető ételek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Vadhúsokból készíthető ételeket fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Főzelékek, köretek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata, felhasználási lehetőségük

Saláták és öntetek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Hideg és meleg befejező fogások fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Cukrászati befejező műveletek fajtái, alkalmazásuk lehetőségei

Reggeli és uzsonna ételek és italok fajtái, készítésük folyamata

Gyorséttermi ételek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata

Menü összeállítás alapszabályai, az ételsorok szerkezete

A konyha és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi és vagyonvédelmi szabályai

Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi szabályok

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Mozgáskoordináció

Pontosság

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Kompromisszumkészség

Együttműködő készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Rendszerező képesség

53. A Vendéglátó üzleti gazdálkodás megnevezésű, 10053-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megkülönbözteti a vállalkozási lehetőségeket és azok feltételeit, kiválasztja a megfelelő vállalkozási formát, vállalkozást hoz létre és működtet

Meghatározza a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és források mennyiségét és összetételét

Megállapítja a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges humán erőforrásokat

Meghatározza a vendéglátó tevékenység tárgyi és személyi feltételeit, jellemző munkafolyamatait

Megállapítja a megrendelendő áruk körét, mennyiségét, rendelést állít össze, és figyelemmel kíséri az árukészletet

Árut vesz át a mennyiségi, minőségi és értékbeni átvétel szempontjainak figyelembevételével, dokumentálja az áruátvételt

Árkalkulációkat készít, veszteségszámításokat végez

Megtervezi a vállalkozás bevételeit, figyelemmel kíséri és elemzi a bevétel alakulását

Megtervezi a vállalkozás anyagfelhasználását, figyelemmel kíséri és elemzi az anyagfelhasználás alakulását

Megtervezi a vállalkozás árrését, felméri és elemzi az árrés alakulását, következtetéseket von le

Megtervezi a várható kiadásokat, felméri a vállalkozás költségeit, gondoskodik a költségek hatékony felhasználásáról

Megtervezi a vállalkozás eredményeit, figyelemmel kíséri és elemzi a vállalkozás eredményének alakulását

Javaslatokat tesz az eredmény felhasználására, elvégzi az üzlet eredményességének komplex vizsgálatát

Figyelemmel kíséri és elemzi az eszközök nagyságának és összetételének alakulását, értékeli a kapott adatokat

Megtervezi a vállalkozás munkaerő-szükségletét, figyelemmel kíséri és elemzi a bérekkel kapcsolatos kiadásokat, bérezési, ösztönzési formákat dolgoz ki

Megtervezi a vállalkozás pénzgazdálkodását, betartja és betartatja a pénzügyi teljesítési határidőket

Elvégzi/elvégezteti az adózással és egyéb fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos teendőket

A vállalkozás számára fejlesztési, beruházási javaslatokat készít Értékeli a kockázatokat a SWOT-elemzés felhasználásával

Elkészítteti és elemzi az üzleti beszámolókat, a vagyonmérleget, a gazdálkodáshoz kapcsolódóan jelentéseket, statisztikai kimutatásokat készít

Elkészíti/elkészítteti az üzleti tervet, kialakítja a vállalkozás üzletpolitikáját

Ellátja a vállalkozás megszüntetésének gazdálkodási feladatait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A vállalkozások formái és azok jellemzői

A vállalkozás alapításának, működésének jogszabályi előírásai és gyakorlati feladatai

A vállalkozások eszközei, forrásai, a vagyonmérleg szerkezete

Vállalkozások humán erőforrásai, a szükséges létszám meghatározásának szempontjai

Vendéglátó tevékenység tárgyi és személyi feltételei

Árubeszerzési tevékenység részei és feladatai

Raktározási tevékenység részei és feladatai

Termelési tevékenység részei és feladatai

Értékesítési tevékenység részei és feladatai

Szolgáltatási tevékenység részei és feladatai

Az árképzés szempontjai és módszerei

Vendéglátó szakmai számítások, statisztikai elemzések formái és módszerei

Bevétellel való gazdálkodás szerepe, feladatai

Anyagfelhasználással való gazdálkodás szerepe, feladatai

Árrés-gazdálkodás szerepe, feladatai

Költséggazdálkodás szerepe, feladatai

Eredmény-gazdálkodás szerepe, feladatai

Eszközgazdálkodás szerepe, feladatai

Munkaerő- és bérgazdálkodás szerepe, feladatai

Munkajogi alapfogalmak, a munkavégzés feltételeivel kapcsolatos jogszabályi előírások

Fizetési kötelezettségek formái, gyakorlati teendői

Fejlesztés, beruházás fogalma, szükségességének szempontjai

Gazdasági kockázatok formái, az értékelés szempontjai

Üzleti beszámolók szerepe, adatainak értelmezése

Üzleti terv, üzletpolitika tartalma, felépítése

A vállalkozás megszüntetésének jogszabályi előírásai és gyakorlati feladatai

szakmai készségek:

Logikai összefüggések megértése

Számolási készség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség,

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Konfliktusmegoldó készség

Kompromisszumkészség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Tervezés

Rendszerező képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás

54. A Vendéglátó üzleti idegen nyelv megnevezésű, 10054-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A vendéglátó üzletek választékában szereplő termékeket, ételeket, italokat idegen nyelven ismerteti a vendégekkel

Technológiai műveleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven ismertet

Megnevezi a vendéglátó üzletek eszközeit idegen nyelven

Értelmezi a készülékek, gépek, berendezések idegen nyelven írt kezelési és használati utasításait

A gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad és fogad

Idegen nyelven telefonál

Üzleti leveleket készít idegen nyelven

Üzleti tárgyalásokat folytat idegen nyelven a vendégekkel és az üzleti partnerekkel

Étlapot, itallapot, árlapot készít idegen nyelven

Menükártyát készít idegen nyelven

Szakmai idegen nyelvi szöveget megért és fordít

Idegen nyelvű szakmai információkat gyűjt az interneten

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Italok és ételek jellemzői, idegen nyelvű technológiai leírása

A vendéglátó üzletek eszközeinek idegen nyelvű elnevezése, a kezelési és használati utasítások tartalma

Általános és szakmai idegen nyelvű kommunikáció lehetőségei és gyakorlati alkalmazásának módjai

Idegen nyelvi illemtani formulák alkalmazásának lehetőségei és módjai

A vendégekkel történő idegen nyelvű kommunikáció lehetőségei, szabályai

Az üzleti partnerekkel, munkatársakkal történő idegen nyelvű kommunikáció módjai, szabályai

Az idegen nyelven történő telefonálás szabályai

Szakmai idegen nyelvi üzleti levelezés szabályai, az idegen nyelvi levelek szerkezete, készítésének gyakorlati teendői

Az idegen nyelven történő üzleti tárgyalás szabályai

Idegen nyelvű étlap, itallap, árlap tartalma, készítésének szabályai

Idegen nyelvű menükártya tartalma, készítésének szabályai

Az idegen nyelvre történő fordítás szabályai

Idegen nyelven történő információgyűjtés lehetőségei

szakmai készségek:

Idegen nyelvű beszédkészség

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

Olvasott szakmai szöveg megértése

Idegen nyelvű íráskészség

Telefonálás idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Szorgalom, igyekezet

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Helyzetfelismerés

Gyakorlatias feladatértelmezés

55. A Vendéglátó üzletvezetés megnevezésű, 10055-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bejelenti az üzlet működésének megkezdését, megszervezi és irányítja a vendéglátó üzlet tevékenységét

Meghatározza és biztosítja a vendéglátó üzlet működésének tárgyi és személyi feltételrendszerét

Folyamatosan figyelemmel kíséri az üzlet valamennyi belső és külső folyamatát, kialakítja az üzlet információs rendszerét

Megszervezi és irányítja az üzlet beszerzési tevékenységét

Megszervezi és irányítja az üzlet raktározási tevékenységét

Megszervezi és irányítja az üzlet termelési tevékenységét

Megszervezi és irányítja az üzlet értékesítési tevékenységét

Összeállítja az üzlet választékát, árlapot (étlap, itallap, borlap) és egyéb árközlési eszközöket készít/készíttet

Foglalkozik a panaszkezeléssel, szakszerűen, az előírásoknak megfelelően intézi a reklamációkat

Szervezi és lebonyolítja a különböző üzleten belüli és kívüli rendezvényeket

Megszervezi és irányítja az üzlet szolgáltatási tevékenységét

Megszervezi és irányítja az üzlet adminisztrációs, számviteli jellegű feladatait, eleget tesz a vendéglátó üzlet adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek

Megállapítja az adott üzletben szükséges létszámot és munkaköröket, munkaköri leírást, munkaidő beosztást készít

Elszámoltatja az üzleti dolgozókat

Belső ellenőrzési feladatokat végez, felkészül a hatósági ellenőrzésekre, és közreműködik bennük

Betartja/betartatja a fogyasztói érdekvédelem előírásait

Betartja/betartatja a vendéglátó üzletre vonatkozó baleset-, munka-, tűzvédelmi előírásokat

Betartja/betartatja a vendéglátó üzletre vonatkozó környezetvédelem előírásokat

Betartja/betartatja a vendéglátó üzletre vonatkozó higiéniai előírásokat, HACCP szabályokat

Minőségirányítási rendszert dolgoz/dolgoztat ki és működtet, betartja/betartatja a minőségirányítási előírásokat

Alkalmazza a vendéglátó üzletre vonatkozó biztonsági és vagyonvédelmi előírásokat

Figyelemmel kíséri a szakmai trendek változásait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A vendéglátó üzlet nyitásának jogszabályi előírásai és gyakorlati feladatai

A munka- és üzemszervezés faladatai, folyamata

A vendéglátó üzlet működésének tárgyi és személyi feltételei

Az ergonómia szerepe és gyakorlati feladatai

Információs rendszerek szerepe és felépítése

A beszerzés szempontjai, lehetőségei, gyakorlati feladatai

A kötelmi jog tartalma, előírásai

A raktározás jogszabályi előírásai, módjai, gyakorlati teendői

A vendéglátó termelés jellemzői, tartalma, formái, gyakorlati feladatai

A vendéglátó értékesítés jellemzői, módjai, gyakorlati teendői

A választék kialakításának szempontjai, lépései

A fogyasztóvédelem szempontjai, gyakorlati feladatai

Választékközlés eszközeinek szerepe, formái

Számviteli, ügyviteli szabályok, gyakorlati teendői

A bizonylatolás jogszabályi előírásai, gyakorlati feladatai

A vendéglátó rendezvények előkészítésének és lebonyolításának folyamata

A vendéglátó szolgáltatás lehetőségei, gyakorlati feladatai

Munkáltatói feladatok, jogszabályi előírások

Az elszámoltatás szerepe, módjai

Az ellenőrzés formái és gyakorlati lebonyolítása

Adóügyi, pénzügyi alapfogalmak, jogszabályi előírások

Munkavédelmi szabályok és gyakorlati feladatai

Tűzrendészeti szabályok, az alkalmazás tárgyi és személyi feltételei

Környezetvédelmi előírások

Higiéniai előírások és gyakorlati végrehajtásuk

HACCP rendszer tartalma, felépítése

Minőségirányítási rendszer szerepe és kialakításának gyakorlati feladatai

A biztonság- és a vagyonvédelem feladatai, jogszabályi előírásai

Szakmai irányzatok jellemzői

szakmai készségek:

Logikai összefüggések megértése

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Hatékony kommunikáció

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Konfliktusmegoldó készség

Kompromisszumkészség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Tervezés

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

56. A Gyorsétkeztetés, ételeladás megnevezésű, 10056-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elvégzi az egyéni előkészületeket

A munkaterületet, értékesítőteret, gépeket, eszközöket nyitásra előkészíti

Árcímkéket, árlapot, ártáblát készít, rendez, kihelyez

Tájékozódik a napi feladatokról

Konyhatechnológiai munkaműveleteket végez

Használja az új technológiákat és anyagokat

Reggeli, és uzsonna ételeket és italokat készít

Hidegkonyhai készítmények befejező műveleteit végzi

Gyorséttermi ételeket, salátákat készít

Adagolja, tálalja és díszíti az ételeket helyben fogyasztásra vagy elvitelre

Gyorséttermi- és büfé kiszolgálást végez

Nyugtát, számlát készít, fizettet

Szakszerűen kezeli a gépeket, sütő-főző berendezéseket

Betartja a higiéniai előírásokat, a HACCP szabályokat

Szükség szerint standol

Üzemen kívül helyezi a gépeket

Elvégzi az üzleti zárási teendőket

Betartja a munkaegészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Ételkészítési műveletek és csoportosításuk

Raktári készletek

Reggeli-, löncs-, és uzsonnaételek,- italok

Hidegkonyhai termékek, hideg- és meleg szendvicsek

Csomagolás

Gyorséttermi ételek, készentartás, tárolás

Gyorséttermi ételek, büféáruk

Palackos, kimért és gépi üdítők

Gépek, berendezések használata

Üzleti nyitási és zárási teendők

Szelektív hulladékkezelés Standív

Pénztárgép, üzleti informatikai eszközök

Munka- és tűzvédelmi szabályok

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Terhelhetőség

Társas kompetenciák:

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

57. A Vendéglátó eladói értékesítés megnevezésű, 10057-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről

Munkaterületet, értékesítőteret, eszközöket nyitásra előkészíti

Ellenőrzi a műszaki berendezéseket és üzembe helyezi azokat

Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását és gondoskodik a megfelelő készletről

Cukrászati készítmények befejező műveleteit végzi, feltölti a hűtővitrineket

Fagylaltot fagyaszt, fagylaltpultot feltölt, vezeti a nyilvántartásait

Fagylaltkelyheket, pohárkrémeket készít és díszít

Adagolja, tálalja és díszíti a készítményeket helyben fogyasztásra vagy elvitelre

Kevert italokat, jégkásákat, turmix italokat készít

Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol, kiszolgál, felszolgál

Nemzetközi és egyedi receptek alapján kávékülönlegességeket készít

Nemzetközi és egyedi receptek alapján teákat, teakülönlegességeket készít

Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a vitrinben, a pultban és a vendégtérben

Ételt, süteményt, italt ajánl a vendégeknek

Felméri a vendégek igényeit, felveszi a rendeléseket magyar és idegen nyelven

Alkalmazza a cukrászdai és kávéházi pultkiszolgálást és felszolgálást

Süteményeket, fagylaltot, pohárkrémeket, palackozott italokat csomagol

Pénztárgépet, pénztárszámítógépet kezel, fizettet, szükség szerint standol

Folyamatosan biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást

Elvégzi a zárási teendőket, üzemen kívül helyezi a szükséges gépeket

Ügyel a munkakörnyezet folyamatos tisztaságára

Betartja a higiéniai előírásokat, HACCP, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Csomagolóanyagok, üzleti gépek, felszerelések, eszközök

Árcímkék, ártáblák, árlapok

Ételek, sütemények és italok

Különböző kávékészítési, kávédíszítési eljárások

Teakészítési eljárások

Koktél, jégkása, frappé, és turmixital

Cukrászdai és kávéházi felszolgálás szabályai

Vendégkommunikáció, etikett, protokollszabályok

Pénztárgépek, pénztárszámítógépek használata

Pénzkezelési és számlázási szabályok

Étel-, sütemény- és fagylaltválaszték bemutatása, tálalása, eltarthatósága, minőségmegóvása

Munka-, tűz- és balesetvédelem, környezetvédelem, élelmiszerbiztonság

szakmai készségek:

Elemi szintű számítógép használat

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai és idegen nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai és idegen nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

58. Az Idegenvezetés megnevezésű, 10058-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Képviseli országát, városát, az őt megbízó utazási irodát, országimázst jelenít meg

Lebonyolít városnézéseket, turisztikai programokat, egyéni vendégekkel, csoportokkal,

gyalogosan, autóbusszal, más járművel, magyarul és idegen nyelven

Rámutat összefüggésekre, szívesen ad át ismereteket, információkat

Elvégzi az idegenvezetői és csoportkísérői feladatokat

Jó hangulatot teremt, szórakoztatja a vendégeket és eljár érdekükben a programok lebonyolításánál

Megismerteti a kiutazó csoportokkal más ország kultúráját

Szervez és lebonyolít fakultatív programokat, javaslatot tesz a szabadidő eltöltésére

Tevékenykedik különleges helyszíneken idegenvezetőként, hostessként, szakszerűen ellát más feladatokat is

Dolgozik telepített idegenvezetőként és tárlatvezetőként

Intézkedik rendkívüli esetekben

Ellát tolmácsolási feladatokat

Tapasztalatot cserél munkatársaival, ápolja a szakmai kapcsolatokat a szolgáltatókkal

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Az idegenvezetői magatartás, az etikett és protokoll szakmai előírásai

Az idegenvezető általános feladatai

Az idegenvezetés gyakorlati feladatai

A városnézés útvonala és látnivalói

Az aktuális turisztikai program lebonyolításához szükséges földrajzi, művészettörténeti, kulturális, társadalmi, gazdasági, politikai jellemzői

A vendégek figyelmének felkeltése, fenntartásának módszerei

Alapvető szervezési módszerek

A fakultatív programok szervezésének, lebonyolításának szabályai

A különleges helyszíneken történő munkavégzés feltételei

Szakmai idegen nyelv

Térképolvasás, tájékozódás

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvű és szakmai nyelvű szöveg megértése és használata

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Idegen nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése

Telefonálás idegen nyelven

Turizmusban jellemző piktogramok értelmezése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Elhivatottság, elkötelezettség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Tömör fogalmazás készsége

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Figyelem összpontosítás

Kreativitás, ötletgazdagság

59. Az Idegenvezetés módszertana megnevezésű, 10059-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza az idegenvezetői munka végzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat

Felismeri az utasok motivációit, az utastípusokat, a konfliktuskezelés lehetőségeit

Képezi magát, aktualizálja jegyzeteit, felkészül a hiteles kommunikációra

Alkalmazza a városnézés különféle fajtáihoz kapcsolódó munkamódszereket, kezeli az ilyenkor használatos technikai eszközöket

Felkészül a csoportkísérői feladatok elvégzésére, a vendégek programjainak lebonyolítására

Alkalmazza a vendégek érkezéséhez, távozásához kapcsolódó munkamódszereket

Alkalmazza a tárlatvezetés szabályait és kezeli technikai eszközeit

Intézkedik rendkívüli helyzetekben, kezeli az utasreklamációkat

Alkalmazza szükség esetén a baleset-, a tűz-, a munkavédelem és az elsősegélynyújtás szabályait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az idegenvezetői munka jogszabályi háttere

Motivációk fajtái, embertípusok, utastípusok alapvető jellemzői

Pszichológia, konfliktuskezelés

Az önképzés, az információgyűjtés módja, eszközei

Az idegenvezetői munkavégzés folyamata

Az idegenvezetői munkavégzés módszerei, eszközei különböző helyszíneken

Alapvető balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és elsősegélynyújtási előírások

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvű és szakmai nyelvű szöveg megértése

Idegen nyelvű szöveg megértése

Köznyelvű és szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Önállóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kezdeményezőkészség

Empatikus készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Kreativitás, ötletgazdagság

Rendszerezőképesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

60. Az Idegenvezetői adminisztráció megnevezésű, 10060-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Egyeztet a referenssel, átveszi tőle a csoport anyagait

Kezeli az idegenvezető munkájához kapcsolódó dokumentumokat

Kezeli az útiokmányokat

Egyeztet a szolgáltatókkal, dokumentálja a módosításokat

Ellenőrzi a szolgáltatások minőségét, igazolja igénybevételüket

A program lebonyolítása során intézkedik, adminisztrál

Elszámol a referensnél a befejezett munka anyagaival

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az idegenvezetői munka dokumentumai

A szakmai ügyviteli szabályok

A szolgáltatók elérésének, a velük való kapcsolattartás lehetőségei

Térképismeret, tájékozódás

szakmai készségek:

Szakmai nyelv- és szókincshasználat

Fogalmazási készség szóban, írásban

Elemi számolási készség Irodatechnikai eszközök alkalmazása

Modern kommunikációs eszközök alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Prezentációs készség

Kapcsolatfenntartó készség

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Rendszerezőképesség

Ellenőrzőképesség

Módszeres munkavégzés

61. A Turisztikai erőforrások bemutatása megnevezésű, 10061-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Eligazodik a turizmus intézményrendszerében, figyelemmel kíséri a turizmust érintő jogszabályi változásokat

Értelmezi a turisztikai piac alapvető kategóriáit és azok jellemzőit

Szakmai kapcsolatrendszert épít ki a különböző turisztikai szolgáltatókkal (szálloda, étterem, közlekedési vállalat, utazási iroda stb.)

Figyelemmel kíséri az aktuális turisztikai trendeket és az utazási szokások változásait

Tájékoztat a közlekedési lehetőségekről, gyakorlati tudnivalókról

Információt nyújt a magyar világörökségi helyszínekről, szellemi kulturális örökségelemekről, valamint a nemzeti (és kiemelt nemzeti) emlékhelyekről és a történelmi emlékhelyekről

Programlehetőségekre hívja fel a figyelmet

Magyarország természetvédelmi területein (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek stb.)

Információt nyújt Magyarország művészeti és kultúrtörténeti értékeiről

Tájékoztatást ad a Magyarországon jelenlévő vallási közösségekről és a legfontosabb zarándokhelyekről[9]

Népszerűsíti az egészségturisztikai helyszínek kínálatát

Fakultatív szabadidős programokat ajánl (kerékpáros, lovas, természetjáró stb.)

Információt nyújt a szálláshelyek kínálatáról és szolgáltatási köréről

Vendégeit megismerteti a magyar és a nemzetközi gasztronómia jellegzetes ételeivel, italaival

Információkat nyújt a magyar utasok által kedvelt külföldi turisztikai desztinációkról

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A turizmus intézményrendszere, a turizmus jogszabályi előírásai

A turisztikai piac szereplői, sajátosságai, a kereslet és a kínálat összetevői, jellemzői

Turisztikai infra- és szuprastruktúra

Utazási motivációk, a turizmus fajtái, formái (szabadidős és hivatásturizmus)

Nemzetközi és hazai turizmustrendek

Magyarország turisztikai régiói

Magyarország közlekedésföldrajza

Világörökség, természeti, kulturális és szellemi világörökségek

Világörökségi helyszínek, szellemi kulturális örökségelemek, valamint a nemzeti (és kiemelt nemzeti) emlékhelyek és a történelmi emlékhelyek

Magyarország természetvédelmi területei, tájvédelmi körzetei és nemzeti parkjai Művészettörténeti stílusok

Kultúr- és vallástörténeti értékek

Magyarországon

Kulturális rendezvények, fesztiválok

Egészségturizmus

Aktív turizmus

Hungarikumok

Szálláshelyek típusai, minősítési rendszere és azok jellegzetességei

Szállodai munkafolyamatok, tevékenységi körök

Magyar és nemzetközi gasztronómia

Magyarország borvidékei és jellegzetes borai

Európa híres borvidékei, nemzetközi italkínálat

Európai és Európán kívüli célterületek turizmusföldrajza

Szállodai munkafolyamatok, tevékenységi körök

Magyar és nemzetközi gasztronómia

Magyarország borvidékei és jellegzetes borai

Európa híres borvidékei, nemzetközi italkínálat

Európai és Európán kívüli célterületek turizmusföldrajza

szakmai készségek:

Szakmai olvasott szöveg megértése

Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség

Turisztikai statisztikák, diagramok olvasása, értelmezése

Turisztikai honlapok információtartalmának felhasználása

Személyes kompetenciák:

Külső megjelenés

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Türelmesség

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Kommunikációs rugalmasság

Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

62. A Turisztikai kommunikáció megnevezésű, 10062-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A protokoll szabályai szerint magyarul és idegen nyelven kommunikál

Alkalmazza a különböző kultúrák érintkezési formáit

Kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel

Hazai és külföldi partnerekkel, megbízókkal, társszakmák képviselőivel tárgyal

Tárgyalási technikákat alkalmaz

Használja a kapcsolódó szakterületek szakmai nyelvét (gasztronómia, szállodai értékesítés, biztonságtechnika stb.)

Hivatalos leveleket készít (pl. árajánlat, árkérés, megrendelés, visszaigazolás, rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatások, megbízások, önéletrajz, motivációs levél) magyar és idegen nyelven

Infokommunikációs eszközöket kezel (pl. telefon- és videokonferencia)

Marketingkommunikációs eszközöket kreatívan alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Társalgás, információközvetítés magyar és idegen nyelven

Kultúrközi kommunikáció Interperszonális kommunikáció

Tárgyalástechnika

Üzleti levelezés magyar és idegen nyelven Infokommunikációs eszközök

Prezentációs technikák

Nyilvánosság előtt történő szereplés, moderátori feladatok

Álláskeresési technikák

Marketingkommunikáció

szakmai készségek:

Kommunikációs készség

Szakmai nyelv használata

Szakmai nyelvű íráskészség

Személyes kompetenciák:

Külső megjelenés

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Konfliktusmegoldó képesség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Kreativitás

Lényeglátás

63. Az Ügyviteli folyamatok alkalmazása megnevezésű, 10063-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Informatikai programok használatával ügyviteli munkát végez

Iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el

Szöveges dokumentumokat és egyszerű táblázatokat készít

Hivatalos levelet készít (árajánlat, árkérés, tájékoztató levél, szerződések, megállapodások stb.) hagyományos és digitális formában

Adatállományból egyszerűbb jelentést készít

Szóróanyagot, programismertetőt tervez és állít össze

Regisztrálja és fenntartja a vevő- és ügyfélkapcsolatokat

Formanyomtatványokat tölt ki

Adatszolgáltatást, adatellenőrzést végez, gondoskodik az adatok biztonságos kezeléséről

Irodatechnikai berendezéseket kezel (fax, telefon, nyomtató, szkenner, lamináló stb.)

Ügyfélszolgálati (Front-office) tevékenységet végez

Ügyintézéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati web alapú felületeket használ

Készpénzforgalmi tevékenységet végez

Bizonylatokat tölt ki

Közönséges banki műveleteket végez, szigorú számadású nyomtatványokat kezel és irattároz

Web alapú szoftvereket kezel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Ügyviteli folyamatok, ügyviteli rend, ügyviteli bizonylatok

Interperszonális kommunikáció

Üzleti kommunikáció

Üzleti adminisztráció

A marketingmix elemei, eszközei

Készpénz, készpénzkímélő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás lebonyolításának szabályai

Statisztikai mutatók, statisztikai adatok elemzése Irodai munkát segítő szoftverek Irodai eszközök

Adatfeldolgozás, alapszintű beszámoló

Fogyasztóvédelem, fogyasztói reklamációk

szakmai készségek:

Kommunikációs készség

Szakmai szövegértés

Irodai szoftverek használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Rugalmasság

Precizitás, pontosság

Társas kompetenciák:

Hatékony kommunikáció

Konfliktus-megoldó készség

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

64. A Turisztikai termékkínálat értékesítése megnevezésű, 10064-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A turisztikai kereslet-kínálat vizsgálatát, piackutatást végez

Üzletszerzői tevékenységet folytat

A turisztikai piac sajátosságainak ismeretében programokat kínál magyar és idegen nyelven

A magyarországi árualap értékesítéséhez kalkulációt készít, szerződéseket köt a belföldi partnerekkel

Megrendeléseket és visszaigazolásokat készít

Az utazásszervezéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket végez

Magyarországi szálláshelyek, programok értékesítésére belföldi katalógust készít

Utazási programokhoz kapcsolódó dokumentumokat készít, tölt ki és kezel (voucher, biztosítási kötvény, részvételi jegy stb.)

Utazásközvetítői tevékenységet végez

Az elszámoláshoz kapcsolódó gazdasági műveleteket végez

Magyar és idegen nyelvű turisztikai szoftvereket kezel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Az utazási ügynökség, utazási iroda, turisztikai szolgáltató iroda legfontosabb üzletágai, munkakörei

Az utazásszervezés- és közvetítés folyamatai

A kereslet-kínálat felmérése, a piackutatás módszerei

A magyarországi partnerek tevékenységei, kapcsolódó jogszabályi háttér (pénzügyi jogszabályok,

valutára, devizára vonatkozó előírások, menetjegykiadáshoz kapcsolódó előírások stb.)

A hazai árualap beszerzésének módjai

Belföldi programcsomag összeállításának követelményei

A kalkulációkészítés szabályai

Megrendelések és visszaigazolások tartalmi és formai követelményei

A kiegészítő tevékenységek és végzésük feltételei

Belföldi katalógus összeállításának szempontjai

Az értékesítési tevékenység területei, a nyilvántartási rendszer

A programokhoz kapcsolódó utazási dokumentumok kezelésének szabályai

Az utazásközvetítő tevékenység végzésének feltételei

Az elszámoláshoz kapcsolódó gazdasági műveletek jellemzői

Turisztikai szoftverek működési elvei

Szakmai idegen nyelv

szakmai készségek:

Önálló irodai adminisztráció

Az üzleti kommunikáció szabályainak alkalmazása

Alapvető etikett- és protokoll előírások alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Interperszonális rugalmasság

Meggyőző készség

Módszerkompetenciák:

Precizitás

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás

65. A Turisztikai vállalkozások működtetése megnevezésű, 10065-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Segíti a vállalkozással kapcsolatban álló bankokkal, pénzintézetekkel történő együttműködést

Közreműködik a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó értékpapírok körének kiválasztásában

Alkalmazza az adózással kapcsolatos előírásokat

Közreműködik a turisztikai vállalkozás szervezeti felépítésének és tevékenységi köreinek kialakításában

Részt vesz a turisztikai vállalkozás személyi és tárgyi feltételeinek meghatározásában (munkatársak kiválasztása, munkakörök kialakítása, munkaköri leírás készítése, ergonomikus munkakörnyezet kialakítása stb.)

Közreműködik a turisztikai vállalkozás üzleti stratégiájának kialakításában

Közreműködik az üzleti terv elkészítésében és pályázati anyagok összeállításában

Kiutaztató üzletágat működtet

Beutaztató üzletágat működtet

Az eredmény kimutatáshoz szükséges műveleteket végez

Megszervezi és ellenőrzi a turisztikai vállalkozás tevékenységeihez kapcsolódó munkafolyamatokat

Továbbképzéseket, tréningeket szervez és vezet

Képviseli a turisztikai vállalkozást

Üzleti kapcsolatokat épít ki és folyamatos együttműködést alakít ki a turisztikai piac szereplőivel

Minőségbiztosítási feladatokat lát el

Reklám- és marketingtevékenységet végez

Ellenőrzi és betartatja a munka-, környezet-, vagyon-, tűz-, balesetvédelmi és egészségügyi előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A nemzetgazdaság felépítése, működési törvényszerűségei

A pénz, eredete, funkciói.

Alapvető pénzpiaci műveletek, készpénzkímélő eszközök, eljárások

Egyszintű-kétszintű bankrendszer, a pénzintézetek típusai, jellemzői

Az értékpapírok fajtái, jellemzői.

A tőzsdék típusai, működésük

Adózási szabályok, adók csoportosítása, az adózás funkciói

A vállalkozások főbb típusai, jellemzői

A vállalkozások alapításának feltételei

A vállalkozások jogi és szervezeti formái

A turisztikai vállalkozások szervezeti felépítése, személyi és tárgyi feltételei

Az üzleti stratégia kialakításának szempontjai, eszközei; az üzleti célok meghatározása (versenytárs-elemzés, vevőkörelemzés, termékfejlesztés, árképzés, kapcsolattartás)

Árpolitika, árképzés, utazási irodai marketing

Ki- és beutaztató referensi tevékenység követelményei (programösszeállítás, kalkulációkészítés, forgatókönyv, utazási katalógus összeállítása)

Ki- és beutaztatási árualap értékesítési csatornái és követelményei

Üzleti- és marketingterv, valamint szakmai pályázatok készítésének szempontjai

Eredménykimutatás, nyereségérdekeltség

A turisztikai vállalkozás munkafolyamataihoz kapcsolódó szervezési-vezetési technikák

Szakmai továbbképzések, tréningek területeinek meghatározása

Minőségbiztosítás

Munka-, környezet-, vagyon-, tűz- és balesetvédelmi, valamint egészségügyi szabályok

szakmai készségek:

Stratégiai gondolkodás

Önérvényesítés, tárgyalástechnika

Csapatépítés

Idővel és energiákkal való gazdálkodás

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Döntőképesség

Stressztűrő képesség

Társas kompetenciák:

Kezdeményező készség

Interperszonális rugalmasság

Konfliktuskezelés

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Ellenőrző képesség

Eredményorientáltság

66. A Gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű, 10066-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Dokumentumokat készít (szerkeszt) a szervezet gazdasági tevékenységéhez és gazdálkodásához kapcsolódóan

Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. pénzátvétel, bizonylat kiállítás)

Bizalmas és szigorú számadású nyomtatványokat kezel

Nyilvántartási és ellenőrzési dokumentumokat készít

Termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat készít

Betartja a gazdálkodással kapcsolatos alapvető jogi normákat

Pályázati dokumentációkat gépel, szerkeszt

Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentumokat készít

Betartja a munkavégzésre vonatkozó jogi előírásokat

A vállalkozás megalakulásával, szervezeti változásaival, megszűnésével kapcsolatos dokumentumokat szerkeszt

Követi a szakterület rendelkezéseinek, törvényi hátterének magyar és Európai Uniós változásait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösség fogalma

A gazdasági javak csoportosítása

A termelési tényezők, szereplők; a gazdasági körforgás

A piac fogalma, elemei és működése

A kereslet, a kínálat fogalma és törvénye; jellemzői

A pénz fogalma és funkciói; a pénzforgalom fajtái, bizonylatai

A magyar bankrendszer; a kétszintű bankrendszer sajátosságai, az MNB szerepe

A vállalkozás fogalma, céljai, a sikeres vállalkozás kritériumai; szervezeti formái

A jog fogalma; a jogszabályi hierarchia fogalma; a jogszabályok érvényessége, hatálya; jogágak;

jogforrások

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek

A magyar közjogi rendszer; önkormányzati rendszer

A közigazgatási eljárás

A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői; a jogképesség, cselekvőképesség fogalma

A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői

Szerződésfajták; a szerződéskötés főbb követelményei

Alapvető munkajogi szabályok

Jogérvényesítés

Az Európai Unió legfontosabb szervezetei, feladatai

Magyarország EU-tagsága előnyei és hátrányai

szakmai készségek:

Jogforrások kezelése

Jogszabályok értelmezése

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Gazdasági és jogi dokumentumok készítése, szerkesztése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Közérthetőség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

67. A Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés megnevezésű, 10067-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás technikájával

Kezeli a számítógépet és tartozékait

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő programmal

Diktálás után ír és a bevitt dokumentumot megszerkeszti

Kéziratról, javított, felülírt dokumentumról másol és megszerkeszti azt

Utasítások szerint elkészíti (megszerkeszti) a szervezet belső iratait

Üzleti levelet készít a hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően

Táblázatba adatokat tölt fel és megszerkeszti a táblázatot

Kimutatást, diagramot készít, számításokat végez táblázatkezelő programmal

Adatbázist tölt fel és egyszerű szűréseket végez

Levelet fogad és továbbít elektronikusan

Betartja az adatfelhasználás szabályait, az adatvédelem előírásait Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy idegen nyelven

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi feltételeket, valamint az egészséges és biztonságos munkakörülményeket

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel

Ügyirat- és dokumentumkezelési feladatokat végez (hagyományosan és elektronikusan)

Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai

A biztonságos munkavégzés követelményei

A dokumentumok típusai, fajtái

A dokumentumszerkesztés követelményei

A táblázatkészítés műveletei

Az adatbázis készítésének műveletei

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi követelményei

Egyszerű ügyiratok

Szervezetek belső iratai

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei

A munkavállalással kapcsolatos iratok

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági szabályai

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai

A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai

Irodafajták, irodatípusok, az iroda kialakításának ergonómiai követelményei

Környezetvédelmi szempontok az irodában

Az adat- és információkezelés folyamata az irodai munkában: információforrás, -szerzés, -rögzítés, -feldolgozás

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök működésének alapelvei, használatuk szabályai

Az ügyirat- és dokumentumkezelés alapelvei, folyamata

Az iratkezelés és -tárolás teendői, dokumentumai

szakmai készségek:

A tízujjas vakírás (150 leütés/perc)

Számítógépes irodai programok alkalmazása

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Írásbeli dokumentumok formázása

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések)

Személyes kompetenciák:

Mozgáskoordináció

Precizitás

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Visszacsatolási készség

Motiválhatóság

Módszerkompetenciák:

Figyelemösszpontosítás

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Eredményorientáltság

68. A Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés megnevezésű, 10068-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gyorsírással jegyzi a felettese utasításait, a munkatársak, ügyfelek személyesen, telefonon hagyott üzeneteit

Gyorsírással jegyzi az értekezleten, megbeszéléseken elhangzott információkat

Egyezteti főnökével az esemény, az adatjegyzés körülményeit

Összegyűjti az eseménnyel, adatjegyzéssel kapcsolatos információkat

Előkészíti a jegyzés körülményeit (tartalmi, tárgyi, technikai előkészületek)

Kezeli a jegyzéshez vagy a jegyzés támogatásához alkalmazott technikai eszközöket

Az adatjegyzéssel összefüggésben azonosítja a személyeket, adategyeztetést végez

Begyűjti és nyilvántartja az eseményen való részvétellel, adatjegyzéssel kapcsolatos dokumentumokat, tárgyi eszközöket, melyekről jegyzéket készít és gondoskodik ezek visszaszolgáltatásáról

Gondoskodik a birtokába jutott adatok bizalmas kezeléséről

A rögzített esemény történéseinek megfogalmazását stilizálja, nyelvhelyességi szempontból javítja

Gyorsírási jegyzeteiből feljegyzést, emlékeztetőt, összefoglalót készít

A sztenogramból készített áttételt (dokumentumot) megszerkeszti

Ügyiratot, levelet készít sztenogramból

A rögzített adatokból, történésekből rövidített vagy kivonatos jegyzőkönyvet készít

A sztenogramból készített jegyzőkönyvet, iratot és egyéb dokumentumot nyomtatott formában megszerkeszti

Gondoskodik a jegyzőkönyv és egyéb dokumentumok aláírásáról, hitelesítéséről

A jegyzőkönyvből feljegyzést, emlékeztetőt készít az érintettek számára és gondoskodik az irat eljuttatásáról

Az előírások betartásával kezeli, tárolja a jegyzőkönyvi és a kapcsolódó dokumentumokat

Szükség szerint adatokat szolgáltat az esemény és az adatok rögzítésével kapcsolatosan az adatvédelmi szabályok betartásával

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyorsírás jelei és jelölési módjai

A gyorsírás alapvető rövidítései és rövidítési eljárásai

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai

Az adatrögzítés és szövegjegyzés technikái (gyorsírás, technikai eszközök)

A magyar nyelv gyorsírási sajátosságai

A gyorsírással készített dokumentumok fajtái (emlékeztető, feljegyzés, jegyzőkönyv)

A gyorsírással készített dokumentumok szerkesztésének követelményei

Az adat-, eseményrögzítés, az előkészítés teendői

A jegyzőkönyvi dokumentumok fajtái

A jegyzőkönyvek készítésének tartalmi, nyelvi, formai elemei

A jegyzőkönyvi dokumentumok kezelésének előírásai

Az adat-, dokumentum- és iratkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi szabályok előírásai

szakmai készségek:

Gyorsírás (szövegjegyzés: 120 szótag/perc)

Áttételkészítés, kivonatolás

Helyesírás, helyes nyelvhasználat

Gépírás tízujjas vakírással (180 leütés/perc)

Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Precizitás

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Tömör fogalmazás

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Kontroll (ellenőrzés)

Lényegfelismerés (lényeglátás Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

69. Az Irodai asszisztensi feladatok megnevezésű, 10069-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A szervezet napi adminisztrációs és ügyintézési feladatait végzi

Leíró- és dokumentumszerkesztési feladatokat végez az írástechnika magasabb szintjén (munkaügyi, pályázati dokumentációk, selejtezés, leltározás, szerződések, megállapodások, gazdasági, üzleti levelek stb.)

Külső és belső iratokat, leveleket fogalmaz tartalmi utasítás alapján

Információs (önéletrajz, hírlevél, felhívás, tájékoztató, reklám, prospektus, hirdetés stb.) és funkcionális (menetrend, jelenléti ív, étlap, címlista, jegyzék stb.) dokumentumokat készít

Tájékoztató és reklámanyagokat, hírközlő iratokat készít a nyilvánosság és a média számára

Nyomtatványt, űrlapot tölt ki kézírással és számítógéppel

Körlevelet készít (körlevélkészítő technikával)

Postázáshoz kapcsolódó feladatokat végez; borítékot címez, címkét készít

Prezentációt készít

Weblapot tölt fel adatokkal

Döntésekhez szükséges információkat keres, rendszerez

Elkészíti és karbantartja a protokoll-listát (cím-, partner- és ügyféllistát)

Kezeli a bélyegzőket

Elkészíti a szervezet rendezvényeinek, programjainak (tárgyalások, megbeszélések, értekezletek, meetingek) dokumentációit

Betartja az iroda működésére kialakított rendet

Követi és betartja a határidőket

Kezeli a reprezentációval kapcsolatos eszközöket, irodai készleteket

A szervezet piackutatási, marketing- és reklámtevékenységének dokumentációs feladatait látja el

Nyilvántartást vezet a szervezet ügyviteli tevékenységéhez kapcsolódóan (pl. házipénztár kezelése, irodai készletek, tárgyi eszközök, reprezentáció, utazási, utaztatási költségek, rendezvények stb.)

Egyeztetést végez nyilvántartások alapján

Adatokat szolgáltat kimutatásokhoz jelentésekhez

Betartja a gazdálkodással kapcsolatos és a munkavégzésre vonatkozó alapvető jogi normákat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Írás, diktálás, hallás után és önállóan megfogalmazottak szerint

A szervezet működéséhez kapcsolódó, önállóan készített iratok, dokumentumok tartalmi elemei

Körlevélkészítés

A prezentáció készítésének elemei Információkezelés (keresés, rendszerezés)

Személyes időmenedzsment

A szervezet hatékony vezetésének, irányításának és ellenőrzésének elemei

A programok, rendezvények fajtái, szervezésének folyamata, teendői

Az irodai munka megszervezésének teendői

A tárgyalás folyamata, elemei; felkészülés a tárgyalásra

Irodai gazdálkodás

Határidők kezelése

Bélyegzők kezelése

Projektmenedzsment

Szervezetek marketing- és reklámfeladatai

Nyilvántartások vezetése, követelményei Integrált vállalatirányítási rendszer

Számítógépes ügyviteli programcsomag alkalmazása (dokumentumkezelésre, iktatásra, költségek, határidők, készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házipénztár kezelésére, ügyfél-és partnerlisták kezelésére, névjegykártya-készítésre, boríték- és címkekészítésre stb.)

szakmai készségek:

Írás a gépi írástechnika magasabb szintjén (180 leütés/perc)

Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazásával

Irodai programok alkalmazása (prezentáció, körlevél, weblap, képszerkesztés, adatbázis)

Szervezési feladatok

Számítógépes programcsomag kezelése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Önállóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Közérthetőség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Kontroll (önellenőrzés)

Gyakorlatias feladatértelmezés

70. A Munkahelyi kommunikáció megnevezésű, 10070-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja a viselkedéskultúra követelményeit

Alkalmazza az üzleti és hivatali élet protokoll-előírásait

Betartja az irodai munka etikai szabályait

Partnerkapcsolatokat ápol

Információt kér, gyűjt hagyományos és elektronikus úton

Tájékoztatást ad írásban, szóban, telefonon és elektronikusan

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására

Kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készít

Továbbképzéseken, tréningeken vesz részt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A kommunikáció folyamata és fajtái

A szóbeli és írásbeli kommunikáció

A nem-verbális kommunikáció

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett)

A kommunikációs zavarok fajtái és elhárításuk módjai

Kommunikációs különbségek (kultúrák közötti, érzelmi, hatalmi, nemi, környezeti stb.)

Üzleti nyelvi kultúra

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok

A közéleti megnyilvánulás fajtái

A viselkedéskultúra alapszabályai

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai

Az irodai munka etikai szabályai

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatárssal, ügyfelekkel)

A munkahelyi viselkedés alapnormái

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai

A személyiségfejlesztés lehetőségei

Álláskeresési technikák

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése

A helyes beszéd technikája

Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd)

Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önfegyelem

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kommunikációs rugalmasság

Nyelvhelyesség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Nyitott hozzáállás

Helyzetfelismerés

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

71. A Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven megnevezésű, 10071-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait

Személyi titkári írásbeli feladatokat lát el magyar és egy idegen nyelven

Hivatalos levelezést folytat (papíralapú és elektronikus levél)

Belső iratokat készít, szerkeszt feladatkörébe tartozó területeken

Szerződéseket, megállapodások készít, szerkeszt

Hivatalos leveleket, dokumentumokat készít, szerkeszt

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi protokoll előírásait

Személyi titkári szóbeli kommunikációs feladatokat lát el magyar és egy idegen nyelven

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket magyar és egy idegen nyelven

Fogadja a titkárság vendégeit magyar és egy idegen nyelven

Rendezvényeken hostess feladatokat végez magyar és egy idegen nyelven

Rendezvények, programok szervezésekor magyar és egy idegen nyelven kommunikál

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el magyar és egy idegen nyelven

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Hivatalos levelek önálló fogalmazása, kapcsolódó támszavak, mondatpanelek

Az üzleti kapcsolattartás levelei, a rendezvények szervezésével összefüggő dokumentumok

Az önéletrajz, álláspályázat a nyelvország szokásainak megfelelően

A leggyakoribb üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai

A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatlezárás módjai

A szervezet bemutatásának módjai

Információszerzés és információnyújtás szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatban

Beszédtechnika és retorika

A helyes hangképzés és beszéd technikája; a társalgási stílus

Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi megformálásának módjai, követelményei

A telefonos kommunikáció nyelvi megformálásának technikái

Konfliktuskezelési technikák

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái

szakmai készségek:

Idegen nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése

Magyar és idegen nyelvű fogalmazás írásban

Idegen nyelvű beszédkészség

Szervezési feladatok

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc)

Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Önállóság

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Kommunikációs rugalmasság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Eredményorientáltság

Nyitott hozzáállás

72. A Rendezvény- és programszervezés megnevezésű, 10072-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szervezeten belüli rendezvényeket szervez (ünnepség, tárgyalás, értekezlet)

Külső szakmai rendezvényeket szervez (protokollesemény, tanulmányút)

Elkészíti a rendezvények forgatókönyvét

Előkészíti a helyszínt és a környezetet a vendégek fogadásához

Szolgáltatásokat rendel a rendezvényekhez

Gondoskodik a rendezvény tárgyi feltételeinek biztosításáról

Kezeli a protokoll adatbázist

Megszervezi a reklámajándékozást

Biztosítja és kezeli a reprezentációs kellékeket a vendégek fogadásához

Projektköltségvetéshez adatokat szolgáltat

Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat

Koordinálja a rendezvény utómunkálatait Előkészíti vezetője szakmai programjait

Előkészíti vezetője hivatalos útjait (szolgálati/cégautó biztosítása, szolgáltatások rendelése)

Költségkalkulációt készít programokhoz

Rendezvények, programok szervezésekor dokumentumokat készít

Kapcsolatot tart a médiával

Sajtó- és médiahirdetéseket szervez, bonyolít

Sajtótájékoztatót szervez

Céges arculatelemeket kezel, alkalmaz

Cégről, termékről, szolgáltatásról prezentációs anyagot készít

A szervezet egyszerűbb közvélemény- és piackutatási, felmérési feladataiban részt vesz; kérdőívet szerkeszt

Multimédiás eszközöket használ

Munkája során betartja a környezettudatosság szempontjait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az etikett és protokoll szabályai az üzleti életben

A rendezvények, munkaprogramok fajtái

A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai

A vendéglátás protokollszabályai

Az ajándékozás alkalmai, illemszabályai

Kultúraközi kommunikáció

A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, mellékszolgáltatásai

A briefing célja, tartalmi előírásai

A programszervezés fázisai, dokumentumai

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás

Pénzügyi alapműveletek

A számlakiegyenlítés módjai

A PR szerepe a gazdasági életben

A PR célja, feladata a reklámajándékozással

A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban

A reklám funkciói

A vállalati arculat elemei

A cég bemutatásának módjai

A sajtójog alapjai (etikai kódex, személyiségi jogok, adatvédelmi előírások)

Média eszközei

Közvélemény- és piackutatás

szakmai készségek:

Ügyviteli szoftverek kezelése

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc)

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Önállóság

Terhelhetőség

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Konfliktusmegoldó készség

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Áttekintő képesség

Eredményorientáltság

73. A Titkári ügyintézés megnevezésű, 10073-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tervezi a saját munkáját, szervezi a hatáskörébe tartozó munkafolyamatokat

Szervezi vezetője időbeosztását

Szűrőfeladatokat lát el, rangsorolja az ügyfeleket, partnereket

Kezeli az ügyfél- és partnerlistát

Alkalmazza a minőségbiztosítási, minőségirányítási előírásokat

Vezeti az irodai munka alapdokumentumait

Ellátja az érkező és kimenő iratokkal kapcsolatos tennivalókat

Javaslatot tesz az iroda tárgyi feltételeinek alakítására

Gazdálkodik az irodai készletekkel

Eszköznyilvántartást végez

Javaslatot tesz a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó anyagok és eszközök beszerzésére

Nyilvántartja a szervezetnél használatos nyomtatványokat, szervezeti utasításokat

Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelésével kapcsolatos feladatokat

Betartja a pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat

Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait

Hivatalos kapcsolatokat koordinál a külső és belső partnerekkel

Ellátja a vezetője által delegált feladatokat

Utaztatási költségelszámoltatást végez

Információs tájékoztató anyagokat készít

Információkat kér és továbbít a munkatársak számára

A gazdálkodási szakterületen gyakran előforduló bizonylatokat állít ki

A munkaviszonnyal összefüggő iratokat készít, vezet (munkaerő-felvétel, munkaerő-leszerelés, munkaszerződés, kollektív szerződés, szabadságterv)

Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat végez

Számítógépes ügyviteli programcsomagot használ (dokumentumkezelésre, iktatásra, költségek, határidők, készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házipénztár kezelésére, ügyféllisták kezelésére, névjegykártya-készítéshez, boríték- és címkekészítéshez stb.)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Ügyfélkapcsolat

Tárgyalástechnika

A szűrőfeladatok szabályai

Az ügyféladatbázis működtetése

Utazási, utaztatási szabályzat; költségelszámolás

Pénzügyi, számviteli, adóelőírások

Állampolgárság

Munkajog

A munkaerő-gazdálkodás

Marketing és reklám

Az Európai Unió

A személyiségfejlesztés lehetőségei

Pályázatírás

A minőségirányítás

Az irányítás elemei (motiváció, döntés, problémamegoldás, időmenedzselés, konfliktuskezelés)

Az ellenőrzés, értékelés fázisai (önellenőrzési, ellenőrzési technikák, visszajelzés, értékelés)

szakmai készségek:

Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazása

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Számítógépes programcsomag kezelése

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc)

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Precizitás

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Kommunikációs rugalmasság

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Tervezés

Áttekintő képesség

74. A Felszolgálás megnevezésű, 10074-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kapcsolatot tart más munkaterületekkel, kollégáival

Megszervezi a saját munkáját Étrendjavaslatot, italajánlatot készít, állít össze

Számítógépet kezel, menükártyát készít

Helyesen alkalmazza a protokoll-előírásokat

Alkalmi terítéket készít

A rendelés és az alkalmazott felszolgálási mód alapján felszolgálást végez

Figyelemmel kíséri a felszolgálandó étel, ital minőségét, mennyiségét, hőmérsékletét

Ételt, italt készít a vendég asztalánál, kínál, utántölt

Pontosítja a fizetés módját

Pénztárgépet kezel, számlát, nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki

Kezeli a vendég észrevételeit és az esetleges konfliktusokat megoldja

Újra teríti az asztalt és rendezi a környezetét

Korrigálja a kínálatváltozásokat

Szállításkor szakszerűen csomagolja az eszközöket, gépeket, berendezéseket

Berendezi a rendezvény helyszínét

A rendezvény étel és ital választékát bekészíti

Segít a vendégnek a rendezvényasztalnál, tálcáról kínálja a vendégeket

Folyamatosan rendben tartja a rendezvényen a munkaterületét

Elvégzi a rendezvény zárásához kapcsolódó teendőket

A szobaszervizre előkészül, felveszi a rendelést, elvégzi a számlázást

Felszolgálja a megrendelt étel és italt, lerámol, elszámol

Betartja a higiéniai előírásokat, HACCP szabályokat

Betartja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Tájékozódik az új gasztronómiai trendekről

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Étrend, alkalmi menüsor összeállítása, ajánlása

Különleges alkalmak italajánlatai

Étkezési szokások

Különleges alkalmi terítések

Különböző alkalmakra történő felszolgálás, kiszolgálás

Italkészítés és tárolás, kevert italok

Ételkészítés, tálalás a vendég asztalánál

Vendéggel való kommunikáció, etikett protokoll szabályok

Rendezvény lebonyolítás menete

Italok

Borvidékek

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, alkalmazott számítástechnika

Alapvető foglalási, számlázási rendszerek

Új gasztronómiai, felszolgálási trendek

szakmai készségek:

Felhasználói szintű számítógép használat

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Információforrások kezelése

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Külső megjelenés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Elhivatottság, elkötelezettség

Társas kompetenciák:

Rugalmasság Udvariasság

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztántartása

Harmóniára és esztétikára való törekvés

75. Az Ételkészítés megnevezésű, 10075-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kapcsolatot tart a társrészlegekkel

Alkalmazza a különleges és új konyhatechnikát, technológiákat, alapanyagokat

A korszerű táplálkozás ismérveinek megfelelően vegetáriánus és reform ételeket készít

A nemzetközi étkezési szokások alapján jellegzetes nemzetközi ételeket készít és tálal

Nemzeti ételeket készít és tálal

Hideg, meleg előételeket készít és tálal

Hidegtálat tervez és készít

Büfé és rendezvényételeket készít

Tányérdesszerteket készít és tálal

Hideg édességeket készít és tálal

Vendég előtti ételkészítési műveleteket végez

Díszítőelemeket készít

Alkalmi menüsort állít össze és készít

Étlapot tervez és készít

Étrendet állít össze

Megtervezi és megvalósítja az ételek tálalását és díszítését

Számítógépet kezel, menüt állít össze, adatokat rögzít, szakmai számításokat végez excel táblában

Betartatja a higiéniai előírásokat, HACCP szabályokat

Betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Termelés technológiai folyamatai, a beszerzéstől az értékesítésig

Az ételkészítés alap, kiegészítő és befejező műveletei

Vegetáriánus, reform ételek

Egyes nemzetek jellegzetes ételei

Hazai ételkülönlegességek

Hideg és meleg előételek

Különleges és összetett levesek

Hidegkonyhai készítmények

Tányérdesszertek

Hideg édességek

Büfé és rendezvény ételek

Tálalás

A hagyományos és az alternatív étrendek összeállításának szabályai

Vendég előtti ételkészítés

Tálalási szabályok, műveletek

Díszítési szabályok, műveletek

Gépek, berendezések, eszközök üzemeltetési jellemzői

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, alkalmazott számítástechnikai alapismeretek

Üzemtan

A konyha és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, minőségbiztosítási, munkavédelmi és vagyonvédelmi szabályai

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Elemi szintű számítógép használat

Személyes kompetenciák:

Külső megjelenés

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Rugalmasság

Kompromisszumkészség

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Harmóniára, esztétikára való törekvés

76. Az Általános gumiipari feladatok megnevezésű, 10076-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Műszaki leírásokat olvas, értelmez

Részt vesz a művelethez szükséges szerszámok kiválasztásában

Részt vesz a művelethez szükséges szerszámok, alkatrészek cseréjében, beállításában

Elvégzi a munkavégzést megelőzően szükséges biztonsági ellenőrzéseket a munkahelyre, a

berendezésekre, a munkavédelmi és egyéb eszközökre vonatkozóan

Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket

Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését

Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat

Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait

Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról

Rendkívüli helyzetet, vészhelyzetet észlel, kezel, részt vesz azok elhárításában

Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt

Elvégzi a laboratóriumi berendezés és a környezet tisztítását

Ellenőrzi a műszerek, gépek védelmi rendszerét, dokumentálja az eredményeket

Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti

Szelektíven kezeli a különböző alapanyagokat

Biztonsági adatlapok előírásai szerint dolgozik

Ellenőrzi a szervetlen poranyagok tárolását

Ellenőrzi a kaucsukok tárolását

Ellenőrzi a folyékony adalékanyagok tárolását, minőség megfelelőségét

Ellenőrzi a raktározás körülményeit

Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz

Méréseket - reológiai, fizikai és mechanikai - végez

Vizsgálati eredményeket összehasonlítja az előírt értékkel és dokumentálja

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem

Biztonságtechnika

Hulladékgazdálkodás alapjai

Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése

Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói

Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása

Az egyéni védőfelszerelések

Méréstechnika alapjai

Gumiipari vizsgálatra alkalmas műszerek, berendezések

Gumikeverékek, gumik vizsgálata (fizikai, reológiai és mechanikai)

Gyártásközi ellenőrzés folyamata

Monomerek, polimerek

Térhálósítás hatóanyagai

Polimerek öregedése

Reológiai alapismeretek

Plasztikus-elasztikus fázisállapotok

Általános rendeltetésű kaucsukok és keverékek reológiája

Általános rendeltetésű kaucsukok szerkezete, feldolgozási tulajdonságai

Kaucsukok felhasználási tulajdonságai

Polimerek térhálósítása

Kaucsukok osztályozási rendszere

Általános keverék összetétel - receptura

Töltőanyag-lágyító rendszerek

Keverék adalékanyagok

Keverék komponensek egymásra hatása

Segédanyagok és azok felhasználása

szakmai készségek:

A gépekhez, műszerekhez kapcsolt speciális szoftverek használata

Fizikai, reológiai és mechanikai vizsgálatok előírás szerinti elvégzése

Mérési eredmények dokumentálása

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Problémamegoldó képesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Rendszerben való gondolkodás

77. A Gumiipari félkész termékek előállítása megnevezésű, 10077-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kiválasztja az előírt anyagminőségeket

Ellenőrzi az alkalmazott anyagok felhasználhatóságát

Ellenőrzi az adott gyártóberendezés működőképességét

Extrudert és a kiegészítő berendezéseit ellenőrzi, gyártásra előkészíti

Extruder gépsort üzemeltet

Extrudált félkész termék minőségét ellenőrzi

Kalandert és a kiegészítő berendezéseit ellenőrzi, gyártásra előkészíti

Kalander gépsort üzemeltet

Vékony és vastag lemezt készít

Profilos alkatrészt gyárt

Dublíroz

Kalanderezett félkész termék minőségét ellenőrzi

Felprésel

Frikcionál

Vázerősítő anyagokat gumiz

Félkész termékeket tárolásra előkészít, ellenőriz

Előírt gyártási dokumentumokat elkészíti

Biztosítja és dokumentálja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát

Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat

Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait

Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról

Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes programokat

Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat

Meggyőződik a munkavédelmi, vészjelző eszközök meglétéről és használhatóságáról

Rendkívüli helyzetet észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában

Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Általános rendeltetésű kaucsukok feldolgozási tulajdonságai

Térhálósítás hatóanyagai

Plasztikus-elasztikus fázisállapotok

Keverékek tulajdonságai

Vázerősítő anyagok

Segédanyagok felhasználása

Anyagkezelés általános előírásai

Alakító műveletek fázisállapotai

Tároló rendszerek

Szállító-, emelőgépek, géprendszerek

Speciális szállító és tároló berendezések

Irányítás, szabályozás, vezérlés

Gépek általános kezelési szabályai

Energiaellátó rendszerek, berendezések

Alakító műveletek minőségellenőrzése

Gyártásközi ellenőrzés

Hulladékkezelés és - tárolás

Folyamatparamétert mérő műszerek

Gépek és géprendszerek működése

Gépek védelmi rendszere

Kalander típusok

Kalander gépsor

Hideg- és melegetetésű extruder

Extruder gépsor

Extruder szerszámok

Extrudálási műveletek és technológiák

Kalanderezési műveletek és technológiák

Vázerősítő gumirendszer kialakítás technológiái

Az egyéni és csoportos védőfelszerelések

szakmai készségek:

Kalanderek, extruderek használata

Folyamatirányító szoftverek használata

Tároló és szállító berendezések, eszközök használata

Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltése, használata

Folyamat paraméterek beállítása és dokumentálása

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Problémamegoldó képesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Határozottság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerben való gondolkodás

Lényeg felismerés

78. A Járműabroncsok készítése megnevezésű, 10078-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elvégzi a munkavégzést megelőzően szükséges biztonsági ellenőrzéseket a munkahelyre, a berendezésekre, a munkavédelmi és egyéb eszközökre vonatkozóan

Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket

Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését

Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat

Betartja és felügyeli a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait

Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról

Rendkívüli helyzetet, vészhelyzetet észlel, kezel, részt vesz azok elhárításában

Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt

Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását

Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket és hatósági engedély megléte esetén használja az anyagszállító berendezéseket

Az előírások szerint kezeli a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész termékeket, késztermékeket és a keletkezett hulladékokat

Huzalkarikát állít elő

Vágó gépsort üzemeltet

Konstrukció szerint méretre vág

Félkész terméket vizsgál

Konstrukció szerint felépít

Nyersabroncsot vulkanizál

Készterméken roncsolásos vizsgálatokat végez

Készterméken roncsolásmentes vizsgálatokat végez

Újrafutózást végez

Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát

Dokumentálja és ellenőrzi a gyártási folyamatot, a termékek mennyiségét és minőségét, a berendezések biztonságos működését

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az abroncsgyártás speciális anyagai

Szállító-, emelőgépek, géprendszerek

Irányítás, szabályozás, vezérlés

Gépek általános kezelési szabályai

Tároló rendszerek, félkész termékek tárolása

Gépek védelmi rendszere

Extruder gépek és kiegészítő berendezései

Vágógépek és kiegészítő berendezései

Speciális szerkezetű elemek és gyártásuk

Felépítő, konfekcionáló gépek és kiegészítő berendezései

Vulkanizáló gépek és kiegészítő berendezései

Nyomástartó berendezések

Energiaellátó rendszerek, berendezések

Gumiabroncs szerkezeti elemei, részei

Gumiabroncs mechanikai tulajdonságai

Abroncs típusok

Gumiabroncs igénybevételek

Konfekcionálás és felépítés elmélete, technológiái

Abroncsgyártási folyamatok elmélete

Abroncsgyártás műveletei

Vulkanizálási technológiák

Befejező műveletek

Újrafutózási technológiák

Abroncsgyártás minőségellenőrzése

Félkész-termékek és késztermékek vizsgálatai

Élettartam vizsgálatok

Boncolásos vizsgálatok

Vulkanizáló szerszámok

Szállító és energiaellátó berendezések

Nyomástartó edények, veszélyes berendezések biztonsági szabályai

szakmai készségek:

Folyamatirányító szoftverek használata

Felépítő és vulkanizáló gépek kezelése

Kéziszerszámok, tároló és szállító berendezések használata

Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltése

Termékvizsgáló berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Felelősségtudat

Problémamegoldó képesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Visszacsatolási készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Következtetési készség

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerben való gondolkodás

79. A Kaucsukalapú keverékek készítése megnevezésű, 10079-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kiválasztja a keveréshez szükséges alapanyagokat

Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát

Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését és a gyártási folyamatot

Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat

Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról

Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről

Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában

Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását

Beállítja és ellenőrzi a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes programokat

Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén

Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését

Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket

Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki

Gépi bemérő-rendszert üzemeltet

Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi

Elvégzi a beadagolási, keverési műveleteket az előírt paraméterek beállításával

Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez

Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja

Technológiai utasítás szerint elkészíti a keveréket

Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket

Vizsgálati eredmények alapján megjelöli a keverékek további technológiai útjait

Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat

Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket

Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Energiaellátó rendszerek

Víz-, levegő-, hidraulikai és elektromos csatlakoztatások

Szállítás, tárolás eszközei, gépei Irányítás, szabályozás, vezérlés

Vegyszerek kezelése

Recepturális alapelvek

Általános rendeltetésű kaucsukok feldolgozási tulajdonságai

Térhálósítás hatóanyagai

Töltőanyag-lágyító rendszerek

Keverékek, adalékanyagai

Segédanyagok felhasználása

Hulladékkezelés és - tárolás

Gépek általános kezelési szabályai

Szállító-, emelőgépek, géprendszerek

Gépek és géprendszerek működése

Nyersanyag-előkészítő gépek

Tároló rendszerek

Bemérő gépek, géprendszerek

Bálavágó gépek, daraboló gépek és eszközök

Keverőgépek, keverő gépsorok

Gépek védelmi rendszere

Gépsorok kiegészítő elemei

Anyagkeverési eljárások

Keverék készítés elmélete

Kézi és gépi bemérés műveletei

Keverék-készítési technológiák

Keverékkészítés minőségellenőrzése, technológiai paraméterek

Általános rendeltetésű kaucsukok reológiája

Keverékek, keverés reológiája

Keverékek tulajdonságai

szakmai készségek:

Tároló és szállító berendezések, eszközök használata

Bemérők, bemérő rendszerek használata

Zárt keverő, hengerszék használta

Gumikeverék kiszerelő, csomagoló gépek használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Felelősségtudat

Problémamegoldó képesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Közérthetőség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerben való gondolkodás

Lényegfelismerés

80. A Kaucsukalapú formaáruk készítése megnevezésű, 10080-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát

Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését és a gyártási folyamatot

Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat

Meggyőződik a munkavédelmi eszközök, vészjelző-berendezések meglétéről, működőképességéről és használhatóságáról

Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában

Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat

Beállítja és ellenőrzi a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes programokat

Energiaellátó berendezéseket ellenőriz

Szerszámokat gyártásra előkészít, cserében részt vesz

Speciális profil vagy lemez terméket készít

Kiválasztja a megfelelő profilú félkész-terméket (kimér, előmelegít, darabol, speciális vágógépet kezel)

Előformázó, előkészítő gépeket kezel

Speciális (textilbetétes, légkamrás, szivacsos) formacikket felépít

Présberendezéseket kezel, vulkanizáló berendezéseken paramétereket beállít, módosít

Speciális vulkanizáló berendezéseken nagyprecizitású termékeket állít elő

Fémbetét elemeket előkezel (zsírtalanít, oldatoz), kötőréteg kialakításához speciális anyagokat, szerves oldószerelegyeket, oldatokat, berendezéseket kezel

Fröccssajtoló gépet kezel

Fröccsöntő gépet kezel

Sorjáz, hibás terméket osztályoz

Folyamatirányító szoftvereket működtet

Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait minőség-ellenőrzés alkalmazásával

Termékeket készre szerel, utókezelést végez a termék tulajdonság módosítása érdekében

Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit, folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét, a termékek mennyiségét, minőségét

Félkész terméket és készterméket vizsgál, speciális vizsgálatokat végez

Készterméket nyomdatechnikai eljárással feliratoz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Irányítás, szabályozás, vezérlés

Folyamatirányító rendszerek, szoftverek

Anyagkezelés általános és speciális előírásai

Speciális és különleges rendeltetésű kaucsukok és adalékanyagok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai

Szerves oldószerek, kötőanyag oldatok

Segédanyagok felhasználása

Üreges, pórusos és keménygumi termék keverékei

Reológiai folyamatok

Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása, hulladékkezelés és -tárolás

Gumiipari gépek általános és speciális szabályai, kezelési utasításai, gépek védelmi rendszere

Energiaellátó berendezések, rendszerek

Gépek, gépsorok kiegészítő elemei

Szállító-, tároló és emelőgépek, géprendszerek

Alakító gépek-, gépsorok, kalander típusok, gépsor

Extruder gépek, gépsorok, speciális extruderek

Vágógépek, vágási technikák

Sajtoló gépek, berendezések, eljárások, műveletek

Transzfer-moulding berendezések, eljárások, műveletek

Transzfer-injection berendezések, eljárások, műveletek

Szerszám szerkezetek, felépítések, beállítások, szerelések

Kézi működtetésű és automata szerszámok felépítése

Konfekcionálás és felépítés technológiák

Formacikk-gyártási folyamatok típusai, gépei, az eljárások elméletei, műveletei

Üreges, pórusos és keménygumi termék technológiák, műveletek

Befejező műveletek, csomagolási technológiák

Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak

Gyártásközi ellenőrzés, hibás termékosztályozás

Fizikai, technológiai, félkésztermék és késztermék vizsgálatok

Veszélyes berendezések, nyomástartó edények biztonsági szabályai

Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói, egyéni védőfelszerelések

szakmai készségek:

Folyamatirányító szoftverek és adattárolók használata

Dokumentációk, információ források kezelése, diagramértelmezés

Biztonságtechnikai, működtetési, és komplex jelképek, jelzőrendszerek értelmezése

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Gumiipari gépek, berendezések, eszközök, szerszámok szakszerű használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Felelősségtudat

Problémamegoldó képesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Visszacsatolási készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerben való gondolkodás Lényegfelismerés

81. A Gumitermékek gyártása megnevezésű, 10081-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Konstrukciós előírásoknak megfelelően terméket épít fel, konfekcionál

Termék specifikus félkész termékeket meghatározza, legyártja

Különböző funkciójú abroncsokat felépít,

Nyersabroncsot vulkanizálásra előkészít, vulkanizál

Gumiabroncsot újrafutóz

Műszaki tömlőket gyárt

Hevedereket gyárt

Formaárukat, precíziós termékeket gyárt sajtoló, fröccssajtoló és fröccsöntő-berendezések alkalmazásával

Speciális befejező műveleteket végez, ellenőriz

Elvégzi a gépbeállításokat

Terméket vizsgál

Vizsgálati eredményeket értékel

Hibaanalízist végez

Gyártási folyamatokat, paramétereket vizsgál, értékel

Új technológia, receptúra esetében a megfelelő eljárás kidolgozásában részt vesz

Új termék kidolgozásában, próbagyártások lefolytatásával részt vesz

Új gép/berendezés beüzemelésében részt vesz

Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában

Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában

Minőségi hiba esetében meghatározza az intézkedés módját

Minőségbiztosítás előírásai szerint dolgozik, adatokat szolgáltat, dokumentál

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Anyagkezelés általános és termék specifikus előírásai

Mérgezőanyagok ismerete, kezelése

Recepturális alapelvek

Technológiai folyamatok reológiája

Termék specifikus alapanyagok

Gumiabroncsok jellemzői, tulajdonságai

Műszaki tömlők jellemzői, tulajdonságai

Hevederek jellemzői, tulajdonságai

Forma áruk, precíziós formacikkek jellemzői, tulajdonságai

Technológiai alapelvek és értelmezésük

Abroncsgyártási folyamatok elmélete

Műszaki tömlők gyártási folyamatainak elmélete

Hevederek gyártási folyamatainak elmélete

Formaáruk, precíziós formacikkek gyártási folyamatainak elmélete

Gyártási folyamatok műveletei, mérőműszerei

Gumiipari hulladékhasznosítási technológiák és alkalmazásuk

Gyártóberendezések, gépsorok és kiegészítőik

Nyomástartó edények

Paraméter változások és hatásuk

Utókezelési technológiák

Szerelvények

Gyártási dokumentációk

Minőségbiztosítási előírások, eljárások Irányítástechnika

szakmai készségek:

Termékszerkezeti rajzértelmezés

Folyamatábrák értelmezése

Diagram, nomogram értelmezés, készítés

Gyártógépek, berendezések, gépsorok kezelése

Számítástechnikai eszközök kezelése, használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Problémamegoldó képesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák: Irányítás

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség Rendszerben való gondolkodás

82. A Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok megnevezésű, 10082-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A vizsgálati leírás alapján megtervezi a mérést

Alap- és segédanyagokból mintát vesz

A vizsgálathoz szükség esetén próbatestet készít

Vizsgálati leírás alapján minta előkészítést végez

Egyszerű mérőeszközöket használ

Fizikai méréseket végez (tömeg, sűrűség, térfogat, hőmérséklet, nyomás, szemcseeloszlás, nedvességtartalom, vastagság- és keménységmérés)

Mechanikai anyagvizsgálatokat végez (szakító vizsgálat, tapadás vizsgálat, súrlódás vizsgálat, maradó alakváltozás vizsgálat, fárasztó vizsgálat, kopás vizsgálat, öregedés vizsgálat)

Reológiai vizsgálatokat végez

Feldolgozza a mérési eredményeket (alapvető statisztikai számításokat végez, táblázatokat, diagramokat készít)

A mérési eredményeket összehasonlítja az előírásokkal

Ajánlásokat tesz az előírástól eltérő értékek korrigálására

A mérésekről jegyzőkönyvet készít

Minőségbiztosítási dokumentációkat kezel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Méréstechnika alapjai

Mértékegységek és átváltásuk

Méréstechnikai műszerek

Laboratóriumi üvegeszközök

Mintavétel, minta előkészítés

Alapanyagok vizsgálata

Fizikai vizsgálatok

Mechanikai anyagvizsgálatok

Reológiai vizsgálatok

Monomerek, polimerek

Polimerek öregedése

Reológiai alapismeretek

Plasztikus-elasztikus fázisállapotok

Biztonságtechnikai ismeretek

szakmai készségek:

Felhasználói szintű számítógép és szoftver használat

Műszaki dokumentáció, szabványok használata

Laboratóriumi mérőműszerek és eszközök használata

Mérések előírás szerinti végrehajtása, eredmények kiértékelése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Problémamegoldó képesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányítási képesség

Irányíthatóság

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Rendszerben való gondolkodás

83. A Műanyagipari és gumiipari gépek megnevezésű, 10083-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Műveleti utasítások alapján

ellenőrzi a gépek műszaki állapotát

kezeli az anyagszállító berendezéseket és a kiegészítő berendezéseit (gázszállítókat, szivattyúkat, gázáramú szilárdanyag szállítókat, szállítószalagokat, függőpályás szállítókat)

kezeli a gyártásközi hulladék újrahasznosító berendezéseket (vágó, aprító, granuláló, keverő gépek)

kezeli az extruder gépeket

kezeli a kalander gépeket

kezeli a sajtoló, préselő gépeket

kezeli a fröccsöntő gépet

kezeli a termék kiszerelő, csomagoló gépeket

Kisgépeket, kéziszerszámokat kezel

A termékből mintát vesz

Betartja a munkavédelmi és minőségbiztosítási előírásokat

Munkáját dokumentálja

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Műszaki ábrázolás alapjai

Műszaki dokumentáció olvasása

Gépészeti alapismeretek (kötésmódok, kötő gépelemek, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, mozgás átalakító berendezések)

Anyagtárolás, szállítás berendezései (gázszállítók, szivattyúk, szilárd anyagok szállítása, csővezetékek, csőszerelvények, tartályok, adagolók, bemérők, tárolók) Energiaellátó rendszerek (kazánok, motorok, hidraulika, pneumatika)

Szabályozás, vezérlés alapjai

Hőtan, hő-átszármaztatás formái

Aprító, vágó berendezések, osztályozás, fajtázás berendezései

Keverés művelete (szilárd anyagok keverése, plasztikus és plasztó-elasztikus anyagok keverése)

Reológiai alapfogalmak

Extruderek felépítése, működése

Kalanderek felépítése, működése

Sajtoló, préselő gépek felépítése, működése

Fröccsöntőgép felépítése, működése

A gyártóberendezésekben lejátszódó fő folyamatok értelmezése

Termék kiszerelő, csomagoló gépek felépítése, működése

szakmai készségek:

Anyagszállító, adagoló, bemérő, tároló berendezések előírás szerinti üzemeltetése

Aprító, daraboló berendezések előírás szerinti üzemeltetése

Keverési, bemérési műveletek végrehajtása

A gyártóberendezések fő paramétereinek ellenőrzése, fő gyártási paraméterek beállítása

Termék kiszerelő, csomagoló gépek és kiegészítő berendezéseik előírás szerinti üzemeltetése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Problémamegoldó képesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányítási képesség

Együttműködési képesség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása,

Problémamegoldó képesség

Rendszerben való gondolkodás

84. A Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai megnevezésű, 10084-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján megkülönbözteti a műanyagokat

Alkalmazza a polimerizációs műanyagokról szerzett ismereteit

Alkalmazza a polisztirol és polibutadién alapú kopolimerek, valamint a termoplasztikus elasztomer típusokról szerzett ismereteit

Alkalmazza a polikondenzációs és poliaddiciós műanyagokról szerzett ismereteit

Alkalmazza a fenoplaszt, aminoplaszt, telítetlen poliészter- és epoxigyanta típusokról valamint a feldolgozáshoz szükséges térhálósító szerekről, erősítő- és segédanyagokról szerzett ismereteit

Alkalmazza a biopolimerek gyártási és feldolgozási lehetőségeit

Alkalmazza a műanyagoknak a hagyományos anyagoktól (fémektől, fától, papírtól, üvegtől, porcelántól stb.) eltérő tulajdonságait

Alkalmazza a különböző eljárásokkal előállított műanyagok felhasználási lehetőségeit

Kiválasztja a polimerek feldolgozásához szükséges rövid- és hosszútávú adalékokat

A mindenkori környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kiválasztja és tudatosan alkalmazza a PVC és más műanyagok feldolgozásához alkalmas lágyítókat

Kiválasztja egy polimer ötvözet gyártásához alkalmas alkotókat beleértve a kompatibilizáló szereket

Előkészíti és elvégzi a számára engedélyezett laboratóriumi- és üzemi vizsgálatokat

Kiválasztja a megfelelő technológiát a műanyag termékek gyártásához

A polimerek nagyrugalmas állapotának jellemzőit alkalmazza a hegesztés, mélyhúzás és vákumformázás során

A műanyagok megömlesztésének paramétereit alkalmazza a kalanderezés, extrudálás és fröccsöntés során

Alkalmazza a műanyag alapanyagok reológiai törvényszerűségeit Munkája során alkalmazza a "feldolgozási ablakot"

Alkalmazza a műanyagok mechanikai megmunkálásával kapcsolatos technikákat, azok befolyásolási paramétereit

Kiválasztja a műanyag hulladékok kezelésének lehetséges módszerét, különös tekintettel a műanyagok anyagában történő újrahasznosítására

Receptúrákat dolgoz ki lebomló polimerek és biopolimerek gyártására

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Anyag- és gyártmányismeret

Segédanyagok

Szerves és szervetlen kémia

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok kezelése

szakmai készségek:

Számítástechnikai alapismeretek

Információforrások kezelése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Problémamegoldó képesség

Precizitás

Lényegfelismerés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Motiválhatóság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

85. A Műszaki tömlők és szállítóhevederek gyártása megnevezésű, 10085-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát

Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését és a gyártási folyamatot

Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat

Meggyőződik a munkavédelmi eszközök, vészjelző-berendezések meglétéről, működőképességéről és használhatóságáról

Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában

Beállítja és ellenőrzi a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes programokat

Energiaellátó berendezéseket ellenőriz Speciális profil vagy lemez terméket extrudál

Kiválasztja a megfelelő profilú félkész terméket (kimér, előmelegít, darabol, speciális vágógépet kezel)

Fémbetét elemeket előkezel (zsírtalanít, homokfúvóz, oldatoz), kötőréteg kialakításához speciális anyagokat, szerves oldószerelegyeket, oldatokat, berendezéseket kezel

Félkész terméket és készterméket vizsgál, speciális vizsgálatokat végez

Készterméket nyomdatechnikai eljárással feliratoz

Szállítópályákat üzemeltet hatósági engedély megléte esetén

Konstrukció szerint különböző tömlő típusokat épít fel

Felépített tömlőt vulkanizálásra előkészít

Hő- és nyomástartó edényt kezel hatósági engedély megléte esetén

Nyomáspróbát végez

Heveder karkaszt állít össze, fedlapoz

Présberendezéseket kezel, vulkanizáló berendezéseken paramétereket beállít, módosít

Szükség esetén hevedert javít, végtelenít

Speciális hevedert gyárt

Speciális vulkanizáló berendezéseken nagyprecizitású termékeket állít elő

Termékeket készre szerel, utókezelést végez a termék tulajdonság módosítása érdekében

Folyamatirányító szoftvereket működtet

Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait minőség-ellenőrzés alkalmazásával

Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Irányítás, szabályozás, vezérlés Folyamatirányító rendszerek, szoftverek

Anyagkezelés általános és speciális előírásai

Speciális és különleges rendeltetésű kaucsukok és adalékanyagok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai

Szerves oldószerek, kötőanyag oldatok

Segédanyagok felhasználása

Reológiai folyamatok

Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása, hulladékkezelés és -tárolás

Gumiipari gépek általános és speciális szabályai, kezelési utasításai, gépek védelmi rendszere

Energiaellátó berendezések, rendszerek

Gépek, gépsorok kiegészítő elemei

Szállító-, tároló és emelőgépek, géprendszerek

Alakító gépek-, gépsorok, kalander típusok, gépsor

Extruder gépek, gépsorok, speciális extruderek

Vágógépek, vágási technikák

Présgépek, berendezések, eljárások, műveletek

Sajtoló gépek, berendezések, eljárások, műveletek

Szerszám szerkezetek, felépítések, beállítások, szerelések

Kézi működtetésű és automata szerszámok felépítése

Konfekcionálás és felépítés technológiák

Befejező műveletek, csomagolási technológiák

Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak

Gyártásközi ellenőrzés, hibás termékosztályozás

Fizikai, technológiai, félkész termék és késztermék vizsgálatok

Veszélyes berendezések, nyomástartó edények biztonsági szabályai

Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói, egyéni védőfelszerelések

szakmai készségek:

Folyamatirányító szoftverek és adattárolók használata

Dokumentációk, információ források kezelése, diagramértelmezés

Biztonságtechnikai, működtetési, és komplex jelképek, jelzőrendszerek értelmezése

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Gumiipari gépek, berendezések, eszközök, szerszámok szakszerű használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Felelősségtudat

Problémamegoldó képesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Visszacsatolási készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerben való gondolkodás Lényegfelismerés

86. A Hőre keményedő műanyagok gyártása megnevezésű, 10086-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kiválasztja a szükséges gyártószerszámot

Ellenőrzi, hogy a szerszám az adott feladat ellátására alkalmas-e (sérülésmentes, tiszta)

Szerszámot a termelésre átveszi, átadja és védőanyaggal konzerválja, azt eltávolítja

Szükség esetén szerszámcserét hajt végre, szerszámot installál a gépre A kiegészítő berendezéseket a szerszámhoz csatlakoztatja

Elvégzi az egyéb eszközöknek az új termékhez való átállítását (pl. robotok megfogó elemei, sorjázó eszközök stb.)

A szerszámhoz és géphez szorosan nem kötődő, de a termékgyártáshoz szükséges eszközök működőképességét ellenőrzi

A szerszámmozgásokat ellenőrzi

Kiválasztja a szükséges feldolgozógépet-, gépeket és kiegészítőtechnikai-technológiai berendezéseket

Ellenőrzi a gépi berendezések gyártásra való alkalmasságát

Ellenőrzi és biztosítja a folyamatirányító rendszerek zavartalan működését

Elvégzi a kapcsolódó berendezések (szárító, felhordó, temperáló) paramétereinek beállítását, ellenőrzését

Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket

Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő rendellenességeket)

Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát

Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait

Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és minőségét

Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez

Dokumentálja a gyártási folyamatot

A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít

Szükség esetén beavatkozik, változtatja a feldolgozás paramétereit

Szükség esetén segítséget kér (technológus, MEÓS, felettes)

Megfelelőség biztosítás hiányában leállítja a termelést

A berendezések üzemelését felügyeli, felügyelteti

Figyeli a hibajelzéseket, szükség esetén beavatkozik

Figyeli a paraméterek megadott értékének betartását

Ellenőrzi a hőre keményedő feldolgozógép üzemképességét, a biztonsági-védelmi eszközök működő képességét

A hőre keményedő termékgyártásához használt gépet és perifériáit bekapcsolja, vezérlő szoftvereket, adatokat betölti

Hőre keményedő termék gyártásához szükséges szerszámot, sablont cseréli, az installálási feladatokat ellátja

Szükség esetén a feldolgozó gépet és szerszámot üzemi hőmérsékletre felfűti

A hőre keményedő termékgyártásához alkalmazott technológiai paramétereket a berendezéseken beállítja

Szükség esetén új hőre keményedő fröccsöntési vagy préselési technológiát dolgoz ki

Szükség esetén a hőre keményedő anyag összetevő elemeit azok arányát módosítja

Próba kikeményítést végez

Szükség esetén a laminálási technológiát finomítja

Szükség esetén a habosításnál használt összetevőket azok arányát módosítja

Az anyagok bekeverésénél, oldószerek, katalizátorok, hígítók és más tűzveszélyes anyagok kezelésénél fokozott figyelemmel jár el

Ellenőrzi a műanyagtermék gyártásánál használatos gépek, berendezések üzemképességét, a biztonsági-védelmi eszközök működőképességét

Alkalmazott gépeket és perifériáit bekapcsolja, vezérlő szoftvereket, adatokat betölti

Szükség esetén a gyártószerszámot/sablont cseréli

Szükség esetén speciális műveleteket végez

Az adott termék gyártási technológiáját beállítja

Új technológiát dolgoz ki szükség esetén

Az alkalmazott technológiai paramétereket folyamatosan ellenőrzi, szükség esetén változtat, beavatkozik

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gépelemek

Mechanika

Elektromechanikus mérőműszerek

Mechanikai mérőműszerek

Anyag- és gyártmányismeret

Segédanyagok

Szerves és szervetlen kémia

Gépkarbantartás

Gyártásismeret

Műszaki ábrázolás

Villamos és gépész rajzjelek

Vezérlés- és szabályzástechnika

Szabványok

Műszaki dokumentáció

Általános munkavédelem

Érintésvédelem

Elsősegélynyújtás

Általános tűzvédelem

Tűzoltó készülékek

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok kezelése

Közgazdaság, munkaügy és munkavédelem

Memóriák, adattárolók

Méréstechnika alapjai

Irányítástechnikai alapismertek

Gépek, szerszámok karbantartása

Nehéz szerszámok mozgatása

Szárítók, temperálók kezelése

Szerelés

Veszélyes gépelemek (forró felületek, nagynyomású tömlők stb.) kezelése

Olajozás, kenés és tisztítás

Gépészet, gépkezelés

Víz-, levegő-, hidraulika- és elektromos csatlakoztatások

Anyagmozgató berendezések

Veszélyforrások (forgó, forró stb.) kezelése

Hőre keményedő technikák

Hőre keményedő feldolgozógépek

Hőre keményedő fröccsszerszámok

Hőre keményedő feldolgozások

Műgyanták kezelése és felhasználása

Laminálási technológiák

Üvegszálas erősítő anyagok

Egyéb műanyag-feldolgozási technikák és technológiák

szakmai készségek:

Számítástechnikai alapismeretek

Vezérlő szoftverek kezelése

Munkadarabrajz olvasása, értelmezése

Információforrások kezelése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Problémamegoldó képesség

Precizitás

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Motiválhatóság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

87. A Műanyag-feldolgozás alapjai megnevezésű, 10087-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Értelmezi a termékdokumentációkat

Elemzi a műanyagok fő alkalmazási területeit, kiválasztja az egyes alkalmazási területekre alkalmas műanyagot

Ismeri a különböző eljárásokkal előállított műanyagok felhasználási lehetőségeit

Ismeri a műanyagoknak a hagyományos anyagoktól (fémektől, fától, papírtól, üvegtől, porcelántól stb.) való eltérő tulajdonságait

Alkalmazza a vegyipari anyagok kezelésének szabályait, technológiáit

Kiválasztja a megfelelő technológiát a műanyag termékek gyártásához

Ismeri és alkalmazza a műanyagiparban használatos megnevezéseket, rövidítéseket

Számítógépes adatbázisokat használ, azokat beolvassa, értelmezi.

Kezeli a műanyag feldolgozó üzemekben lévő segédeszközöket, perifériákat

Ismeri és alkalmazza a műanyag alapanyagok reológiai törvényszerűségeit

Meghatározza a receptúrákhoz szükséges adalékok súly- vagy térfogatszázalékát

Adott termékgyártáshoz előírt alapanyagot gyártáshoz előkészít, kémiai alapfogalmakat alkalmaz

Ismeri a műanyag alapanyagok speciális tulajdonságait

Ismeri a műanyag alapanyagok tulajdonságait befolyásoló adalékokat

Értelmezi, megfelelően jelöli és számításokhoz alkalmazza a fizikai mennyiségeket, mértékegységek közötti átváltásokat végez, diagramokat olvas

Fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján megkülönbözteti a műanyagokat

Ismeri és alkalmazza a műanyagok fizikai állapotait befolyásoló tényezőket

Ismeri a műanyagok megömlesztésének paramétereit és alkalmazza azokat a feldolgozógépekre

Ismeri és alkalmazza a műanyagok forgácsolásával kapcsolatos technikákat, azok befolyásolási paramétereit

Számításba veszi a műanyagok alkalmazás-technikai tulajdonságait

Figyelembe veszi az alkalmaz technikai példákat és értelmezi a termékszabványokat

Azonosítja az alapanyagok, félkész- és késztermékek gyártástechnológiáját (extrudálás, fröccsöntés stb.) és alkalmazza azokat

Előkészíti és elvégzi a számára engedélyezett laboratóriumi- és üzemi vizsgálatokat

Festékeket, oldószereket, hígítókat és egyéb veszélyes alapanyagokat kezel

Kiválasztja a műanyag hulladékok kezelésének lehetséges módszerét, különös tekintettel a műanyagok anyagában történő újrahasznosítására

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Anyag- és gyártmányismeret

Segédanyagok

Szerves és szervetlen kémia

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok kezelése

szakmai készségek:

Számítástechnikai alapismeretek

Információforrások kezelése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Problémamegoldó képesség

Precizitás

Lényegfelismerés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Motiválhatóság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

88. A Műanyag-fröccsöntés megnevezésű, 10088-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A gyártási folyamatot a rendelkezésére bocsájtott nyomtatványokon dokumentálja, vagy

számítógépes tárolóra felviszi és ott tárolja

Adatokat beolvas, adatokat ment számítógépes tároló eszközökre

Árukísérő, minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki

Technológia változtatás esetén rögzíti, dokumentálja a technológiát

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél

Hidraulikus és pneumatikus eszközöket kezel, csatlakoztat

Kiválasztja a szükséges alapanyagot és anyagmozgató, szállító eszközöket anyagelőkésztő berendezéseket (szárító, keverő, daráló) berendezéseket kezel

A technológiai utasításnak megfelelően kiméri az előírt anyagmennyiségeket (súly, térfogat stb.)

A gyártási hulladékot a technológiai utasításban leírtak szerint összegyűjti és tárolja, lehetőség szerint újra hasznosítja.

Kiválasztja a szükséges feldolgozógépet és szerszámot és a szükséges kiegészítő technikai, technológiai berendezéseket.

Szükség esetén szerszámcserét hajt végre, szerszámot installál a gépre

A kiegészítő berendezéseket a szerszámhoz csatlakoztatja

Ellenőrzi, hogy a szerszám az adott feladat ellátására alkalmas-e (sérülésmentes, tiszta)

Elvégzi az egyéb eszközöknek az új termékhez való átállítását (pl. robotok megfogó elemei, sorjázó eszközök stb.)

Alkalmazott gépeket és perifériáit bekapcsolja, vezérlő szoftvereket, adatokat betölti

Meglévő fröccstechnológiát beállítja

Szükség esetén felhatalmazás alapján a fröccstechnológiát finomítja, vagy új fröccstechnológiát dolgoz ki

Az alkalmazott technológiai paramétereket folyamatosan ellenőrzi, szükség esetén változtat, beavatkozik

Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és minőségét

Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait, megfelelőség biztosítás hiányában leállítja a termelést

Termék utókezelését végzi tulajdonságmódosítás érdekében

Csomagolást végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Anyag- és gyártmányismeret

Segédanyagok

Szerves és szervetlen kémia

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok kezelése

szakmai készségek:

Számítástechnikai alapismeretek

Információforrások kezelése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Problémamegoldó képesség

Precizitás

Lényegfelismerés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Motiválhatóság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

89. A Műanyag-hegesztés megnevezésű, 10089-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ellenőrzi az alapanyagok méreteit

Kiválasztja a hegesztéshez alkalmazandó hegesztő-berendezéseket

Ellenőrzi a hegesztő-berendezések alkalmasságát (érvényes felülvizsgált állapotát)

Használja a munkadarabok tisztításához szükséges vegyszert, törlőkendőt

Kiválasztja a daraboláshoz alkalmazható eszközt

Telepíti a hegesztéshez alkalmazott eszközöket

Beüzemeli a hegesztő-berendezést

Méretre szabja a hegesztendő darabokat

Megtisztítja a hegesztés környezetét a durva szennyeződéstől

Vegyszeresen megtisztítja a munkadarabot

Megmunkálással előkészíti hegesztéshez a munkadarabot

Eltávolítja és tárolóba helyezi a forgácsot

Befogja a munkadarabot a hegesztő-gépbe

Ellenőrzi a hegesztendő darabok megfelelő elhelyezkedését

Ellenőrzi a hegesztési hőmérsékletet

A WPS előírásai szerint végrehajtja a hegesztési folyamatot Hűlési idő alatt vizuálisan ellenőrzi a varratot

Azonosító jelzéssel látja el a varratot (varratszám, hegesztői azonosító)

A hegesztési ciklusidő letelte után kiszereli a hegesztett kötést a hegesztő-berendezésből

A WPS lapon aláírásával leigazolja a munkafolyamat előírás szerinti elvégzését

Letisztítja a hegesztő-berendezés részegységeit

Próbavarratból vizsgálati mintatestet munkál ki

Vizsgálatot végez a mintatesten

Értékeli a hegesztés-technológia eredményességét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gépelemek

Mechanika

Mechanikai mérőműszerek

Anyag-és gyártmányismeret

Anyagvizsgálati eljárások

Gépkarbantartás

Hegesztés-technológiai ismeret

Csővezetéki rajzjelek

Vezérlés-és szabályzástechnika

Szabványok

Műszaki dokumentáció

Általános munkavédelem

Érintésvédelem

Elsősegélynyújtás

Általános tűzvédelem, tűzoltó készülékek

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése

Memóriák, adattárolók

Méréstechnikai ismeretek

Irányítástechnikai alapismeretek

Gépek, szerszámok karbantartása

Nehéz szerszámok mozgatása

szakmai készségek:

Problémamegoldó képesség

Precizitás

Figyelemmegosztás

Személyes kompetenciák:

Kommunikáció készség

Határozottság

Visszacsatolási készség

Társas kompetenciák:

Kommunikáció készség

Határozottság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

90. A Műanyagipari üzemismeretek megnevezésű, 10090-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról

A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson

Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt

Minőségbiztosítási rendszereket, azok előírásait megismeri, betartja

Gyártási dokumentációkat értelmezi, vezeti és kezeli

Kiválasztja a gyártáshoz szükséges alapanyagokat

Ellenőrzi az alapanyagok mennyiségét, méreteit

Kiválasztja a gyártáshoz alkalmazandó berendezéseket

Ellenőrzi a gyártó-berendezések alkalmasságát (érvényes felülvizsgált állapotát)

Beüzemeli a gyártóberendezést

Ellenőrzi a gyártási paraméterek beállítását

Előkészíti az alapanyagokat a feldolgozáshoz

Ellenőrzi az alapanyagok feldolgozhatósági állapotát

Kikészíti az alapanyagból a technológiailag szükséges gyártási mennyiséget

Végrehajtja a gyártástechnológiai előírás szerinti műveleteket

Ellenőrzi szemrevételezéssel a legyártott terméket

Szükség szerint módosít a technológiai paramétereken

Elkülöníti a nem megfelelő terméket a jó terméktől

Előírás szerint jelöli a legyártott termékeket

Hulladéktárolóba juttatja a gyártási mellékterméket, hulladékot

Előkészíti laboratóriumi vizsgálatra az ellenőrzendő termékmintát

Munkahelyi hierarchiába beilleszkedik, együttműködik a kollégákkal, az üzemi és a vállalati irányítással

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gépelemek Mechanika

Mechanikai mérőműszerek

Anyag-és gyártmányismeret

Anyagvizsgálati eljárások

Gépkarbantartás

Csővezetéki rajzjelek

Vezérlés-és szabályzástechnika

Szabványok

Műszaki dokumentáció

Általános munkavédelem

Érintésvédelem

Elsősegélynyújtás

Általános tűzvédelem, tűzoltó készülékek

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése

Memóriák, adattárolók

Méréstechnikai ismeretek

Irányítástechnikai alapismeretek

Gépek, szerszámok karbantartása

Nehéz szerszámok mozgatása

szakmai készségek:

Munkadarabrajz olvasása, értelmezése

Folyadék tömlők bekötési rajz olvasása, értelmezése

Kézi és elemi gépi fa- és műanyag-forgácsoló szerszámok használata

Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata

Elsősegély eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:

Problémamegoldó képesség

Precizitás

Figyelemmegosztás

Társas kompetenciák:

Kommunikáció készség

Határozottság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

91. A Műanyagok extrudálása megnevezésű, 10091-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket

Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő rendellenességeket)

Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát

Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait

Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és minőségét

Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez

Dokumentálja a gyártási folyamatot

A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít

Szükség esetén beavatkozik, változtatja a feldolgozás paramétereit

Szükség esetén segítséget kér (technológus, MEÓS, felettes)

Megfelelőség biztosítás hiányában leállítja a termelést

A berendezések üzemelését felügyeli, felügyelteti

Figyeli a hibajelzéseket, szükség esetén beavatkozik

Figyeli a paraméterek megadott értékének betartását

Ellenőrzi az extrudergép üzemképességét, a biztonsági-védelmi eszközök működő képességét

Extruder gépet és perifériáit bekapcsolja, vezérlő szoftvereket, adatokat betölti

Extruder szerszámot cserél, az installálási feladatokat ellátja

Extruder gépet és szerszámot üzemi hőmérsékletre felfűti

Meglévő extrudálási technológiákat beállítja

Szükség esetén új extrudálási technológiát dolgoz ki

Összehangolja az extrudálási paramétereket a csatlakozó és követő egységek paramétereinél

Extrudálási próbát végez

Szükség esetén extrudálási technológiát finomít

Az extruderhez kapcsolódó technológia berendezéseket (felhordó, folyamatos szárító, szállítószalag, robot) indítja

Az extrudálási technológia paramétereit folyamatosan ellenőrzi, szükség vagy vészhelyzet esetén beavatkozik

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gépelemek Mechanika

Elektromechanikus mérőműszerek

Mechanikai mérőműszerek

Anyag- és gyártmányismeret

Segédanyagok

Szerves és szervetlen kémia

Gépkarbantartás

Gyártásismeret

Műszaki ábrázolás

Villamos és gépész rajzjelek

Vezérlés- és szabályzástechnika

Szabványok

Műszaki dokumentáció

Általános munkavédelem

Érintésvédelem

Elsősegélynyújtás

Általános tűzvédelem

Tűzoltó készülékek

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok kezelése

Közgazdaság, munkaügy és munkavédelem

Memóriák, adattárolók

Méréstechnika alapjai

Irányítástechnikai alapismertek

Gépek, szerszámok karbantartása

Nehéz szerszámok mozgatása

Szárítók, temperálók kezelése

Szerelés

Veszélyes gépelemek (forró felületek, nagynyomású tömlők stb.) kezelése

Olajozás, kenés és tisztítás

Gépészet, gépkezelés

Víz-, levegő-, hidraulika- és elektromos csatlakoztatások

Anyagmozgató berendezések

Veszélyforrások (forgó, forró stb.) kezelése

Reológia, hőtan

Extudergép, gépsor

Extruder követő egységeinek kezelése, üzemeltetése

Extruder technológiák

Fólia extrudálás

Lemez extrudálás

Profilextrudálás

Extruder szerszám

szakmai készségek:

Számítástechnikai alapismeretek

Vezérlő szoftverek kezelése

Munkadarabrajz olvasása, értelmezése

Információforrások kezelése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Problémamegoldó képesség

Precizitás

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Kommunikáció készség

Határozottság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

92. A Műanyagok feldolgozása megnevezésű, 10092-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kiválasztja a szükséges alapanyagot és kezeli az anyagmozgató, szállító eszközöket és anyagelőkésztő berendezéseket (szárító, keverő, daráló)

Kiválasztja a terméknek megfelelő fröccsöntő gépet és szerszámot, valamint a szükséges kiegészítő berendezéseket

Szükség esetén szerszámcserét hajt végre, szerszámot fog fel a gépre

Ellenőrzi a fröccsöntés technológiai paramétereit, szükség esetén változtat, beavatkozik

Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait, megfelelőség biztosítás hiányában leállítja a termelést

Az extrudert és perifériáit bekapcsolja, vezérlő szoftvereket, adatokat betölti

Indítja az extruderhez kapcsolódó kiegészítő berendezéseket (felhordó, folyamatos szárító, szállítószalag, robot)

Összehangolja az extrudálási paramétereket a követő egységek paramétereivel

Folyamatosan ellenőrzi az extrudálási technológia paramétereit, szükség vagy vészhelyzet esetén beavatkozik, változtatja a feldolgozás paramétereit

Felügyeli az extrudersor üzemelését, figyeli a hibajelzéseket, szükség esetén beavatkozik, megfelelőség hiányában leállítja a termelést

Ellenőrzi a kalandersor üzemképességét, a biztonsági berendezések üzembiztonságát

Beállítja a meglévő kalander technológiát, szükség esetén új kalanderezési technológiát dolgoz ki

Indítja a kalanderhez kapcsolódó technológiai berendezéseket

Folyamatosan ellenőrzi a kalander technológia paramétereit, szükség vagy vészhelyzet esetén beavatkozik, változtatja a feldolgozás paramétereit

Felügyeli a kalandersor üzemelését, figyeli a hibajelzéseket, szükség esetén beavatkozik, megfelelőség hiányában leállítja a termelést

Biztosítja a gyártáshoz szükséges alap- és segédanyagokat

Ellenőrzi a sajtológép üzemképességét, a biztonsági berendezések üzembiztonságát

Beállítja a meglévő sajtolási technológiát, szükség esetén új technológiát dolgoz ki

Folyamatosan ellenőrzi a sajtolási technológia paramétereit, szükség vagy vészhelyzet esetén beavatkozik, változtatja a feldolgozás paramétereit

Felügyeli a sajtoló berendezés üzemelését felügyeli, figyeli a hibajelzéseket, szükség esetén beavatkozik, megfelelőség hiányában leállítja a termelést

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gépelemek Mechanika

Elektromechanikus mérőműszerek

Mechanikai mérőműszerek

Anyag- és gyártmányismeret

Segédanyagok

Gépkarbantartás

Gyártásismeret

Műszaki ábrázolás

Villamos és gépész rajzjelek

Vezérlés- és szabályzástechnika

Szabványok

Műszaki dokumentáció

Általános munkavédelem

Érintésvédelem

Elsősegélynyújtás

Általános tűzvédelem

Tűzoltó készülékek

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok kezelése

Méréstechnika alapjai

Irányítástechnikai alapismertek

Gépek, szerszámok karbantartása

Veszélyes gépelemek (forró felületek, nagynyomású tömlők stb.) kezelése

Olajozás, kenés és tisztítás

Gépészet, gépkezelés

Víz-, levegő-, hidraulika- és elektromos csatlakoztatások

Anyagmozgató berendezések

Veszélyforrások (forgó, forró stb.) kezelése

szakmai készségek:

Számítástechnikai alapismeretek

Vezérlő szoftverek kezelése

Munkadarabrajz olvasása, értelmezése

Információforrások kezelése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Problémamegoldó képesség

Precizitás

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Kommunikáció készség

Határozottság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

93. Az Üzemeltetési és mérési feladatok megnevezésű, 10093-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gépelemek és alkatrészeik műszaki állapotát vizsgálja, működőképességét megállapítja

Vegyipari gépelemek típusait azonosítja, biztonságos működőképességét megállapítja

Csövek, csőszerelvények karbantartását, tömítéscseréjét végzi

Szilárd, folyadék és gázszállítást végez, kezeli az elzáró és szabályozó szerelvényeket

Folyadékok és gázok nyomását és mennyiségét méri, dokumentálja

Szivattyúk, kompresszorok, ventillátorok és elevátorok műszaki állapotát ellenőrzi

Szivattyúk és kompresszorok karbantartását, tömítéscseréjét végzi vagy végezteti

Tartályokat feltölt, folyadékszintet és tartálynyomást ellenőriz

A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket

Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket (oldás, szitálás, homogenizálás stb.) az előírt paraméterek beállításával

A technológiai előírás szerint beadagolja, beadagoltatja a komponenseket

Aprító berendezéseket működtet

Szitaelemzést végez, szemcsés halmaz tulajdonságait vizsgálja

Ipari hőcserélő berendezéseket azonosít, műszaki állapotukat ellenőrzi

Ipari hőcserélő berendezések karbantartását előkészíti, tisztítását végzi

Folyadékok és gázok hűtését, fűtését végzi ipari hőcserélő készülékekben

Keverős készülékeket működtet, duplikátorok és reaktorok hűtését, fűtését végzi

Vegyipari célberendezéseket (szűrők, centrifugák, bepárlók, lepárlók, reaktorok, alapanyag- és gyógyszergyártó berendezések) működtet a technológiai utasításnak megfelelő paraméterekkel

A technológiai utasításnak megfelelően lebonyolítja a gyártást, dokumentálja a műszak mérési adatait, eseményeit

Alapanyag és késztermék feldolgozó gépeket kezel, kiszerelést, csomagolást végez

Alapanyag, és gyártásközi anyag minőségi vizsgálatát végzi üzemanalitikai eszközökkel

Környezetvédelmi és biztonságtechnikai méréseket végez hordozható eszközökkel

Eszközök, készülékek, berendezések tisztítását végzi

Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat

Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét

Munka során használja a szükséges védőeszközöket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kötőgépelemek és forgásátszármaztató gépelemek ábrázolása, működése

Tengelyek, csapágyak és tömítések típusai, kialakítása és működése

Csövek és csőszerelvények típusai, működése és karbantartása

Vegyipari alapkészülékek típusai, szerkezeti jellemzője, működése

Anyagszállító berendezések főbb típusai, szerkezeti jellemzője és működése

Vegyipari keverős készülékek főbb típusai, szerkezeti jellemzője és működése

Vegyipari reaktorok főbb típusai és működése

Aprító, homogenizáló, lebegtető és alakformáló berendezések működése

Vegyipari hőcserélő készülékek főbb típusai, szerkezeti jellemzője és működése

Ipari hűtéstechnika, hűtőfolyadékok tulajdonságai, hűtés sólével és levegővel

Üzemanalitikai eszközök, hordozható környezetvédelmi és biztonságtechnikai mérőberendezések főbb típusai, működése

Termék kiszerelés, szállítás, raktározás logisztikai feladatai

Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata

Környezetvédelmi ismeretek, hulladékok szelektív kezelése

szakmai készségek:

Szakmai szöveg megértése írásban és szóban

Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése írásban és szóban

Gépelemek, gépek, vegyipari berendezések azonosítása ábrájuk alapján

Szállítási és hőátadási folyamatok azonosítása folyamatábra alapján

Elektromos kapcsolók és áramlási elzáró szerelvények használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatfenntartó készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

A környezet tisztántartása

94. A Vegyipari műveletek, technológiák és irányításuk megnevezésű, 10094-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Vegyipari műveleti és technológiai berendezéseket ábrájuk, gyártmánylapjuk alapján azonosít, műszaki állapotukat felméri

Szakmai számításokat végez az anyagmozgatás, fűtés-, hűtés, anyagmérleg, egyensúly és reakciósebesség körében

Szakmai számításait a mérési eredményekkel összehasonlítja, dokumentálja, szükség szerint a folyamatba beavatkozik

Vegyipari célberendezéseket (szűrők, centrifugák, bepárlók, lepárlók, reaktorok, alapanyag- és gyógyszergyártó berendezések) működtet, működésüket ellenőrzi

A technológiai utasításnak megfelelően lebonyolítja a gyártást, dokumentálja a műszak mérési adatait, eseményeit

Ellenőrzi és biztosítja a folyamatirányító rendszerek működését

Folyamatirányító táblaműszereket, vezérlő és szabályozó szerveket kezel

Üzemi laboratóriumi feladatokat lát el, műszeres analitikai alapméréseket végez

Folyamatokat a beosztott munkatársaknak elmagyaráz, gyártási utasítást ad, műszakbeosztást készít

Dokumentálja a technológiai berendezések, gépek üzemidejét, műszaki állapotát a mintavétel

Dokumentálja a gyártás folyamán történt karbantartási, tisztítási folyamatokat

A dokumentációk alapján elkészíti az üzemmenet statisztikai adatait

Minőségi és mennyiségi adatokat szolgáltat a termék kiszállításához

Dokumentálja a felügyelete alá tartozó termelő egység, valamint a hozzá tartozó mérő- és irányítóműszerek karbantartási ütemtervét és eszközigényét

Mérnök irányítása mellett gyártmány- és gyártásfejlesztési részfeladatokat végez

Meggyőződik a biztonsági/mentesítő berendezések működőképességéről

Értesítést és információt nyújt a vészhelyzet körülményeiről

Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz

Eszközök, készülékek, berendezések tisztítását végzi

Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat

Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét

Munka során használja a szükséges védőeszközöket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Mennyiségi, hőtani és termokémiai ismeretek

A korrózió és korrózióvédelmi ismeretek

Vegyipari üzemek víz- és energiaellátása, hagyományos és megújuló energiaforrások

Vegyipari készülékek típusai, szerkezeti jellemzője, működése

Vegyipari műveletek (hőátadás, anyagátadás, mechanikus szétválasztás, keverés, bepárlás, kristályosítás, szárítás, termékek kiszerelése) célja, főbb jellemző, befolyásoló tényezői

Vegyipari műveletek paramétereinek optimalizálása méréssel

Vegyipari táblázatok, diagramok és adatbázisok felépítése, alkalmazása

Vegyipari technológiák főbb típusai, hazai jellemzői

Vegyipari nyers- és alapanyagok főbb jellemzői

Szervetlen technológiák termékei, főbb jellemzői

Szerves technológiai termékek előállítása, főbb jellemzői

Kőolaj-feldolgozás és petrolkémiai eljárások főbb jellemzői

Gyógyszeripari technológiák

Műanyagipari technológiák

Irányítástechnikai ismeretek

Irányítástechnikai eszközök és berendezések kezelése

Környezetvédelmi ismeretek, hulladékok szelektív kezelése

A vegyipari folyamatok környezeti hatásai, a környezettudatosság gyakorlata

A műszeres analitika

Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata

szakmai készségek:

Szakmai szöveg megértése írásban és szóban

Műveletek és technológiai eljárások azonosítása folyamatábra alapján

Vegyipari táblázatok, diagramok és adatbázisok használata

zakmai számolási készség, egyenletek megoldása

Elektromos kapcsolók, áramlási elzáró és biztonsági szerelvények használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Precizitás

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Tömör fogalmazás készsége

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Eredményorientáltság

Rendszerező képesség

95. A Laboratóriumi technikus analitikai feladatok megnevezésű, 10095-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Leírás alapján megtervezi a munka időbeni végrehajtását

Biztonságtechnikai adatlap alapján felkészül a vegyi anyagok biztonságos használatára (P és H mondatok)

Ellenőrzi a szükséges berendezések működőképességét

Ellenőrzi a szükséges elektromos, gáz, vákuum stb. infrastruktúra meglétét, működőképességét

Szakmai számításokat végez a reagensekre, mérőoldatokra, egyéb segédanyagokra vonatkozóan

Az elemzések mérési adatai alapján kiszámítja a minta összetételét

Tömegmérést, térfogatmérést végez

Vizsgálatra előkészíti a mintát (aprítás, oldás, homogenizálás, törzsoldat készítés stb.)

Elkészíti a leírás szerinti reagenseket, segédanyagokat

Mérőoldatot készít, meghatározza a pontos koncentrációt

Előkészíti a vizsgálathoz szükséges eszközöket, műszereket

Standard anyagból törzsoldatot, munkaoldatot és oldatsorozatot készít

Gravimetriás és térfogatos meghatározást végez

Műszeres analitikai elemzést végez, kezeli az elemzéshez használandó műszert

Oldatsorozat mérési adataiból kalibrációs görbét (egyenest) illeszt

Mérési adatok eredményeinek grafikus kiértékelését végzi

Ellenőrzi a vegyi anyagok feliratit, jelzések helyességét, a mintákat, oldatokat felirattal látja el

Eszközök, készülékek, berendezések tisztítását végzi

Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat

Munka során használja a szükséges védőeszközöket

Folyamatosan vezeti a dokumentációt

Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Vegyi anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai

Szilárd, folyékony és gáz (gőz) halmazállapotok jellemző tulajdonságai

Halmazállapot-változások jellemző paraméterei

Oldószerek tulajdonságai, oldás folyamata

Többkomponensű rendszerek szétválasztása

Híg oldatok fogalma, tulajdonságai

Elektrokémiai fogalmak (elektródpotenciál, elektromotoros erő, elektromos vezetés)

Konduktometriás mérés, konduktometriás titrálási görbék

Első- és másodfajú elektródok működése, mérő- és referencia elektródok

Potenciometria elve, potenciometrikus pH-mérés, potenciometrikus titrálás

Fénytani fogalmak (fénytörés, poláros fény, fényelnyelés, spektrum, abszorbció maximum)

Fénytani mérések elve (refraktometria, polarimetria, fotometria)

Fényemissziós (lángfotometriás) mérés elve

Atomabszorbció mérés elve

Kromatográfia fogalma, kromatográfiás módszerek Sztöchiometriai számítások Oldatkészítési számítások

Laboratóriumi eszközök használata, berendezések működése

Tömeg-, térfogat, hőmérséklet és nyomásmérő eszközök, műszerek működése

Olvadáspont, forráspont, törésmutató fogalma és meghatározása

Mérési hibák típusai, csökkentése, eredmények megadása statisztikai módszerekkel

Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata

Veszélyt jelző szimbólumok, biztonsági szabályok

Környezetvédelmi ismeretek, hulladékok szelektív kezelése

Idegen nyelvű szakmai kifejezések ismerete

szakmai készségek:

Szakmai szöveg megértése írásban és szóban

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai számolási készség, egyenletek megoldása

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés és ECDL 4. m. Táblázatkezelés

Műszerek és a műszerek szoftvereinek kezelése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

96. A Laboratóriumi technikus preparatív feladatok megnevezésű, 10096-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A preparátum receptúrája alapján megtervezi a munka időbeni végrehajtását

Biztonságtechnikai adatlap alapján felkészül a vegyi anyagok biztonságos használatára (P és H mondatok)

Szakmai számításokat végez a kiindulási anyagra, reagensekre, oldószerekre, egyéb segédanyagokra vonatkozóan

Szakmai számításokat végez a végtermékre vonatkozóan

Elvégzi az előkészítő műveleteket (aprítás, oldás stb.)

Előkészíti a recept szerinti reagenseket, oldatokat, segédanyagokat

Előkészíti és összeszereli a preparátum elkészítéséhez szükséges eszközöket, készülékeket

Ellenőrzi a szükséges berendezések működőképességét

Ellenőrzi a szükséges elektromos, gáz, vákuum stb. infrastruktúra meglétét, működőképességét

Beállítja a reakció, illetve a művelet paramétereit

Végrehatja a receptben előírt reakciókat, alapfolyamatokat, laboratóriumi műveleteket

Elválasztási és tisztítási műveleteket végez

A termék minőségét ellenőrzi, vagy ellenőrzésre küldi a terméket

Ellenőrzi a vegyi anyagok feliratit, jelzések helyességét, terméket felirattal látja el

Eszközök, készülékek, berendezések tisztítását végzi

Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat

Munka során használja a szükséges védőeszközöket

Folyamatosan vezeti a dokumentációt

Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Vegyi anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai

Szilárd, folyékony és gáz (gőz) halmazállapotok jellemző tulajdonságai

Halmazállapot-változások jellemző paraméterei

Oldószerek tulajdonságai, oldás folyamata

Többkomponensű rendszerek szétválasztása

Folyadékelegyek atmoszférikus és vákuumdesztillációja

Egyensúlyi reakciók befolyásolása

Extrakció, extraháló szerek ismerete

Reakciósebesség, katalizátorok szerepe

Termokémiai alapfogalmak

Sztöchiometriai számítások

Oldatkészítési számítások

Szerves kémiai alapfolyamatok

Laboratóriumi eszközök használata, berendezések működése

Laboratóriumi készülékek szerelése

Tömeg-, térfogat, hőmérséklet és nyomásmérő eszközök, műszerek működése

Olvadáspont, forráspont, törésmutató fogalma és meghatározása

Oszlop- és vékonyréteg kromatográfia

Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata

Veszélyt jelző szimbólumok, biztonsági szabályok

Környezetvédelmi ismeretek, hulladékok szelektív kezelése

szakmai készségek:

Szakmai szöveg megértése írásban és szóban

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

Laboratóriumi és munkavédelmi eszközök használata

Vegyi anyagok biztonságos kezelése ECDL 3. m.

Szövegszerkesztés

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

97. A Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok megnevezésű, 10097-12 azonosító számú[10]

szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat, a környezetvédelmi szabványok előírásait

Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi előírásokat

Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat

Ellenőrzi az egyéni és kollektív védőeszközök használhatóságát

Szakszerűen használja az egyéni és kollektív védőeszközöket

Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból

Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát

Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában

Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi

Foglalkoztatási, műszakváltási és gépkezelési beosztást készít, betartását ellenőrzi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

szakmai ismeretek:

Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései, munkavégzés tárgyi és személyi feltételei

Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak és megbetegedések

Laboratóriumok általános rendje

Vegyipari üzem általános rendje, a közlekedési és biztonsági utak kijelölésének előírásai

Egyéni és kollektív védőeszközök használata

Veszélyt jelző szimbólumok, munkahelyi biztonsági táblák

Vegyi anyagok biztonságtechnikája, P és H mondatok

Biztonsági adatlapok

Nyomástartó edények biztonsági szabályzata és előírásai

Csövek, készülékek, gázpalackok szabványos színjelölése

Elektromos hálózat szabványos jelölései

Tűzvédelmi fogalmak, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása, valamint a kockázati osztály meghatározása

Tűzoltás anyagai, eszközei

Elsősegélynyújtási alapismeretek

Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásai, légszennyezők, vizek szennyezői, vízminőségi adatok, talajszennyezések

Riasztási rendszer ismerete

Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés

Szennyeződések megelőzése

Környezetkárosító anyagok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és ártalmatlanítása

A dolgozók foglalkoztatásával, bérezésével és továbbképzésével kapcsolatos munkajogi kérdések

szakmai készségek:

Szakmai szöveg megértése írásban és szóban

Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata

Veszélyhelyzet felismerése

Munka- és bérügyi dokumentumok kitöltése, használata

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Értékelés

A környezet tisztán tartása

98. A Vegyipari műszaki alapfeladatok megnevezésű, 10098-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Használatra előkészíti a laboratóriumi eszközöket

Tartályok és vegyipari gépelemek típusait azonosítja, működőképességét megállapítja

Szállító berendezések biztonságos működőképességét megállapítja

Anyagot szállít gépi úton, kezeli az elzáró és szabályozó szerelvényeket

Anyagot melegít, vagy hűt egyszerű hőcserélő készülékekkel

Ipari műszerekkel mennyiséget, nyomást és hőmérsékletet mér

Elvégzi az előkészítő műveleteket (aprítás, oldás stb.)

Szakmai számításokat alapján előírt összetételű oldatokat készít

Alapvető fizikai méréseket végez (tömeg-, térfogat, hőmérséklet)

Méri a minták fizikai tulajdonságait (sűrűség, olvadáspont, forráspont)

Előkészíti a recept szerinti reagenseket, oldatokat, segédanyagokat

Előkészíti és összeszereli a preparátum elkészítéséhez szükséges eszközöket, készülékeket

Szervetlen készítményeket állít elő laboratóriumban

Elválasztási és tisztítási műveleteket végez

Szakmai számításokat végez a végtermékre vonatkozóan

Szakmai számításokat végez nyomástartó edények és laboratóriumi készülékek biztonságos üzemeltetésére vonatkozóan

Anyagszállítással és hőcserével kapcsolatos számításokat végez

Szervetlen ionok kimutatását végzi

Eszközök, készülékek, berendezések tisztítását végzi

Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat

Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét

Munka során használja a szükséges védőeszközöket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szervetlen anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai

Szerkezeti anyagok fizikai, korróziós és szilárdsági tulajdonságai

Szilárd, folyékony halmazállapotok jellemző tulajdonságai

Halmazállapot-változások jellemző paraméterei

Oldószerek tulajdonságai, oldás folyamata

Sztöchiometriai számítások

Oldatkészítési számítások

Laboratóriumi eszközök használata, berendezések működése

Tömeg-, térfogat, hőmérséklet ipari és laboratóriumi mérése, a mérő eszközök, műszerek működése

Olvadáspont, forráspont fogalma és meghatározása

Gépek, gépszerkezetek ábrázolása és működése

Vegyipari gépelemek és tartályok szerkezeti kialakítása, működése

Szilárd anyagok, folyadékok és gázok szállítása, szállítóberendezések működése

Az anyagok szállításával és hőcseréjével kapcsolatos számítások

Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata

Veszélyt jelző szimbólumok, biztonsági szabályok

Környezetvédelmi ismeretek, hulladékok szelektív kezelése

szakmai készségek:

Szakmai szöveg megértése írásban és szóban

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai számolási készség, egyenletek megoldása

Kémiai írásmód alkalmazása

Gépek és gépelemek azonosítása ábrájuk alapján

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

99. Az Ácsszerkezetek megnevezésű, 10099-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít

Zsinórpadokat készít

A szerkezeti elemeket méretre szabja

Fakötéseket készít

A leszabott elemeket favédőszerrel kezeli

Az előkészített elemeket beépíti, rögzíti

A szerkezeti elemeket a kiviteli terv alapján összeállítja rögzíti és merevíti

Faépítmények tartóoszlopait elhelyezi

A merevítő elemeket beépíti

Szerkezeti kiváltásokat készít

Előregyártott fa szerkezeteket beépít

Külső és belső faburkolatokat készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Fafajták tulajdonságai, faanyagok betegségei, védelme

Kereskedelmi faválaszték, anyagjelölés, anyagminőség, fatermék alakváltozása

Mérési módszerek, mérő, beállító és jelölő eszközök

Faanyagok, fafelületek megmunkálása, fakötések kialakítása

Faanyagot, fafelületet megmunkáló eszközök, gépek

Ácsszerkezetek szerelő és bontó kéziszerszámai, gépei

Anyagmozgató, emelő eszközök, gépek előírásai

Magas és mélyépítési dokumentációk fajtái

Fedélszerkezetek, fafödémek, szabványok, anyagszükségletek

Fedélszerkezetek, építési, technológiai folyamatai

Zsaluzatok tárolására, mozgatására, elhelyezésére vonatkozó munkabiztonsági előírások

szakmai készségek:

Építész, statikus és fedélszerkezet tervek értelmezése

Fedélszerkezet vázlatrajz készítése

Mérőeszközök használata

Faipari kéziszerszámok, gépek használata, jelölések értelmezése

Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Térbeli tájékozódás

Mozgáskoordináció

Társas kompetenciák:

Határozottság

Konszenzus készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Módszeres munkavégzés

100. Az Állványzatok megnevezésű, 10100-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elvégzi a tartóelemek kiosztását

Munkaállványokat készít

Elhelyezi a teherelosztókat

Felállítja és rögzíti a hagyományos állványzat tartóelemeit

Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat

Elkészíti a védőkorlátot

Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket

Elbontja a védőfelszereléseket

A pallóterítést bontja

A tartóelemeket és a rögzítést bontja

A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja

Az állványanyagot fajtánként deponálja

Rögzíti az állványelemeket egymáshoz és a falhoz

Elhelyezi a járóelemeket

Merevítéseket készít

Védőszerkezeteket helyez el

Védőtetőt készít

Bontja, szétszereli az állványszerkezetet

Állvány típusok elemeit tisztítja, karbantartja, tárolja és szállításhoz előkészíti

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Épületek homlokzatának építész és statikustervei, állványtervek

Állványok szereléséhez szükséges mérések, kitűzések, szintbeállítások

Állványok típusai, alkalmazási területük, szabványok, munkavédelmi előírások

Homlokzati állványok szerkezeti kialakítása, terhelhetősége, szereléstechnológiai utasítása

Szerelőállványok, mobilállványok kialakítása, szereléstechnológiai utasítása

Állványok szereléséhez, karbantartásához szükséges szerszámok, gépek

Állványelemek, kötőelemek tárolása, mozgatása

Állványtervek, elhelyezési rajzok, anyagkigyűjtések értelmezése, vázlatrajz készítése

szakmai készségek:

Nyomtatott és elektronikus termékismertetők, szerelési utasítások használata

Állványok építésénél a munkahelyi, munkabiztonsági előírások, eszközök alkalmazása

Állványok terveinek, szerelési utasításának alkalmazása

Állványszerelés, beállítás szerszámainak, eszközeinek használata

Mérés, kitűzés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Egyensúlyérzékelés

Döntés képesség

Társas kompetenciák:

Konszenzus készség

Irányíthatóság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

101. Az Építőipari közös tevékenység megnevezésű, 10101-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez

Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogalmakat munkája során

Felvonul a megfelelő eszközökkel a munkaterületre

Betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét

Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kíséri a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítja azok szakszerű felhasználását

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról

Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a munkaterületről

Alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezi az építőipari rajzokat

Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését, értelmezi a szerkezetek térbeli helyzetét

Értelmezi a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítja azokat

Betartja és betartatja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Betartja, betartatja a foglalkozás-egészségügyi előírásokat

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik, elsősegélyt nyújt

Használja a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket

Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát

Gondoskodik a munkavédelmi eszközök használhatóságáról

Elvégzi a munkaterület kockázat elemzését, értékelését

Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg a munkavégzés helyszínén

Betartja és betartatja a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát

Munkaszerződést köt, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat

Betartja és betartatja a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket

Betartja és betartatja a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat

Alkalmazza a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat

Szakmai ajánlatot készít és ad

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Munka megkezdésének és végzésének feltételei

Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai

A méréshez, kitűzéshez szükséges eszközök

A kivitelezési munka technológia sorrendje és összefüggései

Kiviteli tervek tartalma

Építési dokumentációk értelmezése

Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

Elsősegélynyújtás

Egyéni védőfelszerelések, védőruhák

Tűzvédelem

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok

Szállítás, anyagmozgatás

Építőipari gépek munkavédelmi előírásai

Építőipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területük

A Munka Törvénykönyve alapvető szabályai

A munkavállalás alapfeltételei

Munkaszerződés kötés

Munkaadó, munkavállaló jogai és kötelezettségei

Tételes költségvetési kiírás felépítése

Vállalkozás fogalma és szerepe a gazdasági életben

Vállalkozási formák

Vállalkozás általános felépítése, és működtetésének feltételei

Vállalkozásokról szóló jogszabályok

Munkanapló vezetés

A norma idő

szakmai készségek:

Építészeti jelképek értelmezése

Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata

Információforrások kezelése

Szakmai számolási készség

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Térlátás

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Konszenzus készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

102. A Hagyományos zsaluzat és állványzata megnevezésű, 10102-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megismeri, szervezi, előkészíti az elvégzendő feladatot

Tervek alapján előkészíti a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit

Méretre szabja, megmunkálja a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluzatát

Előkészíti a megtámasztó és alátámasztó fa állványzatot, dúcolatot

Összeállítja, elhelyezi a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását

Összeállítja, elhelyezi a födémszerkezetek, hagyományos zsaluelemeit és alátámasztó állványzatát

Ellenőrzi a zsalu és állványszerkezet méreteit, beállítását, stabilitását

Bontja a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluzat állványzatát

Fa zsaluanyagot mozgat, válogat, tárol, kezel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Fafajták tulajdonságai, faanyagok betegségei, védelme

Kereskedelmi faválaszték, anyagjelölés, anyagminőség, fatermék alakváltozása

Mérési módszerek, mérő, beállító és jelölő eszközök

Faanyagok, fafelületek megmunkálása, fakötések kialakítása

Faanyagot, fafelületet megmunkáló eszközök, gépek

Zsaluzatok, állványok szerelő és bontó kéziszerszámai, gépei

Anyagmozgató, emelő eszközök, gépek előírásai

Magas és mélyépítési dokumentációk fajtái

Zsalu és állványtervek, szabványok, anyagszükségletek

Hagyományos megtámasztó, alátámasztó állványok, építési, technológiai folyamatai

Hagyományos zsaluzatok, építési, technológiai folyamatai

Zsaluzatok tárolására, mozgatására, elhelyezésére vonatkozó munkabiztonsági előírások

szakmai készségek:

Építész, statikus és zsaluzási tervek értelmezése

Zsaluzási vázlatrajz készítése

Mérőeszközök használata

Faipari kéziszerszámok, gépek használata, jelölések értelmezése

Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Önállóság

Testi erő

Társas kompetenciák:

Konszenzuskészség

Irányítási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Körültekintés, elővigyázatosság

103. A Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken megnevezésű, 10103-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felületvizsgálatot, feltárást, felületdiagnosztikát végez, kül- és beltérben

Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja, az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálja

Szakmai javaslatot ad felújítandó felület minősítéséről

Felvonul a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel

Nem festendő felületek megóvása (takarással, maszkolással, ragasztással, leszereléssel)

Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli, kül- és beltérben

Megállapítja a megfelelő technika, anyag használatát

Az előkészítés anyagszükségletét felméri rajzról, és helyszínen

Építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítja

Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást, beeresztést) végez

Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet

Portalanítja, tisztítja az előkészített felületet

Anyagfelhasználásnál figyelembe veszi a környezetszennyező tényezőket

Szükség szerint utójavítást végez

Színezés esetén beállítja a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végez

Közbenső réteget hord fel Szükség szerint finomjavítást végez

Fedőréteget hord fel

Különféle anyagokkal, mázol; kül - és belterületen egyaránt

Technológiának megfelelő díszítést végez

Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Elvégzi a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)

Elvégzi a befejező munkálatokat, munkaterületet átad

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Munka megkezdésének és végzésének feltételei

Munka és környezetvédelmi előírások

Anyagszükséglet

Felületek vizsgálata

Felületek előkészítése, előkezelése

Felületpótló, kiegyenlítő anyagok

Közbensőbevonatok típusai, felhasználásuk

Fedőbevonatok típusai, felhasználásuk

Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai

Alapfelületek anyagai

Alapfelületek fajtái

Felülettisztítás eszközei és módjai

Bevonati, mázoló anyagok csoportosítása

Speciális bevonatok anyagai

Mázolási technológiák

Felületalakító, tapadásjavító anyagok

Gépi, kéziszerszámos felületcsiszolás

szakmai készségek:

Létra használata

Gépek, kéziszerszámok használata

Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése

Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

104. A Szobafestő, díszítő munkák megnevezésű, 10104-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felületvizsgálatot, feltárást végez, kül- és beltérben

Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja, kül- és beltérben, az eredményeket írásos feljegyzésben, dokumentálja

Szakmai javaslatot ad a felújítandó felület minősítéséről

Anyagmennyiséget számol tervrajzról, és helyszínen

Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli

Felvonul a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel

Nem festendő felületeket megóv (takarást, maszkolást végez)

Alapvakolat felületét javítja kül- és beltérben

Sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítja (élvédő)

Különböző glettanyaggal simítja a felületet kül- és beltérben

Építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítja

Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet

Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez

Mészfestést készít új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe

Homlokzat színezését megtervezi, elkészíti különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel

Fröcskölést, durva színfröcskölést készít

Határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készít

Mintanyomó hengerezést készít

Egyszerű díszítőelemeket helyez fel kül- és beltérben

Egyszerű faerezet utánzatot fest

Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Elvégzi a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)

Munkaterületet átad

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Falfelületek vizsgálata

Felvonul a munkaterületre

Falfelületek előkészítése

Munka megkezdésének és végzésének feltételei

Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

Anyagszükségletet számítás (szakszámítás)

Színezőanyagok

A munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi szabályok

Kéziszerszámos, gépi felületcsiszolás

Az anyagszállítás és tárolás általános ismerete

Alapfelületek anyagai

Alapfelületek fajtái

Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, gletteléssel

Alapozás (impregnálás)

Meszes glett, mészfestés

Hengerezés

Díszítő sorminta, sablon

Színezőanyagok

Diszperziós glettek, műgyanta kötőanyagú festékek Struktúra képzés

Vékonyvakolat bevonatrendszerek

Díszítő elemek

szakmai készségek:

Létra használata

Anyagokat, szerszámokat szakszerűen használ

Kéziszerszámok használata

Festőipari gépek használata

Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Pontosság

Állóképesség

Társas kompetenciák:

Kompromisszumkészség

Konfliktusmegoldó készség

Kapcsolatfenntartó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

105. A Tapétázási munkák megnevezésű, 10105-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felületvizsgálatot, feltárást, felületdiagnosztikát végez

Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja

Az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálja

Szakmai javaslatot ad felújítandó felület minősítéséről

Anyagszükségletek meghatározása tervrajzról, és helyszínen

Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli

Megállapítja a megfelelő technika, anyag használatát

Építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítja

Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez

Alapvakolat felületét javítja

Szükség szerint sarkok, nyílászárók káváinak éleit erősíti, élvédővel

Különböző glettanyaggal simítja a felületet

Alapfelületet erősítősávval erősíti

Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet

Elvégzi a tapétázás előkészítő munkálatait

Makulatúráz

Ragasztót kever, előkészít, próbaragasztás végez

Tapétát méretre vág

Tapétát ragaszt

Lesimítja a tapétát

Szükség szerin utómunkát végez

Díszítést végez

Befejező munkálatokat elvégez

Tapéta felújítást (tisztítás), végez

Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Munka megkezdés, végzés, befejezés feltételei

Munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások

Felületek fajtái, előkészítése

Szervetlen és szerves kötőanyagok

Tapéták típusai, tulajdonságai

Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai

Adalékanyagok, segédanyagok

Tapétázás díszítőelemei

Vonatkozó környezet-, egészségvédelmi előírások szabályok

szakmai készségek:

Létra használata

Kéziszerszámok, segédeszközök használata

Festőipari, tapétázási gépek használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Pontosság

Állóképesség

Társas kompetenciák:

Kompromisszumkészség

Konfliktusmegoldó készség

Kapcsolatfenntartó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

106. Az Építési technológiák és kivitelezésük megnevezésű, 10106-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Használja a vasbeton szerkezetek ellenőrzéséhez a méretezési táblázatokat, segédleteket

Értelmezi a vasbeton szerkezetek statikai terveit, műszaki leírásait, alkalmazza kivitelezésre vonatkozó szabványok előírásait Irányítással egyszerű statikai terveket készít, szerkeszt

Alépítményi munkákat végez, földmunkát végez, dúcolást készít, víztelenít, alapoz

Felépítményi munkákat végez

Szakipari munkákat végez

Segédszerkezeteket készít

Értelmezi a technológiai terveket

Munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat betart

Betartja, betartatja a környezetvédelmi előírásokat, bontási és építési hulladékkezelés szabályait

Tervek alapján anyagszükségletet határoz meg Irányítás mellett költségvetést készít

Közreműködik a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában

Részt vesz a kivitelezés előkészítésében, megvalósításában, koordinálásában

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja

Önköltség-, költségcsökkentési és jövedelmezőségi számításokat végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Vasbetonszerkezetek jelentősége, anyagai, elemei

Méretezés hatályos szabványai, vasbeton szerkezetekkel szemben támasztott követelmények

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése

Hajlított vasbeton szerkezetek méretezésének elve

Hajlított négyszög keresztmetszetű gerenda és lemez méretezése, ellenőrzése

Tangenciális igénybevételek

Vasbetonszerkezetek kiviteli tervei, szerkesztési szabályok, zsaluzási és vasszerelési tervek

Alakváltozási és repedéssel kapcsolatos követelmények

Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek készítése

Építőanyagok, épületszerkezetek és építési technológiák ismerete

Statikai és szilárdságtani ismeretek

Munkavédelmi, egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek

Költségvetési ismeretek

Anyagok minőségének igazolási rendszere

Organizáció, munkafolyamatok szervezése, ütemezése

Építési szerkezetek, anyagok mennyiség meghatározási szabályai

Tűzrendészeti előírások

Műemlékvédelem

Kapcsolattartás szabályai

Hulladékkezelés

szakmai készségek:

Mennyiségérzék

Összefüggések felismerése

Építész és statikus tervrajzok szerkesztése

Építőipari tervek, rajzok olvasása, értelmezése

Szakmai nyelvi kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Irányítási készség

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

107. Az Építész technikusi közös tevékenység megnevezésű, 10107-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kiszámolja, szerkesztéssel ellenőrzi síkbeli erőrendszer eredőjét

Meghatározza statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, keresztmetszeti jellemzőit

Helyzeti állékonysági vizsgálatokat végez

Használja és értelmezi a térképeket rendeltetésük és méretarányuk szerint

Építmények, épületek kitűzése során használja a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozza a mérési eredményeket

Kapcsolatot tart a beruházási folyamat résztvevőivel

Közreműködik a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében

Közreműködik a hatósági engedélyek beszerzésében, alkalmazásában

Közreműködik az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében

Információkat közvetít, utasításokat hajt és hajtat végre

Részt vesz az elvégzett munka átadás-átvételi eljárásában

Alkalmazza a munkaviszony létesítésének, megszűnésének, megszüntetésének szabályait

Szerződést, számlát készít és ellenőriz

Közreműködik egyéni és társas vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatainál

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Statikai alapfogalmak

Síkbeli erőrendszer eredője

Síkbeli erőrendszer egyensúlya

Tartók

Tartók támaszerői Igénybevételek, belső erők

Síkidomok keresztmetszeti jellemzői

Tartók helyzeti állékonysága

Geodéziai alapfogalmak

Méréseknél használt egyszerű eszközök

Vízszintes és magassági geodéziai mérés

Vízszintes és magassági mérés eszközei, műszerei

Mérési eredmények

Vízszintes szög kitűzése

Magasság meghatározása, kitűzése

Térképek felosztása rendeltetésük szerint

Épület, építmény kitűzése

Zsinórállvány

Külső kapcsolatok dokumentálása, levelezés, számlák, engedélyek, szállítólevél, megfelelőségi nyilatkozat

Építési folyamat dokumentumai

Kapcsolattartás szabályai, előírásai a dolgozókkal, beosztottakkal szemben

Szervezeti felépítés

Hatósági engedélyezési eljárások

Rendkívüli események

Hulladékkezelés

Munkavállalás alapfeltételei, alapszintű munkajog

Vállalkozásokra vonatkozó alapszintű jogszabályok

Vállalkozási ügymenethez szükséges alapszintű könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek

szakmai készségek:

Számolási készség

Szakmai nyelvi kommunikáció

Tervrajz olvasása, értelmezése

Kitűzési eszközök, műszerek használata

Információ források kezelése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Térlátás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Konszenzuskészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

108. Az Építőanyagok gyártása megnevezésű, 10108-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Irányítás mellett meghatározza a termék előállításához szükséges nyersanyagokat, és azok előkészítési műveleteit

Irányítás mellett meghatározza a nyersanyag összetétel - változás hatását a késztermék tulajdonságaira

Mintát vesz, vizsgálja, minősíti a nyersanyagokat

Irányítás mellett meghatározza a formázási technológiát, hőkezelési folyamatokat

Irányítás mellett kiválasztja a termékek előállításához technológiailag szükséges gépi és tüzelési berendezéseket

Gondoskodik a technológiai előírások betartásáról, gyártásközi ellenőrzésről

Megállapítja a technológiai folyamatba bekövetkező eltérések okát

Megállapítja a termék paramétereiben bekövetkező kedvezőtlen változásokat

Intézkedik a hibák kijavításáról

Gyártásközi minőségellenőrzést végez félkész terméken

Késztermék minőségi paramétereit ellenőrzi

Minőségi bizonylatot készít

Selejt- és melléktermékeket vizsgál, hasznosít

A környezet- és biztonságtechnikai szabályokat betartja és betartatja

Tájékoztatja a termék felhasználókat a termékek főbb tulajdonságairól, a felhasználási területéről

Termékismertetőt készít

Termékismertetőt tart

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Műszaki dokumentáció értelmezése

Gépészeti alapismeretek

Alapanyag mechanikai és szilárdságtani tulajdonságai

Építőanyag-ipari alapanyagok kémiai jellemzői

Anyagok kölcsönhatása, reakciói

Ásványtan, kőzettan, hőtan

Alapanyag tárolás, szállítás, aprítás, osztályozás

Anyagok megmunkálása

Üveggyártás nyersanyagai, keverékkészítés

Üvegtermékek előállításának gyártástechnológiái

Üveg utólagos megmunkálása, üveghibák

Kerámia- és szigetelőanyag-ipari alapismeretek

Masszakészítés és formázás

Szárítás és égetési hőkezelés

Utólagos megmunkálások

Építőipari kerámiák, finomkerámiák, műszaki kerámiák

Szigetelőanyagok

Kötőanyagok- és betontechnológia fogalma

Kötőanyagipari nyersanyagok

Cementgyártás technológiája

Építőanyag-ipari gépek típusai, alkalmazása, működése, karbantartása

Szárítás és eszköze

Tüzeléshez kapcsolódó fizikai, kémiai és hőtani fogalmak

Tüzelőanyagok típusai, égés folyamata

Tüzelés és hőkezelés berendezései

Technológiai folyamat szakaszai, szakaszok összehangolása

Irányítástechnikai alapfogalmak

Folyamatirányítás az építőanyag-iparban

Környezetvédelem

Késztermékek tárolása

szakmai készségek:

Technológiai folyamatábrák olvasása, értelmezése

Gépészeti berendezési rajz olvasása, értelmezése

Szakmai nyelvi kommunikáció

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Diagram, nomogram kitöltése, készítése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Szervezőkészség

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Problémaelemzés, -feltárás

Rendszerekben való gondolkodás

109. Az Építőipari műszaki alapismeretek megnevezésű, 10109-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:[11]

Feladatprofil:

Az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönt ezek felhasználásáról, minősítéséről

Mintát vesz az építőanyagokból a vizsgálatokhoz

Mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készít, értelmez

Használja a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket

Műszaki rajzot készít

Síkmértani szerkesztéseket készít

Térbeli testeket síkban ábrázol: vetületben, axonometriában, perspektívában

Szabadkézi vázlatot készít, arányosít, mér, ellenőriz

Irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszt számítógéppel segített tervezői program felhasználásával

Biztosítja, biztosíttatja a munkaterület balesetmentességét

Ellenőrzi az egyéni munkavédelmi eszközöket és azok használatát

Betartja, betartatja a munkabiztonsági előírásokat, jogszabályokat

Közreműködik a veszélyforrások és az egészségre ártalmas tényezők felmérésében

Baleset, illetve vészhelyzet esetén megfelelően intézkedik

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt, oktatást tart

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

szakmai ismeretek:

Építőanyagok fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságai

Természetes kövek csoportosítása, tulajdonságai

Agyaggyártmányok, felhasználási területei

Kötőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási területei

Aszfalt termékek jellemző tulajdonságai, felhasználási területei

Adalékanyag jellemző tulajdonságai, felhasználási területei

Betonok jellemző tulajdonságai, szállítása és utókezelése

Előregyártott beton és vasbeton termékek, felhasználási területei

Habarcsok jellemző tulajdonságai, felhasználásuk szerinti csoportosítása

Építőipari faáruk, felhasználási területük, faanyagok védelme

Fémgyártmányok jellemző tulajdonságai, alkalmazási feltételeik

Műanyag gyártmányok, felhasználási területei

Festő- és mázolómunkák anyagai

Építési üvegek jellemző tulajdonságai, felhasználási területei

Szigetelőanyagok, felhasználási területei

Építőiparban alkalmazott segédanyagok és felületképzők

Laboratóriumi vizsgálatok

Építés helyszínén mintavétel, építőanyag vizsgálata

Építőanyagok fizikai, és szilárdságtani vizsgálatai

Műszaki ábrázolás szabályai

Síkidomok, testek ábrázolása

Rajzi eszközök és jelölések, szabványírás

Mértani ismeretek és szerkesztések

Színelmélet

Engedélyezési és kiviteli tervek

Munkabiztonsági, balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási előírások

Egyéni védőruhák, védőfelszerelések használata

Tűzvédelem, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok raktározása, szállítása, kezelése

Környezetvédelem

Munkavédelmi jogszabályok

szakmai készségek:

Építőanyag-laboratóriumi eszközök használata

Laboratóriumi jegyzőkönyvek értelmezése és készítése

Műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése

Szakmai szoftverek használata

Munkavédelmi jelképek értelmezése, egyéni védőeszközök használata és kollektív védelem megoldásai

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Döntésképesség

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Konszenzuskészség

Kommunikációs rugalmasság

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

110. A Magasépítési ismeretek megnevezésű, 10110-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza a tartószerkezetek méretezése, ellenőrzése és kivitelezése során a vonatkozó szabványok előírásait

Meghatározza az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket

Használja a méretezési táblázatokat, segédleteket

Értelmezi, ismerteti a statikai terveket, műszaki leírásokat

Irányítással egyszerű statikai terveket készít, szerkeszt, rajzol

A kivitelezés során követi a technológiai sorrendet

Irányítja az alépítményi, felépítményi teherhordó és nem teherhordó szerkezetek, szakipari és befejező munkák építését, bontását

Folyamatosan egyeztet a megvalósítás során az elektromos és épületgépészeti munkák kivitelezésénél

Épületüzemeltetési és fenntartási feladatokat lát el

Irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszt, rajzol a szabványos jelölések alkalmazásával

Szabadkézzel tervrészletet készít

Részt vesz az építési tervdokumentáció, tervrajzok, terviratok, mellékletek összeállításában

Rendszerezi a tagozatok alapelemeit, oszloprendeket, homlokzatrendszereket

Megkülönbözteti az egyes építészeti korok stílusjegyeit

Alkalmazza a kivitelezés során az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat

Szakmai idegen nyelven kommunikál Idegen nyelvű szakmai szöveget értelmez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Méretezés szabványai, teherhordó szerkezetekkel szemben támasztott követelmények

Terhek, hatások, súlyelemzés, statikai modell

Statikai tervek, alapozási terv, födémterv

Egyszerű igénybevételekből származó feszültségek meghatározása

Homogén anyagú tartók anyagai, szilárdsági jellemzői

Központosan nyomott, húzott szerkezetek méretezése

Hajlító- és nyíró-igénybevétel, hajlított tartók méretezése

Igénybevételekből származó alakváltozások

Természetes és épített környezet

Épületek, építmények fogalma, fajtái

Építési rendszerek, építési technológiák

Épületszerkezetek osztályozása

Földmunkák, dúcolások, víztelenítési eljárások

Alapozások

Függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetek

Térelhatároló szerkezetek hő- és hangtechnikai előírásai

Vízszintes, íves teherhordó és térelhatároló szerkezetek

Hagyományos és korszerű zsaluzatok, állványok

Lépcsők szerkezete

Tetőformák, fedélszékek típusai, tetőtér-beépítés

Nem teherhordó szerkezetek

Bontási munka, hulladékkezelés

Épületek villanyszerelési és épületgépészeti munkák

Építőipari szakmákra vonatkozó munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi technológiai előírások

Műszaki ábrázolás szabályai rajzi eszközök, jelek és jelölések

Tervek, tervrészletek, szerkezeti csomópontok ábrázolása

Különböző építészeti korok tér- és tömegkialakítása, szerkezetei, alaktana, alkalmazott építőanyagai, építési szervezeti formái és technikai feltételei

Műemlékvédelem, örökségvédelem feladata, hatósági intézményei, vonatkozó jogszabályok,

hatósági engedélyeztetés

Idegen nyelvű szakmai kommunikáció

szakmai készségek:

Számolási készség

Szakmai nyelvi kommunikáció írásban és szóban

Tervrajz olvasása, értelmezése

Tervrajz és szerkezeti részletek szerkesztése és rajzolása

Egyszerű idegen nyelvű tervek, műszaki leírások, technológiák értelmezése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Kézügyesség

Térlátás

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Konszenzuskészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

Lényegfelismerés

111. A Mélyépítési alapismeretek megnevezésű, 10111-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Részt vesz a közvetett, illetve közvetlen talajfeltárási munkák irányításában

Megrendeli és elvégezteti az előírt laboratóriumi vizsgálatokat

Mintát vesz, megrendeli, illetve elvégzi a talajminták előírt helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálatát

Irányítja a földmunkák, alapozások építésével kapcsolatos kivitelezési munkákat

Alkalmazza a tartó-, vasbetonszerkezetek méretezése, ellenőrzése és kivitelezése során a vonatkozó szabványok előírásait

Meghatározza az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket

Irányítással egyszerű statikai terveket készít, szerkeszt, rajzol

Használja a szerkezetek ellenőrzéséhez a méretezési táblázatokat, segédleteket

Értelmezi, ismerteti a statikai terveket, műszaki leírásokat

Ellenőrzi, ellenőrizteti a vasszereléseket Irányítja, felügyeli a betonozási munkát

Irányítja az előregyártott vasbeton szerkezetek beépítését

Érvényesíti és ellenőrzi a kivitelezés során a tervezési, technológiai, minőségi követelményeket

Ellenőrzi az elkészült szerkezetek meglétét, minőségi követelményeinek való megfelelést, rögzíti a hiányosságokat

Irányítja a létesítmények bontási munkálatait

Idegen nyelvű szakmai szöveget értelmez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Természetes és épített környezet kapcsolata

Építésföldtani ismeretek, talajok képződése

Talaj- és víz-mintavétel, talajfeltárás

Talajok fizikai tulajdonságai

Talajok szerkezete, osztályozása, alakváltozása, szilárdsági tulajdonságai és teherbíró-képessége

Vízmozgás a talajokban

Kézi és gépi laboratóriumi mérési eredmények feldolgozása és ábrázolása

Talajmechanikai szakvélemény

Földmunkák, tereprendezések és munkagödrök kialakításának, megtámasztásának (dúcolásának ) és víztelenítésének az eljárásai

Földműtervek értelmezése és a földműveket érő hatások

Támfalak szerkezeti kialakítása

Rézsűk állékonysága és kialakítása

Gátak és körtöltések

Sík- és mélyalapozások és terveinek-, valamint részleteinek szerkesztése, rajzolása

Méretezés szabványai, teherhordó szerkezetekkel szemben támasztott követelmények, terhek, hatások, súlyelemzés

Statikai tervek és statikai modell

Egyszerű igénybevételekből származó feszültségek

Homogén anyagú tartók anyagai, szilárdsági jellemzői

Központosan nyomott, húzott szerkezetek méretezése és ellenőrzése

Hajlító- és nyíró-igénybevétel, hajlított tartók méretezése, ellenőrzése és a hajlításból származó alakváltozások

A vasbetonszerkezetek szerkesztésére és méretezésére vonatkozó előírások

Vasbetonszerkezetek jelentősége, anyagai, elemei és erőjátéka

Egyszerű vasbetonszerkezetek méretezése és ellenőrzése

Igénybevételek hatására kialakuló alakváltozásokkal és repedéssel kapcsolatos követelmények

Vasbetonszerkezetek kiviteli tervei, zsaluzási és vasszerelési tervek szerkesztése értelmezése

Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek készítése

Vasbeton és feszített beton létesítmények

Földalatti vasbeton műtárgyak szerkezeti kialakítása

szakmai készségek:

Talajmechanikai laboratóriumi eszközök használata

Mennyiségérzék

Statikai szilárdságtani érzék

Építési tervek, rajzok olvasása, értelmezése

Statikus tervrajz szerkesztése, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

112. A Mélyépítési létesítmények és kivitelezésük megnevezésű, 10112-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Részt vesz mélyépítési tervek szerkesztésében

Részt vesz a hatósági engedélyezési eljárásban

Részt vesz a mélyépítési létesítmények kitűzési feladatainak végrehajtásában

A munkaterület víztelenítési és földmunkáit irányítja

Dúcolási és zsaluzási munkákat irányít

Beton és vasbeton szerkezetek készítését irányítja

Részt vesz a mélyalapozási munkák irányításában

Közművezetékek fektetését és közműalagutak építését irányítja

Részt vesz a földművek készítésének irányításában

Részt vesz az útépítési kivitelezési munkák irányításában

Részt vesz a költségvetés készítésében és felülvizsgálatában

Részt vesz az árkalkuláció, és az ajánlati ár meghatározásában

Előkészíti a szerződéskötéseket, az alvállalkozói szerződéseket

Részt vesz a pályázati, versenytárgyalási dokumentáció összeállításában és értékelésében

Közreműködik organizációs tervek készítésében, alkalmazásában, aktualizálásában

Szervezi és kiadja az építési feladatokat és irányítja a kivitelezési munkákat

Az elvégzett munkákról felmérési naplót vezet

Részt vesz az építési terület kialakításában

Részt vesz az építési területre történő felvonulás, levonulás megszervezésében

Meghatározza az anyag-, gép-, energia-, munkaerő-szükségletet, megrendelési, felhasználási ütemterveket készít

Közreműködik a szükséges erőforrások biztosításában, koordinálásában ,átveszi és ellenőrzi az építési anyagokat, segédeszközöket, gépeket Megszervezi az építési helyszínre érkező anyagok tárolását

Ellenőrzi a mélyépítési műtárgyak, közműhálózatok és -berendezések üzemképességét

Közreműködik a hiánypótlások, a javítási, szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Települési alsóbbrendű és felvonulási utak építésének munkái

Beton- és aszfaltburkolatok

Vízellátási csatornázási közművek, közműalagutak építésének munkái

Talajvíz, talajnedvesség és talajpára elleni szigetelések kialakítása

Építési munkahelyek segédüzemei

Építéshelyi tárolás előírásai

Mélyépítési munkák kiviteli tervei

Méretarányok, jelölések

Mélyépítési létesítmények speciális kitűzési feladatai

Műleírások tartalmi követelményei

Engedélyezési tervek, dokumentumok és az eljárások szabályai

A környezeti hatásvizsgálat tartalma, szabályai

A mélyépítési szerkezetek méret, mennyiség meghatározásának szabályai

Költségvetési ismeretek

Ütemtervek kidolgozása és értelmezése

Organizácós tervek

Földmunkavégzés technológiája

Alapozások munkafolyamatai

A kivitelezés eszközigénye

Mélyépítésben használt építőipari gépek fajtái

Építőgépek és szállítóeszközök kiválasztásának szempontjai

Kivitelezési feladatok koordinációja

Építési és felmérési napló vezetésének szabályai

Szerződéskötési előírások

Szerkezeti elemek és anyagok megfelelőség tanúsításának formái

A mélyépítési munkanemek minőségi követelményei

Állagvizsgálat, folyamatos ellenőrzés

Tervszerű megelőző karbantartás

Mélyépítési felújítási munkák

szakmai készségek:

ECDL 4. m. Táblázatkezelés

ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

Mélyépítési rajzok készítése, olvasása és értelmezése

Folyamatábrák készítése, olvasása és értelmezése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Precizitás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Konszenzuskészség Irányítási készség

Kapcsolattartás

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

113. A Ruhaipari anyagvizsgálatok megnevezésű, 10113-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elemzi a textilipari alapanyagok, fajtáit, tulajdonságait és előállításának módjait

Meghatározza a minta, vagy mintadarab alapanyag-összetételét

Meghatározza a fonal, vagy cérna előállítási módját, minőségi követelményeit

Elemzi a textíliák legismertebb fajtáit

Kiválasztja a technológiai előírásnak megfelelő alapanyagokat, kellékeket

Meghatározza az anyagok összedolgozhatóságát

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A textilipari szálasanyagok eredete, fajtái, tulajdonságai

A textilipari szálasanyagok feldolgozásának módjai

Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői

Ruhaipari textíliák fajtái és tulajdonságaik

Ruhaipari textíliák felhasználási területei

Textíliák felületi struktúrája

Textíliák feldolgozási tulajdonságai

Kellékek fajtái és jellemzői

Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az összedolgozhatóság feltételei

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei

Laboratóriumi vizsgálati módszerek

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök fajtái

szakmai készségek:

Szakmai olvasott szöveg megértése

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai számolási készség

Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Problémaelemzés

114. A Ruhaipari gyártmánytervezés megnevezésű, 10114-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Modellrajzot készít vagy modellt választ

Méretet vesz

Meghatározza a szerkesztési méreteket

Alkalmazza a levett méreteket

Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat

Alapmintát készít

Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének, a választott modellnek megfelelően

Szabásmintát készít - egyedi vagy konfekció szabásmintát

Szabásminta szériát készít - elfogadott mintadarab alapján

Felfektetési rajzot készít Terítékrajzot készít

Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol

Alap, kellékanyagokat ellenőrzi

Meghatározza a műveleti sorrendet egyedi termékkészítés esetén

Műszaki leírást készít a termékről és a termék gyártásáról

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése

Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái

Alapszabásminták szerkesztése

Modellezés

Szabásminta felfektetés módjai

Gyártás előkészítő programok, gépek, eszközök

Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések

Műveleti utasítások felépítése, szerepe

Varrások alaki- és méretjellemzői

Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői

szakmai készségek:

Ruhaipari tervező program alkalmazása

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás, írásban

Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése

Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése

Szakmai számolási készség

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Pontosság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Kreativitás, ötletgazdagság

115. A Textiltermékek összeállítása megnevezésű, 10115-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez

Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket

Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból

Értelmezi a ruhaipari ábrázolásokat

Elkészíti és kivágja a szabásmintákat

Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket

Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján

Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Méretvétel különféle textiltermékekhez

Mérettáblázatok, méretjelölések

Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján

Szabásminta készítése, másolása

Terítés, felfektetés, szabás

Kiszabott alkatrészek összeállítása műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

Gépek biztonságtechnikája

Védőeszközök fajtái

szakmai készségek:

Kézi varrás és szabászati eszközeinek használata

Gépi szabászat eszközeinek használata

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése

Varróautomata gépek használata, működtetése

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

116. A Fehérnemű készítése és értékesítése megnevezésű, 10116-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alsóruházati cikkeket készít: női alsó, melltartó, body, férfi alsónadrág, kombiné, atléta

Hálóruházati cikkeket készít: pizsama, hálóing, köntös

Felsőruházati cikkeket készít: blúz, ing

Sportruházati cikkeket készít: fürdőruha, sportöltözet, szabadidőruha

Kiválasztja az anyagot és kelléket

Betartja a munkavédelemre és a munkabiztonságra vonatkozó előírásokat

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat

Vállalkozást üzemeltet

Konzultál a megrendelővel

Árkalkulációt készít, árat ajánl

Betartja a pénztárkezelés és számlaadás kötelezettségének szabályait

Marketing munkát végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Alsóruházati cikktechnológia

Hálóruházati cikktechnológia

Ing, blúz cikktechnológia

Sportruházat cikktechnológia

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

Gépek biztonságtechnikája

Védőeszközök fajtái

Félkész- és késztermékek minőségi követelményei

Vállalkozási ismeretek

szakmai készségek:

Szegővarrógépek használata, működtetése

Varróautomata gépek használata, működtetése

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése

Fedőző- és láncöltésű varrógépek használata, működtetése

Kiegészítő berendezések, apparátok használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Gyakorlatias feladatértelmezés

117. A Kötöttáru összeállítása megnevezésű, 10117-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Pólót készít

Nadrágot készít

Mellényt készít

Pulóvert készít

Kabátot készít

Ruhát készít

Szoknyát készít

Sapkát-sálat készít

Kesztyűt készít

Javító szolgáltatást végez

Varrást, szakadást, záródásokat javít

Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kötött pulóver cikktechnológia

Kötött mellény cikktechnológia

Kötött kabát cikktechnológia

Kötött ruha cikktechnológia

Kötött szoknya cikktechnológia

Kötött sapka cikktechnológia

Kötött sál cikktechnológia

Kötött kesztyű cikktechnológia

Kötött gyermeknadrág cikktechnológia

Végben kötött kelméből szabott póló cikktechnológia

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

Gépek biztonságtechnikája

Védőeszközök fajtái

szakmai készségek:

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése

Fedőző- és láncöltésű varrógépek használata, működtetése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Kontroll (ellenőrző képesség)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

118. A Lakástextíliák készítése megnevezésű, 10118-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez

Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket

Kiválasztja a mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból

Elkészíti és kivágja a szabásmintát

Terítékrajzot készít

Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket

Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján

Javító szolgáltatást végez

Varrást, szakadást, záródásokat javít

Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Ágynemű cikktechnológia

Asztalnemű cikktechnológia

Függöny cikktechnológia

Díszpárna cikktechnológia

Ágytakaró cikktechnológia

Konyhai textília cikktechnológia

Háztartási törlő cikktechnológia

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

Gépek biztonságtechnikája

Védőeszközök fajtái

szakmai készségek:

Kézi varrás és szabászati eszközeinek használata

Gépi szabászat eszközeinek használata

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése

Varróautomata gépek használata, működtetése

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Pontosság

Tapintás

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Kreativitás ötletgazdagság

Módszeres munkavégzés

119. A Férfiruhák készítése és értékesítése megnevezésű, 10119-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elkészíti a férfiruhák munkaműveleteit

Nadrágot készít

Zakót készít

Mellényt készít

Átmeneti kabátot készít

Télikabátot készít

Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat

Vállalkozást üzemeltet

Konzultál a megrendelővel

Árkalkulációt készít, árat ajánl

Betartja a pénztárkezelés és számlaadás kötelezettségének szabályait

Marketing munkát végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Férfiruhák munkaműveletei

Férfinadrág cikktechnológia

Férfizakó cikktechnológia

Férfimellény cikktechnológia

Férfiing cikktechnológia

Férfi átmeneti kabát cikktechnológia

Férfitélikabát cikktechnológia

Vállalkozási ismeretek

szakmai készségek:

Kézi varrás és szabászati eszközeinek használata

Gépi szabászat eszközeinek használata

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése

Varróautomata gépek használata, működtetése

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Pontosság

Tapintás

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Kreativitás ötletgazdagság

Módszeres munkavégzés

120. A Női ruhák készítése és értékesítése megnevezésű, 10120-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elkészíti a női ruhák munkaműveleteit

Szoknyát készít

Blúzt készít

Nadrágot készít

Mellényt készít

Raglánujjú ruhát készít

Japánujjú ruhát készít

Kosztümkabátot készít

Kabátot készít

Elkészíti a ruhák díszítését

Betartja a munkavédelemre és munkabiztonságra vonatkozó előírásokat

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat

Vállalkozást üzemeltet

Konzultál a megrendelővel

Árkalkulációt készít, árat ajánl

Betartja a pénztárkezelés és számlaadás kötelezettségének szabályait

Marketing munkát végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Női ruhák munkaműveletei

Női szoknya cikktechnológia

Női blúz cikktechnológia

Női nadrág cikktechnológia

Női mellény cikktechnológia

Női ruha cikktechnológia

Női kosztüm cikktechnológia

Női kabát cikktechnológia

Vállalkozási ismeretek

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Rajzi ábrák készítése, értelmezése, rajzi eszközök használata

Kézi és gépi szabászati eszközök használata

Kézi varrás eszközeinek használata

Ruhaipari varrógépek, varróautomaták, ragasztó- és vasalóberendezések használata, működtetése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Megbízhatóság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Logikus gondolkodás

Következtetési képesség

121. A Szabás előkészítés megnevezésű, 10121-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Anyagnormát számol

Gazdaságosságot számol

Anyagot, kelléket utalványoz

Nyersáruraktár kialakítását meghatároz

Nyersáru-raktározási feladatokat végez

Nyersáruraktárban alkalmazott gépeket, berendezéseket, programokat, eszközöket használ

Nyersáru-raktározási folyamatot szervez

Teríték-előkészítést és terítéstechnológiát meghatároz

Szabástechnológiai módot meghatároz

Ragasztás-technológiai módot meghatároz

Szabászati munkafolyamatot szervez

Gyártáselőkészítési-szabászati munkafolyamatot szervez

Betartja és betartatja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat

Rendet és tisztaságot tart és tartat a munkaterületen

Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Anyagnorma számítás

Gazdaságossági számítás

Anyag- és kellékutalványozás

A raktározás szempontjai

Raktározási feladatok

Nyersáruraktár gépei, berendezései, programok, eszközök használata

Nyersáru-raktározási munkafolyamat szervezése

Teríték-előkészítés és terítési utasítás

Szabászati utasítás

Ragasztási utasítás

Szabászati munkafolyamat menete

Gyártáselőkészítési-szabászati munkafolyamat szervezése

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

Gépek biztonságtechnikája

Védőeszközök fajtái

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszéd megfelelő alkalmazása

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Áttekintő képesség

Numerikus gondolkodás

122. A Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták megnevezésű, 10122-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elemzi a minta vagy mintadarab alapanyag-összetételét

Megállapítja a fonal vagy cérna fajtáját és minőségét

Megállapítja a textília előállítási módját és minőségét

Megállapítja a fonal, varrócérna jellemzőit

Dokumentálja a vizsgálati eredményeket

Adatokat szolgáltat a gyártmánytervezéshez és a minőségbiztosításhoz

Előírja a nyersanyag-összetételt, feldolgozási módot

Kiválasztja a megfelelő textíliát és kelléket

Meghatározza az anyagok összedolgozhatóságát

Megadja az anyagok százalékos összetételét

Kezelési útmutatót készít a felhasznált alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szálasanyagok tulajdonságai

Szálasanyagok felhasználási területei

Laboratóriumi vizsgálati módszerek

Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői

Szövetek, kelmék fajtái és tulajdonságai

Műbőrök fajtái és jellemzői

Nemszőtt textíliák változatai és felhasználási területei

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei

Kezelési útmutató jelképrendszere

Kémiai vegyületek rendszere

Vegyszerek alkalmazásának előírásai

Segédanyagok fajtái és alkalmazásának lehetőségei

Kellékek fajtái, jellemzői, az összedolgozhatóság feltételei

szakmai készségek:

Mérő műszerek használata, mennyiségérzék

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség,

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése

"Kezelési" jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Szaglás

Tapintás

Felismerés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kontroll (ellenőrző képesség)

Gyakorlatias feladatértelmezés

123. A Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a ruhaiparban megnevezésű, 10123-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A termékre vonatkozó információkat gyűjt: anyag, kellék, fazon, technológia, méret, testalkat, gép

Elkészíti a középméretű alapmintát

Kimodellezi az alkatrészeket

Elkészíti a szabásmintát

Felfektetési rajzot készít

Kiszabja a mintadarabot

Elkészíti az alkatrészeket

Összeállítja az alkatrészeket

Elvégzi a befejező műveleteket

Minőségellenőrzést végez

Korrigálja a megvarrt mintadarab hibáit

Műszaki rajzsorozatot készít

Sablonokat készít

Műszaki leírást készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A textilfajták feldolgozhatósági jellemzői

Ruházati kellékek fajtái, tulajdonságai

Ragasztóanyagok, ragasztóbevonatos közbélések fajtái és tulajdonságai

A ruházattal szemben támasztott követelmények

Az öltözékek fajtái, formaváltozatai

Színek, minták hatásai

Méretek és mérettáblázatok fajtái, jellemzői

Testalkattípusok fajtái, jellemzői

Alapszerkesztések

Modellezés

Szabásminta kialakítása

Szerkesztő-modellező programok, eszközök

Műszaki rajzsorozat készítésének menete

Szabásminták fajtái, készítése és felhasználási területei

A műszaki leírás tartalma

A felfektetés módjai, szempontjai

A felfektetés munkafolyamata

Gyártás előkészítő programok, gépek, eszközök

A dokumentációk fajtái

A dokumentálás módjai

A minőségellenőrzés területei

A minőségellenőrzés módjai

Varrat- és varrástípusok készítése és felhasználása

Vasalási módok és vasalási műveletek alkalmazása

Előkészítési műveletek készítése és felhasználása

Összeállító műveletek készítése és felhasználás

Befejező műveletek készítése és felhasználása

Termékek összeállítási sorrendje

Ruhaipari gépek, berendezések eszközök biztonságos használata

Vizsgálati szabványok

Minősítő szabványok

szakmai készségek:

Ruhaipari tervező programok

Szakmai nyelv megértése és használata

Szakmai méretszámok értelmezése

Rajzi ábrák készítése, értelmezése

Technikai és technológiai eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Önállóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Figyelemösszpontosítás

Áttekintőképesség

Kontroll (ellenőrzőképesség)

124. A Varrodai gyártástechnológia, gyártásszervezés és minőségellenőrzés megnevezésű, 10124-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gyártási utasítást készít

Műveleti sorrendet készít

Műveleti utasítást készít

Meghatározza a gép és eszköz szükségletet

Munkanormát számol

Varrodai-befejező munkafolyamatot szervez

Beérkező alapanyagokat és kellékeket ellenőriz

Minőségellenőrzési utasítást határoz meg

Termék- és technológiai folyamat ellenőrzést végez

Ellenőrző méréseket végez

Mérőeszközöket használ

Gyártási minőséget és kiszállítást ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Varrástechnológia és ábrázolás

Vasalástechnológia

Hegesztés- és ragasztás technológia

A műveleti sorrend tartalma

Cikktechnológia

Rajzoló programok használata

Varrógépek, berendezések, eszközök

Vasalógépek, berendezések, eszközök

Gyártásszervezés és a szervezést befolyásoló tényezők

Anyagmozgatás

Szalagszervezési módok

Munkahelyszervezés

Munkanorma-készítés

Elemzési, gazdaságossági számítás

A dokumentációk fajtái, módjai

A minőség-ellenőrzés területei, módjai

Minőségirányítással kapcsolatos fogalmak

Könnyűipari szabványrendszerek felépítése

Termék ellenőrzési módszerek

Mérések és vizsgálatok előírásai

Minőségügyi rendszer dokumentumai

szakmai készségek:

Szakmai nyelv megértése és használata

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Ruhaipari ábrák értelmezése, készítése

Mennyiségérzék

Mérőműszerek használat

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Szervezőkészség

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Tömör fogalmazás készsége

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Problémaelemzés, -feltárás

125. A Textilipari próbagyártás megnevezésű, 10125-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja az üzem területére, és a gépekre vonatkozó munka és tűzvédelmi utasításokat

Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket

Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat

Biztonságosan használja a kéziszerszámokat

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat

Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait

Fonalat gyárt

Fonalat cérnáz

Szintetikus filamentet terjedelmesít

Szövetet gyárt

Kötött kelmét készít

Kikészíti a kelmét

Színezi a textíliát

Színnyomással mintázza a kelmét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

Gépek biztonságtechnikája

Védőeszközök fajtái

Tűzoltó készülékek működése

Hulladékkezelési előírások

Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai

Anyagmozgatás és tárolás előírásai

Fonási alapelv

Fonási eljárások műveletei

Sodratadási módok

Terjedelmesítési eljárások fajtái

Kikészítési eljárások

Előkészítő műveletek

Szövési módok

Láncfonal mozgatási lehetőségek

Vetülékfonal beviteli módok

Mintázási lehetőségek

Kikészítési eljárások fajtái

Színnyomó eljárások

Szemképzési módok

Idomozási módok

Mintázási lehetőségek

Színezési módok

Kezelési eljárások

szakmai készségek:

Tűz- és baleset megelőzési jelképek, színjelölések értelmezése

Szakmai nyelvi íráskészség

Szakmai nyelvű olvasott, hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Kötésrajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Tömör fogalmazás készsége

Kezdeményezőkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

126. A Textilipari termékek minősítése megnevezésű, 10126-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bevizsgálja az alapanyagot

Megvizsgálja a végterméket

Fonal- és cérnajellemzőket vizsgál

Szövetek, kelmék műszaki jellemzőit méri

Viselési, kezelési vizsgálatokat végez

A feltárt hibákat javíttatja

Osztályba sorolja a terméket

Tanúsítványt állít ki a termékről

Megállapítja a szálasanyag nedvességtartalmát

Beérkező alapanyagokat és kellékek ellenőriz

Minőségellenőrzési utasítást határoz meg

Termék- és technológiai folyamat ellenőrzést végez

Ellenőrző méréseket végez

Mérőeszközöket használ

Gyártási minőséget és kiszállítást ellenőriz

Kiszámolja a kereskedelmi tömeget

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kezelési jelképek

Szálfelismerési módok

Mechanikai vizsgálati módszerek

Oldószerek fajtái

Értékelési módszerek

Minőségi jellemzők

Laborműszerek fajtái

Sodrat jellemzők

Fonalfajták jellegzetességei

Alap- és levezetett kötések jellemzői

Többfonalrendszerű szövetek jellemzői

Szövetjellemzők vizsgálati módszerei

Műszaki jellemzők számítási módszerei

Kelmeelemzés műveleti sorrendje

Vetülékrendszerű kelmék jellemzői, tulajdonságai

Láncrendszerű kelmék jellemzői, tulajdonságai

Kezelési vizsgálati módszerek

Vizsgálati szabványok

Termékellenőrzési módok

Vizsgáló eszközök, műszerek fajtái

Minősítő szabványok

Dokumentumok fajtái

Mérésügyi szabványok

Minőségirányítással kapcsolatos fogalmak

Könnyűipari szabványrendszerek felépítése

Termék ellenőrzési módszerek

Mérések és vizsgálatok előírásai

Minőségügyi rendszer dokumentumai

szakmai készségek:

Szakmai nyelvi íráskészség

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Laboratóriumi mérőműszerek használata

Kezelési jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Határozottság

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Okok feltárása Áttekintő képesség

127. A Textiliparban alkalmazott anyagfajták megnevezésű, 10127-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jellemzi a textiliparban alkalmazott szálasanyagok tulajdonságait

Jellemzi a textiliparban alkalmazott szálasanyagok felhasználási lehetőségeit

Figyelemmel kíséri a legújabb fejlesztésű szálasanyagokat, fonalakat

Megállapítja a fonal vagy cérna előállítási módját és minőségét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szálasanyagok tulajdonságai

Szálasanyagok felhasználási területei

Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői

Kémiai vegyületek rendszere

szakmai készségek:

Mennyiségérzék

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség

Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Problémaelemzés, -feltárás

128. A Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés megnevezésű, 10128-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Részt vesz új textíliák kifejlesztésében

Szálasanyag manipulációt készít

Fonalat, cérnát kiválaszt

Kötésmintát szerkeszt

Kikészítési eljárásokat előír

Színmintát kiválaszt

Textiltechnológiai utasítást készít

Alapanyagot meghatároz

Gépi műveleteket megjelöl

Műszaki paramétereket előír

Gépi kapacitást számol

Műveleti sorrendet készít

Meghatározza a gép és eszköz szükségletet

Munkanormát számol

Folyamatot szervez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Feldolgozhatóság feltételei

Kezelési jelképek

Szövetszerkezet alapfogalmai

Szövés műszaki rajz előírásai

Alap- és levezetett kötések jellemzői

Többfonalrendszerű szövetek jellemzői

Jacquard szövetek jellemzői

Kelmék ábrázolási módjai

Kelmeelemzés műveleti sorrendje

Vetülékrendszerű kelmék jellemzői, tulajdonságai

Láncrendszerű kelmék jellemzői, tulajdonságai

Kelmetervezési módszerek

Mintázási lehetőségek

Kikészítési eljárások fajtái

Színnyomó eljárások

Színezési módok

Fonási eljárások műveletei

Sodratadási módok

Lánc, és vetülékelőkészítő műveletek

Szövési módok

Láncfonal mozgatási lehetőségek

Vetülékfonal beviteli módok

Mintázási lehetőségek

Kötött kelmék előállítási módok

Idomozási módok

Terjedelmesítési eljárások fajtái

Textilipari gépek műszaki adatai

Termelésszámítási képletek

Folyamat-szervezési módszerek

Munkanorma számítási módszerek

szakmai készségek:

Textilipari tervező programok

Szakmai nyelvi íráskészség

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Kötésrajz olvasása, értelmezése, készítése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Új ötletek, megoldások kipróbálása

129. A Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek szabása, előkészítése megnevezésű, 10129-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkatrészeket szab

Alkatrészt előkészít

Alkatrészek széleit, felületét vékonyítja

Alkatrészek felületét kierősíti

Alkatrészek széleit megmunkálja

Alkatrészek felületét díszíti

Terítékrajzot, szabástervet készít

Műszaki leírást készít

Anyagnormát számol

Kelléket megjelöl

Anyagot, kelléket utalványoz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A bőrdíszmű termékek alkatrészeinek funkciói, méreteinek jellemzői

A cipőipari termékek alkatrészeinek funkciói, méretük jellemzői

A kesztyűipari termékek alkatrészeinek funkciói, méreteinek jellemzői

A szőrmeipari termékek alkatrészeinek funkciói és méreteinek jellemzői

Bőrdíszmű termék előkészítési műveletek folyamata

Lábbeli előkészítési műveletek folyamata

Szőrmekonfekció előkészítési műveletek folyamata

Kesztyű előkészítési műveletek folyamata

Bőrfeldolgozó ipari gépek, berendezések és eszközök balesetmentes kezelése

Környezetvédelmi szabályok betartása

A szabandó anyagok tulajdonságai

Természetes bőr szabásrendszerei

Terítékanyagok szabásrendszerei

Táblásáruk szabásrendszerei

Alkatrészek vékonyításának jellemzői, alkalmazási területei

Alkatrészek felületi kierősítési technológiái

Szélmegmunkálási módok

Díszítési technikák

Alkatrészek összeerősítésének technológiái

Terítékrajz készítése

Szabástervek készítése

Anyagnorma számítások

Műszaki leírások készítése

A gyártáshoz szükséges kellékek, segédanyagok kiválasztásának szempontjai

szakmai készségek:

Szakmai nyelv alkalmazása

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Bőrfeldolgozó ipari ábrák olvasása, értelmezése, készítése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség Logikus gondolkodás

130. A Bőriparban alkalmazott anyagfajták megnevezésű, 10130-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elemzi a minta vagy mintadarab alapanyag-összetételét

Megállapítja a fonal vagy cérna előállítási módját, fajtáját és minőségét

Megállapítja a szövet vagy kelme előállítási módját és minőségét

Vizsgálja a bőrök, műbőrök és szőrmék minőségét

Megállapítja a varrócérna, ragasztó jellemzőit

Dokumentálja a vizsgálati eredményeket

Adatokat szolgáltat a gyártmánytervezéshez és a minőségbiztosításhoz

Előírja a nyersanyag-összetételt, feldolgozási módot

Kiválasztja a megfelelő lapkelmét, bőrt, szőrmét és kelléket

Meghatározza az anyagok összedolgozhatóságát

Kiválasztja a megfelelő összeerősítő módokat (mechanikai, vegyi)

Kiszámolja az anyag és kellékszükségletet

Megadja az anyagok százalékos összetételét

Kezelési útmutatót készít a felhasznált alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szálasanyagok tulajdonságai

Szálasanyagok felhasználási területei

Nyersbőrök tulajdonságai

Bőrök felhasználási területei

Szőrmék jellemzői

Szőrmék felhasználási területei

Laboratóriumi vizsgálati módszerek

Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői

Kelmék fajtái és tulajdonságaik

Bőrök fajtái és jellegzetességeik

Műszőrmék változatai és felhasználási területei

Faanyagok és papír jellemzői

Faanyagok és papír felhasználási területei

Fémanyagok jellemzői

Fémanyagok felhasználási területei

Műanyagok és műbőrök jellemzői

Műanyagok és műbőrök felhasználási területei

Gumianyagok jellemzői

Gumianyagok felhasználási területei

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei

Kezelési útmutató jelképrendszere

Kémiai vegyületek rendszere

Vegyszerek alkalmazásának előírásai

Segédanyagok fajtái és alkalmazásának lehetőségei

Ragasztók fajtái és alkalmazási területei

Kellékek fajtái és jellemzői

szakmai készségek:

Mérő műszerek használata

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése

"Kezelési" jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Felismerés

Szaglás

Tapintás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Gyakorlatias feladatértelmezés

131. Az Informatika alkalmazása a könnyűipari termelésirányításban megnevezésű, 10131-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kiszámolja a szükséges alapanyag mennyiséget

Figyelemmel kíséri a gépek, eszközök állapotát, alkatrész felhasználását

Részt vesz a termelési folyamat felügyeletében

Kooperál, kapcsolatot tart a termelőegységekkel

Információt cserél a minőségellenőrökkel

Összegyűjti a beérkező termelési adatokat

Az adatokat adatbázisba rögzíti

Statisztikát készít a termelési adatokból

Együttműködik a hálózatkezelő rendszergazdával

Részt vesz az arra alkalmas gépek, berendezések hálózatba illesztésében Informatikai eszközöket használ

Terméktervezéshez, minőségellenőrzéshez speciális szoftvereket, mérőeszközöket használ

CAD/CAM technológiát alkalmaz

Felügyeli a számítógéppel támogatott termelésirányítást

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szervezési módszerek

Kommunikációs formák

Vezetési stílusok

Személyes adottságok felismerési lehetőségei

Ábrázolási módok

Műszaki ábrázolás és méretmegadás szabályai

Gépelemek jelképei

Mechanikai jellemzői

Hajtóművek, irányváltók jellemzői

Gépek szerkezeti elemei

Vezérlések jellemzői

Szabályozási módok

Laboratóriumi vizsgálati módszerek

Statisztikai módszerek

Folyamat-tervezés szempontjai

Termék ellenőrzési módszerek

IT alapismeretek

Hálózatokon való kommunikálás

PC és a perifériák jellemzői

Szoftverek fajtái

Könnyűipari tervező programok

Hálózatokon való kommunikálás

szakmai készségek:

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség

Szakmai nyelvű beszédkészség

Műszaki rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Problémaelemzés, -feltárás

132. A Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban megnevezésű, 10132-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bőrdíszmű, lábbeli, kesztyű és szűcsipari terméket tervez

Információt gyűjt a tervező munkához: anyag, kellék, forma, méret, technológia, gép

Alapmintát, szabásmintát készít, szerkeszt, modellez

Bőrdíszmű termék dolgozómintákat szerkeszt és készít

Lábbeli alkatrészmintákat, sorozatokat szerkeszti és készíti

Kesztyű alkatrészmintákat, sorozatokat szerkeszti és készíti

Szőrmekonfekció alkatrészmintákat, sorozatokat szerkeszti és készíti

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A divat, az esztétika, a funkció és a forma, fogalma, kapcsolata

Színelméleti fogalmak, színek, színdinamika, kontraszthatások

Kollekciótervezés folyamata

Divat- és viselettörténet

Anatómia, az emberi test méretei

A méretvétel módjai, mérettáblák és alkalmazásuk

Bőrdíszműtermék dolgozóminták szerkesztése és készítése

Lábbeli alkatrészminták, sorozatok szerkesztése és készítése

Kesztyű alkatrészminták, sorozatok szerkesztése és készítése

Szőrmekonfekció alkatrészminták, sorozatok szerkesztése és készítése

A bőrdíszmű termékek alkatrészeinek funkciói, méreteinek jellemzői

A cipőipari termékek alkatrészeinek funkciói, méretük jellemzői

A kesztyűipari termékek alkatrészeinek funkciói, méreteinek jellemzői

A szőrmeipari termékek alkatrészeinek funkciói és méreteinek jellemzői

Mintadarab készítés technikája

Előkészítő, összeállító és befejező műveletek

Bőrfeldolgozó ipari gépek, berendezések, eszközök biztonságos használata

szakmai készségek:

Bőripari tervező programok alkalmazása

Olvasott szakmai szöveg megértése

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Bőrfeldolgozó ipari ábrák olvasása, értelmezése, készítése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Logikus gondolkodás

Kontroll (ellenőrzőképesség)

133. A Bőrfeldolgozó ipari gyártástechnológia, gyártásszervezés és minőségellenőrzés megnevezésű, 1013312 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Egyszerű mintadarabot készít

Gyártási utasítást készít

Műveleti sorrendet készít

Műveleti utasítást készít

Meghatározza a gép és eszközigényt

Munkanormát számol

Nyers- és készáru-raktározási munkát szervez

Megismeri a szervezési folyamatokat

Szabászati munkát szervez

Előkészítő munkát szervez

Alkatrészeket összeerősít mechanikai, vegyi és kombinált technológiával

Megvizsgálja a végterméket

A feltárt hibákat javíttatja

Viselési, kezelési vizsgálatokat végez

Alap-, segéd- és kellékanyag jellemzőket vizsgál

Kényelmi és higiéniai tulajdonságokat vizsgál

Bőrdíszmű, lábbeli, kesztyű, szűcsipari termékek tartósságát vizsgálja

Minőségellenőrzést végez

Osztályba sorolja a terméket

Tanúsítványt állít ki a termékről

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gyártási utasítások készítése

Előkészítő, összeállító és befejező műveletek

Alkatrész összeállítási technológiák

Gyártás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök használata

Bőrfeldolgozó-ipari technológiák

Szabászati technológia

Az előkészítés technológiája

A bőrdíszmű termékek készítésének technológiája

A lábbeli gyártástechnológiája

A kesztyűgyártás technológiája

A szőrmekonfekció készítésének technológiája

Befejező és kikészítő technológiák

Munkaszervezési módok

Munkahelyszervezés

Munkanorma készítés

Elemzési, gazdaságossági számítások

Anyag, késztermék vizsgálatok

Mechanikai, vegyi és fiziológiai vizsgálatok

Bőrfeldolgozó ipari gépek, berendezések és eszközök balesetmentes kezelése

Környezetvédelmi szabályok betartása

Minőség-ellenőrzés módjai

Minőségirányítással kapcsolatos fogalmak

Termékellenőrzési módszerek

Mérések és vizsgálatok előírásai

Minőségügyi rendszer dokumentumai

szakmai készségek:

Szakmai nyelv alkalmazása

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Bőrfeldolgozó ipari ábrák olvasása, értelmezése, készítése

Mérőműszerek és mérőeszközök használata

Kezelési jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Döntésképesség

Precizitás

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerező képesség

Kontroll (ellenőrzőképesség)

134. A Gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban megnevezésű, 10134-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Nyers- és készáru raktározási munkát szervez

Meghatározza a gép és eszköz szükségletet

Beérkező alapanyagokat és kellékeket ellenőriz

Meghatározza a gyártási folyamatot és utasítást készít

Munkanormát számol

Mérőeszközöket használ

Betartja és betartatja a biztonságos munkavégzésre és környezetvédelemre vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gyártásszervezés és a szervezést befolyásoló tényezők

Anyagmozgatás

Raktározás szempontjai

Szervezési módok

Munkahelyszervezés

Munkanorma-készítés

Elemzési, gazdaságossági számítás

A dokumentációk fajtái, módjai

Munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok

szakmai készségek:

Szakmai nyelv megértése és használata

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Kontroll (ellenőrzőképesség)

135. A Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták és vizsgálati módszerek megnevezésű, 10135-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jellemzi a könnyűiparban alkalmazott szálasanyagok tulajdonságait

Jellemzi a könnyűiparban alkalmazott szálasanyagok felhasználási lehetőségeit

Jellemzi a könnyűiparban alkalmazott anyagok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit

Megállapítja a fonal vagy cérna előállítási módját, minőségét és jellemzőit

Kezelési útmutatót készít a könnyűiparban felhasznált alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szálasanyagok tulajdonságai

Szálasanyagok felhasználási területei

Laboratóriumi vizsgálati módszerek

Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői

Szövetek, kelmék, bőrök fajtái és tulajdonságai

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei

Kezelési útmutató jelképrendszere

szakmai készségek:

Mérő műszerek használata, mennyiségérzék

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség,

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése

"Kezelési" jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Szaglás

Tapintás

Felismerés Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

136. A Banki piac termékeinek értékesítése megnevezésű, 10136-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betételhelyezést segít, betétkonstrukciókkal kapcsolatos tájékoztatást ad

Lekötési megbízást fogad, ellenőrzi a lekötendő összeget

Ügyfélazonosítást (személyazonosítást) végez, pénzmosással kapcsolatos ügyintézést folytat

Bankkártyával kapcsolatos tevékenységet lát el (rendel, kiad, visszavesz), kártyaletiltást fogad és továbbít, megszemélyesített bankkártyát és PIN kód borítékot kezel

Elektronikus banki szolgáltatás iránti igényt fogad és továbbít, vagy teljesít

Ellátja a folyószámlahitel igénylésével kapcsolatos feladatokat

Pénzt/értéket kezel, pénzszállítámányt vesz át és ad ki, forintpénztárosi, pénz- és értékkezelői, valamint értéktárosi feladatokat lát el

Pénzforgalmat bonyolít, hatósági átutalást és átutalási végzést kezel

Nyitási és napi ügyintézési feladatokat végez, be/kifizetési bizonylatokat utalványoz

GIRO anyagot fogad, VIBER-t kezel

Aktív bankműveleteket végez standardizált banki termékekkel, és kapcsolódó feladatokat lát el

Elvégzi az ügyfélminősítést, valamint az ügylet (követelés) minősítését, elsődleges kockázat elbírálást végez, cenzúra előkészítést végez.

KHR, cégbírósági, NAV adatbázisból, belső banki listákról lekérdez

Szerződést, szerződéskötést előkészít, egyeztet a közjegyzővel

Lakossági, vállalkozói hitel folyósítását előkészíti, elvégzi a folyósítás előtti feltételek teljesülésének ellenőrzését.

Hitelszámlát nyit és kezel, hitelügyletet lezár

Monitorozási tevékenységet lát el, felveszi a kapcsolatot a hátralékos ügyféllel

Árfolyamot frissít, devizaátutalást kezel

Megbízásokat vesz át, ellenőriz, rögzít.

Hiánypótlásra szólít fel, ha ez az ügylet lebonyolításához szükséges

Adatokat ad át a főkönyvi könyveléshez

Elvégzi az időszakos zárásokat, jelentéseket, statisztikákat készít, törzsadatot karbantart

Váltót, csekket kezel

Okmány ellenőrzést, személyazonosítást és aláírásvizsgálatot végez

Piackutatásban részt vesz, levelezést folytat, igazolásokat készít, hatósági megkeresésekre válaszol, bankinfókat ad

Tájékoztatást ad a termékekről.

Átadja az ügyfeleknek a termékleírásokat, és segíti értelmezni az abban foglalt termékjellemzőket

Összehasonlítja az ügyfelek számára a hasonló funkciójú termékek előnyeit és hátrányait, segíti a jogi értelmezését a különbségeknek

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A magyar bankrendszer felépítése, a hitelintézetek feladatai

A hitelintézeti törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

A hitelintézeti törvényben meghatározott intézményi struktúra

A bank alapvető tevékenységei, alapvető banki termékek

A bankok üzletszabályzatának és általános szerződési feltételeinek felépítése és tartalma

A fogyasztóvédelem (célok, intézmények.), ügyfél-tájékoztatási kötelezettségek (Bázel II és III.)

Banktitok és üzleti titok

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának fogalma, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó szabályok

A betétvédelem magyarországi feltételei, az OBA szerepe

Pénzforgalmi szolgáltatások.

Fizetési módok.

Készpénzfizetés és a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök

A fizetési számla (pénzforgalmi számla, lakossági fizetési számla).

A fizetési számla tranzakciói.

A fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatások

Forint valódiságvizsgálata és forgalomképességének vizsgálata a jegybanki rendelkezés alapján

Hamisgyanús és forgalomképtelen bankjegy és érme kezelése.

Forint címletváltás a jegybanki előírások szerint

Értéktároló eszközök elvi működése, kulcs és kód kezelési eljárások

Bankkártya szolgáltatások.

Elektronikus banki szolgáltatások

Banki megtakarítási termékek (betétek, betéti okiratok) fő jellemzői

A devizaárfolyam, az árfolyamkockázat

A deviza alapú hitel és betéti termékek jellegzetességei

Lakossági és kisvállalkozói hitelezés

A bankhitel, mint finanszírozási mód.

Jelentősebb banki hiteltípusok, hitelfajták.

A bank hitelezési kockázatai és ezek kezelése

A bankban elérhető különféle lakossági hiteltípusok (fogyasztási hitel, lombardhitel, folyószámlahitel, lakásvásárlási hitel stb.)

Az igénybe vett hitelekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb teendők

A vállalkozások pénzügyi-gazdasági értékelésénél használatos gyakoribb technikák, és ezek alkalmazása a kisvállalkozások esetében

Az adósminősítési rendszerek fő jellemzői, egy adott adósminősítési rendszer szakszerű alkalmazása egy kisvállalkozás esetében

A lakossági hitelezésben alkalmazott scoring-technikák

A limit-meghatározás alapelvei

Hitelkérelem befogadása.

A banki hitelezési folyamat egyes lépései, a hiteldíj-számítás módszere, hiteladminisztráció

Hitelbiztosítékok fajtái, egy adott hitelkérelemhez felajánlott biztosítékok értelmezése

Hiteltörlesztési tervek készítése

szakmai készségek:

Célszoftverek készségszintű alkalmazása (nyilvántartási, elszámolási, számviteli rendszerek)

Jogszabály-alkalmazás készsége

Szakmai kommunikáció

Pénzügyi- matematikai számításokban való jártasság

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Precizitás

Türelmesség

Társas kompetenciák:

Hatékony kérdezés készsége

Kapcsolatteremtő készség

Konfliktuskerülő készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

137. A Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció megnevezésű, 10137-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tudatosan és hatékonyan kommunikál

Tárgyalási, konfliktuskezelési technikákat alkalmaz

Hatékony pénzügyi és befektetési szolgáltatási vonatkozású prezentációt tervez és tart

Szakmailag is megalapozott kifogáskezelési és meggyőzési technikákat alkalmaz banki és befektetési területen

Alkalmazza a vállalati kommunikációs protokollt

Időgazdálkodást folytat, időtervet készít

Tevékenységet elemez

Önszervezési technikákat alkalmaz

Banki, befektetési területen ügyfélkapcsolatot épít és ápol

Banki, befektetési ügyfelet értékel, az ügyfél kockázatvállalási képességét mérlegel

Tárgyalási tervet készít

A banki és befektetési termék tulajdonságainak feltárásával annak megvásárlására ösztönöz

Kezeli a banki és befektetési ügyfelek kifogásait

Fenntartja a banki és befektetési ügyfélkapcsolatot

Saját területén marketingtevékenységet folytat

Megkülönbözteti az általános és a speciális marketinget

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kommunikációs csatornák

Hatékony kommunikáció banki és befektetési termékek, szolgáltatások vonatkozásában

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák

Üzleti protokoll szabályai

Önszervezési, időtervezési technikák

Kapcsolatteremtés, kapcsolatápolás

Prezentációs technikák banki és befektetési termékek, szolgáltatások vonatkozásában

Banki és befektetési termékkel, szolgáltatással kapcsolatos érvelés és kifogáskezelés

Eladási folyamat, eladási technikák

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban

Jogszabály-alkalmazás készsége

Szakmai kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Türelmesség

Rugalmasság

Stressztűrő képesség

Társas kompetenciák:

Hatékony kérdezés készsége

Kapcsolatteremtő készség

Konfliktuskerülő készség

Módszerkompetenciák:

Problémaelemzés, -feltárás

Információgyűjtés

138. A Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok megnevezésű, 10138-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tájékoztatást ad a termékekről

Átadja az ügyfeleknek a termékleírásokat, és segíti értelmezni az abban foglalt termékjellemzőket

Összehasonlítja az ügyfelek számára a hasonló funkciójú termékek előnyeit és hátrányait, segíti a jogi értelmezését a különbségeknek

Hiánypótlásra szólít fel, ha ez az ügylet lebonyolításához szükséges

Bemutatja az általános és különös szerződési feltételeket

Jogi tájékoztatást nyújt és tevékenysége során a jogszabályoknak való megfelelést folyamatosan fenntartja és ellenőrzi

A regiszternek megfelelően azonosítja magát

Tájékozódik az Európai Unió banki, befektetési és biztosítási jogáról

Tájékoztatást ad a fogyasztóvédelemről, a banki, befektetési és biztosítási szerződéssel kapcsolatos jogi kérdésekben

Alkalmazza a vonatkozó biztosítási, adó, társadalombiztosítási, versenyszabályozási jogszabályokat, valamint a jogszabályváltozásokat figyelemmel kíséri

Pontos és jogszerű tájékoztatást nyújt közvetítői státuszáról, képviseleti jogáról, jogi felelősségvállalásáról és a kínált termékekről a jogszabályoknak megfelelően

Betartja a biztosítási szerződésjog szabályait, felismeri a biztosítási szerződés kellékeit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Hitelintézeti törvény és kapcsolódó jogszabályok pénzügyi szolgáltatásokra, termékekre, fogyasztóvédelemre, felelős hitelezésre vonatkozó részeinek ismerete

Prudens bankműködés követelményei a munkavállalóra (információbiztonság, bankbiztonság, compliance, üzleti etika, korrupcióellenesség, social engineering, social networking kezelése banki környezetben)

Hiánypótlásra szólít fel, ha ez az ügylet lebonyolításához szükséges

Hatósági megkeresésekre válaszol, bankinfókat ad

Bankhitel- és kölcsönszerződés ismerete

Garanciaszerződés, kezességi szerződés, zálogjog, engedményezés, kötelezettség-átvállalás[12]

Banki belső szabályzatok

Ingatlan nyilvántartási szabályok, legfontosabb fogalmak

Az egyes társasági formák fő jellemzői

Az értékpapír fogalma, megjelenési formái, kivonása

Az értékpapírok fajtái és összehasonlításuk

Az egyes értékpapírok szabályozási jellemzői[13]

A tőkepiaci és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvények hatálya és főbb szabályai, a tőkepiac szereplői, a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályai

A tőkepiacot szabályozó törvények

pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankra, értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatalára, tőzsdére,[14]

Befektető-védelmi Alapra, egyéb befektető-védelmi intézkedésekre, valamint az elszámoló-házakra vonatkozó előírásai

A bennfentes kereskedelem és a tisztességtelen piac befolyásolás tilalmára vonatkozó szabályok

Az értékpapírszámla, az ügyfélszámla és a tőkeszámla főbb jellemzői

A tőkepiacot szabályozó törvények befektető-védelmi szabályai, befektetési tanácsadási tevékenység nyújtásának szabályai, definíciója, alkalmassági és megfelelőségi tesztek tartalma, alkalmazásuk szabályai

Ajánlattétel, közreműködés a szerződéskötésben

Biztosítási ajánlat kellékei, általános és különös szerződési feltételek

Biztosítási kötelezettség

Szerződésmegszüntetés

Kárrendezési ismeretek

Biztosítási törvény és a Polgári Törvénykönyv biztosítási fejezete

Biztosításügyre vonatkozó adó- és társadalombiztosítási szabályozás

A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók működési környezetét befolyásoló főbb törvényi előírások

Fogyasztóvédelmi szabályokat ismeri és alkalmazza banki, befektetési és biztosítási területen

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályok

Versenytörvény, etikai kódex szerinti működés

Európai uniós banki, befektetési és biztosítási irányelvek

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai kommunikáció

Jogszabály-alkalmazás készsége

Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Precizitás

Önállóság

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Kommunikációs rugalmasság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerekben való gondolkodás

Figyelem összpontosítás

139. A Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése megnevezésű, 10139-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Készpénzváltást végez

Ellenőrzi az átvett (vagy kifizetendő) forint és valuta forgalomképességét és valódiságát

Kiadja a valódi és forgalomképes készpénzt

Kivonja a készpénzfogalomból a hamisgyanús forintot és valutát

Kivonja a készpénzfogalomból a valódi, de nem forgalomképes forintot

Betartja a bankjegyek és érmék forgalmazására vonatkozó jogszabályokat

Alkalmazza a hamisgyanús bankjegyek, valamint érmék kezelésére vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Általános bankjegyismeretek (bankjegypapír és biztonsági elemei, bankjegyek nyomtatása során alkalmazott eljárások, bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemei)

A bankjegyeken lévő biztonsági elemek ellenőrzésének lehetséges módszerei

A bankjegyek ellenőrzésére alkalmas segédeszközök és használatuk

A valódi és hamis bankjegyek felismerése a gyakorlatban

szakmai készségek:

Az ellenőrzéshez használható segédeszközök magabiztos használata

Bankjegyvizsgálati szempontok magabiztos gyakorlati alkalmazása

Kommunikáció idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Látás

Kézügyesség

Önállóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség

Hibakeresés (diagnosztizálás)

140. A Befektetési piac termékeinek értékesítése megnevezésű, 10140-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Fizikai, immobilis és dematerializált értékpapírokat kezel.

Letétkezel és letéti őrzést végez

Befektetési terméket értékesít, befektetési termékről tájékoztatást nyújt

Ügyfél pénzügyi helyzetét, illetve szándékát felméri, alkalmassági tesztet kitöltet az ügyféllel

Ügyfél befektetési ismereteit, tapasztalatait felméri megfelelőségi teszt segítségével

Alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteti az ügyféllel

Értékpapírszámlát nyit, számlaműveletet végez, számlát módosít, vagy megszüntet

Értékpapír-nyilvántartásokat vezet, elszámoló házi, partneri nyilvántartásokkal egyeztet

Megbízásokat fogad le az ügyféltől

Tőzsdei megbízást ad

Nyitási és napi ügyintézési feladatokat végez

Árfolyamot frissít

Kliring zárást végez

Adatokat ad át a főkönyvi könyveléshez

Elvégzi az időszakos zárásokat

Társasági eseményeket követ figyelemmel, arról tájékoztatja az ügyfeleket

Okmány ellenőrzést, személyazonosítást és aláírásvizsgálatot végez

Levelezést folytat

Jelentéseket, statisztikákat készít

Piackutatásban vesz részt

Tájékoztatást ad a termékekről.

Átadja az ügyfeleknek a termékleírásokat, és segíti értelmezni az abban foglalt termékjellemzőket.

Hiánypótlásra szólít fel, ha ez az ügylet lebonyolításához szükséges

Összehasonlítja az ügyfelek számára a hasonló funkciójú termékek előnyeit és hátrányait, segíti a jogi értelmezését a különbségeknek

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

A pénzügyi piacok szerkezete, pénz- és tőkepiaci termékek és műveletek

A befektetési döntések szempontjai (kockázat, likviditás, diverzifikálás, adózás

Befektetési intézményi környezet (kibocsátók, befektetők, közvetítők és felügyelők).

Pénzügyi intézmények, befektetési szolgáltatók, befektetési alapok, biztosítók és nyugdíjpénztárak; a közvetítők jogi státusa, jellemzői

Befektetési tanácsadás.

Az ügyfél pénzügyi helyzetének és befektetési ismeretének felmérése.

Alkalmassági teszt.

Vonatkozó MiFID követelmények

Az ügyfél minősítése, a minősítési kategóriához kapcsolható ügyviteli követelmények, átjárhatóság

Az ügyfél tájékoztatása (megbízás előtt, a minősítés eredményéről, az ügyletkötés után)

Alkalmassági és megfelelőségi tesztek a gyakorlatban

A legjobb végrehajtás: fogalom, kötelező tartalmi elemek

Ügyfélmegbízások kezelése: általános elvek, megbízások összevonása és allokációja, az ügyletek saját számlára történő összegyűjtése és allokációja

Az Áru és Értéktőzsde, valamint a KELER működési elvei, működési szabályai, intézményi felépítése

A befektető-védelem (törvényi biztosítékok és a megfelelő szervezetek tevékenysége) lehetőségei és kötelezettségei.

A BEVA szerepe

Az értékpapírok közgazdasági csoportosítási lehetőségei, az egyes értékpapírok jellemzői

A legjellemzőbb értékpapírok: állampapír, vállalati kötvény, részvény, befektetési jegy hozamszámításának elvei, a termékek hozam és kockázat szerinti összehasonlítása

A portfoliókezelés (egyéni befektetés-kezelés) feladatai

A határidős termékek, azok kockázat és tőkeáttétel szerepe

Pénzügyi alapszámítások: kamatszámítás, nettó jelenérték-számítás, kötvényárfolyamok (nettó, bruttó), részvényárfolyamokból számolt hozamok és szórások

A tőkepiaci és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvények hatálya és főbb szabályai, a tőkepiac szereplői, a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályai

szakmai készségek:

Célszoftverek készségszintű alkalmazása (nyilvántartási, elszámolási, számviteli rendszerek)

Jogszabály-alkalmazás készsége

Szakmai kommunikáció

Pénzügyi- matematikai számításokban való jártasság

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Precizitás

Türelmesség

Társas kompetenciák:

Hatékony kérdezés készsége

Kapcsolatteremtő készség

Konfliktuskerülő készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

141. A Biztosítási piac termékeinek értékesítése megnevezésű, 10141-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tájékoztat a pénzügyi piacokról és intézményrendszerről

Rendszerezi a pénzügyi piacokon elérhető pénzügyi szolgáltatásokat

Pénzügyi szolgáltatásokat értékel megadott szempontok szerint

Kamatot és kamatos-kamatot számít

Jelen- és jövőértéket számol

Hozamot és árfolyamot számol

Pénzügyi szolgáltatásokat biztosítással kombinál

Kockázati és pénzügyi tényezőket azonosít és mér fel

Meglévő biztosítási és befektetési portfóliót rögzít

Pénzügyi tervezés részfeladatait végzi

Tájékoztat az öngondoskodás, előgondoskodás céljáról és rendszeréről

Tájékoztatást ad a pénzügyi tervezés céljáról, alapvető eszközeiről

Felméri az ügyfél életkörülményeit

Ügyfél élethelyzetének megfelelő terméket, termékcsomagot ajánl

Az ügyfél igényeit felméri

Kiegészítő és helyettesítő pénzügyi szolgáltatásokat ismertet és ajánl

Nyugdíjmegoldást javasol az ügyfél számára

Felméri az ügyfelet érintő adózási szempontokat

Azonosítja az ügyfél befektetési céljait és attitűdjét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Pénzügyi intézményrendszer

Pénzforgalmi szabályok

Lakossági pénzügyi termékek, szolgáltatások

Pénzügyi jelentések Befektetések

Személyi pénzügyek tervezési alapjai

Alapvető pénzügyi számítások

Ügyféltájékoztató pénzügyi kimutatások

Pénzügyi tervezés alapműveletei

Statisztikák készítése, értelmezése és alkalmazása

szakmai készségek:

Szakmai kommunikáció

Diagramok, számolóábrák értelmezése

Elemi számolási készség

Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Meggyőző képesség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

142. A Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció megnevezésű, 10142-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tudatosan és hatékonyan kommunikál

Tárgyalási, konfliktuskezelési technikákat alkalmaz

Hatékony biztosítási szolgáltatási vonatkozású prezentációt tervez és tart

Szakmailag is megalapozott kifogáskezelési és meggyőzési technikákat alkalmaz biztosítási területen

Alkalmazza a vállalati kommunikációs protokollt

Időgazdálkodást folytat, időtervet készít

Tevékenységet elemez

Önszervezési technikákat alkalmaz

Biztosítási területen ügyfélkapcsolatot épít és ápol

Biztosítási ügyfelet értékel, az ügyfél kockázatvállalási képességét mérlegeli

Tárgyalási tervet készít

A biztosítási termék tulajdonságainak feltárásával annak megvásárlására ösztönöz

Kezeli a biztosítási ügyfelek kifogásait

Fenntartja a biztosítási ügyfélkapcsolatot

Saját területén marketingtevékenységet folytat

Megkülönbözteti az általános és a speciális marketinget

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kommunikációs csatornák

Hatékony kommunikáció biztosítási termékek, szolgáltatások vonatkozásában

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák

Üzleti protokoll szabályai

Önszervezési, időtervezési technikák

Kapcsolatteremtés, kapcsolatápolás

Prezentációs technikák biztosítási termékek, szolgáltatások vonatkozásában

Biztosítási termékkel, szolgáltatással kapcsolatos érvelés és kifogáskezelés

Eladási folyamat, eladási technikák

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban

Jogszabály-alkalmazás készsége

Szakmai kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Türelmesség

Rugalmasság

Stressztűrő képesség

Társas kompetenciák:

Hatékony kérdezés készsége

Kapcsolatteremtő készség

Konfliktuskerülő készség

Módszerkompetenciák:

Problémaelemzés, -feltárás

Információgyűjtés

143. A Biztosítástechnikai feladatok ellátása megnevezésű, 10143-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ügyfélkapcsolatot épít és ápol.

Ügyféladatbázist kezel.

Ügyfélaktát vezet

Azonosítja a biztosítási szerződés résztvevőit.

Ügyfélazonosítást végez

Biztosítási ajánlatot kezel.

Nyomtatványt tölt ki.

Díjszabás alapján tarifál

Ellenőrzi az ajánlat formai kellékeinek meglétét.

Ellenőrzi a biztosíthatóság feltételeit

Elsődleges kockázatelbírálást végez

Ajánlati hiányt pótol.

Szakértői véleményt szükség szerint bekér/értelmez az ügyfél számára

Felméri a biztosítási igényt, szükségletet azonosít és tervez a biztosítási törvény és felügyeleti ajánlás szerint az ügyfélnek legmegfelelőbb biztosítási védelem kidolgozása céljából.

Az ügyfél szükségletének megfelelő biztosítási fedezeteket és termékeket ajánl

Dokumentálja az igényfelmérést a biztosítási törvény és felügyeleti ajánlás szerint.

Terméket konkrét igénynek megfelelően kezel és a fedezetre javaslatokat tesz

Fedezethiányokat tár fel. Többes biztosítást ismer fel.

Alul- és túlbiztosítást azonosít

Összeveti a társadalombiztosításból, a vállalati, a munkáltató által nyújtott és egyéb fedezeteket a meglévő és szükségesnek ítélt magánbiztosításokkal Biztosítási szerződésdokumentumokat (ajánlatot, kötvényt, számlát, számlaértesítőt, indexértesítőt stb.) továbbít, értelmez, magyaráz

Egyéb biztosítási dokumentumokat ad át (zöldkártya, szerződési feltételek stb.)

Biztosítási szerződés karbantartásában és egyéb állománykezelési feladatokban közreműködik

Változásokat észlel és felmér.

Partneradatot frissít.

Biztosítástechnikai szerződésadatot frissít

Szerződésfelmondást továbbításra átvesz.

Felismeri az ügyfél szerződésmódosítási igényét, kezdeményezi és intézi a változtatást (átdolgozást)

A biztosító vagy biztosításközvetítő ügyviteli szabályzatainak megfelelően jár el

Biztosítási fizetményeket kezel.

Díjfizetést kezdeményez (első díj, rendkívüli díj, hátralék stb.)

Készpénzdíjat vesz át. Jutalékot számol, ellenőriz

Statisztikák (szerzés, törlés, kár/szolgáltatás, állomány, darab, díj, tartalék stb.) készítésében és értelmezésében részt vesz

Biztosításhoz kapcsolt pénzügyi szolgáltatásokat értékesít (ha jogosult).

A kárrendezést támogatja Együttműködik más pénzügyi tanácsadóval keresztértékesítési feladathoz kapcsolható jogosultság alapján

Csoportosítja a biztosítási ágakat, ágazatokat, termékeket és módozatokat

Szakmai szervezetek szabványait, ajánlásait tanulmányozza, értelmezi

A biztosítási piac fejlődését figyelemmel kíséri.

A pénzügyi szolgáltatások fejlődését figyelemmel kíséri

Értelmezi a biztosításban alkalmazott pénzügyi kimutatásokat, így különösen a számlaértesítőket és társaságok pénzügyi adatait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A biztosításközvetítő működése a biztosítási jogszabályok szerint

Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatok kivételével a nem-életbiztosítási ágazatok, termékek, sajátosságok

A személybiztosítás illetve az életbiztosítás és egyéb humán kockázatok ágazatai, termékei, sajátosságai

Veszély, kockázat, kockázatkezelés

Üzleti biztosítás, társadalombiztosítás, előgondoskodás, öngondoskodás

A biztosítás szakmai meghatározásai, kifejezései

A biztosítás előnyei a gazdálkodó szervezetek és az egyén szempontjából

A biztosító kockázatai és kockázatkezelése

A biztosítási piac szereplői és működése

Biztosítási események és fedezetek

Biztosítási ágak, ágazatok, formák és termékek

Biztosítási szerződés életciklusa

Kockázatelbírálás, elsődleges kockázatelbírálás

Kárrendezés

A biztosító szervezeti struktúrái.

A biztosító vezetése

A biztosító pénzügyei

Bankbiztosítás

E-biztosítás

szakmai készségek:

Szakmai kommunikáció

Diagramok, számolóábrák értelmezése

Elemi számolási készség

Numerikus gondolkodás, matematikai készségek

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Prezentációs készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség

Megbízhatóság

144. A Független biztosításközvetítői működés megnevezésű, 10144-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Biztosítási szerződés karbantartásában közreműködik

Az ügyfeleknek megfelelő szerződés-portfóliót adminisztrálja (díj, megújítás stb.)

Elhelyezi a biztosítást és a biztosítókat a pénzügyi szolgáltatók rendszerében

Felhasználja a biztosítási piac szereplőit és termékeit minősítő rendszereket (rating, ranking)

Értelmezi a szolvencia-szabályozás és a tartalékolás alapelveit

A piaci kereslet-kínálat szabályait alkalmazza

Tevékenysége során a jogszabályoknak való megfelelést folyamatosan fenntartja és ellenőrzi

Biztosítási szükséglet alapján ajánlatot készít

Termékcsomagot használ fel, hoz létre biztosítási és pénzügyi termékekből

Alkalmazza az informatikai biztonság szabályait és szabványait

Számítógépes hálózati és telekommunikációs eszközöket önállóan kezel

Alkalmazza az elektronikus kereskedelem, fizetési rendszerek és az e-biztosítás elterjedt folyamatait, szolgáltatásait

Ügyviteli és biztosítástechnikai rendszereket használ

Pénzügyi tervezés, biztosítási törvény és felügyeleti ajánlások szerinti részfeladatait végzi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Rating, ranking

Független biztosításközvetítőkre vonatkozó speciális szabályozás

Etikai kódexek

Ügyfélképviselet

Kockázatmenedzselés

A biztosítók szabályzatainak megfelelő eljárás (jog, ügyvitel)

Szerződés-portfólió adminisztrációja

Biztosítási termékek és biztosítók összehasonlítása

Biztosítást helyettesítő vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatások összehasonlítása

Biztosítás kombinálása más pénzügyi szolgáltatásokkal

A tartalékképzés és a szolvencia-szabályozás alapvető szabályai

Főbb díjkalkulációs elvek

Marketingstratégia végrehajtása

Adatvédelem

Állomány-nyilvántartó szoftver használata

Értékesítés-támogató szoftver használata

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus fizetés E-biztosítás

szakmai készségek:

Szakmai kommunikáció Információforrások kezelése

Diagramok, számolóábrák olvasása és készítése

Nyilvántartó rendszerek használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Precizitás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Motiváló készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Problémaelemzés, -feltárás

Lényegfelismerés

145. A Gazdálkodási alaptevékenység ellátása megnevezésű, 10145-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Vállalkozás-gazdálkodás alapfeladatai

Közreműködik a vállalkozás beindításához, átalakításához, megszűnéséhez szükséges adminisztratív teendők ellátásában

Ellátja a marketingtevékenységhez kapcsolódó ügyintézői feladatokat

Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal

Elkészíti a megrendeléseket

Közreműködik a szerződéskötéseknél

Kezeli a reklamációkat

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák egyeztetéseit a nyilvántartások alapján

Pénzügyi alapfeladatok

Közreműködik a pénzforgalmi számla-nyitásánál, kiállítja a pénzforgalmi nyomtatványokat, gondoskodik teljesítésükről, ki- és bevezeti a pénzforgalmi számlán megjelenő pénzügyi teljesítéseket

Eljár a bankgarancia, fedezetigazolás és akkreditív nyitás ügyében, követi a pénzforgalmiszámlakivonatok tartalmát, azok egyenlegeit.

Vezeti a pénzforgalmi számla felett rendelkezésre jogosultak nyilvántartását

Figyelemmel kíséri a választott devizaárfolyamokat

Közreműködik a banki termékek (kamat, díj, jutalékok figyelembevételével) és a biztosítási termék kiválasztásában, informálódik a pénzügyi-piaci kondíciókról, nyilvántartja az értékpapírok árfolyamait, hozamait

Gondoskodik a készpénzforgalom lebonyolításáról (pénznemenként), kezeli és feltölti a bankkártyákat

Kiállítja a bevételi- és kiadási bizonylatokat, vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót és a szigorú számadású nyomtatványok analitikáját

Felszereli a bankszámlakivonatot (bankszámlakivonat + a mozgáshoz kapcsolódó bizonylatok).

Közreműködik a biztosítási termék kiválasztásában

Gondoskodik a készpénzforgalom lebonyolításáról (pénznemenként)

Kezeli és feltölti a bankkártyákat

Kiállítja a bevételi- és kiadási bizonylatokat

Vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót

Informálódik a pénzügyi-piaci kondíciókról

Megbízásából értékesített vagy vásárolt kötvényekre, részvényekre és egyéb értékpapírokra

vonatkozó nyilvántartásokat vezeti

Adatokat gyűjt a befektetési döntésekhez

Adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok

Előkészíti az adónyilvántartásokat az adóbevalláshoz

Vezeti az adó- és vámnyilvántartásokat

Nyilvántartja a bejövő és kimenő számlák áfa analitikáját

Közreműködik a helyi adókkal kapcsolatos feladatok ellátásában

Számviteli alapfeladatok

Bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat lát el ((bizonylatok kiállítása, ellenőrzése, tárolása, továbbítása, szigorú számadás alá tartozó bizonylatokról nyilvántartás vezetése, stb.)

Analitikus, főkönyvi könyvelésre előkészít, kontíroz

Közreműködik

- a bankszámlával kapcsolatos gazdasági események könyvelésében

- a vevőkkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásában

- a szállítókkal kapcsolatos gazdasági események elszámolásában

- a termelési költség elszámolásában

- az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági események könyvelésében

- a jövedelemelszámolással kapcsolatos gazdasági események könyvelésében

Közreműködik a leltárak felvételével, dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátásában

Értelmezi a mérleget és az eredménykimutatást

Ügyviteli alapfeladatok

Adatokat, információkat gyűjt, rögzít, válogat, osztályoz, nyilvántart és iktat

Betartja az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat

Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez

Regisztrálja és karbantartja az ügyfélkapcsolatait

Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában

Hivatalos okmányokat tölt ki

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél)

Rendszeres és eseti jelentéseket készít

Az ügyiratok mozgását folyamatosan figyelemmel kíséri

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez

Határidőre eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek

Használja a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő számítógép programokat, a beépített függvényeket

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja

Kezeli a számítógépet és tartozékait (adathordozók, scanner, nyomtató stb.)

Szöveget, táblázatot szerkeszt

Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Vállalkozás-gazdálkodás alapfeladatai

A gazdasági élet alapvető területei (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat)

A gazdasági élet szereplői és kapcsolatai, az állam feladatai, az állami költségvetés legfontosabb

bevételeit és kiadásait

A nemzetgazdaság és ágazati rendszere

A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái és mérésük

A vállalat helye a nemzetgazdaságban

A vállalkozás létesítése, működése, megszűnése

Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény).

A marketing vállalati működése

Jogi alapismeretek, joghierarchia, szabályzati hierarchia

A polgári jog és társasági jog alapjai

A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, és a követelések elévülésének feltételei.

Az érvényes szerződés alaki és tartalmi követelményei.

Egyes szerződéstípusok (adásvétel, csere, vállalkozás, megbízás, bizomány, bérlet) ismerete

Garanciaszerződés, kezességi szerződés, zálogjog, engedményezés, kötelezettség-átvállalás[15]

A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták

Pénzügyi alapfeladatok

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika

Jegybank és a monetáris szabályozás

Pénzügyi intézményrendszer

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a jegybanktól és a bankközi piacon) és az aktív bankügyletek (hitelezés (biztosítékok), váltóleszámítolás, lízing, faktorálás, forfetírozás)

A pénz időértéke

A pénzforgalmi számlák fajtái.

Fizetési megbízások lebonyolítása, a fizetési művelet során alkalmazható fizetési módok

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom

Valuta, deviza, árfolyam Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapírok jellemzői (kötvény, részvény, közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok)

Biztosítási szerződés

Biztosítási ágazatok fajtái

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság

Biztosítási szerepe, biztosítási ágazatok fajtái

Pénzügyi döntések

Adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok

Az államháztartás rendszere

Adózási alapfogalmak

A személyi jövedelemadó (összevontan adózó jövedelmek)

Az általános forgalmi adó

Helyi adók fajtái

Számviteli alapfeladatok

A számviteli törvény.

A beszámoló és könyvvezetési kötelezettség

A vállalkozás vagyona.

A leltár és a mérleg

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret

Az analitikus nyilvántartások vezetése

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények - beruházás, értékcsökkenés -elszámolása

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása

A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása

Munkavállalót terhelő levonások elszámolása és a bérek kifizetése, átutalása

A saját termelésű készletek raktárba vételével kapcsolatos elszámolások

Termékértékesítéssel kapcsolatos elszámolások

Ügyviteli alapfeladatok

A statisztika alapfogalmai

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek)

Érték-, ár-, volumenindex

Grafikus ábrázolás

A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének eljárási szabályai

A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái

A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai

Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai

A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai

A számítógép billentyűzetének szakszerű használata

A számítógép és tartozékainak (adathordozók, scanner, nyomtató stb.) kezelése

A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei

Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az internet és az intranet használata

Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai kommunikáció

Jogforrások megfelelő alkalmazása

Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis-kezelés

Személyes kompetenciák:

Precizitás (pontosság)

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőzőkészség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Áttekintő és rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

146. A Speciális ügyintézői feladatok ellátása megnevezésű, 10146-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A pénzváltás során külföldi fizetőeszközt vesz, ad el, konvertál

A pénzváltás során alkalmazza az aktuális árfolyamot, jutalékot számol fel

Tájékoztatja az ügyfelet a pénzváltás során alkalmazandó előírásokról, vonatkozó jogszabályokról

A személyazonosság vizsgálata során okmányvizsgálatot végez, annak alapján megállapítja az ügyfél jogi státuszát

Végrehajtja az ügyfél-átvilágítási intézkedést

Összeállítja a több nyelvű tájékoztató táblát

Figyelemmel kíséri a piaci árfolyammozgást, gondoskodik az árfolyamok aktualizálásáról

A fizetőeszközök átvétele, illetve kiadási során forgalomképesség és valódiságvizsgálatot végez

A valódiság és forgalomképesség vizsgálati szempontok alapján kezeli a hamisgyanús, illetve forgalomképtelen forint és külföldi bankjegyet, érmét, csekket

Forint címletváltást végez

Ellenőrzi a csekk beváltásának feltételeit aláírás és érvényességi idő alapján

Figyelemmel kíséri a csekkletiltó listát

A pénzváltásról, illetve készletmozgásról megfelelő bizonylatot állít ki Pénztárnaplót vezet

Gondoskodik a szükséges mennyiségű forint- és valutakészlet megrendeléséről, biztonságos szállításáról

Gondoskodik a forint- és valutakészlet biztonságos őrzéséről, tárolásáról, értéktárban történő elhelyezéséről

Értéktárkezelést végez, kiadja az értéktárból a napközbeni készpénzállományt, készpénzbeszolgáltatást fogad

Kezeli a pénzváltás során alkalmazott programokat, valamint az értéktárállomány nyilvántartására szolgáló programokat

Kezeli a fogyasztói bejelentéseket

Az üzletszabályzat alapján tájékoztatást ad a pénzváltás üzleti feltételeiről Betartja a pénzváltásra vonatkozó belső szabályzatokban foglaltakat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Pénzváltás fogalma, pénzváltók köre, pénzváltási tevékenység a közvetítői rendszerben

Pénzváltás feltételrendszere, bejelentési és engedélyeztetési kötelezettségek

Alapfogalmak a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény alapján: törvényes fizetőeszköz, külföldi fizetőeszköz, valuta, deviza, konvertibilis pénznem, devizabelföldi, devizakülföldi

Ügyfél-átvilágítási intézkedés, adatkezelés, okmányvizsgálat, ügyfelek nyilatkoztatása, bejelentési kötelezettség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó előírások alapján

Üzletszabályzat és belső szabályzatok ismerete, gyakorlati alkalmazása

Valuta és csekk vétel, eladás, konverzió

Árfolyam és árfolyamjegyzés fogalma, árfolyamjegyzés és közzététel a pénzváltási tevékenységről szóló kormányrendelet előírása alapján

Forint és valuta valódiságvizsgálata és forgalomképesség vizsgálata a jegybanki rendelkezések alapján

Hamisgyanús és forgalomképtelen forint és külföldi bankjegy és érme kezelése

Forint címletváltás a jegybanki előírások szerint

Csekkek beválthatóságának vizsgálata, alaki követelmények és forgalomképesség vizsgálata a csekktörvény előírása alapján

Vételi, eladási, konverziós bizonylatok, kiadási és bevételi pénztárbizonylatok kiállítása, kezelése, pénztárnapló vezetése a számviteli törvény és a pénzváltási tevékenységről szóló kormányrendelet előírásai szerint

A maximális pénzkészlet feletti összeg értéktárba történő beszolgáltatása a pénz- és értékkezelési szabályzatnak megfelelően

Az értéktárkezelés során a készpénzállomány biztosítása a pénztár számára, a készletmozgások bizonylatolása, a készpénzállomány biztonságos őrzése, nyilvántartása a számviteli törvény és a kormányrendelet előírásai szerint

Adatok nyilvántartása, megőrzése és kezelése az információs önrendelkezésről szóló törvény előírásai szerint

Fogyasztói bejelentések kezelése, nyilvántartása a hitelintézeti törvény alapján

Belső ellenőrzési feladatok végrehajtása

szakmai készségek:

Jogszabályi környezet, belső szabályzatok, eljárásrendek magabiztos alkalmazása

Okmány és aláírás-azonosítási vizsgálati ismeretek magabiztos alkalmazása

Kommunikáció idegen nyelven

Számolási készség

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Pontosság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kommunikációs készség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Körültekintés, elővigyázatosság

Emlékezőképesség

147. A Gazdálkodási feladatok ellátása megnevezésű, 10147-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ellátja az eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat

Ellátja a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat

Részt vesz a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálatában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás

Készletgazdálkodás, a logisztikai rendszer

A munkaerő, mint emberi erőforrás

Bérpolitika, bérrendszerek

Gazdálkodás és gazdaságosság

A vállalkozás vezetése és szervezete

A vállalkozás stratégiája

A vállalkozás válsága

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai kommunikáció

Jogforrások megfelelő alkalmazása

Hallott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőzőkészség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Hibaelhárítás

148. A Könyvelés számítógépen megnevezésű, 10148-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Főkönyvi és pénzügyi könyvelési rendszer segítségével rögzítési munkákat végez, információt szolgáltat és archivál

Analitikus készletnyilvántartó program segítségével rögzítési munkákat végez, nyilvántartásokat vezet, feladásokat és listákat készít

Analitikus tárgyieszköz-nyilvántartó program segítségével rögzítési munkákat végez, egyedi nyilvántartás vezet, feladásokat és listákat készít

Bérelszámoló program segítségével munkavállalót nyilvántartásba vesz, bérszámfejtést végez,

bérfizetési jegyzéket és bérkartont készít

Adatokat szolgáltat a vállalkozási tevékenység elemzéséhez

Határidőre eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének

Dokumentumot, egyszerű táblázatos elrendezéseket, adatállományból jelentést készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szoftverjogi és etikai ismeretek, adatvédelem

Programokkal kapcsolatos követelményrendszer, programok közötti kapcsolatok

Főkönyvi és folyószámla könyvelő program

Bérelszámoló program

Készletnyilvántartó program

Tárgyi-eszköz nyilvántartó program

Integrált vállalati rendszer

A statisztika alapfogalmai

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek)

Érték-, ár-, volumenindex

Az összefüggések grafikus ábrázolása

szakmai készségek:

Szakmai szoftverek használata

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szövegszerkesztés

Táblázatkezelés

Jogszabály alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kommunikációs rugalmasság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség

149. A Könyvvezetés és beszámoló készítés feladatai megnevezésű, 10149-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A bizonylatokat előkészíti a könyveléshez

Könyveli az immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket

Könyveli a vásárolt készletekkel és a szállítókkal kapcsolatos gazdasági eseményeket

Könyveli a saját termelésű készletekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket

Könyveli a jövedelemelszámolással és a munkabérek közterheivel kapcsolatos gazdasági eseményeket

Elszámolja az értékesítéssel és vevőkkel kapcsolatos gazdasági eseményeket

A készpénzforgalommal és a betétszámlákkal kapcsolatos gazdasági eseményeket elszámolja

Elszámolja hitel- (kölcsön-) felvételekkel, -törlesztésekkel és a kamatokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket

Vezeti az immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásait

Vezeti a befektetett pénzügyi eszközök és az értékpapírok analitikus nyilvántartásait

Vezeti a vásárolt és a saját termelésű készletek analitikus nyilvántartásait

Vezeti a jövedelemelszámoláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat

Vezeti a pénzeszközökkel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat

Vezeti a követelések és a kötelezettségek analitikus nyilvántartásait

Vezeti az időbeli elhatárolások analitikus nyilvántartásait

Költségeket számol el a költségnemenkénti elszámolás módszerével

Gazdasági események hatását könyveli a költség- és ráfordításszámlákon

Önköltségszámítási szabályzat alapján kalkulációkat készít

Általános forgalmi adóval és személyi jövedelem adóval kapcsolatos elszámolásokat végez

Zárlati munkálatokat végez

Közreműködik a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában

Eredménykategóriák számításához adatokat szolgáltat

Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A számviteli törvény

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások

Az immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások

A vásárolt és saját termelésű készletek elszámolása

Jövedelemelszámolás

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások

A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások

A költségekkel kapcsolatos elszámolások

A készletek értékesítésével és kiszámlázott szolgáltatással kapcsolatos elszámolások

A könyvviteli zárlat és az éves beszámoló

Mérlegkészítés, az eredmény megállapítása

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Hallott szakmai szöveg megértése

Jogszabály alkalmazás készsége

Szakmai kommunikáció

Szakmai szoftverek használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Precizitás

Önállóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Konfliktuskerülő készség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Információgyűjtés

Rendszerező képesség

150. A Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok megnevezésű, 10150-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A teljesítések alapján elkészíti, nyilvántartja és továbbítja a számlákat, nyilvántartja és egyezteti a vevők analitikáját (követelések, teljesítések, késedelmi kamat)

Figyelemmel kíséri a fizetési határidőket, elkészíti és elküldi a fizetési felszólításokat, kiszámolja a késedelmi kamatokat, intézi a reklamációkat

Teljesítést igazoltat és ellenőrzi (alaki és tartalmi szempontból) a számlákat, a hibás számlákat egyezteti a partnerekkel, intézi a reklamációt.

Vezeti és egyezteti a szállítói analitikát (kötelezettségek, teljesítések)

Részt vesz a pályázatok készítésében, nyilvántartásában, elszámolásában.

Vezeti a beruházási nyilvántartásokat, adatokat szolgáltat a beruházások gazdaságossági számításához

A forgóeszköz-szükséglet megállapításához számításokat végez.

Közreműködik az éves státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában

Közreműködik a vállalkozás pénzügyi elemzésénél alkalmazott legfontosabb pénzügyi mutatók kiszámításánál

Közreműködik a pótlólagos forrásszükséglet meghatározásában, adatokat szolgáltat a hitelkérelem összeállításához

Gondoskodik a törlesztőrészletek kifizetéséről, figyeli a hitelkamatot és a hitelkeretet

Figyelemmel kíséri a zálogjogok törlését

Ellátja a váltóműveletekkel kapcsolatos teendőket

Vezeti az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat

Közreműködik a személyi jövedelemadó elszámolásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség teljesítésében, elvégzi a személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat

Elvégzi a bért terhelő adókkal és járulékokkal kapcsolatos elszámolásokat, megállapítja az adó- és járulékfizetési kötelezettséget, kapcsolatot tart az egészségügyi- és nyugdíjpénztárakkal

Közreműködik a vállalkozások jövedelemtípusú adóinak megállapításánál (pl. vállalkozói személyi jövedelemadó, egyszerűsített vállalkozói adó, társasági adó)

Nyilvántartja a helyi adókat és az egyéb fizetési kötelezettségeket (pl. szakképzési hozzájárulás, környezetvédelemmel kapcsolatos díjak)

Adónaptárt vezet és figyelemmel kíséri azt, adó- és járulékbevallásokat készít, adó- és járulékfolyószámlát egyeztet, kezel, valamint kezdeményezi az adók pénzügyi rendezését

Közreműködik az ellenőrzésre jogosult szervek részére történő adatszolgáltatásban

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Befektetési és finanszírozási döntések

Beruházási döntések gazdaságossági számításai (statikus, dinamikus számítások)

A beruházások finanszírozási forrásai

Befektetés a forgóeszközökbe

Forgóeszköz finanszírozás

Pénzügyi tervezés (státusz, forgalmi szemléletű terv)

Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói

Az adózás rendje (adóhatóságok, adókötelezettség, ellenőrzés, jogkövetkezmények)

Személyi jövedelemadózás, az egyéni vállalkozó adózási formái, társaságok jövedelemadózása a hatályos jogszabályok szerint.

Általános forgalmi adó (adófizetési kötelezettség keletkezése, adómentesség, előzetesen felszámított adó, és megosztása)

Helyi önkormányzat által kivetett adók

Bért terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Kész szoftverek használata Jogszabály-alkalmazás készsége

Adóbevallások-, elektronikus adó- és járulékbevallások készítésének gyakorlata Adónaptár-kezelés készsége

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Információgyűjtés

151. A Bérügyi szakfeladatok ellátása megnevezésű, 10151-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, szabadság stb.)

Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti

Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet

Bérszámfejtést végez, béren kívüli juttatásokat, költségtérítéseket elszámol (szociális juttatások)

Tanulmányozza, értelmezi és elsajátítja a munkabér és a béren kívüli juttatások fogalmát, elemeit, alkalmazza a díjazásra vonatkozó szabályokat

Járandóságokat átutal

Gondoskodik a bérek kiutalásáról, előírt levonásokat eszközöl (bírói letiltás, adóelőleg, járulékok stb.)

Munkáltatói igazolást állít ki

Jövedelemigazolást állít ki

Adózóknak jövedelemigazolást állít ki az adózáshoz

Tanulmányozza, értelmezi és alkalmazza a munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra vonatkozó, eltérő bérelszámolási, adózási, társadalombiztosítási szabályokat

Végrehajtja a munkaszerződésből, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő bérelszámolási, adózási és társadalombiztosítási feladatokat

Biztosítási kötelezettséget elbírál

Járulékfizetési és járulékvonási kötelezettséget megállapít

Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít KSH felé adatokat gyűjt, szolgáltat (havi, éves)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A ledolgozott munkaidő, a szabadság, fizetés nélküli szabadság, munkaidő-kedvezmények, túlmunka nyilvántartása és elszámolása

A dolgozók teljesítményének nyilvántartása és elszámolása

A munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés esetei és elszámolása

Pihenőidőre vonatkozó munkaügyi szabályok

A jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésére vonatkozó szabályok

A munkabérből való levonásra vonatkozó (a bírósági végrehajtási) jogszabályok A bérelszámolási módszerek, a kereset elemei, keresőképtelenség

A Munka Törvénykönyve munkaviszonyra vonatkozó szabályai

A Munka Törvénykönyvének díjazásra vonatkozó szabályai

A ledolgozott munkaidő, a szabadság, a munkaidő kedvezmények, a túlmunka díjazása

A munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés esetei díjazása

A munkaviszony megszüntetésekor és megszűnésekor esedékes díjazás (végkielégítés, felmentési bér, szabadságmegváltás)

A béren kívüli juttatások fogalma és fajtái

A költségtérítések fajtái (gépkocsi, kiküldetés) és díjazása

Számítógépes programismeret a munkaidő nyilvántartás adatainak rögzítésére, a bér elszámolására, adó- és járulékbevallás elkészítésére

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra vonatkozó (megbízási, vállalkozási szerződés stb.)

Polgári Törvénykönyv szabályai, bérelszámolási szabályai Megbízási díjak elszámolása

A személyi jövedelemadó törvény munkáltatóra vonatkozó szabályai (adóelőleg, levonás, adókedvezmények, stb.)

Az adózás rendjéről szóló törvény munkáltatóra vonatkozó szabályai A béren kívüli juttatások adózása, a természetbeni juttatás adózása

A költségtérítések (gépkocsi, kiküldetés) adózása

A munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok eltérő adózási, adóelőleg vonási szabályai

A biztosítottakra vonatkozó szabályok

Nyugdíjjárulék-vonás felső határainak számolására vonatkozó szabályok

Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére vonatkozó szabályok

A béren kívüli juttatások, a természetbeni juttatás járulékozása

A bérfizetés időpontjára, módjára, helyére vonatkozó munkaügyi szabályok. a bérek feladására vonatkozó könyvelési és belső szabályok

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vonatkozó szabályai

szakmai készségek:

Kész szoftverek használata

Jogszabály alkalmazás készsége

Olvasott szakmai szöveg megértése

Információforrások kezelése

Számolási készség

Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Segítőkészség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Következtetési képesség

Lényegfelismerés

Módszeres munkavégzés

152. A Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai megnevezésű, 10152-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ellátja az eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat

Ellátja a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat

Részt vesz a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálatában

Ellátja a marketingtevékenységhez kapcsolódó ügyintézői feladatokat

Adatokat szolgáltat a pályázatok elkészítéséhez

Közreműködik a vállalkozás üzleti tervfejezeteinek kidolgozásában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás

Készletgazdálkodás, a logisztikai rendszer

A munkaerő, mint emberi erőforrás

Bérpolitika, bérrendszerek

Gazdálkodás és gazdaságosság

A vállalkozás vezetése és szervezete

A vállalkozás stratégiája

A vállalkozás válsága

A marketing vállalati működése

Az üzleti terv fejezetei: a vezetői összefoglaló, a vállalkozás általános bemutatása, termékek és szolgáltatások, marketingterv, működési-terv, humánerőforrás tervezése, pénzügyi terv, mellékletek az üzleti tervben

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai kommunikáció, információ és kommunikáció

Jogforrások megfelelő alkalmazása

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis kezelés

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Pontosság

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Nyelvhelyesség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Információgyűjtés

Hibaelhárítás

153. A Könyvvezetési feladatok megnevezésű, 10153-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bizonylatokat előkészíti a könyveléshez

Immateriális javakkal kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel

Készletekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel

Jövedelemelszámolással kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel

Költségekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel

Pénzeszközök mozgásával kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel

Elszámolja az értékesítéssel összefüggő gazdasági eseményeket

Költségeket elszámol költségnemek szerint

Általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat végez

Személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat végez

Ellátja a leltárak dokumentálásával kapcsolatos feladatokat

Zárlati munkálatokat végez

Közreműködik a mérleg összeállításában

Közreműködik az eredménykimutatás összeállításában

Eredménykategóriák számításához adatokat szolgáltat

Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében

Pénztárkönyvet és naplófőkönyvet vezet

Bevételi, bevételi- és költségnyilvántartást vezet

Részletező nyilvántartásokat vezet