189/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

az Európai Határregisztrációs Rendszerbe bevitt adatok helyesbítésére, kiegészítésére és törlésére, valamint az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályokról, továbbá az Európai Határregisztrációs Rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés eljárási szabályairól

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11-13. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14-16. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §[1]

2. Az Európai Határregisztrációs Rendszerbe bevitt adatok helyesbítésének, kiegészítésének és törlésének eljárási szabályai

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

3. Az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályok

5. §[5]

6. §[6]

4. Az Európai Határregisztrációs Rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés eljárási szabályai

7. §[7]

5. Az Európai Határregisztrációs Rendszer adataihoz való bűnüldözési célú hozzáférés hatékonyságáról szóló éves jelentés

8. §[8]

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. és a 14. § 2020. június 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1-8. §, a 10. § a) pontja, a 12. §, a 13. § (2) bekezdése, a 15. §, a 16. § (2) bekezdése és az 1. melléklet az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a határrendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

10. § Ez a rendelet

a)[9]

b) a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §[10]

12. §[11]

13. § (1)[12]

(2)[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. § (1)[16]

(2)[17]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 189/2020. (V. 7.) Korm. rendelethez[18]

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[2] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[3] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[4] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[5] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[6] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[7] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[8] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[9] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[18] Később lép hatályba e rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. Hatályos az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

Tartalomjegyzék