Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.[2]

1. §[3]

2.[4]

2. §[5]

3.[6]

3. §[7]

4. Az egészségügyi alapellátást biztosító beszerzések szabályai

4. § A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi alapellátást biztosító helyi önkormányzatok ezen tevékenységükhöz kapcsolódó beszerzéseik esetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szervet igénybe vehetik.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. §[8]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 57. pontja alapján a 6. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 57. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 25. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 25. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 25. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 25. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[6] Az "A veszélyhelyzet ideje alatt az állami fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályai" alcímet hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021.12.02.

[7] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021.12.02.

[8] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 57. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

Tartalomjegyzék