3/2021. (II. 19.) AM rendelet

az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § j) pontjában, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a) és l) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés l) és m) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 1-5. és 7-10. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az IH az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) közreműködését veszi igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet az AKI Nonprofit Kft. kizárólagosan végez:"

2. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

2. § A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontjában az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szövegrész helyébe az "az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

3. A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet módosítása

3. § A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az agrárágazat irányításához, működtetéséhez és az európai uniós kötelezettségek ellátásához az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) Piaci Árinformációs Rendszert (a továbbiakban: PÁIR) működtet."

4. § A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében, a 3. § (1), (3) bekezdésében, 17. §-ában az "A NAIK" szövegrész helyébe az "Az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében az "a NAIK" szövegrészek helyébe az "az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

c) 5. § (1), (3) és (4) bekezdésében, a 15. §-ában, a 16. § (3) bekezdés c) pontjában az "a NAIK" szövegrész helyébe az "az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

d) 14/I. § (1) bekezdésében az "a NAIK-tól" szövegrész helyébe az "az AKI Nonprofit Kft.-től" szöveg,

e) 16. § (2) bekezdésében az "a NAIK főigazgatója" szövegrész helyébe az "az AKI Nonprofit Kft. ügyvezetője" szöveg

lép.

4. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

5. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)" szövegrész helyébe az "az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.)" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 7. § (5) bekezdés a) pontjában az "a NAIK" szövegrész helyébe az "az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

c) 14. §-ában az "a NAIK" szövegrészek helyébe az "az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

d) 14. §-ában az "A NAIK-ot" szövegrész helyébe az "Az AKI Nonprofit Kft.-t" szöveg

lép.

5. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása

6. § A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet 2. § (4) bekezdésében az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szövegrész helyébe az "az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

6. A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) FM rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) FM rendelet 1. melléklet C) fejezet 2. pontja.

7. A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet módosítása

8. § A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)" szövegrész helyébe az "AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.)" szöveg,

b) 2. § 13. pontjában, a 4. § (3) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében az "a NAIK" szövegrész helyébe az "az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében az "A NAIK" szövegrész helyébe az "Az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az "Az AKI " szövegrész helyébe az "Az AKI Nonprofit Kft." szöveg

lép.

8. A cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (VI. 22.) AM rendelet módosítása

9. § A cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)" szövegrész helyébe az "az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.)" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében az "a NAIK" szövegrész helyébe az "az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "a NAIK" szövegrészek helyébe az "az AKI Nonprofit Kft." szöveg

lép.

9. A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet módosítása

10. § A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet

a) 1. § 4. pontjában az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)" szövegrész helyébe az "az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 4. mellékletében foglalt táblázatban az "a NAIK" szövegrész helyébe az "az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

c) 3. § (2) és (3) bekezdésében az "A NAIK" szövegrész helyébe az "Az AKI Nonprofit Kft." szöveg

lép.

10. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 4/2020. (II. 28.) AM rendelet módosítása

11. § A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 4/2020. (II. 28.) AM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)" szövegrész helyébe az "az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.)" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében az "a NAIK" szövegrészek helyébe az "az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

c) 2. § (5) bekezdésében az "A NAIK" szövegrész helyébe az "Az AKI Nonprofit Kft." szöveg

lép.

11. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék