Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

3/2022. (I. 26.) MK rendelet (különösen: 1. §)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[2]

1/A. §[3]

2. §[4]

2/A. §[5]

3. § (1)[6]

(2)[7]

(3)[8]

(4)[9]

(5)[10]

(6)[11] Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 77. § (2) bekezdésétől eltérően az eljárás akadályoztatása következményeként kiszabható eljárási bírság legmagasabb összege jogi személy vagy egyéb szervezet esetén

a) a 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó bírság felső határa;

b)[12] a 3. § (3) bekezdése szerinti esetben a korábbi jogsértés miatt a 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiszabott bírság legalább kétszerese.

4. §[13]

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2022. február 15-én lép hatályba.

6. §[14] E rendeletnek az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (6) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

6/A. §[15] E rendeletnek a veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 3. § (6) bekezdés b) pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

7. §[16] Az e rendelet 2023. július 31-én hatályos 1-2/A. §-ára tekintettel az e rendelet 2023. július 31-én hatályos 3. §-a alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos anyagi jogi szabályok szerint kell elbírálni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez

Hatósági áras termékek

Megnevezés
1.kristálycukor (fehér cukor)
2.búzafinomliszt BL 55
3.finomított napraforgó étolaj
4.házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös,
filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában,
akár előrecsomagolva, akár anélkül történő
értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)
5.csirkemell, csirkefarhát - hát, egyben vagy külön
far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös,
filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában,
akár előrecsomagolva, akár anélkül történő
értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)
6.ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8%
tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej

2. melléklet a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez[17]

Hatósági áras termékek

1.Megnevezés
2.Friss tojás, héjában a Gallus domesticus
fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve
a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)
3.Étkezési burgonya, kivéve újburgonya

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 12. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 17. pont)

[2] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[11] Beiktatta a 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.30.

[12] Módosította a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.07.28.

[13] Hatályon kívül helyezte a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.08.01.

[14] Beiktatta a 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.06.30.

[15] Beiktatta a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.28.

[16] Beiktatta a 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[17] Beiktatta a 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2022.11.10.

Tartalomjegyzék