Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

2005. évi XVII. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (különösen: 43. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

KÖZIGAZGATÁSI ügyszakot érintő tájékoztató a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról

2020. évi LVIII. törvény (különösen: 93. §, 58. A közigazgatási bírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (2) bekezdés, 2. §, 3. §)

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (különösen: 34. §, 97. §)

I. FEJEZET[2]

A KÖZIGAZGATÁSI NEMPERES ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI

[3]

1. §[4] (1) Közigazgatási nemperes eljárás a közigazgatási ügyben eljáró bíróság nemperes eljárása.

(2) A közigazgatási nemperes eljárásban a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény egyszerűsített perre vonatkozó szabályait - az ezen, valamint külön törvényben foglalt eltérésekkel - kell a nemperes eljárás sajátosságainak megfelelően alkalmazni.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 15. alcíme szerinti eljárásra.

[5]

2. §[6] (1) A közigazgatási nemperes eljárásban a közigazgatási ügyben eljáró bíróság kérelemre végzéssel határoz.

(2) A kérelemre a közigazgatási perrendtartás keresetlevélre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) A közigazgatási nemperes eljárásban kizárólag okirati bizonyításnak van helye.

(4) A kérelem tárgyában hozott végzésre a közigazgatási perrendtartás ítéletre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(5) A közigazgatási nemperes eljárásban egyesbíró jár el.

[7]

3. §[8]

[9]

4. §[10]

II. FEJEZET

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

5. §[11]

6. §[12]

7. §[13]

8. §[14]

9. §[15]

10. §[16]

11. §[17]

12. §[18]

13. §[19]

14. §[20]

15. §[21]

16. §[22]

17. §[23]

18. §[24]

19. § (1) E törvény - a (4)-(6) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2005. november 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[25] E törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 54. §-ával megállapított rendelkezéseit a módosítások hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági ügyben hozott végzés felülvizsgálata iránti eljárásban kell alkalmazni.

(3)[26] E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését követően indult közigazgatási nemperes eljárásban kell alkalmazni.

(4) E törvény 3. §-a 2006. január 1. napján lép hatályba.

(5)[27]

(6)[28]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Mandur László s. k.

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. április 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] A fejezetet megállapította a 2017. évi L. törvény 247. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[3] A "Általános szabályok" alcímet hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 247. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Megállapította a 2017. évi L. törvény 247. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[5] A "Közigazgatási hatóság kötelezése eljárás lefolytatására" alcímet hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 247. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Megállapította a 2017. évi L. törvény 247. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[7] A "Közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata" alcímet hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 247. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 247. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[9] A "Az általános szabályok alkalmazása" alcímet hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 247. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 247. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 757. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Beiktatta a 2011. évi CLXXIV. törvény 54. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.02.01.

[26] Beiktatta a 2017. évi L. törvény 247. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 4. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 4. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék