144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

1. § (1) Ha a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 5/A. § (2a), (2b), (2d), (5) és (13) bekezdésében,

b) 5/C. § (1) és (2) bekezdésében,

c) 18. § (13) bekezdésében,

d) 19. § (4) bekezdésében,

e) 20. § (1) bekezdésében,

f) 21. § (4), (7a), (11) és (12) bekezdésében,

g) 21/A. § (1) és (4) bekezdésében,

h) 21/C. § (2)-(5) bekezdésében,

i) 24. § (5) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) Ha a támogatott személy az R1. 1. § (2) bekezdés e)-h) pontja szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, az R1. 13. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.

(3) A hitelintézetnek az R1. 25/F. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

2. § (1) Ha a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 6. § (3) bekezdésében,

b) 8. § (9) bekezdésében,

c) 9. §-ában

foglalt határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) Ha a támogatott személy az R3. 2. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, az R3. 4. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.

(3) A hitelintézetnek az R3. 10/B. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

3. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

3. § (1) Ha az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)

a) 4. § (1a) bekezdésében,

b) 11. §-ában,

c) 12. § (3) bekezdésében,

d) 13. § (2) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén az R4. 4. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

(3) Az R4. 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően a veszélyhelyzet teljes időtartamával megegyező további, de legfeljebb 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 15 napot meghaladja. Amennyiben az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnést követő, a veszélyhelyzet időtartamával megegyező, de legfeljebb 90 napos határidőn belül - újabb, a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 90 napot az R4. 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja alkalmazása során a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(4) Amennyiben az R4. 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telik le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(5) Ha a támogatott személy az R4. 3. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, az R4. 3. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.

(6) A hitelintézetnek az R4. 17/B. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

(7)[1]

4. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

4. § Ha az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 2. § (6) bekezdésében,

b) 3. §-ában,

c) 4. § (5) bekezdésében,

d) 8. § (2) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

5. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

5. § (1) A veszélyhelyzet időtartama alatt az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)

a) 16. §-ában,

b) 23. § (2) bekezdésében,

c) 26. § (2) bekezdésében,

d) 28. § c) pontjában,

e) 30. § (3) bekezdésében,

f) 31. § (4) bekezdésében,

g) 37. § (1) bekezdésében,

h) 39. § (1) bekezdés első mondatában,

i) 45. § (2) bekezdésében,

j) 49. § (1) bekezdésében,

k) 50. § (3) bekezdésében,

l) 51. § (2) bekezdésében,

m) 57. § (12) bekezdésében,

n) 59. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, továbbá (9) és (10) bekezdésében és

o) 60. § (4) bekezdésében

foglalt, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.

(2) A támogatás iránti kérelem - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha az R6. 3. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be a 40. életévét.

(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén az R6. 15. §-ában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

(4) Az R6. 30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 31. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően a veszélyhelyzet teljes időtartamával megegyező további, de legfeljebb 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Amennyiben az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnéstől számított, a veszélyhelyzet időtartamával megegyező, de legfeljebb 90 napos határidőn belül - újabb, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-j) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180 napot - az R6. 9. § a) vagy b) pontja szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot - az R6. 30. §-a és 31. §-a alkalmazása során a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-j) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(5) A veszélyhelyzet időtartama alatt benyújtott kérelmek esetében - amennyiben az R6. 30. § (1) bekezdés a) pontjában és 31. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telik le - a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(6) Ha a támogatott személy az R6. 1. § c) pontja szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, az R6. 72. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.

(7) A hitelintézetnek az R6. 63. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

6. § A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig az R6. szerinti családi otthonteremtési kedvezményt együttesen igénylők egyike a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja az együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, az igénylés benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkettejük nevében való megtételére, továbbá a támogatási szerződés megkötésére.

6. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

7. § (1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)

a) 14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, valamint (10) bekezdésében,

b) 15. § c) pontjában,

c) 20. § (4), (7) és (10) bekezdésében,

d) 26. § (1) és (2) bekezdésében,

e) 28. § (1) bekezdésében,

f) 37. § (2) bekezdésében,

g) 39. § (12) bekezdésében,

h) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,

i) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, valamint (9) és (10) bekezdésében és

j) 44. § (4) bekezdésében

foglalt, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.

(2) A támogatás iránti kérelem - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha az R7. 5. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be a 40. életévét.

(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén az R7. 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10. napján fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

(4) Az R7. 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 19/E. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően a veszélyhelyzet teljes időtartamával megegyező további, de legfeljebb 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Amennyiben az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnést követő, a veszélyhelyzet időtartamával megegyező, de legfeljebb 90 napos határidőn belül - újabb, a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 90 napot az R7. 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 19/E. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(5) Amennyiben az R7. 14. § (1) bekezdés c) pontjában, illetve 19/E. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telik le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(6) Ha a támogatott személy az R7. 19/F. §-a vagy 51/B. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, az R7. 51/B. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.

(7) A hitelintézetnek az R7. 47. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

8. § A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig az R7. szerinti családi otthonteremtési kedvezményt együttesen igénylők egyike a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja az együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, az igénylés benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkettejük nevében való megtételére, továbbá a támogatási szerződés megkötésére.

7. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

9. § (1) Ha a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.)

a) 6. § (8) bekezdésében,

b) 10. § (1) és (3) bekezdésében vagy

c)[2] foglalt határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén az R8. 8. § b) pontjában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

8. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

10. § (1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.)

a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában,

b) 8. § (1) bekezdésében,

c) 9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában,

d) 15. § (9) bekezdésében,

e) 16. § (3) bekezdésében,

f) 22. § (2) bekezdésében

g)[3] 14. § (6) bekezdésében és 19. § (4) bekezdésében

foglalt határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.

(2) A kölcsönkérelem - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a feleség a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be a 41. életévét.

(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kölcsönkérelmek esetén az R9. 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

(4) Az R9. 4. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően a veszélyhelyzet teljes időtartamával megegyező további, de legfeljebb 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Amennyiben az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnést követően számított, a veszélyhelyzet időtartamával megegyező, de legfeljebb 90 napos határidőn belül - újabb, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-j) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180 napot az R9. 4. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-j) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(5) Nem szűnik meg az R9. 14. § (1) bekezdés a) pontja, 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 19. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásakor azért nem áll fenn, mert a gyermek a veszélyhelyzet időtartama vagy az annak megszűnését követő legfeljebb 30 napos időszak alatt született meg, és a kölcsönkérelmet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napon benyújtják.

11. § A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig a házastársak egyike a házastársát teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja a babaváró támogatás iránti együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, a kölcsönkérelem benyújtásához és a kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkét házasfél nevében való megtételére, továbbá a kölcsönszerződés megkötésére.

12. §[4]

9. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 1-4. §-ának, 5. § (1) bekezdés a)-f), valamint h)-o) pontjának, 5. § (6) és (7) bekezdésének, 7. § (1) bekezdés a)-c) és e)-k) pontjának, 7. § (6) és (7) bekezdésének, 9. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint 10. § (1) bekezdésének rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontjának és (2)-(5) bekezdésének, 6. §-ának, 7. § (1) bekezdés d) pontjának és (2)-(5) bekezdésének, 8. §-ának, 9. § (2) bekezdésének, 10. § (2)-(5) bekezdésének, valamint 11. §-ának rendelkezéseit a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontját követően benyújtott támogatás iránti kérelmekre kell alkalmazni.

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 15. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(3) A 3. § (7) bekezdése, a 9. § (1) bekezdés c) pontja és a 12. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

15. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 14. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[2] Később lép hatályba e rendelet 14. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[3] Beiktatta a 254/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.06.13.

[4] Később lép hatályba e rendelet 14. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére