9/1991. (V. 16.) KHVM rendelet

a saját gépjármű hivatalos célú használatáért járó költségtérítésről

A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 38. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1990. évi XX. törvénnyel, 1990. évi LVIII. törvénnyel és 1990. évi CII. törvénnyel módosított 1989. évi XLV. törvény 71. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a pénzügyminiszterrel és az érintett társadalmi szervekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §

(1) A saját gépjármű hivatalos célú használatáért az e rendeletben meghatározott mértékű költségtérítést kell fizetni.

(2) E rendelet alkalmazásában saját gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely a dolgozó (munkavállaló, tag vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alanya) vagy házastársa tulajdonában van.

2. §

(1) A saját gépjármű hivatalos célú használata esetén, költségtérítésként

a) motorkerékpár esetén:

- 125 ccm-ig 1,20 Ft/km

- 125 ccm felett 1,40 Ft/km,

továbbá üzemanyagfelhasználás címén 4 liter/100 km üzemanyag ellenértéke,

b) személygépkocsi esetén 6,50 Ft/km,

továbbá üzemanyagfelhasználás címéri a 11/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendeletben a gyártmány-típusra előírt, korrekciós normákkal korrigált alapnorma szerinti üzemanyag ellenértéke

számolható el.

(2) Ha a saját gépjármű a munkaviszony létesítésének a feltétele, költségtérítésként

a) motorkerékpár esetén 2,80 Ft/km,

továbbá üzemanyagfelhasználás címén 4 liter/100 km üzemanyag ellenértéke,

b) személygépkocsi esetén 7,20 Ft/km,

továbbá üzemanyagfelhasználás címén a 11/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendeletben a gyártmány-típusra előírt, korrekciós tényezőkkel korrigált alapnorma szerinti üzemanyag ellenértéke,

c) tehergépkocsi esetén 7,40 Ft/km,

továbbá üzemanyagfelhasználás címén a 11/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendeletben a gyártmány-típusra előírt, korrekciós tényezőkkel korrigált alapnorma szerinti üzemanyag ellenértéke

számolható el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a költségtérítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről rendelkező 6/1990. (XI. 17.) KHVM rendelet 1. §-a és az azt megelőző cím hatályát veszíti.

Siklós Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter